ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov s vedomím a povolením zriaďovateľa Mesta Pezinok
zahájenie školského roku 2012/13 a zápis žiakov do ZUŠ E.Suchoňa bude nasledovne:
Žiaci PHV (prípravné štúdium hudobného odboru) a ostatní žiaci HO spolu s celým tanečným
odborom v priestoroch zasadačky Obvodného úradu na M.R.Štefánika 10, žiaci pedagógov M. Mráz,
A. Smolková, R. Kučerová, E. Rosenberger na ZŠ Na bielenisku (prízemie, „pavúčiková“ trieda), VO na
Holubyho, LDO v Malej sále Pezinského kultúrneho centra. Všetci v rovnakom čase od 9:00 – 12:00.
Vyučovanie hudobného odboru na M.R.Štefánika 9 vzhľadom na rekonštrukčné práce sa presúva na
12.september 2012. VO, TO, LDO a časť HO Na bielenisku od 4. Septembra riadne pokračuje vo
vyučovaní.
Upozorňujem všetkých rodičov prijatých žiakov, že je potrebné potvrdiť ich štúdium hneď v prvý
deň nového školského roku – 3. september – 9:00 – 12:00 (najneskôr do 5. septembra!). V opačnom
prípade ich dieťa nebude môcť študovať na našej škole a uvoľnené miesto bude pre iné dieťa.
Upozorňujem rodičov tých detí, ktoré nie sú v zozname, že sa do 6. septembra telefonicky môžu
informovať, či sa neuvoľnilo miesto.
Ďakujem za porozumenie.
Prajem všetkým našim terajším aj budúcim žiakom aj rodičom v mene celého kolektívu pedagógov
veľa trpezlivosti, usilovnosti, tvorivých síl v novom školskom roku 2012/2013
Mária Neuszerová, riaditeľka
Hudobný odbor (HO)
Prípravné štúdium (žiaci, ktorí budú v šk.roku 2012/13 navštevovať 1. a 2. ročník na ZŠ)
Po vyhodnotení bodových výsledkov trojčlennej komisie boli prijatí :
1. Janka Bednáriková
Pezinok
A
2. Hanka Bereníková
Pezinok
B
3. Natálka Birčáková
Pezinok
C
4. Nina Dubeková
Pezinok
A
5. Alžbeta Dulajová
Pezinok
B
6. Izabella Feke
Pezinok
A
7. Jozef Féder
Pezinok
A
8. Izabela Mária Hašková
Pezinok
C
9. Paulína Horňáková
Pezinok
B
10.Julián Havlík
Pezinok
C
11.Gabriela Ježíková
Pezinok
B
12.Radoslav Klučár
Pezinok
B
13.Alžbeta Kopčiková
Viničné
C
14.Petra Kurucová
Pezinok
A
15.Alexandra Letnická
Pezinok
B
16.Tomáš Letz
Pezinok
C
17.Filip Matejovič
Pezinok
A
18.Lucia Mrázová
Ivanka pri Dunaji
C
19.Sebastián Paľo
Pezinok
A
20.Richard Pepucha
Pezinok
B
21.Maxim Ján Sarkocy
Limbach
C
22.Michal Schaubmar
Pezinok
B
Žiaci v prípravnom štúdiu navštevujú 2 x týždenne hudobnú náuku. Na konci prvého polroku rodičia
dostanú vyrozumenie, ako ich dieťa napreduje a rozhodnutie – odporúčanie, na akom hudobnom
nástroji začnú v druhom polroku pokračovať v štúdiu. Hudobná náuka je v druhom polroku 1 x do
týždňa. Na konci prípravného štúdia tí žiaci, ktorí sú spôsobilí pokračovať v štúdiu v 1. ročníku HO
dostanú od triedneho učiteľa Potvrdenie o ukončení prípravného štúdia.
ROZVRH HODÍN PHV v prvom polroku 2012/2013
Pondelok
14:15 – 15:00 skupina A
15:05 – 15:50 skupina B
15:55 – 16:40 skupina C
Streda
14:15 – 15:00 skupina A
15:05 – 15:50 skupina B
15:55 - 16:40 skupina C
Žiaci prijatí bez prípravného štúdia do 1. ročníka HO
1. Jaroslav Birčák
Pezinok
M. Hutníková
akordeón
2. Veronika Čipelová
Pezinok
A. Klattová
prieč.flauta
3. Tamara Fargašová
Pezinok
Z. Bereníková
klavír
4. Jana Franková
Pezinok
M. Vaneková
klavír
5. Jana Hlavajová
Šenkvice
M. Švecová
flauta
6. Veronika Kaderábková
Pezinok
D. Chovanec
gitara
7. František Kocka
Viničné
M. Gažová
klavír
8. Martina Krížiková
Šenkvice
M. Švecová
flauta
9. Lukáš Mokrý
Pezinok
E. Rosenberger
spev
10.Daniel Paladi
Pezinok
R. Kučerová
klavír
11.Samuel Paľo
Pezinok
A. Smolková
klavír
12.Dušan Péter
Viničné
M. Vaneková
klavír
13.Frederik Piačka
Pezinok
Z. Andelová
klavír
14.Matúš Šteberla
Limbach
R. Kučerová
klavír
15.Katarína Selková
Pezinok
P. Slouka
gitara
16.Daniel Virgovič
Pezinok
D. Chovanec
gitara
17.Barbora Zelníková
Pezinok
M. Milčiková
violončelo
Žiaci bez prípravného štúdia sú povinní v priebehu prvého polroku zvládnuť učivo PHV a prvý polrok
ukončiť skúškou z nástroja a HN. Až po úspešnej skúške môžu pokračovať v druhom polroku vo
vyššom ročníku. Všetci žiaci HO povinne chodia aj na vyučovanie HN.
