K I N E K US – V Ý RO B K Y N A K A Ž DÝ D E Ň , S P O KOJ N OS Ť N A CE LÝ Ž I VOT
|1
MAGAZÍN
SPOLOČNOSTI
KINEKUS
ČÍSLO 5 - LETO
letná pohoda
relaxujeme
V LETE
PREDSTAVENIE ČAROMARKETU PRIEVIDZA
ZÁHRADA V LETE / ČAS DROBNÉHO BOBUĽOVÉHO OVOCIA
STAVIAME PLOTY
WWW.KINEKUS.SK
www.kinekus.sk
ÚVOD
| 03
Milí priatelia,
12
letná pohoda
04
08
12
13
14
15
16
18
20
22
23
OBSAH
PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS PRIEVIDZA
ÚSPECH SPOLOČNOSTI ZÁVISÍ HLAVNE OD ĽUDÍ
ZÁHRADA V LETE
LETO – ČAS DROBNÉHO OVOCIA
PREDAJ
50 OTÁZOK PRE LEPŠÍ PREDAJ ZA PULTOM
RADY A TIPY
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
NÁKUPNÉ DNI
PLAVBA PLŤOU POČAS NÁKUPNÝCH DNÍ
SVEDECTVO
ON BUDE ZA VÁS BOJOVAŤ, VY SA BUDETE LEN DIVIŤ
OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU
PRÁCA ĽUDÍ NETEŠÍ A ROBIA JU IBA PRE PENIAZE
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
POPULÁRNY NIELEN V DOMÁCNOSTIACH,
ALE AJ NA FIREMNÝCH AKCIÁCH
STAVIAME PLOTY
VÝSTAVBA OPLOTENIA
TIPY NA VÝLET
NA VÝLET V R
EGIÓNE TURIEC
ŽIVOT PO PRÁCI
VŽDY A V
ŠADE SA NÁJDE NIEČO JEDINEČNÉ
24
ZÁBAVA
26
RECEPT
ZDRAVÉ VARENIE V RÍMSKOM HRNCI
K MAGAZÍN ČÍSLO 5 - LETO
VYDAVATEĽ: KINEKUS, s. r. o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
REDAKCIA: PUBLISHING HOUSE, a. s., J. Milca 6, 010 01 Žilina, PRODUKCIA: PART agency, a. s.
LAYOUT A ZLOM: studio JAM Praha, PART agency, a. s.
VYCHÁDZA: Jún 2014, MIESTO VYDANIA: Žilina
EVIDENCIA: MK ČRE 18345. Prípadné zmeny cien a tlačové chyby vyhradené.
som rád, že sa stretávame pri čítaní
tohto, už piateho čísla K magazínu
a verím, že jeho obsah vám prinesie nielen užitočné rady, ale poteší aj
vaše srdce a vnesie trošku pokoja do
uponáhľanej mysle.
V tomto čísle predstavíme Kinekusákov našej prvej franchisingovej prevádzky v Prievidzi.
O tom, že ich práca baví, svedčia nielen ich slová, ale najmä
stúpajúci počet zákazníkov tejto prevádzky, ako aj osobné poďakovania, ktoré dostávam od vás (našich zákazníkov) za ich
prácu a nadšenie, s ktorým ju vykonávajú.
Leto patrí k pekným a príjemným obdobiam roka, preto
vám ponúkame množstvo inšpirácie, ako si ho užiť v pohodlnej hojdačke, kresle alebo na ležadle. Nákupcovia sa
snažili a tak aj túto sezónu nás prekvapili mnohými novinkami, ktoré sa Vám isto budú páčiť. Ak sa Vám už nebude
chcieť leňošiť, môžete si pripraviť sladké maškrty plné vitamínov z Vašej záhrady, ktoré spracujete počas leta, aby
Vám aj v zime dobre bolo.
Často hovoríme o búraní múrov, za ktorými sa schovávame pred ostatnými. Teraz prinášame článok, ako postaviť ten
správny plot, ktorý nás celkom neschová, ale aspoň ochráni to
naše územie pred tými, čo chcú škodiť. Pravda, aj stavanie plotov má svoje úskalia a povieme si aj o legislatívnych pravidlách.
Praxou ostrieľaný profesor Košturiak nám priblíži, ako dosiahnuť, aby nás práca nielen tešila, ale aj rozvíjala a napĺňala naše poslanie, ktoré nám bolo dané pre tento svet. Jedným
z najkrajších poslaní je práca v obchode. Profesionálom za pultom ponúkame niekoľko ďalších užitočných rád, ako získať zákazníka, prejaviť osobný záujem a hlavne dať každému úctu,
ktorá mu patrí. Lebo každý človek je jedinečný a má svoju hodnotu, pritom nezáleží, na ktorej strane pultu práve stojí.
Závislosti človeka ničia nielen navonok, ale hlavne zvnútra, na ich prekonanie a vyliečenie potrebujeme pomoc ľudí aj
pomoc Stvoriteľa. Ako sa mu dovolať? O tom nám povie Anna
vo svojom svedectve, ako ho zachytila Janka Jaššová.
Ľudia často túžia zažiť dobrodružstvo, a tak počas nákupných dní vo Veľkoobchode Kinekus ho na rozvodnenom Váhu
zažívali aj naši zákazníci. Ako to všetko dopadlo a aké boli straty, sa dočítate v reportáži priamo z plte.
Do letnej pohody určite patrí aj dobrý kotlíkový guláš. Uvariť
ho taký, aby všetkým chutil, je umenie, ktoré sa dá naučiť. Ako?
O tom si porozprávame v ďalšom článku nášho K magazínu.
O nádhernej prírode turčianskeho regiónu hovoria naše
tipy na výlet, ale tiež náš nový kolega Miroslav Slováček, ktorý
sa zamiloval do fotografovania.
Teší ma, že K magazín si nachádza cestu k čoraz väčšiemu počtu čitateľov. Mrzí ma, že nevieme vyhovieť záujemcom o predošlé čísla, preto vám ponúkame možnosť stiahnuť
si ktorékoľvek číslo K magazínu na stránke www.kinekus.sk.
Dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým kolegom a spolutvorcom za dobrú prácu a vám, našim čitateľom, želám pekné
leto plné pohody, milých stretnutí, zážitkov a inšpirácií.
Kamkoľvek idete, zoberte si so sebou úsmev.
Ing. Štefan Súkeník
www.kinekus.sk
04 |
PREDSTAVENIE KINEKUSU PRIEVIDZA
PRVÁ
FRANCHISINGOVÁ
PREVÁDZKA
KINEKUSU VZNIKLA
V PRIEVIDZI
Už tri a pol roka je v p
revádzke franchisingová predajňa
Kinekusu v P
rievidzi. Rozprávali sme sa s vedúcou prevádzky
Ľubicou Škorvánkovou.
PREDSTAVTE NÁM VAŠU PREDAJŇU KINEKUS.
V Prievidzi sa prevádzka KINEKUS otvorila
dňa 10. 10. 2010. Tento dátum si budem pamätať dlho, bola som pri slávnostnom otvorení, ako aj pri jej realizácii od naskladnenia tovaru až po prvý úspešný predaj. Dnes
je to už tri a pol roka od otvorenia. Novootvorená predajňa bola prvá franchisingová
prevádzka z projektu – konceptu Ing. Štefana Súkeníka, ktorý sa podelil o spoluprácu
s obchodným partnerom, žilinským podnikateľom Mgr. Marianom Huríkom. Momentálne pod jeho zastrešením máme aj druhú
prevádzku Kinekus v Martine.
AKÝM VÝVOJOM PREDAJŇA OD SVOJHO
VZNIKU PREŠLA?
KINEKUS PRIEVIDZA
KINEKUS / LETO 2014
Keďže som s prevádzkou spätá od jej vzniku,
musím konštatovať, že sa stále len vyvíjame
a učíme. Je to ako s dieťaťom, keď má rok, naučí sa chodiť, keď dva, tak rozprávať a my sme
práve nastúpili do materskej školy. Keďže sme
otvárali tesne pred Vianocami, hneď sme si
našli okruh stálych zákazníkov. Celkový vývoj
prevádzky nie je vidieť voľným okom, pretože
nejde o materiálny postup, ale o rast profesný,
ako sú školenia zamestnancov, požiadavky od
zákazníkov, dopyt tovaru, odstraňovanie nedostatkov, zoceľovanie kolektívu.
DIZAJNOVO SA ODLIŠUJETE OD OSTATNÝCH, PREČO STE SA TAK ROZHODLI?
Všetky prevádzky Kinekusu sú rozdelené na
štyri svety - náradie, záhrada, domácnosť, vy-
kurovanie. Zákazník by mal u nás nájsť všetko,
čo potrebuje v aktuálnej sezóne. Po otvorení
sme mali kladné aj záporné ohlasy od zákazníkov. Pre staršiu generáciu sme boli prínosom,
lebo predávame produkty, ktoré sú na Slovensku už dlhé roky, napr. káričky, sporáky, súdky
na kapustu. Pre mladšiu generáciu zákazníkov,
ktorá baží po veľkých nákupných centrách,
sme znamenali len krok späť. Každá prevádzka Kinekusu je špecifická nielen veľkosťou, ale
hlavne regiónom. V martinskej prevádzke sa
predávajú také výrobky, ktoré u nás nemajú
úspech. Preto sa prevádzky odlišujú zložením
svojho sortimentu.
AKÉ BONUSY PONÚKATE ZÁKAZNÍKOM?
MÁTE VERNOSTNÉ ZĽAVY?
PREDSTAVENIE KINEKUSU PRIEVIDZA
Požiadavky a nároky našich zákazníkov sa
neustále menia. Naša prevádzka je zameraná
jednak na mužskú časť zákazníkov a rovnako
tak máme široký sortiment pre požiadavky
žien. Neustále dopĺňame novinky do záhrady,
dielne, vykurovania, ale aj modernej kuchyne. Pre stálych zákazníkov prebieha vernostná súťaž KINEKUS POHODA, kde hlavnou
cenou v tomto ročníku je FIAT 500c a ďalšie
hodnotné ceny. Podporovaná je počas celého
roka letákovými akciami. Každý živnostník,
ktorý chce u nás nakupovať pravidelne, sa
u nás zaregistruje a dostane vernostnú kartu,
čím pri každom nákupe získa okamžitú zľavu
až do 10 %.
PREDSTAVTE NÁM TÍM SVOJICH ZAMESTNANCOV.
Náš pracovný kolektív je dosť veľký, keďže
obchod je otvorený sedem dní v týždni, vrátane sviatkov. Zamestnanci majú pracovnú
dobu prispôsobenú otváracím hodinám prevádzky. Kolektív tvorí 22 zamestnancov rozdelených na dve zmeny, pričom každá z nich
má svojho vedúceho – zástupcu vedúceho. Ja
ako vedúca prevádzky sa stretávam so všetkými zamestnancami. Nemôžem predstaviť každého zamestnanca osobitne, lebo ich beriem
ako kolektív. Každá zmena je v niečom lepšia,
šikovnejšia, zodpovednejšia, tolerantnejšia,
všímavejšia. Ale som veľmi spokojná so súčasným kolektívom.
