HELIOS SPEKTRA fasádna farba Universal » Maja Golobová » COLOR omietky na ochranu
domu » BELINKINE NOVINKY 2013
12
č.
leto 2013
bezplatne
Obsah
Strana 2
Bojan Tinta, Jože Čufar
Konečná kvalita
je závislá od kvality
najslabšieho
článku v reťazci
Strana 3
Cirila Colnar - Mikeln
HELIOS SPEKTRA
fasádna farba
Universal
Strana 4
BELINKINE NOVINKY
2013
Strana 5
OCHRANA DREVA,
KTOREJ MÔŽETE
DÔVEROVAŤ
HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy
je PRODUKTOM ROKU
V stredu, 30. januára, sa v hoteli Plaza uskutočnilo záverečné podujatie, na ktorom organizátori
podujatia Produkt roka udelili uznania šestnástim produktom roku v Slovinsku. Medzi nimi
je aj naša vnútorná farba na steny HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy. Organizovanie takéhoto
výberu sa začalo vo Francúzsku pred 25 rokmi, momentálne sa uskutočňuje v 28 krajinách
a predstavuje najväčšiu súťaž v oblasti inovatívnych produktov na svete. Produktmi roka
rozličných krajín sú okrem iného aj výrobky obchodných značiek Coca-Cola, Gillette, Nivea atď.
Prečo Produkt roku?
Na slovinský trh prichádza každý rok približne 5.000 nových výrobkov. Silná konkurencia, vypočítaví spotrebitelia a tvrdé stanoviská obchodníkov sa postarajú o to, že ich prvý rok na pultoch prežije len 20 %. V tejto
záplave noviniek si svoju diferenciáciu našiel znak Produkt roku. Víťazným výrobkom udelený výlučne zo strany
spotrebiteľov predstavuje pridanú hodnotou a znamená podporu predaja
Aký je proces získania znaku?
Odborná komisia všetky prihlásené výrobky roztriedi do zodpovedajúcich kategórií (aj kategória farby a laky)
a preverí kľúčové faktory, ktoré sú potrebné na prihlásenie do súťaže: výrobok musí byť starší ako 36 mesiacov
a musí obsahovať pre spotrebiteľa prospešnú inováciu. Svetoznáma výskumná agentúra AC Nielsen
potom urobí výskum na reprezentačnej vzorke slovinských spotrebiteľov. Otázky zoskupí do troch kľúčových
kategórií: príťažlivosť, inovácia a spokojnosť pri používaní. Po prepočte všetkých otázok určí víťaza kategórie,
ktorý získa znak a názov Produkt roka.
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy
Vnútorná farba na steny HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy predstavuje inovatívnu novinku v segmente farieb
a lakov. Obsahuje totiž mikroinkapsulovanú vôňu, ktorá sa dlhšiu dobu uvoľňuje do priestoru a obohacuje ho
čerstvou vôňou jazmínu. Špecifická formula vo farbe obsiahnutej vône umožňuje uvoľňovanie vône do priestoru rovnomerne a dlhšiu dobu. Okrem hlavnej charakteristiky má tiež výnimočnú kryciu schopnosť už pri nanesení jednej vrstvy. Farba je priaznivá k zdraviu a životnému prostrediu, vyznačuje sa vysokou priepustnosťou
pár a jednoduchým nanášaním, takže s výsledkom budú spokojní aj menej zruční spotrebitelia. 10 litrov farby
Fresh&Easy postačuje až na 100 m² povrchu.
Získaním znaku sme získali objektívne potvrdenie, že je nová farba krok správnym smerom. Čerstvosť
a jednoduchosť použitia, to je Fresh&Easy!
Anže Kovač
Strana 6
Maja Golobová
Strana 7
Doplnkový sortiment
výrobkov pre autoopravárenstvo a priemysel
Slovenia’s Choice
Okrem spomínaného uznania, ktorého sa dostalo výrobku HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy, sme za rok
2012 získali ešte jedno uznanie – tentoraz za obchodnú značku HELIOS. Jedná
sa o znak Superbrands, ktorý je známy vo väčšine krajín sveta, aktívne sa udeľuje
v 88 krajinách.
2
leto 2013
w w w. h g - t ra d e . s k
DREVÁRSTVO
Ako zabezpečiť ochranu čelného dreva
Primož Zupančič
inštruktor
Ochrana čelného dreva
Aquavita náter na čelné drevo je
bezfarebný vode odolný náter, ktorý zabezpečuje dodatočnú ochranu dreva.
Drevené prvky najskôr naimpregnujeme Aquavita Impregnantom,
jemne obrúsime a odstránime prach.
Náter nanášame štetcom v tenkej
rovnomernej vrstve na čelné drevo.
