TECHNICKÉ SPREJE TECHNICKÉ SPREJE
ZINKOVÝ A ZINKOHLINÍKOVÝ SPREJ
ZINKOVÝ A ZINKOHLINÍKOVÝ SPREJ
Zinkový a zinkohliníkový sprej je vhodný pro
konstrukce ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám zinkových
povrchů nebo základových barev, u nichž
došlo během svařování, bourání atd. k poškození. Také použitelný pro potrubní vedení.
Pro větší odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům je možno po 24 hodinách přestříkat lesklým lakem číslo 00064288017. Zinkový a zinkohliníkový sprej je vydatný, nestéká a
zaručuje tak čistý a rychlý pracovní postup.
objednací číslo
obsah 400ml
00061407
00061417
MAXCOLOR
zinkový sprej
zinkohliníkový sprej
Zinkový a zinkovohliníkový sprej je vhodný pre
konštrukcie ohrozené vodou alebo poveternostnými vplyvmi. K rýchlym opravám zinkových
povrchov alebo základových farieb, u ktorých
došlo počas zvárania, búrania atď. k poškodeniu.
Tiež použiteľný pre potrubné vedenia. Pre väčšiu
odolnosť proti oteru a poveternostným vplyvom
je možné po 24 hodinách prestriekať lesklým
lakom číslo 00064288017. Zinkový a zinkovohliníkový sprej je výdatný, nesteká a zaručuje tak
čistý a rýchly pracovný postup.
MAXCOLOR
zinkový sprej
zinkohliníkový sprej
balení/balenie
6
6
SILIKONOVÝ SPREJ
SILIKÓNOVÝ SPREJ
Kluzný a separační prostředek pro údržbu, bez
tuku. Poskytuje extrémně zatížitelný mazací
film. Použitelný jako prostředek při tvoření
plastových forem a při svařování, umožňuje
dodatečné ošetření vstřikovaného výrobku.
Účinný jako ochranný prostředek na kovy,
plasty, kůži, chrom, odstraňuje vlhkost v
elektrických zařízeních, zabraňuje elektrickým
výbojům a vzniku koroze. Teplotně odolný do
200 °C, bezbarvý, bez zápachu, bez tuku, netvoří skvrny. Použití: Pro pojezdy autosedaček,
střešních oken, okenních mechanismů atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006640261
MAXCOLOR
silikonový sprej
Klzný a separačný prostriedok pre údržbu, bez
tuku. Poskytuje extrémne zaťažiteľný mazací
film. Použiteľný ako prostriedok pri tvorení
plastových foriem a pri zváraní, umožňuje
dodatočné ošetrenie vstrekovaného výrobku.
Účinný ako ochranný prostriedok na kovy,
plasty, kožu, chróm, odstraňuje vlhkosť v
elektrických zariadeniach, zabraňuje elektrickým výbojom a vzniku korózie. Teplotne
odolný do 200 ° C, bezfarebný, bez zápachu,
bez tuku, netvorí škvrny. Použitie: Pre pojazdy
autosedačiek, strešných okien, okenných
mechanizmov atď .
MAXCOLOR
silikonový sprej
balení/balenie
6
IZOLAČNÍ SPREJ
IZOLAČNÝ SPREJ
Použití: Izolační nástřik proti flekům od vody
a plísní, kouři, sazím, nikotinu, asfaltu,
dehtu, malířským vzorům atd. Vhodný na
minerální podklady, dřevo, styropor.
objednací číslo
obsah 400ml
0006640262
341
MAXCOLOR
izolační sprej
Použitie: Izolačný nástrek proti fľakom od
vody a plesní, dymu, sadziam, nikotínu,
asfaltu, dechtu, maliarskym vzorom atď.
Vhodný na minerálne podklady, drevo,
styropor.
MAXCOLOR
izolačný sprej
balení/balenie
6
TECHNICKÉ SPREJE TECHNICKÉ SPREJE
MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ SPREJ MC-40
MULTIFUNKČNÝ MAZACÍ SPREJ MC-40
Vynikající univerzální prostředek s vysokou
přilnavostí, který poskytuje 5 funkcí v
jednom výrobku: maže, povoluje, chrání
proti korozi, vytěsňuje vodu, čistí.
Použití: zrezivělé části, nástroje a nářadí,
zahradní stroje, panty oken, dveří a aut ,
kohoutky, zaseknuté mechanismy, střelné
zbraně, kola, zámky, dále vhodný na
elektrické kontakty, zapalovací systémy,
elektrické nářadí atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006640258
Vynikajúci univerzálny prostriedok
s vysokou priľnavosťou, ktorý poskytuje
5 funkcií v jednom výrobku: maže, povoľuje,
chráni proti korózii, vytesňuje vodu, čistí.
