Nátery na drevo
) _) _) _) _) _) _) _) _
HG Helios Group
HG HELIOS Group, ktorej počiatky siahajú až do roku
1924, dnes združuje viac ako 30 podnikov v sedemnástich
krajinách. Svoje výrobky predáva vo viac ako 40 krajinách,
pričom na zahraničných trhoch predá viac ako 85% výrobkov.
Hlavný výrobný program HG HELIOS Group zahŕňa automobilové opravárenské nátery, dekoratívne nátery, nátery na
kovy, nátery na drevo, práškové nátery, nátery na horizontálne cestné značenie a umelé živice.
Pri vývojovej práci v HG HELIOS Group sledujeme zmeny
v európskej a globálnej legislatíve, ktorá si vyžaduje implementáciu čistejších a ekologickejších technológií. Vyvíjame
nové zaujímavé výrobky a programy, pričom sa usilujeme
o dodržiavanie zásad trvalého vývoja vo forme čo možno
najmenšej spotreby energie a minimalizovania vplyvov na
životné prostredie. Uvedomujeme si význam investovania
do výskumu, vývoja a inovácií vo všetkých oblastiach našej
práce. Personálne sme posilnili vývojové skupiny, podporujeme vzdelávanie a zvyšujeme investície do vývojových
zariadení a zabezpečenia zodpovedajúcich pracovných
podmienok.
Primárna stratégia HG HELIOS Group je zostať dôležitým hráčom na našich doterajších trhoch a presadiť sa na
nových. Pritom zohľadňujeme situáciu na svetovom trhu,
ktorá sa prejavuje v rýchlom procese globalizácie, ktorá pre
nás znamená nové výzvy.
)1_
Nátery na drevo
Nátery na drevo zaujímajú významné miesto v bohatom
výrobnom programe Heliosu.
Výrobky na povrchovú úpravu dreva a drevených výrobkov
uspokoja tak nároky stolárskych dielní, ako aj technologicky
náročné požiadavky priemyselných producentov nábytku,
stavebno-stolárskych výrobkov, montovaných a drevených
domov.
Povrchová úprava je jednou z najdôležitejších fáz pri výrobe
nábytku. Pod týmto pojmom nechápeme len ochranu povrchu pred mechanickými, chemickými a inými vplyvmi, ale
predovšetkým dosiahnutie estetického vzhľadu nábytku,
ktorý uspokojuje vkus a požiadavky zákazníka. V Heliose
dokážeme vyhovieť želaniam našich zákazníkov. Znalosti
a skúsenosti, ktorými sa vyznačuje náš vývojovo-technický
team sú podporou a smernicou ďalšieho vývoja a hľadania
riešení pre dosiahnutie vysokokvalitnej ochrany a zároveň
zvýraznenia krásy dreva.
So zameraním na budúcnosť náterov na
drevo, ktorá úzko súvisí s požiadavkami
vysokokvalitnej estetickej povrchovej úpravy
v harmónii s ekonomicko-ekologickými
systémami v zmysle VOC smernice,
pokračujeme v intenzívnom rozvoji vodných,
UV spevňujúcich klasických a UV vodných
náterov, ktoré okrem už známych skupín
výrobkov poskytujeme v našom výrobnopredajnom programe.
