SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 563 ADA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
5 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
ANALİTİK RÖLÖVE RAPORU
I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

Adı
:
Süleymaniye’de konut yapısı

İl
:
İstanbul

İlçe
:
Eminönü

Mahalle
:
Yavuz Sinan Mahallesi

Pafta
:
107

Ada
:
563

Parsel
:
5

Dönemi
:
19. yy

Yapım Sistemi
:
Ahşap - Kargir - Tuğla
II. YAPININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Eminönü,Yavuz Sinan mahallesindeki yapı, 19. yy geleneksel Türk evi
özelliklerini yansıtmaktadır. Giriş kapısı cephe yüzeyinde sağ taraftadır. 1. ve
2. Normal katındaki ahşap giyotin pencereleri ile 2. Normal katındaki
cumbası binaya özgün bir mimari karakter kazandırmaktadır.

Ahşap-kargir sistemde inşa edilmiştir.Yapı cepheleri korunmuş, ancak arka
cepheye bakan penceleri bitişik nizamda sonradan inşa edilen yapı
nedeniyle kapalıdır. Cephenin çeşitli yerlerine muhdes ekler yapılmıştır.
Cephede rutubet ve ikilimsel etkilerle yer yer renk değişiklikleri ve eleman
kayıpları gözlenmektedir.
III. Plan Özellikleri
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 563 ADA
5 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
Yapının girişi Yeni Hayat Sokak üzerindendir. Giriş kapısı değişikliğe
uğramış ahşap kapıdır. Yapının giriş kotu oturduğu zemindeki çökme
nedeniyle değişmiştir. Giriş kapısının kanatları kota uydurulmak için
kesilmiştir. Zemin kat cephesinde ahşap kanatlı pencereler yer almaktadır.
Rutubet nedeniyle pencerelerde renkdeğişimleri ve çatlaklar meydana
gelmiştir. Kapıdan içeri girdiğimizde, bir hol ile karşılaşmaktayız. Holün sol
kolunda wc ve odunluğun bulunduğu bölüme açılan bir kapı yer almaktadır.
Bu kapı önüne dayanan çeşitli yükler nedeniyle sürekli açık konumda
durmaktadır. Holün sonunda üzeri halıfleks ile kaplanmış özgün ahşap
merdivenler vardır. Giriş kapısının hole açıldığı yerin tavanında rutubet
nedeniyle kaplama renk değiştirmiş, yer yer eleman kayıpları oluşmuştur.
Zemin dökme mozaik kaplama, duvar ve tavan ahşap kaplamadır. Dökme
mozaik kaplamada kırılmalar ve parça kayıpları vardır. Odunluk bölümüne
girildiğinde, girişin hemen solunda bir kuyu, yanında mermer su gideri ve
sonradan eklenmiş muhdes bir çeşme yer almaktadır. Wc sol köşede
konumlanmıştır. Wc taşı özgün haliyle korunmuştur. Sağ tarafta odunluk
bölümü ve merdiven altı yer almaktadır. Zemin doğal taş kaplama, duvarlar
çıplak tuğla ve tavan ahşap kaplamadır. Doğal taş kaplama büyük oranda
kaybolmuştur. Ahşap yapı elemanları ve kaplama malzemelerinde renk
değişimleri, çatlaklar ve kayıplar gözlenmiştir. Zamanla eğilmiş ahşap
döşemeyi ve merdivenleri taşıyabilmek için muhdes akşap dikmeler
eklenmiştir.

1. Normal kata özgün ahşap merdivenle ulaştığımızda bir hol ve hemen
yanında sonradan düzenlenmiş bir mutfak ile karşılaşmaktayız. Hol ve
mutfağın bütünleşik bulunduğu hacimde, zemin rabıtalı ahşap kaplama,
duvar bağdadi sıva ve tavan ahşap kaplamadır. Zemin ve tavan kaplaması
rutubet nedeniyle yer yer renk değiştirmiştir. Bağdadi sıvada dökülmeler
görülmüştür. Holün sol tarafında ön cepheye bakan bir banyo, sağ tarafında
SEDES MİMARLIK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2.BÖLGE, 563 ADA
5 PARSEL ANALİTİK RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU
da ön cepheye bakan bir oda yer almaktadır. Banyoya özgün ahşap kapıdan
girilmektedir. Sonunda kurşun bir su haznesi yer almaktadır. Duvar bağdadi
sıva, zemin ve tavan ahşap kaplamadır. Bağdadi sıvada dökülmeler, renk
değişiklikleri oluşmuştur. Odaya özgün ahşap kapıdan girilmektedir. Karşı
duvarda özgün ahşap giyotin pencereler yer almaktadır. Pencerelerde
rutubet ve iklimsel etkilerle renk değişimleri ve çatlaklar oluşmuştur. Duvar
bağdadi sıva, zemin rabıtalı ahşap kaplama ve tavanda çerçeveli ahşap
kaplamadır. Holün solunda üst kata ulaşan ahşap merdiven yer almaktadır.
Merdivenlerde çatlaklar ve çökmeler oluşmuş, kimi basamaklara ahşap
parçalarla muhdes ekler yapılmıştır.

2. Normal kata ulaştığımızda bir hol ile karşılaşmaktayız. Holde duvarlar
bağdadi sıva, zemin ahşap kaplama, tavan kontraplak kaplamadır. Tavanda
çatıya açılan bir kapak vardır. Bağdadi sıvada renk değişimleri oluşmuştur.
Kontraplak kaplama rutubet nedeniyle renk değiştirmiş, yer yer kalkma ve
kopmalar oluşmuştur. 2. Normal katta bir oda yer almakta ve bu odaya
holden açılan iki kapıyla girilebilmektedir. Sağ taraftaki kapı özgün ahşap, sol
taraftaki kapı muhdes ahşap kapıdır. Odaya girildiğinde ön cepheye bakan
duvarda özgün ahşap giyotin pencereler yer almaktadır. Pencerelerde
rutubet ve iklimsel etkilerle renk değişimleri ve çatlaklar oluşmuştur. Odanın
duvarları bağdadi sıva, zemini ahşap kaplama ve tavanı kontraplak
kaplamadır. Bağdadi sıvada çatı akması ve rutubet nedeniyle renk
değişimleri, çatlaklar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Kontraplak kaplama
özellikle tavanın pencerelerin bulunduğu duvarla birleştiği bölümde oldukça
hasar görmüş. Şekil değişikliğine uğramıştır. Yer yer renk değişimi ve
malzeme kayıpları gözlenmiştir.

Yapının çatısı bakımsızlık nedeniyle yıkılmış, özgün kırma çatısına ait
elemanlar kayıptır. Yerine ondüline çatı levhası ile bir çatı yapılmıştır. Yeni
yapılan çatının yağmur oluğu da kayıptır.
SEDES MİMARLIK
Download

563 Ada 5 Parsel Analitik Rölöve