POLİMER NEDİR?

Polimerler hayatımız için yaşamsal önemi olan
büyük moleküllerdir. Vücudumuzda bulunan
polimerler, protein ya da enzimler gibi biyolojik
kimyasallar iken bitkilerde bulunan polimerler
ise selüloz ya da nişasta gibi moleküllerdir.
Ancak hepimizin gündelik hayatta en çok
duyduğu ya da bildiği polimerler plastikler ve
kauçuklardır…
Genel Tanımlamalar

Monomer küçük mol kütleli kimyasal
maddelere verilen isimdir. Monomerler
birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak
kendilerinden daha büyük moleküller
oluştururlar. Orta büyüklükte oluşan
moleküllere oligomer adı verilirken, yüzlerce
monomerin birleşmesinden oluşan çok daha
büyük makro-moleküllere ise polimer adı
verilir.
 Polimer molekülü boyunca peş peşe bağlanarak
zincirin ana iskeletini oluşturan kısma ana zincir denir.
Ana zincir genellikle karbon-karbon bağlarından oluşan
bir iskelet oluştursa da oksijen gibi başka atomlar
içeren ana zincirler de mevcuttur. Polimer ana zinciri
yerine kullanılan polimer omurgası terimi de oldukça
yaygındır.
 Polimerin zincirinin sadece düz bir ana zincirden
oluşmadığı durumlar da vardır. Ana zincirdeki atomlara
bağlanan ve zincirden ayrı başka bir kısa yan molekül
oluşturan kısımlara yan gruplar adı verilir. Birçok
polimer farklı yan gruplara sahip monomerlerden
sentezlenir. Polimer zincirinin üzerindeki yan gruplar,
gruptaki molekülün büyüklüğüne, esnekliğine ve fiziksel
kuvvet etkileşimlerine göre polimerin fiziksel hali ve
mekanik özellikleri başta olmak üzere, bütün fiziksel
özelliklerini etkiler.
Monomerlerin birbirleriyle bağlanarak polimer
oluşturduğu kimyasal
reaksiyona polimerizasyon adı verilir.





Monomer + Monomer = Dimer
Monomer + Dimer = Trimer
Monomer + Trimer = Tetramer ……
………………
n tane (Monomer) = Polimer
Polimeri tanımlarken, monomer dediğimiz küçük
moleküllerin tekrar tekrar birbirine bağlanmasından oluşan
bir makromolekül olduğunu belirttik. Bazı durumlarda küçük
moleküllerin doğrusal olarak birbirine bağlandığını görürüz
ve sonucunda doğrusal polimerleri elde ederiz. Ancak,
makromolekülü oluştururken dallanmalar ve kendi içinde
bağlanmalar da düzenlenerek 3 boyutlu bir ağ yaratmak da
mümkündür.

Polimeri oluşturan monomerler aynı kimyasal
yapıya sahip olabileceği gibi, kimyasal formülü
farklı monomerleri de birbirine bağlayarak
polimer zincirini yaratmak mümkündür. Tek tip
monomerden oluşan polimere homopolimer adı
verilirken, farklı monomerlerin oluşturduğu
polimer zincirine kopolimer denir. Tekrar eden
birim molekülü genellikle monomerin aynısı ya
da çok benzeridir.
Polimerleri sınıflandırmada kullanılan evrensel bir sistem
henüz bulunmamaktadır. Genel olarak polimerleri
sınıflandırmada kullanılan en basit sistem, fiziksel
özelliklerine göre sınıflandırma sistemidir. Bu sistemde
polimer 3 ana sınıfa ayrılır: Termosetler,Termoplastikler,
ve Elastomerler.
Bazı Polimerlerin Özellikleri ve
Önemli Kullanım Yerleri
Polimer
Polistiren
Akrilik
Özellik
Kullanım Alanı
Uv ışınlarına direnç, iyi
vurma ve gerilme
direnci, düşük fiyat ve
işleme kolaylığı, asit
alkali ve tuzlara karşı
üstün direnç
İzolasyon malzemesi,
ince cidarlı kaplar,
soğutma kuleleri, boru
köpük, kauçuk, çeşitli
aletler, otomobil
parçaları ve paneller.
UV ışınlarına direnç,
kristal parlaklığı, orta
derecede kimyasal
direnç, iyi vurma ve
gerilme direnci asit ve
alkali tuzlara karşı
üstün direnç
Lens, elastromer,
dekoratif yapısal
paneller, aydınlatma
sistemleri, pencere ve
gölgelik, tabela reklam
panosu ve yapıştırıcı
Özellik
Kullanım Alanı
Alevlenmeye ve kimyasallara
karşı üstün direnç, düşük
fiyat, üstün mekaniksel ve
elektriksel özellik, üstün
ısısal kararlılık.
Yapı malzemeleri, levha ve
plaka, hava ve deniz taşıt
parçaları, lif dekoratif
malzeme, misina ve kayak
malzemesi.
Dış ortamda neme karşı iyi
direnç, esneklik, zayıf
mekaniksel kuvvet ve üstün
kimyasal dürenç
Kap ve kutular, oyuncak,
mutfak eşyaları, kaplamalar,
boru ve tüp, kablolarda
yalıtkan tabakalar ve
paketleme ve ambalaj filmi.
Polipropilen
Kokusuz ve şeffaf düşük
yoğunluk, iyi ısıl direnç,
üstün yüzey sertliği,
kırılmazlık, üstün kimyasal
direnç ve iyi elektriksel
özellik.
Levha ve tabakalar, lif boru
ve tüp, elektronik alet
parçaları, oyuncak, mutfak
eşyaları, tıbbi malzeme(steril
edilebilir.) ve çeşitli aletler
Polivinil Klorür
Üstün fiziksel ve kimyasal
özellik, işleme kolaylığı,
nispeten düşük fiyat diğer
polimerlerle iyi uyum ve
üstün kimyasal direnç.
Boru ve tüp, yapıştırıcı,
inşaat malzemesi, atık su
deposu, su tesisat malzemesi
ve yağmurluk
Polimer
Poliesterler
Polietilen
• “Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım
Yerleri” ile ilgili tabloyu incelediğimizde
polimerlerin hayatımızda önemli bir yere sahip
olduğunu görürüz.Ancak polimerler genellikle
inert maddelerdir.Normal koşullarda havanın
oksijeniyle ya da suyla tepkimeye
girmezler.Dolayısıyla uzun yıllar doğada
bozulmadan kalırlar.Bu durum çevre kirliliğine
neden olur.Dolayısıyla polimerlerin geri
dönüştürülebildiğini bilmek gerekir.
POLİMERLER
PET
Yüksek Yoğunluklu
Polietilen
PVC
Düşük Yoğunluklu
Polietilen
Poli Propilen
Polistiren
Diğer
GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLÜ
Download

(Monomer) = Polimer