1. Adı Soyadı : Duygu SEZGİN
2. Unvanı : Öğr. Gör.
3. Üniversite/Fakülte/Departman: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü
4. Bölümü : Halk Sağlığı Hemşireliği
5. İletişim : [email protected]
6. Öğrenim Durumu :
Derece
Lise
Alan
Hemşirelik
Lisans
Hemşirelik (Başarı
Burslu)
Halk Sağlığı
Hemşireliği
Y.lisans
Doktora
Halk Sağlığı
Hemşireliği
Üniversite
Bakırköy 70. Yıl Sağlık Meslek
Lisesi
Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
Yıl
2002-2006
2006- 2010
2010- 2012
2012-
7. Çalıştığı Kurumlar ve Görevler
Kurum adı
Bezmialem Vakıf Universitesi
Görev
Öğretim
Görevlisi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma
Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Görevlisi
VKV. Amerikan Hastanesi
Hemşire
Özel Aileden Biri Evde Bakım Merkezi
Hemşire
Florence Nightingale Hastanesi
Hemşire
Yıl
Temmuz 2013-
Şehir
İstanbul
Mayıs 2011-Haziran 2013
İstanbul
Temmuz 2010- Mayıs İstanbul
2011
Mayıs 2007- Ağustos İstanbul
2009
Temmuz 2006- Ocak İstanbul
2007
8. Yüksek lisans tezi
“Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Kas-İskelet Sistemi ile İlgili Sağlık Sorunları
ve İlişkili Faktörler” Danışman: Doç. Dr. M. Nihal ESİN
9.Doktora Tezi
(Devam etmektedir)
“Yoğun Bakım Hemşirelerinde Kas İskelet Sistemi Semptomlarını Azaltma ve İş Görme
Yeteneğini Arttırmada Ergonomik Risk Yönetim Programının Etkisi” Danışman: Doç. Dr. M.
Nihal ESİN
10. Yayınlar
10.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And
Humanities)
“Predisposing Factors for Musculoskeletal Symptoms in Intensive Care Unit Nurses” adlı makale
International Nursing Review adlı dergi için yayın hazırlığındadır.
10.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Esin, M.N, Sezgin, D. (2014) Yoğun bakım ortamında iş ortamı ve çalışan güvenliği: yoğun
bakım hemşirelerinin çalışma ortamı ve mesleki riskleri. Yoğun Bakım Hemşireliği
Dergisi;16(1):14-20 (Index Copernicus)
10.3.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sezgin, D., Esin, M.N. (2014) “Engelli çalışanların sağlığı ve çalışma yaşamı.” Sürekli Tıp
Eğitimi Dergisi (STED); yayın hazırlığındadır.
“İstanbul’ da İki Farklı Belediyede Çalışan ve Çöplerin Kamyona Yüklenmesinden Sorumlu
İşçilerin Çöplerden Gelebilecek Enfeksiyonlar ile İlgili Görüş ve Etkilenme Düzeyleri.” adlı
makale yayın hazırlığındadır.
11.Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
“The Degree of Awareness on Forensic Nursing among Practicing Nurses”. Balkan Academy
of Forensic Sciences 10th Annual Meeting. Alexandroupolis/YUNANİSTAN. Sözel sunum.
18-21 Haziran 2014.
“Forensic Nursing Education in Turkey”. Balkan Academy of Forensic Sciences 10th Annual
Meeting. Alexandroupolis/YUNANİSTAN. Sözel sunum. 18-21 Haziran 2014.
“Hemşire Safiye Hüseyin Hanıma Florence Nightingale Madalyası Verilmesi Hususunda
Türk Kızılayı Arşivinden Belgeler”. 1. Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir/TÜRKİYE. Poster
sunum. 18-21 Haziran 2014.
“Cumhuriyet Döneminde Hemşire Yetiştirilmesini Özendirmek Amacı ile Hazırlanan
Belgelerden Örnekler”. 1. Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir/TÜRKİYE. Poster sunum. 1821 Haziran 2014.
“The Use of Omaha System in Occupational Health Nursing Practice: An Example of Turkey”.
Omaha System Partnership – Scientific Team Meeting, Minnessota/USA. Webinar speaker. 22
Mayıs 2014.
“The Use of Omaha System in Occupational Health Nursing Practice: An Example of Turkey”.
American Association of Occupational Health Nurses (AAOHN) National Conference,
Dallas/USA. Online sözel sunum. 03 Mayıs 2014.