Pri nanášaní musíme dávať pozor,
aby náter nezatekal. Po vyschnutí náteru nanesieme ako povrchovú
ochranu na drevené časti Aquavita
Top Coat alebo Aquavita Email.
Pri práci treba dodržiavať pokyny
uvedené v technických informáciách.
Konečná kvalita je závislá
od kvality najslabšieho
článku v reťazci
Pri ochrane dreva v exteriéroch platí rovnaká zásada ako u všetkých vecí – konečná
kvalita je závislá od kvality najslabšieho článku...
V
eľmi citlivé miesto na drevených
výrobkoch, ktoré sú exponované vonkajším vplyvom, sú priečne rezy dreva. Drevo na priečnych rezoch omnoho rýchlejšie nielen absorbuje, ale aj
stráca vlhkosť. V dôsledku toho dochádza k neustálemu rozpínaniu
a sťahovaniu dreva, čoho priamym následkom je praskanie dreva a náteru.
●Aquavita náter na čelné drevo (bezfarebný náter), nanášanie striekaním
alebo štetcom
Čelné praskliny u povrchovo ošetreného dreva sú miestom, na ktorom sa najčastejšie objavia riasy
a hmyz. Ochranné prostriedky, ktoré
boli na drevo nanesené máčaním alebo striekaním, chránia totiž drevo len
do určitej hĺbky. Táto hĺbka je závislá
od času máčania a nasiakavosti dreva. Čelné praskliny sú obyčajne hlbšie
než hĺbka, po ktorú preniknú do dreva
ochranné prostriedky.
●Aquavita Impregnant Extra zo všetkých strán – máčanie, striekanie
alebo štetec. Spotreba medzi 120
a 180 g/m2, sušenie 3 - 4 hodiny, jemné obrúsenie (nezáväzné)
Na predchádzanie praskania náteru a dreva na čelách odporúčame Aquavita náter na čelné drevo. Aquavita náter na čelné drevo je veľmi elastický náter, ktorý zároveň zmenšuje vsakovanie vody do dreva. Vyrobený je z kvalitných, vo vode dispergovaných, akrylových spojív s modernými prísadami.
Drevo pred nanesením ošetríme Aquavita impregnantom extra, ktorý drevo chráni pred riasami spôsobujúcimi modranie a práchnivenie a tiež pred hmyzom, resp.
pomocou Aquavita impregnantu dip&brush, ktorý drevo chráni pred riasami spôsobujúcim modranie a práchnivenie.
Po naimpregnovaní postačuje jedno nanesenie štetcom alebo nastriekanie Aquavita náteru na čelné drevo. Náter treba naniesť výlučne na čelá, aby sa neobjavili
zhrubnuté hrany. Po uschnutí môžeme Aquavita náter na čelné drevo bez brúsenia natrieť alebo prestriekať transparentnými alebo pigmentovanými nátermi z ponuky obchodnej značky Aquavita. Pri takto ošetrenom čelnom dreve sa výrazne
predĺži trvácnosť drevených výrobkov.
●Aquavita Top Coat Brush (tónovaný), nanášanie striekaním alebo štetcom (na objekte) v množstve minimálne 160 - 180 g/m2
Krycí systém svetlé pastelové tóny
●Aquavita náter na čelné drevo (bezfarebný náter), nanášanie striekaním
alebo štetcom
●Aquavita Primer Spray&Brush (120150 µm) – 1x nanesenie striekaním
(vzduchové alebo pod vysokým tlakom), cca. 100 µm na vrstvu, jemné
obrúsenie medzi jednotlivými vrstvami (nezáväzné) alebo 2x štetcom (hrady, balkóny....) vo výrobe, sušenie medzi jednotlivými vrstvami cca. 4 hodiny
●Aquavita Email Brush (svetlý RAL)
– 2x nanesenie striekaním (vzduchové alebo pod vysokým tlakom), cca.
100 mikrónov na vrstvu, jemné obrúsenie medzi jednotlivými vrstvami (nezáväzné) alebo 2x štetcom (hrady, balkóny...) vo výrobe, sušenie medzi jednotlivými vrstvami cca. 4 hodiny
●Aquavita Email Brush (svetlý RAL) 1x nanesenie štetcom v teréne
Krycie systémy ostatné odtiene
●Aquavita Impregnant Extra zo všetkých strán – máčanie, striekanie alebo štetec. Spotreba medzi 120 a 180
g/m2, sušenie 3 - 4 hodiny, jemné
obrúsenie (nezáväzné).
●Aquavita náter na čelné drevo (bezfarebný náter), nanášanie striekaním
alebo štetcom
Pravá polovica prierezu je ošetrená Aquavita náterom na čelné drevo.