Použitie: zhrdzavené časti, nástroje
a náradie, záhradné stroje, pánty okien,
dverí a áut, kohútiky, zaseknuté mechanizmy, strelné zbrane, bicykle, zámky, ďalej
vhodný na elektrické kontakty, zapaľovacie
systémy, elektrické náradie atď.
MAXCOLOR
MAXCOLOR
multifunkční mazací sprej
balení /balenie
multifunkčný mazacie sprej
6
UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ - ROZPOUŠTĚČ RZI
UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK - ROZPÚŠŤAČ HRDZE
Odstraňuje spolehlivě špínu, oleje a plochy
znečištěné tuky. Uvolňuje rychle zarezlé
šrouby, panty, matky, atd. Extrémně vzlínavý.
Vynikající kluzné a mazací vlastnosti. Dlouhodobá ochrana proti korozi, nadměrnému
tření a opotřebování, odstraňuje skřípání. Je
teplotně odolný. Použití: Jako uvolňovač a
mazací prostředek.
objednací číslo
obsah 300ml
0006640259
MAXCOLOR
Odstraňuje spoľahlivo špinu, oleje a plochy
znečistené tukmi. Uvoľňuje rýchlo zhrdzavené skrutky, pánty, matky, atď. Extrémne
vzlínavá. Vynikajúce klzné a mazacie vlastnosti. Dlhodobá ochrana proti korózii, nadmernému treniu a opotrebovaniu, odstraňuje
škrípanie. Je teplotne odolný. Použitie: Ako
uvoľňovač a mazací prostriedok.
uvolnovač šroubů - rozpouštěč rzi
balení /balenie
MAXCOLOR
uvoľňovač skrutiek - rozpúšťač hrdze
6
NOČNÍ SVÍTIVÝ SPREJ
NOČNÝ SVIETIVÝ SPREJ
Noční svítivý sprej je vhodný pro označování
podlah, stěn, nouzových úniků, rámů dveří,
vypínačů a všude tam, kde je nutné zabezpečit svítivost při výpadku osvětlení nebo po
zhasnutí po určitou dobu. Použití v halách,
chodbách, značení požárních úseků a
bezpečnostních zón. Splňuje požadavky
normy DIN 67510. Použití v kombinaci s
dopravním sprejem 000630-9016. Tento
sprej naneseme jako základní vrstvu a necháme 1 hodinu proschnout. Poté naneseme
dvě silné vrstvy nočního spreje (mezi vrstvami proschnutí cca 1 hodinu). Balení 400 ml
má standardní trysku pro značení např.
vypínačů. Balení 750 ml má speciální trysku
pro značení např. podlah a parkovišť.
objednací číslo
obsah 150ml
00069999
MAXCOLOR
noční sprej
Nočný svietivý sprej je vhodný pre označovanie podláh, stien, núdzových únikov, rámov
dverí, vypínačov a všade tam, kde je nutné
zabezpečiť svietivosť pri výpadku osvetlenia
alebo po zhasnutí po určitú dobu. Použitie v
halách, chodbách, značenie požiarnych
úsekov a bezpečnostných zón. Spĺňa požiadavky normy DIN 67510.Použitie v kombinácii s dopravným sprejom RAL 30-9016. Tento
sprej nanesieme ako základnú vrstvu a
necháme 1 hodinu preschnúť. Potom nanesieme dve silné vrstvy nočného spreja (medzi
vrstvami preschnutí cca 1 hodinu). Balenie
400 ml má štandardnú trysku pre značenie
napr.: vypínačov. Balenie 750 ml má špeciálny
trysku pre značenie napr.: podláh a parkovísk.
MAXCOLOR
nočný sprej
Po dohodě možno dodávat další velikosti tohoto spreje.
balení /balenie
12
Po dohode možno dodávať ďalšie velikosti tochto spreja.
32
TECHNICKÉ SPREJE TECHNICKÉ SPREJE
ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ A GRAFFITI
ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV A GRAFFITI
Kvalita: Vysoce účinný odstraňovač s rozstřikovacím prostředkem propan butanem, bez
olova a kadmia, málo aromatický. Použitelný
téměř na všechny povrchy jako je zdivo,
dřevo, kov, asfalt atd. Dózy řádně protřepte,
až se míchací kuličky budou volně pohybovat. Při práci zopakujte. Dózou pohybujte ve
vzdálenosti 25-30 cm souběžně a křížově.
Povrch silně nastříkejte a nechte působit.
Vyzkoušejte nejprve snášenlivost podkladu
se sprejem. Po několika minutách špachtlí
nebo savým papírem (u graffiti) odstranit
největší nečistoty, poté ještě jeden nástřik a
mokrým hadrem (u graffiti) utřít. Záleží na
stupni zašpinění. Případně opakovat. Doporučujeme používat ochranné
rukavice.
Pórovité podklady po nástřiku rozetřeme
kartáčem a poté mokrým hadrem utřeme. Při
venkovním použití (na graffiti) nátěr odstraníme vysokotlakým stříkacím zařízením.
Pokud by se nám nepodařilo u pórovitého
zdiva graffiti odstranit, doporučujeme nastříkat v silné vrstvě a nechat zaschnout. Po
zaschnutí se na postižené ploše utvoří bílý
film, který zakryje špinavá místa a vytvoří
izolační vrstvu. Poté provedeme nátěr
disperzní barvou.
objednací číslo
obsah 400ml
0006323475
MAXCOLOR
Kvalita: Vysoko účinný odstraňovač so striekacím prostriedkom propán butánom, bez
olova a kadmia, málo aromatický. Použiteľný
takmer na všetky povrchy ako je murivo,
drevo, kov, asfalt atď. Dózy riadne pretrepte,
až sa miešacie guličky budú voľne pohybovať.
Pri práci zopakujte. Dózou pohybujte vo
vzdialenosti 25-30 cm súbežne a krížovo.
Povrch silne nastriekajte a nechajte pôsobiť.
Vyskúšajte najprv znášanlivosť podkladu sa
sprejom. Po niekoľkých minútach špachtľou
alebo savým papierom (u graffitov) odstrániť
najväčšie nečistoty, potom ešte jeden nástrek
a mokrou handrou (u graffitov) utrieť. Záleží
na stupni zašpinenia. Prípadne opakovať.
Odporúčame používať ochranné rukavice.
Pórovité podklady po nástreku rozotrieme
kefou a potom mokrou handrou vymiešame.
Pri vonkajšom použití (na graffity) náter
odstránime vysokotlakovým striekacím
zariadením. Ak by sa nám nepodarilo u
pórovitého muriva graffity odstrániť, odporúčame nastriekať v silnej vrstve a nechať
zaschnúť. Po zaschnutí sa na postihnuté
ploche utvorí biely film, ktorý zakryje špinavé
miesta a vytvorí izolačnú vrstvu. Potom
vykonáme náter disperznou farbou.
odstraňovač starých nátěrů a graffiti
balení/balenie
MAXCOLOR
odstraňovač starých náterov a graffiti
6
ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ - razantní
ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV - razantný
Vynikající, razantní odstraňovač starých
nátěrů. Odstraňuje rychle a spolehlivě barvy
a laky všech druhů, také ohořelé barvy,
zaschlá lepidla, zaschlé těsnící hmoty, mazací
prostředky, tuky, pryskyřice, asfalt atd. Proniká hluboko do podkladu a odstraňuje nátěry
od základního materiálu, aniž by ho poškodil.
Chrání proti korozi, neleptá. Použití: Odstraňovač starých nátěrů z materiálů jako je sklo,
keramika, dřevo, kovy atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006640260
343
MAXCOLOR
odstraňovač starých nátěrů
Vynikajúci, razantný odstraňovač starých
náterov. Odstraňuje rýchlo a spoľahlivo
farby a laky všetkých druhov, tiež obhorené
farby, zaschnutá lepidlá, zaschnuté tesniace
hmoty, mazacie prostriedky, tuky, živice,
asfalt atď. Preniká hlboko do podkladu a
odstraňuje nátery od základného materiálu,
bez toho aby ho poškodil. Chráni proti
korózii, neleptá. Použitie: Odstraňovač
starých náterov z materiálov ako je sklo,
keramika, drevo, kovy atď .
MAXCOLOR
balení/balenie
odstraňovač starých náterov
6
TECHNICKÉ SPREJE
SPRAY
TEC
TECHNICKÉ SPREJE
SILIKONOVÝ SPREJ
SILIKÓNOVÝ SPREJ
Mazací a čistící prostředek, který chrání
a maže. Univerzálně použitelný pro gumu,
umělou hmotu, kůži, vinyl, dřevo, sklo
a kovové díly
objednací číslo
obsah 400ml
0006235001
SPRAY TEC
silikonový sprej
Mazací a čistiaci prostriedok, ktorý chráni a
maže. Univerzálne použiteľný pre gumu,
umelú hmotu, kožu, vinyl, drevo, sklo a
kovové diely.
