Enaindvajsetič o barvah. > Sončne
barve v letu 2007. > Intervju s
članom Kluba Ideal. > V Klubu
Domžale,
pomlad
2007 MOBIKoloristické
novinky
programu
HEL »Glavna
Huby, in
riasy
a hmyz urednica:
obľubujú Nataša
odgovorna
vlhké Hajdinjak
prostredie » Úlohy inšpektora
kontrolujúceho antikoróznu ochranu
11
zdarma
zima 2012
H
O
Obsah
V
O
Strana 2
Frenk Šemen
Koloristické novinky
programu MOBIHEL
Strana 3
Rok Kosec
Miešací systém
na moridlá
Strana 4
Jure Jug
Úlohy inšpektora
kontrolujúceho
antikoróznu ochranu
Strana 5
Dušan Jagodič
Fasádne systémy
HELIOS SPEKTRA
Strana 6
Huby, riasy a hmyz
obľubujú vlhké
prostredie
Strana 7
EMAIL - ZASLÚŽI SI
OCHRANU - ZASLÚŽI
SI COLOR
R
I
A
č.
75
25
5
2
0
zima 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
AUTOLAKÝRNICTVO
Koloristické novinky
programu MOBIHEL
Janja Matičič
Vedúca zákazníckeho oddelenia
V posledných rokoch priniesol vývoj nových efektových pigmentov rad nových farebných
efektov, ktoré sa pomaly presadzujú pri sériovom lakovaní vozidiel. Každá nová
generácia efektových pigmentov prináša zlepšenie predovšetkým v čistote odtieňa,
čo umožňuje výrobu chromaticky výraznejších odtieňov.
Perly (efektové pigmenty) sú vytvorené z prírodného substrátu
sľudy alebo mastenca, ktorý je prekrytý tenkou vrstvou rozličných
kovových oxidov. Variáciou hrúbok
jednotlivých vrstiev a rozličných
oxidov kovov získame široké spektrum rozličných efektov. Tento jav
sa volá interferencia, čo znamená,
že sa svetlo na rozličných vrstvách
štruktúry
perlového
pigmentu
odráža pod rozličným uhľom,
čo môžeme vidieť ako rozličné
odtiene.
U perál je z dôvodu ich transparentnosti farebný efekt silne závislý aj
od zafarbenia podkladu.
N
iektoré nové pigmenty otvárajú úplne nové koloristické možnosti vďaka novým farebných prechodom, ktoré doposiaľ neboli známe. Intenzívnejší lesk zostáva jedným z najväčších koloristických hitov posledných
rokov. Nové technológie však súčasne prinášajú aj vyššie náklady. Preto
sa nové koloristické riešenia iba pomaly presadzujú a ich použitie je zatiaľ obmedzené, obvykle je obmedzené na jednotlivé špecifické modely
jednotlivých značiek. Farby vozidiel môžu byť geograficky obmedzené,
alebo sa používajú na špeciálne farby v obmedzených sériách.
Mobihel zavedením novej série MP pigmentov poskytuje riešenie aj pre
tieto prípady. Vďaka menšej spotrebe počítame s inovatívnym balením,
ktoré obsahuje práškový pigment. Jeho dávkovanie a vymiešanie je jednoduché a rýchle.
Zatiaľ sme pre miešacie systémy Mobihel navrhli 11 nových zložiek
s nasledujúcimi koloristickými vlastnosťami:
MP01
Vysokokvalitná čistá perla s výrazným farebným prechodom z červenej cez zlatú až po bronzovú
a zelenú. Používa sa najmä v odtieňoch na vytvorenie elegantných
a subtílnych prechodov v teplých
jesenných farbách a výrazných
tmavých farbách.
MP02
Ligotavá perla s veľmi čistým červeným odtieňom vo flipe a zeleným odtieňom vo flope.
MP03
Vysokotransparentná čistá perla
s výrazným farebných prechodom
zo subtílnej tyrkysovej cez ligotavú striebornú až po kovovo červenú. Používa sa najmä pri živých
tmavých odtieňoch na tónovanie
hliníka a na kreácie zafarbených
kovových efektov bez prítomnosti hliníka.
zelenej do zelenej a intenzívnym
leskom. Kvôli svojej vysokej transparentnosti poskytuje veľmi čisté odtiene najmä v modrej farebnej oblasti.
MP08
Vysokotransparentná čistá perla
s výrazným farebným prechodom
zo zlatej cez strieborno-zelenú až
po intenzívne modrú.
MP09
Klasická kovová perla s kombináciou oxidu železa, oxidu titánu
a sľudy, ktorá poskytuje zaujímavý koloristický prechod zo zlatožltej do červenej.
MP10
Vysokotransparentná čistá perla
s výrazným farebným prechodom
z fialovej cez strieborno-sivú až po
zelenú a modrú. Používa sa najmä v odtieňoch na vytvorenie elegantných a subtílnych prechodov
v teplých jesenných farbách.
MP11
Klasická modrá interferenčná perla s farebným prechodom z modrej do žltej. Čistejší efekt ako pri
M470.
MP04
Síce klasická kovová perla s kombináciou oxidu železa a sľudy, ktorá poskytuje zaujímavý koloristický prechod zo zelenej do červenej.
MP05
Ligotavá perla s perlovým efektom
a jemnou štruktúrou. Vďaka menšej veľkosti častíc má hodvábnejší efekt ako M500. V porovnaní
s klasickými jemnými perlami
M421 a M422 je čistejšia a poskytuje čisté biele tóny.
MP06
Klasická zelená interferenčná perla s farebným prechodom zo zelenej do červenej. Čistejší efekt ako
pri M481.
MP07
Ligotavá perla s veľmi čistým interferenčným efektom z modro-
V nasledujúcich mesiacoch môžete očakávať ešte viac nových výrobkov
Mobihel, ktoré vám uľahčia výrobu niektorých extravagantných odtieňov.
Frenk Šemen
75
25
5
0
DREVÁRSTVO
w w w. h g - t ra d e . s k
3
Miešací systém na moridlá
Výroba moridiel z koncentrovaných kolorantov
a spojív na zahraničných trhoch
Moridlá sú základný farebný podklad pri finálnom ošetrení nábytku lakmi,
ktoré zvýraznia a skrášlia prirodzenú štruktúru dreva. Lacnejšej bučine môžeme
prostredníctvom moridla vyčariť vzhľad omnoho drahšieho orecha alebo čerešne,
drevu však môžeme farbou podľa vlastného výberu vdýchnuť aj teplý nádych
Morenie
Pred samotnou výrobou moridla
je nutné dobre poznať celý technologický proces spracovania,
pretože môžeme získať iný odtieň
v závislosti od toho, či prelakujeme moridlo polyuretánovým alebo vodným lakom.
Moridlá
sú svojím zložením
nátery na drevo pozostávajúce
zo spojiva, väčšej časti rozpúšťadiel, farbív, pigmentov a rozličných prísad. V Heliose rozdeľujeme moridlá na dva základné
typy: vodné moridlá s obchodnou značkou EKOHEL a moridlá
na báze organických rozpúšťadiel KOMBIHEL.
Farbivá zafarbia drevo transparentne, takže štruktúra dreva
zostane viditeľná, zatiaľ čo pigmenty štruktúru dreva môžu čiastočne zatrieť, čo je niekedy žiaduci efekt. Spojivo v moridle je nevyhnutne potrebné pre priľnavosť
kolorantov k drevenému podkladu a na zabránenie jeho rozpúšťaniu a prechádzaniu do základnej vrstvy laku pri prelakovaní.
Spojív je viacero druhov (akrylové, alkydové, nitrocelulózové...),
výber je závislý od aplikácie. Na
riedenie moridiel a na zabezpečenie dobrej penetrácie do dreva sa používajú rozpúšťadlá organického pôvodu resp. vo väčšine prípadov voda. Výber a kombinácia závisí od druhu aplikácie.