Štúdium pre dospelých (ŠPD)
1. Darina Alexyová
Pezinok
P. Šesták
husle - viola
2. Denis Gschwandtner
Pezinok
D. Chovanec
bas. gitara
3.Alexander Schrám
Horné Orešany P. Slouka
gitara
4. Natálie Tomašových
Pezinok
A. Smolková
klavír
5. Angelika Vojtaníková
Pezinok
D. Chovanec
gitara
Literárno-dramatický odbor (LDO)
1. Noemi Babíková
Boldog
2. Viktória Gallíková
Bratislava
3. Natália Holbová
Pezinok
4. Karolína Jajcajová
Pezinok
5.Magdaléna Letzová
Pezinok
6. Richard Lukáčik
Pezinok
7.Samuel Novák
Pezinok
8. Filip Sabo
Pezinok
Tanečný odbor (TO ) – tanečná príprava (ľudový tanec), pedagóg Mária Vršková
1. Hanka Baranovičová
Pezinok
2. Tereza Baranovičová
Pezinok
3. Lukáš Ceizel
Pezinok
4. Melisa Miškeriková
Pezinok
5. Michal Miškerik
Pezinok
6. Zoja Kollárová
Pezinok
7. Monika Firicová
Pezinok
8. Karolína Mária Pilková
Pezinok
9. Viktória Pilková
Pezinok
10.Stella Swaigerová
Pezinok
11.Simona Strempeková
Pezinok
12.Šimon Peter Šipoš
Pezinok
13.Dominika Šmahovská
Pezinok
TO – tanečná príprava (klasický tanec a moderný tanec), pedagóg Katarína Korčeková
1. Daniela Lorinczová
Pezinok
2. Eliška Halčinová
Pezinok
3. Lucia Šipošová
Pezinok
4. Karolína Jajcayová
Pezinok
5. Michaela Matoková
Pezinok
6. Katarína Smolková
Pezinok
7. Romana Šimonovičová
Pezinok
8. Jasmine Laura Owen
Bratislava
9. Diana Cingelová
Pezinok
10.Petra Kurucová
Pezinok
11.Ema Korbeľová
Pezinok
12.Izabela Mária Hašková
Pezinok
Výtvarný odbor (VO)
Pedagóg Júlia Piačková
Prípravné štúdium
1. Klára Ratuzká
2. Tamara Farkašová
3. Barbora Zelníková
4. Radoslav Klučár
5. Richard Lukáčik
Pezinok
6. Sára Strnisková
Pezinok
7. Klaudia Jajcayová
Slovenský Grob
8. Alžbeta Kopčíková
Viničné
Žiaci bez prípravného štúdia VO
1.Jasná Péterová
Viničné
2. Daniela Lorinczová
Pezinok
3. Laura Baksová
Vištuk
4. Katarína Li
Pezinok
5. Sára Pihuličová
Limbach
6. Adam Vencel
Pezinok
7. Mária Dulajová
Pezinok
8. Martina Ondrovičová
Pezinok
9. Johanka Vojtaníková
Pezinok
10. Hana Kadárová
Pezinok
11. Zuzana Kadárová
Pezinok
VO
Bez prípravného štúdia
pedagóg Danica Tyková
1. Natália Holbová
Pezinok
2. Agáta Komanová
Pezinok
3. Ema Karlíková
Šenkvice
4. Adam Zvolenský
Pezinok
5. Zuzana Zvolenská
Pezinok
6. Naďa Šefčíková
Pezinok
7. Karolína Jajcayová
Slovenský Grob
8. Šimon Šebo
Limbach
9. Diana Hoďová
Pezinok
10.Matúš Michal Čúzy
Šenkvice
11.Monika Mečárová
Šenkvice
Vážení rodičia!
Talentové skúšky vo všetkých odboroch prebiehali pod dohľadom trojčlennej komisie, pozostávajúcej
z pedagógov s odborným vzdelaním, dlhoročnou praxou a nezaujatím.
Naša škola je výberová, a aj vzhľadom na veľký počet uchádzačov a personálne obsadenie sme
nedokázali prijať všetky deti.
Download

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013 Z