SPRAY TEC
silikónový sprej
balení/balenie
6
ČISTIČ BRZD
ČISTIČ BŔZD
Vysoce účinný speciální čistič pro všechny
díly brzd a spojek. Ideální pro čištění brzdových dílů, spojek a převodovek.
objednací číslo
obsah 500ml
0006235021
SPRAY TEC
čistič brzd
Vysoko účinný špeciálny čistič pre všetky
diely bŕzd a spojok. Ideálny pre čistenie
brzdových dielov, spojok a prevodoviek.
SPRAY TEC
čistič bŕzd
balení/balenie
6
POMOC PŘI STARTU
POMOC PRI ŠTARTE
Pro všechny benzínové a dieselové motory,
usnadňuje startování. Velmi vhodný pro
stavební stroje, traktory, sekačky, motorové
pily, agregáty atd. Použití přímo do vzduchového filtru nebo sání.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235010
SPRAY TEC
pomoc při startu
Pre všetky benzínové a dieselové motory,
uľahčuje štartovanie. Veľmi vhodný pre
stavebné stroje, traktory, kosačky, motorové
píly, agregáty atď. Použitie priamo do
vzduchového filtra alebo sania.
SPRAY TEC
pomoc pri štartu
balení/balenie
6
MAZACÍ TUK
MAZACÍ TUK
Vysoce účinné mazadlo, chrání proti korozi a
opotřebení. Použití pro auto: střešní okna,
závěsná zařízení, ložiska, klouby, atd. Ostatní
možné použití: zámky, panty, převodovky,
řetězy, ozubená kola, pojezdy, lodě, atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235011
SPRAY TEC
bílá
Vysoko účinné mazadlo, chráni proti korózii
a opotrebovaniu. Použitie pre auto: strešné
okná, závesné zariadenia, ložiská, kĺby, atď.
Ostatné možné použitie: zámky, pánty,
prevodovky, reťaze, ozubené kolesá,
pojazdy, lode, atď.
SPRAY TEC
biela
balení/balenie
6
34
TECHNICKÉ SPREJE
SPRAY
TEC
TECHNICKÉ SPREJE
ČISTIČ KONTAKTŮ
ČISTIČ KONTAKTOV
Speciální čistící prostředek pro elektrokontakty všeho druhu. Ideální pro spoje, kontakty, relé, spouštěče, alarmy, stereo zařízení,
atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235002
SPRAY TEC
čistič kontaktů
Špeciálny čistiaci prostriedok pre elektrokontakty všetkého druhu. Ideálna pre spoje,
kontakty, relé, spúšťače, alarmy, stereo
zariadenia, atď.
SPRAY TEC
čistič kontaktov
balení/balenie
6
VAZELÍNOVÝ SPREJ
VAZELÍNOVÝ SPREJ
Nejvyšší mazací síla a nejlepší ochrana proti
korozi. Mazání a údržba okenního a dveřního kování, zahradního nářadí, dřevěných
a umělohmotných dílů, antén, jakož
i kovových dílů
objednací číslo
obsah 400ml
0006235012
SPRAY TEC
vazelínový sprej
Najvyššia mazacie sila najlepšia ochrana
proti korózii. Mazanie a údržba okenného a
dverového kovania, záhradného náradia,
drevených a umelohmotných dielov, antén,
ako aj kovových dielov.
SPRAY TEC
vazelínový sprej
balení/balenie
6
MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ PTFE SPREJ
MULTIFUNKČNÝ MAZACÍ PTFE SPREJ
Mazací prostředek pro vysoký výkon a
extrémní tepelné zatížení. Industriální použití, jako např. pohony, stroje, motory, řetězové
pily, ložiska, nářadí, závity, zásuvky, atd.
Obsahuje teflon. Vhodný též pro oblasti
použití jako je: auto, jízdní kola a volný čas.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235030
SPRAY TEC
PTFE sprej
Mazací prostriedok pre vysoký výkon a
extrémne tepelné zaťaženie. Industriálne
použitie, ako napr.: pohony, stroje, motory,
reťazové píly, ložiská, náradie, závity, zásuvky, atď. Vhodný tiež pre oblasti použitia ako
je: auto, bicykle a voľný čas.
