GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
01.12.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen araştırma görevlisi kadrosu için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in 10.maddesi uyarınca ön değerlendirme yapılmış olup, aynı yönetmeliğin 11.maddesi uyarınca 21.12.2015 tarihinde düzenlenen Giriş Sınavı
sonuçları aşağıda yer almaktadır. 22.12.2015
HUKUK FAKÜLTESİ/İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
ALES
Sıra No
Adı ve Soyadı
Yabancı Dil
Puan
(A) Puanın
%30’u
Puan
Lisans Mezuniyeti
(B) Puanın Diploma (C) Puanın
%10’u
Notu
%30'u
Giriş Sınav Notu
Puan
1
Hazal Tolu
87,403
26,22
75
7,50
88,10
26,43
92
2
Esen Aydın
79.933
23,97
80
8,00
77,60
23,28
GİRMEDİ
(A+B+C+
D)
(D) Puanın
Değerlend
%30’u
irme Notu
27.6
87,75
Sonuç
BAŞARILI/ASİL
Download

HUKUK FAKÜLTESİ/İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1 2 Esen