V snahe znížiť náklady, a to tak
náklady na výrobu, ako aj logistiku, ale predovšetkým z dôvodov
konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch, sme vyvinuli/postavili miešací systém na moridlá (tzv. MIX systém moridiel),
ktoré by naším predĺženým rukám umožnili rýchlu a jednoduchú výrobu moridiel pre potreby
zákazníkov. Moridlá sme preto
znova rozložili na základné zložky a v takejto forme ich poskytujeme zákazníkom, čím sme znížili finančne náročné prepravné
náklady.
Tak sme namiesto základných,
už hotových pripravených odtieňov moridiel (napr. žltá, červená,
hnedá...), pripravili sortiment rozličných spojív vzhľadom na požadovanú aplikáciu (striekanie,
mazanie, valcovanie, namáčanie), do ktorých distributér pridá
Darko Cevka
inštruktor
Takisto moridlo obyčajne prispôsobíme spôsobu aplikácie (máčanie, suché striekanie, natieranie...).
určitý podiel rozpúšťadiel (vody
alebo organických rozpúšťadiel)
a základných farebných koncentrátov. V spojive je tiež už väčšina
potrebných prísad, takže výroba
vlastne ani nie je komplikovaná.
Aj samotná výroba moridiel je pomerne jednoduchá, pretože sa
môžu všetky zložky moridla vo
väčšine prípadov vymiešať veslom alebo drevenou palicou. Na
výrobu moridiel pomocou MIX
systému nie je potrebného veľa
zariadenia, stačí menšia presná
váha na váženie farebných koncentrátov a väčšia váha na váženie väčších množstiev (spojivá
a rozpúšťadlá). Možná je tiež dostavba na jednoduchý manuálny
„tinting“ dávkovací systém alebo
plne automatický systém.
Keďže namiesto základných odtieňov teraz dodávame svojim
zahraničným zastupiteľským firmám koncentrované spojivá
a koncentráty, znížila sa aj potreba skladovacích priestorov, ktorých je obvykle vždy nedostatok.
Distributér vyrobí iba toľko moridiel, koľko zákazník potrebuje,
a preto sa odbúrajú komplikácie
v súvislosti so skladovaním resp.
uplynutím lehôt na použitie nepredaných výrobkov.
Pomocou miešacieho systému
na moridlá sme vyriešili ešte jednu komplikáciu, ktorá trápi väčšinu dodávateľov na vzdialené
trhy – schopnosť rýchlej odozvy.
Naše zahraničné spoločnosti môžu už známy odtieň vyrobiť
ihneď, môžu ho tiež sami pripraviť v najkratšom možnom čase.
V opačnom prípade by uplynula dosť dlhá doba, kým by sme
vzorku dostali, vyrobili moridlo
a poslali ho späť. V prípade menších objednaných množstiev,
ktoré teraz vyrobia na miešacom systéme v našej zastupiteľskej spoločnosti, takto ešte viac
ušetríme, pretože všetci vieme,
že je výroba menších množstiev
výrobku (butikové množstvá)
v bežnom výrobnom procese výnimočne finančne náročná.
Na udržanie si zákazníkov je potrebné vyvíjať úsilie a zástupcom
poskytnúť možnosť dodatočného
zárobku na základe prípravy moridiel, pretože konkurencia tiež
nespí a preto sa treba neustále
prispôsobovať.
Pre potreby našich zastupiteľských firiem a ich zákazníkov
máme pripravenú pre uľahčenie výberu vzorkovnicu moridiel
s niekoľkými základnými a najčastejšími odtieňmi. Vzorkovnica
je rozdelená na EKOHEL moridlá
na všeobecné použitie, KOMBIHEL moridlá na natieranie a zatieranie a nakoniec KOMBIHEL
moridlá na striekanie. Receptúry sú už prispôsobené MIX systému s koncentrovanými kolorantmi a spojivami. Vzorkovnicu
môže každý distributér priebežne
doplňovať odtieňmi podľa vzoriek
svojich zákazníkov.
