katalóg
3- dielny filTeR
MODEL
EASY
EASY 7”
KÓD
Vyvinutý pre praktické inštalácie na miestach s obťiažnym prístupom a
tiež montáž bez prítomností kompetentnej osoby. EASY filter je vybavený
plastovým držiakom pre ľahkú a pevnú inštaláciu na stenu s použitím flexi
hadíc.
PRIPOJENIE
NÁDOBA
251159
3/4”
SAN
251160
3/4”
SAN biely
251161
1”
SAN
251158
1/2”
SAN
251162
1”
SAN biely
251163
3/4”
Polykarbonát
251165
1”
Polykarbonát
Polykarbonát
componenti trattamento acqua
water treatment products
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1°C / + 45°C
PRIETOK ( PRÁZDNA NÁDOBA Ø 3/4 “ 2400 l/hod
Ø 1“ 3600 l/ hod
Ø 1/2 “ I300 l /hod
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: NÁDOBA SAN 7 BAR (0,7 MPa)
NÁDOBA POLYKARBONÁTOVÁ 9 BAR (0,9 MPa)
EASY 10”
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: NÁDOBA SAN viac ako40 BAR (4,0 MPa)
NÁDOBA POLYKARBONÁTOVÁ viac ako 50 BAR (5,0MPa)
KÓD
PRIPOJENIE
NÁDOBA
251141
3/4”
SAN
251142
3/4”
SAN biely
NÁDOBA - SAN alebo POLYKARB. transpar. NETOXICKÉ
251143
1”
SAN
Developed for a practical installation in sites and positions of difficult access, also without the help of competent personnel, EASY filter housing is
equipped with a plastic bracket for an easy and stable fixing to the wall by
using flexible hoses.
251144
1”
SAN biely
251147
3/4”
Polykarbonát
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45°C
FLOW RATE (EMPTY HOUSING)
Ø 3/4 “ 2400 LT / H
Ø 1 “ 3600 LT / H
Ø 1/2 “ 1300 LT / H
251149
1”
Polykarbonát
251140
1/2”
SAN
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
PRIPOJENIA - MOSADZ
MATICA HLAVICE - ABS NETOXICKÝ
ZÁTKA - PLAST
O-KRÚŽOK - NBR
MAX. OPERATING PRESSURE (SAN BOWL) 7 BAR
(POLYCARBONATE BOWL) 9 BAR
BURST PRESSURE (SAN BOWL) OVER 40 BAR
(POLYCARBONATE BOWL) OVER 50 BAR
CONSTRUCTION MATERIALS
HEAD - ABS NON-TOXIC
EASY 5”
KÓD
PRIPOJENIE
NÁDOBA
251131
3/4”
SAN
251133
1”
SAN
251132
1/2”
SAN
EASY DUPLEX
KÓD. 251150
KÓD
251150
CONNECTIONS - BRASS
PRIPOJENIE
3/4”
251151
3/4”
PLUG - PLASTIC O RING - NBR RING NUT - ABS NON - TOXIC
BOWL - SAN / POLYCARBONATE TRASPARENT NON - TOXIC
6
7
NÁDOBA
SAN
Polykarbonát
3- dielny filTeR
MODEL
DIAMOND
PLUS
Particularly suitable for industrial applications, DIAMOND Plus
series are characterised by the bowl which is made of polycarbonate, a plastic material that is exceptionally resistant to mechanical solicitations. They feature big size connection threads,
thus being suitable for treating liquid volumes of a certain entity.
