SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
26 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
RESTİTÜSYON RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de konut yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
562

Parsel
:
26

Dönemi
:
19. yy

Yapım Sistemi
:
Kargir - Yığma
II. RESTİTÜSYON ÇALIŞMASI AÇIKLAMA METNİ
Restitüsyon araştırması gerçekleştirilen yapının elde edilen
tarihi pervititch
haritasında varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 19. yy başlarında inşa edilmiş
olabileceği düşünülmektedir. Pervititch haritasından kırma çatılı iki katlı kargir-yığma
yapı olduğu anlaşılmaktadır.
Anıtlar Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi Pervititch haritaları ve
Süleymaniye bölgesi üzerine yapılan araştırmaları içeren World Heritage Istanbul
Project (Vol: 3 Süleymaniye) isimli çalışmadan elde edilen veriler ışığında yapının
restitüsyon projesi çizilmiştir.
Yapının dış sınır hattı onaylı rölöve sınırlarıdır. Yapılan raspalar neticesinde muhdes
olduğu tespit edilen yapı 2. Katı kaldırılmıştır. Özgün silmeleri ve söveleri
korunmuştur. Pervititch haritasında gözlenen kapı numaraları doğrultusunda girişler
önerilmiştir. Yine Pervititch haritası okuması neticesinde yapının tuğla örgü duvarlara
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
26 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
sahip, volta döşemeli, kırma çatılı, kargir-adi beton bir yapım sistemine sahip olduğu
anlaşılmıştır. Rölöve çalışması sırasında genişletildiği tespit edilen 1. Kat pencereleri
daraltılarak özgün cephe boşlukları oluşturulmaya çalışılmıştır. Dükkan vitrinli girişleri
ve üst kat girişinde yer alan çift kanatlı ahşap kapı, KUDEB Geleneksel Ahşap Yapı
Uygulamaları ve İBB Kentsel Tasarım Rehberi çalışmalarında yer alan tipolojik
örneklerden seçilmiştir.
İnşa edildiği dönemin tipik özelliklerini taşıyan yapı, Süleymaniye bölgesinde
belirlenen plan verileri, üzerinde çalışılan arazi verileri hem konum hemde büyüklük
itibariyle örtüşmektedir. Arap Çeşme Sokak cephesine açılan iki giriş kapısı
mevcuttur. Bunlardan sağ taraftaki üst kata bağımsız girişi sağlarken, sol taraftaki
zemin katta bulunan ticari alana girişi sağlamaktadır. Yapı üç yönde bitişik nizamdaki
binalarla çevrili, tek cepheye sahiptir. Kargir konstrüksiyon ile inşa edilmiş olup,
döşemeleri voltadır. Kat silmeleri bulunmaktadır.
Giriş cephesi sokak ile aynı kotta olan binaya dükkan girişinden girildiğinde, yüksek
tavanlı bir hacim ile karşılaşmaktayız. Bu hacimde zemin karo mozaik kaplama,
duvar tuğla üzeri sıva ve tavan volta döşeme altında ahşap kaplama olarak
düşünülmüştür. Ticari alanın arka bölümünde bir depo ve ıslak hacim bulunmaktadır.
Bu mekanların zemini karo mozaik kaplama, duvarları tuğla üzeri sıva ve tavanı volta
olarak düşünülmüştür.
Zemin katta konut kapısından girildiğinde zemini karo mozaik kaplama, duvarları
tuğla üzeri sıva ve tavanı volta olan bir giriş holü ile karşılaşmaktayız. Holün
arkasında da konut katına ulaşan yirmi basamaklı dökme mozaik merdivenin yer
aldığı düşünülmüştür.
Binanın 1. Normal katına çıktığımızda bir hole ulaşılmakta, hol aracılığı ile de ön
cepheye bakan dükkana ve sağır bakan ıslak hacime ulaşılmaktadır. Hol ve ıslak
hacmin zeminleri karo mozaik kaplama, duvarlarının tuğla üzeri sıva ve tavanının
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 562 ADA
26 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU
volta olarak önerilmiştir. Dükkan mekanının zemini rabıtalı ahşap kaplama, duvarları
tuğla üzeri sıva ve tavanı volta altında ahşap kaplama olarak düşünülmüştür.
Yapının çatısı da dönemin özelliklerini taşıyan gizli kırma çatıdır. Su tahliyesinin çinko
dereler aracılığıyla sağlandığı düşünülmektedir.
SEDES MİMARLIK
Download

562 Ada 26 Parsel - Sedes Mimarlik Burosu