Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves
Matrika SZFB eviduje žiadosť o registráciu do SZFB, pod klubom Floorball club Young Arrows Spišská
Nová Ves hráča/čky:
• 2,00 € - za registráciu hráča ,,Martin Barilla, nar. 06.06.1991;"
• 2,00 € - za registráciu hráča ,,Denis Melega, nar. 26.09.1998;"
• 2,00 € - za registráciu hráča ,,Peter Mišenda, nar. 26.01.1967;"
• 2,00 € - za registráciu hráča ,,Matúš Rusňák, nar. 31.05.1999;"
• 2,00 € - za registráciu hráča ,,Lukáš Hrib, nar. 24.02.2007;"
Matrika SZFB eviduje žiadosť o predĺženie licencií, za klub Floorball club Young Arrows Spišská Nová
Ves hráčom/čkam:
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Martin Barilla, nar. 06.06.1991;"
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Denis Melega, nar. 26.09.1998;"
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Peter Mišenda, nar. 26.01.1967;"
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Matúš Rusňák, nar. 31.05.1999;"
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Tomáš Rovder, nar. 07.10.1996";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Boris Koršala, nar. 21.07.1999";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Lukáš Pollák, nar. 24.11.1997";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Matúš Bučak, nar. 04.06.1996";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Tomáš Sliva, nar. 18.10.1981";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Michal Laško, nar. 14.09.1994";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Miroslav Šimko, nar. 02.06.1994";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Ján Bendík, nar. 23.05.1989";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Libor Koczka, nar. 23.09.1993";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Kamil Michalek, nar. 27.07.1999";
• 15,00 € - za predĺženie licencie hráča ,,Matej Šmida, nar. 14.04.1997";
Vaša žiadosť bude prerokovaná po zaplatení uvedených poplatkov. Potrebný sken dokladu o úhrade
poslať spolu s platbou na e-mailovú adresu [email protected] V prípade, ak má klub finančný zostatok,
vedený ekonomickým úsekom SZFB, prosíme klub Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves o
súhlas realizácie odpočtu.
Spolu na úhradu Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves
• 235,00 €
Bankové spojenie
Banka:
Tatrabanka, a.s.
č.účtu:
2622838325/1100
IBAN:
SK53 1100 0000 002622838325
BIC (SWIFT): TATRSKBX
V Bratislave dňa 28.08.2014.
Download

Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves