• GRAVÜR • HARİTA •AFİŞ
347. GRAVÜR
SARAY İÇİ MESCİT
Tableau General de L’Empire Othoman, M.D’Ohsson, 1787
34 x 53 cm.
250 TL
349. GRAVÜR
BEYOĞLU’NDAN ÜSKÜDAR MANZARASI
Taşbaskı, 19.yy.
31 x 43 cm.
375 TL
348. GRAVÜR
RUMELİHİSARI
Taşbaskı, Eug. Flandin, 19. yy.
24 x 32 cm.
250 TL
350. GRAVÜR
ÇEŞME
Çelikbaskı, J.B. Hilaire, 1715
31 x 50 cm.
325 TL
351. GRAVÜR
DİNİ SEREMONİ
Elle renklendirilmiş çelik baskı, P. Baquoy, 1789
32 x 44 cm. (yeni çerçevesinde)
300 TL
126
352. AYNALIKAVAK GRAVÜR
1800 Yılları
31 x 46 cm.
300 TL
353. CONSTANTINOPOLIS PANOROMİK GRAVÜR
1700 Yılları, 32 x 73 cm.
450 TL
354. İSTANBUL GRAVÜR
355. SADRAZAMIN KONAĞI VE BAHÇESİ GRAVÜR
1750 Tarihli
38 x 54 cm.
1700 Yılları
34 x 45 cm.
350 TL
300 TL
127
128
2.500 TL
Antoine Ignace Melling (1763 - 1831)
66 x 100 cm. ebatlarında.
356. HATİCE SULTAN’IN SARAYI GRAVÜR
129
2.500 TL
Antoine Ignace Melling (1763 - 1831)
66 x 100 cm. ebatlarında.
357. HATİCE SULTAN’IN SARAYININ İÇİ GRAVÜR
130
3.000 TL
Antoine Ignace Melling (1763 - 1831)
66 x 100 cm. ebatlarında.
358. HAREM GRAVÜR
131
2.500 TL
Antoine Ignace Melling (1763 - 1831)
66 x 100 cm. ebatlarında.
359. KAĞITHANE GRAVÜR
132
360. JOSEPH SCHRANZ (1803 - 1866)
BOĞAZİÇİ PANORAMA
1850 Yılları Gravür
50 x 240 cm.
5.500 TL
361. İSTANBUL BOĞAZİÇİ PANORAMA
1845
23 cm. genişliğinde 120 cm. uzunluğunda
Son derece nadir bir İstanbul Panoraması
3.500 TL
133
362. BEBEK GRAVÜR
LAUTERS, Paul & Peetermans - VOYAGE de CONSTANTINOPLE, Bruxelles, Lithographie a la Calcographie Royale de J. Goubard (1822 – 1828)
26 x 40 cm.
500 TL
363. FETHİYE TELMISSUS GRAVÜR
C. Texier, 1850
39 x 56 cm.
500 TL
134
364. İZMİR GRAVÜR
Leon De Laborde, 1836
45 x 62 cm.
700 TL
365. KAHVEHANE GRAVÜR
Leon De Laborde, 1836
45 x 62 cm.
500 TL
135
366. İZMİR GRAVÜR
Çelik Baskı, 1700 yılları
18 x 45 cm.
367. RODOS GRAVÜR
Çelik Baskı, 1700 yılları
27 x 68 cm.
400 TL
225 TL
368. İSTANBUL SU ŞEBEKESİNİ
GÖSTERİR HARİTA
1853 Tarihli
40 x 55 cm.
750 TL
136
369. İSTANBUL GRAVÜR
Th. Albert
1860 - 1870 Yılları
İSTANBUL İLE İLGİLİ İLK RENKLİ LİTOGRAFLARDAN BİRİDİR.
32 x 45 cm.
750 TL
370. İSTANBUL İLE İLGİLİ 4
Adet GRAVÜR
1780 Yılları
32 x 47 cm. (her birinin
ebatları)
400 TL
137
371. İSTANBUL HARİTASI
1331 (1915) Tarihli
125 x 156 cm.