Moridlá majú na dreve dekoratívnu funkciu. Vybraný odtieň závisí od druhu dreva a tiež jeho farebnej rôznorodosti. Ako príklad
zoberme orechový odtieň, u ktorého sa receptúra odlišuje temer
u každého výrobcu nábytku v závislosti od druhu použitého dreva (buk, smrek, jelša...), pričom
je odtieň potrebné ešte prispôsobiť vzhľadom na aplikáciu (striekanie, nanášanie valčekom, máčanie...). Práve vďaka neustálemu prispôsobovaniu sa zákazníkom je MIX systém moridiel pružný a rýchly spôsob poskytovania
servisu našim zákazníkom.
Rok Kosec
75
25
5
4
0
zima 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
ÚPRAVA KOVOV
Úlohy inšpektora kontrolujúceho antikoróznu ochranu
Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvalitnej antikoróznej ochrany (AKO) oceľových
konštrukcií (OK) zohráva inšpektor antikoróznej ochrany
Jure Jug
Technický poradca
Príprava povrchu
80% defektov pri antikoróznej
ochrane predstavuje zlá príprava
povrchu:
-zlé odmastenie povrchu pred
pieskovaním spôsobuje rozptýlenie menšej olejovej škvrny na
väčšiu plochu
-zlé pieskovanie podkladu spôsobuje menší profil drsnosti a tým
horšiu priľnavosť farby k podkladu
-prach, soli a nečistoty na povrchu spôsobujú zlú priľnavosť náteru na zafarbený povrch
Preto odporúčame, aby ste príprave povrchu venovali väčšiu pozornosť:
-umývanie sladkou vodou odstraňuje soli z povrchu
-dobré odmasťovanie povrchu
pred pieskovaním zabraňuje rozptylu mastnoty a oleja na väčšiu
plochu
-dobré pieskovanie a odstraňovanie prachu a nečistôt veľmi napomôže k lepšej priľnavosti náteru
Všetky tieto opatrenia zlepšia
priľnavosť náteru, čo významne
zlepší antikoróznu ochranu oceľového povrchu.
Z dôvodu potreby zabezpečovania odborného dohľadu nad antikoróznou ochranou boli už v roku 1943 v USA
a v roku 1986 v Európe založené organizácie NACE a FROSIO, ktoré sa starajú o vzdelávanie a certifikáciu
v tejto oblasti. Vyškolení inšpektori prostredníctvom týchto organizácií získavajú medzinárodný certifikát a potvrdenie
o spôsobilosti vykonávať kontrolu realizácie antikoróznej ochrany.
Inšpektor antikoróznej ochrany vykonáva nasledujúce úlohy a aktivity:
• kontrola a posúdenie ocele pred začiatočnou prípravou povrchu
(pieskovanie a pod.),
• kontrola a posúdenie pripraveného povrchu po pieskovaní (čistota,
vzhľad, drsnosť, kontaminácia rozličnými kontaminujúcimi látkami - soľ,
prach, atď.),
• kontrola realizácie a meraní jednotlivých vrstiev, ktoré obsahuje
kontrolu a meranie:
- hrúbky mokrého filmu náteru jednotlivých vrstiev
- hrúbky suchého filmu náteru jednotlivých vrstiev
- kontrolu klimatickej situácie pred aplikáciou, počas aplikácie
a po aplikácii jednotlivých vrstiev
- hodnotenie vzhľadu ukončenej práce a upozorňovanie na defekty
pri realizácii, takisto navrhuje sanáciu resp. riešenie problémov
pri aplikácii alebo problémov s aplikačným zariadením
- zariadenia na nanášanie náteru a hodnotenie jeho vhodnosti
na plánovanú činnosť
- v prípade potreby inšpektor učí aj pracovníkov vykonávajúcich
lakovanie o práci s určitým zariadením na nanášanie náterov
- inšpektor vypracuje priebežnú a koncovú správu o realizácii prác
• zabezpečovanie kvality a kontrola kvality;
• posúdenie možnosti vzniku určitého druhu korózie a navrhnutie vhodného
antikorózneho riešenia;
• posúdenie stupňa a dôvodov vzniku korózie;
• upozorňovanie na primeranú ochranu pracovníkov;
• ak inšpektor zistí, že nie sú zabezpečené minimálne podmienky
prijateľnosti, môže v ktorejkoľvek fáze zastaviť práce až do odstránenia
nedostatkov.
