Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Bölüm Başkanı
ÜLKAN KILIÇ
1971 yılında Eskişehir’de doğdu. Üniversite öncesi eğitimini Eskişehir’de tamamladı.
1994’de Ankara Üniversitesi Veterinerlik bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt
dışı doktora sınavını kazandı ve ilk doktorasını bu destekle burslu olarak Ludwing
Maximilians Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji bölümünde tamamladı.
Daha sonra Tübingen ve Göttingen’de Tıp Fakültesi, Beyin Araştırmaları Laboratuvarında
doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Bu dönemlerde İsviçre’de Zürih Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı’nda Moleküler Biyoloji Laboratuvarını kurdu. Zürih Tıp
Fakültesi’nde çalışırken ‘Graduate School for Cellular and Biomedical Sciences’ programında
ikinci doktorasını tamamladı. Zürih Tıp Fakültesi’nden sonra Kardiyoloji Anabilim Dalının
Fizyoloji Ensitüsüsü’ne bağlı Kardiyovaskuler Hastalıklar Araştırma Laboratuvarında çalıştı.
2008-2010 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim
Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı ve 2010 yılında doçent oldu. 2010’dan beri
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak
görev yapmakta ve Tıbbi Biyoloji derslerini vermektedir. Aynı zamanda Mezuniyet Öncesi
Eğitim Komisyonu Tıp Fakültesi 1. Sınıf Koordinatörü, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu
Tıp Fakültesi Baş Koordinatör Yardımcısı, Akademik Değerlendirme ve Eğitim Komisyonu
Üyeliği, Bologna Eğitim Komisyonu Üyeliği, Üniversite Tanıtım Komisyonu Üyeliği ve
Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup; 2012 yılından beri
Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP) Komisyonu Üyeliği,
Deney Hayvanları Etik Kurul Üyeliği ve Deney Hayvanları Etik Kurul Başkanlığını
sürdürmektedir. Deneysel beyin felci ve kardiyovaskuler hastalıklar alanlarında çok iyi bilim
adamlarıyla SCI ve impact faktörü yüksek dergilerde çok sayıda makalesi yayınlamıştır.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin yanında yurt içi ve yurt dışı pek çok üniversitede ortak
projeler yürütmekte olup, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 47 makalesi, uluslararası
bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 49 bildirisi ve ulusal bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 11 bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk
annesidir.
Download

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ÜLKAN KILIÇ 1971