)2_
Výrobný program
Nábytok a stavebno-stolárske výrobky –
interiér
Stavebno-stolárske výrobky a záhradný nábytok
– ochrana dreva na dome a v jeho okolí
Moridlá:
Impregnácie:
) KOMBIHEL - na báze organických rozpúšťadiel
) AQUAVITA IMPREGNANT - vodouriedideľný
) EKOHEL - vodouriediteľné
) AQUAVITA IMPREGNANT EXTRA vodouriediteľný
Laky a emaily:
) HELIOCEL - nitrocelulózový
Lazúry:
) HELIODUR - polyuretánový
) AQUAVITA - vodouriditeľné
) HIDROHEL - vodouriediteľný
) LAZURIND AQUA - vodouriditeľné
) UVEHEL - UV vytvrdzujúci, akrylový
) UVEHEL AQUA - UV vytvrdzujúci,
vodouriediteľný
Impregnácie:
) BIO IMPREGNOL - oleje a vosky
)3_
Použitie náterov na
nábytok
Spôsob aplikácie
Máčanie
Oblievanie
x
x
x
x
Farba
KOMBIHEL moridlá
odtiene podľa vzorky
zákazníka, MIX systém
x
KOMBIHEL patiny
metalic, odtiene podľa
vzorky zákazníka
x
EKOHEL moridlá
odtiene podľa vzorky
zákazníka, MIX systém
x
EKOHEL patiny
odtiene podľa vzorky zákazníka
x
HELIOCEL lak
BB
x
x
x
x
x
x
HELIOCEL email
čierny, biely, odtiene
podľa vzorky zákazníka
x
x
x
x
x
x
HELIODUR lak
BB
x
x
HELIODUR email
čierny, biely, odtiene podľa
vzorky zákazníka, MIX
systém: základné odtiene a
MIX systém: bázy + pasty
x
x
BB, biely
x
x
odtiene podľa vzorky zákazníka
x
BB, biely, odtiene podľa
vzorky zákazníka
x
x
HIDROHEL lak
BB
x
x
x
x
x
HIDROHEL email
čierny, biely, odtiene
podľa vzorky zákazníka,
MIX systém
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UVEHEL
email
AQUA
lak/
Polievanie
Navaľovanie
Obchodná značka
UVEHEL lak/email
Striekanie
Natierani
zatieranie,
štetec
x
x
x
x
x
x
x
x
BIO IMPREGNOL
BB, odtiene podľa vzorky
zákazníka
IMPREGNÁCIE
BB, odtiene podľa vzorkovnice
a vzorky zákazníka
AQUAVITA lazúry
odtiene podľa vzorkovnice
a vzorky zákazníka
x
x
AQUAVITA emaily
biely, odtiene podľa RAL
a vzorky zákazníka
x
x
)4_
Moridlá
Moridlá sú náterové látky, ktoré zvýrazňujú a zlepšujú prirodzený vzhľad štruktúry dreva. Morením na požadovanú
farbu a vzhľad zvýšime úžitkovú a estetickú hodnotu drevených povrchov. Vo výrobnom programe programe Heliosu
ponúkame dva druhy moridiel:
Výhody KOMBIHEL moridiel:
• rýchle schnutie
• rôzne možnosti nanášania: striekanie, natieranie,
navaľovanie
• veľká intenzita farebných odtieňov
KOMBIHEL moridlá - na báze organických rozpúšťadiel
• malé dvíhanie drevných vlákien
EKOHEL moridlá - vodouriediteľné
Nevýhody KOMBIHEL moridiel:
KOMBIHEL moridlá
• odparovanie organických rozpúšťadiel
• udržiavanie pracovnej viskozity dodatočným riedením
KOMBIHEL moridlá sú vyrobené na báze pojív v organických rozpúšťadlách. Používame ich na morenie všetkých
druhov drevených povrchov, tak masívnych ako aj dýhovaných. V závislosti od druhu dreva si môžeme moridlo vybrať
z nasledovných skupín:
1.KOMBIHEL moridlá na striekanie: sú vyrobené na
báze alkydových živíc v organických rozpúšťadlách.
Používame ich keď požadujeme rovnomerne zafarbiť
dýhované alebo masívne drevené povrchy, prípadne ak
chceme aby bola štruktúra dreva menej výrazná. Sú
veľmi vhodné pre morenie dreva, ktoré nemá výrazné
póry napr. čerešňa, orech, javor, breza, hruška, smrek
a podobne. Kombinačné moridlá určené pre striekanie
môžeme pridať do HELIOCEL a HELIODUR lakov v
množstve 1 - 5 %.
Suché morené povrchy je možné prelakovať HELIOCEL,
HELIODUR, HIDROHEL, UVEHEL a UVEHEL AQUA
lakmi.
4.KOMBIHEL patinovacie prostriedky sú určené na
patinovanie drevených podkladov, ktoré už boli ošetrené
základným náterom. Pomocou patinovania dosiahneme
špeciálne efekty tieňovania a zvýrazňovania štruktúry.
Rozdeľujú sa na dve skupine: na prostriedky určené
na tieňovanie a na zatretie. U tých posledných zostáva
patina po odstránení iba v drážkach, hranách a drevných
póroch.
K dispozícii sú tzv. metalic patiny v striebornom, zlatom a
medenom odtieni a patiny v odtieňoch podľa želaní zákazníka.
