Spirituálna psychológia
PIATOK-sobota
sobota, 17.-18.11.
Pozývame Vás na kurz spirituálnej psychológie.
Pozrite sa na svoj život z pohľadu duše a nájdite spôsob ako ho
zmeniť.
Kurz pod vedením Mgr.Valovej Vám pomôže lepšie
l
sa poznať a otvoriť sa,
pozrieť sa na svoj život z vyššej perspektívy a pochopiť, prečo opakovane
používate deštruktívny vzorec správania. Nájdete spôsob ako ho zmeniť.
Na kurze si uvedomíte svoje silné stránky a spoznáte
s
svoj
životný cieľ.
Témy kurzu:
Základy spirituálnej psychológie,
Spirituálna a celostná inteligencia,
12 základných lekcií života – zmeny v živote, prijatie,, komunikácia,
komunikáci práca,
vzťahy,, láska,
lásk sebadôvera, závislosť a zraniteľnosť a schopnosť vyjadriť
svoju vôľu,
Práca s emóciami, nazrieme na plán svojej duše, opakujúce sa systémy
v rodovej línii
Prečo snívame a čo sa deje v noci,
Osobné hranice v rodine, v partnerstve, v práci,
Cvičenia na rozvinutie indigového a kryštálového aspektu.
Doporučená lit.:: Steve Rother - 12 základ. duchov.. pravidiel (orig.
(
Spiritual
psychology), Fenomén indigových
indigových dětí, alebo Indigové děti, Praktický
P
rádce Carolina Hehenkamp
Termín:
Miesto:
Cena:
Lektor:
Kontakt:
Info:
17.-18.11. 2012, piatok-sobota 9:00
:00 - 17:00
Centrum Rafael na Narcisovej 5, BA – Ružinov
90€/2-dňový seminar
Mgr. Ivana VALOVÁ
+420603 805 666, [email protected]
www.atlantskaskola.cz
Narcisova 5, Ba-Ružinov,
Ba
www.centrumrafael.sk,, tel: 0917 945 561,
561
Download

Spirituálna Spirituálna psychológia psychológia