Šk. rok 2013/2014
Číslo 1
2. stupeň
Ahojte , spolužiaci !
Prázdniny ubehli ako voda a vy ste ich určite prežili veľmi veselo
a oddýchnutí ste zasa zasadli do školských lavíc a budete pokračovať
v získavaní nových vedomostí. Ako každý školský rok , aj tento sa budeme snažiť
prinášať zaujímavosti zo života našej školy, ankety ... . Snáď sa nám to bude
dariť. Na to, aby všetko išlo ako má, potrebujeme okrem rýchlych prstov nás,
redakčnej rady, aj Vás. Preto prosíme, aby ste podnety posielali na emailovú
adresu [email protected] alebo vhadzovali do schránky dôvery.
Tešíme sa na vaše podnety a prajeme vám úspešný školský rok
Vaša RR
ŠKOLA
Prázdniny sa skončili, veget je fuč,
tak už to začalo, znova sa uč.
Vitajte školáci, už čaká trieda.
Čo na nás chystajú? Už je nám beda.
Fyzika, matika, nad knihou sedieť,
do zajtra všetko musíme vedieť.
Učiť sa musíme, život je taký,
nemáme času už ani na ťaháky.
Riaditeľ školy: Mgr. Kušnírová Monika
Zástupca RŠ: Mgr. Fedorová Otília
Výchovný poradca: Mgr. Katuščáková Anna
Triedni učitelia:
I.A
Mgr. Škutková Veronika
VI.B
Mgr. Chovancová Iveta
II.A
Mgr. Štefaníková Daniela
VII.A
Mgr. Tomková Ktarína
III.A
PaedDr. Matiová Štefánia
VII.B
Mgr. Havira Jozef
VIII.A
Mgr. Šavyová Marta
IV.A PaedDr. Matisová Mária
V.A
Mgr. Gondžurová Mária
VIII.B Mgr. Kušnírová Deutschová Lucia
V.B
Ing. Ivanová Martina
XI.A
Mgr. Katuščáková Anna
VI.A Mgr. Palaštová Otília
XI.B
Mgr. Sotáková Františka
Ďalší vyučujúci: PaedDr. Onuferová Martina, Mgr. Diky Igor, RNDr. Rusnák Marián,
Mgr. Filová Judita
Katechéti:
ThLic. Telepun Martin, Mgr. Činčurák Ľuboš
Šk. klub:
Bc. Čorbová Erika, Mgr. Mihoková Gabriela
Ostatný personál:
THP :
Bc. Dikyová Larisa
Školníci:
Ňachaj Pavol, Labuda Ján
Upratovačky:
Matisová Mária, Mihaľová Marta, Mihoková Katarína, Havrilová Miroslava.
Vedúca ŠJ:
Varayová Helena
Hl. kuchárka:
Bandžáková Mária
Pom. kuchárka: Lajčinová Mária, Harčariková Magdaléna
V školskom roku 2013/2014 školu navštevuje 287 žiakov. Tu si môžete pozrieť
prehľadné tabuľky v číslach.
1.
Tr.
1.A
2.A
3.A
4.A
Spol
u
1.-4.
P.ž.
Chl.
D.
Kra
č.
9
13
12
12
46
Kal.
Žel.
17
21
17
18
73
6
11
8
10
35
11
10
9
8
38
2.
Tr.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Spol
u
5.-9.
1.-9.
P.ž.
Ch.
D.
15
19
21
21
27
26
19
21
22
23
214
9
12
11
11
14
14
14
14
10
12
121
287
156
1
1
2
4
2
1
1
8
Kal.
Žel.
6
7
10
10
13
12
5
7
12
11
93
Kra
č.
1
9
10
2
4
19
3
5
7
8
68
5
1
4
3
1
2
4
3
3
26
131
114
28
Termíny školských
prázdnin v
školskom roku
2013/2014
jesenné
vianočné
polročné
Košický,
jarné
Prešovský
kraj
veľkonočné
letné
Luž
.
9
Ku
k.
1
1
2
Lúč
.
1
2
3
6
Duk
.
-
Žel
m.
-
CH
Ku
k.
3
7
8
2
3
2
3
28
Lúč
.
4
5
2
3
5
19
Duk
.
3
1
1
3
3
1
2
14
Žel
m.
2
2
2
4
5
2
3
1
21
CH
1
1
1
4
1
1
1
10
Luž
.
1
1
3
2
3
2
4
8
2
24
BrFra
1
1
1
3
18
1
30
25
14
21
32
4
1
3
2
2
8
BrFra
1
1
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
Termíny prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
29. október 2013
(utorok)
20. december 2013
(piatok)
31. 1. 2014
(piatok)
28. február 2014
(piatok)
30. október –
1. november 2013
23. december 2013 –
7. január 2014
3. február 2014
(pondelok)
3. marec –
7. marec 2014
4. november 2013
(pondelok)
8. január 2014
(streda)
4. február 2014
(utorok)
3. marec –
7. marec 2014
16. apríl 2014
(streda)
27. jún 2014
(piatok)
17. apríl –
22. apríl 2014
30. jún –
29. august 2014
23. apríl 2014
(streda)
2. september 2014
(utorok)
Dopoludňajšie vyučovanie
Po poludňajšie vyučovanie
1. hod.
7.45 – 8.30
7. hod.
13.40 – 14.25
2. hod.
8.40 – 9.25
8. hod.
14.35 – 15.20
3. hod.
9.40 – 10.25
4. hod.
10.35 – 11.20
5. hod.
11.30 – 12.15
6. hod.
12.20 – 13.05
Pondelok: Angličtina hrou
13:45 – 14:45 Mgr. Judita Filová
Volejbalový krúžok
13:30 – 15:30 Mgr. Anna Katuščáková
Počítačový krúžok
13:30 – 15:30 Mgr. Otília Palaštová
Utorok : Hravá angličitna
13:30 – 14:30 Mgr. Judita Filová
Futbalový krúžok ml. žiaci 13:30 – 15:30 Ján Peržel
Streda:
Logika na každý deň
13:30 – 15:30 RNDr. Marián Rusnák
Futbalový krúžok st. žiaci 13:30 – 15:30 Pavol Šebeš
Informatika hrou
Štvrtok:
13:30 – 15:30 Mgr. Otília Palaštová
Matematika na každý deň 13:30 – 15:30 RNDr. Marián Rusnák
Dejepisný krúžok
13:30 – 15:30 Mgr. Anna Katuščáková
Futbalový krúžok ml. žiaci 13:30 – 15:30 Ján Peržel
Piatok:
Futbalový krúžok st. žiaci
13:30 – 15:30 Pavol Šebeš
1 .Ako si spomínate na svoje detstvo ?
Bolo to už dávno. Spomínam si na nejaké príhody hlavne veľmi dobré,
zábavné, ale aj tie horšie.
2 .Aký bol váš najobľúbenejší predmet na ZŠ ?
Obľubovala som viacero predmetov: slovenský jazyk, telesná výchova,
biológia,výtvarná výchova... .
3. Čo ste vyštudovali ?