2.KOMBIHEL moridlá na natieranie: sú vyrobené na
báze nitrocelulózy v organických rozpúšťadlách. Sú
vhodné na morenie väčších dýhovaných alebo masívnych drevených povrchov, pri ktorých chceme zvýrazniť
prirodzenú štruktúru dreva. Sú veľmi vhodné na morenie
dreva s výraznými pórmi ako je dub, jaseň a podobne.
3.Kombinačné moridlá na navaľovanie: sú výrobené
na báze nitrocelulózy v organických rozpúšťadlách. Sú
vhodné predovšetkým pre spracovanie na priemyselných
linkách.
)5_
Laky a emaily
EKOHEL moridlá
HELIOCEL nitrokombinačné laky a
emaily
1. EKOHEL moridlá sú vyrobené na základe vodouriediteľných akrylových pojív a farbív. EKOHEL moridlá na
máčanie a striekanie sú veľmi vhodné na morenie stoličiek a bytových doplnkov z rôznych druhov dreva, najmä
bukového. EKOHEL moridlá na navaľovanie je skupina
moridiel, ktoré sú určené pre priemyselné linky.
Nitrokombinačné systémy patria medzi najstaršie
systémy pre povrchovú úpravu dreva. Sú vyrobené na
báze alkydových pojív v organických rozpúšťadlách.
HELIOCEL laky (bezfarebné nátery) a HELIOCEL emaily
(pigmentované nátery) sú komerčnou značkou Heliosu pre
nitrokombinačné bezfarebné a pigmentované nátery.
Výhody EKOHEL moridiel:
Výhody nitrokombinačných lakov:
• ekologicky nezávadné
• jednoduchá príprava
• rovnomerný, jednotný vzhľad morených povrchov,
predovšetkým striekaných
• rýchle fyzikálne schnutie
• riedia sa vodou
• rôzne spôsoby aplikácie: striekanie, polievanie,
navaľovanie, máčanie, nanášanie štetcom
• jednoduché čistenie náradia a strojo
• jednoduchá oprava lakovaných povrchov
• jednouché čistenie náradia
Nevýhody EKOHEL moridiel:
Nevýhody nitrokombinačných lakov:
• väčšie dvíhanie drevných vlákien
• dlhšia doba schnutia
• ekologicky menej priaznivé - obsah 65 - 75 % organických rozpúšťadiel
• skladovanie pri teplote od +5 °C do +30 °C, v obaloch s plastu alebo nehrdzavejúceho plechu
• môže dôjsť k rozkladu pojiva z dôvodu prítomnosti
drevného prachu, pri zvýšených letných teplotách
• horšia fyzikálna a chemická odolnosť
Kedy používame nitrokombinačné systémy?
Suché morené povrchy je možné prelakovať HELIOCEL,
HELIODUR, HIDROHEL, UVEHEL a UVEHEL Aqua
lakmi. Tónovanie lakov týmito moridlami nie je možné.
2. EKOHEL patiny sú určené na patinovanie drevených podkladov, ktoré už boli ošetrené základným
lakom. Používame ich na dosiahnutie špeciálnych efektov
v systéme lakovania lakmi na vodnej báze. Rozdeľujú sa
na dve skupiny, a síce na tieňovanie a zatieranie. Môžu sa
pripraviť v odtieňoch podľa želania zákazníka.
)6_
• keď upravujeme povrchy, ktoré nebudú vystavené
pôsobeniu počasia a vody
• keď nie je požadovaná vysoká fyzikálna a chemická
odolnosť upraveného povrchu
• keď upravujeme dielce na otvorený alebo polouzavretý pór a nieje požadovaný bohatý alebo vysoko
lesklý povrch
HELIODUR polyuretánové laky a
emaily
HIDROHEL vodouriediteľné laky a
emaily na interiérový nábytok
Polyuretánové systémy majú dôležité miesto pri povrchovej úprave nábytku. Tvorba filmu a vytvrdzovanie prebieha
po špecifickej reakcii s tužidlom, preto ich zaraďujeme medzi
reaktívne vytvrdzujúce materiály. Pri priemyselnom lakovaní
nábytku sa najčastejšie používajú dvojkomponentné polyuretánové systémy, ktoré Helios ponúka pod komerčným
názvom HELIODUR laky (bezfarebné nátery) a HELIODUR
emaily (pigmentované nátery).
HIDROHEL laky (bezfarebné nátery) a HIDROHEL emaily
(pigmentované nátery) sú vhodné pre povrchovú úpravu
interiérového nábytku. Z ekologického hľadiska sú výhodnejšími náterovými systémami. Ich použitie stále rastie,
predovšetkým z dôvodu menšieho ohrozovania prostredia
a prísnym predpisom, ktoré obmedzujú emisiu organických
rozpúšťadiel (predpisy VOC).
