© www.akonenaletiet.sk

© www.chutsveta.sk
Metóda „Vystraš a pomôž“
Najsilnejšia a najčastejšie používaná metóda pri uzatváraní poistení. Nie je to len metóda pre predaj poistenia. Bežne sa s ňou
stretávame pri televíznych reklamách na rôzne produkty. Zdravotnícke, výživové, kozmetické a iné. Pred potenciálneho
klienta je vykreslený problém ktorý ho znepokojí a následne je
mu ponúknuté jednoduché riešenie kúpou reklamovaného produktu.
Pri predaji životných poistení je to veľmi silný argument. Niekedy dávkovaný vo veľkých dávkach naraz, inokedy rafinovane
podsúvaný cez niekoľko rôznych problémov metódou „po kúskoch“ až môžete mať pocit že ste voči všetkému chránený.
Reakcia klientov na túto predajnú techniku je veľmi citlivá.
Sme tvory ktoré často a radi narábajú so svojou predstavivosťou. Radi sledujeme a počúvame príbehy, zaujímame sa o
nešťastia druhých (paradoxne viac ako šťastia), snívame a odovzdávame si historky. Predstavivosť v našom mozgu je veľmi
dobre vyvinutá.
Takže obrazy nešťastných a katastrofických scenárov na nás
účinkujú. Ľahko si dokážeme predstaviť nepríjemnosti a pocit
nepohody ktorý z takýchto myšlienok vzniká. A to je zdroj
Strana 26
Akékoľvek šírenie tohto produktu alebo poskytovanie tretím osobám bez písomného
súhlasu autora je zakázané. V tomto produkte sú informácie, ktoré majú pomôcť ako
si správne vybrať a nastaviť životné poistenie. V tomto e-booku sú použité informácie
o produktoch a službách tretích osôb
Download

 Metóda „Vystraš a pomôž“ Najsilnejšia a najčastejšie používaná