Absolvovala som VŠP v Nitre, všeobecný odbor a na UMB v Banskej Bystrici slovenský jazyk a
literatúru .
4. Čo si myslíte o svojich žiakoch ?
Nemyslím si nič, každý je iný. Nech sa snažia, aby boli spokojní so svojím životom, aj keď budú
o niečo starší.
5. Keby ste si mohli vybrať iné povolanie, aké by to bolo ?
Vedecká pracovníčka v mojom odbore, prípadne psychológia je veľmi zaujímavá.
6. Poviete nám niečo o svojom rodinnom živote ?
Bývam na dedine v rodinnom dome , som vydatá a mám 2 dcéry. Staršia má 15 rokov, študuje na GLS
v Bardejove. Mladšia má 7 rokov, viac nebudem prezrádzať, no môžem konštatovať, že do dnešného
dňa som so svojím životom celkom spokojná.
1. Vieš, koľko žiakov navštevuje našu
školu?
A/ okolo 300?
B/ Áno...možno...eee...no...
C/ Nie, tým sa nezaťažujem.
2. Máš svoju obľúbenú učiteľku, učiteľa?
A/ Samozrejme, pani riaditeľku a celý
zbor.
B/ Niečo medzi tým, ..ale to...hm...
C/ Nie, ešte to by mi chýbalo.
3. Do školy chodíš, lebo...:
A/ Je to najlepšia vec na svete, akú
poznám a viem, že lepšiu nikto
nevymyslel.
B/ Vlastne ani neviem.
C/ Lebo tam je teplo a ohromná sranda.
4. Vieš byť k učiteľom drzý?
A/ To by ma ani vo sne nenapadlo. Ešte
to.
B/ Ešte som to neskúsil, ale môžem...
C/ Keď do mňa vŕtajú, čoby nie!
5. Pri odpovedi sa spoliehaš na...
A/ Svoju hlavu a vedomosti v nej.
B/ Eéé...
C/ Odpisovanie, spolužiakov, na
nadprirodzené sily.
6. Zo školy sa ulievaš, lebo...
A/ Nikdy, veď to je proti školskému
poriadku.
B/ Len tak, chce sa mi...
C/ Baví ma, keď sa triedna zlostí.
7. Aký je podľa teba ideálny učiteľ?
A/ Čím prísnejší a náročnejší, tým lepšie.
B/ Taký ... no, neviem...
C/ Čo nevie do päť narátať a nežiada to
ani odo mňa.
VYHODNOTENIE:
Za každú odpoveď a/ si započítaj jeden bod, za b/ pol boda, za c/ 0 bodov.
7- 6 bodov: Si priam ideálny žiak.Poctivý a uhladený. Nemáš síce zmysel pre humor a v
triede ťa nemajú veľmi radi. Ale zvykneš si.
5- 3 bodov: Pozor, si taký kolísavý, nemáš názor a nevieš k akej skupine v triede sa pridať.
Pozor, kto ťa k sebe stiahne.
2- 0 bodov: Ty si ale kreatúra. Učitelia majú o tebe zlé sny alebo dostávajú záchvat.
Slovenčinárska rozprávka
Čarodejník Mýtus
Starý čarodejník Mýtus konečne zaspal v kresle. Jeho čierna,
životom a kúzlami ošľahaná mačka Variácia sa slastne
pretiahla a položila si rečnícku otázku: „ Ísť, či neísť?“
Rozhodla sa teda, že pôjde do sveta, veď o tom sníva už
dávno. Zavolala malú myšku Bájku aj svoju susedku,
bacuľatú Lyriku a všetky tri sa postavili do synonymického
radu v obchodíku pod lyrickým lesom, aby si nakúpili na cestu nejaké verše, rýmy a epitetá.
Cesta bude dlhá, chystajú sa totiž na genitíve odcestovať do fantastickej rozprávky....
Páči sa vám táto Slovenčinárska rozprávka? Vidíte, že nie je ukončená a to je úloha
práve pre vás, začínajúcich spisovateľov, aby ste prejavili svoju tvorivosť. Využite všetky
svoje znalosti z hodín slovenského jazyka a literatúry. Ukončené rozprávky vhoďte do
schránky dôvery! Čaká vás odmena!
Matematická rozprávka
Popoluška
Žili raz tri sestry, rodičov už nemali,
samé hospodárili. Správne povedané –
hospodárila Popoluška. Amina s Adlinou
chodili počas dňa na nákupy do butikov
a večer na diskotéky. Raz prišli neskoro
v noci z diskotéky a bez prestávky hovorili
o Patrikovi, synovi miestneho milionára,
že organizuje na svoje osemnáste
narodeniny oslavu. Volali Popolušku,
aby tam išla s nimi a veľmi sa pri tom
chichotali. Popoluška bola síce špinavá,
v nepekných otrhaných šatách, ale inak
bola stokrát krajšia a múdrejšia, než jej
sestry.
Peniaze nemala, ale nebola lenivá priložiť
ruku k dielu. Rozhodla sa, že bude
zbierať starý papier. Za vyrobené peniaze
si kúpi šaty, líčidlá, topánky a isto jej
ešte niečo zostane. A to je práve vaša úloha: Vypočítajte, koľko peňazí zostalo
Popoluške po nákupe šiat (37 €), topánok (29 €) a líčidiel (9 €).
Nazbierala celkom 780 kg papiera a v zberných surovinách jej dali 0,10 €
za kilogram.
Asi vás bude zaujímať, ako to všetko dopadlo. Samozrejme, dobre. Mladík Patrik sa
zamiloval do Popolušky a po úskaliach s topánočkou si pre ňu prišiel na motorke Harley
Davison.
Aj riešenie matematickej rozprávky vhoďte do schránky dôvery!
Na Popolušku sa už môžu tešiť žiaci 5. a 6. ročníkov, ktorí si na deň sv. Mikuláša
vychutnajú túto rozprávku v DJZ v Prešove.
SEPTEMBER
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.
Na sv. Václava býva blata záplava.
Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.
OKTÓBER
Teplý október, chladný február.
Čím prv uschne lístie stromov, tým lahodnešia bude zima.
Búrka v októbri - rozmarná zima.
Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar
húsenicu.
NOVEMBER
Keď sneží na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni.
Na začiatku novembra teplo so zimou sa háda.
Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia.
DECEMBER
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Ako medzi Kračúnami (Vianocami), tak medzi Jánami /24.6/.
JANUÁR
Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
Na počiatku roku, keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
Jeseň
Lístok lístku hovorí: Prišla jeseň do hory.
Každý v sade prácu má, každá ruka
potrebná. Odmena je v mise sladká, poďte
deti, volá babka. Kúp si Janko kabát, lebo
budeš plakať. Vietor fúka, šarkan letí,
utekajte k peci deti. Obrali sme jabĺčka i
hruštičky v sade, padá lístie zo stromov,
plno je ho všade. Nazhŕňam ho na kopu,
do košíka dám a najkrajšie jabĺčko
podarujem vám. Je tu jeseň, prší, fúka,
zmoknutý je dom i lúka. Len si prš, ty
jeden dáždik! Ja nezmoknem, ja mám
dáždnik. Dala mi ho dobrá mamka, k
mojim novým poltopánkam. Dáždik je náš
kamarát, prírodu má veľmi rád.
