Rundum Zuhause betreut
Train to Care
Vzdelávací program pre samostatné
opatrovateľky a opatrovateľov
© Lukas Beck
Termíny 2015
Slovensko
Plánovaný program
Miesto
TémaTermín
Tréner/ka
Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou/
Validácia
1. časť: 16. + 17.04.2015
2. časť: 11. + 12.06.2015
Bratislava
Mária Čunderlíková/
Mária Wirth
1. časť: 09. + 10.04.2015
2. časť: 18. + 19.06.2015
Liptovský Mikuláš
Katarína Kiseľáková/
Mária Wirth
Kinestetika v
opatrovateľskej činnosti
09. + 10.09. + 26.10.2015
Bratislava
Alena Kubeš
(základný kurz)
02. + 03.07. + 07.09.2015
Spišská Nová Ves
Alena Kubeš
Vylepšenie znalosti nemčiny vo
vedení dokumentácie a komunikácia v opatrovaní
22. + 23.04.2015
Bratislava
Franziska Gaigg
21. + 22.10 .2015
Liptovský Mikuláš
Franziska Gaigg
Konflikty v opatrovaní
a ich riešenia
24.04.2015
Bratislava
Vladimír Hambálek
23.10.2015
Liptovský Mikuláš
Ján Záskalan
Starostlivosť v poslednej
fáze života
25. + 26.06.2015
Bratislava
Anna Michňová
05. + 06.11.2015
Liptovský Mikuláš
Anna Michňová
Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.
Pozvánka
Vzdelávacie programy pre samostatné
opatrovateľky a opatrovateľov
Ďalšie vzdelávanie pre opatrovateľov je ponúkané pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov diecéznych charít na Slovensku (maximálne pre 15 účastníkov
na kurz). Náklady na dopravu a ubytovanie znášajú účastníci. Za stravné, občerstvenie a učebné materiály je potrebné
zaplatiť príspevok v hodnote 5,- Eur za deň a zaslať prihlášku.
Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ je dodatočný poplatok 30,- €.
Miesta podujatia a termíny:
Kurzy sa konajú vždy od 9-17.30 hodiny. V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.
Bratislava: Seminárna miestnosť, Budova Slovenskej katolíckej charity (SKCH),
Kapitulská 18, 81415 Bratislava, Slovensko
Kinestetika v opatrovateľskej starostlivosti sa koná: Bratislavská arcidiecézna charita, Jakubovo námestie 4,
811 09 Bratislava, Slovensko
Spišská Nová Ves: Seminárna miestnosť, Dom Charity Sv. Jozefa Spišská Nová Ves, Jiřího Wolkera 41,
05 201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Liptovský Mikuláš: SKCH Charitný domov Liptovský Mikuláš, ul. Mateja Linčovského 716/2B, 031 04 Liptovský Mikuláš,
mestská časť Okoličné, Slovensko.
Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku. Kurzy na vylepšenie nemeckého
jazyka a komunikácie budú vedené v nemčine.
Prihláška:
Žiadame Vás o záväznú, písomnú prihlášku prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxu adresovanú na
Mgr. Alžbeta Gavajdová (sr. M. Edith, FDC) (SKCH), číslo faxu:
+421 / (0)2 / 5443 3097, alebo [email protected];
prípadne spolku Caritas Rundum Zuhause betreut, pani. S. Nedeliakovej, alebo pani N. Roediger-Schluga,
Fax: +43/ (0)1 /480 09 92-50, alebo [email protected]
Pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky, k dispozícii sú Vám Mgr. Alžbeta Gavajdová (sr. M. Edith,FDC)
na tel.č.: +421 / (0) / 917 350 651, prípadne p. Slávka Nedeliaková/p. Natja Roediger-Schluga
na tel.č.: +43 / (0)1 / 480 09 92-88.
Prosíme o zaplatenia jednotlivého poplatku za kurz na dole uvedené bankové spojenie.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.caritas-rundumbetreut.at, alebo www.charita.sk
Bankové spojenie Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre príjmateľa: názov kurzu + Vaše meno + miesto konania
Lektorky:
Katarína Kiseľáková, Mgr. – liečebná pedagogička, trénerka pamäte pre klientov trpiacich demenciou, publikuje v
odborných časopisoch na tému Demencie v opatrovateľskej starostlivosti.
Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborník na demenciu, trénerka pamäte
Mária Wirth, Mgr., PhD. – slovenská trénerka pre validáciu v Rakúsku podľa Noami Feil
Alena Kubeš – trénerka pre zdravotnú starostlivosť MED vzdelávacie centrum Linz, kinestetická trénerka
Franziska Gaigg – bývalá vedúca Starostlivosti Caritas Linz, trénerka v zariadení pre starobnú starostlivosť v
hornom Rakúsku v oblasti dokumentácie
Vladimír Hambálek, Mgr. – štúdium sociálnej práce, psychoterapeut, kouč, supervízor, tréner manažérskych
zručností a komunikácie
Ján Záskalan, Mgr. – Psychológ, špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, prax v klinickej psychológii,
psychoterapeut a supervízor
Anna Michňová, Mgr. – vyučuje opatrovateľstvo na Červenom kríži; mentorka klinických cvičení na SZU v Banskej Bystrici;
prednáša paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo na SZU v Banskej Bystrici.
Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.
Download

Stiahnuť Program (SK)