900 TL
372. İSTANBUL HARİTASI
1910 - 1920 yılları
64 x 93 cm.
350 TL
138
373. İSTANBUL HARİTASI
Blue Print
1319 (1903) tarihi’nde MÜHENDİSHANE-İ BERRİ HUMAYUN
MUALLİMLERİNDEN İSTİHKAM KOLAĞASI HAKKI Tarafından
hazırlanmış.
İstanbul’daki o dönemdeki önemli binaların yerlerini
göstermektedir.
137 x 96 cm.
700 TL
374. İSTANBUL VE CİVARI HARİTASI
1910 Yılları
75 x 58 cm.
500 TL
139
375. İSTANBUL VE CİVARI BOĞAZİÇİ HARİTASI
Galata’da Karacaoğlu Matbaası’nda basılmıştır.
1324 (1908) tarihli
88 x 66 cm.
550 TL
376. İSTANBUL HARİTASI
1917 İngiliz
59 x 66 cm.
350 TL
140
377. İSTANBUL HARİTASI
Baskı Tarihi 1560,
Haritacı Sebastian MUNSTER,
Ahşap Baskı Gravür,
30,5 x 39,5 cm.
1.000 TL
378. İSTANBUL HARİTASI
Baskı Tarihi 1720
Haritacı J. B. HOMANN
52 x 62 cm.
1.750 TL
141
379. İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ HARİTASI
1867
H. Kiepert
36 x 30 cm.
500 TL
380. İSTANBUL HARİTASI
1700 Yılları
Pierre François Tardieu (1711-1774)
42 x 50 cm.
550 TL
142
381. İSTANBUL HARİTASI
1800 Sonları
Librairie S. H. Weiss
63 x 75 cm.
Taşbaskı orijinal kapağında…
1.750 TL
143
382. ÜSKÜDAR SELİMİYE İHSANİYE NUH KUYU SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1930,
63 x 59 cm.
400 TL
383. HAYDARPAŞA ACIBADEM GAZHANE SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1930,
63 x 59 cm.
400 TL
384. ÜSKÜDAR ÇAVUŞ DERE ATİK VALİDE SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1931,
63 x 59 cm.
400 TL
144
385. ÜSKÜDAR BÜYÜK HAMAM ÇARŞISI
SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1933,
63 x 59 cm.
400 TL
386. ÜSKÜDAR TOYGAR HAMZA MAHALESİ
TÜRBALI - SELAMSIZ SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1931,
63 x 59 cm.
400 TL
387. ÜSKÜDAR SELVİLİK - BÜLBÜL DERE
SELAMSIZ SİGORTA PLANI
Jacq. PERVİTİTCH
1931,
63 x 59 cm.
400 TL
145
388. İSTANBUL VE CİVARI HARİTASI
Blue print
57 x 52 cm.
125 TL
390. İSTANBUL HARİTASI
1934
48 x 67,5 cm.
125 TL
389. İSTANBUL VE MARMARA HARİTASI
1900 Başları
67 x 74 cm.
275 TL
391. İSTANBUL VE MARMARA HARİTASI
1880 Yılları
45 x 51 cm.
200 TL
392. İSTANBUL VE MARMARA HARİTASI
67 x 100 cm.
125 TL
146
394. ENVERİ HARFLERLE HAZIRLANMIŞ OSMANLI HARİTA
OLTU
1320 (1904) Tarihli, 50 x 60 cm.
200 TL
393. İSTANBUL ŞEHİR PLANI PAFTA
ÜSKÜDAR
1922, 192 x 92 cm.
475 TL
395. ENVERİ HARFLERLE HAZIRLANMIŞ OSMANLI HARİTA
HASANKALE
1320 (1904) Tarihli, 50 x 60 cm.
200 TL
396. İSTANBUL ŞEHİR PLANI PAFTA
GEDİKPAŞA CİVARI
1922, 83 x 60 cm.
