FORM
Genel olarak vakum istasyonunu ve borulamayı boyutlandırmak için giriş debisi ve çıkış bilgisine
ihtiyacımız var.
Bu anketi vakum kanalizasyon sisteminde, ilk fizibilite çalışması için ve tahmini fiyat verilmesinde baz
olarak alınacak. Sorular sistemin kurulacağı sahanın topoğrafik ve genel yerleşimi ile ilgilidir. Diğer
yönüyle, sorular teknik öneme sahiptir. Temel bilgiler olmadan teklifini vereceğimiz projenin,
bağlayıcı göstergelerini, hatta güvenilir fiyat tahminini veremeyiz. Projenizde yapılacak teklif
çalışmamız için, bazı soruların cevaplarını mümkün olduğu kadar bize sağlamanızı, en uygun fiyat
tahminini vermemiz açısından, sizden rica ediyoruz.
Niyetimiz tahmini bütçenizi mümkün olduğu kadar çabuk tamamlamamızdır. “İlk bilgi, ilk hizmet”
odaklı çalışıyoruz. Eğer tahminin bitirilmesi gereken belli tarihi varsa, lütfen bizi bilgilendirin. Böylece
özel düzenlemeler yapılabilir.
Lütfen aşağıda belirtilen fizibilite tavsiyelerini gözden geçirin. ( Belgenin sonuna bakınız)
1- Proje adı ve yeri:
2- Ev sayısı veya atıksu üreten ünitelerin sayısı
3- Lütfen ev tipini ve bir evdeki kişi sayısını giriniz.
a) Ev tipi:
ev sakini sayısı:
b) Ev tipi:
ev sakini sayısı:
c) Ev tipi:
ev sakini sayısı:
d) Ev tipi:
ev sakini sayısı:
4- Evler ortalama kaç katlı?
5- Hizmet verecek bölgedeki toplam kişi sayısı (PE) nedir?
6- Kanalizasyon sistemine ulaştırılacak atıksu miktarını belirlemek için, bir kişinin günlük
çıkardığı atık su miktarı nedir? (Örneğin 150-275 litre/gün.kişi) (Sulama suyu ve tahmini sızma
suyu hariç)
7- Pik debi sabiti nedir? (örneğin Pik sabiti= 3)
8- Yüksek miktarda atıksu veren ana kullanıcılar var mı? ( Oteller, lokantalar, fabrikalar, ofisler
gibi) Lütfen debi miktarını ve projede yerini işaretleyiniz.
a) Kullanıcı 1
Debi:
b) Kullanıcı 2
Debi:
c) Kullanıcı 3
Debi:
d) Kullanıcı 4
Debi:
e) Kullanıcı 5
Debi:
Çok sayıda tuvaleti, duşu, vs. olan yapılar var mı? ( Ordu karargahları, yıkama odaları, vs.,
resmi daireler, gökdelenler, plazalar) ve ünitelerin sayısı hakkında tahmininiz varmı?
9- Bilgisayar ortamında, projenin genel vaziyet planını gösteren harita var mı? (Autocad dosyası
tercih edilir)
10- Projenin vaziyet planı ölçekli olarak, mevcut/önerilen kotlara ve açık şekilde belirtilmiş yapı
konumlarını içeriyor mu?
11- Vakum istasyonu için tercih ettiğiniz bir yer var mı? Lütfen haritada işaretleyin ve bize
alternatif yerleri gösterin.
12- Dalgıç pompa yerine kuru dalgıç pompasına ihtiyaç var mı?
13- Lütfen haritada vakum istasyonu ile deşarj noktası arasındaki mesafeyi işaretleyin. (örneğin
cazibeli kanalizasyona mı yoksa direk merkez, arıtmayamı)
14- Vakum istasyonu ile transfer noktasının arasındaki dikey fark (ölçü) ne kadar?
15- Yer altı suyu seviyesi nedir?
16- Jeolojik yer yüzü yapısı nedir?
a) Kayalık mı zemin? B) kumlu mu? C) çamur/ ıslak zemin? D) diğer?