Pani zima
Čo je vločka? Biely zázrak.
Pozerám sa hore na mrak.
Pozerám sa do zázračna, lebo sú
vločkové mračná.
Vločiek je v nich ako maku. Už
padajú dolu z mraku.
Aha! Mám zázračnú vločku!
Sadla si mi na čiapočku.
Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov
zeme, ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka. Lesy sú oblečené do teplých
zlatých farieb, v diaľke sa modrejú
končiare
vrchov. Všetko je jasné,
priezračné a čisté. Strieborné nitky babieho leta splietajú lúče skúpeho
slnka. Nech táto krása jesene naplní i vaše srdcia a hlavne teraz, keď nám
mesiac október pripomína skutočnosť, že je mesiacom úcty k starším.
Život je veľmi vzácny, avšak príliš krátky, možno taký ako tieto riadky písané
z lásky.
Pre mňa si tá najlepšia starká na celom svete, je možné, že sa Ti bude ťažko
veriť tejto mojej vete. Naozaj niet inej starkej okrem Teba a nikdy ani nebude, čo nás
má tak rada a srdce nám z lásky daruje. Prejav Tvojej lásky si ešte ako malé dieťa
nepamätám, jedno je však isté, ako milého človiečika si Ťa navždy zapamätám.
Úprimné ďakujem Ti patrí za prijatie mojej najlepšej maminky, a tak som mohla prísť
aj ja do našej skvelej rodinky. Vždy, keď sme s Tebou, prežívame v živote veľmi
pekné chvíle, veľmi si prajeme, nech každý deň taká chvíľka s Tebou príde. Nech
ešte veľmi veľa rokov žiješ v kruhu našej rodiny, nechceme Ťa nikdy stratiť, každý
rok chceme sláviť Tvoje narodeniny.
Jeden zo spôsobov prejavu ľudskej lásky je naša reč, človek prejaví lásku, no
vyznanie je onedlho zabudnuté, je preč... . Preto Ti moju lásku dávam na papieri, tá
navždy ostane, každý jeden deň na Teba myslím, nech sa Ti nič zlé nestane. Život
bez Teba si neviem a ani nechcem predstaviť. Na skrášlenie nášho života som
odhodlaná hocičo urobiť. Kedykoľvek Ti pomoc všetci s veľkou radosťou
poskytneme, no a za takú starkú ako si Ty, Ti srdečne ďakujeme.
Mária Vavreková 7.A
Keď cítim, ako ma hladíš tvojimi rukami,
mám chuť pobozkať ťa na tvári.
Už nie si mladá ako kedysi,
vidno, že máš vrásky aj na líci.
Moje srdce bije len pre teba,
ty moja babička veselá.
Si ako moja drahá mať,
tebe znesiem modré z neba snáď.
Peter Partila 7.B
Keď sa povie slovo “halloween“, hneď si predstavíte typické postavy
príšer (múmia, bosorka, upír, duch, vlkolak...) no málokto vie, že aj
naše Slovensko je opradené rôznymi legendami, duchmi,
príšerami.... . Poznáte ich? Tu sú tie najznámejšie:
Čachtice a Alžbeta Báthoryová
Alžbeta počas svojho života umučila na smrť viac ako 600 mladých dievčat. Mala dva dôvody:
verila, že krv mladých dievčat a žien ju môže omladiť a mala krutú povahu. Kolujú dokonca aj chýry o
tom, že do jej smrti sa na hradských cestách objavoval čierny prízrak, ktorý sa nápadne podobal na
Čachtickú pani a prenasledoval mladé dievčatá.
Existujú aj akési „globálne strašidlá“ – napríklad besi, čerti, či čarodejnice.
Bránili staviteľom v prestavbe schátraných budov, hradov, zámkov, či iných stavieb
(napr. v Starej Ľubovni). Ďalším strašidlom (dokonca jedným z najhorších), ktoré sa
vyskytuje na Slovensku, je upír.
Vojská chrániace horu Sitno
Opakom negatívnych prízrakov sú sväté zemské vojská, ktoré čakajú ukryté v horách a
vrchoch na svoj čas- na Slovensku sa táto povesť viaže k vrchu a hradu Sitno.
Strašidelný beckovský kočiar
V jeho okolí sa povráva, že sa naň vždy za búrlivých nocí rúti oblohou plamenný kočiar vezúci
bezhlavého kostlivca. Kto mu včas neuskočí z cesty a rýchlo sa nepomodlí otčenáš, toho kostlivec – v
skutočnosti diabol – vezme so sebou do pekla.
Spišský bazilisk
Podľa jednej z povestí lietal každý večer po oblohe medzi hradom a Spišským Podhradím
ohnivý bazilišek. Bájne zviera, zobrazované ako štvornohý kohút s hadím chvostom a korunkou na
hlave, dokázalo pohľadom premeniť hocijakého nočného pocestného na kameň.
Bratislavský kat
Kat je skutočná postava. Býval v malom dome na Baštovej ulici. Táto „profesia“ sa dedila z
otca na syna a hoci boli kati zámožní ľudia, obyvatelia mesta sa ich báli. Kati boli aj liečiteľmi, všetci
však bývali na okraji mesta alebo za jeho hradbami. Posledným vykonávateľom tohto remesla
v Bratislave bol Augustin Spindler, popravy vykonával do roku 1844.
Vodník Zeliak
Na Šafárikovom námestí v Bratislave je Kačacia fontána od sochára Rühmayera. Fontána
zachytila troch chlapcov, ktorí strážili kačice na brehu Dunaja. Spriatelili sa s vodníkom Zeliakom. Ten
ich zobral na dunajské dno. Jeden z chlapcov započul tajomné zaklínadlo na otváranie jaskyne plnej
zlata. Keď ho chcel povedať kamarátom, všetci skameneli. Fontána pripomína ich príbeh.
Dúfame, že sme vás naším zoznamom veľmi nevystrašili. Nakoniec, je len na vás, či
týmto povestiam veríte.
Každý rok začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Ľudovo
sa tomuto pamätnému dňu hovorí aj Dušičky. Častejšie než počas roka v plnej
vážnosti myslíme na svojich blízkych, ktorí už odišli „na druhý breh“, chodíme na
cintoríny, vyzdobujeme náhrobné kamene, zapaľujeme sviečky a spomíname.
Dušičky
Mesiac pláva po oblohe,
sťa bárka na mori.
Jeho družky-hviezdy,jagajú sa
a každá z nich hovorí:
"Prichádza čas dušičkový,
pribudnú nám sestry na Zemi."
Všade,kde sú naši milí
k večnému spánku uložení,
tisíce sviec sa rozhorí.
A keď skončia svoju nočnú púť
a slnkom zažiari deň,
stačí okom spočinúť
na záplavu farieb len.
V každom meste,v každej dedine
prikryje ich z chryzantén pestrá perina
a miesto odpočinku na pár dní ožíva.
