Farský kostol sv. Mikuláša v Lendaku
deň
liturgické slávenie
KRISTA KRÁĽA;
nedeľa
23.11.
SLÁVNOSŤ
čas
7.30
9.00
10.30
14.00
18.00
6.45
streda
26.11.
Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov
Spomienka
Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice;
ľub. spomienka
Streda 34. týždňa
v Cezročnom období
štvrtok
27.11.
Štvrtok 34. týždňa
v Cezročnom období
piatok
28.11.
Piatok 34. týždňa
v Cezročnom období
6.45
18.00
sobota
29.11.
Panny Márie v Sobotu
Ľub. spomienka
nedeľa
30.11.
1. ADVENTNÁ NEDEĽA
7.00
18.00
7.30
9.00
10.30
18.00
pondelok
24.11.
utorok
25.11.
sv. omša
čas
pobožnosti
Za veriacich
Sv. omša so sobášom
1,+Andrej Čížik
2,Mária Selveková (50.výr.)
18.00
6.45
+Ján Gallik (50.r.)
1,+Anna Galliková
2, Melánia (60.r.)
18.00
6.45
18.00
6.45
18.00
Katarína
+Katarína Grichová (1.výr.)
+Mária a + Veronika Gallik
+Denisa Halčínová (1.výr)
1, Anna Lizáková-ZBP
2, Veronika Hudáčeková
+Jakub a +Rozália Majerčák
1, za zdravie Jána
2, +Štefan a +Mária Budzák
+. p.f. Andrej Doranský
+Peter a +Mária Majerčák
sv. spoveď
chorým
sv. spoveď
chorým
14.00
pobožnosť
Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Kotline
nedeľa
nedeľa
Krista Kráľa, slávnosť
1. Adventná nedeľa
9.00
9.00
Kaplnka sv. Terézie z Lisieux v Tatranskej Kotline - sanatórium
POZNÁMKY
Dnes – obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – kto sa jej zúčastní, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.
Sviatosť zmierenia chorým – štvrtok- p. kaplán Boča od 11.00 a piatok p. kaplán Pollák od 8.00.
Na budúcu nedeľu – jesenná zbierka na charitu.
Po sv. omši o 14.00 bude nácvik detí na dobrú novinu.
Dnes po večernej sv. omši o 18.00 bude organový koncert absolventov Žilinského konzervatória.
Z 26.-27. novembra vo farskom kostole v Spišskej Belej bude kríž Svetových dní mládeže. Preto pozývame všetkých najmä mládež na
duchovný program:
22.00 príchod kríža na námestie pri Imakuláte
23.00 Chvály
24.00 sv. Omša
3.00 Krížová cesta
5.00 Pobožnosť k Sedembolestnej
6.00 Ukončenie nočného bdenia a odprevadenie kríža
Download

Prezrieť