G ü n e y d o ğ u
F a i t h s
A n a d o l u ’ d a
a n d
B e l i e f s
i n
İ n a n ç l a r
v e
S o u t h
E a s t
İ n a n ı ş l a r
A n a t o l i a
25 OCAK-9 ŞUBAT 2014 25 JANUARY-9 FEBRUARY 2014
Açılış: 25 01 2014 Saat: 19,00 Opening Reception: 25 01 2014 Hour: 19,00
CERMODERN: Altınsoy Caddesi, No: 3 Sıhhıye, Ankara
Proje Yöneticisi . Project Manager : Serpil Yıldız
Küratör . Curator : İbrahim Göger
F
otoğrafçılar . Photographers
A. Kadir Ekinci . Asuman Ergüney . Aynur Ülker . Dilek Bal . Doğanay Sevindik . Erol Büyükyazıcı . Gülser Günaydın . İbrahim Göğer
Mehtap Yıldız . Mustafa Ertekin . Nureddin Özdener . Orhan Köse . Özcan Yurdalan . Selim Aytaç . Serpil Yıldız
ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Download

afsad davetiye