2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS BAŞVURULARI
Başvurular 08-22 Ekim tarihleri arasında http://erasmus.uludag.edu.tr/ois/ adresinden yapılacaktır.
Ziraat Fakültesi için kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
Bölüm
Üniversite Adı
Boş
Lisans-YL-Doktora
Kontenjan
Bahçe Bitkileri B.
HAS University of Applied Sciences
Mendel University in Brno
Mendel University in Brno
TEI of Crete
Czech University of Life Sciences Prague
Wageningen University
Georg August Universität Göttingen
Università degli Studi di Bari
Marche Polytechnic University
2
3
5
5
2
1
6
3
Lisans
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
2
Lisans-YL-Doktora
Alma Master Studiouim- Universita di Bologna
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univesität Bonn
Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel
Centre International d'Etudes Superieures en Sciences
Agronomiques-Montpellier SupAgro
Universita Degli Studi di Foggia
Justus-Liebig-Universität Giessen
Politechnika Opolska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Trakia University
University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine
Agricultural University
3
3
1
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
2
4
2
2
4
6
YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Lisans-YL-Doktora
Tarla Bitkileri
Gıda Mühendisliği
Zootekni
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme
Tarım Ekonomisi
Biyosistem Müh.
Peyzaj Mimarlığı
Tüm bölümlere ait
anlaşmalar
4
5
Lisans-YL-Doktora
Bu listede kontenjanı “0” olarak belirtilen üniversiteleri tercih etmeyiniz! Aksi takdirde başvurunuz
geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvurulardan koordinatörler ya da Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
Bahar döneminde Erasmus ile gidecek öğrenciler için 27 Ekim 2014 günü saat 09:30’da Rektörlük A
Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Gelmeyenler geçerli
mazeretlerini yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmek zorundadır.
Download

Ziraat - Erasmus