IV.
HEMODİYALİZDE
DAMAR ERİŞİMİ SEMPOZYUMU
20 Nisan 2014 Pazar
İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi – Kemal Atay Amfisi
Çapa / İstanbul
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Dr. Selçuk Baktıroğlu – Dr. Tevfik Ecder
PROGRAM
08:45-09:00
Açılış
Dr. Selçuk Baktıroğlu – Dr. Tevfik Ecder
09:00-10:30
Son Dönem Böbrek Hastalığına Genel Bakış
Oturum Başkanları:
Dr. Selçuk Baktıroğlu, Dr. Tevfik Ecder
09:00-09:20 Kronik böbrek hastalığının tanımı, seyri ve
Türkiye’deki sıklığı
Dr. Tevfik Ecder
09:20-09:40 Hemodiyaliz tedavisine ne zaman başlanmalı?
Dr. Savaş Öztürk
09:40-10:00 Damar yolu seçiminde strateji nasıl olmalı?
Dr. Müjdat Yenicesu
10:00-10:15 Olgu sunumları
Dr. Barış Akin
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-12:30
Hemodiyaliz Tedavisine Başlanacak Hastanın
Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları:
Dr. Savaş Öztürk, Dr. Cüneyt Köksoy
11:00-11:15 Damar erişim yolunun planlanmasında
ultrasonografinin rolü
Dr. Artür Salmaslıoğlu
11:15-11:45 Hastanın diyabetik olması damar giriş yolu
seçimini etkiler mi?
Evet, etkiler.
Dr. Tevfik Ecder
Hayır, etkilemez. Dr.Murat Aksoy
11:45-12:00 Olgu sunumları
Dr. Fatih Yanar, Dr. Selçuk Baktıroğlu
12:00-12:15 Olgu sunumları
Dr. Alper Öztürk, Dr. Selçuk Baktıroğlu
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30
Öğle Yemeği
İletişim:
Tevfik Ecder - [email protected]
Selçuk Baktıroğlu - [email protected]
13:30-15:30
AV Fistüller, Greftler ve Sorunları
Oturum Başkanları:
Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Dr. Burçak Gümüş
13:30-14:00 Komplike olmuş AV fistüllerin tedavisinde
girişimler nasıl olmalı?
Endovasküler olmalı. Dr. Burçak Gümüş
Cerrahi olmalı.
Dr. Cüneyt Köksoy
14:30-15:00 Santral venöz oklüzyonlarının tedavisinde
girişimler nasıl olmalı?
Endovasküler olmalı. Dr. Levent Oğuzkurt
Cerrahi olmalı.
Dr. Emre Özker
15:00-15:15 Bazilik ven transpozisyonu
Dr. Selçuk Baktıroğlu
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00
Kahve Arası
16:00-17:40
Kateterler ve Komplikasyonları/Hemşire
Uygulamaları
Oturum Başkanları:
Dr. Müjdat Yenicesu, Hemş. Mine Uraz
16:00-16:30 Kateter infeksiyonları
Nefrolog yaklaşımı, Dr. Halil Yazıcı
Radyolog yaklaşımı, Dr. Adem Uçar
Hemşire yaklaşımı, Hemş. Fatma Kaban
16:30-16:45 Kateterlerin infeksiyon dışı komplikasyonları
Dr. Yaşar Çalışkan
16:45-17:00 Kanülasyon teknikleri
Hemş. Fatma Kaban
17:00-17:15 Damar erişim yolunun korunmasında
hemşirenin rolü
Hemş. Mine Uraz
17:15-17:30 Olgu sunumları
Dr. Levent Oğuzkurt, Dr. Burçak Gümüş
17:30-17:40 Tartışma
17:40-17:45
Kapanış
Katılım ücretsizdir.
08.30-17.30 arası poster sunumları olacaktır .
Download

ıv. hemodiyalizde damar erişimi sempozyumu