DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013 -2014 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ ( YENİ MEZUNLAR ) I.
YARIYIL PEDAGOJİK FORMASYON KURSU HAFTALIK DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
GÜN
SAAT
G-Tarih
DERS
H-Tarih
DERS
I-Felsefe - İİBF
DERS
K-Sosyoloji-Psikoloji-İİBF L-İlahiyat
DERS
DERS
M-İlahiyat
DERS
17.00 - 17.45 Ölçme ve Değerlend. Program Geliştirme Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş
Sınıf Yönetimi
Öğretim ilke ve Yönt.
18.00 - 18.45 Mustafa Güvendi
Ali Aksu
Güzin Özyılmaz
19.00 - 19.45 Eğitim Bilimine Giriş Öğretim ilke ve Yönt. Program Geliştirme Sınıf Yönetimi
Eğitim Bilimine Giriş
Ölçme ve Değerlend.
20.00 - 20.45 Yunus Zoraloğlu
Necla Fırat
Namık Öztürk
İrfan Yurdabakan
17.00 - 17.45 Program Geliştirme Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Psikolojisi
Program Geliştirme
Öğretim ilke ve Yönt.
Program Geliştirme
18.00 - 18.45 Necip Beyhan
Vesile Yıldız
Rabia Tanel
Halil Aydın
19.00 - 19.45 Öğretim ilke ve Yönt. Ölçme ve Değerlend.Sınıf Yönetimi
Eğitim Psikolojisi
Program Geliştirme
Eğitim Bilimine Giriş
20.00 - 20.45 Esra Bukova Güzel İrfan Yurdabakan
İdris Şahin
Selda Öz
Vesile Yıldız
Metin Mısırlı
17.00 - 17.45 Eğitim Psikplojisi
Sınıf Yönetimi
Öğretim ilke ve Yönt. Ölçme ve Değerlend.
Eğitim Psikolojisi
Sınıf Yönetimi
Necla Fırat
Rabia Tanel
Selda Öz
İdris Şahin
19.00 - 19.45 Sınıf Yönetimi
Eğitim Psikolojisi
Ölçme ve Değerlend. Öğretim ilke ve Yönt.
20.00 - 20.45 Necla Fırat
Zekavet Kabasakal Halim Akgöl
18.00 - 18.45
Zekavet Kabasakal
Vesile Yıldız
Necip Beyhan
Esra Bukova Güzel Vesile Yıldız
Metin Mısırlı
Selda Öz
Yunus Zoraloğlu
Mustafa Güvendi
Rabia Tanel
Ölçme ve Değerlend. Eğitim Psikolojisi
Mustafa Güvendi
Selda Öz
Download

Pedagojik Formasyon Ders Programı 2