Zvlášť vhodný pre premyselné aplikácie. Model DIAMOND PLUS je vybavený
nádobou z polykarbonátu, materiálu ktorý je vysokoodolný mechanickému
namáhaniu. Vďaka veľkým pripájacím závitom je vhodný pre úpravy veľkých
objemov kvapalín pre objektové aplikácie.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRACOVNÁ TEPLOTA + 1°C / + 45°C
OPERATING TEMPERATURE + 1°C / + 45°C
PRIETOK (PRÁZDNA NÁDOBA BEZ VLOŽKY) Ø 1.1/4 “ 5200 l/hod
Ø 1.1/2“ 6000 l/ hod
FLOW RATE (EMPTY HOUSING) Ø 1” 1/4 5200 LT / H
Ø 1” 1/2 6000 LT / H
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: viac ako 50 BAR (5,0 MPa)
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: 9 BAR (0,9MPa)
MAX. OPERATING PRESSURE 9 BAR
BURST PRESSURE OVER 50 BAR
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
CONSTRUCTION MATERIALS
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
MATICA HLAVICE - ABS NETOXICKÝ
HEAD ABS NON - TOXIC
CONNECTIONS - BRASS
NÁDOBA - POLYKARBONÁT transp. , NETOXICKÝ
PLUG - PLASTIC O RING - NBR RING NUT - ABS NON-TOXIC
PRIPOJENIA - MOSADZ
BOWL - POLYCARBONATE TRASPARENT NON - TOXIC
ZÁTKA - PLAST
O-KRÚŽOK - NBR
8
DIAMOND PLUS 10” 3P
DIAMOND PLUS 10” 3P
KÓD. 251120
KÓD. 251130
Ø 1”1/4
Ø 1”1/2
POLYKARBONÁT
POLY KARBONÁT
componenti trattamento acqua
water treatment products
9
3- dielny filTeR
MODEL
DIAMOND
MINI
International Drops vyvinul model DIAMOND Mini pre
špeciálne použitie: pre inštaláciu priamo na prívodných potrubiach k domácim spotrebičom, ako napr. pred ohrievače
vody, pračky, a pod. pre ochranu pred tvorbou vodného
kameňa, ak sa použije náplň s polyfosfátovými kryštálmi.
DIAMOND MINI je vyvybavený malým rohovým pripojovacím závitom pre ľahšiu montáž pre uvedené aplikácie.
Naviac, tento model môže byť s 3- cestnou hlavicou, čím sa
vytvorila možnosť buď rohového, alebo priameho pripojenia.
International Drops has created DIAMOND Mini series for a specific use: installation on water pipes directly upstream domestic
applications such as water heaters, washing machines and others
for preventing scaling by using polyphosphate crystal. They have
been equipped with small-sized right angle connections to make
installation in this contest easier.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
OPERATING TEMPERATURE + 1°C / + 45°C
PRACOVNÁ TEPLOTA + 1°C / + 45°C
PRIETOK (PRÁZDNA NÁDOBA BEZ VLOŽKY)
FLOW RATE (EMPTY HOUSING) 1300 LT / H
Ø 1/2 “ I300 l /hod
MAX. OPERATING PRESSURE 5 BAR
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: 25 BAR (2,5 MPa)
BURST PRESSURE 25 BAR
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: 5 BAR (0,5MPa)
CONSTRUCTION MATERIALS
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
NÁDOBA - SAN transp. , NETOXICKÝ
PRIPOJENIA - MOSADZ
HEAD ABS NON-TOXIC
MATICA HLAVICE - ABS NETOXICKÝ
O RING - NBR
O-KRÚŽOK - NBR
CONNECTIONS BRASS
RING NUT - ABS NON - TOXIC
BOWL - SAN TRASPARENT NON - TOXIC
ZÁTKA - PLAST
DIAMOND MINI
KÓD. 251001
2- cestný ventil
Ø 1/2”
SAN/ABS
DIAMOND MINI
KÓD. 251000
3- cestný ventil
Ø 1/2”
SAN/ABS
componenti trattamento acqua
water treatment products
10
11
3-DIELNY FILTER
MODEL
SILVER
TAP
Vyvinutý jednoznačne pre ochranu samonasávacích čerpadiel.
SILVER TAP je filter pre zachytávanie piesku. Odfiltrované
zachytené nečistoty sa z nádoby odstránia cez odkalovací
ventil, ktorý je umietnený na dne. Toto manuálne vypustenie
nečistôt urýchľuje a zjednodušuje údržbu filtra bez nutnosti odstavenia prietoku vody. Nádoba je z polykrabonátu.
Expressly designed for protecting liquid suction elecrtopumps,
SILVER TAP sand-removal series allow drainage of filtered
particles by manually opening the drain ball valve located
on the bottom of the bowl, thus simplifying and quickening filter maintenance without having to stop the water flow.