I huncút vietor chce byť toho svedkom,
listy stromov unavené, priveje ku
kvietkom.
Ja stojím tu, spomienky sa hrnú,
smutné i radostné-srdce to zabolí,
do očí slzy rynú, pery motlidbu šepkajú.
Spite sladko a v pokoji,
nezabudnem nikdy na Vás, drahí moji.
V týchto dňoch sme si spomenuli na tých, ktorí nám dali lásku a naučili
nás životnej múdrosti. V duchu sme im poďakovali a povedali, ako nám chýbajú
a teraz si o to viac uvedomujeme, akí boli pre nás vzácni... .
(anketa)
Čo „páli“ učiteľov
Čo „páli“ žiakov?
a zamestnancov školy?
Natália Dz. 5.A – „Trieda.“
p. uč. Filová – „ Falošní ľudia.“
Timotej T. 5.B – „ Učenie.“
p. uč. Sotáková – „ Deti, ktoré chcú byť vtipné
za každú cenu.“
Marek K. 5.B – „ Hudobná výchova.“
Samuel D. 5.B – „ Učenie.“
p. uč. Kušnírova Deutschová – „ Niektorí žiaci
nevedia byť na hodine ticho.“
Samuel T. 6.B – „ Učitelia.“
p. uč. Katuščáková – „ Neposlušní žiaci.“
Simona Č. 7.A – „ Učitelia.“
p. uč. Ivanová – „ Hnevajú ma ľudia, ktorí sa
starajú o iných, a nie o seba.“
Soňa H. 7.A – „ Píšeme písomky.“
p. uč. Gondžurová – „Nevhodné správanie sa
žiakov, neučenie sa.“
p. uč. Palaštová – „ Arogantné správanie
a hrubý slovník žiakov.“
p. up. Mihoková – „ Deti si nevedia nič vážiť.“
Šimon K. 7.B – „ Musím sa učiť.“
Peter P. 7.B – „ Hodina trvá 45 minút.“
Tamara K. 8.A – „ Neoznámené písomky.“
Nikola M. 9.B – „ Učitelia.“
Štefan T. 9.B – „ Musím mať žiacku knižku.“
p. uč. Fedorová – „Lenivosť a neschopnosť
prijať kritiku .“
1. Tvoj najvyšší šéf je riaditeľka školy
2. Tvoj šéf je triedny učiteľ
3. Nevezmeš meno učiteľa nadarmo
4. Papuľovať a odvrávať neslobodno
5. Cti majetok školy
6. Nevyhadzuj odpadky von oknom
7. Neber školu ako trest
8. Nesfalšuj učiteľkin/ učiteľov podpis
9. Budeš sa zodpovedne pripravovať do školy
10. Nebudeš žiadať domácu úlohu iného žiaka ani nič, čo jeho je 
Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr.
Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva
v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok 4. októbrový pondelok. Tohto
roku tento deň pripadol na 28. október 2013.
Dávne časy, bájne hory, ríša zvierat ... čo len chceš,
nájdeš, keď si do knižnice z času na čas zabehneš.
Naučíš sa nové veci, pookreješ na duši,
ak sa chytíš správnej knihy, zaľúbiš sa po uši.
Čaká ťa svet fantázie, môžeš byť vždy čím len chceš,
uvidíš, že keď to skúsiš, nikdy neoľutuješ.
Medzinárodný deň školských knižníc sme si pripomenuli na hodinách
slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 5. – 7. ročníkov si zhotovili záložky,
ktoré budú využívať v učebniciach literárnej výchovy.
RÝCHLOKURZ SLUŠNOSTI
Vieme, čo sa patrí pri komunikácii?
 Keď niekto hovorí, neprerušujeme ho. V spoločnosti hovorme nielen o tom, čo zaujíma
nás, ale aj o tom, čo zaujíma prítomných.
 Nerozprávajme veľa, dajme šancu aj ostatným. Nikdy neudržiavajme rozhovor nasilu,
chvíľka mlčania nie je vôbec trápna.
 Neusilujme sa na všetko a za každú cenu povedať svoj názor. Dokážme sa priznať, že
sa v danej oblasti nevyznáme. Pri výmene názorov buďme rozhodní, ale vždy slušní.
Rôznorodosť názorov neoprávňuje diskutujúcich uchýliť sa k urážlivým slovám či
skutkom.
 Silné výrazy nie sú argumentom. O tom, že máme pravdu, nepresvedčíme búchaním po
stole alebo trieskaním dverami. Je to len dôkaz, že neovládame zásady slušného
správania.
Č. 1
Č. 2
Č. 3
Č.4
Č. 5
Č.7
Č. 6
(anketa medzi žiakmi)
Škola mi dáva nové vedomosti a nových kamarátov . Keby som bol riaditeľom školy, zariadil
by som viac školských výletov a opravil by som multifunkčné ihrisko.
Igor 7.B
Dáva mi kvalitné vzdelanie, ktoré veľmi potrebujem do života , veľa zážitkov so spolužiakmi .
Keby som bol riaditeľom, namontoval by som do každej triedy WIFI, dal by som viac hodín telesnej
výchovy a zmodernizoval školu a triedy .
Dávid 8.B
Škola mi dáva veľmi veľa vedomosti do budúcnosti , veľa kamarátov a dobrých medziľudských
vzťahov. Snažil by som sa, aby mali deti kvalitné vzdelanie a aby niečo v živote dosiahli . Ján 7.A
Škola mi dáva vzdelanie, ktoré je dôležité. Keby som bola riaditeľkou školy, opravila by som veľkú
telocvičňu aby žiaci mohli cvičiť.
Tamara 8.A
Ja by som viedla žiakov k lepšiemu správaniu a dala vymaľovať niektoré triedy. Natália 5.A
Škola mi dáva vzdelanie a múdrosť. Dal by som opraviť telocvičňu.
Andrej 6.A
Škola mi dáva nové vedomosti a možnosť získať super kamošov. Ako riaditeľ by som zriadil
dve školské jedálne.
Daniel 6.A, Pavol 6.A
Mne škola dáva vzdelanie a ja ako riaditeľka by som namiesto učebníc dala do každej triedy
počítače a interaktívne tabule, dala by som opraviť veľkú telocvičňu a dokončiť výmenu okien.
Emma 6.A
Aby si žiaci mohli opraviť známky, musí si učiteľ pokaziť víkend.
Škola je pre mnohých iba nepríjemný spôsob, ako získať príjemné
spomienky.
Sládkovičove city k Maríne aj učiteľova snaha zaujať nimi žiakov
zostali neopätované.
Keď vy učiteľom zvyšujete adrenalín, oni vám znižujú známky zo
správania.
Odpoveď nie je esemeska, nemusíte sa obmedzovať na 140 znakov.
Žiaci 9. ročníka na hodine literatúry preberali báseň
Óda
na radosť od Friedricha Schillera.
Túto ódu zhudobnil L. W. Beethoven v 9. symfónii Óda na radosť.