AKO SI VYBERÁTE ZAMESTNANCOV? AKÉ
VLASTNOSTI BY IM NEMALI CHÝBAŤ?
Na prevádzke nemáme ani jedného odborne
vyučeného predavača, ale všetko sú to ľudia,
ktorí chcú pracovať práve v tomto odbore. Ja
osobne nemám rada, keď sa toto povolanie
podceňuje, veď celý svet je jeden veľký obchod,
je to všetko o komunikácii, aj keď musím pri-
znať, že dnešnému zákazníkovi ide hlavne
o cenu produktu. Na zamestnancoch preferujem hlavne komunikatívnosť, zodpovednosť
a pokoru.
NA ČO KLADIETE PRI VEDENÍ SVOJICH ĽUDÍ
DÔRAZ ?
Mám rada usmiatych a vyrovnaných ľudí,
ktorí sa vedia povzniesť nad niektoré tragikomické situácie, ktoré vznikajú pri predaji.
Každý z nás má určite nepríjemnú skúsenosť z iných predajní, neochotné predavačky,
a keď potrebujete poradiť, tak obsluhu nenájdete. Na našich prevádzkach sa snažíme hlavne splniť požiadavky zákazníka a ako bonus
dáme aj úsmev. To jediné je v dnešnej uponáhľanej dobe zadarmo. Na toto kladiem pri vedení dôraz.
| 05
výbere na post vedúceho prevádzky Prievidza.
Práca je v niektorých smeroch úžasná, ale aj
náročná. Niekedy sa strácate v termínoch
a inokedy v číslach. A pracovný deň je dlhší
a dlhší.
AKO RELAXUJETE PO PRÁCI? ČOMU SA RADA
VENUJETE VO VOĽNOM ČASE?
No, v prvom rade musím mať v práci čistý
stôl, lebo ak nie, tak sa veľmi nezrelaxujem.
Snažím sa byť zodpovedná, inak by ma vždy
práca dobehla. Ak sú náročné dni v týždni, tak
sa len sem–tam odmeňujem dobrou kávou,
milujem kávu na všetky spôsoby. Plus večerných desať minút ticha a náhrdelník z mojich
detí. Môj koníček je dosť náročný, rada cestujem za hranice nášho malého Slovenska. Keďže mi to zatiaľ vyťaženosť a deti neumožňujú,
tak relaxujem s dobrou knihou .
AKÝCH MÁTE ZÁKAZNÍKOV? AKÝ S NIMI
MÁTE VZŤAH?
Ako som už spomínala, od otvorenia si nás obľúbili staršie ročníky zákazníkov, ktorým sortiment vyhovoval. Im stačí ten úsmev, príjemná
komunikácia a výhodná cena, ktorú ponúkame.
Mladšiu vrstvu kupujúcich sme si museli získavať postupne, tam zaváži hlavne odbornosť,
dizajn či kvalita. Som vďačná za každého zákazníka, či príde pozitívne alebo negatívne naladený. Musím podotknúť, že máme tolerantných zákazníkov, ktorí sa k nám stále vracajú.
AKO STE SA DOSTALI K TEJTO PRÁCI?
USPOKOJUJE VÁS?
Počas mojej druhej materskej dovolenky firma, v ktorej som pracovala pred MD, zanikla
a prišla som o zamestnanie. Reagovala som
na pracovnú ponuku p. Huríka. Prešla som
úspešne dvomi výberovými konaniami, mesačným školením v Žiline a bola som najlepšia z troch kandidátov, ktorí postúpili vo
PREDAJŇA
PRIEVIDZA
Nábrežná 11,
971 01 Prievidza
Otváracie hodiny
Pondelok - sobota: 7:00 - 19:00
Nedeľa: 9:00 - 19:00
Kontakty
Tel.: 0907 999 225
E-mail: [email protected]
www.kinekus.sk
06 |
PREDSTAVENIE KINEKUSU PRIEVIDZA
ANKETA
PRÁCA JE NIEKEDY NÁROČNÁ,
ALE ROBÍ NÁM RADOSŤ!
Úspech každej spoločnosti závisí hlavne od ľudí, ktorí v nej pracujú. Inak to nie je ani v K
inekuse v Prievidzi. S malou
anketou sme oslovili aj troch zástupcov vedúcej predajne. Chceli sme vedieť, ako dlho tu pracujú, ako sa im práca páči,
čo majú na nej najradšej a č o považujú pre úspech za najdôležitejšie.
KATARÍNA KRAUSKOVÁ,
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO
V Kinekuse pracujem viac ako 3 roky, vlastne
od samého začiatku prevádzky. Na tejto práci
sa mi páči všetko. Práca je všestranná, sortiment je bohatý, a tak sa treba neustále zdokonaľovať. Rada sa podieľam na výbere nového
sortimentu. Každý deň je vždy o niečom inom.
Nemám rada stereotyp a ničnerobenie. Mám
rada pohyb a o tomto táto práca je, vždy je čo
robiť. Sme skvelý kolektív, neustále sa dopĺňame a pomáhame si. Pre zákazníkov sa snažíme
urobiť aj nemožné. Ich spokojnosť a úsmev na
tvári ma hrejú pri srdci.
Pre moju prácu je najdôležitejšia komunikatívnosť, zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie. Vždy sa snažím zo seba vydať aj
to posledné a hlavne mám rada poriadok. To
je moja, neviem či dobrá alebo zlá, vlastnosť,
ktorú sa snažím preniesť aj na kolektív.
FRANTIŠEK LAMPERT,
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO
Vo firme pracujem už štvrtý rok. Nastúpil
KINEKUS / LETO 2014
som v októbri 2010 a to bol aj dátum otvorenia našej predajne v Prievidzi. Každý deň sa
učím niečo nové, či už sa to týka sortimentu
alebo skúseností so zákazníkmi, s ktorými je
niekedy zaujímavá spolupráca.
Teší ma, keď zákazníci odchádzajú spokojní, aj to, keď sa k nám opäť vrátia. Preto sa
snažím čo najviac vyhovieť ich požiadavkám
výberom nášho sortimentu.
Mojou prednosťou je dlhoročná práca
a skúsenosti v oblasti strojárenstva a energetiky. Schopnosť učiť sa nové veci mi tiež nie
je cudzia.
Vzťah k zákazníkom mám kladný, i keď
práca je ťažká. To vám povie každý, kto s nimi
pracuje, pretože nie vždy prídu v dobrej nálade. O to je to pre nás predávajúcich ťažšie.
ING. MONIKA HVOJNÍKOVÁ,
ZÁSTUPCA PRE REKLAMAČNÉ ODDELENIE
Pri zrode prievidzského Kinekusu som bola
od samého začiatku, čiže od októbra 2010. Dá
sa povedať, že je to taká moja srdcová záležitosť po ukončení materskej dovolenky.
Za veľmi dôležitú považujem jednoznačne dynamickosť práce, neustály kontakt s novými tvárami a v neposlednom rade potrebu
súdržnosti pracovného kolektívu. Pracujem
na reklamačnom oddelení. Niekedy je pre
mňa naozaj ťažkým orieškom zvládnuť situácie s profesionálnym, ale zároveň aj ľudským
a ústretovým prístupom. Samotná značka
KINEKUS pôsobí na slovenskom trhu už vyše
20 rokov, čo dáva predpoklad stability a istoty. Tento pocit je aj pre zákazníka veľmi
dôležitý.
Pre výkon mojej pracovnej náplne je najdôležitejšia trpezlivosť a empatia. Ideálne by
bolo, keby reklamácie vôbec neboli potrebné, ale keďže je to utopický scenár, treba sa
neustále zdokonaľovať, rovnako sledovať novinky z oblasti legislatívy atď.
Ku každému zákazníkovi treba pristupovať osobitým spôsobom. Po troch rokoch tejto práce už viem odhadnúť, s akou emóciou
ku mne zákazník prichádza a ako adekvátne
reagovať. Ale milá a usmiata tvár spríjemní
každý deň.
PREDSTAVENIE ČAROMARKETU PRIEVIDZA
| 07
Osviežte sa
4213450 - Osviežujúci set
uvádzacia
Ideáln cena
e na
níži pocitovú
z
h
a
or ú
i
ž
e
i
t
e
v
ce d
plot
Os
u až
ni
o 10
°C
ČAROMARKET PRIEVIDZA
Pozrite si video
www.kinekus.sk
08 |
ZÁHRADA
Záhrada
V LETE
Informácie o s tarostlivosti o záhradu v letných mesiacoch nám poskytol skúsený
záhradkár Jozef Čerňanský z Tepličky nad Váhom.
JÚN
HNOJENIE
Dusíkaté hnojenie pokračuje. Veľmi priaznivo pôsobí spoločne so zavlažovaním a následným kyprením. V prvej polovici mesiaca
hnojíme jadroviny, kôstkoviny a drobné ovocie druhou polovicou celkovej dávky. Silne
rastúce okrasné rastliny hnojíme tiež dusíkom. K podpore druhej násady kvetov u odkvitnutých rastlín aplikujeme dusík spoločne so zálievkou. V polovici mesiaca hnojíme
trávnik dusíkom. Prihadzujeme a polievame
kompost.
PRANOSTIKY NA JÚN
Medardova kvapka (8. júna) štyridsať dní kvapká. Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí,
najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí. Na Petra a Pavla (29. júna), keď deň je jasný a čistý, rok
úrodný bude istý.
V LETE NA ZÁHRADE
KINEKUS / LETO 2014
V júni sa začínajú vytvárať prísušky, preto treba všetky plodiny zalievať. Dbáme na
správne zalievanie. Mladé menej a častejšie,
staršie menej často väčšími dávkami vody.
Spojíme to s prihnojovaním. Začína sa obdobie ruží.
OVOCNÁ ZÁHRADA
• Kypríme, odbujňujeme, zavlažujeme a prihnojujeme pôdu priemyselnými hnojivami
alebo kompostom. Nezabudnime kompostovať všetok odpad zo záhrady a z domácnosti.
• Ukončíme podlom viniča, vyväzujeme, vylamujeme zálistky, odstraňujeme rosné korienky dvoj- a trojročným kríkom.
• Ochrana proti obaľovačom.
• Ukončíme prebierku jabĺk a broskýň.
• Výdatne zavlažíme stromy aj slivky.
• Prevrúbľovávame vinič za zelena.
• Letný rez.
• Šittov rez – marhuliam skrátime výhony
o 1/3.
• Nezabudnime na zalievanie v období sucha.