The bowl is made of polycarbonate.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA + 1°C / + 45°C
PRIETOK (PRÁZDNA NÁDOBA BEZ VLOŽKY)
Ø 3/4 “ 2400 l /hod
Ø 1 “ 3600 l /hod
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1°C / + 45°C
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: 50 BAR (5,0 MPa)
FLOW RATE (EMPTY HOUSING) Ø 3/4” 2400 LT / H
Ø 1” 3600 LT / H
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: 9 BAR (0,9MPa)
MAX. OPERATING PRESSURE 9 BAR
BURST PRESSURE OVER 50 BAR
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
MATICA HLAVICE - ABS NETOXICKÝ
CONSTRUCTION MATERIALS
NÁDOBA - POLYKARBONÁT transp. , NETOXICKÝ
PRIPOJENIA - MOSADZ
HEAD ABS NON - TOXIC
ZÁTKA - PLAST
VYPUŠTACÍ KOHÚT - MOSADZ
CONNECTIONS - BRASS
PLUG - PLASTIC O RING - NBR RING NUT - ABS NON-TOXIC
O-KRÚŽOK - NBR
BOWL - POLYCARBONATE TRASPARENT NON-TOXIC
TAP - BRASS
KÓD
12
SILVER TAP 5”
SILVER TAP 5”
KÓD. 251007
KÓD. 251135
PRIPOJENIE
NÁDOBA
KÓD
251007
3/4”
POLYKARBONÁT
251135
3/4”
POLYKARBONÁT
251009
POLYKARBONÁT
251137
1”
POLYKARBONÁT
1”
PRIPOJENIE
NÁDOBA
componenti trattamento acqua
water treatment products
13
2- DIELNY FILTER
MODEL
ROOMY
componenti trattamento acqua
water treatment products
Oproti 3- dielnym filtrom má 2- dielny ROOMY väčšiu vnútornú
kapacitu a je zvlášť vhodný pre chemické náplne, ako polyfosfátové
kryštály a živice. Tiež má dlhšiu dobu medzi dvoma údržbami.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1°C / + 45°C
PRIETOK (PRÁZDNA NÁDOBA BEZ VLOŽKY) Ø 3/4 “ 2400 l/hod
Ø 1“ 3600 l/ hod
Ø 1/2 “ I300 l /hod
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: 5 BAR (0,5 MPa)
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: 30 BAR (3,0 MPa)
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
O-KRÚŽOK- NBR
NÁDOBA - SAN transpar. NETOXICKÝ
ZÁTKA - PLAST
PRIPOJENIA - MOSADZ
Compared to the standard 3-Piece housings, ROOMY 2-Piece housings
feature wider inner capacity and are particularly suitable for use with
chemicals such as polyphosphate crystals and resin also allowing longer
maintenance periods.
ROOMY 10”
KÓD
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45°C
FLOW RATE (EMPTY HOUSING)
Ø 3/4 “ 2400 LT / H
Ø 1 “ 3600 LT / H
Ø 1/2 “ 1300 LT / H
ROOMY 7”
PRIPOJENIE
NÁDOBA
KÓD
251012
3/4”
SAN
251014
1”
251112
1/2”
ROOMY 4”
PRIPOJENIE
NÁDOBA
KÓD
251008
3/4”
SAN
SAN
251010
1”
SAN
251108
1/2”
PRIPOJENIE
NÁDOBA
251004
3/4”
SAN
SAN
251006
1”
SAN
SAN
251104
1/2”
SAN
MAX. OPERATING PRESSURE 5 BAR
BURST PRESSURE 30 BAR
CONSTRUCTION MATERIALS
HEAD - ABS NON-TOXIC
PLUG - PLASTIC
CONNECTIONS - BRASS
O RING - NBR
BOWL - SAN TRASPARENT NON - TOXIC
14
15
ZMAKČOVAČE
MODEL
IDA
componenti trattamento acqua
water treatment products
WAVE
KÓD. 251600
Všetky naše filtre sa stávajú zmäkčovačmi, ak sú vybavené rúrkovým difúzorom v strede nádoby a oddeľovacím krúžkom. Vtedy
môžu byť nádoby naplnené polyfosfátmi, alebo inými chemikáliami.
KÓD
251600
PRIPOJENIE
NÁDOBA
3/4”
SAN
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1°C / + 45°C
PRIETOK (PRÁZDNA NÁDOBA BEZ VLOŽKY) Ø 3/4 “ 2400 l/hod
Ø 1“ 3600 l/ hod
MAX. PRACOVNÝ PRETLAK: 5 BAR (0,5 MPa)
DEŠTRUKČNÝ PRETLAK: 30 BAR (3,0 MPa)
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
HLAVICA - ABS NETOXICKÝ
MATICA HLAVICE - ABS NETOXICKÝ
NÁDOBA - SAN alebo POLY KARBONÁT transpar. NETOXICKÉ
PRIPOJENIE - MOSADZ
ZÁTKA -PLAST
VYPÚŠTACÍ KOHÚT - MOSADZ
O-KRÚŽOK - NBR
All our housings, when fitted with tubular diffuser and circular upper caps become batchers that can be filled with polyphosphate or
any other type of chemicals.
