nezbytných kroků
na cestě k
BOHATSTVÍ
Vývojové etapy kariéry a příjmů v síťovém marketingu.
MAXIMALIZUJTE SVÉ PŘÍJMY
DÍKY POCHOPENÍ PRINCIPŮ
BUDOVÁNÍ KARIÉRY
V SÍŤOVÉM
MARKETINGU
Ing. Jiří Černota
2
5 nezbytných kroků
na cestě k BOHATSTVÍ
Vývojové etapy kariéry a příjmů v síťovém marketingu
Pochopte principy, maximalizujte své příjmy a zkraťte
si svou cestu k úspěchu.
„Staňte se finančně nezávislými a získejte do svých
životů více svobody.“
Autor této knihy Ing. Jiří Černota je také tvůrce
systému REVOLUČNÍ MARKETING, který je v současnosti nejpoužívanější online vzdělávací systém pro
síťový marketing v Česku a na Slovensku.
©2014 Ing. Jiří Černota, www.jiricernota.cz
www.bewit.cz
REVOLUČNÍ MARKETING JE REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNAČKA
3
3...2...1...START!
Motto: „Každý v sobě má prvek dokonalosti a úspěšnosti už nyní v tomto okamžiku. To platí i pro lidi všeobecně považované za neúspěšné. Správným vedením,
podporou, myšlením a správnou činností se můžete
stát úspěšnými i Vy.“
Mým cílem je poskytovat lidem v síťovém marketingu
ty nejlepší informace, postupy, strategie, dovednosti,
znalosti a zkrátit tak jejich učící křivku. Rychlejší učení pak vede k rychlejšímu úspěchu. Usiluji o to, aby ti,
kteří studují a používají tyto materiály, vydělávali více
peněz a rychleji, než je běžné a rychleji tak dosáhli
svých cílů.
Cílem tohoto e-booku je dát každému, kdo se síťovým
marketingem zabývá, základní představu o tom, jakými
etapami musí projít a jaká rozhodnutí učinit na cestě
za úspěchem v tomto podnikání.
4
Jsem autorem REVOLUČNÍHO MARKETINGU, který se
stal nejpoužívanějším online vzdělávacím systémem síťového marketingu v Česku a na Slovensku.
Stal se populárním jednoduše proto, že poskytuje svým
uživatelům hodnotu a že přináší výsledky. Jednoduše
funguje. Ověřil jsem si sám na sobě a na mnoha a mnoha svých studentech, že ti, co zavedou do praxe principy z těchto systémů, mohou rychle navýšit svou úspěšnost i o stovky procent. Revoluční marketing umožňuje
dosahovat ve srovnání se starými strategiemi rychlého
růstu. Rozdíl je propastný. A v tomto rozdílu jsou schovány velké peníze.
Po svých studiích, získávání zkušeností v zahraničí a prá-
5
ci v nadnárodní firmě, kde jsem získal cenné obchodnické a manažerské zkušenosti, jsem začal podnikat.
Se svým spolužákem ze základní školy jsme založili firmu Satjam. Firma se postupně rozrostla, měla přibližně sto zaměstnanců. Roční obraty se postupně dostaly
až na cca 400 mil. Kč.
V roce 2006 jsme od zahraničního investora dostali zajímavou nabídku a shodou nejrůznějších okolností jsme
se rozhodli firmu prodat. Já jsem ve firmě ještě dva
roky pracoval jako jednatel a ředitel a pak jsem skončil.
Rozhodoval jsem se, co dál. Osud tomu asi chtěl,
že jsem se dostal k síťovému marketingu. Byl jsem tenkrát velký skeptik, ale přesto jsem se mu začal věnovat,
čímž jsem mnoho lidí překvapil a některé i šokoval.
Dnes si říkám, že to bylo fantastické rozhodnutí. Jsem
6
rád, že jsem poslechl intuici a „šel do toho“. Podstatné tehdy pro mne bylo to, že jsem se dostal do oblasti
zdravého životního stylu, protože tomuto oboru jsem
se mnoho let věnoval jako koníčku. Rovněž mi vyhovovalo, že nemám žádné zaměstnance. Brzy jsem zjistil,
že tento obchodní model je diametrálně odlišný od klasického podnikání.
Dokonce jsem měl intenzivní pocit, že kdybych to nezažil „na vlastní kůži“, tak bych ani nevěřil, že něco
takového může fungovat.