●Aquavita Email Brush – 2 x nanesenie striekaním (vzduchové alebo pod
vysokým tlakom), cca. 100 mikrónov
na vrstvu, jemné obrúsenie medzi jednotlivými vrstvami (nezáväzné) alebo
2x štetcom (hrady, balkóny...) vo výrobe, sušenie medzi jednotlivými vrstvami cca. 4 hodiny
●Aquavita Email Brush - 1x nanášanie
štetcom v teréne
Aquavita Impregnant Extra (ochrana
proti modraniu, práchniveniu a hmyzu) svojimi vlastnosťami spĺňa požiadavky preventívnej ochrany stavebného nábytku a stavebného dreva,
ktoré nie je v stálom styku so zemou
alebo vodou. Používa sa ako základný náter na ochranu stavebného nábytku a iných výrobkov z dreva v triedach použitia 1 až 3 (SIST EN 335-2).
Poveternostným podmienkam exponované drevené prvky z triedy 3 (okná,
dvere, fasádne obklady, zábradlia, rolety) treba po nanesení Aquavita Impregnantu Extra ošetriť nátermi, ktoré
sú odolné voči poveternostným vplyvom v tomto systéme Aquavita Top
Coat Brush.
Aquavita Impregnant Extra obsahuje moderné biocídy v koncentráciách,
ktoré zabezpečujú biocídnu účinnosť,
ktorá bola overená v MPA Eberswalde.
Pri ochrane dreva treba dodržiavať
návod, ktorý je uvedený v Technických
informáciách a tiež všetky ďalšie pokyny výrobcu.
Interval medzi jednotlivými renováciami je pre všetky štandardné odtiene trojročný, okrem prípadných poškodení, ktoré je potrebné bezodkladne
opraviť. Aj v prípade extrémnej exponovanosti drevených prvkov je potrebné renováciu realizovať v kratšom časovom období.
Z dôvodu nízkej UV ochrany neodporúčame úplne bezfarebný náter
na vonkajšie použitie.
Bojan Tinta, Jože Čufar
Pri ochrane dreva exponovaného vonkajším vplyvom je najdôležitejšie zabrániť
prenikaniu vody pod náter. Cez poškodený náterový film voda omnoho rýchlejšie
preniká dreva, než ho môže opustiť. To spôsobí lokálne zvýšenie vlhkosti dreva.
V dôsledku toho dôjde k zafarbeniu dreva na postihnutom mieste. Následne môže
dôjsť k znečisteniu riasami a znehodnoteniu dreva. Všetky mechanické poškodenia je preto potrebné čo najskôr opraviť vhodnými nátermi.
Odporúčané systémy:
Aquavita lazúrový systém na nanášanie štetcom
Aquavita lazúrový systém na nanášanie štetcom pozostáva z nasledujúcich
výrobkov:
●Aquavita Impregnant Extra (bezfarebný alebo tónovaný), nanášanie máčaním
alebo štetcom v množstve 160 až 180 g/m2
Vzor budovy s množstvom exponovaného čelného dreva.
MALIARSTVO
w w w. h g - t ra d e . s k
3
HELIOS SPEKTRA fasádna
farba Universal
Poškodenia na fasádach (praskliny, odlupovanie, kriedovatenie...) vznikajú predovšetkým
v dôsledku nepriaznivých poveternostných vplyvov (UV lúče, vlhkosť, nepriaznivé
počasie) a znečistenia vzduchu v mestských a priemyselných oblastiach (obsah CO2,
SO2 a oxidov dusíka). K poškodeniam náteru môže dôjsť aj v dôsledku konštrukčných
chýb, nesprávneho nanesenia náteru, výberu nevhodného náteru a/alebo svetelne
nestabilného odtieňa. Na fasáde sa v dôsledku určitých pomerov (vlhkosť, slabo
oslňované povrchy) môžu vyskytnúť aj plesne a riasy.
K
eďže sa nemožno vyhnúť nepriaznivým vplyvom počasia a životného prostredia, začnú sa skôr či neskôr objavovať viditeľné znaky poškodení a znehodnocovania náteru. Renovácia je nevyhnutná, pretože v prípade zanedbania tohto problému dochádza najskôr
k stupňovaniu znehodnocovania samotného náteru a neskôr aj k znehodnoteniu základných stavebných prvkov budovy.
K dispozícii je veľa rozličných náterov a to v závislosti od chemického zloženia, hlavných charakteristík, v neposlednom rade aj v závislosti od estetického vzhľadu. Fasádne povrchy sú však upravované rozličnými nátermi/náterovými systémami, preto je veľmi ťažké
rozhodnúť sa pre správny výrobok na renováciu. Renovácia fasády je tiež finančne veľmi náročná. Vybraný náter musí byť cenovo prístupný, vhodný na všetky druhy starých omietok, tepelnoizolačných systémov, farieb a zároveň musí zabezpečovať kvalitnú a dlhodobú
ochranu fasádnych povrchov. V poslednom čase sa čoraz viac renovujú aj tepelnoizolačné systémy, a to tak EPS, ako aj MW. HELIOS
SPEKTRA fasádna farba Universal je optimálnym výberom pri ich renovácii.