ROOMY 10” 2P
KÓD. 251053
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1° C/ + 45°C
FLOW RATE (EMPTY HOUSING) Ø 3/4 “ 2400 LT / H
Ø 1 “ 3600 LT / H
KÓD
C251053
PRIPOJENIE
NÁDOBA
3/4”
SAN
MAX. OPERATING PRESSURE 5 BAR
BURST PRESSURE 30 BAR
DIAMOND MINI 5” 3P
KÓD. 251047
CONSTRUCTION MATERIALS
HEAD - ABS NON-TOXIC
PLUG - PLASTIC
KÓD
CONNECTIONS - BRASS
251047
PRIPOJENIE
NÁDOBA
1/2”
SAN
O RING - NBR
DIAMOND EASY 10” 3P
BOWL - SAN / POLYCARBONATE TRASPARENT NON - TOXIC
KÓD. 251054
KÓD
251054
16
17
PRIPOJENIE
NÁDOBA
3/4”
SAN
FILTRAČNÁ VLOŽKA GEM
DESCRIPTION GEM
Je celá vyrobená z polypropylénu. Vložka
GEM je vlastne nádoba, ktorá môže byť
naplnená akýmikoľvek chemickými granulami, aktívnym uhlím, polyfosfátovými, alebo živicovými kryštálmi, a pod.
Entirely made of polypropylene, GEM series are ready to be filled with any type
of granular chemical: activated carbons,
polyphosphate, crystals, resins, etc. It is supplied complete of accessories.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 1200 litrov /hod
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
NÁDOBA
VEKO
ZVRŠOK
TESNENIE POLYPROPYLÉN
POLYPROPYLÉN
PENOVÁ GUMA
SYNTETICKÁ PENA
074
4”
093
POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE
FOAM RUBBER
SYNTHETIC MOUSSE
GEM ONYX s aktívnym uhlím je zvlášť
vhodná pre úpravu pitnej vody. Intenzívne znižuje chuť chlóru a tiež redukuje
prítomnosť ďalších častíc, prítomných vo
vode.
GEM EMERALD s poly fosfátovými kryštálmi
je vhodná pre domáce použitie pre
ochranu proti tvorbe vodného kameňa
v domácich spotrebičoch ako sú ohrievače
vody, pračky, umývačky riadu. Doporučuje
sa vymeniť filtračnú vložku , keď množstvo
poly fosfátových kryštálov klesne o 1/3
z pôvodnej úrovne.
GEM Onyx activated carbons filter cartridges are especially suitable for treating
drinking water, reducing intense chlorine flavour as well as other unpleasant substances
contained in water. Polyphosphate crystals
cartridges GEM Emerald are suitable for
domestic use, preventing scaling formation
in household appliances such as water heaters, washing machines. It is recommended
to replace the cartridge when the polyphosphate level drops 1/3 of the initial level.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK GEM ONYX 600 litrov /hod
PRIETOK GEM EMERALD 800 litrov /hod
STUPEŇ FILTRÁCIE 70 MICRON
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE (091) 600 LT / H
(098) 800 LT / H
FILTRATION DEGREE 70 MICRON
TYPE OF FILTRATION CHEMICAL-PHYSICAL
TYP FILTRÁCIE- CHEMICKO FYZIKÁLNA
CONSTRUCTION MATERIALS
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
CONTAINER
CAP
UPPER
SEALS
POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE
FOAM RUBBER
SYNTHETIC MOUSSE
JADE
Double - action filtering cartridges, JADE
consisting of a tubular felt structure filled with
activated carbons. The outer surface performs a mechanical filtration, whilst chemical
- physical treatment is obtained inside. Particularly suitable for water filtration and treatment,
eliminating intense chlorine flavour as well as
other unpleasant substances from water.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
TYP FILTRÁCIE- CHEMICKO-FYZIKÁLNO-MECHANICKÁ
S AKTÍVNYM UHLÍM
FELT - ACTIVATED CARBONS
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
NÁDOBA
POLYPROPYLÉN
VEKO
POLYPROPYLÉN
ZVRŠOK
PENOVÁ GUMA
TESNENIE SYNTETICKÁ PENA
KÓD. 251078
KÓD. 251076
KÓD. 251074
GEM
PRÁZDNÁ NÁDOBA
EMPTY CARTRIDGE
088
10”
KÓD. 251093
090
7”
092
4”
089
5”
S AKTÍVNYM UHLÍM
WITH ACTIVATED CARBONS
KÓD. 251091
QUARTZ
GEM ONYX
UMÝVATELNÁ NYLONOVÁ SIEŤKA
WASHABLE NYLON MESH
091
KÓD. 251088
KÓD. 251090
KÓD. 251092
KÓD. 251089
098
071
10”
069
7”
065
5”
067
4”
S POLYFOSFÁTOVÝMI KRYŠTÁLMI
WITH POLYPHOSPHATE CRYSTALS
KÓD. 251098
AMETHYST
KÓD. 251071
KÓD. 251069
KÓD. 251065
KÓD. 251067
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE
10” (600 LT / H)
7” (400 LT / H)
4” (200 LT / H)
FILTRATION DEGREE 25 MICRON
TYPE OF FILTRATION CHEMICAL-PHYSICAL
MECHANICAL
CONSTRUCTION MATERIALS
CONTAINER
CAP
UPPER
SEALS
POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE
FOAM RUBBER
SYNTHETIC MOUSSE
DESCRIPTION QUARTZ
quartz je filtračná vložka špeciálne
len pre mechanickú filtráciu vody. Jej
nylonová sieťka je umyvateľná a preto je QUARTZ opakovateľne použiteľný.
