priestor pre nápad
katalóg výrobkov
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Obsah
4
5
Standard
Projekt
7
Plus BIELY
28
29
31
8
Plus FAREBNÝ
32
9
Plus BÁZA
11
12
13
Polar BIELY
Inspiro FAREBNÝ
Inspiro BÁZA
15
16
17
18
Fortissimo BIELY
Fortissimo FAREBNÝ
Fortissimo BÁZA
Fortissimo Clean
19
20
21
22
24
Mykostop
Izoprim
Plastik
Tekutá tónovacia farba
Súhrnné informácie
ÚPRAVA PODKLADOV
44
45
46
47
48
Univerzálna penetrácia
Hĺbková penetrácia
Silikátová penetrácia
Silikónová penetrácia
Súhrnné informácie
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
33
34
35
36
37
38
39
40
SYNTETICKÉ FARBY
Základná farba
Základná farba antikorózna
Vrchná farba
Vrchná farba
Syntetická báza
SL1
, S PL 1
Farba na okná
Farba na radiátory
Jednovrstvová farba 3v1
Jednovrstvová farba 2v1
Lodný lak
,
Lazúra tenkovrstvá
Lazúra hrubovrstvá
Fungicídne napúšťadlo
Tmel
Súhrnné informácie
Malvena
Akrylátová fasádna báza F M 1
Akrylátová štrukturálna báza F S 1
Silikátová fasádna báza F M 6
& Biela Silika
Silikónová fasádna báza F M 8
& Biela Fasáda
Akrylátový Základ O Z 1
Akrylátové omietky
ROZTIERANÁ O RO 1, RYHOVANÁ O RY 1
Silikátový Základ O Z 6
Silikátové omietky
ROZTIERANÁ O RO 6, RYHOVANÁ O RY 6
Silikónový Základ O Z 8
Silikónové omietky
ROZTIERANÁ O RO 8, RYHOVANÁ O RY 8
Súhrnné informácie
PROFITECH
70
71
72
PROFITECH© Interiér BÁZA
PROFITECH© Exteriér BÁZA
Súhrnné informácie
Interiérové
farby
Pri vývoji a výrobe našej najobľúbenejšej
kategórie výrobkov využívame viac než
40ročné skúsenosti výrobného závodu
v Břasích pri Rokycanoch a súčasne aj nových
technologických postupov, garantujúcich
najvyššiu kvalitatívnu úroveň, ku ktorej
prispieva okrem iného aj každodenný
monitoring vybraných parametrov.
INTERIÉROVÉ NÁTERY
STANDARD
PROJEKT
PLUS
PLUS
PLUS
BIELY
FAREBNÝ
BÁZA
POLAR BIELY
INSPIRO FAREBNÝ
INSPIRO BÁZA
FORTISSIMO BIELY
FORTISSIMO FAREBNÝ
FORTISSIMO BÁZA
FORTISSIMO CLEAN
MYKOSTOP
IZOPRIM
PLASTIK
TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA
3
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Primalex STANDARD je tradičný a stále žiadaný produkt
značky Primalex v oblasti vnútorných maliarskych
náterov, ktorý spĺňa všetky základné požiadavky na
úžitkové vlastnosti bežných, nenáročných priestorov
a trvalo garantuje veľmi dobrú kryciu schopnosť
a paropriepustnosť. Belosť je min.81% BaSO4.
Technické parametre:
Odporúčaný na maľovanie
minerálnych povrchov stien
a stropov šatní, komôr, garáží,
jedální, pivníc, skladov, chodieb
a iných nenáročných technických
priestorov a priemyselných objektov.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
12 - 16
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 81
Objemová hmotnosť (kg/l)
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
1,48
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
3
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,3
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
VÝBORNÁ
max. 50
1. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,75 dielu vody
2. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,5 dielu vody
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
VYSOKO
PRIEDUŠNÝ
TÓNOVATELNÝ
TÓNOVACÍMI
FARBAMI
PRIMALEX
Balenie (hmotnosť):
4 kg
7,5 kg
15 kg
25 kg
40 kg
Aplikácia:
4
www.primalex.sk
STANDARD
PROJEKT
PROJEKT
BIELY
Primalex Projekt je kvalitná biela náterová
hmota určená do interiéru. Má dokonalú kryciu
schopnosť, vysokú oteruvzdornosť a je veľmi
dobre priedušný. Dosahuje vysokú belosť,
min. 89% BaSO4.
dokonalý
Technické parametre:
Je určený na maľovanie omietok,
sadrokartónových a drevotrieskových
dosiek vo vnútorných priestoroch.
Výborný pre obývacie priestory, školy,
kancelárie a predajné priestory, sklady
a chodby so zvýšenými nárokmi na
belosť. Primalex Projekt je vhodným
produktom aj na aplikáciu airless
technikou.
Belosť (% BaSO4)
min. 89
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
10 - 14
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,46
Obsah prchavých látok (%)
max. 49
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
Prídržnosť na betóne (MPa)
2,39
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
mat
vysoká
belosť
Riedenie
Veľmi nasiakavé *
1 obj.diel náteru : max. 0,75 obj.dielu
1 obj.diel náteru : max. 0,5 obj.dielu vody
Nenasiakavé **
1 obj.diel náteru : 0,5 obj.dielu vody
1 obj.diel náteru : 0,3 – 0,4 obj.dielu vody
*napr. nové omietky, nasiakavé staršie maľby; ** napr. penetrované alebo kvalitné podklady
VÝBORNÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
Balenie (hmotnosť):
25 kg
40 kg
Aplikácia:
priestor pre nápad
5
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Výrobkový rad Primalex PLUS predstavuje najpopulárnejší rad
nanovo usporiadaného portfólia značky Primalex. Prepojenie bielej,
ready mixov a báz spoločným názvom a dizajnom obalov, a tým
zjednodušenie orientácie a výberu pre zákazníkov, je len prvým
krokom úprav. Najvýznamnejšou zmenou je úprava receptúry, ktorá
aj vďaka zvýšenej kvalite vstupných surovín prináša výrazné zlepšenie
belosti, dosiahnutie hlbokého matu pri zachovaní vynikajúcej krycej
schopnosti a ľahkej spracovateľnosti.
Garantujeme tak stabilne veľmi dobrú kvalitu za výhodnú cenu
spojenú s dlhodobo osvedčenou spoľahlivosťou.
6
www.primalex.sk
PLUS BIELY
BIELY
Primalex PLUS Biely je najpredávanejší a najobľúbenejší
produkt značky Primalex v oblasti vnútorných
maliarskych náterov. Vylepšená receptúra zachováva
osvedčené vlastnosti - výbornú kryciu schopnosť
a vysokú oteruvzdornosť. Teraz garantuje aj jeho vyššiu
belosť (min.86% BaSO4) a hlboko matný konečný vzhľad.
Technické parametre:
Vhodný na maľovanie minerálnych
povrchov v stredne zaťažovaných
interiéroch, napr. stien a stropov
spální, obývacích izieb, chodieb,
ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších
komerčných objektov.
TERAZ VYŠŠIA
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 86
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,48
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
1
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
10 - 14
max. 50
Typ podkladu
1. vrstva
2. vrstva
Veľmi nasiakavé a nasiakavé*
1 obj.diel náteru : max. 0,75 obj.dielu vody
1 obj.diel náteru : max. 0,5 obj.dielu vody
Nenasiakavé **
1 obj.diel náteru : 0,5 obj.dielu vody
1 obj.diel náteru : 0,3 – 0,4 obj.dielu vody
*napr. nové omietky, nasiakavé staršie maľby; ** napr. penetrované alebo kvalitné podklady
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
BELOSŤ
(min 86% BaSO4)
HLBOKÝ
MAT
VYNIKAJÚCA
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
VYSOKÁ
OTERUVZDORNOSŤ
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
4 kg
7,5 kg 15 kg
25 kg
40 kg
Aplikácia:
priestor pre nápad
7
INTERIÉROVÉ NÁTERY
FAREBNÝ
Farebný Primalex PLUS tvorí kolekcia stále obľúbených
pastelových odtieňov, vybratých z celej šírky farebného
spektra, pripravených na okamžité použitie. Výborná
krycia schopnosť, zamatovo matný konečný vzhľad
spolu s jednoduchou a nenáročnou aplikáciou
zabezpečujú jeho trvalú popularitu medzi odberateľmi.
Technické parametre:
Vhodný na maľovanie minerálnych
povrchov v stredne zaťažovaných
interiéroch, napr. stien a stropov
spální, obývacích izieb, chodieb,
ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších
komerčných objektov.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
8 - 12
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
1
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
max. 50
Typ podkladu
1. vrstva
2. vrstva
Veľmi nasiakavé a nasiakavé*
1 obj.diel náteru : max. 0,75 obj.dielu vody
1 obj.diel náteru : max. 0,5 obj.dielu vody
Nenasiakavé **
1 obj.diel náteru : 0,5 obj.dielu vody
1 obj.diel náteru : 0,3 – 0,4 obj.dielu vody
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
smotanová
7,5 kg
V
Á
okrová
ED
OPAKOVATELNOSŤ
ODTIEŇOV
PRI NOVOM NÁTERE
VYNIKAJÚCA
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
OTERUVZDORNOSŤ
žltá
NO
3 kg
DOKONALÁ
VYSOKÁ
*napr. nové omietky, nasiakavé staršie maľby; ** napr. penetrované alebo kvalitné podklady
Balenie (hmotnosť):
ATRAKTÍVNYCH
ODTIEŇOV
1,48
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
12
citrónová
banánová
ÍCIA 2012
oranžová
marhuľová
žltozelená
8
Í CI
A 2012
ružová
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
ED
Í CI
A 2012
fialková
fialkov
N OV
Á
ED
N OV
Á
zelená
N OV
Á
Aplikácia:
ED
Í CI
A 2012
blankytná
blankytn
www.primalex.sk
PLUS FAREBNÝ
PLUS BÁZA
BÁZA
Primalex PLUS Báza (I M 0) je inovovaný produkt značky
Primalex, ktorý predstavuje úplne novú vstupnú triedu tónovania
vnútorných maliarskych náterov, pripravený na natónovanie
do pastelových odtieňov (báza L) v kolorovacích automatoch
Primalex. Ponúka osvedčenú kvalitu za zaujímavú cenu.
Technické parametre:
VÝBER Z VIAC NEŽ
Vhodný na maľovanie minerálnych
povrchov v stredne zaťažovaných
interiéroch, napr. stien a stropov
spální, obývacích izieb, chodieb,
ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších
komerčných objektov.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,47
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
10 000
ODTIEŇOV
DOKONALÁ
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
FAREBNÁ
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
PRESNOSŤ
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
10 - 12
44 - 46
1. vrstva
1 objem. diel náteru : max. 0,2 dielu vody
2. vrstva
neriedená
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
HLBOKÝ
mat
vysoká
KRYCIA SCHOPNOSŤ
A OTERUVZDORNOSŤ
Balenie (objem):
1l
Farebné odtiene: Výber zo vzorkovnice PPG COLOUR SYSTEM 1950 farebných odtieňov NCS
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
5l
10 l
Aplikácia:
priestor pre nápad
9
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Primalex POLAR je stálicou vo výrobkovom
portfóliu a jedným z najpredávanejších
výrobkov na slovenskom trhu. Jeho
jednoznačnú spojitosť výhradne s bielou
farbou teraz rozširujeme už o zavedený
názov INSPIRO pre ready mixy a súčasnou
bázou IM1. Vzniká tak ďalší ucelený rad
POLAR/INSPIRO ponúkajúci vysokú
úroveň kvality a rokmi osvedčenú
jednoduchú aplikáciu, ktorú zvládne
takmer každý. Dokonalá polárna belosť,
vybraná škála už hotových, harmonicky
ladených odtieňov, rovnako tak ako
možnosť výberu z ďalších viac než 20 000
farebných tónov určite dokáže zaujať
a uspokojiť všetky požiadavky spotrebiteľov.
10
www.primalex.sk
POLAR BIELY
V ŠTÝLE
BIELY
Primalex POLAR Biely ponúka dokonalú belosť, ktorá rozjasní
váš interiér. Vďaka starostlivému výberu najkvalitnejších
kalcinovaných vápencov a vysokému podielu titanovej beloby
môžeme garantovať najvyšší stupeň „polárnej“ belosti (min.
92% BaSO4). S Primalexom POLAR dosiahnete dojem väčšieho
a vzdušnejšieho priestoru vo vašom interiéri. Splní tak aj
vaše najnáročnejšie predstavy o exkluzívne matnom finálnom
vzhľade, pri zachovaní veľmi jednoduchej aplikácie.
Technické parametre:
Ideálny na maľovanie stien
a stropov minerálnych omietok
aj sadrokartónových dosiek
interiérov v obytných a tiež
komerčných priestoroch, najmä
reprezentatívneho charakteru. Svojim
jasne bielym tónom je vhodný taktiež
do interiérov, ktoré majú zvýšené
požiadavky na osvetlenie.
DOKONALÁ
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 92
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,52
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
7 - 11
max. 46
1. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,3 dielu vody
2. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,2 dielu vody
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
BELOSŤ,
KTORÁ ROZJASNÍ
VÁŠ INTERIÉR
(min 92% BaSO4)
JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA
VYSOKÁ
OTERUVZDORNOSŤ
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
4 kg
7,5 kg 15 kg
25 kg
40 kg
Aplikácia:
priestor pre nápad
11
INTERIÉROVÉ NÁTERY
FAREBNÝ
Primalex INSPIRO© je unikátny koncept moderných
elegantných farieb ponúkajúci odtiene pre harmonické
zladenie vášho interiéru. Prekvapivo jednoduchá
aplikácia, podporená výbornou krycou schopnosťou
a vysokou oteruvzdornosťou, tvorí predpoklad
pre dosiahnutie dokonalého výsledku a zaujímavej
atmosféry.
Technické parametre:
Ideálny na farebné, dizajnové
riešenia stien a stropov minerálnych
omietok a sadrokartónových
dosiek interiérov v obytných, ale
aj komerčných priestoroch, najmä
reprezentatívneho charakteru, akými
môžu byť obývacie izby, jedálne,
pracovne, kancelárie alebo rokovacie
miestnosti.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Riedenie
1. vrstva
1 objem. diel náteru : 0 - 0,2 dielu vody
2. vrstva
1 objem. diel náteru : 0 - 0,1 dielu vody
12
7 - 11
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
HARMONICKY
LADENÝCH
ODTIEŇOV
1,44
0
PREKVAPIVO
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
JEDNODUCHÁ
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
Obsah prchavých látok (%)
APLIKÁCIA
max. 50
VYSOKÁ
Á
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
Ť
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
VYSOKO
OTERUVZDORNÝ
indická
kurkuma
12
Í CI
A 2012
lipová
zeleň
N OV
Á
ED
ED
ÍCIA 2012
kráľovský
rubín
ED
Í CI
A 2012
anglická
zeleň
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
ED
Í CI
ÍCIA 2012
taliansk
talianska
oliva
A 2012
toskánska
toskánsk
levanduľa
levanduľ
ED
A 2012
Í CI
ED
N OV
Á
ohnivé
tabasco
N OV
Á
tmavý
šafrán
N OV
Á
Aplikácia:
Á
V
V
Á
zlatý
jantár
NO
7,5 kg
čajová
ruža
NO
3 kg
svetlá
šampaň
N OV
Á
Balenie (hmotnosť):
ED
Í CI
A 2012
arabská
mocca
www.primalex.sk
INSPIRO FAREBNÝ
INSPIRO BÁZA
BÁZA
Primalex INSPIRO Báza (I M 1) vďaka dokonale vyváženému
zloženiu umožňuje v kolorovacích automatoch Primalex
tónovanie v celej šírke a hĺbke farebného spektra, t.j. viac
než 20 000 dokonale presných odtieňov, od pastelových
až po sýte tóny. Spolu s vynikajúcimi parametrami krycej
schopnosti a oteruvzdornosti zaručuje splnenie najvyšších
nárokov na estetické aj úžitkové vlastnosti maľby v interiéri.