Když si vzpomenu na své začátky, tak nemohu říci, že se
jednalo o úspěšný start. Vyslechl jsem si mnoho ujišťování o tom, jak je to jednoduché a lukrativní podnikání,
ale já sám jsem se svými výsledky nemohl být spokojen. Byly daleko za očekáváním. Bylo to spíš tápání, trápení a osobní frustrace.
Zjistil jsem, že mnoho z toho, co je běžně doporučováno nejrůznějšími autoritami, vůbec nefunguje. Efektivita mé práce byla velice nízká. Udělal jsem tehdy
to nejlepší, co jsem mohl udělat. Začal jsem investovat
do svého vzdělání. Přečetl jsem vše dostupné, cestoval
na nejrůznější semináře doma i v zahraničí. Měl jsem
štěstí a možnost se setkat se špičkami v tomto oboru
a průběžně jsem všechny informace, které jsem získal,
ověřoval a testoval v praxi. Tato má kombinace studia
a vytrvalé intenzivní práce nakonec vyústila v to, že
jsem zjistil, co a jak je třeba dělat pro to, aby člověk
v síťovém marketingu v dnešní době v Česku a na Slovensku uspěl. Moje úspěšnost šla raketově nahoru.
Kvalifikoval jsem se do tzv. Prezidentského klubu nejú-
7
spěšnějších partnerů. Dva roky po sobě jsem byl vyhlášen nejlepším sponzorem v Česku i na Slovensku.
Věděl jsem, že jsem našel a sestavil něco, co je výjimečné. Stál jsem před rozhodnutím, co dál. Rozhodl
jsem se, že tyto své zkušenosti a toto své know-how
sestavím do uceleného systému. Dnes spolupracuji
s jednotlivci, menšími i většími skupinami lidí, dělám
poradenství a školení pro firmy síťového marketingu.
Pomáhám lidem, aby byli úspěšní.
Pokud se rozhodnete jít na výlet, nebo na dovolenou,
tak si musíte sestavit nějaký plán, ve kterém si stanovíme aspoň nejdůležitější okamžiky – kdy, jak a odkud
vyjedete, kam dorazíte, jak dlouho tam budete, co tam
budete dělat a kdy a jak se vrátíte. Určitý plán si budete
muset sestavit, když například budete chtít vystudovat
určitou školu. Víte, že musíte složit přijímací zkoušky,
absolvovat určité množství přednášek, získat zápočty
a uspět na zkouškách, sestavit závěrečnou práci a obhá-
8
jit ji před komisí. Tím jste školu zvládli a získali například titul.
Přestože síťový marketing už funguje více než 60 let, tak
takový jasný plán, nebo mapa, která by popisovala cestu k úspěchu celou tu dobu nebyla k dispozici. V tomto
e-booku vás s takovým plánem, který zahrnuje jednotlivé fáze budování kariéry a příjmů, seznámím. Znalost a respektování takového plánu každému usnadní
jeho cestu za úspěchem. Ze zkušenosti vím, že lidé jsou
na začátku často nadšení, zaměří se na výrobky a rychle začnou budovat síť. Jenom nadšení ale nestačí.
9
Abyste svou činnost mohli dobře a efektivně plánovat
a správně se rozhodovat, abyste dělali správná rozhodnutí ve správném čase, tak potřebujete tu zmíněnou
mapu. Seznámím Vás s tím, jakými etapami, jakými fázemi musí projít každý, kdo chce být v síťovém marketingu úspěšný, jaké finanční příjmy lze v jednotlivých
fázích očekávat a jak to je s načasováním těchto kroků
k bohatství.
Termín bohatství má samozřejmě hlubší význam a není
omezen pouze na finanční aspekt, kterému se tento
e-book věnuje. Cesta k finanční nezávislosti, cesta
za finančním bohatstvím po
každém vyžaduje, aby odkryl
a použil i své hlubší zdroje,
aby pracoval na své osobnosti, aby začal měnit svůj
charakter, aby pracoval na
svém profesionálním rozvoji,
aby se naučil lépe chápat lidi
i svět, aby rozvíjel svou inteligenci, city a intuici, aby zoceloval svou vůli a vyjádřil
ji v moudré činnosti. Stručně bychom mohli říci,
aby se stal lepším člověkem. A to je krásné a potřebné,
protože bez lepších lidí nebude lepší svět.
Pokud po této cestě k finančnímu bohatství jdeme
v duchu etiky, služby a pravdy, nemineme ani ono
bohatství hlubší, bohatství opravdového lidství. Ten,
kdo se rozhodl a vydal na tuto cestu, bude chápat
10
a souhlasit se slovy Paula Bruntona:
„Ten, kdo nezná hodnotu opravdového bohatství, ten
si ho nezaslouží.“
Síťový marketing umožňuje uspokojit nejrůznější požadavky. Někdo se spokojí s přivýdělkem 2 000 Kč, někdo
je ambiciózní a usiluje o dosažení statisícových měsíčních příjmů. Je možno pracovat intenzivně i při zaměstnání.