Beethoven však už Ódu na radosť nepočul. Deviata symfónia bola po prvýkrát verejne
uvedená vo Viedni 7. mája 1824. Orchester dirigoval Beethoven osobne, ale v tom čase bol
už autor postihnutý hluchotou. Skladateľ stratil nad orchestrom kontrolu a v zápale
dirigoval vraj ďalej i po tom, čo už hudba skončila. Až napokon jeden z hráčov otočil Beethovena tvárou do
hľadiska, aby mohol byť skladateľ očitým svedkom obrovských ovácií nadšeného viedenského publika.
V roku1985 sa Óda na mladosť stala oficiálnou hymnou Európskej únie. Je hraná bez slov. Univerzálnym
jazykom hudby oslavuje hodnoty, ktoré môžu zdieľať všetci Európania bez rozdielu ideály slobody, mieru a solidarity.
Za domácu úlohu dostali tieto tvorivé úlohy:
presvedčte!
a) Napíš báseň o radosti.
b) Ja- rozprávanie o tom, kedy si mal veľkú radosť.
c) Napíš krátku úvahu na tému: „Daj každému dňu šancu, aby sa stal
najkrajším dňom Tvojho života“. Mark Twain
Mali možnosť vybrať si jednu z úloh. Ako si poradili? Nuž sa
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života“.
Ľudia berú život ako samozrejmosť. Ako niečo, čo je a viac sa netreba o nič zaujímať. To, čo bude, ich
netrápi. Správajú sa tak, akoby sa ponáhľali na autobus, ktorý má každú chvíľu odchod z autobusovej stanice. Často
počúvame slová, ktoré vychádzajú z úst mnohých ľudí. Nestíhajú si uvedomiť to, o čo všetko prichádzajú, pretože deň za
dňom uteká veľmi rýchlo.
To, že život berú ako samozrejmosť, neznamená, že nemôžeme dávať každému dňu šancu, aby sa stal
naozaj najkrajším dňom v našom živote. Tí, ktorí sa najviac sťažujú na život, aký je krutý, väčšinou žiadne problémy
nikdy nemali.
A čo tak sa vžiť do kože tých, ktorí majú rodinné alebo zdravotné problémy, postihnuté alebo hendikepované
deti a iné? Čo keby sme im prispeli alebo inak pomohli?! Vtedy by sa ich život zmenil a dni by sa tiež zmenili najkrajšie
a častejšie by sme videli na ich tvárach úsmev. Mali by sme si uvedomiť, že náš život robia krajšími zážitky, pomoc,
a nie sedenie pri počítači či televízii. Naozaj je potrebné dať každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom nášho
života a možno aj život tých, ktorí to tiež potrebujú! Preto si aj my začnime vážiť pravé hodnoty ako sú zdravie,
šťastie, láska a rodina, ktoré nám život ponúka a nemôžeme si ich kúpiť.
K. Vargušová 9.B
Radosť
Radosť je medzi vami žiť,
radosť je dýchať svieži vzduch,
radosť často spraví čertovský rozruch,
radosť prikáže srdcu oči ovlážiť.
Radosť chutí ako cukrík sladunký,
radosť sťa ľudské slnko hlúpych omylov,
radosť,radosť,radosť-kŕdeľ strakatých motýľov,
radosť to matkin dotyk teplunký. S. Saganová 9.B
Radšej smrť ako hriech
Príbeh, ktorý sa odohral v osudnú novembrovú noc
Koncom druhej svetovej vojny sa pri prechode frontu ľudia vo Vysokej nad Uhom ukrývali
v pivniciach. Aj Ján Kolesár, prezývaný Hruška, bol s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou.
Pri prehliadke domu jeden opitý ruský vojak nazrel dnu. Keď zbadal jeho 16 - ročnú dcéru Annu,
začal ju ťahať von. Hrozil jej, že ak sa mu neoddá, zastrelí ju. Ona však nesúhlasila, vytrhla sa mu z rúk
a skočila do pivnice. Vojak za ňou. Namieril na ňu automat a povedal: "Rozlúč sa s
otcom!" Dievča vykríklo: "Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!"
Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany.
22.novembra 1944 sa skončil mladý život dievčaťa - mučenice, ktoré si volilo radšej smrť, ako
stratu panenstva.
Modlitba za blahorečenie Anny Kolesárovej
Všemohúci Bože,
tvoja služobnica Anna Kolesárová
radšej podstúpila smrť,
aby si zachovala čistotu srdca a tela.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj túto prosbu …
aby sme ju mohli uctievať na oltári
ako vzor čistoty a rastu v hodnotách,
ktoré ukazujú cestu k pravej láske
a k dôstojnému životu.
O jej blahorečenie ťa prosíme
skrze Krista, nášho Pána. Amen.
(teraz prednes svoju prosbu)
Odkiaľ sa berie láska...
... to sú slová rímskokatolíckeho kňaza Mgr. P. Hudáka z prednášky zo série Prečo láska
stroskotáva. Tento kňaz navštívil našu základnú školu a určite mnohé z jeho emotívnych myšlienok
zostanú hlboko vryté v srdiečkach našich deviatakov.
Prečítajte si niektoré ich vyjadrenia!
 Láska je Boží dar. Túto vetu si zapamätám navždy! Je úžasné a neuveriteľné, ako jeden
človek dokáže prednášať štyri hodiny o láske a živote. Z toho človeka vyžarovala charizma.
Prednáška o tom, aby sme si my, dievčatá, dávali pozor na zvádzajúcich chlapcov, bola veľmi
poučná. Úžasné bolo najmä to, že som mala tú česť sa s ním sama porozprávať aj osobne
o veciach, ktoré ma trápia. Spoznať takého človeka, ako je otec Pavol, prajem každému. Po
pár hodinách som tomuto človeku dôverovala viac ako niektorým ľuďom, ktorých poznám
celý život. Bol to skvelý deň, ktorý ma naplnil eufóriou šťastia.
 Otec Pavol mi otvoril oči a pomohol mi pri riešení mojich problémov.
 Tento deň bol úžasný. Zažila som veľké ponaučenie o živote.
 Hlavne nás naučil vidieť svet a ľudí okolo nás aj inými očami a poučil nás, čo nemáme určite
v našom veku robiť. Verím, že každý z nás, ako sme tam sedeli, si jeho slová vezmeme
k srdcu a budeme ich dodržiavať. Za jeho slová mu patrí veľké ĎAKUJEM!
Ďakujeme duchovnému otcovi Pavlovi za to, že
usmernil naše kroky na ceste životom.
Antarktída je najjužnejší svetadiel.
Približne uprostred Antarktídy leží Južný
pól. Skoro celá Antarktída je pokrytá
pevninským ľadovcom. Jeho priemerná
hrúbka dosahuje približne 2200 m.
Nachádzajú sa tu aj sopky, niektoré
dokonca činné. Je tam približne 40
vedeckých základní. Rastie tu veľmi málo
rastlín. Typickými živočíchmi sú tulene a tučniaky, z vtákov
napr. vzácne albatrosy.