275 TL
397. İSTANBUL TERKOS GÖLÜ CİVARI HARİTA
1328 (1912) Tarihli
50 x 68 cm.
150 TL
147
398. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTA
1700 Yılları
38 x 50 cm.
400 TL
399. OSMANLI İMPARATORLUĞU ANADOLU HARİTASI
1771
HOMANN
63 x 53 cm.
500 TL
400. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTA
1700 Yılları
61 x 53 cm.
600 TL
148
401. ANADOLU HARİTASI
Baskı Tarihi 1522
Haritacı Martin Waldseemueller (1470 - 1521)
40 x 50 cm.
1.750 TL
402. ANADOLU HARİTASI
Baskı Tarihi 1541
Haritacı Martin Waldseemueller (1470 - 1521)
39 x 51 cm.
1.500 TL
149
403. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
Baskı Tarihi 1788
Haritacı SANSON
60 x 90 cm.
1.250 TL
404. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
Baskı Tarihi 1705
Haritacı GİULLELMO DELISLE
53 x 69 cm.
150
1.250 TL
405. AKDENİZ HARİTASI
1741
Mr. Tindal’s Continuation of Mr. Rapin’s History
40 x 78 cm.
450 TL
406. MİSAK-I MİLLİ HARİTASI
Kütüphane-i Kanaat
64 x 97 cm.
700 TL
407. KIRIM HARİTASI
1788
Dezauche
51 x 67 cm.
400 TL
151
408. YEMEN HARİTASI
1800 Sonları - 1900 Başları
69 x 90 cm.
450 TL
409. KAFKAS HARİTASI
OTTO KEIL (Kitapçı) Constantinople
1915
57 x 80 cm.
500 TL
410. KAFKAS HAREKATI ASKERİ HARİTA
51 x 68 cm.
350 TL
152
411. TÜRK - RUS HARBİ HARİTA
1855
53 x 74 cm. (haliyle)
350 TL
412. İSTANBUL VE KUZEYİ HARİTA
1700 Yılları
42 x 55 cm.
413. KUTSAL TOPRAKLAR HARİTA
1910 Yılları
82 x 57 cm.
400 TL
325 TL
414. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
H. Kiepert
1914
25 PAFTADAN OLUŞMAKTADIR.
Her bir pafta 70 x 60 cm. ebatlarındadır.
2.500 TL
153
415. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
HENRI KIEPERT
1884
100 x 160 cm.
1.000 TL
416. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
HENRI KIEPERT
1884
100 x 160 cm. (yorgun haliyle)
600 TL
154
155
1.750 TL
Erkan-ı Harbiye
1302 (1886) tarihli
100 x 165 cm.
417. ANADOLU HARİTASI
418. EGE ADALARI VE YUNANİSTAN HARİTASI
L. A. CRAMER
1827
İKİ PARÇADAN OLUŞMAKTA
(Her biri 65 x 100 cm. ebatlarında),
DÖNEMİNİN ORİJİNAL EBRULU KUTUSUNDA
650 TL
419. BOSNA HERSEK HARİTASI
Erkan-ı Harbiye
1291 (1880) tarihli
105 x 105 cm.
420. KEFGEN HARİTASI
Üzerinde
“ Karagah-ı umumi muhafız süvari kumandanı yüzbaşı Sururi beye demirbaştır
27 Mayıs 1331 (1915)”
Yazmaktadır. Ayrıca karargah mührü de bulunmaktadır.
750 TL
48 x 58 cm.
156
250 TL
421. RUMELİ HARİTASI
Ahmed Nazmi tarafından hazırlanmış
1329 (1913) tarihli
70 x 95 cm.
450 TL
422. AVRUPA-İ OSMANİ HARİTASI
Mahmud Bey Matbaası
1324 (1908) tarihli
67 x 67 cm.
450 TL
157
423. OSMANLI İMPARATORLUĞU HARİTASI
Franz Von Weiss
1829 Tarihli
Toplam 21 adet haritanın birleşmesinden oluşmaktadır.
