Prof.Dr.Nimet URAY
İ.T.Ü İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümünde Pazarlama bilim dalında öğretim
üyesi olarak görev yapan Nimet Uray, aynı bölümden lisans ve yüksek lisans derecelerini
aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Pazarlama ana uzmanlık alanında İşletme doktorasını
tamamlamıştır.
1996 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör olan Nimet Uray, lisans, yüksek lisans ve Doktora
düzeyinde İTÜ ve çeşitli Vakıf üniversitelerinde Pazarlama Araştırması, İleri Pazarlama
Araştırması, Kantitatif Araştırma Yöntemleri, Pazarlama ve Uluslararası Pazarlama dersleri
vermektedir.
Nimet Uray’ın uluslararası dergilerde yayımlanmış , lojistik ve pazarlama etkileşimi, teknoloji
ve tüketici tutum - davranışı, reklam içerik - rol yapıları, ve uluslararası pazarlama
performansı alanlarında bilimsel çalışmaları , uluslararası ve ulusal konferanslarda sunulmuş
çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Nimet Uray, Tubitak-COST, Sanayii Bakanlığı , İTÜ BAP gibi
kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından desteklenen çeşitli araştırma projelerinin de
yürütücülüğünü üstlenmiştir.
Download

Prof.Dr.Nimet URAY