Hlavné charakteristiky výrobku
HELIOS SPEKTRA fasádna
farba Universal:
Na renováciu tepelnoizolačných systémov (EPS a MW) a ostatných fasádnych
povrchov
• Schopnosť vystuženia a premosťovania
mikroprasklín
• Biocídna ochrana farebného filmu
• Farebná stabilita (anorganické pigmenty)
• Odolnosť voči opotrebeniu (kvarcové
plnidlá)
• Vysoká odolnosť voči vode a priepustnosť pár
• Odolnosť na poveternostné vplyvy
a priemyselnú atmosféru
V HELIOS SPEKTRA fasádnej farbe Universal sme združili všetky požiadavky na kvalitnú ochranu fasád. Farba je vyrobená
na báze akrylového kopolyméru, ktorý umožňuje UV ochranu pigmentov. Obsahuje starostlivo zvolené karbonátové a kvarcové plnidlá
rozličných granulácií, ktoré sa vo väzivovej matrici rovnomerne rozdelia a vytvárajú jednotnú hrúbku náteru, ktorý je po celom povrchu
rovnomerne chránený väzivom. Obsiahnuté sú aj syntetické vlákna, ktoré vystužujú film a premosťujú vlásočnicové praskliny na starom nátere, aby sa tieto nepreniesli na nový náter. Silikátové plnidlá zvýšia mechanickú pevnosť náteru a tým stabilitu proti opotrebeniu.
Prísada biocídu dlhšiu dobu zabraňuje rastu plesní a rias na fasádnom povrchu a tým chráni film pred znečistením. Pomocou vhodných
prísad sme zvýšili aj odolnosť náteru voči vode. Film sa vyznačuje minimálnou absorpciou vlhkosti a dobrou priepustnosťou pár, čo predstavuje nevyhnutné požiadavky na optimálnu ochranu fasádnych povrchov.
HELIOS SPEKTRA fasádna farba Universal je zaradená aj do miešacieho systému HELIOMIX. K dispozícii sú odtiene podľa farebných vzorkovníc TERRA a HARMONIA, ktoré sú namixované výlučne z anorganických pigmentov, čo umožňuje dlhšiu UV a poveternostnú stabilitu farebného odtieňa. Odporúčame výber pastelových odtieňov (Y > 20), ktoré absorbujú menej tepelnej energie, čo dodatočne predlžuje životnosť náteru.
Riasami a plesňou zasiahnutý
povrch fasády
HELIOS SPEKTRA fasádnu farbu Universal obvykle nanášame vo dvoch vrstvách
na ošetrený, pevný a vyschnutý povrch. 1 liter farby pri dvoch naneseniach postačuje
na 3 – 4 m2 hladkého stenového povrchu.
Hoci je nanášanie HELIOS SPEKTRA fasádnej farby Universal jednoduché, odporúčame aby prácu vykonali profesionálni poskytovatelia fasádnych prác, ktorí musia
najskôr správne pripraviť podklad.
Cirila Colnar - Mikeln
Popraskaná finálna omietka
Skriedovatený povrch
HELIOS SPEKTRA
vnútorný tmel TERMO
Náklady na energie, ktoré domácnosti využívajú na vykurovanie
a ochladzovanie obytných priestorov, sú čoraz vyššie, preto
je aj čoraz väčší dopyt po izolačných materiáloch.
pleseň, ktorá vzniká v dôsledku
kondenzácie
Hlavné charakteristiky výrobku
HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel
TERMO:
V
äčšina novostavieb, ale čoraz viac aj starších objektov, je už izolovaných tepelnoizolačnými fasádnymi systémami. Ešte stále je však veľa tepelne neizolovaných objektov
resp. je tepelná izolácia nedostatočná a dochádza k veľkým únikom cez steny. Následne
dochádza na studených miestach v miestnostiach ku kondenzácii vlhkosti a obyčajne aj
vzniku plesní. Vznikajú nezdravé a nepriaznivé podmienky bývania.
Na premosťovanie tepelných mostov
modro zafarbené studené miesta
a sivé pole kondenzácie
V Heliose sme preto vyvinuli vnútornú vyrovnávaciu hmotu HELIOS SPEKTRA vnútorný
tmel TERMO, ktorá do značnej miery zabraňuje vzniku vyššie opísaných nepriaznivých
javov v miestnostiach. Hmota je vhodná na všetky druhy minerálnych a už zafarbených vnútorných stenových povrchov. V dôsledku
energetických úspor a priaznivých podmienok bývania, ktoré hmota vytvára, odporúčame túto hmotu do miestností v obytných a administratívnych budovách, všetkých verejných ustanovizniach ako sú školy, materské školy, nemocnice, nákupné strediská, sály atď.
