PIAT FRIDA
KOV Y IS
É VY SUE/
DAN
IE
NAPOLI NEWS
J K NA P O L I – SL OVA K E Q U E S T R IA N C LU B – O F F IC IA L EV E N T N EWSPA P E R
S L O V E N S K Ý JA Z D E C K Ý K LU B NA P O L I – O F I C IÁ L N E N O V I N Y V Y DA N É P R E KO N K R É T N E P O D U JAT I E
22. 8. 2014
„Danube Cup“ – August 21st – 24th, 2014
The perfect footing!/
/
Dokonalý povrch!
All riders speak about the perfect
footing at Hippo-Arena Šamorin.
We talked to the company HPR
B.V,. based in the Netherlands,
that is responsible for the footing
and much more. The men behind
this company are Ton Agterberg,
Pierre Janssen and Cees
Haaksman.
T
hrough Prof. Dr.-Ing. Arno Gego
they were asked to come and have
a look to see if they could work
together. At first they refused twice,
because normally they only take on
projects within a circle of 300 km around
Utrecht. But finally they agreed because
this was such an exceptional project.
They started in April 2013 and the
project was finalized in April 2014. But
this was not the end of the cooperation.
They also do the maintenance of the
whole park for five years, the footing and
the landscaping.
The HPR team consists of 5 people
that take care of the maintenance and
during the horse show they have a team
of no less than 8 to take care of the
footing. Not only of the arenas, but also
of the race track that is very popular
with the riders. “We are also very proud
to announce that we agreed on a new
project: the realization of the athletic
center that will be part of the Elements
Resort,” says HPR’s Cees Haaksman.
Cees is very pleased with the cooperation
with the organization of Mr. Mario
Hoffmann. “It was perfect,”
says Cees. “Especially project
leader Tomas Ceizel. They
work very straightforward.”
Fact and Figures:
• 35 men worked on this
project, with all their own special skills
• Through a GPS system (by satellite) the
cranes were mentored where to dig, how
deep and where to level up.
• 20 machines were brought from the
Netherlands to Šamorin, 10 machines
where rented from Slovakia and Austria
like cranes, tractors, excavators and
many more.
• 60,000 tones of footing was brought to
Šamorin
• 7,000 meter of hardwood fence was
used
• 110,000 m² of arenas were applied
Všetci jazdci hovoria
o perfektnom povrchu Hipoarény
Šamorín. Rozprávali sme sa
so zástupcami firmy HPR B.B.
z Holandska, ktorí sú zodpovední
za jazdecký povrch . Za celou
firmou stoja traja muži - Ton
Agterberg , Pierre Janssen a Cees
Haaksman.
P
rof. Dr. Ing. Arno Gego ich oslovil s návrhom spolupráce. Najprv
ho 2x odmietli, pretože sa zvyknú zaoberať len projektami v okruhu
Year 1st
# 2014/09
do 300 km od Utrechtu. Napokon ich presvedčila výnimočnosť projektu Hipoarény v Šamoríne. Svoje práce
začali v apríli 2013. Projekt,
ako taký, mal mať premiéru
už v apríli 2014. Tým sa však
táto spolupráca neskončila.
Táto firma sa aj v najbližších
piatich rokoch bude starať
o údržbu jazdeckého areálu,
povrchov a záhrad.
Tím HPR pozostáva z piatich ľudí, ktorí sú zodpovední za celkovú údržbu. Počas pretekov
sa vždy aspoň osem ľudí stará o to aby
povrch parkúrov bol ako má byť. Nielen
jednotlivé kolbiská, ale aj dostihová dráha
sa u jazdcov tešia veľkej obľube.” S hrdosťou môžeme oznámiť, že sme sa dohodli
na novom projekte: na realizácii atletického centra, ktoré bude súčasťou Elements
Rezortu,” hovorí Cees Haakman z HPR.
Cees je spoluprácou s Máriom Hoffmannom a organizáciou areálu nadšený.
