DUYURU
1 - Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği'nin
23, 24, 25, 26 ve 27'nci
maddeleri uyarınca; 31 Mayıs 2014 tarihinde Ankara'da yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik
Sınavının (II. Grup-Mühendis)
yazılı bölümünde başarılı olan adaylar soyadı sırasına göre
aşağıda gösterilmiştir.
S.NO
1
2
3
4
5
ADI
SOYADı
BURHAN
FİKRET
KENAN
SERHAT
TUGBA
GÜNEŞ
ARIK
TAN
BALIKçı
KAşIKçı
2 - Yazılı sınavda başarılı olan Gelir Uzman Yardımcılarının sözlü sınavları; 16 Haziran 2014
tarihinde saat 09:30'da Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi Çınardibi
Cad. 113. Sk. No:3 1 Lalegül-Demetevler/ANKARA
adresinde yapılacaktır.
ANKARA
'\
.'~
\""y":
3110512014
'\:f; '::
: ~~
~\ ..- Ispı~lt:AŞLAN" ,ii
Geliı:'14are~j pai'te.:Bfj'şkanı
Slria~~~nrUı!ıi1ı~Ş:kanı
.....;.::::.~~,:.";:..:~'
1/1
Download

2.Grup - Gelir İdaresi Başkanlığı