3/I SINIFI EV ETKİNLİKLERİ
♣ Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanı
ile tamamlayınız.
duyu organlarımız
yumuşaklığını
koklamak
burun
koruyucu eldiven
dil
1. Maddeleri niteleyen özellikleri …………………… ……………………………..…………….. sayesinde
anlayabiliriz.
2. Bir besinin acı ya da tatlı olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız
……………………………
dir.
3. Laboratuvarda deney yaparken ………………………………… …………….…………….. takmak
alacağımız güvenlik tedbirlerinden biridir.
4. Bulaşık süngerinin ………………………………………………….. ona dokunarak anlayabiliriz.
5. Bilmediğimiz maddeleri ……………………………………… sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.
.
♣ Aşağıda verilen cümleler doğru ise başına (D), yanlış ise başına (Y) harfi
yazınız.
1. ( …… ) Bir maddenin tadını burnumuzla anlayabiliriz.
. 2. ( …… ) Laboratuvarda bilmediğimiz maddelere dokunmamalıyız.
3. ( …… ) Masanın yüzeyi, salondaki halının yüzeyine göre daha fazla pürüzlüdür.
4. ( …… ) Bütün maddeler kırılgandır.
5. ( …… ) Laboratuvarda yapacağımız deneylerde koruyucu önlük giymek,
bizleri kazalara karşı koruyan önlemlerden biridir.
6. ( …… ) Plastik top hem yumuşak hem esnektir.
1. (Aşağıdakilerden
hangisinin
yüzeyi parlak
değildir?
7.
…… ) Çevremizdeki
her maddenin
bir kokusu
vardır.
8. ( …… ) Yumuşak maddeler kolayca şekil verilebilen maddelerdir.
1. Aşağıdakilerden hangisinin yüzeyi parlak değildir?
A)
B)
C)
2. Aşağıdaki maddelerden hangisinin üzerine bastırılınca şeklini değiştirebiliri?
A) sünger
B) kalem
C) taş
3. Maddenin kırılgan ya da sağlam olma özelliğini test eden bir öğrenci aşağıdaki maddelerden hangisini sağlam maddelere örnek olarak kullanabilir?
A) ayna
B) demir
C) porselen tabak
4.
5.
1. Kokulu ya da kokusuz oluşları
2. Tatlı ya da acı oluşları
3. Esnek ya da berk oluşları
Maddeyi duyu organlarımızla fark edilen özelliklerine göre sınıflandırabiliriz.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri duyu organları ile sınıflandırılma
yapılırken kullanılmaktadır?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1,2 ve 3
Bazı maddelerin kendisine özgün kokuları vardır.
Aslı’nın söylediği maddeye aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?
A) hava
B) çiçek
C) parfüm
6. Kader’in gözleri kapatılıyor ve eline değişik maddeler veriliyor. Kader maddelerin özelliklerini söylüyor.
Kader’in eline odun parçası verildiğinde hangisini söylemesi doğru olmaz?
A) serttir
B) parlaktır
C) pürüzlüdür
7. Aşağıdaki maddelerden hangisinin üzerine bastırılınca şeklini değiştirebiliri?
A) Taş sert, sünger yumuşaktır.
B) Mandalina kokuludur, şeker tatlıdır.
C) Çelik tencere kırılgan, cam bardak ise berktir.
8. Darbelere karşı dayanıklı maddelere ………………………………….., kolayca kırılıp zarar
görenlere ise …………………………….. maddeler denir.
Cümledeki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) sağlam - kırılgan
B) sert - yumuşak
C) esnek - yumuşak
9. Aşağıda verilenlerden hangisi maddeyi niteleyen özelliklerden biri değildir?
A) yumuşaklık
B) hislilik
C) kırılganlık
Download

1. Aşağıdakilerden hangisinin yüzeyi parlak değildir