• Znižuje energetické náklady na vykurovanie/ochladzovanie
• Znižuje vznik kondenzátu a vznik plesní
• Vytvára zdravé podmienky bývania
• Dlhodobá účinnosť
• Jednoduché nanášanie
HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel TERMO je vyrobený na báze dutých sklených guliek, ktoré v dôsledku izolačných schopností v nich
obsiahnutého vzduchu podstatne znížia tepelnú vodivosť náteru a tým prispievajú k zníženiu strát cez stenové povrchy v zimnom období
a menšiemu zohrievaniu interiérov v letnom období. Duté sklené guľky absorbujú, zadržujú a odrážajú prijaté teplo naspäť do priestoru.
Týmto spôsobom v zime zmenšujú prechod tepelnej energie cez steny smerom von a v lete prechod tepelnej energie zvonku do
miestnosti. Následne sa zníži spotreba energie na vykurovanie resp. ochladzovanie. Úspešne riešia problém tepelných mostov. Keďže
sa steny podstatne menej ochladzujú, nedochádza k tvorbe kondenzátu a rastu plesní, tým sa vytvárajú aj zdravšie podmienky bývania.
Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.hg-trade.sk v sekcii novinky.
Cirila Colnar-Mikeln
Mikroskopická snímka dutých guliek
4
leto 2013
BELINKA NÁTERY NA DREVO
w w w. h g - t ra d e . s k
BELINKINE NOVINKY 2013
Superiórna UV ochrana v
16. odtieňoch
70 dodatočných odtieňov
lazúr Belinka mix
N
Belinkine lazúry Toplasur uv plus,
ajvýznamnejšou novinkou spoločnosti
Belinka v tomto roku je nová generácia
obľúbenej lazúry Toplasur, ktorú sme
z dôvodu superiórnej UV ochrany,
ktorú zabezpečujú pridané UV filtre
a absorbenty, nazvali Toplasur uv
plus. Doteraz mala Belinka iba jeden
výrobok v UV plus kvalite (bezfarebný),
teraz obsahuje UV filtre a absorbenty
všetkých 16 odtieňov Toplasuru uv plus.
Bezfarebný variant výrobku (doterajší
Toplasur uv plus) sa v novom výrobnom
rade výrobku stal odtieňom č. 12.
Interier a Exterier dostali 70 dodatočných
odtieňov, ktoré sú uvedené v novej
vzorkovnici Belinka mix. Na miešanie 70
odtieňov každého výrobku potrebujete
1 mix bázu a bezfarebný variant
požadovanej lazúry. Svojimi mixami sa
Belinka pripája na Heliosov systém zmesí
Heliomix a pigmentových pás Dekohel.
Belinka olej na drevo v
exteriéroch aj v 2,5 l balení
M
ilovníci dreva dobre prijali Belinkine
oleje na drevo, ktoré sa ako novinka
objavili v minulom roku. Najväčší dopyt
je po olejoch na drevo do exteriérov,
ktoré sú teraz k dispozícii aj vo väčšom,
2,5-litrovom balení.
Približovanie farebných rebríčkov lazúr na vodnej báze a na báze rozpúšťadiel
U
ž niekoľko rokov pozorujeme, že sa spotrebitelia zaujímajú o rovnaké odtiene lazúr na báze rozpúšťadiel a vody. Pre exteriér
najčastejšie vyhľadávajú Lasur alebo Toplasur. Vnútorné drevené povrchy chcú potom ošetriť v rovnakom odtieni, avšak s výrobkami na
báze vody. Na tieto želania sme reagovali a začali sme zbližovať odtiene, ktoré sa v obidvoch výrobných radoch odlišovali.
V minulom roku sme doplnili trendový sivý odtieň »staré drevo« u Interieru a Exterieru (č. 28), tento rok získali Lasur a Toplasur modernejší
odtieň santorini modrá (č. 72.)
28 – staré drevo
72 – SANTORINI modrá
BELINKA NÁTERY NA DREVO
w w w. h g - t ra d e . s k
5
OCHRANA DREVA, KTOREJ MÔŽETE
DÔVEROVAŤ
Belinka je meno, ktorému používatelia už desaťročia dôverujú, lebo stále zabezpečuje najvyššiu kvalitu ochranných
náterov na drevo. Dôkazom dôvery je Vám už znamý hrubovrstvý lazúr Toplasur. Teraz sme na želanie spokojných
zákaznikov vyvinuli ešte nová tenkovrstvá lazúra Lasur. V porovnaní s Toplasurom, výrobok Lasur vsiakne do dreva,
zároveň je viac paropriepustný, preto je vhodnejší na dimenzionálne nestabilné drevo.