“Ageing Population: A Comparison Among Spain and Turkey” 22nd Florence Network Annual
Meeting, Sözel sunum. Ankara/TÜRKİYE. 22-26 Nisan 2014.
“An International Collaboration in The History of Turkish Nurses” 22nd Florence Network
Annual Meeting, Poster sunum. Ankara/TÜRKİYE. 22-26 Nisan 2014.
“Yoğun
Bakımda
Çalışan
Hemşirelerin
Kas
İskelet
Sistemi
ile
İlgili Sağlık Sorunları ve İlişkili Faktörler” 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözel sunum.
Antalya/TÜRKİYE. 28-31 Ekim 2013
“Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarında Transteoretik Modelin Kullanımı” 14. Ulusal
Hemşirelik Kongresi, Poster sunum. Muğla/TÜRKİYE. 25-27 Ekim 2013
“Multidisipliner ve Kültürlerarası bir Proje Örneği: MAND IP” 2. Ulusal Kültürlerarası
Hemşirelik Kongresi. Akdeniz Üniversitesi. Sözel sunum. Antalya/TÜRKİYE 4-6 Haziran 2013
“Hemşirelik Araştırmalarında Kuram ve Modellerin Kullanımı” 2. Ulusal Kültürlerarası
Hemşirelik Kongresi. Akdeniz Üniversitesi. Poster sunum. Antalya/TÜRKİYE 4-6 Haziran 2013
“Diyabet mi obeziteye neden olur, obezite mi diyabete?” Küreselleşme ve Obezite Konferansı Konuşmacı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul/ TÜRKİYE 13 Mayıs 2013
“Diyabete Karşı El Ele” Bilim Günleri-III. Yeni Yüzyıl Üniversitesi –Sözel Sunum
İstanbul/TÜRKİYE 6-7 Mayıs 2013
“Okul Çocuklarında Diyabete Karşı Farkındalık Yaklaşımları” Bilim Günleri-III. Yeni Yüzyıl
Üniversitesi –Sözel Sunum İstanbul/TÜRKİYE 6-7 Mayıs 2013
“Alzheimer Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerde Yaşam Kalitesi” 12. Uluslararası
Hemşirelik Öğrencileri Kongresi- Poster sunumu Uludağ Üniversitesi Bursa/TÜRKİYE
“Bakım Vericilerin Perspektifinden Alzheimer Hastalığı: Bir Kalitatif Çalışma Örneği.” Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Bilim Günleri- II –Sözel Sunum İstanbul/TÜRKİYE 5-6 Mayıs 2012
“Egzersiz ve Alzheimer Hastalığı İlişkisi.” Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilim Günleri- II–Sözel
Sunum İstanbul/TÜRKİYE 5-6 Mayıs 2012
“Bir sosyolojik bakış: Belediyede çalışan ve çöplerin kamyona yüklenmesinden sorumlu işçilerin
çöplerden gelebilecek enfeksiyonlar ile ilgili görüş ve etkilenim düzeyleri” Sözel sunum. 15.
Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Van/TÜRKİYE. Mayıs 2010.
“Okulda Şiddete Yönelik Hemşirenin Rolleri” Sözel sunum. Koç Üniversitesi Hemşirelik
Öğrencileri Sempozyumu. Koç Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE. Mayıs 2010.
“Belediyede çalışan ve çöplerin kamyona yüklenmesinden sorumlu işçilerin çöplerden gelebilcek
enfeksiyonlar ile ilgili görüş ve etkilenim düzeyleri.” Poster Sunum. 10. Hemşirelik Öğrencileri
Kongresi, Muğla/TÜRKİYE. Nisan 2010.
12.Diğer yayınlar
“European Guideline Diabetes Type II- Childhood Education and Prevention” 2011. Project
supervizor, Zuyd Üniversitesi Faculty of Health and Technology Elektronik Veritabanları.
13. Katılımcı olarak yer aldığı diğer bilimsel toplantılar
“7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” Haliç Kongre Merkezi- İstanbul/TÜRKİYEKatılımcı 5-7 Mayıs 2014
“Palyatif Bakım ve Hospis Sempozyumu” Bezmialem Vakıf Üniversitesi- İstanbul/TÜRKİYEKatılımcı 19-20 Eylül 2013
“OMAHA Günleri-1: Hemşirelik Bilişiminde Bir Lider: Karen S. Martin" Olağan toplantıİstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi- İstanbul/TÜRKİYE- Katılımcı
27 Mart 2013
“Sağlıkta Innovasyon” 2. Sağlıkta Bilişim Zirvesi. Haliç Kongre Merkezi- İstanbul/TÜRKİYE
Katılımcı 28-30 Mart 2013
“Environmental Liability- The Polluer Pays Principle” Sözel sunum- Towards a European Black
Sea Strategy Konferansı. Varna/BULGARİSTAN 18 Mayıs 2012.