Zálievku využívame na prihnojovanie. Prihnojujeme aj na list.
ZELENINOVÁ ZÁHRADA
• Z
beráme skorú zeleninu, uvoľňujeme plochy.
na pestovanie skorej zeleniny.
• Vysádzame neskorú kapustu.
• Zber skorých zemiakov a rebarbory.
• Rajčiaky vyväzujeme, vyštipujeme výhony.
• Zber malín, čerešní, ríbezlí, egrešov.
• Jahody vyčistíme a prihnojíme po zbere.
• K
oncom mesiaca vysádzame neskoré hlúboviny a pór.
OKRASNÁ ZÁHRADA
• Kosíme trávnik.
• Ružiam na rezanie vyštipujeme bočné púčiky, odstránime odkvitnuté kvety tesne nad
1,5-početným listom, prihnojujeme plnými
hnojivami.
• Režeme odkvitnuté okrasné kry.
ZÁHRADA
• Vysoké kvetiny vyväzujeme k opore.
• Vyberáme cibuľoviny – tulipány, narcisy od
25. 6. do 7. 7.
JÚL
HNOJENIE
Prihnojovanie zeleniny dusíkom pokračuje, ale už nehnojíme cibuľu na uskladnenie.
Od konca mesiaca trvalky už tiež nehnojíme
dusíkom.
ZELENINOVÁ ZÁHRADA
• Záhony jahôd okopeme, zavlažíme a prihnojíme, zakladáme nové jahodovisko.
• Vysievame skorý šalát pre priesady, čiernu
reďkev a vodnicu.
• Voľné záhony vysejeme rastlinami na zelené
hnojenie.
• Sejeme čínsku kapustu a endiviu.
• Zberáme cibuľu, kontrolujeme cesnak, necháme riadne vyschnúť.
• Vysievame špenát na neskorý zber.
PRANOSTIKY NA JÚL
Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, znamená to skorú zimu. Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte
(13. júla) zakvitať začína. Teplý Jakub (25. júla),
studené Vianoce.
OKRASNÁ ZÁHRADA
Záhrada nám v júli začína poskytovať množstvo kvetín, napríklad aj na skrášlenie interiérov. Nezabúdajme kompostovať zvyšky
zo záhrady a domácností. Ničíme burinu.
Zalievame.
• Odstrihávame odkvitnuté ruže a ostatné
kvetiny a remontujúce trvalky zrežeme.
• Za sucha zavlažujeme a prihnojujeme fosforečnými a draselnými hnojivami.
• Rezkujeme ruže a vresiskové rastliny.
• Posledný raz striháme živý plot.
OVOCNÁ ZÁHRADA
• Po zbere egrešov, ríbezlí a malín odstránime
vyrodené konáriky, pozbierame polámané
konáriky a ovocie, pokypríme.
• Pozbierame popadané ovocie a spracujeme.
• Na viniči vyštipujeme zálistky, vyväzujeme letorasty a striekame proti peronospóre
a múčnatke, neskôr proti botrytíde.
• Striekame proti obaľovačom.
• Očkujeme podpníky.
• Na ovocné stromy, prípadne vinič, zavesíme
fľaše so sladkým roztokom.
• Príprava priestorov pre uskladnenie úrody.
• Zber kôstkovín a skorých jabĺk.
AUGUST
HNOJENIE
Od konca mesiaca už nehnojíme dusíkom ani
zeleninu, najmä vytrvalú a určenú na skladovanie. Pre zlepšenie pôdy pri nových výsadbách jahôd zapracujeme do ornice organické,
fosforečné a draselné hnojivá.
PRANOSTIKY NA AUGUST
Keď je na Vavrinca (10. augusta) pekná, teplá
chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá. Ak prší na
| 09
Nanebovzatie Panny Márie (15. augusta), kazia sa
zemiaky. Keď august páli, bude páliť aj víno.
V auguste nastáva čas na presvetľovanie a rez ríbezlí, egrešov a kôstkovín, očkovanie a štepenie.
OVOCNÁ ZÁHRADA
• Po zbere malín odstránime vyrodené výhonky, režeme višne, znižujeme čerešne.
• Zberáme letné jablká, hrušky a slivky.
• Moníliou napadnuté plody zberáme a likvidujeme v asanačných jamách.
• Vinič prihnojíme síranom draselným a striekame proti chorobám, snímame neperspektívne letorasty a osečkovávame, chránime
hrozno proti vtáctvu a osám.
• Režeme kôstkoviny, jadroviny, orechy, očkujeme, vrúbľujeme čerešne a višne za kôru,
stromkové ríbezle a egreše a odrezkami rozmnožujeme ríbezle.
• Vysádzame nové jahodovisko.
• Zber hrozna, príprava pôdy na výsadbu.
ZELENINOVÁ ZÁHRADA
• Na záhony vysievame bielu reďkev, reďkovku
a valeriánku.
• Vysádzame skoré odrody kalerábu.
• Neskoré hlúboviny a zeler dobre polievame.
• Sejeme cibuľu Všetana.
• Vysádzame skoré odrody kalerábu a šalátu.
• Prihrnieme pór, ružičkovému kelu odstránime vrchol.
OKRASNÁ ZÁHRADA
• Delením rozmnožujeme pivonky, kosatce,
ostrôžky, ľalie biele a prvosienky.
• Presádzame dvojročné kvetiny.
• Očkujeme ruže a iné okrasné dreviny.
• Pripravíme cibule tulipánov a narcisov.
• Dosievame, resp. upravujeme trávnik.
• Staviame novú skalku.
PLASTOVÁ
KRHLA
NOŽNICE
OBERAČ
HADICA
KOMPLETNÁ
www.kinekus.sk
10 |
ZÁHRADA
Leto-ČAS DROBNÉHO OVOCIA
Sladké drobné bobule plné vitamínov patria medzi príjemné osvieženie mnohých z n
ás. Okrem toho, že výborne chutia, sú
prospešné pre naše zdravie. Napríklad 100 g čiernych ríbezlí pokryje minimálnu dennú potrebu vitamínu C dospelého človeka.
B
obuľové ovocie patrí k významným
letným zdrojom vitamínov, minerálov
a ďalších látok potrebných pre správne fungovanie ľudského organizmu. Pri ich
nedostatku, ale u niektorých druhov aj pri
prebytku, sa začnú dostavovať mnohé ťažkosti. Málokto si uvedomuje ich možný súvis
s rôznorodosťou stravy a požívaním zeleniny
a ovocia plného prospešných látok. V minulosti dochádzalo k vzniku chorôb napríklad
u námorníkov, ktorí na mori strávili dlhé
obdobie bez konzumácie ovocia a zeleniny.
Ideálne je pritom konzumovať čerstvé plody bez dlhšieho skladovania – mnoho vitamínov sa totiž počas skladovania a ďalšieho
spracovania stráca. Týka sa to najmä vitamínu C. Pri spracovaní dochádza k stratám v závislosti od spôsobu konzervácie. Napríklad
vitamínu C sa často stratí viac ako polovica.
Medzi prvé letné ovocie nepochybne
patria jahody. Pre svoju sladkú chuť a typickú vôňu sú veľmi obľúbené a často v záhra-
KINEKUS / LETO 2014
PLODY ZO ZÁHRADY
AJ Z PRÍRODY SÚ PRE
NAŠE ZDRAVIE ČASTO
PROSPEŠNEJŠIE
AKO MNOHÉ LIEKY...
dách pestované a následne konzumované.
Na lúkach, v krovinách, v podraste riedkych
lesov, na rúbaniskách rastú podstatne chutnejšie a sladšie jahody lesné. Všetky odrody obsahujú veľké množstvo vitamínu C,
draslík, kyselinu listovú a ďalšie cenné vitamíny a minerálne látky. Jahody patria do
skupiny alergénov a citlivým jedincom spôsobujú alergické reakcie, väčšinou vo forme
svrbiacej vyrážky.
Ako ďalšie postupne dozrievajú maliny.
Sú sladké a ich listy sa používajú v prírodnej
medicíne. Majú pozitívny účinok na obličky,
močový mechúr a tráviaci trakt, taktiež znižujú krvácanie pri menštruácii.
Na začiatku leta dozrievajú aj ríbezle.
Môžeme sa stretnúť s odrodami bielymi,
červenými a čiernymi. Najsladšie bývajú ríbezle biele, ale tie sú aj najmenej rozšírené.
Medzi najrozšírenejšie a súčasne najhodnotnejšie z hľadiska zdraviu prospešných
látok patrí vitamínová „bomba“ leta, čier-
ZÁHRADA
RECEPTY
NEVARENÝ MALINOVÝ SIRUP
LIS NA OVOCIE
Keďže sa sirup nevarí, zostáva v ňom zachovaná väčšina cenných vitamínov. Na prípravu môžeme použiť aj iné drobné ovocie, napr. ríbezle,
jahody, černice, pričom postupujeme podobne.
SUROVINY
DEMIŽÓN
POHÁR
ne ríbezle. Obsahujú veľa vitamínu C, komplex vitamínov B, draslík, mangán, železo,
ale aj dostatok vlákniny. Navyše v šupke je
obsiahnuté farbivo, ktoré má protizápalové
účinky a ničí aj baktérie spôsobujúce črevné
ťažkosti. Skrátka, patria medzi najzdravšie
plody, ktoré sú bežne prístupné v lete.
Ďalšie zo skupiny letných plodov rodiacich až do jesene sú okrem skvelej chuti aj
výnimočne zdravé čučoriedky. Pozitívne
účinky čučoriedok sú už oddávna známe:
liečenie tráviacich ťažkostí, ochorení močového mechúra či dokonca liečba niektorých
typov otráv. V súčasnosti sa ukázalo, že zabraňujú zhoršovaniu zraku, ale takisto dokážu chrániť pred zeleným a sivým zákalom.
Voľne v prírode sa čučoriedky nachádzajú
na kyslých pôdach, hlavne v nadväznosti
na ihličnaté stromy, pričom vystupujú aj do
vysokých nadmorských výšok. Tieto rastliny bývajú vysoké do 50 cm a sú pre mnoho
zvierat nevyhnutným prostriedkom na získanie dostatku energie pred zimou. V záhradách sa pestujú rôzne klony, najmä americké odrody, ktoré dosahujú výšku až 2 m
a úroda z jedného kríka dosahuje až 9 kg.
Okrem plodov sa pre liečebné účely používajú aj listy, najmä vo forme výluhov a čaju.