“Bolo to dokonalé,” vraví Cees. “Najmä
spolupráca s vedúcim projektu Tomášom
Ceizelom. Pracujú veľmi cieľavedomo.”
Fakty a čísla:
• Na projekte spolupracovalo 35 rôznych
špecialistov
• Žeriavy boli počas výstavby navigované
prostredrednictvom GPS súradníc, kde
treba kopať, ako hlboko a kde treba
vyrovnať.
• Z Holandska bolo do Šamorína privezených 20 strojov, 10 z nich (žeriavy,
traktory, bágre a iné) bolo požičaných
na Slovensku a v Rakúsku
• Do Šamorína bolo privezených 60,000
ton povrchovej krytiny
• Je tu použitých 7,000 metrov plotu
z tvrdého dreva
• Všetky kolbiská majú dokopy súčet
110,000 metrov štvorcových
NAPOLI NEWS
22. 8. 2014 Ročník I. # 2014/09
Bianca Schoenmakers,
the Flying Dutchwoman / Lietajúca Holanďanka
Bianca and her great
mare Anastasia HDH were
unbeatable in the Grand Prix
last Sunday.
T
he 32-year-old Bianca is riding
for the Hans Dings stable in
Heeze, in the south of the
Netherlands. Currently she has about
six international competition horses
and a few horses in training on national
level.
When we asked Bianca why she won
the Grand Prix, she shows us a big
smile. ‘Anastasia HDH was simply the
best horse in that competition,” Bianca
says. She has a super attitude, a lot of
power and she is top fit. She truly is
a fighter and she would do anything for
me, she absolutely trusts me. Although
she wants to do it in her own way, but
she needs that freedom. Bianca and
her amazing mare will compete again
this weekend in the Diamond Tour.
Bianca is very happy that she made
“This is a great venue,
the stables are the best
I have ever seen.“
„Je to úžasné miesto, sú tu
najlepšie stajne, aké som
kedy videla.“
Bianca Schoenmakers
the decision to come to Hippo-Arena
Šamorin. “This is a great venue, the
stables are the best I have ever seen,
the different training areas and a good
footing I will be back,” Bianca smiles.
So svojou úžasnou kobylou
Anastasia HDH bola Bianca
minulú nedeľu na Grand Prix
nezastaviteľná.
T
ridsaťdva ročná Bianca jazdí pre
Hansa Dingsa v Heeze na juhu
Holandska. Momentálne má
zhruba šesť koní na medzinárodné
súťaže a niekoľko ďalších koní
v tréningu na národnej úrovni.
Party Time!!!
On Friday all the officials, riders, grooms
and all of the equestrian family are invited
to the Riders Party. The party will be held
at the Farrier’s and will start at 8.30 pm.
Come and join us!!!
Zabavme sa!
V piatok sú pracovníci, jazdci, podkoniari
a všetci členovia jazdeckého sveta
pozvaní na jazdeckú párty. Začíname vo
Farrier’s o 20:30.
Príďte sa zabaviť!
Keď sme sa Bianci opýtali vďaka
čomu si myslí, že vyhrala Grand Prix,
usmiala sa. “Anastasia HDH bola
jednoducho najlepší kôň v súťaži”.
Má perfektnú povahu, veľa sily a je
v perfektnej kondícii. Je bojovníčka
a viem, že by pre mňa spravila čokoľvek a že mi úplne dôveruje. Chce si
veci robiť podľa seba, potrebuje slobodu.“ Bianca s kobylou súťažia aj
tento víkend v Diamond Tour.
So svojím rozhodnutím zúčastniť
sa na pretekoch v Hipoaréne Šamorín je spokojná. “Je to úžasné miesto,
sú tu najlepšie stajne, aké som
kedy videla. Jazdiarne a povrchy sú
na špičkovej úrovni, určite sa chcem
vrátiť,” dodala Bianca s úsmevom.