Nicméně abyste v síťovém marketingu finančně uspěli,
musíte se dostat do fáze, která se jmenuje Nezávislost
a dosáhnout pasivního ročního příjmu jeden milión
korun a více. Toto je definice úspěchu.
11
K získání tohoto příjmu je třeba dosáhnout pozice lídra
a vytvářet nezávislé týmy. Nezávislé znamená, že lidé
v těchto týmech budou vědět, co mají dělat a budou
schopni pracovat i bez Vás. Pokud nebudou nezávislí,
pokud nebudou mít potřebné znalosti a dovednosti,
tak nenastane situace, kdy budete mít pasivní příjmy,
protože pokud přestanete pracovat Vy, tak aktivita lidí
v těchto týmech bude pomaleji či rychleji klesat a stejně tak se budou měnit i Vaše příjmy.
O tom, jaké dovednosti a znalosti
je třeba se naučit, aby byl člověk
nezávislý, pojednává on-line výukový systém Revoluční marketing
ve více než dvaceti videích. V podstatě se jedná o tři základní dovednosti – prodej, sponzorování
a koučování. Přičemž koučování je
základem lídrovství.
Existuje mnoho důvodů, proč se lidé věnují síťovému
marketingu. Mezi hlavní bude určitě patřit finanční
otázka. Je to způsob, jak si lidé vydělávají peníze. Abychom mohli stanovit určitý postup za finančním úspěchem, je nutno stanovit částku, která takový úspěch
představuje. Co je pro někoho krásný příjem, může být
pro jiného nedostatečný a naopak. Otázka příjmů je vysoce individuální. Stanovil jsem jako definici finančního
úspěchu v síťovém marketingu částku jeden milión Kč
ročně a více.
To je částka, která je zajímavá a motivační pro většinu lidí, pokud nejsou výjimečnými osobnostmi např.
12
v oblasti sportu, zábavy či umění, nebo pokud nejsou
podnikateli a jejich příjmy nejsou větší, nebo pokud nezastávají nějaká výjimečná místa ve větších úspěšných
firmách.
A to je i nabídka, kterou můžete učinit lidem, které
oslovujete, lidem, kteří chtějí být networkery, kteří
chtějí budovat tým – dosažení pasivního ročního příjmu 1 mil. Kč a více.
K tomu, abyste dosáhli tuto fázi nezávislosti, vede jenom jedna cesta a tou je dosáhnout fáze Momenta.
Tato fáze odpovídá stotisícovým ročním příjmům. Je
to individuální. Může to být např. 400, 500, nebo 800
tisíc ročně.
13
To je prostě realita podnikání v síťovém marketingu.
Existuje velké množství lidí, kteří těchto příjmů dosáhli.
K dosažení pozice lídra musíte vytvořit Momentum.
Momentum nastane v okamžiku, kdy síť využívá principu a síly duplikace a rychle roste i bez Vás.
Pokud vytvoříte mnohaúrovňový tým nezávislých aktivních lídrů, dosáhnete fáze Bohatství, Dědictví s ročním příjmem až 10 mil. Kč i více.
Ti nejlepší světoví networkeři dosahují ročního příjmu
přes 200 mil. Kč. Toto je ale úroveň, kterou dosahuje
jen několik jedinců, jsou to výjimky.
Na grafu je fáze Bohatství znázorněna červenou
barvou. Možnost vydělat si příjmy na tak vysoké úrovni je samozřejmě zajímavá a motivující pro mnoho lidí.
14
Ale vraťme se k tomu Momentu. K dosažení Momenta
je nutné projít fází Start.
Start je období intenzivní aktivity, intenzivní práce
po dobu zhruba jednoho roku. Tato intenzivní činnost
vyžaduje vědomé osobní rozhodnutí, osobní závazek. Většině lidem to netrvá o moc více než jeden rok.
Někdo to možná zvládne i trochu rychleji, ale určitě
to nejsou 2-3 měsíce. Někdo bude potřebovat rok
a půl případně i více.
V klasickém podnikání pro vybudování firmy je zapotřebí zpravidla pěti let, někdy deseti. V této souvislosti je jeden rok velice krátká doba. Chci zdůraznit,
že hovořím o jednom roku od vstupu do fáze Momenta. To, co bylo před tím – učení, příprava, to do tohoto
období nezapočítávám. Tato intenzívní práce je cena
15
za úspěch v síťovém marketingu, kterou je třeba
zaplatit.
