IV. kolo žiackej ligy v zápasení voľným štýlom - oblasť západ
Súťaž usporiadal ZK Dunajplavba Bratislava 25.5.2013
Prípravka roč. 2002 - 2006
22kg 1. Straka Dávid
2. Šlosár Denis
3. Mišák Samuel
2006 TT
2006 TT
2007 TT
24kg 1. Meszároš Róbert
2. Záhranka Simon
3. Hruška Alex
4. Riečický Peter
2005
2006
2007
2007
BA
TT
TT
TT
26kg 1. Berky Tomáš
2. Straka Adam
3. Vyskoč René
4. Urban Tobias
5. Kovacs Daniel
6. Kolár Dávid
7. Bém Marko
2003
2005
2005
2005
2005
2006
2004
PD
TT
DS
PB
DS
NR
BA
28kg 1. Šútovský Martin
2. Lažo Maxim
3. Filo Matyáš
4. Kučík Anton
5. Strnisko Ľuboš
6. Toporová Sandra
7. Štefina Lukáš
8. Fecko Filip
2003
2005
2006
2006
2006
2005
2005
2003
NR
BA
BN
TT
NR
TT
PB
BA
30kg 1. Vereš Michal
2. Štanga Šimon
3. Karvaš Patrik
4. Miškolczi Jakub
5. Kálik Anton
6. Kováč Michal
2003
2004
2003
2003
2006
2003
NR
PD
DS
NR
TT
BA
33kg 1. Dóczy Daniel
2003
2. Sochora Marko
2004
3. Karas Matúš
2004
4. Ivanka Matúš
2003
5. Vavruš Samuel
2003
6. Dančiak Michal 2005
7. Šovčíková Michaela 2002
NR
BN
BN
TT
TT
BN
PD
36kg 1. Mikula Igor
2. Bažo Marek
3. Matus Jozef
4. Bartaloš Kevin
5. Šimun Matej
6. Lintner Adam
7. Novotka Patrik
8. Spechten Dominik
TT
DS
TT
BA
TT
BA
BN
BA
2002
2004
2003
2004
2003
2003
2002
2004
40kg 1. Kuric Lukáš
2002
2. Szerencses Gorge 2004
3. Szerencses Ladislav2004
4. Drengubiak Alex 2003
5. Španko Marcel
2003
6. Baško Ivan
2005
7. Kapko Ján
2003
TT
DS
DS
TT
BN
BN
BA
44kg 1. Brožik Daniel
2. Belák Adam
3. Špániková Klára
4. Skurák Tristian
5. Stepien Adam
6. Pipíška Theodor
2002
2002
2002
2002
2004
2002
DS
NR
TT
DS
BN
BA
48kg Neobsadená
52kg 1. Škoda Richard
2. Lebo Samuel
3. Hudec Adam
2003 NR
2002 TT
2004 NR
56kg 1. Diko Maximilián
2. Lojška Samuel
3. Pekarovič Daniel
4. Lednický Matej
2002
2002
2002
2004
TT
BN
NR
NR
60kg 1. Pinter Matej
2. Cibiri Samuel
3. Záhradník Lukáš
4. Pánsky Viliam
5. Salaj Marek
6. Miškolci Tomáš
2002
2002
2002
2002
2004
2002
NR
BN
BA
NR
NR
BN
65kg Neobsadená
Štartovalo 69 pretekárov
Mladší žiaci roč. 2000 – 2002
27kg Neobsadená
29kg Neobsadená
31kg Neobsadená
33kg 1. Bergerová Perla
2. Staňová Renáta
2000 BA
2001 BA
35kg Neobsadená
40kg 1. Pohl Gerhard
2. Blizňák Patrik
3. Zemanová Nikola
4. Vavrová Jana
2001
2000
2001
2001
BA
NR
PD
PD
44kg 1. Horínek Martin
2. Vlk Oliver
3. Rusová Nikola
4. Okuliar Oliver
2000
2001
2001
2000
BA
TT
PD
TT
48kg 1. Črjepok Igor
2. Vojteková Mária
3. Farkaš Kristián
4. Štefina Marek
5. Znášik Samuel
6. Draixler Samuel
7. Strnisková Alena
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2001
BA
BA
DS
PB
BN
PD
NR
52kg 1. Bojda Viktor
2. Csollei Márton
3. Grofčík Lukáš
4. Čukan Henrich
5. Zalúbelová Sára
2001
2000
2000
2001
2001
NR
DS
NR
BN
BA
57kg 1. Zámočník Juraj
2. Riečický Jozef
3. Štrba Adam
2000 NR
2000 TT
2000 BA
62kg 1. Orbán Viktor
2. Výberčí Tomáš
3. Špánik Šimon
4. Stašiak Erik
2000
2000
2000
2001
BA
NR
TT
PD
68kg Neobsadená
73kg 1. Pecha Michal
2000 BA
2. Horváth Nicolas 2000 DS
3. Virgovič Nikolas 2001 BN
+73kg 1. Pecha Dominik
2. Novák Stanislav