Technické parametre:
Určená na individuálne zvolené
farebné a dizajnové riešenia stien
a stropov minerálnych omietok
a sadrokartónových dosiek
interiérov v obytných, ale aj
komerčných priestoroch, najmä
reprezentatívneho charakteru, napr.
obývacie izby, jedálne, pracovne,
kancelárie a rokovacie miestnosti.
VYNIKAJÚCA
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,53
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu podľa DIN 53778, diel 2
Odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN 13300 (trieda)
Prídržnosť na betóne (MPa)
Riedenie
A OTERUVZDORNOSŤ
(min. 1000 cyklov)
3
0,02
Obsah prchavých látok (%)
SCHOPNOSŤ
min. 1000
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
KRYCIA
7 - 11
20 000
39 - 41
1. vrstva
1 objem. diel náteru : max. 0,2 dielu vody
2. vrstva
neriedená
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
Balenie (objem):
1l
3l
5l
10 l
VÝBER Z VIAC NEŽ
ODTIEŇOV
DOKONALÁ
FAREBNÁ
PRESNOSŤ
Farebné odtiene: Výber zo vzorkovnice PPG COLOUR SYSTEM 1950 farebných odtieňov NCS
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Aplikácia:
priestor pre nápad
13
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Výrobkový rad Primalex FORTISSIMO predstavuje vrchol pomyselnej pyramídy v oblasti interiérových
náterov zn.Primalex. Vďaka používaniu vysoko kvalitných surovín a dokonale prepracovaným receptúram
dokáže poskytovať nielen štandardne očakávané parametre, ale ponúknuť taktiež výnimočné vlastnosti
z hľadiska čistiteľnosti, ktoré uspokoja aj najnáročnejších zákazníkov. Úplná oteruvzdornosť a umývateľnosť
sú prirodzenými vlastnosťami všetkých produktov tohto radu, preto je ich aplikácia možná aj na povrchy,
ktoré prichádzajú do občasného kontaktu s vodou a parou. S využitím „Clean technology“ navyše
Fortissimo CLEAN dokáže hravo odolávať škvrnám, ktoré sa môžu na stenách objaviť od potravín alebo
iných, bežne používaných prostriedkov. Ak už zvolíte bielu, niektorý z 12 ready mix módnych sýtych odtieňov
alebo individuálny farebný tón zo škály viac než 20 000 odtieňov kolorovaných v automatoch, vždy budete
mať istotu profesionálneho výsledku, vďaka použitiu najodolnejšej farby Primalex.
14
www.primalex.sk
FORTISSIMO BIELY
BIELY
Primalex FORTISSIMO Biely svojimi vlastnosťami uspokojí
aj najnáročnejšieho spotrebiteľa. Jeho vysoká mechanická
odolnosť (tr.2 podľa STN EN 13 300) dokonale spĺňa
požiadavky kladené na moderné interiérové nátery
z hľadiska umývateľnosti aj úplnej oteruvzdornosti. Pre
jeho výbornú paropriepustnosť a belosť (nad 90% BaSO4)
ho môžeme jednoznačne považovať za najkvalitnejší
vnútorný maliarsky náter značky Primalex.
Technické parametre:
Odporúčaný najmä pre kuchyne,
detské izby a kúpeľne, kde je
predpoklad vyššieho zaťaženia či
príležitostného kontaktu s vodou
a parou.
Bežne je tak možné použiť navlhčenú
špongiu na ošetrenie nečistoty bez
rizika poškodenia náteru.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
Objemová hmotnosť (kg/l)
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu podľa DIN 53778, diel 2
Odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN 13300 (trieda)
Prídržnosť na betóne (MPa)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
9 - 11
min. 90
FARBA PRIMALEX
1,45
min. 5000
2
1,78
0,02
max. 42,5
1. vrstva 1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,3 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
2. vrstva 1 objem. diel náteru : max. 0,2 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
NAJKVALITNEJŠIA
UMÝVATELNÁ
VYSOKÁ
MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ
výborná
PAROPRIEPUSTNOSŤ
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
4 kg
7,5 kg 15 kg
Aplikácia:
priestor pre nápad
15
INTERIÉROVÉ NÁTERY
FAREBNÝ
Vybraná škála 12 módnych sýtych odtieňov so zamatovo
matným vzhľadom prinesie každému interiéru osobitný
a zároveň moderný dizajn. Spolu s výbornou krycou
schopnosťou, vysokou paropriepustnosťou a mechanickou
odolnosťou (tr.2 podľa STN EN 13 300) dokonale spĺňa
požiadavky kladené na moderné interiérové nátery
z hľadiska umývateľnosti aj úplnej oteruvzdornosti, preto
je ho možné zaradiť medzi najkvalitnejšie ready mix nátery
značky Primalex.
Technické parametre:
Určený na maľovanie stien a stropov
minerálnych omietok a sadrokartónových
priečok nielen obytných interiérov, ktoré
sú veľmi frekventované, a teda aj viac
namáhané. Svojou vysokou mechanickou
odolnosťou je vhodný taktiež na povrchy,
kde môže dochádzať k občasnému
kontaktu s vodou alebo parou.
Bežne je tak možné použiť navlhčenú
špongiu na ošetrenie nečistoty bez rizika
poškodenia náteru.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
9 - 11
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,40
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu podľa DIN 53778, diel 2
min. 5000
Odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN 13300 (trieda)
SÝTYCH ODTIEŇOV
ZAMATOVÉHO
VZHLADU
2
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,78
NAJKVALITNEJŠIA
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
UMÝVATELNÁ
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
KOLEKCIA
MÓDNYCH
max. 42,5
1. vrstva 1 objem. diel náteru : 0 - 0,2 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
2. vrstva 1 objem. diel náteru : max. 0,1 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
FARBA PRIMALEX
výborná
PAROPRIEPUSTNOSŤ
A
mechanická odolnosť
Balenie (hmotnosť):
disco
pop
etno
N OVÁ E D
Í
12
samba
E
ÍCIA 2012
Á
ED
ÍCIA 2012
NO
20
VÁ
A
CI
2012
C IA
DÍ
ED
V
V
Á
NO
NO
3 kg
funky
rock
flamenco
rock&roll
Aplikácia:
jungle
16
jazz
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
dance
punk
www.primalex.sk
FORTISSIMO FAREBNÝ
FORTISSIMO BÁZA
BÁZA
Primalex FORTISSIMO Bázu (I M 2) je možné charakterizovať
ako najodolnejšiu interiérovú farbu značky Primalex, ktorá
je určená na tónovanie v kolorovacích automatoch. Možnosť
dosiahnúť viac než 20 000 odtieňov a to od pastelových až
po sýte so zamatovo matným vzhľadom a výbornou krycou
schopnosťou ponúka riešenie interiéru v modernom
a osobitom dizajne. Spolu s vysokou paropriepustnosťou,
umývateľnosťou a úplnou oteruvzdornosťou dokonale spĺňa
požiadavky kladené na moderné interiérové nátery.
Technické parametre:
NAJODOLNEJŠIA
Určená na farebné riešenie stien a stropov
minerálnych omietok a sadrokartónových
priečok nielen obytných interiérov, ktoré
sú veľmi frekventované, a teda aj viac
namáhané. Svojou vysokou mechanickou
odolnosťou je vhodná taktiež na povrchy,
kde môže dochádzať k občasnému
kontaktu s vodou alebo parou.
Bežne je tak možné použiť navlhčenú
špongiu na ošetrenie nečistoty bez rizika
poškodenia náteru.
Riedenie
2
Výdatnosť v jednej vrstve (m /l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
9 - 11
INTERIÉROVÁ
FARBA
PRIMALEX
1,53
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu podľa DIN 53778, diel 2
Odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN 13300 (trieda)
min. 5000
2
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,78
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
39 - 41
1. vrstva
1 objem. diel náteru : max. 0,2 dielu vody
2. vrstva
neriedená
UMÝVATELNÁ
20 000
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
Balenie (objem):
1l
3l
5l
10 l
VÝBER Z VIAC NEŽ
ODTIEŇOV
dokonalá
FAREBNÁ
PRESNOSŤ
Farebné odtiene: Výber zo vzorkovnice PPG COLOUR SYSTEM 1950 farebných odtieňov NCS
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Aplikácia:
priestor pre nápad
17
INTERIÉROVÉ NÁTERY
CLEAN
Primalex FORTISSIMO CLEAN dokáže vďaka „Clean technology“
hravo odolávať bežným škvrnám, ktoré sa môžu objaviť
na stenách, napr. od kečupu, horčice, čokolády, sladených
nápojov, citrusových džúsov, oleja alebo vodouriediteľných
popisovačov. Výrazné zlepšenie uvidíte pri odstraňovaní aj takých
problematických látok, akými sú káva, červené víno alebo džús
z čiernych ríbezlí. Túto jedinečnú a na trhu unikátnu čistiteľnosť
vám garantujeme vďaka špeciálnym povrchovo aktívnym zložkám.
Navyše garantuje veľmi dobrú paropriepustnosť
a vysokú mechanickú odolnosť, takže sa nemusíte báť, že farbu
namočením a očistením zotriete.
NEVÍDANÁ
Technické parametre:
Odporúčaný najmä pre kuchyne,
jedálenské kúty, detské izby
a všetky interiéry, kde vzniká vyššie
riziko znečistenia stien od potravín
alebo pomôcok bežne používaných
v domácnosti. Na odstránenie
čerstvých škvŕn teraz stačí tak
málo....navlhčená špongia a saponát.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
9 - 11
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
za mokra
1,53
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu podľa DIN 53778, diel 2
min. 5000
Odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN 13300 (trieda)
na často
znečisťované
s
ploc
plochy
2
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,78
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
odolnosť
voči oteru
max. 35
1. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,2 dielu vody
2. vrstva
1 objem. diel náteru : max. 0,1 dielu vody
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
TECHNOLOGY
[email protected]^d/
Balenie (hmotnosť):
4kg
CLEAN
ĞǎŶĄƵŵljǀĂƚĞűŶĄĨĂƌďĂ
káva
ēĞƌǀĞŶĠǀşŶŽ
ĚǎƷƐ
njēŝĞƌŶLJĐŚƌşďĞnjůş
ŽůĞũ
ƉŽƉŝƐŽǀĂē
káva
ēĞƌǀĞŶĠǀşŶŽ
ĚǎƷƐ
njēŝĞƌŶLJĐŚƌşďĞnjůş
ŽůĞũ
ƉŽƉŝƐŽǀĂē
Finálny vzhľad je
zhodný s FORTISSIMO
Biely, preto je nátery
možné pri maľovaní
voľne naväzovať
bez viditeľného
napojenia.
Aplikácia:
18
www.primalex.sk
FORTISSIMO CLEAN
MYKOSTOP
Primalex MYKOSTOP je špeciálny oteruvzdorný
náter s veľmi dobrou krycou schopnosťou,
vysokou belosťou (min. 92% BaSO4), ktorý
navyše obsahuje účinné fungicídne látky, ktoré
likvidujú plesne a súčasne majú aj preventívny
protiplesňový charakter.
Technické parametre:
Vhodný do akýchkoľvek vnútorných
vlhkých alebo zle vetrateľných
miestností, napr. kúpeľne, WC,
pivnice, chodby a iné technické
priestory, kde sa plesne už vyskytli,
alebo ako prevencia proti ich vzniku.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
7 - 11
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 92
Objemová hmotnosť (kg/l)
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Účinnosť voči plesniam
PLESNIAM
1,51
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
proti
max. 46
fungistaticky účinný
účinné
FUNGICÍDNE
látky
1. vrstva 1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,3 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
2. vrstva 1 objem. diel náteru : 0,1 - 0,2 dielu vody podľa nasiakavosti podkladu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
VYSOKÁ
Belosť
(min 92% BaSO4)
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
4 kg
7,5 kg
Aplikácia:
priestor pre nápad
19
INTERIÉROVÉ NÁTERY
Primalex IZOPRIM je špeciálny náter, ktorý vďaka svojej
dokonalej izolačnej schopnosti garantuje zastavenie
prenikania škvŕn (napr. od dymu, sadzí, nikotínu, hrdze
alebo vody), ktoré pri pretrení bežným náterom
po čase vystupujú na povrch. Jednoduchá aplikácia
a paropriepustný, umývateľný povrch vytvára taktiež
zodpovedajúci základný náter pre prípadný vrchný (biely
aj farebný) náter s možnosťou použitia tak v interiéri,
ako aj v exteriéri.
Technické parametre:
Ideálny na izoláciu škvŕn od dymu,
nikotínu, sadzí, hrdze a vody na
všetky typy vnútorných priestorov
aj fasády. Vhodný taktiež ako pevný
základ na plasty a neželezné kovy.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 89
Objemová hmotnosť (kg/l)
na škvrny
a nečistoty
1,28
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,78
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
7-9
max. 49
1. vrstva
max. do 10% vody na obj. diel náteru
2. vrstva
neriedený
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
dokonalé
izolačné
schopnosti
UMÝVATELNÝ
a paropriepustný
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
7,5 kg
Aplikácia:
20
www.primalex.sk
IZOPRIM
PLASTIK
Primalex PLASTIK je moderná dekoratívna vnútorná
náterová hmota, ktorú je možné finálne upravovať do
rozličných dizajnových efektov podľa vašej fantázie
a kreativity. Vďaka použitiu prírodných celulózových
vlákien umožňuje vytvárať 3 až 4 mm reliéfnu štruktúru
bez praskania. Súčasne spolu s netradičným a štýlovým
vzhľadom ponúka PLASTIK aj výbornú belosť (min. 86%
BaSO4), vysokú paropriepustnosť a oteruvzdornosť, čím
napĺňa požiadavky na dekoratívne úpravy povrchov.
Technické parametre:
na
Veľmi vhodný do obývacích,
komerčných a verejných priestorov
alebo ich častí či na prvky so
zámerom odlíšiť ich alebo zvýrazniť,
napr. jedálenské kúty, bary, stĺpy,
krby a pod.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
1,5 - 2
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 86
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,75
Odolnosť voči oteru za sucha (stupeň)
0
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,59
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Obsah prchavých látok (%)
Riedenie
max. 28
1. vrstva
1 objem. diel náteru : 0,3 dielu vody
2. vrstva
neriedený
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
Balenie (hmotnosť):
reliéfnu
malbu
vysoká
paropriepustnosť
a
oteruvzdornosť
ŠTÝLOVÝ
vzhlad
Príklady základnej štruktúry:
7,5 kg 15 kg
vlnený
valček
Aplikácia:
molitanový
valček
priestor pre nápad
21
INTERIÉROVÉ NÁTERY
TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA
Primalex TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA
je pigmentová pasta v 10 vybraných
odtieňoch určená na tónovanie
vnútorných aj fasádnych náterových
hmôt. Vyznačuje sa vysokou farebnou
stálosťou a jednoduchým spôsobom
prípravy.
Technické parametre:
Na dosiahnutie svetlých a
pastelových odtieňov, pre vnútorné
a vonkajšie použitie (pre vonkajšie
použitie odporúčame max.6%
farby do náterovej hmoty). Pre
vnútorné použitie v kombinácii s
náterom Primalex Plus, pre vonkajšie
použitie s náterom Primalex
Malvena (prípadne ďalšími bielymi
maliarskymi nátermi Primalex
vhodnými na tónovanie), popr.
Primalex Silika (len odtiene: žltá
– okrová, hnedá, modrá) a Primalex
Fasáda (len odtiene: žltá – okrová,
šedá, hnedá).
Výdatnosť
závisí od druhu použitej náterovej hmoty
Odtiene
Žltozelená
Zelená
VYSOKÁ
FAREBNÁ
STÁLOSŤ
Modrá
Ružová
Žltá – banánová
Žltá – okrová
PRE VNÚTORNÉ
A VONKAJŠIE
POUŽITIE
Oranžová – marhuľová
Hnedá
Šedá
Balenie (hmotnosť):
Žltá – citrónová
Objemová hmotnosť (g/ml)
Obsah prchavých látok (%)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 24).
250 g
500 g
1000 g
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
ŽLTOZELENÁ
ZELENÁ
MODRÁ
RUŽOVÁ
ŽLTÁ BANÁNOVÁ
ŽLTÁ OKROVÁ
ORANŽOVÁ MARHUĽOVÁ
HNEDÁ
ŠEDÁ
ŽLTÁ CITRÓNOVÁ
balenie
250 g
500 g
1 000 g
22
6
3
1, 5
Počet obalov potrebných na natónovanie 15kg náteru Primalex
4
2
2
1
1
0, 5
1
0, 5
0, 25
www.primalex.sk
priestor pre nápad
23
TEKUTÁ TÓNOVACIA FARBA
INTERIÉROVÉ NÁTERY
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
ZLOŽENIE
Interiérové vodouriediteľné náterové hmoty sú postavené na báze vysoko kvalitných, najmä prírodných
surovín (vápencov, kaolínov, mastenca..) v kombinácii s titanovou belobou, prípadne farebnými
pigmentovými pastami, ďalšími plnivami, organickou disperziou, derivátmi celulózy a s prídavkom
potrebných aditív a konzervantov. Dokonale vyvážený pomer surovín a ostatných komponentov potom
poskytuje jednotlivým výrobkom ich jedinečné vlastnosti (belosť, kryciu schopnosť,...) a definuje súčasnú
kvalitatívnu úroveň a možnosti použitia.
APLIKAČNÝ POSTUP
PRÍPRAVA PODKLADU VŠEOBECNE:
Podklady musia byť súdržné a suché. Nátery nie je možné používať na steny, z ktorých v dôsledku vzlínania
alebo presakovania vlhkosti odpadáva náter alebo omietka. Nové omietky a „murárske drobné opravy“
obsahujúce vápno musia byť vyzreté min. 4 týždne. Pred samotným maľovaním nové omietky a prípadné
opravy omietok zbavíme uvoľnených častíc a prachu. Hrubšie vrstvy starých náterov alebo nepriľnavé
časti je potrebné odstrániť (oškrabať), plochy vyspraviť a prípadné mastnoty umyť mydlovým roztokom.
Nové steny, stropy a staré maľby penetrujeme (spevníme) Primalex UNIVERZÁLNOU penetráciou podľa
návodu na použitie. Opravované povrchy stien s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy
penetrujeme Primalex HĹBKOVOU penetráciou podľa návodu na použitie. Konkrétny typ penetrácie a
jej správne použitie je uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov. Na nanášanie penetrácie na menej
pevné podkladové nátery používame radšej maliarsku štetku. Kvalitné, pevné, odolné a nenasiakavé
podklady, napr. umývateľné maľby nie je potrebné penetrovať.
APLIKÁCIA VŠEOBECNE:
Pred samotnou aplikáciou náteru je vždy vhodné obsah v obale premiešať a prípadne ho nariediť podľa
typu výrobku, poradia aplikovanej vrstvy, charakteru podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie
(vždy je odporúčaný pre každý konkrétny výrobok). Následne sa nátery nanášajú na pripravený podklad
maliarskou štetkou, valčekom (na nové kvalitné hladké sadrokartónové povrchy a sadrové omietky je
vhodné použiť valčeky s nižším plyšom) alebo striekaním (viď nižšie tabuľka pre aplikáciu Airless) pri
teplote vyššej než +10°C. Náterové hmoty odporúčame aplikovať zväčša v dvoch vrstvách, aby sa dosiahla
potrebná krycia schopnosť a ostatné požadované parametre. Aplikáciu druhej, prípadne ďalších vrstviev,
je potrebné vykonať vždy po dokonalom zaschnutí prvej vrstvy, cca po 4 hodinách v závislosti od podkladu
a konkrétnych podmienok v interiéri. V prípade bielych a pastelových odtieňov môže postačovať jedna
vrstva (ak je podklad farebne podobný a málo znečistený). Naopak v prípade sýtych žltých, oranžových
a červených odtieňov (kde je krycia schopnosť nižšia) je spravidla potrebné aplikovať viac než dve vrstvy
a dbať na to, aby bola nanesená rovnomerná vrstva na celej ploche (počínajúc už prvou vrstvou).
Pri natónovaných náteroch (IM0, IM1 alebo IM2)je potrebné počítať s vyššou spotrebou na 1. vrstvu
a s nižšou spotrebou na 2.vrstvu vzhľadom na priemernú výdatnosť uvedenú pre konkrétny produkt.
V prípade aplikácie sýtych odtieňov (červená, sýta žltá a oranžová) na farebne odlišné podklady je
nevyhnutné naniesť viacej vrstiev.
Plochy, ktoré nemajú byť znečistené, odporúčame zakryť. Znečistené miesta a pracovné pomôcky je
nevyhnutné umyť vodou ešte pred zaschnutím. Zaschnuté disperzné nátery a penetrácie nie je možné
odstrániť, obzvlášť z poréznych a keramických podkladov.
24
www.primalex.sk
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
APLIKAČNÉ NÁSTROJE
Konkrétne vhodné aplikačné nástroje (maliarske štetce, štetky, valčeky) na maľovanie a ďalší doplnkový
sortiment maliarskych potrieb (zakrývacie fólie, pásky atď.) odporúčame vyberať si z ponuky špecializovaných
predajní
napr. zn. PROGOLD. Súčasne získate aj možnosť odborného poradenstva a konzultácie
v oblasti farieb aj farebného riešenia interiérov a fasád.
Tabuľka aplikácie Airless:
Typ výrobku
Odporúčané riedenie pre airless aplikáciu (obj.%) Odporúčaný tlak pri použití trysky 517 (MPa)
Odporúčaný tlak pri použití trysky 514 (MPa)
STANDARD
PROJEKT
5 - 10
180
160
PLUS Biely
PLUS Farebný
5 - 10
190
170
PLUS Báza
0-5
180
160
POLAR Biely
INSPIRO Farebný
10
180
150
INPIRO Báza
0
180
170
FORTISSIMO Báza
0
120
110
Výrobky vhodné pre aplikáciu vysokotlakým striekaním sú v katalógu označené piktogramom „pištoľ“. Aplikácia
interiérových náterov Primalex airless technikou je overená na striekacích zariadeniach zn. GRACO a STORCH.
UPOZORNENIE
Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min.36 mesiacov od dátumu výroby.
Náterové hmoty nesmú zmrznúť!
SKLADOVANIE
Skladovanie v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C.
Palety s uzavretými obalmi nesmú byť skladované na sebe.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
Pri práci s interiérovými nátermi nejedzte a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo okuliarmi
a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred
vdýchnutím aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, ihneď ich vypláchnite
prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným
krémom. Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí uložiť do komunálneho odpadu. Obal je
úplne recyklovateľný. Zvyšky výrobku O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
V prípade náterových hmôt obsahujúcich biocídne prípravky (Mykostop):
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie
o prípravku.
OSTATNÉ
Odolnosť voči oteru za mokra je klasifikovaná podľa normy STN EN
13 300 a je rozdelená do piatich tried (trieda 1 je najkvalitnejšia).
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu sa uvádza skôr z dôvodu
všeobecného povedomia, je meraná podľa pôvodne platnej
normy DIN 53 778, diel 2. Odolnosť je udávaná v cykloch.
priestor pre nápad
25
Fasádne
farby
a omietky
Sme presvedčení, že vysokú kvalitu Primalex náterových
hmôt oceníte aj v oblasti, ktorá pre nás nie je tak úplne
typická. Vďaka spolupráci s našimi partnermi v celej Európe
môžeme teraz ponúkať komplexné riešenie porovnateľné
s najlepšími produktmi na slovenskom trhu.
26
AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ O RO 1
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA RYHOVANÁ O RY 1
SILIKÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 6
SILIKÁTOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ O RO 6
SILIKÁTOVÁ OMIETKA RYHOVANÁ O RY 6
SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD O Z 8
SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ O RO 8
SILIKÓNOVÁ OMIETKA RYHOVANÁ O RY 8
27
FASÁDNE FARBY
FASÁDNÍ
A OMIETKY
BARVY
A OMIETKY
MALVENA
AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 1
AKRYLÁTOVÁ ŠTRUKTURÁLNA BÁZA F S 1
SILIKÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 6
& BIELA SILIKA
SILIKÓNOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 8
& BIELA FASÁDA
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
MALVENA
Primalex MALVENA je kvalitná fasádna čisto akrylátová
náterová hmota s výbornou krycou schopnosťou, vysokou
belosťou (min. 89% BaSO4) a odolnosťou voči nepriaznivým
vonkajším poveternostným vplyvom (vrátane kyslých
dažďov). Po zaschnutí je náter mrazuvzdorný. Vďaka
prirodzenej odolnosti voči umývaniu a drhnutiu a dokonalej
priedušnosti pre vodnú paru je vhodná na všetky druhy
fasád.
Technické parametre:
Ideálna na všetky druhy fasád
rodinných a bytových domov,
výrobných a predajných objektov
riešených vápennocementovými
omietkami, brizolitom a taktiež všetky
betónové alebo pórobetónové povrchy
v exteriéri. Nie je vhodná na staré,
nedostatočne izolované objekty, kde
stenami vzlína voda zo základov.
8 - 10
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/kg)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Belosť (% BaSO4)
min. 89
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,58
Obsah prchavých látok (%)
max.40
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,87
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,07
Mrazuvzdornosť (cykly)
min. 25
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
Riedenie
min. 10 000
min. 1,05
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
25
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
2,36
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m–2. h-0,5)
0,12
1. vrstva
1 obj.diel náteru : 0,5 dielu vody
2. vrstva
1 obj.diel náteru : 0,1 dielu vody
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
SNEHOBIELA
S
VÝBORNOU
KRYCOU
SCHOPNOSŤOU
PAROPRIEPUSTNÁ
TÓNOVATELNÁ
TÓNOVACÍMI
FARBAMI
PRIMALEX
Balenie (objem, hmotnosť):
1l
5,6 kg
7,5 kg 15 kg
Aplikácia:
28
www.primalex.sk
MALVENA
AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 1
AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA
BÁZA F M 1
Primalex AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 1 je špeciálna
fasádna náterová hmota pripravená na tónovanie do
pastelových, stredných a sýtych odtieňov (báza L, D, Z
a Z2) v kolorovacích automatoch Primalex. Poskytuje matné
nátery odolné voči poveternostným vplyvom,
s výbornou krycou schopnosťou a dlhodobou životnosťou.
Je odolná voči prenikaniu vody a vyznačuje sa vysokou
paropriepustnosťou. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.
Technické parametre:
Natónovaná náterová hmota je
vhodná na vonkajšie nátery (nástreky)
všetkých typov vyzretých minerálnych
omietok rodinných domov,
výrobných a komerčných objektov
so štandardnými požiadavkami na
úžitkové vlastnosti náteru. Nie je
vhodná na staré, nedostatočne
izolované objekty, kde stenami vzlína
voda zo základov.
hladké povrchy
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
hrubé povrchy
1,36 - 1,47
Obsah prchavých látok (%)
39,5 - 44,5
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
Prídržnosť na betóne (MPa)
0,07
5l
10 l
1,05
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
min. 25
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
2,36
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m–2. h-0,5)
0,12
1. vrstva
1 obj.diel náteru : 0,2 dielu vody
2. vrstva
neriedená
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
3l
min. 10 000
min. 25
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
1l
VYSOKO
PAROPRIEPUSTNÁ
1,87
Mrazuvzdornosť (cykly)
Balenie (objem):
6-8
Objemová hmotnosť (kg/l)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Riedenie
8 - 10
UMÝVATELNOSŤ
10000
CYKLOV
ODTIENE
ODOLNÉ VOČI
VONKAJŠÍM
VPLYVOM
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Aplikácia:
priestor pre nápad
29
30
www.primalex.sk
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
AKRYLÁTOVÁ ŠTRUKTURÁLNA BÁZA F S 1
AKRYLÁTOVÁ ŠTRUKTURÁLNA
BÁZA F S 1
Primalex FASÁDNA BÁZA F S 1 je špeciálna hrubozrnná
fasádna náterová hmota určená na vonkajšie aj vnútorné
použitie. Je tvorená dvoma bázami (L, D) tónovateľnými
v kolorovacích automatoch Primalex na pastelové a stredne
sýte odtiene. Má výbornú kryciu schopnosť, je umývateľná
a odolná voči nepriaznivým poveternostným vplyvom
vrátane kyslých dažďov.
Technické parametre:
Natónovaná náterová hmota
je vhodná na natieranie
vyzretých minerálnych omietok,
sadrokartónových dosiek alebo fasád,
ale aj interiérov s požiadavkami na
napodobnenie štruktúry hrubozrnnej
štukovej omietky. Náterová hmota
nie je vhodná na staré, nedostatočne
izolované objekty, kde stenami vzlína
voda zo základov
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
2,6 - 3,2
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,56 - 1,66
Obsah prchavých látok (%)
max. 30
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
Prídržnosť na betóne (MPa)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Mrazuvzdornosť (cykly)
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
Riedenie
1,87
0,07
min. 25
PAROPRIEPUSTNÁ
1,05
25
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
2,36
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m–2. h-0,5)
0,12
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby riediť max. 5% vody)
Balenie (objem):
5l
10 000
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
HRUBOZRNNÁ
VHODNÁ
AJ NA
DEKORÁCIU
INTERIÉRU
Štruktúra povrchu:
10 l
Aplikácia:
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
alebo vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM 1950 farebných odtieňov (prípadne odtiene tónované
z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
priestor pre nápad
31
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 6
& BIELA SILIKA
Primalex SILIKÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 6 je pripravená
na tónovanie do pastelových (báza L) a stredných (báza D)
odtieňov v kolorovacích automatoch Primalex. Na biele
nátery je určená Primalex SILIKA, tj. báza F M 6-L. Všetky
tieto produkty je možné použiť na nátery fasád aj aplikáciu
v interiéroch. Spolu s výbornou krycou schopnosťou
a paropriepustnosťou ju charakterizuje dokonalá
priľnavosť k minerálnym podkladom. Pri použití
v exteriéri sa vyznačuje taktiež vysokou odolnosťou voči
nepriaznivým poveternostným vplyvom
(t.j. aj voči kyslým dažďom).
Technické parametre:
Odporúčaná na všetky typy
minerálnych aj sanačných omietok
exteriérov aj interiérov, obytných aj
komerčných priestorov a podobných
minerálnych podkladov historických
objektov. Je možné ju použiť na
renováciu starých minerálnych
náterov na pevných podkladoch.
hladké povrchy
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
hrubé povrchy
1,41 - 1,43
Obsah prchavých látok (%)
max. 42
Prídržnosť na betóne (MPa)
Mrazuvzdornosť (cykly)
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
1,87
AJ HISTORICKÉ
OBJEKTY
0,07
1,55 - 0,64
25
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
0,61 - 0,67
DOKONALE
PAROPRIEPUSTNÁ
0,05
Pripravená na okamžité použitie
(v prípade potreby riediť max. 5% výhradne Silikátovou penetráciou)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
VHODNÁ
NA SANAČNÉ
OMIETKY
min. 25
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m–2. h-0,5)
Balenie (objem):
6-7
Objemová hmotnosť (kg/l)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Riedenie
7-9
VYSOKO
ODOLNÁ
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
10 l
Aplikácia:
32
www.primalex.sk
Primalex SILIKÓNOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 8 je špeciálna
fasádna náterová hmota pripravená na tónovanie do
pastelových a stredných odtieňov (báza L, D)
v kolorovacích automatoch Primalex. Na biele nátery
je určená Primalex FASÁDA, tj. báza F M 8-L. Všetky
tieto produkty je možné používať na nátery fasád,
ktorým poskytujú matné, nešpinivé povrchy, odolné
voči poveternostným vplyvom s výbornou krycou
schopnosťou, dlhodobou životnosťou a zvýšenou
odolnosťou voči prerastaniu riasami. Je odolná voči
prenikaniu vody, neuzatvára priechod vodným parám
a oxidu uhličitému. Po zaschnutí je mrazuvzdorná.