Netreba zabúdať ani na ďalšie plody zo
záhrady aj z prírody. Také egreše, moruše alebo neskôr v jeseni rakytník, hrozno
i brusnice patria do skupiny ovocia, ktoré
je nášmu zdraviu často prospešnejšie ako
mnohé lieky, a pritom skvele chutí.
| 11
chladnúť. Nezakrývame! Je potrebné, aby
sa čo najviac prebytočnej vody odparilo. Po
ochladnutí znova privedieme do varu a miešame, dokým nám za vareškou nezostáva
stopa - tzn., že sa hmota hneď nezleje, ale ostane malý „jarček“. Plníme do umytých zaváracích pohárov, po uzatvorení otočíme hore
dnom a prekryjeme utierkou. Môžeme ešte
5 minút sterilizovať pri teplote 80 °C.
2 l malín
2 l prevarenej vody
60 g kyseliny citrónovej
2 kg cukru
Maliny zalejeme vodou, pridáme kyselinu
citrónovú, premiešame a necháme jeden deň
postáť. Môžeme občas premiešať.
Po 24 hodinách obsah prefiltrujeme cez
plátno. Nevytláčame! Maliny, ktoré zostanú
v plátne, môžeme použiť na výrobu džemu.
Prefiltrovanú malinovú šťavu odmeriame a pridáme toľko cukru, koľko je tekutiny,
tzn. na 1 l šťavy pridáme 1 kg cukru. Miešame, kým sa cukor celkom nerozpustí (môžeme miešať s prestávkami).
Pripravíme si fľaše, ktoré dôkladne umyjeme a vypláchneme horúcou vodou. Do
týchto fliaš následne plníme sirup a starostlivo ich uzavrieme korkovou zátkou (ktorú
predtým takisto vyvaríme).
VARENÝ SIRUP Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ
(MARTINA BALUŠÍKOVÁ)
SUROVINY
200 ml čiernych ríbezlí
100 - 120 ks ríbezľových listov
1700 ml studenej vody
1700 g kryštálového cukru
kyselina citrónová
Čierne ríbezle umyjeme, trochu popučíme
a spolu s listami a vodou krátko povaríme.
ČUČORIEDKOVÝ DŽEM
SUROVINY
1 kg čučoriedok
250 g cukru
Prepláchnuté očistené čučoriedky dáme
do hrnca, posypeme cukrom a celú zmes privedieme do varu. Odstavíme a necháme vy-
Necháme cez noc stáť.
Potom precedíme. Do šťavy pridáme cukor a podľa chuti kyselinu citrónovú. Privedieme do varu. Chvíľočku povaríme. Penu
pozbierame a dáme preč. Horúce plníme do
fliaš, ktoré ešte sterilizujeme.
www.kinekus.sk
12 |
PREDAJ
OVERENÉ PRAXOU, TOTO
PLATILO PRED 100 ROKMI.
PLATÍ TO AJ DNES?
50
20.
OTÁZOK
PRE LEPŠÍ
PREDAJ
ZA PULTOM
POKRAČOVANIE Z MINULÉHO ČÍSLA
Je asi päťdesiat vecí, ktoré má
poznať každý predavač za pultom.
Priblížime vám ich vo forme
zaujímavých otázok. Až budete
môcť na všetky tieto otázky
odpovedať „áno“, stanete sa
dobrým predavačom za pultom,
ktorý bude mať vždy úspech
v akomkoľvek obchode.
Vyskúšajte, ako by ste odpovedali
na nasledujúce štyri otázky.
19.
PAMÄTÁM SI STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV A OSLOVUJEM ICH MENAMI
ALEBO TITULMI?
Základom každého obchodu sú jeho stáli zákazníci a nie ľudia, ktorí si prídu raz či dvakrát
do roka niečo kúpiť.
Pravidelní zákazníci očakávajú, že ich budeme poznať. Ak sa na nich pozerá predavač
ako na cudzincov, je to veľmi veľká chyba, lebo
mnohí z nich budú mať nepríjemný pocit.
Stáli zákazníci v prvom rade očakávajú, že
budú oslovovaní menom alebo titulom.
Preto každý, kto chce byť dobrým predavačom za pultom, by si mal cvičiť pamäť na
KINEKUS / LETO 2014
mená a tváre. Jednoduchým trikom je zapísať
si mená a tituly, a potom k nim skúšať priradiť
aj tváre zákazníkov.
Čím väčší je obchod, tým väčšiu má zákazník radosť, ak je oslovovaný svojím menom
alebo titulom.
20.
PREJAVUJEM OSOBITÝ ZÁUJEM
O KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA?
Existujú predavači, ktorí majú pohľad ako
vyľakaná ryba. Pozerajú sa na zákazníka očami, ktoré nič nehovoria, rozprávajú čo najmenej a zaobchádzajú so všetkými rovnako.
Zákazníkovi obyčajne nie je veľmi príjemné, ak ho obsluhuje takýto predavač. Takúto
obsluhu si obzvlášť dobre zapamätajú ženy,
ktoré viac do tohto obchodu neprídu. Skôr ju
znesie muž, aj keď z nej takisto nemá veľkú
radosť.
Zákazníci prosto nebudú navštevovať obchod, v ktorom si ich nik poriadne nevšimne a kde majú pocit, akoby pre zamestnancov
nič neznamenali.
21.
SOM ÚCTIVÝ K ZÁKAZNÍKOM?
Všetci zákazníci sú radi, ak predávajúci prejavia voči ním úctivosť. Ženy a muži, ktorí majú
nad päťdesiat, ju aj očakávajú.
Úctivosť ani zďaleka neznamená akési
„podlizovanie sa“. Pravým významom úctivosti pri predávaní za pultom je, že zaobchádzame a hovoríme so zákazníkom tak, aby mal
pocit, že niečo znamená, že si ho vážime, že
má v našich očiach hodnotu. A to je pravda!
Každý zákazník pre nás niečo znamená. Potrebujeme jeho nákupy, peniaze a priazeň.
Potrebujeme aj jeho odporúčanie. Čo zákazníčka hovorí o našom obchode svojim známym, rozhodne o tom, či budeme rásť alebo
budeme musieť predajňu zatvoriť.
Je omnoho lepšie preceniť zákazníka ako
ho podceniť. Ak s ním zaobchádzame úctivo,
pomôžeme mu i tak trochu k sebaúcte, ktorú
dnes toľko ľudí potrebuje. Bude nám za túto
pomoc vďačný a bude u nás nakupovať.
22.
PRINESIEM VŽDY ZÁKAZNÍKOVI TOVAR, KTORÝ SI ODO MŇA ŽIADAL?
Niekedy zákazníci nehovoria zreteľne
a niekedy sú tiež predavači svojimi myšlienkami niekde inde.
Isté je, že zákazník sa vždy cíti nepríjemne
dotknutý, ak žiada rukavice veľkosti 6 a predavač mu prinesie 7. Ak chce hnedé topánky
a predavač mu prinesie čierne.
Preto je dobré veľmi pozorne vypočuť želanie zákazníka, a ak nerozumieme, tak sa radšej
vhodným spôsobom opýtame, akoby sme mali
priniesť niečo, čo od nás zákazník nepýtal.
Predavačov, ktorí majú v tomto nedostatky,
je veľmi veľa. Stáva sa to pri zhone a u predavačov, ktorí sú domýšľaví a myslia si, že ihneď
všetko správne vedia. Obyčajne to nie je tak
a predavač týmto spôsobí nepríjemnosť sebe aj
zákazníkovi.
???
RADY A TIPY
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
1.
AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNU NÁHRADU
ZA KLASICKÚ ŽIAROVKU?
Po zákaze predaja klasických žiaroviek Európskou úniou v záujme úspory elektrickej
energie sa mnoho ľudí pýta, aká žiarovka je
pre nich najvhodnejšou náhradou. Odpoveď
na túto otázku nie je jednoznačná. Každý typ
nových žiaroviek a žiariviek má svoje výhody aj nevýhody, ktoré sa vám v krátkosti pokúsime predstaviť. V súčasnosti sa na trhu
môžeme stretnúť s halogénovými žiarovkami, kompaktnými žiarivkami a žiarovkami zo
svetelných diód, tzv. LED žiarovkami.
Pôvodné žiarovky premieňali na svetlo iba asi 8 % energie, zvyšok bol premenený najmä na teplo. Mali však veľmi príjemné svetlo s teplotou chromatickosti okolo
HALOGÉNOVÁ ŽIAROVKA
Výhody: tvarovo aj kvalitou svetla najviac
podobné klasickým žiarovkám, relatívne
lacná náhrada
Nevýhody: životnosť do 2000 – 3000 hod.,
z náhrad najnižšia účinnosť
2700 K, čiže svetlo, ktoré sa označuje ako
teplé biele.
Náhradou s veľmi podobnými vlastnosťami sú vylepšené, väčšinou halogénové žiarovky. Pri dosiahnutí rovnakej svietivosti dosahujú úsporu približne 25 % - 40 % a vydržia
svietiť 2000 – 3000 hodín, čiže až 3-násobok
bežnej žiarovky. Dajú sa stmievať a môžu pracovať v širokom rozsahu okolitých teplôt.
Výrazne úspornejšou alternatívou sú
kompaktné žiarivky. Pre dosiahnutie rov-
KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA
Výhody: životnosť 6000 – 15000 hod.,
vysoká úspora energie
Nevýhody: citlivé na časté zapínanie /
vypínanie, menej kvalitné svetlo, väčšie
rozmery, prítomnosť ortuti – potreba
odbornej recyklácie, obmedzená možnosť
stmievania, citlivé na dotyk, obmedzené
použitie v rôznych teplotných prostrediach
| 13
nakej svietivosti im postačuje asi 30 % el.
energie, svetlo však nie je také kvalitné, pretože konštrukčne ide o jeho vytváranie vysokofrekvenčným blikaním. Pri väčšine typov
býva problém s pomalším nábehom na plný
svetelný výkon, s plynulým stmievaním a tiež
s počtom cyklov zapnutia. Pri vysokých teplotách okolia dochádza k citeľnému poklesu
životnosti, preto nie sú vhodné do uzavretých
typov svietidiel. Obsahujú ortuť, preto musia
byť odborne zlikvidované / recyklované.
Medzi najnovšie patria tzv. LED žiarovky.
Majú vysokú účinnosť, usporia najviac energie, pri správnom umiestnení vydržia svietiť
desaťtisíce hodín, nemajú problém s častým
zapínaním. Sú však finančne náročnejšie, citlivé na prehriatie a svetlo je často smerovo
orientované.
LED ŽIAROVKA
Výhody: výrazná úspora energie, možnosť
častého zapínania / vypínania, svietivosť až
100 000 hodín
Nevýhody: vysoké vstupné náklady, potreba
chladiča – väčšie rozmery, citlivé na vysoké
teploty, často smerovo orientované svetlo
www.kinekus.sk
14 |
NÁKUPNÉ DNI
PLAVBA PLŤOU POČAS
NÁKUPNÝCH DNÍ
V dňoch 22. – 24. mája sa vo veľkoobchode Kinekus konali Nákupné dni.
