Download

 Metóda „Vystraš a pomôž“ Najsilnejšia a najčastejšie používaná