“ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR” PROJESİ
14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı
BASIN DUYURUSU
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi
Mali Destek Programı) programından finanse edilen, TR2011/0136.06-01/001 nolu Bakanlığımızın yararlanıcı
olduğu ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR isimli projesi 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğümüz uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 24 ay sürecektir.
10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara
yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri yolu ile artırmak amacı 81 İl’in yanında 21
farklı pilot uygulama ile Toplumda Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik
uygulamaları konusunda yüksek seviyede farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetleri içeren projenin tanıtım
konferansının Kocaeli ayağı, İlimiz Ramada Otel’de 14 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi ve
Müdürlüğü’müze bağlı 7-8-9 ve 10. Sınıfları barındıran kurumlarımızda görev yapan Müdür Yardımcısı ve
Danışman Öğretmenlerin katılımı ile “Öğrenciler AB'yi Öğreniyor” projesi kapsamında yapılacak olan
faaliyetlerin tanıtımı yapıldı.
MEB AB Dış İlişkiler “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Projesi Teknik Destek Ekibi personellerinden Sayın
Muhammet Veli Öztürk ve Sayın Gamze Göker’in Müdürlüğümüz Makam Ziyareti ile başlayan aktivite
bölgemiz otellerinden Ramada Otel’de devam etti.
Kocaeli Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim
Çelik’in katılımı ile Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından Müdürlüğümüz ARGE İl Sorumlusu Müdür
Yardımcısı Sayın Hayati Aydın’ın açılış konuşmasında;
Merkezi yürütülen projelerin yerel uygulamalardaki birlik ve
beraberliği pekiştirdiği yönünde vurgu yaptı. Kocaeli’nin
gerek AB projelerinde gerekse yerel projelerdeki başarısının,
Bakanlığımız “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesinde de
göstereceğine inancını vurguladı.
Avrupa Birliği, Temel Değerler, ABTürkiye Mali İşbirliği Yapısı ve Avrupa Birliği
Çalışmaları konulu sunumu Bakanlığımız
“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Proje Teknik
Destek ekibinden Sayın Muhammet Veli
Öztürk sunumlarını gerçekleştirdi.
Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci
içerisinde değişen ve gelişen değerlerine
değinen Öztürk “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor”
projesinin gerekliliğini vurguladı.
Kahve Arası ve Öğle Yemeği ikramından
sonra Bakanlığımız “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” proje
teknik destek ekibinden Sayın Gamze Göker,
projenin genel tanıtımını yaparak yarışma
kapsamındaki uygulamalarda ki yol haritasından ve
kurumların
ve
danışman
öğretmenlerin
sorumlulukların bahseden sunumunu gerçekleştirdi.
“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” projesi
kapsamında 10. Sınıflara yönelik yapılacak olan
Bilgi Yarışması içerikleri, 7-8-9. Sınıfların
katılımları ile gerçekleştirilecek olan Slogan,
Öykü ve Resim yarışmasının detayları hakkında
bilgi verdi.
Projenin Türkiye genelinde paydaşlarından
birisi olan ve bölgemizde Kocaeli Sanayi Odası
Bünyesinde hizmet veren AB Bilgi Merkezi İl
Koordinatörü Sayın Yasemin Nur Yüce’nin de katılım
sağladığı tanıtım toplantısında Kurumlar arası işbirliği
ve çalışma takviminde ortak faaliyetler belirlendi.
Katılımcıların soruları ile soru cevap şeklinde
tamamlanan “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor” Kocaeli Tanıtım Konferansı Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK
proje ekibi ve Bakanlık Temsilcilerinin hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.
“ÖĞRENCİLER
AB'Yİ
ÖĞRENİYOR”
14 Nisan 2015
Kocaeli Tanıtım Konferansından Görüntüler
PROGRAM KÜNYESİ
Proje Adı
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor
Program Koordinatörü
MEB AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım
Öncesi Mali Destek Programı) programından finanse edilen ve Bakanlığımızın
faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.06-01/001 no’lu Öğrenciler Avrupa Birliğini
Öğreniyor Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz
uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 24 ay sürecektir.
Program Amacı
10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları
ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim faaliyetleri
yolu ile artırmak
Program Hedefi
Temel Faaliyetler
Toplumda Avrupa Birliği’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik
uygulamaları konusunda yüksek seviyede farkındalık oluşturmaktır.
AB hakkında farkındalık artırmak amacıyla projenin faaliyetleri temel olarak;
• Ortaokul ve lise öğrencilerine anket uygulanması,
• Resim, hikaye, slogan ve bilgi yarışması düzenlenmesi,
• Bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve
• Eğitimler verilmesine odaklanmaktadır.
Bilgi Yarışması Pilot iller
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir,
21 adet
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas,
Şanlıurfa, Trabzon ve Van / 10. Sınıflara
“Bana AB'yi Anlat” Kısa Öykü Yarışması
81 İl’de / 7-8-9. Sınıflara
“Bana AB'yi Anlat” Slogan Yarışması
81 İl’de / 7-8-9. Sınıflara
“Bana AB'yi Anlat” Resim Yarışması
81 İl’de / 7-8-9. Sınıflara
TAKVİM
Download

Öğrenciler AB´yi Öğreniyor - Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü