Train to Care
Program – na podporu zdravia a prevenciu
pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov
Caritas Rundum Zuhause betreut a jej partnerská
organizácia Slovenská katolícka charita spolu so
sociálnou poisťovňou, hospodárskou komorou
Rakúsko a hospodárskou komorou Viedeň
(Wirtschaftskammer Wien, Fachgruppe der
Gewerblichen Dienstleister) ponúkajú nový program
na podporu zdravia a rozšírenie vedomostí pre
samostatné opatrovateľky a opatrovateľov v 24hodinovom opatrovaní v Rakúsku.
Train to Care má tieto témy
• Redukcia telesnej záťaže
• Lepšie zaobchádzanie s ľudmi
trpiacich demenciou
•Konflikmanagement a prevencia pri
komplikáciách v opatrovaní
•Zlepšenie znalosti nemčiny v opatrovaní
Podmienky účasti
• Živnosť ako opatrovateľka/teľ v Rakúsku
• Platné zdravotné poistenie v sociálnej poisťovni
SVA živnostenského hospodárstva
Čas podujatia
Kurzy sa konajú vždy od 9.00-17.30 hodiny. V
prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás
budeme včas informovať
Rundum Zuhause betreut
Miesto konania
Bratislava
Seminárna miestnosť, Budova Slovenskej
katolíckej charity (SKCH)
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Slovensko
Kinestetika v opatrovateľskej činnosti
Centrum Salvator, Jakubovo námestie 4-5
811 09 Bratislava, Slovensko
Train to Care
Dolný Smokovec
Kapitul s.r.o.
059 81 Dolný Smokovec 19, Slowakei
V domove je aj možnosť ubytovania
Program – na podporu zdravia a prevenciu
pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov
Kurzy sú v slovenskom a českom jazyku s
výnimkou kurzu vylepšenia nemčiny
Termíny 2015/2016
Slovensko
Ďalšie informácie sú na www.traintocare.eu
Náklady
Vlastná čiastka vo výške € 15,-/deň sa platí spolu
s prihláškou. Za kurz kinestetiky sa platí dodatočne
€ 30,- pre Kinaesthetics Österreich.
Náklady za cestovné a stravné výdavky
znáša účastník sám.
Poplatok pošlite prosím na bankové spojenie
Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 203
Správa pre príjmateľa: názov kurzu + Vaše meno +
miesto konania
Train to Care je spolupráca medzi spolkom Caritas
Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.
Tieto kurzy sú financované sociálnou zdravotnou
poisťovňou (SVA) a hospodárskou komorou Rakúsko
(Wirtschaftskammer Österreich) a hospodárskou
komorou Wien (Wirtschaftskammer Wien, Fachgruppe
der Gewerblichen Dienstleister).
aše
na V šír te
e
t
j
Dba ie a roz
v
zdra si Vaše ľské
ate
trov
opa nalosti
z
© Lukas Beck
Prihláška
Prosíme Vás o záväznú písomnú prihlášku formou
faxu, pošty, alebo mailu adresovanú na Slovenskú
katolícku charitu, pani Monika Pribelová,
Tel. +421/ 2 54 43 15 06, alebo +421/ 910 842 600
číslo faxu: +421 / (0)2 / 5443 3097,
alebo [email protected]
Záväzná prihláška
Plánovaný program 2015/2016
Train to Care
Téma
Termín
Miesto
Trénerka
Meno:
Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou/
Validácia podľa Naomi Feil
1. časť: 16. + 17.06.2015
Dolný Smokovec
Mária Čunderlíková/
Mária Wirth
Adresa:
Bratislava
Mária Čunderlíková/
Mária Wirth
2. časť: 01. + 02.10.2015
1. časť: 14. + 15.01.2016
2. časť: 25. + 26.02.2016
Kinestetika v
opatrovateľskej činnosti
Číslo poistenca:
Tel: Mail:
09. + 10.07. / 27 + 28.10.2015
Bratislava
Alena Kubeš
26. + 27.11.2015 /
16. + 17.02.2016
Bratislava
Alena Kubeš
sa záväzne prihlasujem na kurz
(pre osobu je možný len jeden kurz za rok):
Vylepšenie znalosti nemčiny vo
vedení dokumentácie a komunikácia v opatrovaní
29. + 30.09.2015
Dolný Smokovec
Franziska Gaigg
Komunikácia s ľudmi trpiacimi demenciou / Validácia
16. + 17.06.2015
14. + 15.01.2016
01. + 02.10.2015
25. + 26.02.2016
10. + 11.03.2016
Bratislava
Franziska Gaigg
Fit for Care
Prevencia konflikov a ich
riešenie a zaobchádzanie so
záťažou v opatrovaní
28. + 29.05.2015
Bratislava
Patrícia Dobríková
17. + 18.09.2015
Dolný Smokovec
Patrícia Dobríková
Starostlivosť v poslednej
fáze života
21. + 22.05.2015
Bratislava
Anna Michňová
13. + 14.10.2015
Dolný Smokovec
Anna Michňová
(základný kurz)
Mária Čunderlíková, PaedDr.
odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave,
odborník na demenciu, trénerka pamäte
Alena Kubeš
trénerka pre zdravotnú starostlivosť MED
vzdelávacie centrum Linz, kinestetická
trénerka stupňa 2
Franziska Gaigg
bývalá vedúca Starostlivosti Caritas Linz, trénerka
v zariadení pre starobnú starostlivosť v hornom Rakúsku
v oblasti dokumentácie
Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr.
VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej Univerzity. Má doktorát zo psychológie a
sociálnej práce. Supervízorka, zameranie hlavne na oblasť
paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
Anna Michňová, Mgr.
vyučuje opatrovatľstvo na Červenom kríži;
mentorka klinických cvičení na SZU v Banskej Bystrici;
prednáša paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické
ošetrovateľstvo na SZU v banskej Bystrici
Bratislava
Kinestetika (Bratislava)
09. + 10.07. /
27 + 28.10.2015
26. + 27.11.2015 /
16. + 17.02.2016
Nemčina v opatrovaní
29. + 30.09.2015
10. + 11.03.2016
Dolný Smokovec
Trénerky:
Mária Wirth, Mgr., PhD.
slovenská trénerka pre validáciu v Rakúsku
podľa Naomi Feil
Dolný Smokovec
Bratislava
Fit for Care: manažment konfliktov
28. + 29.05.2015
17. + 18.09.2015
Bratislava
Dolný Smokovec
Starostlivosť v poslednej fáze života
21. + 22.05.2015
13. + 14.10.2015
Bratislava
Dolný Smokovec
Príspevok za kurz vo výške 15,- € za deň sa platí spolu s
prihláškou. Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“
je dodatočný poplatok 30,- € pre Kinaesthetics Österreich.
Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.
Dátum: …………...... Podpis:
Ďalšie informácie a prihlášky nájdete na
www.traintocare.eu
Download

Train to Care