Toplam büyüklüğü 318 x 200 cm.dir.
4.500 TL
158
159
424. ANADOLU HARİTASI
Richard KIEPERT
1902 - 1906
24 PAFTA (her bir pafta 65 x 50 cm. ebatlarında)
SARAY İÇİN HAZIRLANMIŞ ÖZEL KADİFE KUTUSUNDA
5.000 TL
160
161
425. RUMELİ- İ ŞAHANE HARİTASI
1317 (1901) Tarihli
17 PAFTA, Her bir PAFTA 75 x 65 cm. ebatlarında
1.700 TL
162
426. OSMANLI İMPARATORLUĞU ANADOLU HARİTASI
Baskı Tarihi 1771
Haritacı Homann
55 x 64 cm.
750 TL
427. HÜDAVENDİGAR (BURSA)
VİLAYETİ HARİTASI
1900 Başları
80 x 82 cm.
400 TL
163
428. BEYKOZ PARKINDA BÜYÜK DENİZ VE KIR EĞLENCESİ AFİŞ
Büyük Millet Meclisi Reisi Fethi Bey Efendi Hazretlerinin Himayelerinde Muhtaç Muhacirler Menfaatine
55 x 72 cm. ebatlarında
429. TÜRK KADINLARI BİÇKİ YURDU DİPLOMA
1334 (1918) Tarihli
45 x 56 cm.
400 TL
164
750 TL
430. TATİKİAN GRAVÜR
KAHVE SERVİS EDEN BERBER ÇIRAĞI
Elle renklendirilmiş Litografik Gravür
1850 yılları, lith. B. Tatikian, SMYRNE
33 x 24 cm.
1.500 TL
431. TATİKİAN GRAVÜR
KAFKAS TİP
Elle renklendirilmiş Litografik Gravür
1850 yılları, lith. B. Tatikian, SMYRNE
33 x 24 cm.
1.500 TL
165
432. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
433. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
434. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
166
435. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
436. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
437. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
167
438. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
439. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli, 42 x 62 cm. (Haliyle)
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli, 42 x 62 cm. (Haliyle)
150 TL
150 TL
440. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
441. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli, 42 x 62 cm.
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli, 42 x 62 cm. (Haliyle)
300 TL
150 TL
442. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
250 TL
168
443. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
444. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm.
350 TL
445. OSMANLI Temalı TAŞBASKI AFİŞ
LE PERROQUET (Papağan) DERGİSİ
1910 Tarihli
42 x 62 cm. (Haliyle)
250 TL
169
446. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
30 x 42 cm.
350 TL
447. DEMİR PEHLİVAN’IN ARSLANLA
GÜREŞMESİ AFİŞİ
36 x 52 cm.
500 TL
448. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA KARTPOSTALI
100 TL
170
449. 3 ADET II.MEŞRUTİYET PROPAGANDAS KARTPOSTALI
(Haliyle)
125 TL
450. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
Aslında üzerinde 13 adet KARTPOSTAL BOYUTUNDA
PROPAGANDA KARTI KESİLMEMİŞ BULUNMAKTADIR.
72 x 50 cm.
750 TL
451. II. MEŞRUTİYET
PROPAGANDA AFİŞİ
LAK LAK GAZETESİ’NİN
10 Temmuz HEDİYESİ
41 x 57 cm.
1.000 TL
171
452. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
ENVER BEY VE NİYAZİ BEY VE AVRUPA Temalı,
1908 tarihli
34 x 50 cm.
600 TL
453. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
34 x 50 cm.
500 TL
172
454. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
ARAP İZZET’İN ESKİ HALİ VE KAÇIŞI
34 x 50 cm.
500 TL
455. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
34 x 50 cm.
500 TL
173
456. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
AYI OYNATICISI ZENCİ VE SABIK SERASKER
30 x 41 cm.
400 TL
457. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
MALİYE BEKÇİSİ VE MİLLET FARELERİ
28 x 40 cm.