Technické parametre:
Biela aj natónovaná náterová hmota
je vhodná na vonkajšie nátery
všetkých typov minerálnych povrchov
rodinných a bytových domov,
výrobných aj komerčných objektov
s mimoriadnymi požiadavkami na
úžitkové vlastnosti náteru. Nie je
vhodná na staré, nedostatočne
izolované objekty, kde stenami vzlína
voda zo základov.
hladké povrchy
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
hrubé povrchy
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,45 - 1,48
max. 42
MIMORIADNE
Prídržnosť na betóne (MPa)
2,66 - 2,9
PAROPRIEPUSTNÁ
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Mrazuvzdornosť (cykly)
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m–2. h-0,5)
0,05 - 0,12
min. 25
0,89 - 0,96
25
1,85
vysoká
ŽIVOTNOSŤ
náteru
0,05 - 0,02
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby riediť max. 5% vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
Balenie (objem):
6-7
VYSOKO
HYDROFÓBNA
Obsah prchavých látok (%)
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
Riedenie
7-9
SAMOČISTITELNÁ
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
10 l
Aplikácia:
priestor pre nápad
33
SILIKÁTOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 6 & SILIKA
SILIKÓNOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 8 & FASÁDA
SILIKÓNOVÁ FASÁDNA BÁZA F M 8
& BIELA FASÁDA
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1
Primalex AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1 je vodouriediteľná
náterová hmota určená na základný náter podkladov pred
nanášaním Primalex AKRYLÁTOVÝCH OMIETOK O RY 1 a O
RO 1. Je tónovateľný v kolorovacích automatoch Primalex.
Použitím Primalex AKRYLÁTOVÉHO ZÁKLADU O Z 1 sa
dosiahne lepšia adhézia omietok a zjednotenie nasiakavosti
podkladov. Náter neuzatvára priechod vodným parám.
Technické parametre:
Aplikuje sa na vonkajšie vyzreté štukové
omietky, betónové a pórobetónové panely,
podklady z trieskových a vláknových
aglomerovaných prvkov. Nie je vhodný
na staré, nedostatočne izolované objekty,
kde stenami vzlína voda zo základov, alebo
ktorých omietky sú presolené, na staré
disperzné nátery a omietkoviny .
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
7-8
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,42
Obsah prchavých látok (%)
max. 39,5 - 41
ULAHČUJÚCI
APLIKÁCIU
AKRYLÁTOVÝCH
OMIETOK
PAROPRIEPUSTNÝ
zlepšuje
Riedenie
Pripravený na okamžité použitie
Ďalšie parametre výrobku nie sú stanovované, nakoľko O Z 1 je vždy skúšaný v systéme s omietkami O RO 1 a O RY 1.
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
Aplikácia:
34
AKRYLÁTOVÝCH
OMIETOK
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky
(podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Balenie (objem):
10 l
PRÍDRŽNOSŤ
základný
povrch
akrylátový
základ
www.primalex.sk
AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1
AKRYLÁTOVÉ OMIETKY O RO 1 a O RY
AKRYLÁTOVÉ OMIETKY
ROZTIERANÁ O RO 1
RYHOVANÁ O RY 1
Primalex Akrylátové omietky O RO 1 a O RY 1 sú pastovité
vodouriediteľné omietky na báze organickej disperzie,
určené na tónovanie na pastelové a stredné odtiene
v kolorovacích automatoch Primalex. Vytvárajú
dekoratívny štrukturálny, mechanicky odolný povrch
s dlhodobou životnosťou. Sú odolné voči umývaniu
a drhnutiu (podľa STN EN 13 300), nepriaznivým
poveternostným vplyvom (vrátane kyslých dažďov),
priepustné pre vodnú paru a mrazuvzdorné.
Technické parametre:
Biele aj natónované omietky sú
vhodné na povrchovú úpravu
hladkých povrchov fasád z
minerálnych omietkovín,
aglomerovaných fasádnych dosiek
a panelov. Určené sú taktiež na
dekoratívne úpravy povrchov
luxusných interiérov. Nie sú vhodné
na staré, nedostatočne izolované
objekty, kde stenami vzlína voda zo
základov, alebo ktorých omietky sú
presolené.
O RO 1
O RY 1
0,72
0,38
0,54
0,28
0,95
0,51
0,71
0,38
Objemová hmotnosť (g/cm3)
1,87 - 1,97
1,82 - 1,92
Obsah prchavých látok (%)
16,5 - 18,5
16 - 18
1,46
1,62
V1(0,06)
V1(0,04)
W2(0,13)
W2(0,21)
Výdatnosť (m2/l)
- omietka so zrnitosťou 1,5 mm
Výdatnosť (m2/kg) - omietka so zrnitosťou 1,5 mm
Výdatnosť (m2/l)
- omietka so zrnitosťou 2 mm
Výdatnosť (m2/kg) - omietka so zrnitosťou 2 mm
Súdržnosť (beton) (MPa)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
-2
-0,5
Permeabilita vody v kvapalnej fáze W (kg.m .h )
Riedenie
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby riediť max. 2% vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA
A ŠTRUKTUROVANIE
PAROPRIEPUSTNÉ
MECHANICKY
ODOLNÉ
S DLHODOBOU
ŽIVOTNOSŤOU
Balenie (objem/hmotnosť):
O RO 1 O RY 1
12 l
12l
(23kg)
(22,5kg)
Aplikácia:
priestor pre nápad
roztieraná
zrnitosť 1,5 mm
ryhovaná
zrnitosť 1,5 mm
roztieraná
zrnitosť 2,0 mm
ryhovaná
zrnitosť 2,0 mm
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
35
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
SILIKÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 6
Primalex SILIKÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 6 je vodouriediteľná
silikátová náterová hmota určená na základné nátery
podkladov pred nanášaním Primalex SILIKÁTOVÝCH
OMIETOK O RY 6 a O RO 6. Je tónovateľný
v kolorovacích automatoch Primalex. Použitím Primalex
SILIKÁTOVÉHO ZÁKLADU O Z 6 sa dosiahne lepšia
adhézia omietok a zjednotenie nasiakavosti podkladu.
Náter neuzatvára priechod vodným parám.
Technické parametre:
Aplikuje sa na vonkajšie vyzreté štukové
omietky, sanačné omietky, betónové
a pórobetónové panely a ďalšie minerálne
podklady, podklady z vláknových
aglomerovaných prvkov. Nie je vhodný
na staré, nedostatočne izolované objekty,
kde stenami vzlína voda zo základov, alebo
ktorých omietky sú presolené, na staré
disperzné nátery a omietkoviny.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
7-8
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,39 - 1,49
Obsah prchavých látok (%)
max. 45
Pripravený na okamžité použitie (bez riedenia)
zlepšuje
PRÍDRŽNOSŤ
SILIKÁTOVÝCH
OMIETOK
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky
(podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Balenie (objem):
36
OMIETOK
dokonale
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
Aplikácia:
APLIKÁCIU
SILIKÁTOVÝCH
PAROPRIEPUSTNÝ
Ďalšie parametre výrobku nie sú stanovované, nakoľko O Z 6 je vždy skúšaný v systéme s omietkami O RO 6 a O RY 6.
10 l
ULAHČUJE
základný
povrch
silikátový
základ
www.primalex.sk
SILIKÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 6
SILIKÁTOVÉ OMIETKY O RO 6 a O RY
SILIKÁTOVÉ OMIETKY
ROZTIERANÁ O RO 6
RYHOVANÁ O RY 6
Primalex SILIKÁTOVÉ OMIETKY O RO 6 a O RY 6
sú pastovité omietky na báze spojiva vodného skla,
určené na tónovanie na pastelové a stredné odtiene
v kolorovacích automatoch Primalex. Omietky vytvárajú
po aplikácii dekoratívny štrukturálny, mechanicky
odolný povrch s dlhodobou životnosťou. Sú odolné voči
umývaniu a drhnutiu aj voči poveternostným vplyvom,
vrátane kyslých dažďov. Sú veľmi dobre priepustné pre
vodnú paru a odolné voči mrazu.
Technické parametre:
Biele aj natónované omietky sú
vhodné na povrchovú úpravu
hladkých povrchov fasád
z minerálnych omietkovín,
aglomerovaných fasádnych dosiek
a panelov. Určené sú taktiež na
dekoratívne úpravy povrchov
interiérov. Nie sú vhodné na staré,
nedostatočne izolované objekty,
kde stenami vzlína voda zo základov,
alebo ktorých omietky sú presolené.
Výdatnosť (m2/l) - omietka so zrnitosťou 1,5 mm
Výdatnosť (m2/kg) - omietka so zrnitosťou 1,5 mm
Objemová hmotnosť (g/cm3)
Obsah prchavých látok (%)
Súdržnosť (beton) (MPa)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Permeabilita vody v kvapalnej fáze W (kg.m-2.h-0,5)
Riedenie
O RO 6
O RY 6
VYSOKO ODOLNÉ
0,7
0,38
0,94
0,51
VOČI VONKAJŠÍM
1,85
1,85
max. 20
max. 20
>1
>1
V1(< 0,1)
V1(< 0,1)
W2(< 0,3)
W2(< 0,3)
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
VPLYVOM
dokonale
PAROPRIEPUSTNÉ
MECHANICKY
ODOLNÉ
S DLHODOBOU
ŽIVOTNOSŤOU
Balenie (hmotnosť/objem):
O RO 6 O RY 6
25 kg
25 kg
(13,5 l)
(13,5 l)
Aplikácia:
priestor pre nápad
roztieraná
zrnitosť 1,5 mm
ryhovaná
zrnitosť 1,5 mm
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
37
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD O Z 8
Primalex SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD O Z 8 je vodouriediteľná
silikónová náterová hmota určená na základné nátery
podkladov pred nanášaním Primalex SILIKÓNOVÝCH
OMIETOK O RY 8 a O RO 8. Je tónovateľný
v kolorovacích automatoch Primalex. Použitím Primalex
SILIKÓNOVÉHO ZÁKLADU O Z 8 sa dosiahne lepšia
adhézia omietok a zjednotenie nasiakavosti podkladu.
Náter je hydrofóbny (odolný voči prenikaniu vody),
neuzatvára priechod vodným parám a oxidu uhličitému.
Technické parametre:
Aplikuje sa na vonkajšie vyzreté štukové
omietky, betónové a pórobetónové
panely, podklady z trieskových
a vláknových aglomerovaných prvkov.
Nie je vhodný na staré, nedostatočne
izolované objekty, kde stenami vzlína voda
zo základov, alebo ktorých omietky sú
presolené, na staré disperzné nátery
a disperzné omietkoviny.
ULAHČUJE
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
7-8
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,39 - 1,49
Obsah prchavých látok (%)
max. 45
APLIKÁCIU
SILIKÓNOVÝCH
OMIETOK
hydrofóbny
a
paropriepustný
zlepšuje
Riedenie
Pripravený na okamžité použitie (bez riedenia)
Ďalšie parametre výrobku nie sú stanovované, nakoľko O Z 8 je vždy skúšaný v systéme s omietkami O RO 8 a O RY 8.
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
Aplikácia:
38
OMIETOK
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky
(podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
Balenie (objem):
10 l
PRÍDRŽNOSŤ
SILIKÓNOVÝCH
základný
povrch
silikónový
základ
www.primalex.sk
SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD O Z 8
SILIKÓNOVÉ OMIETKY O RO 8 a O RY 8
SILIKÓNOVÉ OMIETKY
ROZTIERANÁ O RO 8
RYHOVANÁ O RY 8
Primalex SILIKÓNOVÉ OMIETKY O RO 8 a O RY 8 sú špeciálne
pastovité vodouriediteľné omietky na báze silikónovej emulzie
a organickej disperzie, určené na tónovanie na pastelové
a stredné odtiene v kolorovacích automatoch Primalex. Omietky
vytvárajú po aplikácii dekoratívny štrukturálny, mechanicky
odolný, vysoko hydrofóbny povrch, ktorý si dlhodobo udržuje
čistý, pôvodný vzhľad, lebo má obmedzenú špinivosť a ľahko sa
zbavuje usadeného prachu a organických nečistôt prirodzeným
spôsobom - vetrom a dažďovými zrážkami.
Technické parametre:
Biele aj natónované omietky sú
vhodné na povrchovú úpravu
hladkých povrchov - fasád
z minerálnych omietkovín,
aglomerovaných fasádnych dosiek
a panelov. Nie sú vhodné na staré,
nedostatočne izolované objekty, kde
stenami vzlína voda zo základov.
Výdatnosť (m2/l)
- omietka so zrnitosťou 1,5 mm
Výdatnosť (m /kg) - omietka so zrnitosťou 1,5 mm
2
Objemová hmotnosť (g/cm3)
Obsah prchavých látok (%)
Súdržnosť (beton) (MPa)
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
Permeabilita vody v kvapalnej fáze W (kg. m-2. h-0,5)
Riedenie
O RO 8
O RY 8
0,7
0,38
0,94
0,51
1,91
1,87
max. 19
max. 19
> 1,5
> 1,5
V2(< 0,5)
V2(< 0,5)
W3(< 0,05)
W3(< 0,05)
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby riediť max. 2% vody)
VYSOKO
HYDROFÓBNE
A
PAROPRIEPUSTNÉ
ZNÍŽENÁ
ŠPINIVOSŤ
A DLHODOBÁ
ŽIVOTNOSŤ
MECHANICKY
ODOLNÉ
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 40).
Balenie (hmotnosť/objem):
O RO 8 O RY 8
25 kg
25 kg
(13,1 l)
(13,4 l)
Aplikácia:
priestor pre nápad
roztieraná
zrnitosť 1,5 mm
ryhovaná
zrnitosť 1,5 mm
Farebné odtiene: Vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM F Fasádne farby a omietky (podľa NCS škály)
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
39
FASÁDNE FARBY A OMIETKY
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
ZLOŽENIE
Disperzné akrylátové fasádne náterové hmoty a omietky – tvoria ich prevažne prírodné suroviny (mleté,
v prípade omietok a štrukturálnych náterov drvené vápence, mastence) v kombinácii s titanovou belobou,
prípadne farebnými pigmentovými pastami a ďalšími funkčnými plnivami, organickou disperziou s prídavkom
ďalších potrebných aditív.
Silikátové fasádne náterové hmoty a omietky - tvoria ich prevažne prírodné suroviny (mleté, v prípade
omietok a štrukturálnych náterov drvené vápence, mastence) v kombinácii s titanovou belobou, prípadne
farebnými pigmentovými pastami a ďalšími funkčnými plnivami, draselným sklom s prídavkom akrylátového
kopolyméru a ďalších špecializovaných aditív.
Silikónové fasádne náterové hmoty a omietky - tvoria ich prevažne prírodné suroviny (mleté, v prípade
omietok a štrukturálnych náterov drvené vápence, mastence) v kombinácii s titanovou belobou, prípadne
farebnými pigmentovými pastami a ďalšími funkčnými plnivami, silikónovou živicou s prídavkom akrylátového
kopolyméru, hydrofobizačného prostriedku a ďalších špecializovaných aditív.