Specific for mechanical filtration of water
only, quartz nylon mesh series are washable and can be used several times.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 1800 litrov /hod
7” 1200 litrov /hod
5” 800 litrov /hod
4” 800 litrov /hod
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE 10” (1800 LT / H)
7” (1200 LT / H)
5” (800 LT / H)
4” (800 LT / H)
FILTRATION DEGREE 60 MICRON
TYPE OF FILTRATION MECHANICAL
STUPEŇ FILTRÁCIE 70 MICRON
CONSTRUCTION MATERIALS
TYP FILTRÁCIE- MECHANICKÁ
CONTAINER
CAPS
UPPER SEALS
SEALS
MESH
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
NÁDOBA
POLYPROPYLÉN LV30
VEKO
POLYPROPYLÉN LV30
ZVRŠOK
PENOVÁ GUMA
TESNENIE SYNTETICKÁ PENA
SIEŤKA
POLYESTER
POLYPROPYLENE LV30
POLYPROPYLENE LV30
FOAM RUBBER
SYNTHETIC MOUSSE
POLYESTER
FILTRAČNÁ VLOŽKA AMETHYST
DESCRIPTION AMETHYST
Amethyst je jednorázová filtračná vložka
špecialne len pre mechanickú filtráciu
vody, pozostávajúca z odolného polypropylénového vlákna navinutého na jadre z toho istého materiálu. Vyrába sa v
4 veľkostiach s rôznym stupňom filtrácie.
Amethyst are throw-away filtering cartridges specific for mechanical filtration, consisting of
resistant polypropylene fibres wound on a core
made of the same material. They are produced in
4 sizes with different filtering degrees as standard.
Customised models also available on request.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
GEM EMERALD
TECHNICAL CHARACTERISTICS
FILTRAČNÁ VLOŽKA QUARTZ
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
POLY PROPYLÉN
20
Dvojčinná filtračná vložka, pozostávajúca z plsteného
valcového obalu vyplneného aktívnym uhlím.
Vonkajší povrch zabezpečuje mechanickú filtríciu,
pričom chemicko-fyzikálna úprava je vykonávaná
vo vnútri. Je špeciálne vhodná pre filtráciu a úpravu
vody tým, že znižuje silnú chuť chlóru a tiež redukuje
prítomnosť ďalších častíc, prítomných vo vode.