Meradlo hrúbky náterového filmu
Meradlo hrúbky suchého filmu
Inšpektor takýmto spôsobom zabezpečuje najlepšiu možnú realizáciu antikoróznej ochrany.
Na medzinárodných tendroch na výkon antikoróznej ochrany sa čoraz častejšie vyžaduje prítomnosť certifikovaného inšpektora.
V Heliose ponúkame komplexné riešenia a chceme sa vo väčšom rozsahu
presadiť v oblasti antikoróznej ochrany, preto som sa zúčastnil vzdelávania
a získal som medzinárodný certifikát ako FROSIO inšpektor.
Jure Jug
Kontrola realizácie antikoróznej ochrany
Mastnota pod farbou
Výbava na stanovenie klimatickej situácie
75
25
5
0
HELIOS dekoratívne a stavebné nátery
w w w. h g - t ra d e . s k
5
Fasádne systémy
HELIOS SPEKTRA
Tepelnoizolačný systém HELIOS SPEKTRA (TIS) s minerálnou vlnou (WM)
a polystyrénom (EPS) sa na významných trhoch už presadil a u zákazníkov,
ktorí ho vyskúšali, sa presadil vďaka kvalite, ktorá uspokojila
náročných používateľov a investorov.
Správne ukotvenie fasádnych obkladov je veľmi dôležitou fázou
pri výrobe fasádneho systému.
Musia však byť dobre realizované
aj fázy, ktoré predchádzajú ukotveniu: u starých fasád umývanie
starých povrchov, upevnenie podkladov s impregnáciami a správne lepenie izolácie správnymi lepidlami.
Základné
systémy s izoláciou z minerálnej vlny a polystyrénu sú doplnené všetkým príslušným materiálom a to počnúc
od HELIOS SPEKTRA hrubého lepidla na EPS, HELIOS
SPEKTRA lepidla na MW,
HELIOS SPEKTRA armovacej
sieťky 145—165 g, všetkých
druhov fasádnych profilov
a príslušných fasádnych upínačov, ktoré sme v minulom
roku doplnili o novú generáciu
HELIOS SPEKTRA fasádneho
upínača PPV.
Fasádne upínače sú z dôvodu meniacej sa klimatickej situácie čoraz častejšie dôležitým
článkom komplexného HELIOS
SEPKTRA fasádneho systému, keďže zabezpečujú statickú stabilitu fasádneho obkladu
počas celej životnosti fasády.
V Slovinsku každý rok dochádza
k výskytu poveternostných zmien
a to vo forme sucha, extrémnych
teplôt, vetra, dažďa. O týchto
javoch odborníci tvrdia, že sú najhoršie za posledných 100 rokov.
HELIOS SPEKTRA fasádne systémy sú exponované všetkým
uvedeným zmenám, od tých najmenších až po tie najextrémnejšie; práve preto je dôležité, aby
boli vyrobené a nainštalované
HELIOS SPEKTRA fasádne upínače PPV, PSK, PP a HELIOS SPEKTRA
EPS a MW čap
Dušan Jagodič
Technický poradca
Kvalitne dokončený celok je zárukou spokojnosti.
__________________________
podľa najlepších možných štandardov a tak nám slúžili celý rad rokov
a zlepšovali podmienky bývania a kvalitu života.