SPRAY TEC
PTFE sprej
balení/balenie
6
MĚDĚNÝ SPREJ - mazadlo
MEDENÝ SPREJ - mazadlo
Mazací prostředek pro teplotně vysoce
zatížené mazací plochy zabraňuje zabržďování. Vhodný pro zadní strany brzdových
destiček, vedení, pera, závity svíček, závity
šroubů u výfuků, disků kol atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235040
35
4
SPRAY TEC
měděný sprej - mazadlo
Mazací prostriedok pre teplotne vysoko
zaťažené mazacie plochy zabraňuje zabrzďovaniu. Vhodný pre zadnej strany brzdových doštičiek, vedenie, perá, závity sviečok,
závity skrutiek u výfukov diskov kolies atď .
SPRAY TEC
medený sprej - mazadlo
balení/balenie
6
TECHNICKÉ SPREJE
SPRAY
TEC
TECHNICKÉ SPREJE
ELEKTRO OCHRANNÝ SPREJ
ELEKTRO OCHRANNÝ SPREJ
Chrání a čistí elektrokontakty před korozí,
tuky a zašpiněním.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235003
SPRAY TEC
elektro ochranný sprej
Chráni a čistí elektrokontakty pred koróziou,
tukmi a zašpinením.
SPRAY TEC
elektro ochranný sprej
balení/balenie
6
LEPIDLO VE SPREJI
LEPIDLO V SPREJI
Univerzální lepidlo, lepí rychle a spolehlivě.
Vhodný pro : pěnové materiály, umělou
hmotu, gumu, kůži, textil, kov, lakovaný
plech, dřevo, skelná vata, filc, kartón, papír,
keramika, atd.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235050
SPRAY TEC
lepidlo ve spreji
Univerzálne lepidlo, lepí rýchlo a spoľahlivo.
Vhodný pre: penové materiály, umelú hmotu,
gumu, kožu, textil, kov, lakovaný plech,
drevo, sklená vata, filc, kartón, papier, keramika, atď.
SPRAY TEC
lepidlo v spreji
balení/balenie
6
SUPER ČISTÍCÍ SPREJ
SUPER ČISTÍCÍ SPREJ
Pěnový čistič pro interiér a exteriér, fantastická čistící síla. Vhodný pro: sklo, lakované
plochy, umělá hmota, polstrování, guma,
chrom a porcelán, snáší se se všemi druhy
gumy a umělých hmot.
objednací číslo
obsah 500ml
0006235020
SPRAY TEC
super čistící sprej
Penový čistič pre interiér a exteriér, fantastická čistiace sila. Vhodný pre: sklo, lakované
plochy, umelá hmota, polstrovanie, guma,
chróm a porcelán, znáša sa so všetkými
druhmi gumy a umelých hmôt.
SPRAY TEC
super čistící sprej
balení/balenie
6
UVOLŇOVAČ-ROZPOUŠTĚČ RZI
UVOĽŇOVAČ-ROZPOUŠTĚČ HRDZE
Odstraňuje spolehlivě špínu, oleje a plochy
znečištěné tuky. Uvolňuje rychle zarezlé
šrouby, panty, matky, atd. Extrémně vzlínavý.
Vynikající kluzné a mazací vlastnosti. Dlouhodobá ochrana proti korozi, nadměrnému
tření a opotřebování, odstraňuje skřípání. Je
teplotně odolný. Použití: Jako uvolňovač a
mazací prostředek.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235013
SPRAY TEC
uvolňovač-rozpouštěč rzi
Odstraňuje spoľahlivo špinu, oleja a plochy
znečistené tuky. Uvoľňuje rýchlo zhrdzavené
skrutky, pánty, matky, atď Extrémne vzlínavá.
Vynikajúce klzné a mazacie vlastnosti.
Dlhodobá ochrana proti korózii, nadmernému treniu a opotrebovaniu, odstraňuje
škrípanie. Je teplotne odolný. Použitie: Ako
uvoľňovač a mazací prostriedok.
SPRAY TEC
balení/balenie
uvolňovač-rozpouštěč hrdze
6
36
TECHNICKÉ SPREJE
SPRAY
TEC
TECHNICKÉ SPREJE
SPREJ PROTI KUNÁM
SPREJ PROTI KUNÁM
Chrání spolehlivě díky vůni a aromatickým
látkám, pro zvířata není nebezpečný. Chrání
vedení, kabely jakož i plastové a gumové
díly v motorovém prostoru.
objednací číslo
obsah 400ml
0006235031
347
SPRAY TEC
sprej proti kunám
Chráni spoľahlivo vďaka vôni a aromatickým
látkam, pre zvieratá nie je nebezpečný.
Chráni vedenia, káble ako aj plastové a
gumové diely v motorovom priestore.
SPRAY TEC
sprej proti kunám
balení/balenie
6
Download

TECHNICKÉ SPREJE TECHNICKÉ SPREJE