STUPEŇ FILTRÁCIE 70 MICRON
CONSTRUCTION MATERIALS
CONTAINER
CAP
UPPER
SEALS
DESCRIPTION JADE
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 600 litrov /hod
7” 400 litrov /hod
4” 200 litrov /hod
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE 10” 1200 LT / H
DESCRIPTION GEM ONYX / EMERALD
POLYPROPYLÉN
POLYPROPYLÉN
PENOVÁ GUMA
SYNTETICKÁ PENA
076
7”
TECHNICAL CHARACTERISTICS
FILTRAČNÁ VLOŽKA GEM ONYX / EMERALD
NÁDOBA
VEKO
ZVRŠOK
TESNENIE FILTRAČNÉ VLOŽKY
GEM - GEM ONYX - GEM EMERALD
JADE - QUARTZ - AMETHYST
INOX - INOX PLISOVANÝ
CERAMIC
078
10”
FILTRAČNÁ VLOŽKA JADE
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 1500 litrov /hod
7” 1100 litrov /hod
5” 800 litrov /hod
4” 500 litrov /hod
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE 10” (1500 LT / H)
7” (1100 LT / H)
5” (800 LT / H)
4” (500 LT / H)
FILTRATION DEGREE FROM 1 TO 100 MICRON
TYPE OF FILTRATION MECHANICAL
STUPEŇ FILTRÁCIE- od 1 do 100 MICRONOV
CONSTRUCTION MATERIALS
TYP FILTRÁCIE- MECHANICKÁ
CONTAINER
POLYPROPYLENE
WOVEN STRUCTURE POLYPROPYLENE
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
NÁDOBA
POLYPROPYLÉN
VLÁKENNÝ OBAL
POLYPROPYLÉN
21
DESCRIPTION STAINLESS STEEL
Filtračný prvok tejto vložky je tvorený
plášťom zo závitov z nehrdzavejúcej ocele, ktorý dokáže vhodne odfiltrovať pevné
častice obsiahnuté vo vode. Životnosť tejto
vložky je podsatne dlhšia než životnosť plastových vložiek. Naviac, je tiež umyvateľná
a opakovane použiteľná.
The filtering element of these cartridges is
made by a cloth in stainless steel threads
that allows a suitable filtration for the removal of the solid accumulated with great
washings resistance more frequent. The
durability is greater than the cartridges
in plastic since they are stronger. These
cartridges are reusable in the time.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 1800 litrov/ hod.
7” 1200 litrov/ hod.
5” 800 litrov/ hod.
STUPEŇ FILTRÁCIE 60 MICRON
TYP FILTRÁCIE MECHANICKÁ
CONSTRUCTION MATERIALS
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
CONTAINER
MESH
SEALS
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
SYNTETICKÁ PENA
Plisovaný tvar tejto inox vložky vytvára
väčšiu filtračnú plochu v porovnaní so
štandardnými hladkými povrchmi. Tým
umožňuje dlhší čas medzi jednotlivými
čisteniami, resp. výmenami vložky a tiež
menšiu tlakovú stratu.
The particular PLATED shape of this cartridge has a larger filtering surface in comparison to the traditional smooth type allowing longer maintenance periods as well as
a reduced drop pressure.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 10” 1800 litrov/ hod.
7” 1200 litrov/ hod.
5” 800 litrov/ hod.
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE 10” (1800 LT / H)
7” (1200 LT / H)
5” (800 LT / H)
FILTRATION DEGREE 50 MICRONS
TYPE OF FILTRATION MECHANICAL
STUPEŇ FILTRÁCIE 50 MICRON
CONSTRUCTION MATERIALS
TYP FILTRÁCIE MECHANICKÁ
CONTAINER
MESH
SEALS
NÁDOBA
SITKO
TESNENIE Táto filtračná vložka pozostáva z lisovaného
keramického valca, impregnovaného striebrom, čím kombinujeme vysokú filtračnú
schopnosť keramického materiálu ( 0,9 mic.)
s prírodným antibakteriálnym prvkom ako
je striebro. K dispozícii je verzia s náplňou
s aktívnym uhlím.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PRACOVNÁ TEPLOTA +1° C / + 45° C
PRIETOK 400 litrov/ hod.
STUPEŇ FILTRÁCIE 0,9 MICRON
TYP FILTRÁCIE CHEMICKO-FYZIKÁLNA
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
NÁDOBA
VEKA
TESNENIE KERAMIKA
NORIL
EPDM
DESCRIPTION PLASTIC WALL BRACKETS
Sú k dispozícii v dvoch verziách, pre jeden filter, alebo pre dvojičky. Sú vhodné
pre EASY a EASY DUPLEX.
The plastic wall Brackets are available in
two versions for single as well as for double housing, they can be used for fixing
EASY and EASY DUPLEX filters housings
to the wall.
PLASTOVÉ VSUVKY
DESCRIPTION PLASTIC NIPPLES
Umožňujú lineárne spojenie
dvoch filtrov do dvojičky.
The nipple is an accessory that allows the
junction of two filter housings on line.
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
SYNTHETIC MOUSSE
RÚRKOVÝ DIFÚZOR
DESCRIPTION TUBOLAR DIFFUSER
Namiesto filtračnej vložky môže byť
použitý priamo do nádoby filtra tento
difúzor a nádoba sa môže priamo zaplniť
chemickými granulami.