Silná exponovanosť slnečnému žiareniu s vysokou teplotou
veľmi zaťažuje povrch fasády v dôsledku intenzívneho rozťahovania,
ktoré dlhodobo unavuje fasádne materiály. Studené zimy potom spôsobujú intenzívne sťahovanie materiálov a pôsobia opačným smerom
ako v letnom období. Ročný teplotný rozdiel medzi zimným a letným
cyklom na slnečnej strane fasád pri stredne silnom odtieni tak môže
dosahovať až 80°C. Pri takýchto cyklických zaťaženiach je ohybová
sila na izolačný systém veľmi veľká.
Vetry sú v našej oblasti stálicou, ale výnimočne silné nárazové vetry
a neobvykle silné búrky s nárazovým vetrom sa teraz vyskytujú
aj v oblastiach, v ktorých predtým neboli alebo neboli natoľko silné.
Silnejšie vetry pri cyklickej tepelnej exponovanosti dodatočne zaťažujú fasádne obklady, pri ktorých je veľmi dôležité dodatočné upínanie
HELIOS SPEKTRA upínacími kotvami PP, PSK a novými PPV.
Prehĺbený HELIOS SPEKTRA
fasádny upínač PPV.
HELIOS SPEKTRA fasádne
upínače napomôžu spolu
s HELIOS SPEKTRA fasádnymi lepidlami pri prekonávaní
všetkých poveternostných
zaťažení teplom a vetrom.
__________________________
Nové HELIOS SPEKTRA fasádne upínače PPV sú vyvinuté
pre účinnejšiu prácu a rýchlejšia
realizácia ukotvenia napomáha
znížiť náklady pri práci. Kotva
je určená na ukotvenie s HELIOS
SPEKTRA EPS alebo MW
čapom, ktorý zakryje miesto
ukotvenia a zníži výskyt tepelných mostov na mieste kotvenia.
Pri použití kotvy sa vyvŕta otvor
cez izoláciu do nosnej konštrukcie
v stene. Do otvoru sa vloží kotva
a bez zatĺkania sa priskrutkuje. Náradie na utiahnutie kotvy
je účelové a použiteľné iba
pre tento model kotvy. Samotné náradie kotvu priskrutkuje
a zároveň vykoná ponorenie
kotvy do hĺbky pre dodatočnú
izoláciu. Vďaka inovatívnemu
návrhu kotvy a náradia na priskrutkovanie je fáza vloženia
izolácie za izolačný čap vynechaná a všetko sa realizuje vo fáze
priskrutkovania a nie osobitne.
Ďalšie informácie vám poskytneme na tel. č. 031 667 162.
Dušan Jagodič
75
25
5
6
0
zima 2012
BELINKA NÁTERY NA DREVO
w w w. h g - t ra d e . s k
Huby, riasy a hmyz
obľubujú vlhké prostredie
Vysoká vlhkosť dreva, vyššia vlhkosť vzduchu a teplota vytvárajú prostredie, v ktorom sa rozmnožujú škodcovia dreva:
huby, riasy a hmyz.
N
ové drevo, ktoré bude vystavené vlhkosti preto najprv
natrieme niektorou s impregnácií pre preventívnu ochranu
dreva. To môže byť Belinka Base alebo Belinka Impregnant.
Drevu dodajú široké spektrum ochrany pred drevokaznými škodcami,
hubami, plesňami, hnilobou, zamodraním alebo hmyzom. Výber jedného alebo druhého výrobku závisí od výberu lazúry, ktorú
budeme používať. Ak budeme používať lazúry Toplasur
alebo Lasur vyberieme Base, ak sme sa rozhodli pre vodné lazúry,
použijeme na impregáciu Impregnant.
Zasiahneme pri prvých znakoch napadnutia škodcami
Ak sme v minulosti nepoužili ipregnáciu a drevo je napadnuté
škodcami, potrebujeme niektorý náter na sanáciu. S prihliadnutím na typ škodcu a rozsah poškodenia, vyberieme vhodný biocídny prostriedok, ktorý škodcov zničí. Po sanácii škodcov biocídnym
prostriedkom, drevo bude aj naďalej chránené pred novými napadnutiami škodcov.