Z
účastnili sa ich veľkoobchodní odberatelia, ktorí mali možnosť pozrieť si aktuálnu ponuku produktov, ako aj porozprávať sa o aktuálnych potrebách a prianiach
zákazníkov. Pre našich partnerov sme pripravili oddychový program, ktorý okrem iného
zahŕňal aj plavbu plťou cez Strečniansku úžinu. Pltníctvo bolo na Slovensku do začiatku
20. storočia veľmi významným spôsobom pre-
NA PLTIACH
KINEKUS / LETO 2014
pravy dreva, ale aj mnohých iných komodít,
napr. soleného mäsa, koží na spracovanie, zeleniny a ovocia. A práve cesta okolo Strečna patrila k tým nebezpečnejším, kde na pltníkov číhalo mnoho nástrah v podobe nebezpečných skál.
Dnes po úpravách toku a odstrele nebezpečných
brál je plavba bezpečná a ovplyvňuje ju iba prietok Váhu, ktorý bol pri našich plavbách niekoľkonásobne vyšší, ako je priemer, čo viacerých
partnerov odradilo. Pre tých, ktorí verili pltníkom – profesionálom, sa z plte otvoril výhľad na
prekrásnu jarnú prírodu Malej Fatry a zrúcaniny
dvoch hradov. Väčšine sa páčil aj odborný výklad o histórii pltníctva, nebezpečných skalách,
povestiach a spestrením boli aj piesne v podaní
pltníkov v miestnych krojoch.
Aj týmto by sme sa chceli poďakovať našim partnerom za dlhoročnú spoluprácu.
SVEDECTVO
| 15
ON BUDE ZA VÁS BOJOVAŤ,
VY SA BUDETE LEN DIVIŤ.
Svedectvo
D
rogová závislosť, nedôvera voči každému a všetkému, sebaobviňovanie, pocit
neschopnosti z opakovaného zlyhania,
zúfalstvo...
Keď sme sa spoznali, toto boli veci, ktoré
napĺňali každodennú manželovu realitu, tvorili jeho svet. Roky prechádzal zo vzťahu do
vzťahu, stále sklamanejší a prázdnejší... Okrem
toho nosil v sebe aj hlbokú túžbu po zmene,
pre neho neuskutočniteľnú.
Už počas našich prvých stretnutí boli tieto
veci pomerne zjavné, mám na mysli, že sa nedalo nevšimnúť si to. S odstupom času to vidím tak, že keď sa tieto veci začali počas našich
rozhovorov otvárať, začala sa tam vlievať nádej. Ona bola tou hnacou silou pokračovať vo
vzťahu, ako z mojej, tak aj z manželovej strany.
Od prvých týždňov našich stretnutí bol Ježiš hlavným „koordinátorom“ nášho času. Všetko sme vložili do jeho rúk, stavili sme prosto
na neho. V podstate to bola nutnosť, pretože
hneď, ako sa začala nejaká oblasť zlepšovať, iná
sa zhoršovala, bol to boj nad naše sily. Po našich modlitbách Pán oslobodil manžela od dlhoročnej drogovej závislosti, v podstate zo dňa
na deň. Nepociťoval túžbu ani fyzickú závislosť
na droge. Vzapätí na to sa však postupne začali
ďalšie boje, ktoré by bez modlitby nebolo možné zvládať a už vôbec nie vyhrať. Asi najväčším problémom boli vtieravé myšlienky, ktoré sprevádzali manžela dňom i nocou aj počas
nášho manželstva. Boli to myšlienky plné negativizmu, toho, že mi nemá dôverovať, že ho
raz aj tak sklamem, že nie je dosť dobrý na to,
aby sa na ňom mohli plniť Božie veci a pod. Obdobie, kedy manžel prežíval tieto „stavy“, bolo
dosť dlhé. Počas tohto obdobia som sa ja s istotou v srdci modlila (mimochodom, takú istotu
som predtým nikdy nemala, asi ani potom), aby
ho Boh sprevádzal, ochraňoval a uzdravil. Bola
som si stopercentne istá, že Boh moje modlitby vypočuje a že sa to už vlastne deje. A naozaj.
On ma počúval a konal. Postupne sila zlého slabla, bolo viac „jasných dní“. Dnes sme manželmi
už 9 rokov, máme 3 zdravé, krásne deti a istotu,
že ak veci zveríme do Božích rúk, On bude za nás
bojovať, my sa budeme len diviť.
ANNA
VEĽKOSŤ OTCOVÝCH RÚK
V Biblii, v Prvej knihe kráľov, je opísaný príbeh
vdovy zo Sarepty, jej syna a proroka. Stretnutie vdovy a proroka Eliáša bolo rozpačité, lebo
od nej pýtal chlieb a ona sama žila v krajnej
biede. Na jeho prosbu odpovedala: „Ako žije
Pán, tvoj Boh, mám iba za priehrštie múky
v hrnci a trochu oleja v krčahu. Keď to zjeme,
môžeme zomrieť.“ Eliáš jej povedal: „Neboj sa!
Najprv z toho priprav malý pecník pre mňa a dones mi ho! Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. Lebo toto hovorí Pán, Boh Izraela: „Múky
z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať
olej až do dňa, keď Pán dá na zem dážď.“ Išla
a urobila podľa Eliášovho slova. A jedla ona, on
i jej dom a od toho dňa múky z hrnca neubudlo
a z krčaha nechýbal olej podľa Pánovho slova,
ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto
udalostiach jej syn zomrel. Eliáš jej povedal: „Daj
mi svojho syna!“ Potom sa nad ním modlil, volal k Pánovi, on ho vypočul a chlapec ožil. Žena
vravela Eliášovi: „Teraz už viem, že si Boží muž
a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé.“ 1kr 17
Vieme si predstaviť, čo by sa bolo stalo
s chlapcom aj s vdovou, keby neboli poslúchli
proroka? Pravdepodobne by boli zomreli od hladu. A keby si svojho mŕtveho držala v náručí?
Bol by zostal mŕtvy. Nechajme sa poučiť týmto
Božím slovom, aj životnou skúsenosťou Anny:
„Daj mi svojho syna!“, „Daj mi svojho manžela!“ „Daj mi svoj problém!“, volá k nám Otec na
nebi, „a ja sa už postarám. Budem za Teba bojovať, ty sa budeš len diviť.“ Uverme Božiemu
slovu o jeho dobrote a starostlivosti o nás.
JANKA JAŠŠOVÁ
www.kinekus.sk
16 |
OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU
OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU
Je veľa ľudí, ktorí chodia do práce. Sú zamestnaní množstvom činností, ktoré im neprinášajú radosť a niekedy nechápu ani
ich zmysel. Práca ich neteší a robia ju iba pre peniaze.
P
rieskumy ukazujú, že až dve tretiny ľudí
v práci nenachádzajú radosť. Aké strašné – robiť 8 hodín denne a vyše 40 rokov svojho života niečo, čo ma nebaví. Strašné
aj pre zákazníkov, ktorí si všímajú, že sa sestrička v nemocnici neusmeje, pani učiteľka
kričí, čašník čaká na víkend a predavačka na
koniec pracovnej doby. Kedysi som videl film,
kde sa pýtali černocha, ktorý umýval podlahu v Národnom úrade pre letectvo a vesmír
(NASA), čo je jeho povolaním. On s úsmevom
odpovedal, že spolupracuje na tom, aby mohli
ľudia lietať do vesmíru. Aké krásne, ak človek
v jednoduchej práci, ako je čistenie podlahy,
nájde taký nádherný cieľ. Aký úžasný pocit má
murár, ktorý vie, že stavia nádhernú katedrálu
KINEKUS / LETO 2014
na rozdiel od murára, ktorý iba kladie jednu
tehlu na druhú.
Sme denne zamestnávaní množstvom činností, ktoré nás oberajú o čas a niekedy nám
prinášajú peniaze. Kladieme si často otázku čo,
ako a za koľko robíme. Ale tá hlavná otázka je:
prečo to robíme? Otázka „prečo“ nás privedie
od zamestnania k povolaniu, teda k tomu, čo
nás nezamestnáva, ale volá, podobne ako Ježiš
vo Svätom písme: „Poď ku mne, nasleduj ma...“
Každý z nás je jedinečná ľudská bytosť, nie sme
stroje, ktoré obsluhujú zákazníkov. Sme ľudia
a zákazníci tiež. Nevymieňame si tovar za peniaze, ale môžeme si dávať každý deň to, čo
všetci tak veľmi potrebujú – úsmev, lásku,
dôveru, úctu, slušnosť a vzájomnú pomoc.
KLADIEME SI ČASTO
OTÁZKU ČO, AKO
A ZA KOĽKO ROBÍME.
ALE TÁ HLAVNÁ
OTÁZKA JE: PREČO
TO ROBÍME?
OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU
NA SVETE JE MILIARDA
ĽUDÍ BEZ PRÁCE
A ZAMESTNANÝCH
BUDE UBÚDAŤ.
STROJE, ROBOTY
A AUTOMATY,
KTORÉ MALI
ĽUĎOM POMÁHAŤ
V PRÁCI, ICH O
PRÁCU POSTUPNE
PRIPRAVUJÚ.
Zamestnanie vykonávame, v povolaní dávame
a dostávame lásku. Boh nás má rád bez ohľadu na to, či ho máme radi my. On neobchoduje, ale povoláva ľudí k dvom krokom – milovať
Pána a druhého človeka. Ak bude v našej práci viac takejto lásky, bude v nej aj viac radosti pre nás samotných, aj pre našich zákazníkov.
A nakoniec aj viac peňazí na účte. Keď si kupujem knižku alebo rastlinky či náradie do záhrady, cítim, či má predavač svoju prácu rád alebo
nie. Ak má, tak sa k nemu rád vraciam. Viem, že
ľudia v obchodoch nie sú stroje – nemôžu poznať všetky detaily každého tovaru a nemôžu
mať stále dobrú náladu. Je to ťažká práca, aj zákazníci sú niekedy nervózni, nevedia, čo chcú.
Pozrime sa na to ináč. Berme zákazníka, ktorý
nám je nesympatický a rozčuľuje nás, ako trénera našej trpezlivosti a sebaovládania. Poďa-
kujme sa mu s úsmevom za lekciu, ktorú nám
dal – zadarmo.
Na svete je miliarda ľudí bez práce a zamestnaných bude ubúdať. Stroje, roboty a automaty, ktoré mali ľuďom pomáhať v práci, ich
o prácu postupne pripravujú. Veľké internetové firmy investujú veľa peňazí do automatických systémov, ktoré budú vydávať a doručovať zákazníkom tovar. Viete, že už existujú aj
automatické vznášadlá na doručovanie tovaru domov, roboty na pasenie dobytka, pomoc
pacientom v nemocniciach a dokonca 3D tlačiarne, ktoré dokážu vytlačiť jedlo?