Arktídu obmýva
Severný ľadový
oceán, ktorý je z väčšej časti pokrytý
tabuľovým ľadom. Pevninská časť je
súčasťou 3 svetadielov- Ameriky, Ázie
a Európy. Najsúvislejšou časťou v Arktíde je
Grónsko- najväčší ostrov sveta. Názov Grónsko v preklade znamená Zelený ostrov. V 9. storočí nášho
letopočtu, keď ho objavili Vikingovia, bolo v Grónsku teplejšie podnebie a ostrov bol pokrytý
zeleňou. Pre drsné podnebie je v Grónsku osídlené iba južné a juhozápadné pobrežie ostrova. Pôda je
väčšinu roka zamrznutá, preto miestni obyvatelia nemajú veľa možnosti obživy.Časť obyvateľov
tvoria pôvodní Inuiti (Eskimáci). Venujú sa najmä lovu rýb, veľrýb a tuleňov.
Spojené Arabské emiráty
sú krajinou s prekrásnymi piesočnými plážami a priezračným
morom Arabského zálivu, kde je možné kúpať sa po celý rok. Vysoká úroveň a kvalita poskytovaných
služieb, bezpečnosť a čistota je samozrejmosťou. V jednej zo svetovo najmladších a najneobvyklejších
turistických oblastí môžete nájsť starú kultúru siahajúcu až k prvopočiatkom ľudskej civilizácie.
Afrika – jej najväčšia púšť sahara l eží v severnej Afrike a je najvätšia na Zemi . Meria 9 064 300
km2. Cez deň tam teplota presahuje 40 stupňov celzia ( najvyššia doteraz zaznamenaná teplota je 58
stupňov celzia ) Teplota v noci klesá až pod bod mrazu ( najnižšia doteraz zaznamenaná teplota je - 6
stupňov celzia ).
1.Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku.
2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel.
3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily.
4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu.
5. Na facebooku máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutočnosti nemáš.
5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora.
6. Na konci každej reklamy je internetová adresa.
7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš.
8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky.
10. Ked prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si vyzlečieš bundu.
11. Zatiaľ čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ.
12. Si príliš zaneprázdnený/á, aby si zbadal/a, že na zozname chýba 9 bod.
13. Naozaj si sa pozrel/a či v zozname chýba 9 bod.
14. Zdá sa, že si nezbadal/a ani to, že na zozname sú dve 5.
15. Aj to si si opäť pozrel/a.
16. A teraz sa smeješ sám/sama na sebe.
17. Prečo asi...?
Čo potrebuješ pri rozmýšľaní?
No predsa...................
Na základnej škole píšu žiaci
písomku. Učiteľ zbadá, že
jeden žiak má ťahák. Žiak ho
inštinktívne rýchlo schoval
a prišiel k nemu učiteľ. Hľadá
ho a ani učiteľ ho po
dôkladnej prehliadke nemôže
nájsť. Pýta sa žiaka: „Kam si
ho schoval?!“ Žiak na to:
„No, to by som aj ja rád
vedel.“
„ Anastázia, ktorý predmet
máš najradšej?“
„Zvonček, prosím.“
Učiteľka v škole hovorí
žiakom: „Utvorte vetu so
slovom Yeti.“
Marienka:
„Yeti je snežný muž.“
Janko.
„Yeti žije v horách.“
Móric:
„Yeti zima?“
Ktoré dva chutné plody jesene vyšli v tajničke? Keď si
vyriešil, daj to na vedomie RR. Odpoveď hoď do schránky dôvery!
Na hodine dejepisu:
-„Čo bolo po smrti Karola
Veľkého?“
„Pohreb.“

Vyskúšaj sa a správne odpovede hoď do schránky dôvery!
Doplň pranostiku!
Otázka č.1: Lahodný a teplý čas na
Vianoce je znamením, že
a) ...meluzína straší.
b) ...bude plané počasie.
c) ...že zima bude dlho trvať.
d) ...bude v nastávajúcom roku zrno plné
Otázka č.2: Svätá Barbora
a) ...ľudí hodne straší.
b) ...na mena háby zablatí.
c) ...je kráľovnou zimy.
d) ...ťahá sane do dvora.
Otázka č.3:Svätá Lucia
a) ...je kráľovnou zimy.
b) ...má svoju moc.
c) ...vetry rozháňa.
d) ...klobásy hádže do komína.
Otázka č.4: Od Lucie do Vianoc
a) ...ťahá sane do dvora.
b) ...každá noc má svoju moc.
c) ...už je všetka zima naša.
d) ...bude požehnaný rok.
c) ...poseď doma
d) ...mnoho vína a ovoce.
Otázka č.7: Závej svätej Albíny
a) ...zaplavuje doliny.
b) ...vetry rozháňa
c) ...meluzína straší.
d) ...ľudí hodne skruší
Otázka č.8: Doplň pranostiku: Na
svätého Tomáše
a) ...daj pozor na uši.
b) ...zima sa nám rozpáše.
c) ...býva až do Vianoc.
d) ...ťahá sane do dvora.
Otázka č.9: Keď v decembri mrzne,
sneží,
a) ...nedobrý rok za tým chodí.
b) ...úrodný rok za tým beží.
c) ...je mnoho zemiakov.
d) ...bude plané počasie
Otázka č.5: Keď na deň Mikuláša sneží,
a) ...daj pozor na uši.
b) ...bude požehnaný rok.
c) ...každá noc má svoju moc.
d) ...dňa nepridá.
Otázka č.6: Jasné Vianoce,
a) ...zima sa nám rozpáše.
b) ...meluzína straší.
V dolinách, keď za večera zaznie zvonov hlas,
z neba na zem, keď pozerá prvej hviezdy jas,
Vianoce sa u nás slávia,
aj my s prianím šťastia, zdravia
pozdravujeme vás.
Možno ani neviete, ako vaši rodičia či starí rodičia dodržiavali niektoré zvyky,
ktoré sa viazali k tomuto, hádam najobľúbenejšiemu obdobiu. Mnohých ľudí takéto zvyky
sprevádzajú dodnes.
Na Katarínu – 25. novembra- končili zábavy a utíchol spev na dedine.
V podvečer Ondreja- 30. Novembra- dievčatá pomocou rôznych praktík veštili svoju
budúcnosť. Najznámejšie je trasenie plota pri dome, kde býval Ondrej, pričom sa hovorilo:
„Ploce, ploce, trasem ca, svatý Ondrej, prosím ca, daj mi tejto noci znac, s kým ja budzem
pred oltárom stác.“ Dievča sa potom nesmelo s nikým rozprávať a v noci sa jej malo prisniť,
kto bude jej ženích.
Ku dňu svätého Mikuláša- 6. decembra- sa viažu mikulášske obchôdzky po domoch.
Mikuláš, čert a anjel obdarúvali dobré deti sladkosťami, orieškami, ovocím a vyzývali ich
k poslušnosti. Zlé deti dostali prút, o čom sa hovorí aj v riekanke: „Ja som svätý Mukuláš, modlice sa
Očenáš. Dobrým dzecom koláče a zlým dzecom korbáče.“
Viete, žiaci, kto je sv. Mikuláš?