Belocid
Belocid je tekutý prostriedok na sanáciu dreva, v ktorom sa zjavili
hmyz alebo huby. Pôsobí kuratívne proti hmyzu
a preventívne proti
hubám. Belocid vždy
natrieme ešte jedným
z výrobkov, ktorý neobsahuje biocídy, aby
biocídy zostali v dreve
a aby neprišli do priameho kontaktu s okolím.
Belocid vždy natierame na suché drevo. Veľmi výdatne natrieme všetky tie časti,
ktoré boli napadnuté
drevnými škodcami, impregnujeme vždy celý
drevený prvok. Zo vzletových otvorov, vytvorených drevným hmyzom,
dokonale odstránime (vysajeme)
drevený prach. Spotrebovanie
závisí od obsahu napadnutia drevnými škodcami. Po troch dňoch
schnutia
povrch
bezpodmienečne natrieme výrobkom Lasur
alebo Toplasur, vodnými nátermi
až po týždni.
Fentin
Fentin je tekutý prostriedok vo forme aerosólu na ničenie hmyzu
v nábytku a starožitnostiach, v rôznych drevených predmetoch, oknách, dverách a parketu.
Fentin vždy striekame na suché
drevo. Pred striekaním vzletových
otvorov z nich úplne odstránime
drevený prach. Ak je vzletových otvorov veľa, prostriedok striekame
na 5 do 10 dier na dm2. Striekame
viackrát v niekoľko dňových alebo
týždňových intervaloch. Spotreba
závisí od obsahu napadnutia drevnými škodcami. Niekoľko dní po
poslednom striekaní vzletové otvory zaplníme tmelom alebo voskom.
75
25
5
0
Color dekoratívne
AKTUÁLNE nátery
w w w. h g - t ra d e . s k
Email
7
since 1832
ZASLÚŽI SI OCHRANU
- ZASLÚŽI SI COLOR
COLOR - od roku 1832!
Výrobky COLOR už 180 rokov označujú kvalitu.
Zabezpečujú spoľahlivú a kvalitnú ochranu drevených,
železných a murovaných povrchov za prístupné ceny.
Či už sa jedná o povrchy vonkajšie alebo vnútorné, veľké
alebo malé, nové alebo staré, použitím výrobkov COLOR
môžeme všetkým povrchom preukázať takú úctu,
akú si zaslúžia. Všetko, čo je hodné ochrany,
je hodné COLORu
COLOR EMAIL je krycí náter na ochranu a natieranie nových, ale aj
renováciu starých náterov nanesených na kov. Takisto ho používame
aj na drevené povrchy v interiéroch a exteriéroch. Pri použití COLOR
EMAILU na drevených povrchoch nezostáva viditeľná štruktúra dreva.
Zlepšite ochranu a kryciu schopnosť COLOR EMAILU predchádzajúcim nanesením COLOR ZÁKLADU NA DREVO alebo COLOR ZÁKLADU NA KOV.
PREČO používame COLOR EMAIL?
COLOR EMAIL v sebe združuje ochranu a dekoráciu, pretože
je určený tak na drevené ako aj kovové povrchy. COLOR EMAILOM
drevené povrchy natierame vo zvolenom odtieni a chránime ich aj pred
hrdzou. Čokoľvek Váš dom potrebuje, COLOR sa už 180 rokov
usiluje zabezpečiť pre všetky povrchy, ktoré si ceníte, správnu kvalitu
za správnu cenu.
AKO ošetrujeme COLOR EMAILOM?
COLOR EMAIL nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním
v jednej alebo dvoch vrstvách. Pred nanesením COLOR EMAILU
na železný podklad naneste COLOR ZÁKLAD na kov, na drevený
podklad potom COLOR ZÁKLAD NA DREVO, COLOR EMAIL riedime COLOR EMAIL RIEDIDLOM maximálne do 5%. Email je dostatočne suchý na nanášanie nasledujúcej vrstvy po 24 hodinách.