Mohli bychom to přirovnat ke startu letadla. To na startu spotřebuje, vzhledem k tomu kolik uletí kilometrů,
nejvíce energie, nejvíce paliva. Odměnou za tuto roční
intenzivní práci je pozice lídra s odpovídajícím ohodnocením. V mnoha firmách lidé čerpají i další výhody
jako je např. autoprogram, placené dovolené, bonusy
lídra, účast na vzdělávacích programech a podobně. A
samozřejmě dobře rozběhnutá síť, a to je síť, kde lidé
vědí, co mají dělat, kde jsou nezávislí lídři, tak taková síť
přináší pasívní příjmy. Třeba po dobu deseti let, nebo i
mnoha desetiletí a je dědičná.
16
Pro ty, kteří se rozhodli pro vstup do Momenta, do fáze
Start, jsem vytvořil tuto afirmaci (tvrzení) :
Ano, vím, co mě čeká, vím, že to je hodně studia, tréningu a práce a vím, že je nutné pracovat intenzivně a vytrvale. Jsem si vědom(a), že to nebude lehké,
ale současně vím, že mám podporu svého sponzora
a „aplajnů“ a vím, že výsledek mi stojí za to. Zvládnu to.
Každý, kdo v síťovém marketingu uspěl, si prošel touto
fází Momentum. Je to fáze, kdy bude třeba po dobu
zhruba jednoho roku intenzivně koncentrovaně a vytrvale pracovat. Může to být vykonáváno při zaměstnání,
ale je nutno počítat s tím, že hodina denně nestačí. Spíš
to budou čtyři hodiny denně, nebo i více a pravděpodobně bude třeba přidat aspoň jeden víkendový den.
To je cena, kterou je třeba za úspěch zaplatit.
Často se setkávám s tím, že networkeři tvrdí svým
zájemcům, že budou pracovat několik málo hodin týdně a tak si vybudují postupně síť a stanou se finančně
nezávislými. Taková tvrzení nejsou pravdivá, tak určitě v síťovém marketingu nelze uspět. Nelze tak dosáhnout Momenta.
Většinou jen 1-2% lidí mají potřebnou sebedůvěru
hned na začátku a rovnou vstoupí do fáze Momenta, ostatní lidé si tuto sebedůvěru v úspěch potřebují
teprve vybudovat. Jak dlouhý tento čas bude, bude záviset na nich. Někomu bude stačit pár týdnů, či měsíců,
někdo bude potřebovat i několik let. Je to individuální.
17
K vybudování této sebedůvěry slouží fáze Učení. V této
fázi se lidé učí, jak toto podnikání dělat, učí se potřebné dovednosti a znalosti. Ty totiž vedou k tomu, že se
zbaví strachů a vybudují si potřebnou sebedůvěru.
Starý způsob síťového marketingu spočíval v tom,
že se hledali přirození lídři, kteří byli připraveni vstoupit
rovnou do fáze Momenta. To byli tak zvaní průkopníci.
Většina lidí není připravena vstoupit hned do fáze
Momenta, a kdybyste je k tomu nutili, tak oni jednoduše skončí. Nelze zde používat nátlak. Oni nejdříve
potřebují studovat a praktikovat, potřebují pracovat
rychlostí, která jim vyhovuje a jednoho dne nastane
okamžik, kdy se rozhodnou vstoupit do fáze momenta. Je to nejdůležitější rozhodnutí v kariéře networkera.
18
Každý, kdo je ve fázi učení, chápe, že se učí a že jeho
příjmy nebudou vysoké. To je přirozené.
Fázi učení předchází fáze, kterou jsem nazval rozhodovací. Podrobné vysvětlení, co tato fáze znamená a proč
je velice výhodná a umožňuje sponzorování bez rizika
je vysvětleno v systému Revoluční marketing. Základní
principy jsou následující.
Starý přístup k síťovému marketingu, kdy se prováděly takzvané prezentace a následně se měl dotyčný rozhodnout, zda chce, či nechce vstoupit, v sobě obsahoval určitou větší či menší formu nátlaku. Tyto postupy
měly svou účinnost, ale dnes už prakticky nefungují.
Dnes můžeme říci, že na koho naléháme, vyvíjíme nátlak, tak toho ztrácíme.