Postava Mikuláša sa viaže k legendárnemu biskupovi Mikulášovi, ktorý bol v 4. storočí
v prístave Myra. Pokladali ho za človeka, ktorý konal zázraky, bol vždy nápomocný rybárom a
námorníkom. Neskôr sa stal svätým.V Grécku v 9. storočí vznikla povesť, podľa ktorej chudobný muž
nemal na veno pre svoje tri dcéry. Chcel ich poslať do služby, aby si naň zarobili. Vtedy prišla pomoc
od sv. Mikuláša. Každej dievčine vhodil oknom mešec zlatiek, aby sa mohli vydať.
Sv. Lucia – 13. decembra
Po domoch chodila dievka zahalená v bielej plachte a šatke so
zamúčenou tvárou alebo zamaskovanou čepcom, aby ju ľudia nespoznali.
Vymetala krídlom kúty o ohnisko, no pritom nič nehovorila, aby ju domáci
nespoznali.
Na Luciu sa začínali i rôzne zvyky, ktoré končili Štedrým dňom. Išlo
napríklad o pálenie lístkov, na ktorých boli mená mládencov. Každá deva,
ktorá sa chcela dozvedieť meno svojho nastávajúceho, si urobila 10 lístkov
s menami chlapcov /samozrejme, ktorí sa jej páčili/ a jeden zostal prázdny –
to znamená neznámy. Všetky lístky potom starostlivo zložila a schovala,
lebo ich nemohol nikto nájsť. Každý deň si náhodne vybrala jeden lístok a ten
spálila v ohni /nie na plynovom sporáku/. Na Štedrý deň nastalo to
prekvapenie, zostal jej lístok s jedným menom. Žeby tým vyvoleným?
Vyskúšajte aspoň jeden zvyk , napíšte nám o tom a úspešní z vás budú odmenení!
Štedrý deň - 24.decembra
Štedrý deň bol na Slovensku opradený mágiou.
Každý sa usiloval vyhnúť sa zlej nálade, zvade, kriku, plaču,
pretože keby sa vyskytli, po celý rok by sa často opakovali.
Ráno sa zavčasu vstávalo a všetci sa museli rýchlo obuť,
pretože sa v tento deň nesmelo stúpiť na zem bosou nohou.
Odôvodňovalo sa to prejavom úcty k zemi.
Ľudia sa riadili mnohými poverami:
Hádzali soľ do studne, orechy, chlieb, oblátky a cesnak v presvedčení, že si tým zabezpečia v
studni na celý rok dostatok zdravej vody. Dvor zametali smerom k múru, aby sliepky nezanášali
vajcia. Izbu zametali novou metlou ešte pred zotmením, nie však smerom ku dverám, aby sa
nevymietol majetok. Na štedrovečernom stole by sa mali prestierať taniere do párneho počtu. V
prípade nepárneho počtu, by si pre posledného stolovníka prišla Smrť. Ľudia kedysi verili, že keď na
Štedrý deň niečo požičajú, privolá im to biedu. Avšak nemali by sme odbiehať ani od štedrovečernej
večere, aby si pre nás neprišla tiež kmotrička Smrť. Ďalším z rituálov je obväzovanie nitiek o nohy
stola. Vtedy sa domu po celý rok vyhnú zlodeji. A aby sme moli bohatí, mali by sme si pod tanier
položiť mincu alebo rybiu šupinu. Naopak, bieda hrozí, keď na Štedrý deň nikoho neobdarujú.
1. Škoricové hviezdičky a trojuholníky
Suroviny:
140 g masla, 2O00g práškového cukru, 250 g hl. múky, 40 g
lúpaných liesk. orieškov, 1 celé vajce, 1/2 ČL škorice, šťava a
kôra z 1 citróna
Postup:
Múku s maslom, vajcom, cukrom, škoricou, citr. šťavou a
kôrou dobre spracujeme. Vyvaľkáme a vykrajujeme
hviezdičky a trojuholníky. Potrieme ich rozšľáhaným vajcom,
posypeme lieskovými orieškami, uložíme na plech a upečieme
vo vopred vyhriatej rúre doružova. Ozdobíme bielkovou polevou.
2. Jablká s medom
Suroviny:
jablká, med, voda na podliatie
Postup:
Jablká olúpeme, prekrojíme na polovice a vykrojíme
jaderníky. Do vzniknutých mištičiek v jablkách
naplníme med. Dáme na plech, podlejeme vodou a
necháme zapiecť v rúre. Môžeme podávať posypané
strúhanou bielou čokoládou.
Prvý sviatok vianočný - 25.decembra
V prvý sviatok vianočný, na Božie narodenie (25. december), zavčas rána niektorý muž z
domácich utekal do potoka po vodu. Do nej potom namočil chvojinu a pokropil ľudí a miestnosť. Do
vody sa hádzal peniaz, jabĺčko a všetci sa v nej poumývali počínajúc od najstaršieho. Peniaz znamenal
blahobyt, jablko zdravie a umývanie súdržnosť v rodine. V tento deň sa jedávalo to, čo na Štedrý
večer.
 Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa
 Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu
 Ďalším vianočným symbolom je stavanie jasličiek
 Od 19. storočia je symbolom aj adventný veniec a vyzdobený vianočný stromček
 V tento deň boli aj v minulosti zatvorené krčmy a všetky pohostinstvá
 Nekonali sa návštevy
Obradné vinše boli podobné vinšom Štedrého večera. Malý chlapec napríklad vinšoval:
Vítam ho ja, vítam,
peniažky si pýtam.
Peniažky mi dajte,
zbohom ostávajte.
Tam dole na doline
vtáčiky spievajú,
Ježiška vítajú.
.
Druhý sviatok vianočný - 26.decembra
Zavčas rána išli mládenci brodiť kone. Dievčatá si namočili vo vode nohy a rýchlo sa umyli,
aby boli po celý rok svieže. Poodkladali misky s jedlami zo Štedrého večera, s ktorými sa do Štefana
nesmelo hýbať. Pozametali izbu a smeti, ako aj popol z pece vysypali pod stromy. V tento deň bol
známy zvyk „chodenie po orechoch“. Bol to sprievod mládencov s harmonikou, pričom na čele išiel
mládenecký richtár. Chodili po domoch, kde mali dievčatá a tancovali s nimi. Domáci mali pripravené
pohostenie – pálenku, klobásy a lieskové orechy. Na záver sa mládenci odobrali k mládeneckému
richtárovi a pri delení orechov sa radili, ktorý z nich by mal byť budúcim richtárom. Zvolenie
mládenca za richtára bolo poctou pre celú rodinu.
Dopoludnia boli všetci na sv. omši a po obede mohli sa konať návštevy, už boli otvorené
pohostinstva večer sa konali zábavy. Na niektorých dedinách medzi sebou súperili rôzne spolky a
organizácie, kto usporiada večernú zábavu. Všetky zábavy končili najneskoršie o polnoci.
Na Štefana chodili ľudia vinšovať. Napríklad aj takto:
Staroslovanský vinš
Vinšujem vám, vinšujem
na to Božie narodenie:
šťastie i zdravie
a od Boha požehnanie.
V stodole zbožia, ovociny
na pôjde klobások, slaniny.