Teším sa, že sú stále firmy, kde ako zákazník cítim ľudský prístup, ľudí, ktorí chcú
úprimne pomôcť a keď sa im niečo nevydarí, tak sa ospravedlnia a poctivo svoju chybu
napravia. Nemám rád nadnárodné supermar-
| 17
kety, mám rád ľudí a teším sa, keď si dokážu pozrieť do očí, usmiať sa, povedať si niečo
pekné a urobiť tak tento svet trochu lepším.
Koľko ľudí ide každý deň už do práce so zlou
náladou. Viem, že možno na to majú mnohé
dôvody – ťažké životné situácie alebo negatívne správy z médií. Nie je dôležité, či je vonku dážď alebo metelica, pekné počasie si môžeme nosiť v sebe sami. Ak nás niekto hnevá,
je to náš problém, že sme to pripustili. On
je taký – usmejme sa na neho a poďakujme
sa mu za lekciu trpezlivosti. Moja manželka
sa usmieva od rána. Ja sa namrzený vlečiem
z postele a ona ma víta otázkou – „Ako si sa
vyspinkal, tatko Janko?“ No čo jej mám na to
povedať? Usmejem sa aj ja a ona mi podá svoje
„hatla patla“ (ľanový olej, jogurt a rôzne obilniny, ktoré sme dostali od Mirka Sanigu pre
vtáčiky). Chutí to výborne a asi to je aj zdravé, keď po tom tie vtáčiky tak krásne spievajú.
A deň je hneď krajší. V práci môžem úsmev od
svojej manželky odovzdať ďalej. Každý zákazník je príležitosť. Nemám na mysli príležitosť
obchodnú, ale šancu stretnúť človeka a urobiť
pre neho niečo dobré, poslať ďalej dobré slovo
a trochu lásky. Môžeme takto dávať aj dostávať veľmi veľa každý deň a tešiť sa zo života.
Bez ohľadu na to, akú máme prácu. A v tomto
nás automaty, aj keď sú rýchlejšie a presnejšie, zatiaľ nahradiť nemôžu. JÁN KOŠTURIAK
3D TLAČIAREŇ
www.kinekus.sk
18 |
GULÁŠ
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
Letné obdobie býva vo zvýšenej miere využívané na návštevy, veľakrát spojené s konzumáciou jedla. Veľmi populárnym
nielen v domácnostiach, ale aj v rámci firiem, je varenie kotlíkového gulášu.
P
re prípravu dobrého kotlíkového gulášu
je potrebné vybrať si ten správny kotol.
Na trhu je mnoho typov kotlíkov. Vyrábajú sa z rôznych materiálov. Všetky majú svoje výhody aj nevýhody a je iba na nás, čomu
dáme prednosť. Medzi klasiku patria kotlíky
z medi. Sú krásne na pohľad, navyše má meď
výborný prestup tepla. Sú však náročné na
údržbu. Pred každým varením je najprv potrebné dôkladne kotlík očistiť od zeleného povlaku, tzv. medenky, ktorá je zdraviu škodlivá.
Ani uchovanie uvareného gulášu dlhšiu dobu
v takomto kotlíku nie je zo zdravotného hľadiska dobré, navyše sú medené kotlíky, najmä
tie kvalitnejšie z hrubšieho materiálu, niekoľkonásobne drahšie ako iné druhy. Ďalším ty-
KINEKUS / LETO 2014
KOTLÍKY NAD
OHŇOM MUSÍ NIEČO
DRŽAŤ. NA TO NÁM
POSLÚŽIA RÔZNE
DRUHY KOTLÍN
AT
ROJNOŽIEK.
pom je liatinový kotlík. Nie je tak často využívaný. Okrem vyššej investície vyžaduje taktiež
zvýšenú starostlivosť. Najbežnejšie sa používajú kotlíky nerezové a smaltované. Nerezové
kotlíky sa dobre čistia a sú dostatočne odolné
pri neopatrnej manipulácii. Pri varení je ale
potrebná zvýšená opatrnosť, pretože najmä
v kotlíkoch z tenšieho plechu sa pri pôsobení
väčšieho plameňa suroviny častejšie pripaľujú.
Preto je vhodné používanie nerezových kotlíkov s väčšou hrúbkou steny, kde dochádza
k rovnomernejšiemu šíreniu tepla. Zrejme najčastejšie sa však stretneme s kotlíkom smaltovaným. Smaltované nádoby všeobecne patria
medzi kvalitné a vhodné na varenie a nebýva
problém ani s dlhším uchovaním guláša v kot-
GULÁŠ
líku. Medzi ich pozitívne vlastnosti patrí vďaka svojmu povrchu veľká odolnosť smaltu pred
pôsobením baktérií a plesní, navyše do jedla neprechádza kovová „pachuť“. Nie sú také
háklivé na pripaľovanie. Na druhej strane - je
potrebné dávať zvýšený pozor pri manipulácii. Pri výraznejšom buchnutí sa môže smalt
vo vnútri poškodiť a vtedy je potrebné kotlík
vyradiť a viac na varenie nepoužívať.
Kotlíky nad ohňom musí niečo držať. Na
to nám poslúžia rôzne druhy kotlín a trojnožiek. Aj tu je na výber niekoľko druhov, pričom
v ich používaní sú výrazné rozdiely. Ak sa guláš pripravuje niekde v domácom prostredí, je
ideálne použiť kotlinu. Vtedy nám postačí menej paliva ako v prípade otvoreného ohniska
a aj v prípade vetra je oheň stále ideálne vedený na dno a steny kotlíka, pričom si ho vieme
v určitom rozsahu aj regulovať. Nevýhodou je
z pohľadu skladnosti prípadný prevoz kotliny
niekam do prírody, kde sa varenie gulášu často
praktizuje. Na výber je viacero druhov, ktoré sa
líšia tvarom, výškou nožičiek, materiálom použitým na výrobu, jeho hrúbkou a povrchovou
úpravou. Vyrábajú sa v mnohých priemeroch,
takže nie je problém vybrať si tú správnu kotlinu ku každému bežne používanému kotlu.
V prípade použitia kotlíka v prírode, najmä ak
sú možnosti na prepravu priestorovo obmedzené, je ideálne použitie trojnožky. V takom
prípade máme na výber dva varianty. Jedným
je trojnožka s retiazkou a háčikom. Výhodou je
nastavenie výšky zavesenia nad ohnisko, nevýhodou, že sa nám pri miešaní kotlík neustále hýbe, čo sťažuje miešanie surovín v kotlíku.
Oveľa praktickejšie je použitie trojnožky s obručou, do ktorej vsadíme kotlík. Je pevná a pri
bežnom zaobchádzaní nehrozí vyliatie gulášu.
Samozrejmosťou sú rôzne priemery obruče.
Okrem týchto základných komponentov
na prípravu dobrého gulášu potrebujeme aj
| 19
TIPY
ďalšie doplnky. Správna veľkosť a tvar varechy nám uľahčí miešanie, najmä v prvej fáze,
keď je potrebné mäso podusiť. Dobre sediaca
pokrievka zabráni padaniu popola do kotlíka
a samozrejme urýchli varenie. Bežne sa používajú nerezové alebo smaltované, ale výborné sú aj drevené. Pri servírovaní nesmie
chýbať správna naberačka a miska na guláš.
Potom už stačí iba zaželať dobrú chuť!
• Chuť niektorých pridávaných korenín sa varom ničí. Platí to najmä pre cesnak a majoránku. Preto tieto pridávame až pri dokončovaní
a odstavení z priameho plameňa.
• Správny guláš má byť správne dochutený.
Veľa ľudí chce, aby bola chuť správne „ostrá“.
Pre mnoho ľudí je to naopak chybou. Ak sa
chceme vyhnúť diskusiám o štipľavosti, môžeme guláš uvariť bez ostrých prísad a pri
dokončovaní časť odobrať do menšieho kastrólika, nakrájať doňho niekoľko chilli papričiek a nechať krátko povariť. Pri servírovaní
si potom môže každý pridať toľko štipľavého
vývaru, aby dosiahol pre neho ideálnu mieru
štipľavosti.
• Najlepší je kotlíkový guláš vtedy, keď sa
použijú 2 - 3 druhy mäsa. Vyberá sa najmä
mäso z prednej časti zvierat, ktoré nie je príliš chudé.
• Mnoho ľudí pozná pravidlo pre pomer mäsa
a cibule 1:1. Nejde však o pomer hmotnostný, ale objemový. Veľa cibule častokrát mení
chuť na nasladlú. Ideálny pomer je niekde medzi pomerom mäsa a cibule 2:1 až 1:1, pričom
chuť je závislá aj od konkrétnej odrody cibule.
• Zemiaky na zahustenie je najlepšie dávať
hneď, ako začneme dusiť mäso. Môžu byť pokrájané na väčšie kocky, ale pri mäse, ktoré
je potrebné variť dlhšie, napr. hovädzina, sa
môžu dať aj menšie celé zemiaky. Počas varenia sa postupne rozpadnú a krásne guláš
zahustia.
• Ak sa varí niekde pri dome, je vhodné namiesto čistej vody použiť vývar z kostí. Pripravovaný kotlíkový guláš to výrazne chuťovo
obohatí. Takisto použitie bravčovej masti je
oveľa lepšie ako príprava na oleji.
KOTLÍKY
KOTLÍK
NA TROJNOŽKE
NEREZOVÝ
KOTLÍK
www.kinekus.sk
20 |
ZÁHRADA
Staviame ploty
Výstavba oplotenia z ohradového pletiva patrí medzi najčastejšie a z e
konomického hľadiska medzi najprijateľnejšie
alternatívy. Na trhu je veľký výber rôznych druhov pletiva.
P
letivo môžeme rozdeliť na pozinkované
a poplastované. Na výber je zväčša vo
výške 100 – 200 cm, s rozdielnymi veľkosťami a tvarom oka, hrúbkou použitého drôtu či spôsobom tvorenia oka. To môže byť spletané alebo zvárané - to je omnoho pevnejšie.
Pletivo sa väčšinou predáva v dĺžkach 25 m,
no v ponuke mnohých výrobcov sú aj iné dĺžky. Poradíme vám, ako postupovať pri stavbe jednoduchého oplotenia z najbežnejšieho
typu ohradového pletiva.
POSTUP PRÁC
Pri stavbe plota si musíme najskôr kolíkmi vyznačiť rohy oplotenia i jeho prípadné zalomenia, v prípade príliš dlhého úseku aj každých
približne 50 m. Tie si spojíme šnúrou. Pozdĺž
KINEKUS / LETO 2014
vyznačenej línie si najprv vyrovnáme pôdu
a vyznačíme miesta na osadenie stĺpikov.
