ALTYAPI VE KAZISIZ TEKNOLOJİLER KONFERANSI - TASLAK PROGRAM
(EFES Salonu)
NO DIG TURKEY 2014 CONFERENCE - DRAFT PROGRAMME
(EFES Hall)
30 Ağustos/August 2014 Cumartesi/Saturday
10:00 - 10:15
AÇILIŞ KONUŞMALARI/KEYNOTE SPEECHES
Yasin Torun - AKATED/TSITT, Yönetim Kurulu Başkanı/Chairman
Prof. Jens Hoelterhoff - GSTT, Yönetim Kurulu Başkanı/Chairman
10:15 - 10:45
Neden kamera ile altyapı denetimi? / Why Infrastructure Inspection by CCTV?
Markus Hans, RICO GmbH
10:45 - 11:15
İçmesuyu İletim Hatlarında Kazısız Durum Değerlendirmesi / Trenchless Condition
Assesment in Potable Water Transmission Lines
Ümit Cantürk, TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş.
11:15 - 11:45
Kanal şebekelerindeki yağmur sularını ve kombine akışları başarıyla kontrol etme
koşulları / Succesful Control Conditions for Rain Waters and Combined Flows in
Sewer Networks
Jörg Martin, BARTHAUER Software Gmbh
11:45 - 12:15
Basınçlı Boru Hatlarında Kazısız Rehabilitasyon için Esnek Teknoloji / Flexible
Technology for the Trenchless Rehabilitation of Pressured Pipelines
Şener Polat, RADLINGER Primus Line Gmbh
12:15 - 12:45
Uzun Mesafe Boru İtme Çözümleri / Long Distance Pipe Jacking Solutions
Dirk Smet, SMET Boring N.V.
12:45 - 13:00
ARA / NETWORKING BREAK
13:00 - 13:30
Bölgesel Yama Tamiratı için Kazısız Boru Rehabilitasyonu / Local Patch Repair for
Trenchless Pipe Rehabilitation
Michael Pfeffer, UHRIG Kanaltechnik Gmbh
13:30 - 14:00
Yeni Nesil Işıkla Kürleme CFTP Boru Kaplama Malzemeleri / New Generation of LightCuring GFRP Pipe Liners
Tim Brandenburger, BRANDENBURGER Liner Gmbh
v5
14:00 - 14:30
Altyapı Hatlarının Kazısız Onarımı ve Yapısal Güçlendirilmesi (Enjeksiyon, FRP ve Kaplama)
/ Trenchless Repair and Structural Reinforcement of Infrastructure Lines (Injection, FRP
and Coating)
Emin Kasapgil - Bayram Aygün, TEKSTAR Yalıtım Ltd.
14:30 - 15:00
Şehir Altyapılarında CTP Boru Uygulamaları / GRP Pipe Applications in Urban
Infrastructure
Dr. Mustafa Cumhur Özgirgin - Vidar Heggemoen, GRANDPIPE A.Ş.
15:00 - 15:30
ARA / NETWORKING BREAK
15:30 - 16:00
Kompakt Boru ile Altyapıda Rehabilitasyon / Infrastructure Rehabilitation with
Compact Pipe
Ahmet İrteş - WAVIN PİLSA A.Ş.
16:00 - 16:30
Su Kayıplarında Akıllı Şebeke Yönetimi / Smart Network Management for Water
Losses
Abdullah Sarıkaya, AYKOME Mühendislik Ltd.
16:30 - 17:00
Boru Hatlarının Güvenliği ile Suyu Sağlıklı, İstikrarlı ve Leziz Tutmak / Keeping Water
Healthy, Stable and Tasty by Pipelines Safety
Dr. Nemat Hassani, HAMOUN NYZEH Co.
17:00
KAPANIŞ / CLOSING
31 Ağustos/August 2014 Pazar/Sunday
11:00 - 11:30
Kazısız Teknolojinin Önemi ve Doğru Uygulanması / The Importance and True
Application of Trenchless Technology
Murat Esener, MESENER İnşaat Ltd.
11:30 - 12:00
Türkiye’de Su Kayıp ve Kaçaklarının Tespiti ve Azaltılması Çalışmaları / Water Loss
Detection and Reduction Studies in Turkey
Hasan Koramaz, AKATED Su Kayıp Kaçakları Danışmanı / TSITT Water Loss Consultant
12:00 - 12:30
Türkiye’de ve diğer ülkelerde FORWARD HDD proje sahaları / FORWARD HDD work
sites in Turkey and other countries
Dilyara Kharis, FORWARD HDD
12:30 - 13:00
Yatay Yönlendirilebilir Delgi Uygulama Örneği: Dicle geçişi – Irak / Horizontal
Directional Drilling Application: Tigris River pass - Iraq
Onur Kaya, BORETEC Mühendislik Ltd.
13:00 - 13:30
Vanalarda su kayıplarının sebepleri ve vana seçiminde dikkat edilmesi gereken
hususlar / Reasons of water loss in valves and things to consider in valve selection
İsmail Sincik, AVK International A/S - Mehmet Özdiken, BVD İnşaat Ltd.
13:30
KAPANIŞ / CLOSING
v5
Download

TASLAK PROGRAM - Kazısız Teknolojiler Türkiye Zirvesi