International Conference, Integrated Coastal Zone Management in European Union and
Biodiversity Konferansı. Varna/BULGARİSTAN 17 Mayıs 2012.
“Hemşirelik Güven Altında mı?” Panel. Türk Hemşireler Derneği Hemşirelik Haftası Etkinlikleri.
İstanbul/TÜRKİYE. Katılımcı 14 Mayıs 2012.
“Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Sistemlerinde Kalite ve Akreditasyon Uygulamaları.” Atatürk
Üniversitesi- Erzurum/TÜRKİYE. Katılımcı 10-11 Mart 2012.
“Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamarında Kullanımı”. Florence Nightingale Bilim GünleriI İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi – İstanbul/TÜRKİYE.
Katılımcı. 14 Şubat 2012.
“19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” İstanbul/TÜRKİYE. Katılımcı. Eylül 2011.
“2. Uluslararası Biyoarkeoloji Kongresi” Kusadaşı/TÜRKİYE. Katılımcı. Eylül 2011.
“11. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi” Gaziantep/TÜRKİYE. Katılımcı. Nisan 2011.
14.Kitap bölümleri:
Köseoğlu, Ö., Sezgin, D., Yıldız, AN. (2014). “Çalışma Hayatı ve Sağlığınız” Esin, M.N., Yıldız,
A.N. (ed). Metal İşkolu Çalışanları İçin Sağlıklı Yaşam Rehberi. Türk- Metal, Ankara
Esin, MN, Köseoğlu, Ö., Sezgin, D. (2014). “Sağlıklı Yaşam İlkeleri”. Esin, M.N., Yıldız, A.N.
(ed). Metal İşkolu Çalışanları İçin Sağlıklı Yaşam Rehberi. Türk- Metal, Ankara
Esin, MN, Sezgin, D., Köseoğlu, Ö., (2014). “Çalışanların Sağlığının Korunmasında İş Sağlığı
Hemşireliği Uygulamaları” Esin, M.N., Yıldız, A.N. (ed). Metal İşkolu Çalışanları İçin Sağlıklı
Yaşam Rehberi. Türk- Metal, Ankara
15.Kurslar/Eğitimler
Erişkinde Temel Yaşam Desteği- SANERC 2010- Mayıs.
TC. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
“Türkiye’ de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi”
İşyeri Hemşireleri ve Diğer Sağlık Personelinin İşyerlerinde Sağlık Gözetimi Eğitimi,
İstanbul 2011- Aralık.
Wiley Author Workshop, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi , Wiley Training Team
“Writing Great Papers in International Journals: An Introduction for Researchers” İstanbul/TÜRKİYE 14 Mayıs 2013
Grand Health & Global Editors Workshop, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Merkezi “Writing Medical Manuscripts in English” İstanbul/TÜRKİYE 21-22 Eylül 2013
16. Projeler
MAND- a Multi professional Approach in Non-communicable Diseases, Erasmus Intensive
Project I . Avrupa Birliği Projesi- 6-19 Kasım 2011 Zuyd University Heerlen/ HOLLANDA.
MAND- a Multi professional Approach in Non-communicable Diseases, Erasmus Intensive
Project II . Avrupa Birliği Projesi- 27 Ocak-09 Şubat 2013 Zuyd University Heerlen/
HOLLANDA.
17. İdari Görevler
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Erasmus
Koordinatörü (Temmuz 2013- )
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim Koordinatör Yardımcısı (Kasım 2011Haziran 2013)
18. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Türk Hemşireler Derneği
İşyeri Hemşireleri Derneği (İŞHEMDER)
19. Ödüller
Vehbi Koç Scholar Degree Akademik Başarı Ödülü; 2008, 2009 ve 2010 yıllarında kazanılmıştır.
20. Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Sağlık Eğitimi
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
2
0
10
Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
2
Dersin Adı
2013-2014
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
0
27
Download

Öğr. Gör. Duygu SEZGİN - Sağlık Bilimleri Fakültesi