Vzdialenosť medzi stĺpikmi by sa mala pohybovať okolo 2,5 m. V rohoch a každých asi
25 m osádzame k stĺpikom aj vzpery. Mali by
byť uchytené približne v dvoch tretinách výšky stĺpika od úrovne terénu a k zemi by mali
smerovať pod uhlom 35° - 45°.
Pre osadenie stĺpikov sa hĺbia diery s priemerom zhruba 30 cm do hĺbky od 60 do 80 cm.
V prípade, že nie je pôda príliš kamenistá, môžeme na tento úkon použiť zemný vrták. Po vyhĺbení otvorov osadíme stĺpiky a zalejeme ich
betónom. Výška stĺpika by mala byť taká, aby
horné vodiace príchytky stĺpika boli vo výške
pletiva. Pokiaľ použijeme podhrabové dosky,
musíme pripočítať následné navýšenie dolného konca pletiva oproti terénu. Vždy je potrebné
polohu stĺpikov dôkladne skontrolovať vodováhou. Rovinu vrcholov stĺpikov je dobré kontro-
AK NECHCEME KOPAŤ
JAMY A ZALIEVAŤ
STĹPIKY DO BETÓNU,
MÔŽEME POUŽIŤ
ZEMNÉ SKRUTKY –
KOTVIACE SADY
NA STĹPIKY.
lovať hadicovou vodováhou. Po zarovnaní stĺpika urovnáme aj betón. Vzniknutá betónová
pätka by mala byť mierne navýšená oproti oko-
ZÁHRADA
2,5 m
1/2
STAVBA PLOTA
Z POHĽADU ZÁKONA
1/2
1/2
1/2
1/3
2/3
35º- 45º
1/3
60 - 80 cm
30 cm
litému terénu, aby nám po daždi nezostávala pri
stĺpiku voda.
Ak nechceme kopať jamy a zalievať stĺpi2/3môžeme použiť zemné skrutky
ky do betónu,
– kotviace sady na stĺpiky. Štandardne sa vy35º- 40º
rábajú v dĺžke 55 cm a do zeme sa zavrtávajú
s pomocou priloženej roxorovej tyče.
Na rohové stĺpiky primontujeme vzpery.
Umiestňujú sa do vzdialenosti 2/3 výšky stĺpika nad zemou. Priložíme vzperu k stĺpiku
a v mieste kontaktu so zemou vykopeme ďalšiu
jamu. Následne pripevníme vzperu k stĺpiku
pomocou priloženej zalomenej skrutky, zaprieme v pripravenej diere v zemi a zabetónujeme.
Podobne postupujeme pri každej výraznejšej
zmene smeru a každých približne 25 metrov aj
pri dlhom úseku v priamom smere.
Pred začatím následných prác je potrebné
nechať betón dostatočne vytvrdnúť a vyzrieť.
Po vyzretí betónových pätiek môžeme pristúpiť k natiahnutiu napínacích drôtov. Najskôr
na jednej strane upevníme napínací drôt pevne
| 21
k stĺpiku a vedieme ho cez príchytky na stĺpiku.
Zvyčajne sa v priamom smere napínací drôt naťahuje na vzdialenosť 25 m. Na konci upevníme
k stĺpiku napínač drôtu. Napínací drôt prevlečieme cez oko napínača a nahrubo natiahne60
me. Potom kľúčom dotiahneme mechanizmus
napínača a drôt napneme. Takto postupujeme
v hornej časti stĺpika, v jeho strede
30a pri
cmzemi.
Po natiahnutí a napnutí napínacích drôtov si
rozvinieme pletivo a postavíme si ho kolmo –
oprieme o stĺpiky. Postupne prichytávame horné konce pletiva k hornému napínaciemu drôtu.
Obdobne postupujeme aj na spodnej strane pletiva, ktorú upevníme o spodný drôt. K strednému napínaciemu drôtu pletivo uchytíme pomocou viazacieho drôtu. Pletivo potom napneme
a viazacím drôtom uchytíme o stĺpik. Môžeme si
pomôcť napínacími tyčami, ktoré pretiahneme
pletivom zvisle na jeho začiatku a konci a spolu s tyčami ho pripevníme ku krajným stĺpikom.
Po upevnení a napnutí vykonáme úpravu okolia
pre dosiahnutie čo najlepšieho vzhľadu.
- 80
O r ôznych typoch stavieb pojednáva
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
V § 139 b, ods.7, písm. b - Pojmy
stavebného poriadku - je výstavba
oplotenia kategorizovaná ako
drobná stavba.
Podľa § 55, ods. 2, písm. b - pri
drobných stavbách, ktoré plnia
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe
a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť
životné prostredie, kam spadá aj
výstavba oplotenia, postačí ohlásenie
stavebnému úradu.
Podľa § 57, ods. 1 je stavebník
povinný uskutočnenie stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích
prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred
písomne ohlásiť stavebnému úradu.
K ohláseniu drobnej stavby pripojí
jednoduchý situačný výkres. Stavebný
úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú
stavbu, stavebnú úpravu alebo
udržiavacie práce možno uskutočniť len
na základe stavebného povolenia.
Projektová dokumentácia
cmk ohlasovanej stavbe by mala obsahovať
jednoduchý situačný výkres s grafickým
zobrazením a technickým opisom stavby,
vyznačenie pôdorysu umiestnenia
stavby na pozemku s vyznačenými
odstupmi od hraníc susedných
pozemkov a od susedných stavieb, údaje
o stavebnom pozemku a o ohlasovanej
stavbe alebo stavebných úpravách.
Odolnosť voči korózii
V priemyselnom prostredí:
Pozinkované pletivo
• 1 - 3 roky (podľa úrovne
pozinkovania)
Poplastované pletivo
• 10 rokov
V mestskom prostredí:
Pozinkované pletivo
• 3 - 8 rokov (podľa úrovne
pozinkovania)
Poplastované pletivo
• 15 rokov
Vo vidieckom prostredí:
Pozinkované pletivo
• 5 - 15 rokov (podľa úrovne
pozinkovania)
Poplastované pletivo
• 20 rokov
www.kinekus.sk
22 |
Turiec
TIPY NA VÝLET
MÚZEUM SLOVENSKEJ
DEDINY, MARTIN
Regiónu Turiec patrí v histórii Slovenska výnimočné postavenie. Základom slovenského jazyka je z v
eľkej časti práve
tunajšie nárečie, rozhodovalo sa tu o z aložení Matice slovenskej a Deklaráciou slovenského národa podpísanou
v Martine v roku 1918 bol vyjadrený súhlas potrebný pre vznik samostatnej Československej republiky.
T
určiansku kotlinu obkolesujú hory, najväčšiu časť Malá a Veľká Fatra. To ponúka široké možnosti vyžitia pre milovníkov prírody. K najkrajším dolinám nielen
v Turci, ale aj na Slovensku, určite patria doliny
pri obci Blatnica - Gaderská a Blatnická. Aj preto si ich vybrali bratia Siakeľovci pre nakrútenie prvého slovenského filmu – Jánošík. Doliny
sú bohato lemované vápencovými a dolomitovými útvarmi. V okolí vrchu Tlstá sa nachádza
mnoho podzemných priestorov, z ktorých najznámejší je jaskyňa Mažarná, v ktorej sa našli pozostatky jaskynného medveďa z obdobia
štvrtohôr a obýval ju aj človek z mladšej doby
kamennej. Na svahoch rastie najmä borovica a buk, ale nájde sa tu aj vzácny tis európsky. Husté lesy sú domovom medveďov, vlkov
aj rysa ostrovida, vo vyšších polohách môžeme
na skalnatých miestach stretnúť aj kamzíky.
Spomedzi vzácnych vtákov spozorujeme orly,
tetrovy, krkavce, z menších druhov muráriky a orešnice. No najmä kvetena týchto dolín
patrí k skvostom. Rastie tu mnoho vzácnych
aj liečivých druhov rastlín. Celé územie sa dá
nazvať botanickou záhradou. Nemožno nespomenúť druhy ako črievičník papučkový, kortúza Mathiolova, plesnivec alpínsky, cyklámen
fatranský či astra alpínska. V okolí Blatnice
dlhé roky pôsobila aj prvá slovenská botanička
Izabela Textorisová.
V neďalekom Martine, v časti Jahodnícke háje, nájdeme Múzeum slovenskej dediny,
ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou
v prírode na Slovensku. Na ploche 15,5 ha sa
nachádza takmer 150 objektov zachytávajúcich tradičnú slovenskú ľudovú architektúru
19. a prvej polovice 20. storočia. Časť objektov
je interiérovo zariadená a sprístupnená. Niektoré objekty sú v pamäti návštevníkov z mnohých
filmov. Patrí medzi ne napr. usadlosť z Vyšného
Kubína, v ktorej sa natáčala pasáž filmu Perinbaba. Celé múzeum je rozdelené podľa regiónov
– zastúpená je Orava, Liptov, Turiec a Kysuce
- Podjavorníky. Počas roka sa v múzeu konajú
rôzne tematicky zamerané podujatia. V najbližšej dobe sa budú konať tieto akcie: Turčianska
harmonika - 13. 7., Ľanová nedeľa - 27. 7., Te
prindžaras amen - Spoznajme sa - 10. 8., Dožinky - 24. 8., Človek a príroda - 14. 9.
Po prechádzke regiónom si môžeme oddýchnuť v Turčianskych Tepliciach. Miestne
termálne minerálne pramene sú využívané na
liečenie aj oddych. V tunajších kúpeľoch môžu
návštevníci využiť liečebné aj welness pobyty. Termálna voda je bohato mineralizovaná
(sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie) a má dokázateľne liečivé účinky
na ochorenia pohybového aparátu, urologické,
nervové a gynekologické ochorenia. Vedľa areálu kúpeľov je postavený aquapark, v ktorom
si môžu návštevníci vychutnať napríklad zjazd
tobogánom so špeciálnou videoprojekciou či
zaplávať si v liečivej vode.
Región Turca je omnoho bohatší, ako sa dá
v krátkom článku predstaviť. Preto vám odporúčame osobnú návštevu a spoznanie jeho krás.
TIPY NA VÝLET PO TURCI
KÚPELE V TUR. TEPLICIACH
VRCH OSTRÁ
KINEKUS / LETO 2014
ŽIVOT PO PRÁCI
| 23
MIROSLAV SLOVAČEK:
VŽDY A VŠADE
SA NÁJDE NIEČO
JEDINEČNÉ
Voľný čas mladého 26-ročného marketingového
pracovníka zo Strečna Miroslava Slovačka je vyplnený
kvalitnou fotografiou, pričom ho najviac fascinuje
fotografia ľudí a reportáž. Popritom stihne ujsť aj do sveta
kníh, kde hľadá inšpiráciu pre každodenný život. Niečo zo
svojho súkromia nám poodhalil v nasledovnom rozhovore.