T
enkovrstvový Lasur je
obzvlášť vhodný na ochranu
dimenzionálne nestabilného
dreva, ako sú vonkajšie časti
strešných konštrukcií, fasádové
obklady, ploty, kôlne a
podobne. Lasur vyberieme, keď
kvôli druhu dreveného prvku
potrebujeme paropriepustnejší
náter a chceme dosiahnuť
jemne matný a menej lesklý
konečný vzhľad. Natierame
ho v 3 vrstvách, k dispozícií je
v 16 štandardných farebných
odtieňoch.
Na ochranu drevených
prvkov, ktoré sú vystavené
nepriaznivým poveternostným
vplyvom alebo je pri nich
dôležitá dimenzionálna stabilita
(okná, dvere), použijeme
hrubovrstvový lazúr Toplasur.
Drevo nás miluje.
Milujme ho tiež.
6
leto 2013
w w w. h g - t ra d e . s k
INTERVIEW
Maja Golobová
Vedúca kontrolného laboratória v Belinke
Janja Matičič
Vedúca zákazníckeho oddelenia
Perly (efektové pigmenty) sú vytvorené z prírodného substrátu
sľudy alebo mastenca, ktorý je prekrytý tenkou vrstvou rozličných
kovových oxidov. Variáciou hrúbok
jednotlivých vrstiev a rozličných
oxidov kovov získame široké spektrum rozličných efektov. Tento jav
sa volá interferencia, čo znamená,
že sa svetlo na rozličných vrstvách
štruktúry
perlového
pigmentu
odráža pod rozličným uhľom,
čo môžeme vidieť ako rozličné
odtiene.
U perál je z dôvodu ich transparentnosti farebný efekt silne závislý aj
od zafarbenia podkladu.
Kontrolné laboratórium je v spoločnosti Belinka Belles organizované ako samostatné
oddelenie, ktoré nie je súčasťou Oddelenia vývoja resp. výroby. Organizačne patrí pod
Oddelenie kvality. Takáto organizačná štruktúra zabezpečuje nezávislosť a nestrannosť
výsledkov, čo je podstatné pre konečný úspech. S Majou Golobovou, ktorá v oblasti
kontroly v spoločnosti Belinka pracuje už 20 rokov, sme sa rozprávali o tom, ako Belinka
zabezpečuje konzistentnú kvalitu svojich výrobkov.
Č
o všetko je v Belinke predmetom kontroly kvality?
Základnými úlohami laboratória sú vstupná kontrola surovín
a obalov, priebežná kontrola
polotovarov a finálna kontrola
výrobkov.
A
ko prebieha kontrola surovín a obalov?
Pri vstupnej kontrole zmeriame
u živíc, rozpúšťadiel a ostatných
surovín
zásadné
parametre
a porovnáme ich s vlastnosťami,
ktoré uviedol dodávateľ v Potvrdení o kvalite suroviny. Ak sa namerané hodnoty zhodujú s požadovanými parametrami, surovinou prevezmeme a označíme.
Vstupnú kontrolu realizujeme
aj u našich obalov, pričom
dôkladne skontrolujeme litografie a text. Kontrola uzatvorenia
a tesnenia obalu sa realizuje
bezprostredne počas procesu
plnenia vo výrobe.
Kontrole polotovarov a finál-
nych výrobkov pravdepodobne venujete najväčšiu pozornosť?
Áno, máte pravdu. Uvedomujeme si, že pre zákazníkov je najdôležitejšia vysoká a stabilná
kvalita našich výrobkov. Takúto kvalitu dosahujeme na základe vysokej miery zodpovednosti
všetkých zamestnancov v Oddelení kontroly. Usilujeme sa, aby
bol každý nami schválený výro-
bok na vysokej kvalitatívnej úrovni. Kontrola vzhľadu, viskozity,
obsahu suchej látky, VOC, dĺžka sušenia, hustota, u výrobkov
na báze rozpúšťadiel aj teplota
vzplanutia pre nás, napriek každodenným rovnakým úkonom,
predstavuje veľkú výzvu. Chcela
by som uviesť, že v oddelení
kontroly realizujeme aj kontrolu
odtieňa výrobku, pri ktorej dosahujeme veľmi dobré výsledky.
A
ako dosiahnete opakovateľnosť odtieňov, ktorá je taká
charakteristická pre Belinku?
