OLAY YERİNİN VE
YARALILARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
1
Olay Yeri Değerlendirmenin
AMACI Nedir?
Olay yerinde tekrar kaza olma riskini
ortadan kaldırmak,ortamın güvenliğini
sağlamak.
Olay yerindeki yaralıları
değerlendirmek, sayısını ve
durumlarını belirlemek
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
2
Olay Yeri Değerlendirilmesi



Kazaya uğrayan aracın kontağı
kapatılmalı
El freni çekilmeli
Araç LPG ’ li ise aracın bagajında
bulunan tüpün vanası kapatılmalı
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
3
Olay yeri yeterince görünebilir biçimde
işaretlenmelidir
Olası bir kaza tehlikesini önlemek için
uyarı işaretleri reflektör
yerleştirilmelidir.
Meraklı kişiler olay yerinden
uzaklaştırılmalıdır.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
4
Olası patlama ve yangın
riskini önlemek için olay
yerinde sigara
içilmemeli
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
5
Gaz varlığı söz konusu ise
zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli
önlemler alınmalı
Ortam havalandırılmalı
Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma,
halojenli lambalar vb. veya çağrı araçları
cep telefonu telsiz, telsiz telefon
kullanılmasına izin verilmemeli
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
6
Yaralı yerinden (güvenliği tehlikeye
düşmedikçe) oynatılmamalı
Yaralı hızla yaşam bulguları yönünden
(ABC) değerlendirilmelidir.
Yaralı kanama ve kırık yönünden
değerlendirilmeli
Yaralı sıcak tutulmalı
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
7
Tıbbi yardım
istenmelidir 112
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
8
Yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmemeli
Yaralının endişeleri giderilmeli nazik ve
hoşgörülü davranılmalı
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
9
Yaralının paniğe kapılmasını
engellemek için yarasını görmesine izin
verilmemeli
Yaralı ve olay hakkındaki bilgiler
kaydedilmeli
Yardım ekibi (112) gelene kadar olay
yerinde kalınmalıdır.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
10
ABC
İlkyardımın A B C si
A- Havayolunun değerlendirilmesi
B- Solunumun değerlendirilmesi
C- Dolaşımın değerlendirilmesi
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
11
Yaralının
İlk Değerlendirilmesi
Yaralının ilk olarak hafifçe omzuna
dokunarak “iyi misiniz?” sorusu ile
bilinç durumu değerlendirmelidir .
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
12
A:Havayolu açıklığının
değerlendirilmesi
Hava yolu açıklığı havanın akciğerlere
ulaşabilmesi için şarttır özellikle bilinç
kaybı olan kişide dil geri kaçar dil
kökü ile solunum yolu tıkanabilir.
Kusmuk, yabancı cisimlerle solunum
yolu tıkanabilir
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
13
Hava yolu açıklığını sağlamak için
yaralı , baş-boyun-gövde ekseni düz
olacak şekilde yatırılır
Bilinç kaybı olan yaralıda ağız içi önce
gözle daha sonra el ile kontrol edilir
(Kör Dalış)
Ardından yabancı cisim varsa bir bez
aracılığı ile çıkarılır.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
14
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
15
Bir el yaralının alnında diğer elin
2-3 parmağı ile çene altından
tutularak baş geriye doğru itilip
Baş-Çene pozisyonu verilir.
Sert hareketlerden kaçınılır.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
16
Baş–Çene Pozisyonu
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
17
B: Solunumun
Değerlendirilmesi
İlkyardımcı, başını yaralının göğsüne
bakacak şekilde yan çevirerek yanağını
yaralının ağzına yaklaştırır,
Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile
solunum yapıp yapmadığı 5 saniye
süre ile değerlendirir.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
18
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
19
Solunum hareketini ve canlılık
belirtilerini gözler
Solunum sesini dinler
Yanağında yaralının nefesini sıcaklığını
hissetmeye çalışır
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
20
Solunum yoksa derhal
Temel Yaşam Desteğine başlanır
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
21
C: Dolaşımın
Değerlendirilmesi
2 kurtarıcı soluk verildikten sonra
Hemen Kalp Masajına başlanır
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
22
İlk değerlendirme sonucu yaralının bilinci
kapalı fakat solunum ve nabzı varsa
İkinci Değerlendirmeye geçilir
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
23
Yaralının yaşam belirtileri
güvence altına alındıktan sonra derhal
Koma Pozisyonuna getirilerek diğer
yaralılar değerlendirilir
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
24
Yaralının
İkinci Değerlendirmesi
İlk muayene ile yaralının yaşam
belirtilerinin varlığı güvence altına
alındıktan sonra ilkyardımcı ikinci
muayene aşamasına geçerek baştan
aşağı muayene yapar.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
25
Görüşerek Bilgi Edinme
Kendini tanıt
İsmini öğren ve adıyla hitap et
Hoşgörülü ve nazik davran güven sağla
Endişelerini gidererek rahatlat
Olayın gelişimi ve oluşumu , koşulları, kişisel
özgeçmişleri, sonuç olarak ne yedikleri,
kullanılan ilaçlar ve alerjinin varlığını sor
öğren
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
26
Baştan Aşağı Kontrol
Bilinç düzeyi, anlama, algılama
Solunum sayısı, ritmi, derinliği
Nabız sayısı, ritmi, şiddeti
Vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
27
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
28
Baş
Saç, saçlı deri, baş ve yüzde yaralanma,
morluk olup olmadığı, kulak yada
burundan sıvı, kan gelip gelmediği
değerlendirilir, ağız içi kontrol edilir ,
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
29
Boyun
Ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu
araştırılır.
Aksi ispat edilinceye kadar boyun
zedelenmesi ihtimali göz ardı
edilmemeli, boyun omurlarında kırık
olabileceği akıldan hiç çıkartılmamalı
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
30
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
31
Göğüs Kafesi
Saplanmış cisim, açık yara,
şekil bozukluğu-morarma
olup-olmadığı,
baskı ile ağrı oluşup-oluşmadığı,
kanama olup-olmadığı
Göğüs kafesi genişlemesinin normal olupolmadığı araştırılmalıdır
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
32
Göğüs muayenesinde eller arkaya
kaydırılarak yaralının sırtı da kontrol
edilmelidir.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
33
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
34
Karın Boşluğu
Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu,
şişlik, morarma, ağrı yada duyarlılık olup
olmadığı ve karnın yumuşaklığı
değerlendirilmelidir.
Eller bel tarafına kaydırılarak muayene
edilmeli, ardından kalça kemiklerinde de aynı
araştırma yapılarak kırık ya da yara olup
olmadığı araştırılmalıdır.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
35
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
36
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
37
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
38
Kol ve Bacaklar
Kuvvet, his kaybı varlığı, ağrı, şişlik,
şekil bozukluğu, işlev kaybı ve kırık
olup olmadığı, nabız noktalarından
nabız alınıp alınmadığı
değerlendirilmelidir.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
39
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
40
İkinci değerlendirmeden sonra mevcut
duruma göre yapılacak müdahale
yöntemi seçilir.
BİYEM
Olay Yeri Değerlendirme
41
Download

Powerpoint