Výhody HIDROHEL lakov:
Výhody polyuretánových lakov:
• ekologicky priaznivejšie v porovnaní s klasickými
náterovými systémami
• dlhodobá ochrana povrchov
• vysoká povrchová tvrdosť a elasticita
• mechanická a chemická odolnosť
• lepšia fyzikálno-chemická odolnosť v porovnaní
s niektorými systémami na báze rozpúšťadiel
• bezproblémová úprava rôznych povrchov
• použitie vody ako rozpúšťadla
• schnutie pri izbovej alebo zvýšenej teplote
• jednoduché a bezpečné použitie (bez nebezpečenstva vzniku požiaru a explózie)
• možnosť prípravy rôznych efektov alebo typov úpravy
• rôzne spôsoby aplikácie (striekanie, valcovanie, polievanie, máčanie)
• väčšia požiarna bezpečnosť
• jednoduché čistenie náradia
Nevýhody polyuretánových lakov:
• obmedzený čas spracovania zmesi - pot life
Nevýhody HIDROHEL lakov:
• citlivosť tužidla na atmosferickú vlhkosť
• skladovanie a preprava pri teplote od + 5 °C až +
30 °C, nesmie zmrznúť
• relatívne dlhé vytvrdzovanie lesklých systémov
• nádoby na prípravu a balenie musia byť výlučne z
nehrdzavejúceho materiálu
Kedy používame polyuretánové systémy?
• keď je požadovaná vysoká chemická a mechanická
odolnosť
• dvíhanie drevných vlákien, vďaka čomu je potrebné
dôkladné brúsenie
• keď sú požadované plné alebo lesklé povrchy
Vzhľadom na to, že polyuretánové laky schnú a dosahujú
svoje vlastnosti pri izbovej teplote, rozšírilo sa ich používanie
z priemyselných liniek aj do stolárskych dielní.
Pre náročnejšie spracovanie (kuchynský a kúpeľňový
nábytok) sa odporúča použitie HIDROHEL dvojkomponentových systémov.
)7_
UVEHEL a UVEHEL AQUA UV
vodouriediteľné laky a emaily
Budúcnosť náterových hmôt na nábytok je ovplyvňovaná
dvoma faktormi - kvalitou povrchovej úpravy a legislatívou upravujúcou ochranu životného prostredia. Nátery
vytvrdzujúce pomocou žiarenia určené na drevo dosahujú
vysoko kvalitný vzhľad. Pomocou fotoiniciátora vytvárajú pri
pôsobení UV (ultrafialového) žiarenia náterové filmy, ktoré
sú vďaka vysokému stupňu zosieťovania známe výbornou
chemickou odolnosťou a fyzikálnymi vlastnosťami. Tým
získavajú opracované povrchy vyššie kvalitatívne parametre
ako pri povrchovej úprave ostatnými náterovými hmotami.
2. UVEHEL AQUA laky a emaily sú UV vytvrdzujúce náterové hmoty na báze vysoko reaktívnych polyuretánových
akrylových disperzií. Vyznačujú sa dobrým brúsením,
rýchlym vytvrdzovaním a veľmi dobrou odolnosťou.
1.UVEHEL laky (bezfarebné nátery) a UVEHEL emaily
(pigmentované nátery) sú UV vytvrdzujúce náterové
hmoty vyrobené na báze akrylových pojív a akrylových
reaktívnych rozpúšťadiel. Vyznačujú sa dobrým brúsením, rýchlym vytvrdzovaním a veľmi dobrou odolnosťou.
Systém povrchovej úpravy sa skladá z tmeliaceho,
základného laku a emailu, univerzálneho a krycieho
laku a emailu.
• dobrá chemická a fyzikálna odolnosť vytvrdnutých
povrchov
Výhody UVEHEL AQUA náterov:
• nevznikajú emisie rozpúšťadiel
• riedi sa vodou
• rýchle sušenie (IR sušenie, mikrovlnné sušenie) a
vytvrdzovanie (UV)
• jednoduché čistenie náradia a strojov
Nevýhody UVEHEL AQUA náterov:
• skladovanie a preprava pri teplote od + 5 °C až +
30 °C, nesmie zmrznúť
• nádoby na prípravu a balenie musia byť výlučne z
nehrdzavejúceho materiálu
Výhody UVEHEL náterového systému:
• nevznikajú emisie rozpúšťadiel (95 - 100 % sušina)
UVEHEL AQUA nátery sa nanášajú striekaním a polievaním. V najväčšej miere sa používajú na povrchovú úpravu
kuchynského a kúpeľňového nábytku, profilovaného a trojdimenzionálneho (3D) nábytku.