ČO VÁM NAJVIAC IMPONUJE NA FOTOGRAFOVANÍ A PREČO STE SA ROZHODLI VENOVAŤ MU SVOJ VOĽNÝ ČAS?
Rád zachytávam okamihy, ktoré sa už nezopakujú. Každý jeden okamih je svojím spôsobom jedinečný. Odkedy fotografujem, všímam si veci,
ktoré mi inak unikali. Či už je to pri prechádzke
mestom, kultúrnom podujatí alebo sedení na záhrade - vždy a všade sa nájde niečo jedinečné, len
sa treba sústrediť na prítomný okamih a prerušiť prúd myšlienok. Vďaka foteniu môžem takto
„vypnúť“, nanovo objavovať svet a tešiť sa z maličkostí, ktoré by som inak prehliadol.
SPOMENIETE SI NA SVOJE ZAČIATKY S OBJEKTÍVOM V RUKE?
Prvýkrát som fotil, keď rodičia kúpili rodinný digitál, bolo to asi pred 15 rokmi. Na fote-
Z FOTOGRAFICKEJ TVORBY
ní sa mi už vtedy páčilo, že to, čo som odfotil,
som hneď aj videl na displeji. Teda som fotil
prvoplánovo bez nejakého ďalšieho zámeru.
Neskôr som sa k fotografovaniu vrátil počas
vysokoškolských štúdií. Raz som vysokoškolské prázdniny trávil pracovne na Aljaške, čo
som si chcel aj zdokumentovať. Vtedy som si
kúpil svoj prvý foťák, bol to trochu lepší kompakt, keďže som nemal peňazí nazvyš. Avšak
na Aljaške som zistil, že ma to baví trochu viac
a tak som si po návrate kúpil z prospechového
štipendia zrkadlovku. Nasledovalo študovanie
kníh, webu o fotografii a hlavne veľa fotenia.
ČO NAJRADŠEJ FOTÍTE?
V podstate všetko, čo ma zaujme. Keby som
mal ale špecifikovať, tak ma totálne zaujala
dokumentárna fotografia, celkovo sú to ľudia.
Na dokumentárnej fotografii je nádherné, že
pomocou série fotiek vlastne viem vyrozprávať príbeh nejakej udalosti mojím pohľadom
spoza objektívu. Ľudia sú zas zaujímaví sami
osebe. Portrétna fotografia (nemyslím fotenie štýlu občiansky preukaz), sa zasa usiluje
vyrozprávať príbeh človeka v jednej fotke, aj
keď to nie je pravidlo a každý sa na to nemusí dívať takto. Obdivujem ľudí, ktorí to dokážu
brilantne. Dá sa k ním priblížiť, ale treba len
fotiť, fotiť a ešte raz fotiť.
SÚSTREDÍTE SA NA ĽUDÍ A ICH EMÓCIE,
ALE VÄČŠINA VAŠICH FOTIEK JE ČIERNOBIELYCH. PREČO?
Fotky sú také, aké ich cítim. Väčšinou je to
čiernobiela, ale robím aj farebné. Pri čiernobielych fotografiách farby nerozptyľujú pri
pozeraní sa na fotku. Je rozhodujúca najmä
kompozícia a emócia a tieto atribúty sú pri
fotke pre mňa najdôležitejšie. Preto je väčšina
fotiek čiernobielych. Stále polemizujem nad
tým, či bude mať fotka, ktorú spravím teraz,
za 20 rokov väčšiu výpovednú hodnotu čiernobiela alebo farebná.
OKREM FOTOGRAFIE SI NÁJDETE ČAS AJ NA
INÉ ZÁĽUBY?
Priznám sa, že mám rád aj knihy. Čítam odbornú literatúru, ktorá mi dokáže pomôcť, potom duchovno–motivačnú literatúru, ktorou
sa snažím posúvať ďalej a beletria vo mne prináša pohľad hlavného hrdinu na svet a vyvoláva vo mne samom odpovede na moje životné otázky.
www.kinekus.sk
24 |
PRE DETI
Ktorý z menších obrázkov čerešní je zhodný s veľkými čerešničkami v rámiku? Správnu odpoveď zakrúžkuj.
1.
2.
Nájdi správnu cestu včeličke, ktorá sa potrebuje dostať ku kvietkom.
3.
4.
5.
???
Hádanka
CHODÍ V HORE,
CHODÍ V DVORE
ČIERNA AKO SADZA,
SM
ESIAČIKOM,
SH
VIEZDIČKAMI
JE TO KAMARÁTKA.
ČO JE TO?
Vyfarbi motýľa podľa farebných bodiek.
KINEKUS / LETO 2014
Dokresli druhú polovicu usmiateho slniečka.
ZÁBAVA
Pomôcky:
Lah, Kena,
Samar, Li,
BR, ven,
Lasicovitá
šelma
3. časť
tajničky
Kinekus
Skratka
valuty
1. časť
tajničky
Skratka
penzistov
Severovýchod (skr.)
Meno Ireny
V Kinekuse nájdete...
Holand. syr
Zhotov šitím
(Záver je v tajničke krížovky.)
12
Súčasť
mexického
odevu
Rumunský
zápor
Stravovanie
5. časť
tajničky
Jed (lek.)
Akže
Kto orie
Slovinský
spisovateľ
Španielska
rieka
Nelietavý
austrálsky
vták
MPZ áut
Brazílie
Nevyučuj
Zn. abampéra
Citoslovce
bolesti
Rímsky
krutovládca
Internát, po
česky
Ruská rieka
Kadiaľ
A podobne
(skr.)
Japon. dĺžková miera
6. časť
tajničky
Vyvaľuj oči
(expr.)
Upeč
na povrchu
Správne znenie tajničky pošlite do 20. augusta 2014 na adresu
[email protected] alebo pošlite poštou na adresu
KINEKUS, s. r. o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina. Päť úspešných
riešiteľov bude odmenených hodnotnými cenami.
Správne znenie tajničky z minulého čísla:
„Môžem totiž vyhrať Fiat päťstovku“.
Spomedzi úspešných lúštiteľov sme vyžrebovali
týchto výhercov:
Marta Pekarová, Nemšová - nerezový hrniec
Veronika Kompanová, Žilina - kuchynská váha
Zlata Sršňová, Ružomberok - panvica s nepriľnavým povrchom
Jana Patáková, Urmince - nerezový hrniec
Jarmila Miškociová, Mošovce - smaltovaný hrniec
Druh slimáka
Krík
Kam
Semita
Ostrov
na Filipínach
Druh palmy
Český
skladateľ
Meno Kazimíra
4. časť
tajničky
Opera
G.Verdiho
Somár,
po anglicky
Planétka
­
Autor:
Jozef Blaho
Kinekus
| 25
2. časť
tajničky
Osobné
zámeno
Pieseň,
nápev
Čínska droga
Správne odpovede zo strany 24.
1. Ktorý z menších obrázkov čerešní je zhodný s veľkými čerešničkami
v rámiku? Správna odpoveď: Obrázok číslo 3.
2. Nájdi správnu cestu včeličke, ktorá sa potrebuje dostať ku kvietkom.
GRATULUJEME!
3. Chodí v hore, chodí v dvore čierna ako sadza, s m
esiačikom,
sh
viezdičkami je to kamarátka. ČO JE TO? Správna odpoveď: Noc
www.kinekus.sk
26 |
RECEPT
RECEPT
KURACIE MÄSO NA ZELENINE
Suroviny:
1 cuketa, 1 baklažán, 1 kurča, zemiaky,
soľ, korenie, paradajky, drvená rasca,
cibuľa, trochu olivového oleja
VARENIE
Zdravé
V RÍMSKOM HRNCI
R
ímsky hrniec je všeobecný názov pre
nádobu na varenie vyrobenú z neglazovanej keramiky, čiže z pálenej hliny. Zásadným parametrom rímskeho hrnca,
prípadne pekáča, je jeho nasiakavosť. Zvyčajne má oválny tvar podobný smaltovanému pekáču, so samostatným vekom. Pred
použitím musí byť pekáč ponorený vo vode
po dobu 20 minút (radšej viac ako menej),
pričom netreba zabudnúť namočiť aj veko.
Až potom doň môžeme vložiť potraviny. Dá
sa použiť na prípravu mäsa, no najlepšie
v ňom chute vyniknú v prípade, ak zmiešame spolu zeleninu a mäso. Vtedy sa chute
v nádobe spoja do harmonického a lahodného pokrmu.
Dôležité je vkladať pekáč do studenej
rúry (!) a v prípade podlievania už rozohriateho pekáča použiť horúcu vodu. Pri zahrievaní pekáča nasiaknutého vodou dochádza
k jej postupnému odparovaniu, čím sa vlastne jedlo pripravuje v pare. Zachová sa tak
KINEKUS / LETO 2014
väčšie množstvo vitamínov, mäso sa nevysuší a skvelá šťava plná vône a chutí zostane
vo vnútri mäsa. V prípade, že sa použije viac
zeleniny, táto zvykne pustiť viac šťavy, ktorú môžeme v prípade potreby odobrať. Ak sa
pečie samotné mäso, najmä ak patrí k tým
chudším, môžeme ho podliať mäsovým vývarom. Ak chceme, aby jedlo bolo chrumkavé, môžeme na konci pečenia dať dole veko
pekáča a jedlo mierne zapiecť. Nemusíme
používať zbytočný tuk. Po takejto príprave
je jedlo chutné a navyše zdravé. Po vybratí pekáča z rúry je potrebné položiť ho na
suchú utierku, prípadne podobnú podložku.
Dôležité je uvedomiť si, že ide o keramiku náchylnú na prasknutie v prípade veľkých
teplotných rozdielov či mechanických nárazov. Čistenie pekáča je jednoduché. Stačí použiť čistú teplú vodu a nekovovú drôtenku
alebo kartáč a po umytí nechať pekáč riadne
vysušiť. Pri čistení nepoužívajte žiadne saponáty a nádobu skladujte odokrytú.
Postup: Nakrájame si na kolieska zeleninu (zemiaky, cibuľu, cuketu, paradajky, baklažán), pomiešame, jemne
pokvapkáme olejom, osolíme, okoreníme a vložíme do vopred namočeného
pekáča. Kurča rozporcujeme, osolíme,
okoreníme a položíme na zeleninu. Prikryjeme vekom a vložíme do studenej
rúry. Zapneme rúru na 150 °C a necháme dusiť. Po zhruba 1,5 hod. bude všetko mäkké a chute perfektne spojené. Na
konci môžeme nechať misu otvorenú
a všetko jemne zapiecť. Príprava jedla
v rímskom hrnci si vyžaduje dlhší čas
ako pečenie na smaltovanom pekáči.
Kompenzáciou je zdravší spôsob prípravy a lahodná chuť hotového pokrmu.
| 27
vodeodolný
www.kinekus.sk
Download

Pozrite si K magazín - leto 2014 (PDF)