Toraks Cerrahisi Bülteni
Bulletin of Thoracic Surgery
İçindekiler
Önsöz
Şerife Tuba Liman, Ayten Kayı Cangır
Konuk Editörden
Burçin Çelik
Pulmoner Rehabilitasyon Açılımı: Kavramlar ve Uygulama Modelleri...........................1
Mine Gülden Polat
Toraks Cerrahisinde Preoperatif Pulmoner Rehabilitasyon...........................................8
İlknur Naz
Toraks Cerrahisinde Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon.........................................16
Sevgi Özalevli
Pediatrik Kardiyak Cerrahilerde Pulmoner Rehabilitasyon............................................26
Meral Boşnak Güçlü, Burcu Camcıoğlu
Kalp Transplantasyonlarında Pulmoner Rehabilitasyon................................................38
Meriç Şenduran Yıldırım
Akciğer Transplantasyonlarında Pulmoner Rehabilitasyon...........................................45
Seher Özyürek
Toraks Cerrahisinde Ağrı Kontrolü................................................................................56
Aydın Taşdöğen, Hasan Hepaguşlar
Neonatlarda (Yeni Doğan) Pulmoner Rehabilitasyon....................................................61
S. Ufuk Yurdalan
Pulmoner Rehabilitasyonda Aerosol İlaç Tedavisinin Kullanımı....................................69
Arzu Arı
Akciğer Kanserli Hastada Pulmoner Rehabilitasyon.....................................................77
H. Nilgün Gürses
Toraks Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesi.......................................................................83
Rengin Demir
Göğüs Duvarı Deformitelerinde Pulmoner Rehabilitasyon............................................91
Semiramis Özyılmaz
Hacim Azaltıcı Cerrahide Pulmoner Rehabilitasyon......................................................97
Gökşen Kuran Aslan
Psychosocial Assessment and Intervention in Patients Undergoing Pulmonary Rehabilitation... 101
Erinn Barker
Pulmoner Rehabilitasyona Giden Hastalarda Psikososyal Değerlendirme ve Yaklaşım......113
Erinn Barker
Download

Toraks Cerrahisi Bülteni