KANAMALAR
Kanamalar 2 grupta incelenebilir
l)Kanayan Damar Cinsine Göre
Kanamalar
a) Kapiller (kılcal damar) kanamalar
b) Venöz (toplar damar) kanamalar
c) Arter (Atar damar) kanamaları
2) Kanın Aktığı Yere Göre Kanamalar
a) Dış kanamalar
b) İç kanamalar
a)Kapiller (kılcal damar) kanamalar:
Çok incedirler; içlerinde çok az kan
bulunduğu için sızıntı tarzında ve hafif bir
kanama olmaktadır.
Kanın rengi venöz kan gibidir.
Kanama kendiliğinden durabileceği gibi,
üzerine pansuman bastırmakla ve yukarı
kaldırmakla kolaylıkla durabilir.
b) Venöz (toplar damar) kanamalar
Düşük
basınçlı
kan
akımı
olan
damarlardır. Yavaş ve aynı şiddette
olup, kanın rengi koyu kırmızıdır.
Bölge
üzerine
pansuman
koyup
üzerinden
basınçlı
pansuman
ile
sarılması ve yukarı kaldırılmasıyla
kanama durdurulur.
c)Arter (Atar damar) kanamaları
Arterler kalpten yüksek basınçla
pompalanan kanı hücrelere ileten, kol ve
bacakta derinde yol alan damarlardır.
Kan kesik kesik ve kalp atımına uyumlu
fışkırır tarzdadır.
Rengi açık parlak kırmızıdır. Bölgenin
yukarı kaldırılması ile kanama azalabilirse
de hayati tehlike yaratan kanamalardır.
DIŞ KANAMALARIN KONTROLÜ İÇİN UYGULANAN
YÖNTEMLER
 Direkt Basınç

