ROZVRHY cvičení a krúžkov v Centre Rafael
platné od 1.9.2014
Pohybová sála
miest.
čas/deň
STREDA
Seminárka 1
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
Ranný PILATES
7:15-8:15
Ranná joga s IVOU
7:20-8:20
Baby Balance
mini/8-9m
9:00-9:45
Baby Balance
mini/ 11-13m
9:00-9:45
Baby Balance
mini / 10-12m
9:00-9:45
Baby Balance
explorer / 16m
9:00-9:45
Baby Balance
explorer / 14m
9:00-9:45
Baby Bal
explorer/
16-18m
10:00-10:45
Baby Bal
explorer /
15-16m
10:00-10:45
Baby Bal
explorer /
20-23m
10:00-10:45
Baby Bal
explorer /
20-23m
10:00-10:45
Baby Bal
junior / 2-3r.
10:00-10:45
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
Seminárka 2
ŠTVRTOK
PIATOK
PONDELOK
Adaptačná
Montessori
škôločka
YAHAMA hudobná
škola 10:00-11:00
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
7:00
8:00
9:00
10:00
Ranný PILATES
7:15-8:15
Adaptačná
ŠKôLOČKA
RAFKO
9:00-12:00
11:00
12:00
Baby Bal
explorer /
19-21m
11:00-11:45
13:00
Baby Bal
junior / 2-3r.
11:00-12:00
Baby Bal
junior / 2-3r.
11:00-12:00
Baby Bal
junior / 2-3r.
11:00-12:00
Baby Bal
junior / 2-3r.
11:00-12:00
Baby Bal
mini
12:30-13:30
Baby Bal
mini / 8-9m
12:30-13:30
Baby Bal
mini / 7-8m
12:30-13:30
Baby Bal
mini / 4-7m
12:00-13:00
16:00
19:00
9:00-12:00
rezervácia
11:00-12:00
Mamadance
14:15-15:15 od
januára 2015
15:00
18:00
Montess.herňa 1,5- Montess.herňa 1,5- Montess.herňa 1,53 roky
3 roky
3 roky
10:45-11:45
10:45-11:45
10:45-11:45
Tvorivé dielne
mamy s deťmi
10:00-10:45
Baby bal
mini
13:45-14:30
14:00
17:00
Montess.herňa 1,5- Montess.herňa 1,5- Montess. herňa
3 roky
3 roky
1,5-3 roky
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
Portellitas mini
4-6 rokov
16:30-17:15
Chikung
17:30-18:30
Baby Bal
junior / 2-3r.
16:15-17:15
GraviFit
17:30-18:30
PILATES
18:45-19:45
Joga pre
zač.+pokr.
18:45-19:45
PONDELOK
UTOROK
SOM® KIDs
16:15-17:15
Chikung
18:00-19:00
Taichi
19:00-20:00
Portellitas mini
4-6 rokov
Portellitas mini
4-6 rokov
16:30-17:15
Cestujeme so
zvierat.
deti 3-6r.
16:30-17:30
Cestujeme so
zvierat.
deti 3-6r.
17:30-18:30
PILATES
17:30-18:30
Joga pre
zač.+pokr.
18:45-19:45
Cestujeme so
zvierat.- rezerv.
16:30-17:30
Nithya Joga
17.45 -19.15
Excellent Dance
Studio
18:30-19:45
Montess. herňa - 36 rokov
16:45-17:45
SEMINÁRE
rezervácia
viď Kalendár
akcií:
Narodeninové
oslavy,
eventy
akcie,
divadielka
rezervácia
14:00-20:00
p.Zlevská
Psychologické
poradenstvo
14.00-21.00
na objednáv.
Viď
www.centrumrafael.sk
Excellent Dance
Studio
18:15-19:15
Veda nás baví
s Lindou
deti 3-5r.
16:30-17:15
Výtvarný krúžok
škôlkari
17:00-18:00 od
apríla
Vitalhaus
každý UT
na objednávku
18:00-20:00
Montess. dielne
pre dosp.
18:30-19:45
UTOROK
STREDA
Veda nás baví
s Lindou
deti 7-10r.
16:30-17:30
p.BERO -seminár
každý druhý
štvrtok
18:00-19:30
Narodeninové
oslavy,
eventy
akcie,
divadielka
rezervácia
14:00-20:00
Nithya Joga
17.45 -19.45 každý
prvý týždeň
20:00
21:00
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK
UTOROK
čas/deň
Termíny, ktoré nie sú obsadené, alebo zobrazené, sú voľné a dostupné na prenájom. Viac info o prenájmoch nájdete na www.centrumrafael.sk/ PRENÁJOM
(*Kalendár akcií) - konkrétne termíny akcie nájdete na www.centrumrafael.sk / v časti KALENDÁR AKCIÍ
+421 917 945 561, NARCISOVÁ 5, BA-RUŽINOV
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
Download

ROZVRHY cvičení a krúžkov v Centre Rafael