Správna voľba a zodpovedajúce množstvo spojiva, plniva a ostatných komponentov v ich receptúrach určuje
dominantné parametre jednotlivých fasádnych výrobkov (paropriepustnosť, nasiakavosť, vodotesnosť,
prídržnosť, životnosť..) a súčasne tak charakterizuje úroveň kvality a možnosti použitia.
APLIKAČNÝ POSTUP
PRÍPRAVA PODKLADU VŠEOBECNE:
Pred aplikáciou náteru musia byť nové podkladové omietky vyzreté, staré omietky je potrebné zbaviť
pôvodných nesúdržných a narušených náterov (tlakovou vodou), okrem silikátových. Nepriľnavé časti je
potrebné odstrániť a plochy opraviť. Nové omietky a drobné opravy musia byť vyzreté min.4 týždne. Povrchy
z fasádnych dosiek očistíme a v súlade s kvalitou materiálu zvolíme vhodný druh fasádneho náterového
systému. Silne porézne, nasiakavé povrchy, ako sú nové minerálne omietky, alebo menej pevné, ale nosné
povrchy napenetrujeme (spevníme) príslušnou Primalex penetráciou podľa návodu na použitie.
Pred nanášaním omietok je nevyhnutné podklady natrieť zodpovedajúcim základom (OZ1, OZ6 alebo OZ8),
ktorý sa pod natónované omietky natónuje do odtieňa zodpovedajúceho farbe omietky.
APLIKÁCIA FASÁDNYCH NÁTEROVÝCH HMÔT:
Pred samotnou aplikáciou náterov odporúčame vždy obsah v obale premiešať a prípadne ho nariediť len na
prvú vrstvu podľa typu výrobku, charakteru podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie (vždy uvedený
pre každý konkrétny výrobok). Následne sa nátery nanášajú valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo
striekaním (viď. nižšie tabuľka pre aplikáciu Airless) pri teplotách od +10 do +25°C. Nenatierať počas prudkého
slnečného žiarenia, počas dažďa, hmly, silného vetra (prípadne je možné fasádu pri aplikácii vhodne chrániť
zatienením) a pri vlhkosti vzduchu < 30% a > 80%. Bezprostredne po aplikácii by povrch nemal byť zaťažený
dažďom, pri silikónových a akrylátových materiáloch najmenej 4 hodiny, u silikátových najmenej 6 hodín (platí
pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%, pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa čas výrazne predlžuje).
Biele aj natónované náterové hmoty sa aplikujú dvakrát, vždy po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy podľa
odporúčania pre konkrétny produkt. Povrchy, ktoré nemajú byť znečistené penetráciou alebo náterovou
hmotou, je potrebné zakryť. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť pred
zaschnutím náteru.
Pre silikátové produkty je potrebné rešpektovať nasledujúce doplnkové informácie:
Nevhodné podklady pre silikátové nátery a omietky sú sadra, nevyzretá omietka, nevyzretý betón, drevo,
plastické hmoty, disperzné a silikónové nátery a iné organické nátery a povrchové úpravy. Nevhodné sú
taktiež podklady, ktoré obsahujú vo vode rozpustné soli a všetky minerálne podklady s čerstvou hydrofóbnou
úpravou. Nenechávajte obaly s nátermi dlho otvorené, pretože rychlo vysychajú. Zaschnuté kusy, ktoré už nie
je možné vo zvyšnom nátere rozmiešať, by mohli negatívne ovplyvniť aplikáciu či vzhľad náteru.
40
www.primalex.sk
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
APLIKÁCIA OMIETOK A VYTVORENIE ŠTRUKTÚRY:
Omietka sa nanáša na hrúbku vrstvy podľa veľkosti zrna. Po krátkom zavädnutí (cca 15 min.) sa plastovým (pri
požiadavke ostrejšej roztieranej štruktúry polystyrenovým) hladítkom miernym tlakom upraví buď krúživými
pohybmi po povrchu pri roztieranej omietke alebo zvislými, vodorovnými alebo oblúkovými súbežnými ťahmi
v prípade ryhovanej omietky. Pritom sa zrná omietky pravidelne rozptýlia a po zaschnutí vytvoria na povrchu
charakteristický štrukturálny vzhľad roztieranej alebo ryhovanej omietky. Aplikáciu je potrebné vykonať rýchlo,
bez prestávok od jednej strany steny k druhej, na viacpodlažných objektoch súbežne vo všetkých podlažiach.
Aplikuje sa pri teplotách +5 až +25°C. Pri nanášaní omietky je potrebné omietané plochy chrániť pred slnečným
žiarením a do zaschnutia aj pred dažďom. Aplikácia nie je prípustná na slnkom vyhriate plochy, počas silného
vetra alebo pri hustej hmle. Pozor na nočné mrazíky, sú nebezpečné pri omietaní zatepľovacích systémov.
Omietkou znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je nutné pred zaschnutím omietky umyť!
Pre silikátové produkty je potrebné rešpektovať nasledujúce doplnkové informácie:
Nenechávajte obaly s omietkou dlho otvorené, pretože rýchlo vysychá. Zaschnuté kusy, ktoré už nie je možné
v zvyšnej omietke rozmiešať, by mohli negatívne ovplyvniť aplikáciu či vzhľad omietky.
Tabuľka aplikácie Airless:
Typ výrobku
Odporúčané riedenie pre airless aplikáciu (obj.%) Odporúčaný tlak pri použití trysky 517 (MPa)
Odporúčaný tlak pri použití trysky 514 (MPa)
AKRYLÁTOVÁ
FASÁDNA Báza FM1
-
120
110
SILIKÓNOVÁ
FASÁDNA Báza FM8
0-5
170
160
Výrobky vhodné na aplikáciu vysokotlakým striekaním sú v katalógu označené piktogramom „pištoľ“.
Aplikácia interiérových náterov Primalex airless technikou je overená na striekacích zariadeniach zn.GRACO a STORCH.
APLIKAČNÉ NÁSTROJE
Konkrétne a vhodné aplikačné nástroje (maliarske štetce, štetky, valčeky, hladítka..) na maľovanie a ďalší
doplnkový sortiment maliarskych potrieb (zakrývacie fólie, pásky atď.) odporúčame vyberať z ponuky
, napr. zn. PROGOLD. Súčasne získate aj možnosť odborného
špecializovaných predajní
poradenstva a konzultácie v oblasti farieb a farebného riešenia interiérov a fasád.
UPOZORNENIE
Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min. 36 mesiacov (pri akrylátových a silikónových)
a min. 12 mesiacov (pri silikátových) od dátumu výroby. Nátery nesmú zmrznúť!
SKLADOVANIE
Skladovanie v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C. Palety s uzavretými
obalmi nesmú byť skladované na sebe.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
Pri práci s interiérovými nátermi nejedzte a nefajčite. Nádoby so silikátovými omietkami opatrne otvárať! Primalex
SILIKÁTOVÁ omietka je silne alkalická (pH cca 11,5). Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo okuliarmi
a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím
aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, ihneď ich vypláchnite prúdom vody. Pri
pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom. Nespotrebovanú
náterovú hmotu je možné po zaschnutí uložiť do komunálneho odpadu. Obal je úplne recyklovateľný. Obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami
odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov. Zvyšky
výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
OSTATNÉ
Odolnosť voči oteru za mokra je klasifikovaná podľa normy STN EN 13 300 a je delená
do piatich tried (trieda 1 je najkvalitnejšia). Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu
sa uvádza skôr z dôvodu všeobecného povedomia, je meraná podľa pôvodne
platnej normy DIN 53 778, diel 2. Odolnosť je udávaná v cykloch.
priestor pre nápad
41
Úprava
podkladov
Stále viac našich zákazníkov skutočne venuje pozornosť príprave
podkladov, pretože sa už presvedčili, že naše odporúčania sú podložené
mnohými praktickými skúsenosťami. Ponúkame prostriedky na úpravu
podkladu na každý druh povrchu, aj vďaka ktorým môžeme garantovať
skutočne prvotriedne výsledky práce s našimi nátermi.
42
ÚPRAVA PODKLADOV
UNIVERZÁLNA penetrácia
HĹBKOVÁ penetrácia
SILIKÁTOVÁ penetrácia
SILIKÓNOVÁ penetrácia
43
ÚPRAVA PODKLADOV
UNIVERZÁLNA
penetrácia
Primalex UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA je širokospektrálny
vodouriediteľný penetračný prostriedok s účinnou látkou na
kopolymérnej akrylátovej báze, určený na zníženie nasiakavosti
a spoľahlivé spevnenie rôznorodých podkladových stavebných
materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Výrazne
taktiež zvyšuje prídržnosť vrchných náterov k podkladu.
Technické parametre:
Určená ako základný náter pred aplikáciou
klasických aj akrylátových disperzných
interiérových náterov a fasádnych farieb
na minerálne podklady a omietky (napr.
vápenná, vápennocementová omietka
alebo betón). Vhodná aj na drevo,
drevotrieskové dosky alebo sadrokartón.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť meraná pyknometrom (g/cm3)
Obsah neprchavých látok (%)
1,01
9 - 11
vysoko nasiakavé podklady
nasiakavé podklady
5 - 25
neriedená
NA VŠETKY
MINERÁLNE
PODKLADY
SPEVŇUJE
PODKLAD
1 : 1 až 1 : 2 (dielov penetrácie : dielov vody)
nenasiakavé a málo nasiakavé podklady 1 : 4 (dielov penetrácie : dielov vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 48).
znižuje
nasiakavosť
Balenie (objem):
1l
3l
5l
Aplikácia:
44
www.primalex.sk
HĹBKOVÁ
penetrácia
Primalex HĹBKOVÁ PENETRÁCIA je veľmi účinný
vodouriediteľný penetračný prostriedok s mikrodisperziou,
ktorý preniká do hĺbky podkladu, a tým zabezpečuje dôkladné
spevnenie predchádzajúcich náterov, nových, menej pevných
a opravovaných povrchov s rôznou nasiakavosťou. Súčasne
zastavuje sprašovanie zvetraných omietok a obmedzuje
výkvety solí z minerálnych podkladov alebo prestupovanie
škvŕn z podkladu do náteru. Obmedzuje tvorbu vlasových
trhliniek a zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náterov.
Technické parametre:
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť meraná pyknometrom (g/cm3)
Obsah neprchavých látok (%)
1,0
6-7
vysoko nasiakavé podklady
nasiakavé podklady
5 - 25
neriedená
1 : 1 až 1 : 2 (dielov penetrácie : dielov vody)
nenasiakavé a málo nasiakavé podklady 1:3 až 1:4 (dielov penetrácie:dielov vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 48).
preniká
do hĺbky
podkladu
UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA
HĹBKOVÁ PENETRÁCIA
Veľmi účinná na hĺbkové spevnenie
minerálnych podkladov, omietok
aj pôvodných náterov v interiéroch
alebo na fasádach pred ich finálnou
povrchovou úpravou
(napr. vápenná, vápennocementová
omietka alebo betón). Vhodná aj na
drevo, drevotrieskové dosky alebo
sadrokartón.
spevňuje
podklad
obmedzuje tvorbu
vlasových
trhlín
Balenie (objem):
3l
5l
Aplikácia:
priestor pre nápad
45
ÚPRAVA PODKLADOV
SILIKÁTOVÁ
penetrácia
Primalex SILIKÁTOVÁ PENETRÁCIA je špeciálny penetračný
prostriedok určený pod silikátové nátery a omietky na
fasádach aj v interiéroch. Spevňuje podklad a zjednocuje jeho
nasiakavosť. Súčasne vďaka svojej dokonalej paropriepustnosti
zachováva prirodzený priechod pár stenou, a tým predlžuje
životnosť finálnych náterov.
Technické parametre:
Určená na napúšťanie dobre
vyzretých nových sanačných
a minerálnych omietok,
betónu, pieskovca a podobných
minerálnych podkladov
v interiéri aj na fasádach.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
5 - 10
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
3
Objemová hmotnosť meraná pyknometrom (g/cm )
Obsah neprchavých látok (%)
1,11
pod
silikátové
nátery
16,5 - 18
DOKONALE
PAROPRIEPUSTNÁ
Riedenie
vysoko nasiakavé a nasiakavé podklady
neriedená
nenasiakavé a málo nasiakavé podklady 1 : 0,5 (dielov penetrácie : dielov vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 48).
PREDLŽUJE
ŽIVOTNOSŤ
FINÁLNYCH
NÁTEROV
Balenie (objem):
5l
Aplikácia:
46
www.primalex.sk
SILIKÓNOVÁ
penetrácia
Primalex SILIKÓNOVÁ PENETRÁCIA je fasádny penetračný
prostriedok určený pod silikónové nátery a omietky. Vďaka
svojmu zloženiu preniká a pôsobí do hĺbky podkladov, ktoré
tým spevňuje a zjednocuje. Súčasne obsahuje hydrofobizačné
zložky, ktoré zvyšujú odolnosť voči prenikaniu vody
a podporujú tak účinnosť finálnych povrchových úprav.
Veľmi účinná na hĺbkové
spevnenie minerálnych
podkladov, omietok ako aj
pôvodných náterov na fasádach
pred ich finálnou úpravou
silikónovými nátermi alebo
omietkami.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
5 - 25
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
3
Objemová hmotnosť meraná pyknometrom (g/cm )
Obsah neprchavých látok (%)
0,99
pod
silikónové
nátery
SILIKÁTOVÁ PENETRÁCIA
SILIKÓNOVÁ PENETRÁCIA
Technické parametre:
9 - 10
preniká
DO HĹBKY
vysoko nasiakavé a nasiakavé podklady
neriedená
nenasiakavé a málo nasiakavé podklady 1:0,5 až 1:1 (dielov penetrácie:dielov vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 48).
PODKLADOV
VODOODPUDIVÁ
Balenie (objem):
5l
Aplikácia:
priestor pre nápad
47
ÚPRAVA PODKLADOV
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
ZLOŽENIE
Penetrácia – hlavnú zložku tvorí zmes vody, potrebných aditív a obzvlášť spojiva, ktoré určuje typ penetrácie:
• akrylátový kopolymér (UNIVERZÁLNA penetrácia)
• mikrodisperzný akrylátový kopolymér (HĹBKOVÁ penetrácia)
• draselné vodné sklo s prídavkom akrylátového kopolyméru (SILIKÁTOVÁ penetrácia)
• silikónová živica s prídavkom akrylátového kopolyméru (SILIKÓNOVÁ penetrácia)
Dokonale vyvážený pomer surovín a ostatných komponentov tak poskytuje jednotlivým výrobkom ich
jedinečné vlastnosti a súčasne definuje kvalitatívnu úroveň a možnosti použitia.
APLIKAČNÝ POSTUP
PRÍPRAVA PODKLADU VŠEOBECNE:
Pred samotnou úpravou podkladu odstránime nesúdržné časti povrchu a nepriľnavé staré nátery. Povrch
musí byť suchý a čistý. Pokiaľ je povrch mastný alebo inak znečistený, umyjeme ho (v interiéri napr.
mydlovou vodou, na fasádach tlakovou vodou). Hrubé nerovnosti starých omietok vyspravíme. Nové
vápenné omietky a drobné opravy musia byť vyzreté min. 4 týždne.