17- Bölge özel çevre koruma bölgesi midir? ( doğa veya su koruma bölgesi)
18- Yerel kanunlar vakumlu kanalizasyon ile diğer hatların (su şebekesi) aynı hendekte
döşenmesine izin veriyor mu?
Fizibilite Tavsiyeleri
Projeciler için genel bilgiler
Vakumlu atıksu toplama sistemleri planlaması bir dizayn sorusudur. Hiçbir zaman mükemmel
bir çözüm yoktur. Vakum sistemleri değişik şekillerde dizayn edilebilir. (toplama bölgeleri gibi
parametreler, vakum istasyonu yeri, profil uzunluklarının seçimi vs.) ve iyi bir konsept
oluşturmak bütün sistem parametrelerinin tümünü göz önünde bulundurmayı gerektirir.
Vakum sistemlerinin ana parametrelerindeki kısıtlamalar deneysel tecrübelere dayanır.
Vakum sistemleri hakkındaki Avrupa normu EN 1091 ve Alman talimatları DWA-A 116-1
dizayn konusunda kısa tavsiyelerde bulunmakta, belirli ayrıntılardan bahsetmekte ve önemli
güvenlik faktörlerine değinmektedir.
Maliyet tahmini ve fizibilite çalışması: 1. Aşama
Firma bazlı bir proje alması halinde, sizleri uzman ekibimizle ücretsiz destekliyoruz. ( örneğin,
fizibilite çalışması yapılması, maliyet tahminleri, sofistike bir konsept ile borulama planı ile
ilgili tavsiyeler)
Müşterilerimiz ile alanın Roevac vakum atıksu toplama sistemleri için uygunluğunu kontrol
ediyoruz. Bu yüzden de özel parametreler içeren yukarıda verilen soru formunu doldurarak
tarafımıza göndermenizi rica ediyoruz.
- Bütün arazinin master planını (görünüş planı) , ileriki büyümesi de göz önünde
bulundurularak bizimle paylaşılmalı,
- yer haritası ( en az 1: 5000 ölçekli) boru hattı boyunca ilgili bütün önemli yer seviyelerini
gösterir şekilde,
- cazibeli kanala veya atıksu arıtmaya giden deşarj noktalarını,
- yapıların durumunu (her bir mülk için kişi sayısı, endüstriyel tesisler)
- su tüketimleri hakkında veriler, eğer 0,008 litre/saniye.kişi fazla veya az ise
Lütfen kabataslak hazırlanan Roediger maliyet analizinin tedarik ve ana yüklenici tarafından
yapılacak inşaat işini kapsadığını göz önünde bulunduralım. Biz sadece vakum kanalizasyonu
için örneğin toplanan odaları, valfler vakum istasyonu için gerekli olan, özel elektriksel
mekanik ekipmanları sağlıyoruz. Biz bir inşaat şirketi değiliz. Roediger vakum Gmbh yerel
firmalar ve inşaat ve yapım işini üstlenen dizayn ofisleri ile birlikte çalışmaktadır.
Roevac vakum sistemlerinin dizaynı: 2. Aşama
Vakum kanalizasyon sistemlerinin tam olarak planlaması, tecrübeli mühendislerin
danışmanlığında yapılabilmektedir. Bu yüzden vakum kanalizasyon sistemlerinin dizaynı her
zaman Roediger Vakum Gmbh ile işbirliği içinde yapılmalı, son dizayn ise Roediger vakum
gmbh dizayn mühendislerinin onayından geçmelidir.
Roediger vakum gmbh önemli hidrolik hesaplamaları vakum hattının özel eksensel
profillerini, vakum istasyon dizaynını ve diğer bütün teknik detayları, yerel inşaat
mühendisleri ile işbirliği yaparak hazırlar.Kurallara ve şartlara uygun kurulum gerçekleştiyse,
sistemlerimizin sorumluluğunu taşıyoruz.
Projeniz 2.aşamaya geldiyse, Roediger vakum gmbh sizden başka detaylı hesaplamaları
yapmak üzere, bilgileri ve yerel verileri isteyecektir.
Download

Soru Formu - Akat Çevre Teknolojileri