Lucie Dorazilová / Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Děkuji za vaši návštěvu mých webových stránek, jsem potěšena vaším zájmem.
Protože chci, abyste se cítili dobře, když navštěvujete mé internetové stránky,
beru ochranu vašich soukromých údajů vážně. Ochrana vašeho soukromí při
zpracování osobních údajů je pro mě důležitá. Osobní údaje, které jsou
získávány během návstěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Právo na informace
Na požádání vám podle možností obratem a písemně oznámím, zda a jaké
osobní údaje mám o vás zaznamenány. Pokud by navzdory mým snahám o
aktuálnost a správnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na
požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních
dat, můžete je směřovat na [email protected], kde vám jsem k
dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo
stížností. V případě urgentních záležitostí mě můžete také kontaktovat
telefonicky na 737 610 367.
Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracování osobních údajů
Když navštívíte mé webové stránky www.jimeabychomzili.cz nebo www.luckyweb.cz či www.vnimejsvetelo-olomouc.cz, zaznamenají mé webové servery
standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem
internetových služeb, webovou stránku, ze které mě navštívíte, webové stránky,
které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle,
například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení
e-booku zdarma, anket nebo realizace smlouvy.
Bezpečnost
Lucie Dorazilová přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby
chránila u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu
nepovolaných osob.
Lucie Dorazilová / Ochrana osobních údajů
Použití a postoupení osobních údajů
Lucie Dorazilová používá vaše osobní údaje na účely technické s právy
webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a
na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci
závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou
vázáni diskrétností.
Možnost odhlášení
Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých produktech a
službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na všech těchto akcích je
samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv
oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové
komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu
uvedeného v patičce každého emailu.
Cookies
Lucie Dorazilová používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference
návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies
jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění
navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.
Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili
naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem inetrnetovém prohlížeči.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Fyzická osoba Lucie Dorazilová se zavazuje plně
respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou
zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje,
které zadáváte v objednávce ebooku Jíme (jednoduše), abychom žili (spokojeně)
jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého
obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů,
identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška či Objednávka souhlasí
kupující se zařazením všem jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické
osoby podnikatele Lucie Dorazilové, Zikova 16, 779 00 Olomouc, IČ: 723 17 884,
Lucie Dorazilová / Ochrana osobních údajů
jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele
pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle Zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o
připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.
Download

Ochrana osobních údajů - (jednoduše), abychom žili