174
400 TL
458. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
29 x 40 cm.
350 TL
459. II. MEŞRUTİYET PROPAGANDA AFİŞİ
HAFİYELERİN HALİ
42 x 57 cm.
500 TL
460. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ AFİŞ
“YUNAN MEDENİYETİ ATEŞ VE KAN”
40 x 57 cm. (Haliyle)
700 TL
175
461. ATATÜRK ORİJİNAL AFİŞ ÇALIŞMASI
MUSTAFA KEMAL BAKİ ( 1930 - ? )
Karton üzeri kurupastel
70 x 50 cm.
300 TL
462. ATATÜRK ORİJİNAL AFİŞ ÇALIŞMASI
MUSTAFA KEMAL BAKİ ( 1930 - ? )
Karton üzeri kurupastel
55 x 43 cm.
300 TL
463. TRİKOPİS KILICINI MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA
TESLİM EDERKEN ORİJİNAL AFİŞ ÇALIŞMASI
MUSTAFA KEMAL BAKİ ( 1930 - ? )
Karton üzeri suluboya ve guvaj
50 x 38 cm.
600 TL
176
464. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORİJİNAL AFİŞ ÇALIŞMALARI
MUSTAFA KEMAL BAKİ ( 1930 – ? )
10 ADET
Karton üzeri karışık teknik
Her biri 32 x 24 cm. ebatlarında
MUSTAFA KEMAL BAKİ (1930 - ? )
Ressam Zeki Faik İzer döneminde Güzel Sanatlar akademisinden mezun olmuştur.
2.000 TL
177
465. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ AFİŞ
“SEVGİLİ TÜRKİYEMİZİN KURTULUŞU”
70 x 52 cm.
1.500 TL
178
466. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ AFİŞ
“İSTİKLAL HARBİ HATIRASI”
80 x 54 cm.
2.000 TL
179
467. OSMANLI TRAKTÖR ve ZİRAİ SÜRÜM EKİPMANLARI FİRMA AFİŞİ
İzmir’de Macar Bankası ile şirket-i Ticariyesi
İzmir, Taşbaskı, 57 x 41 cm.
468. HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ TAKVİM AFİŞ
Yardım temin etmek amacıyla döneminde 100 kuruş karşılığı satılmış
40 x 33 cm. (tamir edilmiş haliyle)
450 TL
300 TL
469. MANİSA’DA YANYA PAZARI İMSAKİYE
1926 Tarihli, İzmir Marifet Matbaası Basımı
53 x 57 cm. ebatlarında
700 TL
180
470. ADNAN MENDERES “BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM” SEÇİM PROPAGANDA AFİŞİ
1954 SEÇİMLERİ
34 x 25 cm.
300 TL
471. “YETER SÖZ MİLLETİNDİR!” AFİŞ
Selçuk Milar (1917 - 1991)
100 x 67 cm.
1.500 TL
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin kullandığı
sloganlarındandır.
1950’de siyasi propaganda serbest bırakılınca DP radyodan ve basılı malzemeden
yararlandı. Afiş yoluyla propagandanın devrimle bütünleşen ilk örneğini veren
Yeter Söz Milletindir afişinde “dur” anlamında bir el vardır, altında Demokrat Parti
yazar. Üstte sağda “Yeter! Söz Milletindir!” yazısı vardır.
Bu afiş mimar Selçuk Milar (1917 - 1991) tarafından yapılmıştır. Tarihi tanıklıklara
göre, bu afiş Demokrat Parti’nin seçimi kazanmasında kendisi kadar etkili olmuş,
Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bile afişin etkisi karşısında şaşırmışlardır.[kaynak
belirtilmeli] Selçuk Milar, CHP’lilerin de bir afiş için ricada bulunmaları karşısında,
Türk milletinin demokrasiyi yaşamasını istediğini ve CHP’nin halkın oyuyla gitmesi
gerektiğini söyleyerek afişine tam destek vermiştir.
181
Download

• GRAVÜR • HARİTA •AFİŞ