RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ HRONSKÝ BEŇADIK
Pod kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik, tel: 045 / 689 31 98, www.benadik-klastor.sk
FARSKÝ KOSTOL SV. BENEDIKTA OPÁTA A PANNY MÁRIE
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12. októbra 2014
12.10
Sv. Bened.
Sv. Bened.
13.10
Sv. Bened.
Nedeľa
07.00h
11.00h
Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
Za farníkov
Pondelok
18.00h + Ladislav Blizňák, brat Juraj a rodičia
14.10
Sv. Bened.
Utorok
18.00h
+ Jozef Hrdý a manželka Terézia
15.10
Sv. Bened.
Streda
18.00h
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Za živé Terézie
16.10
Sv. Bened.
Štvrtok
18.00h
17.10
Sv. Bened.
Piatok
18.00h
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Za ctiteľov Predrahej Kristovej Krvi a našich dobrodincov
Za zdravie a Božie požehnanie pre Aničku
18.10
Sv. Bened.
Sobota
15.30h
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Sobáš – Alena Gažiová a Jozef Mihálov
19.10
Sv. Bened.
Sv. Bened.
Nedeľa
07.00h
11.00h
Zosnulí z rodiny Melegovej, Krpelanovej a Valovej
Za farníkov
+ starí rodičia Helena a Imrich Káčeroví a prarodičia Káčeroví
a Morvajoví
▪
Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca dnes o 14.30h.
▪
Budúca nedeľa je nedeľa misijná. Zbierka je obetovaná na misie.
▪
V nastávajúcom týždni pán farár Adam bude na duchovných cvičeniach.
Potrebné veci prosíme vybavovať s pánom kaplánom Radoslavom.
▪
Pán farár z Beši, z nášho dekanátu prosí o podporu pútnického miesta
Studnička – Pozba ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Toto miesto
môžete podporiť kúpou magnetky v cene 2 EUR (v sakristii). Pán Boh
zaplať!
Prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa !!!
PSIARE
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ HRONSKÝ BEŇADIK
Pod kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik, tel: 045 / 689 31 98, www.benadik-klastor.sk
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12. októbra 2014
12.10
Nedeľa
8.30h
+ Jozef Kosmály
16.10
Štvrtok
17.00h
Za živé Terézie
19.10
Nedeľa
8.30h
+ Ján Hudec a manželka Veronika
6
▪
Budúca nedeľa je nedeľa misijná. Po svätej omši bude zbierka na misie.
▪
V nastávajúcom týždni pán farár Adam bude na duchovných cvičeniach. Potrebné veci
prosíme vybavovať s pánom kaplánom Radoslavom.
▪
Pán farár z Beši, z nášho dekanátu prosí o podporu pútnického miesta Studnička –
Pozba ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Toto miesto môžete podporiť kúpou
magnetky v cene 2 EUR (v sakristii). Pán Boh zaplať!
Prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa !!!
OROVNICA
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ HRONSKÝ BEŇADIK
Pod kláštorom 1, 966 53 Hronský Beňadik, tel: 045 / 689 31 98, www.benadik-klastor.sk
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12. októbra 2014
12.10
Nedeľa
9.45h
+ Angela Horniaková
15.10
Streda
17.00h
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
+ Ernest Šutka, rodičia a súrodenci
19.10
Nedeľa
9.45h
+ Imrich Forgáč, manželka Katarína, syn a vnuk Imrich
▪
Budúca nedeľa je nedeľa misijná. Po svätej omši bude zbierka na misie.
▪
V nastávajúcom týždni pán farár Adam bude na duchovných cvičeniach. Potrebné veci
prosíme vybavovať s pánom kaplánom Radoslavom.
▪
Pán farár z Beši, z nášho dekanátu prosí o podporu pútnického miesta Studnička –
Pozba ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Toto miesto môžete podporiť kúpou
magnetky v cene 2 EUR (v sakristii). Pán Boh zaplať!
Prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa !!!
Download

Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca dnes o 14.30h. Budúca