Rozhodovací fáze umožňuje sponzorování bez nátlaku,
téměř bez rizika a úplně eliminuje hlavní důvod, proč
se většina lidí nepřidá, a tím je strach z neúspěchu.
To umožňuje daleko větší efektivitu při sponzorování,
významně lepší duplikaci a dosažení momenta. Rozhodovací fáze pracuje se strategií vítěz – vítěz.
19
Když si z někým sednete a bavíte se s ním o jeho
potřebách, o Vaší příležitosti, tak i kdybyste spolu hovořili
i několik hodin, tak on stejně většinou nebude schopen
do hloubky pochopit, o co jde, nebude schopen si přesně představit, co by dělal a neví, jestli by ho to bavilo,
nebo ne. A stejně tak to nevíte ani Vy.
Jediný způsob, jak pozná, jestli by se tomuto podnikání chtěl věnovat, jestli to chce dělat, je, že vstoupí
do Rozhodovací fáze a začne tu práci dělat. Začne se
učit, účastnit se koučovacích setkání, workshopů různých akcí, možná prodá nějaké výrobky, možná někoho
nasponzoruje a získá nového partnera. To vše ale dělá
ne s cílem vydělat peníze, ale s cílem získat informace a zjistit, jestli se tomu chce, nebo nechce věnovat
dál. Když po čase řekne „ne“, tak to je v pořádku, on je
úspěšný, protože zjistil, že to nechce dělat. Podstatné
je, že to zjistil na základě informací a osobních zkušeností a není to nějaký odhad, nebo věštění.
Nastalo to, co jste chtěli – udělal kvalifikované rozhodnutí. Přestože řekl „ne“, tak není důvod být zklamaný,
či negativní. Když řekne „ano“, tak výborně, pracujete
dál. Vaším cílem bylo pomoci mu udělat toto kvalifikované rozhodnutí a jste úspěšní, i když řekne „ne“,
i když řekne „ano“. Máte ale jistotu, že po „ne“, určitě
dříve či později, někdo řekne „ano“.
20
V rozhodovací fázi jsou lidé zpravidla několik dnů, či
týdnů. Většinou ne déle než jeden měsíc. Je to individuální. V některých výjimečných případech lidé do
Rozhodovací fáze nevstupují, ale hned se rozhodnou,
že vstoupí do fáze učení, případně i do Momenta.
Někteří lidé jsou dříve, než vstoupí do fáze Momenta
zákazníky a v určitém okamžiku je zaujme Vaše finanční
příležitost, kterou jim nabízíte a vstoupí do rozhodovací fáze.
Registraci a investice – první nákup - provádí zájemci
před vstupem do rozhodovací fáze. Někteří networkeři s úspěchem používají tzv. Registraci v pohodě,
kdy investici lze provést i později. Postup této metody
je vysvětlen v Revolučním marketingu.
21
Jsem přesvědčen, že pokud se síťovým marketingem zabýváte, nebo o tom třeba jen uvažujete, tyto
informace Vám a lidem ve vašich týmech pomohou
se zorientovat v tom, co je třeba udělat k tomu, abyste
uspěli. Přeji vám hodně úspěchu.
„Můžete mít touhu, sebevědomí, nadšení, cíle
a plány. Můžete být pracovití, vytrvalí, inteligentní
a přesto, pokud používáte špatnou strategii, nedosáhnete požadovaných výsledků. Potřebujete použít
správnou strategii.“
Jiří Černota
Jiří Černota - Po studiích získal řadu cenných zkušeností v zahraničí. Podniká od roku
1995. Spoluzaložil firmu Satjam, která je předním výrobcem střešních a stěnových
systémů v České republice a exportuje do mnoha zemí. Dosahuje ročního obratu cca
400 mil. Kč. Podílel se na jejím rozvoji a vedení, následně ji v roce 2006 prodal
a začal se intenzivně věnovat své celoživotní zálibě - osobnímu rozvoji, lídrovství,
koučingu, filozofii a principům úspěchu. Je vyznavačem zdravého životního stylu.
Osobně koučuje jednotlivce a pracuje i s menšími skupinami zájemců. Podílí se na
mnoha projektech, je podnikatelem a investorem. Je autorem přelomového systému
REVOLUČNÍ MARKETING.
Tento e-book je zcela zdarma. Texty a ilustrace podléhají autorským zákonům.
Jakékoliv distribuce a šíření e-booku, či jeho částí je bez svolení
autora zakázáno. Chcete-li e-book někomu doporučit,
využijte prosím této internetové adresy:
www.jiricernota.cz
Ing. Jiří Černota
Download

5 kroků k bohatství