İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
1967 yılında İstanbul’ da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
1992-1997 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında tıpta
uzmanlık öğrenciliği, 1999-2001 yılları arasında Nefroloji Bilim dalında nefroloji yan dal
ihtisası yapmıştır. Avrupa Diyaliz, Transplantasyon Derneği 2001 Kongresinde (ERA-EDTA
2001 Vienna) en iyi genç araştırmacı ödülünü kazanmıştır. 2003-2005 yılları arasında Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği Şef Muavinliği, 2005-2010 yılları arasında
Nefroloji Kliniği kuruculuğu ve şefliği yapmıştır. 2010 yılından bu yana Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Nefroloji BD’ da Öğretim Üyeliği
yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 88 makalesi; ulusal hakemli
dergilerde yayımlanan 86 makalesi ve 32 kitapve kitap bölümü mevcuttur. Evli ve bir çocuk
annesidir.
Download

İndir (PDF 3.1 MB)