AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/55-771
Mersin, 27/01/2015
TÜRKİYE-FİNLANDİYA İŞ FORUMU 04 ŞUBAT 2015 ANKARA HK
SAYIN ÜYEMİZ
TİM’den alınan 26/01/2015 – 207 sayılı yazıda;
Finlandiya Avrupa ve Dış Ticaret Bakanı Lenita Toivakka ve beraberindeki ticaret heyetinin
Türkiye ziyareti kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, Finlandiya
Ticaret Ofisi (Finpro) ve DEİK işbirliğiyle 4 Şubat 2015 Çarşamba günü 11:00-16:30 saatleri
arasında Ankara Sheraton Hotel’de Türkiye-Finlandiya İş Forumu düzenlenecektir. Anılan İş
Forumu’nu Fin Bakan Toivakka’nın yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi de
onurlandıracaklardır.
Temiz enerji, çevre orman sanayi, altyapı, lojistik, bilişim teknolojileri, inovasyon, maden,
metalürji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Finli firma temsilcilerinin katılım göstereceği
heyet listesi ekte yer almakta olup, ilgilenen firmalarımızın yine ekte yer alan katılım formunu
doldurarak en geç 28 Ocak 2015 Çarşamba gününe kadar Finpro’dan Sn. Pelin Gökçek ( e-mail:
[email protected], T: 0212 284 95 92/91) dikkatine göndermeleri gerekmektedir.
Denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter Yrd.
Ekler: Finli Firmalar Listesi ve Katılım Formu ile Taslak Programı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (27.01.2015
17:26:42) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:9641722912015127155948
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9641722912015127155948. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

türkiye-finlandiya iş forumu 04 şubat 2015 ankara hk.