Used instead of normal cartridges in 2
and 3 Piece housing for dosing any type
of chemicals in granules.
Kotúčový uzáver
DESCRIPTION CIRCULAR CAPS
Kotúčový uzáver sa používa s rúrkovým
difuzérom, aby zachytával filtračné granuly v nádobe.
The circular caps are to be used together
with the tubular diffusers to contain filtering granular materials within the bowl.
KÓD. 251328
KÓD. 251329
1383
10”
1382
7”
336
335
1381
5”
1”x1”
334
3/4”x3/4”
1/2”x1/2”
333
1/4”x1/4”
KÓD. 251336
KÓD. 251335
KÓD. 251334
KÓD. 251333
KÓD. 251383
KÓD. 251382
KÓD. 251381
256
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
SYNTETICKÁ PENA
FILTRAČNÁ VLOŽKA CERAMICA
PLASTOVÉ STENOVÉ DRŽIAKY
329
DESCRIPTION STAINLESS STEEL PLEATED
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
KOTÚČOVÝ UZÁVER - NÁDOBY- POISTNÝ
VENTIL - MONTÁŽNE KĽÚČE
328
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
SYNTHETIC MOUSSE
FILTRAČNÁ VLOŽKA INOX PLISOVANÁ
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
DRŽIAKY - VSUVKY- RÚRKOVÝ DIFÚZOR-
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE 10” (1800 LT / H)
7” (1200 LT / H)
5” (800 LT / H)
FILTRATION DEGREE 60 MICRONS
TYPE OF FILTRATION MECHANICAL
NÁDOBA
SITKO
TESNENIE PRÍSLUŠENSTVO
FILTRAČNÁ VLOŽKA INOX
254
250
DESCRIPTION CERAMIC
252
This cartridge consists of an extruded silver
impregnated ceramic tube combining the
high filtering power of ceramic (0,9 mic)
with a natural antibacterial element like silver. A special version of this cartridge filled
with granular activated carbon is also available upon request.
10”
TECHNICAL CHARACTERISTICS
OPERATING TEMPERATURE + 1° C / + 45° C
FLOW RATE (400 LT / H)
FILTRATION DEGREE 0,9 MICRONS
TYPE OF FILTRATION CHEMICO - PHYSICAL
CONSTRUCTION MATERIALS
CONTAINER
CAPS
SEALS
22
CERAMIC
NORIL
EPDM
7”
5”
4”
KÓD. 251250
KÓD. 251252
KÓD. 251254
KÓD. 251256
261
266
KÓD. 251302
KÓD. 251261
KÓD. 251266
KÓD. 251259
259
23
24
NÁDOBY
DESCRIPTION BOWL
Slúžia na vkladanie filtračných vložiek.
Nepriehľadné nádoby sú určené na exteriérové inštalácie a inštalácie na svetlých
miestach. Takáto úprava nádob zabraňuje
tvorbe baktérií vplyvom UV žiarenia.
Designed for containing the filter cartridges, opaque bowls are suitable for
installation outdoor and in lighted places, preventing formation of bacteria by
effect of UV-rays.
232
233
KÓD. 251232
SAN TRANSPARENTNÝ
TRASPARENT SAN
KÓD. 251233
SAN NEPRIEHĽADNÝ
OPAQUE SAN
MONTÁŽNE KĽÚČE
DESCRIPTION SPANNERS
K dispozícii v rôznych veľkostiach.
Available in different sizes, they enable
easy removal operations of the filters.
204
202
203
KÓD. 251203
KÓD. 251202
KÓD. 251204
INŠTALÁCIA A ÚDRŽBA
POISTNÝ VENTIL
DESCRIPTION SAFETY VALVE
Pracuje aj ako odvzdušňovací ventil,
aj ako prepúšťací ventil pri prekročení
pretlaku 9 bar.
It works both as a vent and safety valve,
preventing water hammering by automatically discharging as the pressure of 9
bar is reached.
096
KÓD. 251096
Filtre Internetional Drops sú príznačné vysokou kvalitou
a ľahkou inštaláciou a sú bez výrobných defektov. Avšak
je veľmi dôležité, aby inštalácia bola vykonaná správne
a presne podľa ďalej uvedených pravidiel. Naše výrobky
sú konštruované pre prácu s tekutinami v teplotnom rozmedzí 0°C až 45°C. Nesmú sa inštalovať do vonkajšieho
prostredia a na miesta vystavené priamemu dennému
svetlu.
