Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 10.03.2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin
Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 10.03.2015 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca
gerçekleştirilen Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan No :
24 Mart 2015 Salı
25 Mart 2015 Çarşamba
13:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29694
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı - Soyadı
Elif Gezer Aslan
Serap Niğdelioğlu
Gözde Şahingöz
Nur Kaluç
Yeliz Saldır
Reyhan Varol
Esin Gülnaz Canlı
Türkan Özdemir
Ali Kıyak
Ahmet Doğan
ALES Puanı
ALES Puanı
Etkisi (%35)
75,38
73,73
70,20
82,73
79,16
72,41
76,61
81,39
77,20
75,11
26,38
25,81
24,57
28,96
27,71
25,34
26,81
28,49
27,02
26,29
100'lük Sistemde Diploma Notu
Diploma Notu*
Etkisi (%30)
87,40
94,63
87,16
74,10
62,90
91,36
78,06
66,63
70,13
65,93
26,22
28,39
26,15
22,23
18,87
27,41
23,42
19,99
21,04
19,78
Giriş Sınavı
Notu
Giriş Sınavı
Etkisi (%35)
Değerlendirme
Sonucu
Açıklama
70,00
60,00
65,00
40,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,50
21,00
22,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,10
75,19
73,47
51,19
46,58
52,75
50,23
48,48
48,06
46,07
Başarılı
Yedek
Başarısız
Başarısız*
Başarısız*
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
* Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar
hakkındaki yönetmeliğin 11. Maddesine göre sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
Download

10 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Diyaliz programı Öğretim