Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Alternatif Yapı
Malzemeleri
1. Giriş
1
1. Giriş
Kaynaklar:
1. Her derste sunum sonunda verilen kaynak listeleri
2. Materials of Construction
Turhan Y. Erdoğan
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık
3. Materials Science
(Introduction to for Civil Engineering)
İ. Özgür Yaman, Mustafa Tokyay,
Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık
2
1. Giriş
1. GİRİŞ
2. YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇELİK
3. ALÜMİNYUMUN YAPILARDA KULLANIMI
4. POLİMERLER (FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ)
5. POLİMERLER (MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM
ALANLARI)
6. CAMLAR (FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ)
3
1. Giriş
7. CAMLAR (MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM
ALANLARI)
8. DOĞAL VE YAPAY ALÇI ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI
9. GAZBETON - TUĞLA VE BİMSBLOK
10. ÇİMENTO İÇERMEYEN BAĞLAYICILAR
11. AHŞABIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
12. AHŞAP YAPI MALZEMELERİ
4
1. Giriş
- DERS UYGULAMA ŞEKLİ:
- TEORİK BİLGİLERİN SUNUMU
- DERSE DEVAM +
- SINAV
- DÖNEM ÖDEVİ
5
1. Giriş
Yapı malzemeleri
- metaller ve alaşımları
- polimerler
- seramikler
- kompozitler
6
1. Giriş
Metaller ve alaşımları
Çelik, alüminyum, magnezyum, çinko, dökme demir, titanyum, bakır…
Kristal yapılıdır.*
Isı ve elektriği iletir.
Diğer malzemelere göre daha sağlamdır.*
Sünek* ve şekillendirilebilirdir.
Darbelere dayanıklıdır.*
*istisnalar var
7
1. Giriş
Metaller
8
1. Giriş
Polimerler
Polimerizasyon yöntemiyle organik veya inorganik
moleküller kullanılarak üretilir.
- Plastikler, kauçuk, boya, silikon türevleri ve yapıştırıcılar…
9
1. Giriş
Polimerler
10
1. Giriş
Polimerler
- Düşük elektrik ve ısı iletkenliği.
- Termoplastikler sünektir ve tekrar şekillendirilebilir.
Yüksek sıcaklığa dayanıksızdır.
- Termoset polimerler daha dayanıklı ancak kırılgandır.
- Plastikler metallere göre hafif ve ucuzdur.
11
1. Giriş
Seramikler
- Kristal ve/veya amorf yapılı
- Dayanımı yüksek, sert ve kırılgan
- Yüksek sıcaklık ve korozyona dirençli
- Elektrik ve ısı iletkenlikleri düşük
Camlar
Çimentosuz bağlayıcı içeren malzemeler
Gazbeton-tuğla-bimsblok
12
1. Giriş
Seramiklerin optik özellikleri tane boyutu ile ilişkilidir.
TEK
KRİSTAL
POLİKRİSTAL
POLİKRİSTAL
+ BOŞLUKLAR
Tek kristal ve polikristalin yapılı Al2O3 seramiği
Katılaşma sırasında kontrollü soğutma
13
1. Giriş
Seramikler
14
1. Giriş
Kompozit yapı malzemeleri
A
A
B
B
A
B
+
Taşıma gücü, hafiflik, dayanıklılık, süneklik…
Beton
Betonarme
Polyester ile camyünü (GFRP)
Karbon fiber takviyeli polimerler (CFRP)
Ahşap
15
1. Giriş
Türkiye inşaat malzemeleri sektörü bölgedeki en
büyük üretim üssü özelliğini taşımaktadır.
16
1. Giriş
Türkiye inşaat malzemeleri sektörü bölgedeki en
büyük üretim üssü özelliğini taşımaktadır.
(milyon ton)
17
Download

1. Giriş - Dokuz Eylül Üniversitesi