• rýchle vytvrdzovanie a tým spôsobené skrátenie
výrobného procesu
• malá spotreba materiálu na m2 povrchu
• dobrá chemická a fyzikálna odolnosť vytvrdnutých
povrchov
UVEHEL laky/emaily sa najčastejšie aplikujú valcovým
nanášaním na priemyselných linkách na povrchovú úpravu plošných dielcov nábytku, vnútorných dverí a parkiet.
Možná je aj aplikácia polievaním, v prípade spracovania
profilovaných dielcov a aj aplikácia striekaním. V oboch
prípadoch je pred UV vytvrdzovaním potrebná tzv. flash off
zóna, resp. zóna odvetrania 1-2min.
)8_
Impregnácie
BIO IMPREGNOL
a BIO vosk
Pri ochrane dreva prírodnými rastlinnými olejmi a voskami
zvýrazníme prirodzenú farbu a krásu dreva. Pritom nedochádza k plastifikovaniu dreva ako pri použití lakov, ale
drevo sa len impregnuje bez vytvorenia filmu. Drevo sa teda
nezatvorí a môže »dýchať«, takto teda nezaťažujeme životné
prostredie, pretože celý výrobok je biologicky odbúrateľný.
Výhody BIO IMPREGNOL impregnácií:
Oleje rozdeľujeme na tri skupiny: na kombináciu rastlinných
a minerálnych olejov, ich zmesi s voskami a živicami
a na prírodné vosky. Niektoré sú kvôli lepšej impregnácii
rozriedené v nearomatických alyfatických rozpúšťadlách
– izoparafinih. Oleje a vosky môžeme tónovať BIO koncentrátmi, ktoré sú pigmentovými pastami na olejovom
základe. Ak chceme dosiahnuť plnšie povrchy, nanesieme
aspoň dve alebo viacero vrstiev oleja, na dosiahnutie hladšieho povrchu ich vyleštíme BIO voskami. Naolejovanie
je proces impregnácie dreva, pričom je potrebné všetok
prebytočný olej v úplnosti odstrániť, aby sa nevytváral film.
Oleje na údržbu parkiet sa predávajú pod obchodnou značkou BIOLIT.
Špecifické vlastnosti BIO IMPREGNOL impregnácií:
• prírodné, obnoviteľné a odbúrateľné materiály,
• vysoký obsah suchej látky,
• prírodný, teplý vzhľad dreva,
• jednoduchá renovácia a údržba
)9_
• nebezpečenstvo samovznietenia použitých textílií,
ak nie sú namočené do vody,
• v porovnaní s lakmi majú slabšiu odolnosť,
• dlhší čas schnutia (do jedného dňa)
Lazúry
AQUAVITA
AQUAVITA je skupina výrobkov, ktoré sú určené na profesionálne ošetrenie dreva. Všetky nátery sú vyrobené na báze
vody a pozostávajú z moderných zložiek, ktoré sú odolné
na UV-lúče a iné poveternostné vplyvy. Nátery AQUAVITA
drevo obohatia a zušľachťujú, okrem toho ho preventívne
chránia pred škodcami (huby, hmyz) a poveternostnými
vplyvmi. K dispozícii je široká paleta výrobkov, ktoré nám
umožňujú ochranu všetkých druhov dreva tak v transparentnom ako aj krycom prevedení.
Výrobný rad AQUAVITA tvoria nasledujúce výrobky:
• Impregnácie s insekticídnym a fungicídnym účinkom,
ktoré sú k dispozícii v rozličných odtieňoch. Výrobky
zodpovedajú najnovším smernicami EÚ a sú registrované v súlade s právnymi predpismi.
• Medzivrstvy na rozličné druhy dreva a rozličné účely.
Väčšinou sú bezfarebné, zabraňujú namáčaniu vo
vode rozpustných substancií v dreve, zatvárajú póry
a poskytujú kvalitnejšiu ochranu dreva.