Basınçlı bandaj(Pansuman)
 Elevasyon

Yaranın yakınındaki damar üzerine basınç yapılması

Turnike uygulama

Ateller
DIŞ KANAMALARIN KONTROLÜ İÇİN
UYGULANAN
YÖNTEMLER
1-Direkt Basınç: Yara üzerine
varsa steril pansuman yoksa, temiz
çamaşır vb. ile basınç uygulanmasıdır.
BASINÇLI BANDAJ (PANSUMAN)
Yara ve yara üzerine 7-8cm.
genişliğinde pansuman malzemesi 3-4 kez
sarılarak uygulanır.
3-ELEVASYON
Yaralı ve kanayan bölgenin kalp
seviyesinin
üzerine
yükseltilmesi
şeklinde uygulanır.
4-YARANIN YAKININDAKİ
DAMAR ÜZERİNE BASINÇ
YAPILMASI
Yaranın
bulunduğu
yere
yakın
vücudun büyük arterlerinin üzerine
direkt basınç uygulamak yararlı
olabilir.
BASINÇ NOKTALARI
 Arteria Carotisin sıkıştırılması
Arteria Subclavianın Sıkıştırılması
 Temporal arterin sıkıştırılması
Arteria Brachialisin sıkıştırılması
 Aorta abdominalisin sıkıştırılması
 Arteria Femoralisin sıkıştırılması
ARTERİA CAROTİSİN SIKIŞTIRILMASI
ARTERİA SUBCLAVİANIN SIKIŞTIRILMASI
TEMPORAL ARTERİN SIKIŞTIRILMASI
ARTERİA BRACHİALİSİN SIKIŞTIRILMASI
ARTERİA BRACHİALİSİN SIKIŞTIRILMASI
AORTA ABDOMİNALİSİN SIKIŞTIRILMASI
ARTERİA FEMORALİSİN SIKIŞTIRILMASI
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
Eğer hayatı tehlikeye sokacak kadar
çok kanama var; diğer önlemlerle
kanama durdurulamadıysa uygulanır.
Çok sık önerilmez.
***ÇÜNKÜ KALICI SİNİR VE DAMAR
HASARLARINA NEDEN OLMAKTADIR !!!!!!!.
TURNİKE UYGULARKEN DİKKAT
EDİLECEKLER
Bandaj yeteri kadar geniş olmalıdır
Tel veya benzeri malzemelerin
kullanılmamasına
Üzeri bir eşya ile kapatılmamalıdır.
Başlama zamanı hastanın alnına
yapıştırılmalıdır.
Diz veya dirseğin altındaki bölgelere
uygulanmamalıdır.
Tansiyon aleti kullanılıyorsa basınç
düşmemelidir.
1.5 saatten fazla tutulmamalıdır.
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
KANAMALARDA TURNİKE UYGULAMA
İŞLEMİ
6-ATELLER
Özellikle kırılan kemik uçları kas ve
damar
yırtılmalarına
neden
olmuşsa
ekstremiteyi
stabilize
etmek
için
uygulanır.
7-HAVALI
KARŞI BASINÇLI ALETLER VE
BASINÇLI ATELLER
Geniş yumuşak doku yaralanmalarında
ve kırıklarda yumuşak dokudan olan
yaygın ve ciddi kanama kontrolünde
kullanılmaktadır.
İÇ KANAMALAR
2 şekilde olur
l) Gözle görülebilen: Akciğer, mide,
bağırsaklar, böbrek vb.
2)
Gözle
pankreas vb.
görülmeyen:
Krc.,dalak,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
İÇ KAN KAYBINA NEDEN OLAN DURUMLAR
Travma
Patlama ve penetre yaralanmaları
Tıbbi
GİS
Ülser
Hemoroid
Anevrizma
Dış gebelik
Vajinal kanama
İÇ KANAMAYI DÜŞÜNDÜREN BULGULAR
* Süratli ve /zayıf nabız
* Soğuk nemli deri
* Donuk gözler
* Susama ve huzursuzluk
* Bulantı kusma
* Kan basıncı düşüktür
İÇ KANAMANIN KONTROLÜ
* Hasta sırt üstü yatırılmalıdır.
* Hastaya ağızdan hiç bir şey verilmemeli
* Yaralının başı yana çevrilmeli
* Şoka karşı önlem alınmalı
* Ayakları 15-30 cm kaldırılmalı
* Sağlık kuruluşuna götürülmelidir
Organlara Göre Kanamalarda İlk Yardım:
1-Kulak yolu kanaması: İlkyardım:
*O kulağa emici bir pansuman konulur
*Kanayan kulak altta kalacak şekilde
yatırılmalı
*Hastanın boyun ve başı desteklenerek
hareketlerine engel olunmalı
*Kulak kanalına tampon konulmamalıdır
*Hastaneye gönderilmelidir.
2-BURUN KANAMASI (EPİSTAKSİS)
İLKYARDIM
* Kişi, başı hafifçe öne eğilmiş olarak dik
oturtulmalı
* Burun kanatlarına,baş ve işaret parmakla
10dk.basınç uygulanmalı
ÜST DUDAK İLE DİŞETİ ARASINA
YUVARLAK GAZLI BEZ YERLEŞTİRİLEREK
BURUNA BASINÇ UYGULANMALIDIR
2-BURUN KANAMASI (EPİSTAKSİS) İLKYARDIM
* Burun köküne bir mendile sarılı buz
konulmalı
* Boyuna, buz torbası konulmalıdır
* Burun deliklerine vazelinli ince bir gazlı
bez şeridi yerleştirilmelidir
YAN YATIRILMALI
SAKİN TUTULMALIDIR
3-MİDE KANAMASINDA İLK YARDIM
* Hasta yatak istirahatine alınmalıdır.
* Solunum ve nabzı kontrol altında
tutulmalıdır.
* Ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.
* Kusmuk dökülmemeli, ölçülüp
kaydedilmeli
* Hasta sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
4-REKTAL KANAMALAR
* Melena
*Normal kanama
* Hemoroid
OLAY YERİNDE İÇ KANAMA DÜŞÜNÜLEN
YARALILARIN TEDAVİSİ
 Vital bulgular her l0 dk.da bir kontrol edilmeli
 Havalı karşı basınçlı atel kullanılmalıdır.
 Kol veya
edilmelidir.
bacaktaki
kanamalar
atel
 Ağızdan hiç bir şey verilmemelidir.
 Başı yana çevrilmelidir.
 Ayaklar 15-30 derece kaldırılmalıdır.
 En yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.
ile
kontrol
Download

kanamalar