Liter COLOR EMAILU postačuje na ošetrenie 8-10 m2 povrchu
v jednej vrstve.
biely
(RAL 9010)
žltý
(RAL 1003)
krémový
(RAL 1015)
červený
(RAL 3000)
modrý
(RAL 5010)
zelený
(RAL 6001)
hnedý
(RAL 8001)
hnedý
(RAL 8011)
hnedý
(RAL 8012)
hnedý
(RAL 8017)
sivý
(RAL 7037)
čierny
(RAL 9005)
Zobrazené odtiene sú informačné
Základná farba
Drevo
Kov
75
25
5
8
0
zima 2012
w w w. h g - t ra d e . s k
PODPORUJEME
Zvolenské centrum
Dorka v krásnych
farbách
Nové centrum pomoci rodinám v kríze a mladým po odchode z detského domova
Podporovať deti v detských domovoch, vyhľadávať, pripravovať a sprevádzať náhradných rodičov, preventívne pomáhať rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, aby ich deti nemuseli byť umiestnené v detskom domove je poslaním spoločnosti
Úsmev ako dar už viac ako 20 rokov. Veľký dôraz kladieme na pomoc mladým dospelým po odchode z detských domovov pri ich
zaradení sa do samostatného občianskeho života. Nástrojom
pomoci týmto cieľovým skupinám je budovanie krízových centier,
kde sme schopní pomáhať deťom, mladým dospelým a rodinám
v ich najťažších chvíľach.
Okrem krízových centier Dorka, ktoré Úsmev ako dar a Nadácia
DeDo vybudovali za pomoci stoviek firiem a dobrých ľudí v Dunajskej Lužnej, v Košiciach a v Rožňave, ďalšími potrebnými
projektmi je vybudovanie dvoch krízových centier v regiónoch postihnutých najväčšou chudobou a následnými sociálnymi problémami
v Prešove a vo Zvolene. Na strednom Slovensku absentuje
potrebná kapacita, kde by bolo možné dlhodobo pomáhať mladým
dospelým po odchode z detských domovov. Súčasná kapacita
v Banskobystrickom kraji vie pomôcť iba 14 mladým dospelým.
Ročne však brány detských domovov v tomto regióne opustí 3040 mladých ľudí, ktorí potrebujú nielen strechu nad hlavou, ale sa
aj dovzdelávať, uplatniť sa na trhu práce a ktorí potrebujú ľudskú
oporu na tomto medzistupni ich života. Úzko prepojenou problematikou je preventívna pomoc rodinám v núdzi, kde hrozí vyňatie
dieťaťa z rodiny a jeho odlúčenie od rodičov. Aj stredné Slovensko trpí nedostatkom takejto núdzovej krízovej služby. Nové Krízové centrum Dorka vo Zvolene prijme 10 mladých dospelých z
detských domovov v domove na pol ceste a dve rodiny v zariadení núdzového bývania. Rekonštrukčné práce chceme začať 1. decembra 2012 a odhadujeme, že rekonštrukcia potrvá dva mesiace.
Aj vďaka veľkej pomoci spoločnosti HG Trade Slovakia s.r.o.
Žilina, ktorá nám venovala farby pre vymaľovanie celého centra, by sme chceli centrum otvoriť a prijať prvých z mnohých
čakajúcich klientov na začiatku februára 2013. Iba spoločným úsilím
aj za Vašej podpory sa nám podarí meniť osudy konkrétnych detí,
mladých ľudí a rodín. Ďakujeme za Vašu dôveru a podporu!
ZÁBAVA
100
95
75
25
5
0
Pre spoločnosť HG Trade Slovakia s.r.o. spracovala agentúra RenaCo s.r.o.
Tlač: OTA a.s. Košice Náklad: 750 ks Distribúcia: RenaCo, s.r.o.
Mgr. Ivana Kolačkovská
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar
Download

zdarma H O V O R I A