Výrobkom sa odtieň určuje vizuálne porovnávaním so štandardným odtieňom a spektrofotometricky, čo znamená prostredníctvom špeciálneho zariadenia,
ktoré určuje tzv. koordinát dE,
dl*, da* a db*. Koordinát dl* nám
udáva odchýlku kontrolovaného
odtieňa v hodnote svetlý - tmavý, koordinát db* odchýlku v hodnote viac resp. menej žltý a koordinát da* odchýlku v hodnote
viac resp. menej červený. Všetky
namerané hodnoty musia byť
v rozmedzí od 0 do 1, aby bol
potom celkový faktor dE menší ako 1. Čím vyššia je hodnota
tohto faktora, tým viac sa vzorka odlišuje od štandardného odtieňa. Pri hodnote 1 ľudské oko
ešte stále nezaregistruje rozdiel
a to je maximálna hodnota faktora, ktorú Belinka pripúšťa. Všetky naše výrobky musia mať pred
potvrdením výrobku faktor dE
menší ako 1, čo znamená, že
sa jedná skutočne o veľmi malé
odchýlky, ktoré sú voľným okom
nepozorovateľné.
A
ko reagujete na prípadné
sťažnosti v prípade reklamácií?
Z každej vyrobenej šarže výrobku v Belinke pred plnením odoberieme kontrolnú vzorku, ktorú
v sklených pohároch skladujeme
až do uplynutia dátumu použiteľnosti jednotlivých výrobkov. Tieto
vzorky nám umožňujú sledovanie kvality výrobku počas skladovania resp. až do uplynutia dátumu použiteľnosti a okamžitú kontrolu v prípade sťažností.
Č
o je per Vás pri vašej práci
najväčšou výzvou?
Hoci je kľúč úspešnej kontroly
kvality práve v tom, že sú procesy stále rovnaké a teda ich
možno navzájom porovnávať,
moja práca a práca mojich
spolupracovníčok v laboratóriu
zostáva stále pestrá a zaujímavá.
V neposlednom rade máme veľkú zodpovednosť, keďže si uvedomujeme, že žiadna šarža
výrobku neopustí továreň, kým
nedostane
naše
dovolenie.
Myslím, že si všetci zamestnanci
v spoločnosti Belinka plne uvedomujú, že iba spokojný spotrebiteľ
bude aj v budúcnosti rád siahať
po našich výrobkoch, preto nám
motivácia nikdy nebude chýbať.
AUTOLAKÝRNICTVO
AKTUÁLNE
w w w. h g - t ra d e . s k
7
Doplnkový sortiment výrobkov
pre autoopravárenstvo
a priemysel
Široká škála výrobkov pre autooprávarenstvo Radex® zaujme
predovšetkým svojou šírkou. Zároveň dostane zákazník
pracovné materiály nadštandardnej kvality za prijateľné ceny.
Hlavný cieľ – ponuka all-inclusive materiálov Radex® umožňuje:
● optimalizovať prácu firmy a pozdvihnúť ju na vyššiu úroveň,
● zlepšiť kvalitu opráv,
● zvýšiť efektívnosť pri súčasnom znížení servisných nákladov
autoservisu,
● výrazne znížiť prepravné náklady.
Naše výhody:
● široký sortiment produktov,
● vynikajúca kvalita,
● komplexná technická, informačná a propagačná podpora,
● pružný systém zliav,
● akceptujeme rôzne formy platieb,
● dobre organizovaný logistický systém.
Ponukou nových pracovných materiálov Radex® na trh ponúkame
predovšetkým komplexný prístup servisných autoopravovní
v dnešných podmienkach riadenia podniku pri súčasnom zavedení
nových, pružnejších noriem vyššej kvality v celom automobilovom
priemysle vo svete.
Brúsne materiály Radex®
Sortiment brúsnych materiálov Radex obsahuje rôzne ploché, 3-D a chemické brúsne materiály so sadou príslušenstva potrebného na prácu. Pri vývoji týchto brúsnych materiálov boli vzaté do úvahy vysoké požiadavky odborníkov v karosárňach
a moderná úroveň materiálov na opravy automobilov používaných v Európe a vo
svete. Pre každú možnú potrebu prípravy povrchu sa používa široký sortiment základných jednotlivo prispôsobených materiálov. Takto si kupujúci môže vybrať brúsne materiály každej možnej formy a veľkosti s odsávaním aj bez odsávania.
8
leto 2013
w w w. h g - t ra d e . s k
NOVINKA
COLOR omietky
na ochranu domu
since 1832
COLOR - od roku 1832!
Sortiment výrobkov obchodnej značky COLOR obsahuje štandardné výrobky, ktoré potrebuje spotrebiteľ
na zabezpečenie ochrany povrchov v dome. Obchodná značka COLOR je určená predovšetkým pre zákazníkov,
ktorí sú citliví na ceny, avšak zároveň požadujú kvalitu. Primeraná kvalita, priaznivá cena a balenie, ktoré umožňujú
okamžitú identifikovateľnosť náteru, to sú vlastnosti, ktorými sa obchodná značka COLOR vyznačuje v čase
racionálnych rozhodnutí spotrebiteľov.