Extrémne poveternostné podmienky môžu natrvalo
znehodnotiť celú konštrukciu filtra a materiály. V prípade, že nie je možné sa vyhnúť inštalácii filtra na priamom slenčnom svetle, musia sa použiť nepriehľadné
nádoby, aby sa zabránilo tvorbe baktérii a rias.
Je mimoriadne dôležité zabrániť tlakovým
rázom ešte pred inštalovaním filtra. Tým sa
dosiahne efektívne fungovanie a dlhá životnosť celého
filtračného zariadenia. Pre utesňovanie pripojení
filtrov používajte výhradne teflónovú pásku,
alebo teflónovú niť.
Iné tesniace materiály, ako sú zelené pásky, vytvrdzované tmely, silikón môžu reagovať s plastovými dielmi filtra a spôsobiť tak poškodenie celého zariadenia.
Doporučujeme nainštalovať do potrubného systému
redukčný ventil a expanznú nádobu, čím sa zabespečí
bezpečná činnosť zariadenia. Ak nie sú takéto prvky
nainštalované, doporučujeme použiť aspoň poistntný
ventil. art. 251096 aby sa predišlo vážnemu poškodeniu
filtra v prípade nadmerného nárastu tlaku.
Pred vybratím filtra z potrubia pre účely údržby( čistenia),
po odstránení prívodu vody, vždy najskôr odventilujte
filter povolením plastovej zátky na hlavici. V opačnom
prípade bude odobratie filtra veľmi ťažké a mohlo by
prísť až k jeho poškodeniu.
Po ukončení údržby (čistenia) naskrutkujte filter späť do
potrubia a pomaly otvorte prívod vody.
Nakoniec keď bude vzduch z nádoby vytlačený, dotiahnite zátku na hlavici.
Pre dosiahnutie správnej činnosti je dôležité pravideľne
čistiť filtračné vložky prúdom vody (pri umývateľných
typoch), aspoň 1x za mesiac. Výmena jednorázových
vložiek aspoň 1x za 6 mesiacov. Upchaté znečistené
vložky znižujú schopnosť riadnej filtrácie.
Ak chcete vykonávať bezproblémovú údržbu bez
prerušenia dodávky vody, urobte na potrubí vhodnú
slučku (by-pass), ktorou obídete filter.
OBR.č 1 PICTURE N°1
INSTALLATION AND MAINTENANCE
International Drops filter housings are characterised by
high quality and easy installation. They are guaranteed
to be free of manufacturing defects. It is however important to carry out installation properly and strictly follow
the rules indicated hereinafter : Our appliances are designed to work with fluids at temperatures between 0°C
and 45°C. Installation outdoors or in places exposed to
direct light must be avoided.
in case of overpressure. Before removing the filters from
the pipeline for maintenance operations, after interrupting the water supply, always let residual air vent from
the filter by unscrewing the plastic plug on top of the
filter; otherwise filter removal would be very difficult to
perform and the whole appliance might collapse.
After maintenance is carried out, screw the filter back
and open the water supply slowly, finally close the
plastic plug only after residual air in the filter has been
completely evacuated. For ensuring a correct operation of the appliance, it is important to regularly wash
the cartridges with current water (washable types), at
least once a month. Replace disposable cartridges at
least every six months, clogs due to dirty cartridges will
compromise correct filtering operations. To enable correct
maintenanceoperationswithoutinterruptingthewatersupply,
always provide the pipeline on which the filters are installed
with a By-Pass (see picture n°1).
Extreme weather conditions may irreparably damage
the whole filtering structure and materials. In case installation in places exposed to direct sunlight cannot be
avoided, it is important to use opaque bowls to prevent
formation of bacteria and algae. It is of highest importance to avoid any problem related to water hammering
before installing the filters, in order to ensure efficient
operation and long life of the whole filtering appliance.
For sealing the appliance use Teflon tape only. Sealants different than Teflon tape, such as green pastes,
hardening liquids or silicone may attack filters plastic
materials and cause breakage of the whole appliance.
It is advisable to install pressure-reducing devices along
with expansion vessels to guarantee safe operation of
the system. If such devices are not installed, it is recommended to provide the filters with the safety valve (article 251096) to avoid serious damage to the appliance
componenti trattamento acqua
water treatment products
27
componenti trattamento acqua
water treatment products
International Drops S.r.l.
Via G. Carducci, 3
25068 Ponte Zanano (BS)
Tel. +39 030 832800
Fax +39 030 8910552
www.internationaldrops.it
e-mail: [email protected]
Download

International Drops