APLIKÁCIA PENETRÁCIÍ:
Podľa typu použitia, vybranej náterovej hmoty a kvality podkladu zvolíme vhodný druh penetrácie a správny
pomer riedenia. Penetráciu aplikujeme štetkou, valčekom alebo nízkotlakým striekaním (v prípade hrubých a
veľmi nasiakavých povrchov), pri teplotách od +5 do +25°C. Na fasádach bez priameho pôsobenia slnečného
žiarenia. V prípade vysoko nasiakavých a nepevných (popr.zvetraných) podkladov sa penetrácia obvykle
nanáša v pôvodnej, nezriedenej forme, popr. v dvoch fázach: prvá - viac riedená, druhá - menej riedená
(vždy podľa konkrétneho typu penetrácie) v intervale cca 4 hodín. Nenasiakavé a málo nasiakavé podklady
penetrujeme viac nariedenou penetráciou, aby sa dobre vsiakla. Penetrácia musí vždy preniknúť do podkladu,
spevniť ho a po zaschnutí nesmie tvoriť na povrchu lesklý sklovitý film. Preto je vhodné previesť praktickú
skúšku na vybranej malej ploche.
V prípade veľkých farebných rozdielov podkladu je možné do penetrácie pridať malé množstvo (5-10%)
náterovej hmoty, ktorú použijeme na finálnu maľbu. Pokiaľ by to bolo nevyhnutné, je možné po zaschnutí
hladký penetrovaný povrch ešte zľahka prebrúsiť brúsnym papierom (zrnitosť 150-180), a tým odstrániť
nežiaduce nečistoty z povrchu. Náterovú hmotu je možné nanášať až po dokonalom zaschnutí penetrácie
v závislosti od konkrétnych podmienok v interiéri či exteriéri (najlepšie je nechať povrch vyschnúť až do
druhého dňa). Pri aplikácii na fasádach je potrebné počas tejto doby chrániť napenetrované plochy pred
dažďom a znečistením.
Plochy, ktoré nemajú byť penetrované, odporúčame zakryť. Znečistené miesta a pracovné pomôcky je
nevyhnutné umyť vodou ešte pred zaschnutím.
Pre silikátové produkty je potrebné rešpektovať nasledujúce doplnkové informácie:
SILIKÁTOVÁ penetrácia sa neriedi, aplikuje sa len na povrchy, na ktoré je schopná sa chemicky viazať, napr.
silikátová maľba, vyzretá štuková omietka.
Nevhodnými podkladmi pre silikátové nátery a omietky sú sadra, nevyzretá omietka, nevyzretý betón,
drevo, plastické hmoty, disperzné a silikónové nátery a iné organické nátery a povrchové úpravy. Rovnako
nevhodné sú podklady, ktoré obsahujú vo vode rozpustné soli a všetky minerálne podklady s čerstvou
hydrofóbnou úpravou.
48
www.primalex.sk
APLIKAČNÉ NÁSTROJE
Konkrétne a vhodné aplikačné nástroje (maliarske štetce, štetky, valčeky..) na maľovanie a ďalší doplnkový
sortiment maliarskych potrieb (zakrývacie fólie, pásky atď.) odporúčame vyberať si z ponuky špecializovaných
predajní
napr. zn. PROGOLD. Súčasne získate aj možnosť odborného poradenstva a konzultácie
v oblasti farieb aj farebného riešenia interiérov a fasád.
UPOZORNENIE
Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min.36 mesiacov (pri akrylátových a silikónových
produktoch) a min.12 mesiacov (pri silikátových produktoch) od dátumu výroby. Nátery nesmú zmrznúť!
SKLADOVANIE
Skladovanie v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C.
Palety s uzavretými obalmi nesmú byť skladované na sebe.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
priestor pre nápad
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
Pri práci s prostriedkami na úpravu podkladu nejedzte a nefajčite. Primalex SILIKÁTOVÁ PENETRÁCIA je
silne alkalická (pH cca 11,5). Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo okuliarmi a zabezpečiť
vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím
aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, ihneď ich vypláchnite prúdom
vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite regeneračným krémom.
Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí uložiť do komunálneho odpadu. Obal je úplne
recyklovateľný. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými
látkami odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov.
Zvyšky výrobky O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
49
Syntetické
farby
50
ZÁKLADNÁ FARBA
ZÁKLADNÁ FARBA ANTIKORÓZNA
VRCHNÁ FARBA
VRCHNÁ FARBA
SYNTETICKÁ BÁZA S L 1
SYNTETICKÁ BÁZA S PL 1
FARBA NA OKNÁ
FARBA NA RADIÁTORY
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 3v1
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 2v1
LODNÝ LAK
LAZÚRA TENKOVRSTVÁ
LAZÚRA HRUBOVRSTVÁ
FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO
TMEL
SYNTETICKÉ FARBY
Za viac než šesť rokov na trhu sa nám
podarilo osvedčiť sa aj v tejto kategórii
- v kategórii syntetickýh lazúr, vrchných
farieb, lakov a špeciálnych náterov. Získali
sme veľa skúseností a taktiež verných
zákazníkov, ktorí oceňujú našu spoľahlivosť
a bezproblémovosť produktov aj v tomto
segmente, čo sa určite nedá povedať
o všetkých konkurenčných výrobkoch.
Vážime si to.
51
SYNTETICKÉ FARBY
ZÁKLADNÁ FARBA
Primalex ZÁKLADNÁ FARBA na drevo je určená
na základnú úpravu drevených povrchov
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí pred
aplikáciou vrchných krycích farieb. Náter má
veľmi dobrú kryciu schopnosť, rýchlo schne
a je ľahko brúsiteľný. Nesteká ani na zvislých
plochách.
Technické parametre:
Odporúčaná na základné nátery
drevených obkladov, povrchov dverí,
plotov, drev. nábytku. Farbu je taktiež
možné nanášať aj ako medzivrstvu
na kovové povrchy natrené Primalex
Základnou farbou antikoróznou (obzvlášť
pod syntetické vrchné farby lesklé).
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
12
zaschnutie proti prachu
12
úplné zaschnutie
12
pretierateľnosť
12
Konečný vzhľad náteru
matný
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
RÝCHLOSCHNÚCA
VYSOKÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤ
NESTEKÁ
ANI NA ZVISLÝCH
PLOCHÁCH
Balenie (objem):
0,75 l
Aplikácia:
52
Farebné odtiene:
5l
biela
P1000
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
www.primalex.sk
ZÁKLADNÁ FARBA ANTIKORÓZNA
Primalex ZÁKLADNÁ FARBA ANTIKORÓZNA je
určená na základnú úpravu kovových povrchov vo
vonkajšom aj vnútornom prostredí, ktorým vďaka
obsahu antikoróznych zložiek zabezpečuje dlhodobú
ochranu proti korózii. Náter má vynikajúcu
priľnavosť na kovové povrchy (železo, oceľ)
a zároveň zvyšuje priľnavosť
vrchného náteru.
Technické parametre:
Univerzálna
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
zaschnutie proti prachu
2
úplné zaschnutie
8
pretierateľnosť
8
Konečný vzhľad náteru
Riedenie
8 - 10
matný
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
NA VŠETKY
KOVOVÉ
POVRCHY
vynikajúca
prilnavosť
DLHODOBÁ
ZÁKLADNÁ FARBA NA DREVO
ZÁKLADNÁ FARBA ANTIKORÓZNA
Vhodná na základné nátery železných
a oceľových materiálov, napr. ploty,
brány, zárubne alebo iné konštrukcie
a ich prvky, najmä pod vrchné krycie
syntetické farby.
OCHRANA
PRED KORÓZIOU
Balenie (objem):
0,75 l
Farebné odtiene:
5l
biela
P100M
sivá
P111M
Aplikácia:
červenohnedá
P844M
priestor pre nápad
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
53
SYNTETICKÉ FARBY
VRCHNÁ FARBA
Primalex VRCHNÁ FARBA lesklá je určená
na finálne krycie nátery s vysokým leskom,
veľmi pružným povrchom a výbornou
odolnosťou voči nepriaznivým vonkajším
vplyvom. Spolu s ľahkou aplikovateľnosťou
a dostupnosťou v širokej škále odtieňov
podľa STN ponúka univerzálne použitie
v exteriéroch aj v interiéroch.
VÝBORNÁ
ODOLNOSŤ
Technické parametre:
Vhodná na vrchné nátery dreva a kovu vo
vnútornom aj vonkajšom prostredí, napr.
ploty, odkvapy, dvere, zárubne
a obloženia, drobné priemyselné
predmety, konštrukčné prvky a pod. Farba
nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú
do priameho kontaktu s potravinami,
krmivami a pitnou vodou, ani na nátery
detského nábytku a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
15
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
zaschnutie proti prachu
VONKAJŠÍM
5
úplné zaschnutie
24
pretierateľnosť
24
Konečný vzhľad náteru
VOČI
VPLYVOM
VYSOKá
lesklý
PRUŽNOSŤ
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
DLHODOBÁ
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
ŽIVOTNOSŤ
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Balenie (objem):
0,75 l
P6003
P6050
P6200
P6401
P6700
P7550
5l
P8140
P8190
P8440
P5149
P5300
P5400
Aplikácia:
P5700
P1010
54
P4400
P1110
P4550
P1100
P2320
P9110
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
P2430
P1999
P2880
P1000
www.primalex.sk
VRCHNÁ FARBA
Primalex VRCHNÁ FARBA matná je určená
na finálne krycie nátery so zamatovo
matným vzhľadom a výsledným pevným
a pružným povrchom. Vysoká odolnosť
voči poveternostným vplyvom, dokonalý
rozliv a ľahká aplikácia umožňuje jej
univerzálne použitie v exteriéri aj v interiéri.
Technické parametre:
Vhodná na vrchné matné nátery drevených
aj kovových povrchov vo vnútornom aj
vonkajšom prostredí, napr. ploty, odkvapy,
dvere, zárubne a obloženia, drobné
priemyselné predmety, konštrukčné prvky
a pod. Farba nie je určená na nátery, ktoré
prichádzajú do priameho kontaktu
s potravinami, krmivami a pitnou vodou,
ani na nátery detského nábytku a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
15
úplné zaschnutie
24
pretierateľnosť
24
Konečný vzhľad náteru
VÝBORNÁ
ODOLNOSŤ
VOČI
VONKAJŠÍM
VPLYVOM
matný
DLHODOBÁ
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
ŽIVOTNOSŤ
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
Balenie (objem):
0,75 l
DOKONALÝ
ROZLIV
VRCHNÁ FARBA LESKLÁ
VRCHNÁ FARBA MATNÁ
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Farebné odtiene:
5l
biela
P100M
Aplikácia:
čierna
P199M
priestor pre nápad
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
55
SYNTETICKÉ FARBY
SYNTETICKÁ BÁZA
SL1
S PL 1
Primalex SYNTETICKÉ BÁZY S L 1 a S PL 1 sú špeciálne náterové hmoty
určené na tónovanie na pastelové, stredné a sýte odtiene v kolorovacích
automatoch Primalex. Ponúkajú vysoko lesklé (báza S L 1) alebo pololesklé
(báza S PL 1) finálne nátery s pevným, a pritom veľmi flexibilným
povrchom a vynikajúcou odolnosťou voči nepriaznivým vonkajším
vplyvom, vrátane UV žiarenia. Jednoduchá dostupnosť odtieňov
z kompletného farebného spektra v škále RAL alebo NCS umožňuje
dokonalé zladenie, napr. s farebnosťou fasády alebo výmaľbou interiéru.
Technické parametre:
Natónovaný náter je určený na vrchné
lesklé nátery dreva a kovov vo vonkajšom
aj vnútornom prostredí, napr. plotov,
dverí, brán, stĺpov alebo rámov a pod.
Farba nie je určená na nátery, ktoré
prichádzajú do priameho kontaktu
s potravinami, krmivami a pitnou vodou,
ani na nátery detského nábytku
a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
zaschnutie proti prachu
24
úplné zaschnutie
48
pretierateľnosť
Konečný vzhľad náteru
15
SL1
S PL 1
5
lesklý
pololesklý
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Balenie (objem):
1l
VYSOKO
ODOLNÁ
VOČI VONKAJŠÍM
VPLYVOM
DO
EXTERIÉRU
AJ
INTERIÉRU
KOMPLETNÉ
SPEKTRUM
ODTIEŇOV
Farebné odtiene: Vzorkovnica RAL K7 CLASSIC alebo vzorkovnica PPG COLOUR SYSTEM 1950 farebných odtieňov
(prípadne odtiene tónované z ďalších vzorkovníc dostupných na trhu)
5l
Aplikácia:
56
www.primalex.sk
FARBA NA OKNÁ
Primalex FARBA NA OKNÁ je vrchná krycia farba,
ktorá sa vyznačuje dobrou krycou schopnosťou
a dokonalou odolnosťou voči vonkajším
nepriaznivým vplyvom. Súčasne vďaka vysokej
belosti a jednoduchej aplikovateľnosti je možné
s ňou dosahovať kvalitné profesionálne výsledky.
Technické parametre:
Vhodná na vrchné lesklé nátery dreva
a kovov (najmä okien a dverí, okenných
rámov a rámov dverí, popr. dreveného
nábytku alebo plotov) vo vonkajšom
aj vnútornom prostredí. Farba nie je
určená na nátery, ktoré prichádzajú
do priameho kontaktu s potravinami,
krmivami a pitnou vodou, ani na nátery
detského nábytku a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
zaschnutie proti prachu
18
5
úplné zaschnutie
24
pretierateľnosť
24
Konečný vzhľad náteru
lesklý
DLHODOBÁ
ŽIVOTNOSŤ
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Balenie (objem):
GARANCIA
PROFESIONÁLNEHO
SYNTETICKÁ BÁZA S L 1, S PL 1
FARBA NA OKNÁ
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa spôsobu nanášania a kvality povrchu
0,75 l
VYŠŠIA
ODOLNOSŤ
VOČI
ZAŠPINENIU
VÝSLEDKU
Farebné odtiene:
5l
Aplikácia:
priestor pre nápad
biela
P1000
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
57
SYNTETICKÉ FARBY
FARBA NA RADIÁTORY
Primalex FARBA NA RADIÁTORY je špeciálna,
vysoko lesklá rýchloschnúca a teplotne
odolná farba, ktorá nežltne. Vyznačuje
sa taktiež pružnosťou a veľmi dobrou
priľnavosťou na podklady. Je ju možné
aplikovať aj bez použitia základného náteru.
Technické parametre:
Vhodná na nátery radiátorov,
ohrievačov vody alebo teplovodných
vedení. Náter je určený na povrchy
s maximálnou teplotou do 100°C.
Farba nie je určená na nátery, ktoré
prichádzajú do priameho kontaktu
s potravinami, krmivami a pitnou
vodou, ani na nátery detského
nábytku a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
14 - 16
úplné zaschnutie
pretierateľnosť
Konečný vzhľad náteru
24
24
vysoko lesklý
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Aplikácia:
58
A NEŽLTNE
RÝCHLOSCHNÚCA
A BEZ
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
0,75 l
ODOLNÁ
intenzívneho
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
Balenie (objem):
TEPLOTNE
ZÁPACHU
APLIKÁCIA AJ BEZ
ZÁKLADNÉHO
NÁTERU
Farebné odtiene:
5l
biela
P1000
Farebnosť odtieňov je len orientačná
a zodpovedá použitej technológii tlače.
www.primalex.sk
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 3v1
Primalex JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 3v1 spája
vlastnosti základného antikorózneho náteru
a súčasne vrchnej farby a je určená na priame
nátery kovov vo vonkajšom prostredí. Náter
rýchlo schne, má dokonalú priľnavosť
k uvedeným povrchom, je veľmi pružný
a vysoko odolný voči poveternostným vplyvom,
čo zaručuje jeho dlhodobú životnosť.
Technické parametre:
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
8
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
úplné zaschnutie
8
pretierateľnosť
4
Konečný vzhľad náteru
na pozink
S6005 a S6300 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
sivá
0110
biela
0100
RÝCHLOSCHNÚCA
a
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
2,5 l
hliník A meď
vhodná
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
0,75 l
na ocel,
zamatovo matný
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
Balenie (objem):
IDEÁLNA
červenohnedá
0840
elastická
FARBA NA RADIÁTORY
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 3V1
Farba je ideálna na nátery oceľových,
hliníkových či medených materiálov,
rovnako ako aj zoxidovaných alebo
aj čerstvo pozinkovaných povrchov.