Did you know?/Vedeli ste, že...
• The total area of Hippo-Arena Šamorin
is 379,167 m²
• The race track is 1,656 m long and
18 m wide
• The jumping areas are of different
sizes and unique shapes along with
fixed and natural obstacles
• There are 3 sand arenas
• There are 3 grass arenas
• The total surface of the jumping areas
is: 52,929 m²
• The small training hall is 3,200 m²
• The big hall for races is 3,720
• The tribune has a capacity of 2,500
seats
• In total there are 678 boxes
• There are 499 horses
• There are 158 riders from 32 nations
2
• Hipoaréna Šamorín zaberá plochu
379,167 m²
• Závodná dráha je 1,656 m dlhá
a 18 m široká
• Parkúrové jazdiarne, vrátane fixných
a prírodných prekážok sú rôznych
tvarov a veľkostí
• Sú tu 3 pieskové parkúry
• Sú tu 3 trávnaté parkúry
• Celková plocha parkúrov je 52,929 m²
• Malá jazdiareň má plochu 3,200 m²
• Veľká závodová hala má 3,720
• Tribúna má kapacitu 2,500 miest
na sedenie
• V kompexe je dokopy 678 boxov
• Momentálne je v areáli ustajnených
499 koní
• Pretekov sa zúčastňuje 158 jazdcov
z 32 krajín
NAPOLI NEWS
„Danube Cup“ – August 21st – 24th, 2014
RESULTS THURSDAY/ŠTVRTKOVÉ VÝSLEDKY, 21. 8. 2014
FARRIER’S ARENA:
Bronze Tour
1. Gyula Szuhai/HUN/Don Sergio
2. Natalia Belova/RUS/Orki De Vy
3. Maximiliane Ruppert/GER/Libertino 9
4. Sander Geerink/NED/Aberlin
5. Peter Szuhai/HUN/Casimella
Amateur Tour small
1. Michaela Jeskova/SVK/Alcas
2. Lucie Anovcinova/CZE/Rolys
3. Marije Nijhof/NED/Amaretto
4. Hamad Ali Mohammed Al Attiya/QAT/
Maradonna 25
5. Sonja Katja Iseli/SUI/Amerzio
Young Horses 5/6 years
1. Patrick Eibner/SVK/Casper Speed Jumper
2. Andrius Petrovas/LTU/Gigollo
3. Juraj Hanulaj/SVK/Donjo
4. Peter Bulthuis/NED/Diego
5. Amber Fijen/NED/Dilona
POŠTOVÁ BANKA ARENA:
Young Horses 7 years
1. Tobias Meyer/GER/ She´s The One 6
2. Omer Karaevli/TUR/ Ceena
3. Andrej Holly/SVK/Cajo
4. Jeroen Blomen/NED/Chinny
5. Monika Noskovicova/SVK/Castelan 3
Silver Tour
1. Nasser Al Ghazali/QAT/Looping 46
and Andy Candin/ROU/Carlo 281
2. Tatiana Dzavik/CAN/Delphine DH
and Abdullah Alsharbatly/KSA/Coriander
van’t Vennehof
3. Omer Karaevli /TUR/Roso Au Crosnier
and Arne van Heel/NED/Brancala
4. Marlon Modolo Zanotelli/BRA/Nenuphar´jac
and Igor Sulek/SVK/Wavo Lampard
5. Gencho Genchev/BUL/Baloucino H
and Maximilian Schmid/GER/
Coco Chanel 145
MAIN STADIUM
Derby Tour
1. Dennis Lynch/IRL/Upsilon D´Ocquier
2. Amber Fijen/NED/Briljant
3. Andrius Petrovas/LTU/Costo Rico
4. Guy Goo sen/GBR/Bocelli
5. Bianca Schoenmakers/NED/Boss HDH
Diamond Tour
1. Andy Candin/ROM/Carry Blue Eye
and Emanuele Gaudiano/ITA/Caesario 6
2. Marcel Marschall/GER/Fenia van
Klapscheut
and Andy Candin/ROM/Caruso 392