• Základné nátery pre rozličné druhy dreva a rozličné
účely. Väčšinou sú biele, zabraňujú namáčaniu vo
vode rozpustných substancií v dreve, zatvárajú póry
a poskytujú kvalitnejšiu ochranu dreva.
• Ošetrujúce mlieko je bezfarebná emulzia, určená
na ošetrenie a údržbu povrchov natretých akrylovými
nátermi. Odporúčame ho predovšetkým na ošetrenie
stavebno-stolárskych výrobkov (okien, vchodových
dverí), ktoré boli komplexne ošetrené už v priemyselných prevádzkach. Použitie odporúčame 1-2 krát
ročne. Nanášame textíliou na očistený povrch.
Ošetrenie stavebno-stolárskych výrobkov
Trvácnosť náterov zo systému AQUAVITA môžete predĺžiť
použitím AQUAVITA ošetrujúceho mlieka. Raz alebo dvakrát za rok ho naneste textíliou na drevené časti. Ošetrujúce
mlieko vytvorí na povrchu náteru tenkú, transparentnú
ochrannú vrstvu.
Renovácie
Nátery renovujeme podľa potreby. Na tento účel odporúčame výrobky AQUAVITA Top Coat Brush a AQUAVITA
Email Brush. Frekvencia renovácie závisí od exponovanosti
poveternostným vplyvom, od odtieňa, ale predovšetkým od
pravidelného ošetrovania. Priemerný interval renovácie pri
pravidelnej údržbe a ošetrovaní je dlhší ako 5 rokov.
• Hrubovrstvové lazúry zachovávajú viditeľnú prirodzenú textúru dreva a drevo chránia pred UV lúčmi,
vlhkosťou a inými vplyvmi prostredia.
Krycie farby chránia drevo pred nepriaznivými faktormi, týmito farbami natreté drevo je použiteľné aj pri
tých najmodernejších dizajnérskych riešeniach. K dispozícii je v odtieňoch RAL, NCS a so špecifickými
efektmi napr. rozličnými kovovými efektmi.
• Oleje na ochranu vonkajších povrchov.
• Tmely na rohové spoje, nátery na ochranu priečnych rezov dreva.
) 10 _
Interiérový nábytok a
interiérové stavebnostolárske výrobky
Obývačky,
spálne
Interiérové
stavebnostolárske výrobky
Schody
x
Kuchyne
Kúpeľne
Stoličky
Detský
nábytok
KOMBIHEL moridlá
x
x
x
x
x
x
KOMBIHEL patiny
x
x
x
x
x
x
EKOHEL moridlá
x
x
x
x
x
x
EKOHEL patiny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Obchodná značka
HELIOCEL lak a email
HELIODUR lak a email
x
x
HIDROHEL lak a email
UVEHEL lak/email
x
x
UVEHEL AQUA lak/email
x
x
BIO IMPREGNOL
) 11 _
x
Exteriérové stavebnostolárske výrobky a
záhradný nábytok ochrana dreva na dome a
v jeho okolí
Obchodná značka
Okná
Vonkajšie
dvere
BIO IMPREGNOL
Záhradný
nábytok
Drevené
zábradlia
Drevené
chatky
x
x
interiérové
drevené
obklady
Obchodná značka AQUAVITA
stavebnostolárske
výrobky
fasády,
zábradlia,
balkóny,
obklady
montované
a drevené
domy
krovy
záhradný
nábytok
AQUAVITA Impregnant Extra
x
x
x
x
x
x
AQUAVITA Impregnant
x
AQUAVITA Medzivrstvy
x
x
x
x
x
AQUAVITA Základné nátery
x
x
x
x
x
x
AQUAVITA Top coat Spray
x
x
x
x
x
x
AQUAVITA Email Brush
x
x
x
x
x
AQUAVITA Wood Oil
x
x
x
x
AQUAVITA Top coat Brush
AQUAVITA Email Spray
x
Podrobné informácie o jednotlivých náteroch sú uvedené v technických informáciách, alebo ich získate u
našej vývojovo-technickej služby v informačno-distribučnom centre (IDC Količevo), a u našich obchodných
zástupcov.
) 12 _
) _) _) _) _) _) _) _) _
Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
F +386 1 722 43 10
E [email protected]
www.helios.si
Publisher: HELIOS
Design: D.C. Studio; Photography: archive DC Studio
Printed by: Tiskarna Vek, Koper, 09/2011
T391302 – SK
Download

Nátery na drevo