Odporúčaná na priame nátery
striech, odkvapov, zvodov, parapetov,
garážových brán, ale aj stropných
konštrukčných prvkov.
grafitová
0140
bordová
0890
Aplikácia:
hnedá
0240
priestor pre nápad
zelená
0515
čierna
0199
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
59
SYNTETICKÉ FARBY
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 2v1
Primalex JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 2v1 je určená
na priame ochranné nátery oceľových, železných,
hliníkových a liatinových produktov vo vonkajšom aj
vnútornom prostredí bez potreby použitia základných
farieb. Obzvlášť vhodná je na obnovu náterov na
skorodovaných podkladoch. Dokonalá priľnavosť
k podkladu a vysoký stupeň antikoróznej ochrany
zaručujú dlhodobú životnosť náterov. Príjemný
pololesklý finálny vzhľad ponúka taktiež dosiahnutie
zaujímavých dekoratívnych efektov spolu s vysokou
mechanickou odolnosťou náteru.
Technické parametre:
Ideálna na zábradlia, ploty, zárubne
dverí, stĺpy a stĺpiky, kovové nábytkové
prvky, poklopy a rebríky. Farbu je možné
aplikovať priamo na pôvodné syntetické
aj vodouriediteľné nátery (napr.
alkydové, polyvinylové, akrylátové či
epoxidové). Ak typ pôvodného náteru nie
je známy, odporúčame previesť skúšku
priľnavosti a kompatibility na malej
ploche ešte pred celoplošnou aplikáciou.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Riedenie
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
9
Odporúčame aplikáciu v dvoch až troch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
úplné zaschnutie
24
„mokrý do mokrého“
1-2
pretierateľnosť
Konečný vzhľad náteru
24
pololesklý
priamo na
ocel, železo,
hliník
a liatinu
vysoká
antikorózna
ochrana
S6006 bezaromatik (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
IDEÁLNA NA
renováciu
náterov
Balenie (objem):
0,75 l
Aplikácia:
2,5 l
biela
(RAL 9002)
hnedá
(RAL 8016)
čierna
(RAL 9005)
60
sivá
(RAL 7010)
červenohnedá
(RAL 8012)
modrá
(RAL 5003)
strieborná
(RAL 9006)
zelená
(RAL 6005)
zlatá
(RAL 1036)
Údaj v zátvorke definuje najbližší RAL odtieň.
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
www.primalex.sk
LODNÝ LAK
Primalex LODNÝ LAK lesklý alebo pololesklý je určený
na vrchné transparentné nátery drevených povrchov
vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zachováva
prirodzenú kresbu dreva a súčasne vytvára pevný
a pružný povrch, chráni drevo voči mechanickému
poškodeniu a je odolný voči bežným čistiacim
prostriedkom.
Technické parametre:
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
10 - 12
úplné zaschnutie
24
prebrúsenie
24
Konečný vzhľad náteru
PRUŽNÝ
A CHRÁNIACI VOČI
MECHANICKÉMU
POŠKODENIU
lesklý
pololesklý
ODOLNÝ VOČI
BEŽNÝM ČISTIACIM
Pripravený na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 a S6001 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
PROSTRIEDKOM
IDEÁLNY
NA VŠETKY
DRUHY DREVÍN
JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 2V1
LODNÝ LAK
Je ideálny takmer na všetky druhy
drevín, používané na stavebné
konštrukcie, okenné rámy, nábytok,
obloženie, ale aj na korok a dýhované
povrchy. Lak nie je určený na nátery,
ktoré prichádzajú do priameho
kontaktu s potravinami, krmivami
a pitnou vodou, ani na nátery
detského nábytku a hračiek.
Balenie (objem):
0,75 l
5l
Aplikácia:
priestor pre nápad
61
SYNTETICKÉ FARBY
LAZÚRA TENKOVRSTVÁ
Primalex LAZÚRA TENKOVRSTVÁ je
určená na ochranné a dekoratívne vrchné
nátery dreva vo vonkajšom aj vnútornom
prostredí. Lazúra zvýrazňuje kresbu dreva
a zvyšuje odolnosť voči vode
a poveternostným vplyvom, vrátane UV
žiarenia.
Technické parametre:
Je vhodná na nátery pergol, plotov,
drevených podhľadov, konštrukcií
a stavebných prvkov. Bezfarebné
prevedenie lazúry odporúčame používať
výhradne vo vnútornom prostredí. Lazúra
nie je určená na nátery, ktoré prichádzajú
do priameho kontaktu s potravinami,
krmivami a pitnou vodou, ani na nátery
detského nábytku a hračiek.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
PRENIKÁ
16 - 18
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
úplné zaschnutie
24
pretierateľnosť
24
Konečný vzhľad náteru
HLBOKO DO
ŠTRUKTÚRY
DREVA
matný
ZVÝRAZŇUJE
PRIRODZENÚ
KRESBU
DREVA
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
S6006 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
CHRÁNI PRED
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
ÚČINKAMI
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Balenie (objem):
0,75 l
gaštan
P0020
bezfarebná
P0000
2,5 l
UV ŽIARENIA
orech
P0021
Aplikácia:
palisander
P0022
NOVÁ ED
ÍC
5l
pínia
P0060
62
IA
2012
palisander
tmavý
P0022LX
dub
P0026
teak
P0023
mahagón
P0080
čerešňa
P0086
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
www.primalex.sk
LAZÚRA HRUBOVRSTVÁ
Primalex LAZÚRA HRUBOVRSTVÁ je určená
na vrchné hodvábne lesklé nátery dreva
pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Lazúra
vytvára na povrchu dreva priehľadný
ochranný film, ktorý zvyšuje pevnosť dreva
a je vysoko pružný, zachováva jeho kresbu
a farebne ju zvýrazňuje. Dlhodobo chráni
drevo pred škodlivými poveternostnými
vplyvmi, najmä UV žiarením.
Technické parametre:
Vhodná na záhradné domčeky, chaty,
altány, pergoly alebo ploty, často sa
používa na fasádne obklady
a podbitie striech. Nie je určená na
nátery, ktoré prichádzajú do priameho
kontaktu s potravinami, krmivami
a pitnou vodou, ani na nátery
detského nábytku a hračiek.
Konečný vzhľad náteru
Riedenie
Pripravená na okamžité použitie (bez riedenia)
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
ODOLNÁ
13 - 15
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Doba schnutia pri T 23 C (hod)
DOKONALE
zaschnutie proti prachu
voči
4-6
úplné zaschnutie
UV ŽIARENIU
24
pretierateľnosť
24
PRUŽNÁ
pololesklý
A DLHODOBO
CHRÁNIACA
DREVO
LAHKO SA
NANÁŠA NA
S6006 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa odtieňa, spôsobu nanášania a kvality povrchu
ZVISLÉ
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Balenie (objem):
0,75 l
gaštan
P0020
bezfarebná
P0000
2,5 l
LAZÚRA TENKOVRSTVÁ
LAZÚRA HRUBOVRSTVÁ
PLOCHY
orech
P0021
5l
Aplikácia:
koňak
P0075
priestor pre nápad
dub
P0026
teak
P0023
palisander
P0022
mahagón
P0080
pínia
P0060
čerešňa
P0086
Farebnosť odtieňov je len orientačná a zodpovedá použitej technológii tlače.
63
SYNTETICKÉ FARBY
FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO
Primalex FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO na drevo
sa používa ako prvý, základný impregnačný
náter dreva pred aplikáciou lazúr, lakov či iných
vrchných náterov. Vďaka špeciálnemu zloženiu
chráni drevo pred plesňami, zamodraním,
drevokazným hmyzom a hubami, čím predlžuje
jeho životnosť. Súčasne znižuje jeho nasiakavosť
pred aplikáciou následných finálnych náterov.
Technické parametre:
Napúšťadlo je určené na preventívnu ochranu
opracovaných nezvetraných prirodzene vyschnutých
drevených materiálov, zbavených kôry a lyka (okenné
rámy a dvere, záhradný nábytok, pergoly, záhradné
náradie atď) Je vhodné predovšetkým na materiály
z borovicového a tvrdého dreva. Primalex Fungicídne
napúšťadlo na drevo nesmie byť použité ako ochranný
náter drevených hračiek, úľov, záhradných skleníkov
a drevených materiálov, ktoré sú v priamom kontakte
s potravinami a krmivami.
Riedenie
Výdatnosť v dvoch vrstvách (m2/l) *
Doba schnutia
pri T 23 C (hod)
200
OCHRANA
DREVA PRED
úplné zaschnutie
24
PLESŇAMI
pretierateľnosť
24
A ZAMODRANÍM
PREVENCIA
VOČI HUBÁM
A DREVOKAZNÉMU
Pripravené na okamžité použitie (bez riedenia)
HMYZU
S6006 (na umývanie pracovných pomôcok a znečistených miest)
* podľa spôsobu nanášania a kvality povrchu
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
PREDLŽUJE
ŽIVOTNOSŤ
DREVA
Balenie (objem):
0,75 l
5l
Aplikácia:
64
www.primalex.sk
TMEL
Primalex TMEL pod syntetické farby je určený
na vyrovnávanie nerovností vonkajších aj
vnútorných drevených a kovových povrchov.
Tmel je odolný voči vode, rýchloschnúci, tvrdý,
veľmi dobre aplikovateľný a brúsiteľný.
Technické parametre:
Ideálny na vyplnenie nerovností, ktoré
môžu vznikať pri obnove náterov
odstránením pôvodných náterov, napr.
pri okenných rámoch, dverách, popr.
drevených a kovových konštrukčných
prvkoch, alebo na vyrovnávanie povrchov
väčších plôch pred aplikáciou vrchných
krycích náterov, napr. pri drevených
konštrukciách, nábykových doskách,
popr. plechu a iných materiáloch.
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l) *
Riedenie
Pripravený na okamžité použitie (bez riedenia)
5
Pri hrúbke vrstvy 0,2 mm
Doba schnutia pri T 23 C
pri hrúbke 0,2 mm (hod)
prebrúsenie
2
aplikácia vrchnej farby
4
Farba
DOKONALE
VYROVNÁVA
NEROVNOSTI
biela
RÝCHLOSCHNÚCI
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 66).
VELMI
DOBRE
BRÚSITELNÝ
FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO
TMEL
* podľa spôsobu nanášania a kvality povrchu
Balenie (objem):
0,5 l
Aplikácia:
priestor pre nápad
65
SYNTETICKÉ FARBY
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
ZLOŽENIE
Lazúry a laky – syntetické náterové hmoty na báze alkydovej živice s prídavkom sušidiel a ďalších špeciálnych
aditív v zmesi rozpúšťadiel (v prípade lazúr doplnené o farebné pigmenty).
Základné antikorózne farby – syntetické náterové hmoty na báze alkydových živíc, plnív (mleté vápence,
mastenec, baryt, zinkofosfát), titanovej beloby, anorganických pigmentov s prídavkom sušidiel a ďalších
špeciálnych aditív v zmesi rozpúšťadiel.
Vrchné farby a základná farba na drevo – syntetické náterové hmoty na báze alkydových živíc, plnív (mleté
vápence, mastenec), titanovej beloby, organických a anorganických pigmentov (vrchné farby) s prídavkom
sušidiel a ďalších špeciálnych aditív (napr. UV absorberov pri vrchných farbách) v zmesi rozpúšťadiel.
3v1 – jednozložková syntetická farba na báze polyvinyl-polystyrenového spojiva, plnív (matovacia silika,
mastenec, špeciálne bariérové plnivá), inhibitórov korózie, špeciálnych pigmentových pást a ďalších
potrebných aditív v zmesi rozpúšťadiel.
2v1 – jednozložková syntetická farba na báze alkyd-uretánového spojiva, plnív (mleté vápence, špeciálne
bariérové plnivá..), inhibitórov korózie, špeciálnych pigmentových pást, sušidiel a ďalších potrebných aditív
v zmesi rozpúšťadiel.
Dokonale vyvážený pomer surovín a ostatných komponentov tak poskytuje jednotlivým výrobkom ich
jedinečné vlastnosti a súčasne definuje kvalitatívnu úroveň a možnosti použitia.
APLIKAČNÝ POSTUP
PRÍPRAVA PODKLADU VŠEOBECNE:
Drevo: Nové drevené povrchy musia byť dokonale očistené, vybrúsené a zbavené prachu. Prípadnú živicu
z povrchu odstráňte umytím terpentínom alebo nitroriedidlom. Staré, popraskané a odlúpujúce sa nátery
je najlepšie úplne odstrániť (teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov). Následne je
potrebné podklad znovu do hladka odbrúsiť a očistiť. Pre zvýšenie životnosti (najmä v exteriéri) ošetrite
povrch impregnačným prostriedkom Primalex FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO na drevo (spôsob, možnosti
použitia a postup aplikácie viď. etiketa výrobku). Vo vnútornom prostredí je možná impregnácia fermeže.
Prípadné defekty dreva (trhliny, popraskané suky a pod.) opravíme, v prípade lakov a lazúr špeciálnymi tmelmi
vo farbe dreva, pri použití vrchných krycích farieb Primalex syntetickým TMELOM. Po dokonalom vytvrdení
tmelu opravené miesta opätovne do hladka vybrúsime. Prebrúsené miesta odporúčame ešte raz impregnovať
napúšťadlom.
Kov: Kovové povrchy je potrebné dokonale zbaviť hrdze (napr. drôteným kartáčom, opieskovaním a pod.) a
očistiť od prípadnej mastnoty. Staré vrstvy nesúdržných náterov taktiež odstráňte. Takto pripravené a suché
kovové prvky čo možno najskôr ošetríme Primalex ZÁKLADNOU FARBOU ANTIKORÓZNOU. Na dosiahnutie
vysoko kvalitného podkladu odporúčame nerovnosti povrchu opraviť Primalex syntetickým TMELOM.
Po dokonalom vytvrdnutí tmelu opravené miesta opätovne do hladka vybrúsime.
66
APLIKÁCIA VŠEOBECNE:
Drevo: Na povrchy pripravené podľa vyššie uvedeného postupu môžeme aplikovať finálne povrchové úpravy:
• v prípade požiadavky na zachovanie viditeľnej štruktúry dreva použijeme Primalex LAZÚRU (tenkovrstvú
alebo hrubovrstvú) alebo Primalex LODNÝ LAK. Aplikujeme v jednej alebo dvoch vrstvách (podľa požiadavky
na odolnosť) maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním v intervale 24 hodín medzi jednotlivými
vrstvami. Zaschnutý povrch je vhodné pred ďalším náterom ľahko prebrúsiť jemným šmirgľovým papierom.
Pre zvýšenie životnosti a ďalších úžitkových vlastností je možné aplikovať kombináciu tenkovrstvej
a hrubovrstvej lazúry alebo tenkovrstvej lazúry a laku. Pigmentované lazúry lepšie chránia povrch dreva.
• v prípade požiadavky na krycí náter aplikujte najprv Primalex ZÁKLADNÚ FARBU v jednej alebo dvoch
vrstvách (interval medzi vrstvami je 12 hodín). Zaschnutý povrch základného náteru je vhodné do hladka
prebrúsiť a očistiť. Potom už nanášame vrchnú kryciu farbu v dvoch vrstvách (interval medzi vrstvami je 24
hodín). Typ vrchnej farby zvolíme podľa preferovaných vlastností konečného povrchu (napr. odtieň, lesk,
mat..) a podľa typu dreveného podkladu (okná, dvere..).