D
om je najčastejšou a často aj najväčšou investíciou priemernej rodiny. Rodinným vlastníctvom nie je iba dom ako nehnuteľnosť, ale aj predmety, ktoré budovu zmenia na domov. Jednou
z najviac exponovaných časti domu alebo bytu je omietka. Pomocou vonkajších omietok zabezpečíme pekný vzhľad a dobrý prvý dojem, v interiéroch tiež príjemné podmienky bývania. Omietka nie je len ozdobou: primárnou úlohou omietky je zabezpečenie domu pred vetrom, dažďom,
krupobitím a snehom. Dôležité je, aby boli omietky odolné vode, paropriepustné a odolné na
oter a nárazy. Pre zachovanie dlhodobého pekného vzhľadu je dôležité, aby boli kvapky dažďa
a rosy čo najrýchlejšie odvedené z vonkajšieho povrchu domu a povrch bol čo možno najrýchlejšie suchý. Vlhkosť totiž pôsobí ako »lepidlo«, ktoré na seba zachytáva nečistoty, spóry húb
a plesní.
COLOR OMIETKY sa vyznačujú dobrou priľnavosťou k väčšine podkladov, poveternostnou stálosťou, odolnosťou na oter a nárazy a v neposlednom rade aj vodoodpudivosťou a paropriepustnosťou.
COLOR OMIETKY sa môžu pochváliť aj jednoduchým nanášaním. Vybrať si je možné z akrylátových a silikónových omietok, ktoré sú pripravené v dvoch štruktúrach na záverečné opracovanie vnútorných a vonkajších povrchov.
COLOR AKRYLÁTOVÁ OMIETKA
Dekoratívna omietka na finálne spracovanie vnútorných a vonkajších povrchov. Najčastejšie
sa používa ako záverečná vrstva na spracovanie fasádnych povrchov. COLOR AKRYLÁTOVÁ
OMIETKA je biela alebo farebná ochranno-dekoratívna omietka Z alebo R štruktúry.
Odporúčame predchádzajúce nanesenie COLOR UNIVERZÁLNEHO ZÁKLADNÉHO
NÁTERU!
Návod na použitie
Na: dekoratívna omietka na záverečné spracovanie vnútorných a vonkajších povrchov Z alebo
R štruktúry, ktorá sa vyznačuje dobrou priľnavosťou na väčšinu podkladov, poveternostnou stálosťou a odolnosťou voči oteru a nárazom.
Spotreba: 1,5 mm Z: cca. 2,5 kg/m2
2,0 mm R: cca. 3,0 kg/m2
Riedenie: podľa potreby vodou max. 1,0 dcl na vedro omietky
Farebné odtiene: biely, možný výber farebných odtieňov Monicolor 720 F, G, H
Balenie: 25 kg
COLOR SILIKÓNOVÁ OMIETKA
Dekoratívna tenkovrstvová ochranná omietka na spracovanie vnútorných a vonkajších
povrchov. Najčastejšie sa používa ako záverečná vrstva na spracovanie fasádnych povrchov.
COLOR SILIKÓNOVÁ OMIETKA je tenko vrstvová biela alebo farebná ochranno-dekoratívna
omietka Z alebo R štruktúry.
Odporúčame predchádzajúce nanesenie COLOR UNIVERZÁLNEHO ZÁKLADNÉHO
NÁTERU !
Návod na použitie
Na: dekoratívna tenkovrstvová omietka na záverečné spracovanie vnútorných a vonkajších
povrchov Z alebo R štruktúry, ktorá sa vyznačuje dobrou priľnavosťou na väčšinu podkladov,
poveternostnou stálosťou a odolnosťou voči oteru a nárazom.
Spotreba: 1,5 mm Z: cca. 2,5 kg/m2
2,0 mm R: cca. 3,0 kg/m2
Riedenie: podľa potreby vodou max. 1,0 dcl na vedro omietky
Farebné odtiene: biely, možný výber farebných odtieňov Monicolor 720 F, G, H
Balenie: 25 kg
Pre spoločnosť HG Trade Slovakia s.r.o. spracovala agentúra RenaCo s.r.o.
Tlač: OTA a.s. Košice Náklad: 750 ks Distribúcia: RenaCo, s.r.o.
COLOR ZÁKLADNÝ NÁTER
je základný náter, ktorý zlepší
účinok nanesenia omietky, spojí
zle držiace častice a ešte zväčší
priľnavosť farby na podklad.
• vodoodolný a paropriepustný
• odolný na poveternostné vplyvy
• odolný na oter
• odolný voči nárazom
• jednoduchá aplikácia
Download

Helios news 12 web.pdf