3. Maximilian Lill/GER/Eragon 6
and Jody van Gerwen/NED/Dynamite VT
Hazelarenhoekje
4. Amber Fijen/NED/Zambezi
and Timothy Hendrix/NED/Cedrick 8
5. Maximilian Schmid/GER/Quabs
and Andis Varna/LAT/KS Corradina
PEOPLE AND PLACES/
PLACES/ĽUDIA A MIESTA
Event Director Christa Heibach and husband Prof. Dr.-Ing. Arno Gego, member
of the Executive Committee. / Riadie¾ka podujatia Christa Heibach s manželom
Prof. Dr.-Ing. Arnom Gegom, èlenom Výkonnej Komisie
The judges and their team having a drink at the end of the day. /
Rozhodcovia s tímom si po uśpešne zvládnutom dni vychtnávajú drink
Bianca
Schoenmakers
interviewed by the
National TV. /
Rozhovor televíznej
stanice National
TV s Bianca
Schoenmakers
Ground Jury President Caesar von Walzel, Ground Jury Member
Khalil I. Murad. Hassan and Ass. Course Designer Ali Mohajer. /
Prezident Zboru rozhodcov Caesar von Walzel, èlen Zboru rozhodcov
Khalil I. Murad. Hassan a asistent stavite¾a parkúru Ali Mohajer.
Edorado feels
totally relaxed
in Hippo-Arena
Šamorin. /
Edorado sa
v Hippo-Aréne
Šamorín cíti
uvo¾nene
The power girls at the office, Lisa and Csilla. /
Liisa a Csilla, koèky z kancelárie
3
NAPOLI NEWS
22. 8. 2014 Ročník I. # 2014/09
FRIDAY SCHEDULE / PROGRAM NA PIATOK
FARRIER´S ARENA
08.30 h Walking the course
09.00 h Bronze Tour
POŠTOVÁ BANKA ARENA
08.15 h Walking the course
08.30 h Silver Tour
10.45 h Walking the course
11.00 h Young Horses 5-6 years
13.45 h Walking the course
14.00 h Young Horses 7 years
14.15 h Walking the course
14.30 h Amateur Small
MAIN STADIUM
10.15 h Walking the course
10.30 h Ladies Tour, Presented by
SSM – Slovakia Steel Mills
12.15 h Walking the course
12.30 h Derby Tour, Presented by
Horse Park Realisation
15.45 h
16.00 h
15.45 h Walking the course
16.00 h Juniors
Walking the course
Diamond Tour Presented
by Mercedes Benz Slovakia
Weather forecast for today / Predpoveď počasia na dnes
Source/Zdroj: pocasie.sme.sk
Sunrise / Východ slnka: 5:46
Sunset / Západ slnka: 20:04
Temperature/
Teplota
Temperature´s feeling /
Pocitová teplota
Rainfall risk /
Riziko zrážok
Anticipated rain (mm) /
Predpokl. mn. zrážok (v mm)
Cloudiness/
Percento oblačnosti
Wind course /
Smer vetra
We thank our partners / Ďakujeme našim partnerom
NAPOLI NEWS
OFFICIAL EVENT NEWSPAPER
OF EQUESTRIAN CLUB NAPOLI
OFICIÁLNE NOVINY
JAZDECKÉHO KLUBU NAPOLI
Publisher/Vydavateľ:
Editor in Chief/Šéfredaktor:
Editors/Editori:
Photo/Fotografie:
Graphics/Graf. vyhotovenie:
4
Alexander Nálepka
Inge van der Net
Sandra Kállayová, Kristína Kállayová, Liana Šándorová
Csilla Pal, Sibil Slejko, NAPOLI archive
Peter Buček
Download

The perfect footing!/ Dokonalý povrch!