Pri syntetických lazúrach rešpektujte nasledujúce odporúčanie:
Z určitých druhov tropického dreva sa môžu rozpúšťať pigmenty, ktoré môžu zhoršovať konečný estetický
vzhľad. Niektoré druhy dreva spomaľujú schnutie náteru. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame najprv
vykonať praktickú skúšku.
www.primalex.sk
Kov: Následne na povrchy pripravené podľa vyššie uvedeného postupu opäť celoplošne aplikujeme Primalex
ZÁKLADNÚ FARBU ANITKORÓZNU. Pre dlhodobú ochranu je vhodné farbu naniesť v minimálnej hrúbke
40-50 μm v suchej vrstve. V exteriéri odporúčame použiť náter v dvoch vrstvách (viď. postup uvedený vyššie).
Zaschnutý povrch základného náteru je vhodné do hladka prebrúsiť a očistiť. Potom už nanášame vrchnú kryciu
farbu v dvoch vrstvách (interval medzi vrstvami je 24 hodín). Typ vrchnej farby zvolíme podľa preferovaných
požiadaviek na konečný vzhľad (napr. odtieň, lesk, mat..) a podľa spôsobu použitia (napr. radiátor..).
Výnimku tvoria farby Primalex JEDNOVRSTVOVÁ FARBA 2v1 a 3v1, ktoré sú „bezzákladovými“ farbami
a je možné ich nanášať priamo na kovové povrchy (ich špecifikácia je uvedená vždy pre konkrétny produkt)
zbavené mastnoty a nesúdržných častíc bez potreby použitia základných antikoróznych farieb (na dosiahnutie
zodpovedajúcej ochrany a dlhodobej životnosti náterov aplikujte v dvoch až troch vrstvách).
Farby, lazúry aj laky sú v konzistencii pripravenej na okamžité použitie, preto ich nie je potrebné riediť. Nátery sa
následne nanášajú odporúčaným štetcom alebo striekaním pri teplotách od +5 do +25°C.
Vo všetkých prípadoch znečistené náradie umyte ihneď po skončení práce odporúčaným syntetickým riedidlom.
APLIKAČNÉ NÁSTROJE
Konkrétne a vhodné aplikačné nástroje (maliarske štetce, valčeky) na lakovanie a ďalší doplnkový sortiment
lakovacích potrieb (zakrývacie fólie, pásky atď.) odporúčame vyberať si z ponuky špecializovaných predajní
napr. zn. PROGOLD. Súčasne získate aj možnosť odborného poradenstva a konzultácie
v oblasti farieb.
UPOZORNENIE
Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale zachováva úžitkové vlastnosti počas doby
uvedenej na etikete jednotlivých výrobkov (roky) od dátumu výroby uvedeného na obale.
SKLADOVANIE
Skladovanie v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
PRVÁ POMOC:
Všeobecne: Ak sa prejavia ťažkosti, alebo v prípade pochybností a pri náhodnom požití a zasiahnutí očí, vždy
vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tohto obalu. Pri nadýchaní: Premiestniť postihnutého na
čerstvý vzduch, zabezpečiť mu pokoj, zabráňte podchladeniu. Pri požití: Vypláchnuť ústa a vyhľadať lekársku
pomoc. Nevyvolávať zvracanie. Pri zasiahnutí pokožky: Odložiť kontaminovaný odev a pokožku umyť veľkým
množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí: Vyplachovať 10-15 minút čistou vodou.
Farby ani lazúry nie sú určené na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami
a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.
V prípade náterových hmôt obsahujúcich biocídne prípravky (Fungicídne napúšťadlo):
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené
informácie o prípravku.
LIKVIDÁCIA OBALOV A ODPADOV
Zvyšky výrobky N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky; Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu; Obaly znečistené: N 15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminové
nebezpečnými látkami.
Je zakázané likvidovať s domácim odpadom. Zvyšky prípravku
alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto určené obcou
na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte
osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi.
priestor pre nápad
67
PROFITECH
©
68
PROFITECH© INTERIÉR
PROFITECH© EXTERIÉR
BÁZA
BÁZA
Exkluzívny rad interiérových a exteriérových
farieb Primalex PROFITECH bol vyvinutý
v spolupráci so sieťou špičkových laboratórií
vo Veľkej Británií, Nemecku, Holandsku
a Francúzsku. Kľúčovými parametrami pre
vývoj produktov boli farebná presnosť
odtieňa, krycia schopnosť a aplikačné
vlastnosti. Výsledky testovania potvrdzujú
úplnú porovnateľnosť s najlepšími produktmi
na slovenskom trhu a v zahraničí.
69
PROFITECH
Dostupné výhradne v sieti
PROFITECH
©
PROFITECH INTERIÉR
BÁZA
Exkluzívna báza Primalex PROFITECH INTERIÉR
(báza L, D, Z; pre biele nátery je možné použiť
bázu L) dosahuje vďaka vysoko kvalitným
surovinám vynikajúcu kryciu schopnosť,
hlboký mat a garantuje najvyššiu farebnú
presnosť tónovaných odtieňov. Vyžaduje
však veľmi dobre pripravené podklady. Pri
jeho vývoji boli využité skúsenosti a poznatky
z viac než 1000 receptúr na vyspelých trhoch
západnej Európy.
Technické parametre:
Biela či natónovaná náterová hmota
je vhodná na nátery vyzretých nových
omietok, pevných suchých starých
podkladov a sadrokartónových dosiek vo
vnútorných priestoroch - obývacie priestory,
kúpeľne, kuchyne, detské izby, školy,
nemocnice, reprezentatívne aj komerčné
objekty.
Riedenie
Výdatnosť v jednej vrstve (m2/l)
Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách
Objemová hmotnosť (kg/l)
Obsah prchavých látok (%)
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
9 - 10
1,53
max. 42,5
min. 20 000
Prídržnosť na betóne (MPa)
1,78
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,02
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby na 1 obj. diel náteru max. 0,2 dielu vody)
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 72).
Dostupné výhradne v sieti
HLBOKÝ
mat
DOKONALÁ
PRESNOSŤ
ODTIEŇA
IDEÁLNA
KOMBINÁCIA
UMÝVATELNOSTI
A KRYCEJ
SCHOPNOSTI
Balenie (objem):
1l
5l
10 l
Aplikácia:
70
www.primalex.sk
©
PROFITECH EXTERIÉR
BÁZA
Exkluzívna báza Primalex PROFITECH EXTERIÉR (L, D, Z; pre biele
nátery je možné použiť bázu L) prináša veľmi dlhú životnosť
vďaka prvotriednemu spojivu. Je odolná voči umývaniu
a drhnutiu a nepriaznivým poveternostným vplyvom, vrátane
kyslých dažďov. Pre Primalex znamená prielom do segmentu
náterových hmôt, ktorý je už niekoľko rokov vysoko oceňovaný
našimi zákazníkmi. Po zaschnutí je náter mrazuvzdorný.
Neuzatvára priechod vodným parám.
Technické parametre:
Biela či natónovaná náterová hmota
je vhodná na vonkajšie nátery
(nástreky) vyzretého povrchu
vápennocementových omietok,
brizolitu, betónu, pórobetónu
apod. rodinných a bytových
domov, výrobných a predajných
objektov. Nie je vhodná na staré,
nedostatočne izolované objekty, kde
stenami vzlína voda zo základov.
Belosť L báza (%BaSO4)
Výdatnosť v dvoch vrstvách (m2/l)
Riedenie
6 - 10
Objemová hmotnosť (kg/l)
1,53
Obsah prchavých látok (%)
39 - 41
Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu (cykly)
1,87
Priepustnosť pre vodnú paru (m)
0,07
Prídržnosť na betóne po cykloch mrazu (MPa)
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ
VĎAKA
PRVOTRIEDNEMU
SPOJIVU
min. 20 000
Prídržnosť na betóne (MPa)
Mrazuvzdornosť (cykly)
Dostupné výhradne v sieti
90
min. 25
DOKONALÁ
PRESNOSŤ
ODTIEŇA
1,05
Odolnosť voči teplotným šokom (cykly)
min. 25
Prídržnosť po teplotných šokoch (MPa)
2,36
Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze W (kg. m-2.
0,12
Pripravená na okamžité použitie (v prípade potreby na 1 obj. diel náteru max. 0,2 dielu vody)
ZNÍŽENÁ
ŠPINIVOSŤ VĎAKA
HYDROFOBIZAČNEJ
ZLOŽKE
Prípadné ďalšie parametre a podrobné informácie o aplikácii sú súhrnne uvedené v závere oddielu (str. 72).
Balenie (objem):
1l
5l
10 l
priestor pre nápad
71
INTERIÉR BÁZA
EXTERIÉR BÁZA
Aplikácia:
PROFITECH
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
ZLOŽENIE
Náterové hmoty tvoria vysoko kvalitné prírodné suroviny (vápence, mastence..) v kombinácii s titanovou
belobou, prípadne farebnými pigmentovými pastami, ďalšími plnivami, organickou disperziou, derivátmi
celulózy a prídavkom potrebných aditív. Dokonale vyvážený pomer surovín a ostatných komponentov
tak poskytuje jednotlivým výrobkom ich jedinečné vlastnosti (belosť, kryciu schopnosť, odolnosť..)
a súčasne tak charakterizuje úroveň kvality a možnosti použitia.
APLIKAČNÝ POSTUP
PRÍPRAVA PODKLADU VŠEOBECNE:
Podklady musia byť súdržné a suché. Nátery nie je možné aplikovať na steny, z ktorých v dôsledku vzlínania
alebo presakovania vlhkosti odpadáva súčasný náter alebo omietka. Nové omietky a „murárske opravy“
obsahujúce vápno musia byť vyzreté min.4 týždne. Pred samotným maľovaním nové omietky a prípadné
opravy omietok zbavíme uvoľnených častíc a prachu. Hrubšie vrstvy starých náterov alebo nepriľnavé
časti je potrebné odstrániť (oškrabať), plochy opraviť a prípadné mastnoty umyť (v interiéri mydlovým
roztokom, na fasádach tlakovou vodou). Nové steny, stropy a staré maľby penetrujeme (spevníme)
Primalex UNIVERZÁLNOU penetráciou podľa návodu na použitie. Opravované povrchy s rozdielnou
nasiakavosťou a menej pevné, ale nosné povrchy, penetrujeme (spevníme) Primalex HĹBKOVOVU
penetráciou podľa návodu na použitie. Konkrétny typ penetrácie a jej správne použitie je uvedené
na etiketách jednotlivých výrobkov. Na nanášanie penetrácie a na menej pevné podkladové nátery
používame radšej maliarsku štetku. Kvalitné, pevné, odolné a nenasiakavé podklady, napr. umývateľné
maľby nie je potrebné penetrovať.
APLIKÁCIA VŠEOBECNE:
Pred samotnou aplikáciou náterov odporúčame vždy obsah v obale premiešať a nariediť podľa typu výrobku,
charakteru podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie (vždy uvedený pre každý konkrétny výrobok, napr.
PROFITECH INTERIÉR a EXTERIÉR riediť len na 1.vrstvu). Následne sa nátery nanášajú valčekom (na nové kvalitné hladké sadrokartónové povrchy a sadrové omietky v interiéri je vhodné použiť valčeky s nižším plyšom),
maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (viď nižšie tabuľka pre aplikáciu Airless) pri teplotách od +10
do +25°C. Fasádnu farbu PROFITECH EXTERIÉR nenatierať počas prudkého slnečného žiarenia, počas dažďa,
hmly, silného vetra (prípadne je možné fasádu pri aplikácii vhodne chrániť zatienením) a pri vlhkosti vzduchu
< 30% a > 80%. Bezprostredne po aplikácii by povrch nemal byť zaťažený dažďom najmenej 4 hodiny (platí
pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%, pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa čas výrazne predlžuje). Biele
aj natónované náterové hmoty odporúčame aplikovať zvyčajne v dvoch vrstvách, aby sme dosiahli potrebnú
kryciu schopnosť a ostatné požadované parametre. Aplikáciu druhej, prípadne ďalších vrstiev je nevyhnutné
realizovať vždy po dokonalom zaschnutí prvej vrstvy v závislosti od podkladu a konkrétnych podmienkach
v interiéri či exteriéri. V prípade pastelových odtieňov bázu PROFITECH INTERIÉR náterovú hmotu postačí
aplikovať jedenkrát na podklady podobne farebné a málo znečistené. Naopak v prípade aplikácie sýtych žltých, oranžových a červených odtieňov (kde môže byť krycia schopnosť nižšia) je potrebné aplikovať zväčša
viac než dve vrstvy a dbať na to, aby bola nanesená rovnomerná vrstva na celej ploche (vrátane prvej vrstvy).
Pri aplikácii natónovaných náterov je potrebné počítať s vyššou spotrebou na 1.vrstvu a nižšou spotrebou na
2. vrstvu, vzhľadom na priemerné výdatnosti uvedené pri konkrétnom výrobku. Povrchy, ktoré nemajú byť
znečistené penetráciou alebo náterovou hmotou, je potrebné zakryť. Znečistené miesta, náradie a pracovné
pomôcky je potrebné umyť pred zaschnutím náteru.
72
www.primalex.sk
Tabuľka aplikácie Airless:
Typ výrobku
Odporúčané riedenie pre airless aplikáciu (obj.%) Odporúčaný tlak pri použití trysky 517 (MPa)
PROFITECH© INTERIÉR
©
PROFITECH EXTERIÉR
Odporúčaný tlak pri použití trysky 514 (MPa)
5 - 10
190
170
0-5
180
160
Výrobky vhodné na aplikáciu vysokotlakým striekaním sú v katalógu označené piktogramom „pištoľ“.
Aplikácia interiérových náterov Primalex airless technikou je overená na striekacích zariadeniach zn.GRACO a STORCH.
APLIKAČNÉ NÁSTROJE
Konkrétne a vhodné aplikačné nástroje (maliarske štetce, štetky, valčeky) na maľovanie a ďalší doplnkový
sortiment maliarskych potrieb (zakrývacie fólie, pásky atď.) odporúčame vyberať z ponuky špecializovaných
predajní
napr. zn. PROGOLD. Súčasne získate aj možnosť odborného poradenstva a konzultácie
v oblasti farieb a farebného riešenia interiérov a fasád.
UPOZORNENIE
Doba použiteľnosti pri predpísanom spôsobe skladovania min.36 mesiacov od dátumu výroby. Náterové hmoty
nesmú zmrznúť!
SKLADOVANIE
Skladovanie v suchých uzavretých skladoch, v pôvodných obaloch pri teplote +5 až +25°C.
Palety s uzavretými obalmi nesmú byť skladované na sebe.
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, HYGIENICKÉ PREDPISY A EKOLÓGIA
Pri práci s nátermi nejedzte a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči tvárovým štítom alebo ochrannými
okuliarmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie
cesty pred vdýchnutím aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, ihneď
ich vypláchnite prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrite
regeneračným krémom. Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí uložiť do komunálneho
odpadu. Obal je úplne recyklovateľný. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly
kontaminované nebezpečnými látkami odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných
odpadov.
Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
OSTATNÉ
priestor pre nápad
73
SÚHRNNÉ INFORMÁCIE
Odolnosť voči oteru za mokra je klasifikovaná podľa normy STN EN 13 300 a je delená do piatich tried
(trieda 1 je najkvalitnejšia). Odolnosť voči umývaniu a drhnutiu sa uvádza skôr z dôvodu všeobecného
povedomia, je meraná podľa pôvodne platnej normy DIN 53 778, diel 2. Odolnosť je udávaná v cykloch.
POZNÁMKY
74
www.primalex.sk
POZNÁMKY
priestor pre nápad
75
PROFITECH
POZNÁMKY
76
www.primalex.sk
priestor pre nápad
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
[email protected]
infolinka: 0800 700 001
www.primalex.sk
Download

Stiahni - Primalex