3. Lichner Kristián
4. Jaďuď André
2000
2000
2000
2000
BA
NR
PD
PD
Štartovalo 37 pretekárov
Starší žiaci roč. 1998 - 2000
32kg Neobsadená
35kg Neobsadená
38kg 1. Kvetko Martin
1999
2. Ducho Peter
1999
3. Šmátrala Matej
1999
4. Fadinová Dominika 1999
BA
BN
PD
BN
42kg 1. Zámočníková Simona 1999 NR
2. Oroszová Kristína 1998 BA
3. Uhlárová Ivana
1998 PD
4. Fadinová Kristína 1999 BN
47kg 1. Hoos Marek
2. Karas Samuel
3. Mikuš Samuel
4. Jamriška Miroslav
1999
2000
1999
1999
TT
BN
NR
BN
53kg 1. Bočák Juraj
2. Haxer Baláž
3. Pinter Marcel
1999 BN
1999 DS
1999 NR
59kg Neobsadená
66kg 1. Mesiarkin Jozef
2. Lažo Miroslav
3. Beniak Alex
4. Michalička Patrik
5. Oross Viliam
6. Strnisko Marek
1999
1999
1998
1999
2000
1999
73kg 1. Pastorák Andrej
2. Baláž Adam
3. Miškolci Michal
1999 TT
1999 TT
2000 BN
85kg 1. Zeman Marek
+85kg Neobsadená
Štartovalo 25 pretekárov
BN
BA
NR
BN
BA
NR
1998 BA
TABUĽKY VÝSLEDKOV
PRÍPRAVKA 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
22 24 26 28 30 33 36 40 44 48 52 56 60 65
BA
BN
NR
PD
TNT
PB
DS
7
5
1
4
1
5
1
5,4,1
7,2 7,3
7
7,5,4 5,4,3
3,1
2,1
7
body
4
2
5
5
22 V.
30 IV.
62 II.
12 VI.
70 I.
3 VII.
34 III.
5,1
7,4 4,3 7,3,2
5
1,3
2
3,2 7,4,2 7,3
4
5
4
5
7
3
4,2
5,4 7,3
Zarátava sa 14 najlepších výsledkov podľa obsadených hmotnostných kategórií.
MLADŠÍ ŽIACI 2000, 2001 (2002)
27 29 31 33 35 37 40 44 48 52 57 62 68 73
7,5
BA
BN
NR
PD
TNT
PB
DS
7
7
7,5
2
2
3
5
7,4
3,4
4
4
7
73
7
4
7
1
5,3
7
+
5
5
5
3
4,3
4
3
4
5
5
body
59
9
33
22
17
3
14
I.
VI.
II.
III.
IV.
VII.
V.
Zarátavajú sa 9 najlepších výsledkov podľa obsadených hmotnostných kategórií.
STARŠÍ ŽIACI 1998, 1999 (2000)
32 35 38 42 47 53
BA
BN
NR
PD
TNT
PB
DS
59 66 73 85
7
5
5,3
3
5,3
7
7,3
7
4
4
4,1
4
5,2
+
85
body
7
26
40
20
8
19
0
5
4
4
7
7,5
5
Zarátava sa 10 najlepších výsledkov podľa obsadených hmotnostných kategórií.
Statistika:
II.
I.
III.
V.
IV.
VII.
VI.
Pr.
I
II
III Ml.
poč.
I
II
III
poč.
St.
I
II
III
sumár
I
II III
poč.
BA
BN
NR
PD
TNT
PB
DS
11
1
1
1
12
7
2
1
5
2
2
-
28
10
5
5
11
-
3
2
3
-
-
1
9
2
2
1
23
2
5
4
14
5
1
2
7
2
3
1
5
1
-
3
26
8
5
6
3
1
1
-
7
-
-
3
2
-
-
2
12
1
1
0
20
4
4
4
4
-
2
1
3
2
1
-
27
6
7
5
2
-
-
-
1
-
-
-
0
-
-
-
3
0
0
0
8
1
2
3
3
-
2
1
1
-
1
-
12
1
5
4
Spolu
69
37
25
131
Priebežný stav
Príp. 1
7
BA
BN 43
NR 54
PD 29
TNT 43
4
PB
0
DS
St.ž. 1
BA 10
BN 14
NR 21
4
PD
TNT 0
0
PB
0
DS
2
3
4
40
35
22
48
27
30
58
66
62
25
12
12
73
70
70
2
4
3
0
19
34
2
3
4
30
18
26
21
38
40
18
30
20
0
10
8
12
18
19
0
0
0
0
5
5
5
body
104
148
240
78
256
13
53
5
IV.
III.
II.
V.
I.
VII.
VI.
Ml.ž. 1
BA 21
BN 30
NR 18
22
PD
TNT 33
5
PB
0
DS
2
3
4
61
49
59
34
22
9
22
40
33
14
14
22
24
22
17
0
5
3
0
14
14
body
5
190
95
113
72
96
13
28
I.
IV.
II.
V.
III.
VII.
VI.
5
body
body
84
113
89
22
49
0
10
III.
I.
II.
V.
IV.
VII.
VI.
Z podkladov spracoval: Mgr. Milan Urbánek
Liga 1
BA 38
BN 87
NR 93
55
PD
TNT 76
9
PB
0
DS
2
3
4
131 102 107
103 87
79
98 136 115
39
36
42
109 110 106
2
9
6
0
38
53
378
356
442
172
401
26
91
III.
IV.
I.
V.
II.
VII.
VI.
Download

ýsledky 4 kola žiackej ligy