I šatstva v truhlici,
i peniaze v pokladnici.
Pomôž vám ho Pán Boh
šťastlivo prežiť,
lepšieho sa dožiť;
hojnejšie, pokojnejšie,
v záhrade úrodnejšie,
v domácnosti svornosť,
u ľudí priaznivosť.
To ja vám vinšujem
v tomto časnom živote.
A potom, po všetkej tej
časnej dobrote:
SLÁVU NEBESKÚ
A KORUNU ANJELSKÚ.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Po štedrovečernej večeri sa nožom rozpolí jablko, ale zboku. Ak stred vyzerá ako hviezda,
celý rok budeš zdravý. Ak má obrazec tvar kríža, sú tam štyri prekrojené jadierka, potom
pozor na choroby.
Na Štedrý deň sa dodržuje pôst – celý deň sa nič neje, preto ak sú deti veľmi
hladné, rodičia im sľubujú, že ak vydržia, večer uvidia zlaté prasiatko. K spoločnej
večeri sa sadá až vtedy, keď vyjde prvá hviezda.
Pod tanier sa pri štedrovečernej večeri dáva niekoľko kaprích šupín. Tie
majú priniesť dostatok peňazí. To isté platí, ak si pod tanier dáte zopár
drobných (pozor od stola nevstávať, keď ste si už raz sadli, to by naopak
mohlo priniesť smolu).
Darčeky nenájdete pod stromčekom. A nenosí ich Ježiško. Darčeky sa umiestňujú do veľkých
ponožiek, ktoré sú zavesené nad krbom, či pecou (kam sa umiestňujú v bytovkách, to sme nezistili).
A nosí ich Santa Claus, deduško s bielou bradou a červeným oblečením. Na vianočnom stole vo
Veľkej Británii nesmie chýbať pečená morka a slivkový puding.
Vianočné stromčeky, adventné vence, veľa svetiel a kopa vianočných ozdôb v každej
miestnosti (čo vďaka prevahe filmov USA v našich televíziách určite nie je novou informáciou).
Týždeň pred Vianocami deti píšu Santa Clausovi a prezradia mu svoje tajné priania. Darčeky, ktoré
Santa nosí, sa však nerozbaľujú na Štedrý večer, ale až 25. decembra ráno.
.
V čase našich Vianoc tam Vianoce nie sú. Podľa pravoslávneho kalendára totiž Vianoce
pripadnú na neskorší dátum, a preto si Rusi aj stromčeky ozdobujú až v čase, kedy už u nás
oslavujeme príchod Nového roku. Ako slovanský národ však majú zvyky a štedrovečerný jedálny
lístok najviac podobný s tým našim.
September
November
Slávnostné otvorenie školského roka
2013/2014
Giraltovský Hudák
Účelové cvičenia
Svetový deň bez fajčenia
Rodičovské združenie 5. ročník
Európsky týždeň boja proti
drogám
Holokaust – rozhlasová relácia
Deň boja proti stresu
Október
Prevencia proti drogám a AIDS –
literárna súťaž
Exkurzia 9.ročník – Dukla
Integrácia Košice
Mesiac úcty k starším ľuďom –
vystúpenie Kračúnovce, Chmeľov
Čo nás čaká v ďalších mesiacoch?
December
Triednické rodičovské združenie
Deň duševného zdravia
Mikulášska akadémia
Beseda s pánom Hudákom
Vianočné zvyky a tradície
Celoškolské rodičovské združenie
Výstava výtvarných prác žiakov
školy
Svetový deň výživy
Medzinárodný deň školských knižníc
Európsky deň jazykov
Červené stužky – projekt
Svetový deň boja proti AIDS
DJZ Prešov
Január
Karneval
Život v našej škole počas prvých
mesiacov
JESENNÉ POPOLUDNIE
V stredu, dňa 16.10.2013, sa brány Obecného úradu
v Kračúnovciach otvorili pre všetkých tých skôr narodených.
Naši starí rodičia boli na príjemnom kultúrnom programe.
O tom, že program bol na vysokej úrovni, svedčí nielen
účasť našich starých mám a otcov, ale aj fakt, že sa do prípravy
zapojilo veľa ľudí – Ľudová skupina Kračúnovčan, žiaci ZŠ a MŠ
v Kračúnovciach s programom naplneným hŕbou básní,
vystúpeniami hudobného či tanečného charakteru. Na tvárach
divákov bolo možné vidieť množstvo úsmevov, ktoré odbúravali
trému účinkujúcich v programe. Aj žiaci boli s vystúpením nadmieru spokojní a už sa tešia na ďalší
rok, kedy sa táto udalosť s najväčšou pravdepodobnosťou zopakuje. Vďaka patrí aj všetkým
zúčastneným, ktorí sa rozhodli stráviť toto pekné jesenné popoludnie spolu s nami.
V.Futej, 9.A
PO STOPÁCH DUKLIANSKYCH BOJÍSK ALEBO
„UČÍME SA STÁLE A VŠADE“
Zobudili sme sa do krásneho októbrového dňa, s radostným pocitom z prichádzajúcej dejepisnej
exkurzie. Naším cieľom bolo spoznať históriu, ktorá sa odohrala na území Pamätných miest duklianskych
bojov počas 2. svetovej vojny. Prvá zastávka bola vo Vojenskom múzeu vo Svidníku, kde nás zaujali
nainštalované písomné dokumenty, modely zbraní, vojenských motocyklov používaných v 2. svetovej
vojne. Taktiež sme mali možnosť pozrieť si samotnú uniformu generála Ludvíka Svobodu, vojakov
nemeckej a sovietskej armády československého armádneho zboru. Zaujal nás aj park bojovej techniky,
v blízkosti hlavnej budovy múzea, kde je rozmiestnených trinásť nemeckých a sovietskych exponentov z
2. svetovej vojny. Nasledujúcou zastávkou sa stal Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše
9000 sovietskych vojakov. Návštevou Pamätníka 1. česko-slovenského armádneho zboru na Dukle
s vojnovým cintorínom sme preukázali obdiv a vďaku českým i slovenským vojakom, ktorí položili svoje
životy za oslobodenie našej vlasti. K najzaujímavšiemu bodu nášho bádania sa stala vyhliadková veža na
Dukle. Z 49-metrovej veže sme sa kochali krásnou rôznofarebnou krajinou, v ktorej, žiaľ, v čase
2. svetovej vojny sa odohrala karpatsko-duklianska operácia. Hlavným účelom tejto operácie bolo
spojenie povstaleckých síl SNP so sovietskymi armádami a česko-slovenského armádneho zboru. Na
spiatočnej ceste sme videli vo Svidníku sochu Ludvíka Svobodu a v Hunkovciach cintorín padlých
nemeckých vojakov. Na záver sme ešte navštívili Údolie smrti. Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá
a poučná. Videli sme na vlastné oči miesta, kde sa kedysi bojovalo a nadobudli nové informácie z obdobia
1. a 2. svetovej vojny, o ktorých sme doposiaľ nevedeli.
Emma Matiová 9.A
NÁVŠTEVA,
KTORÁ NÁM UROBILA RADOSŤ
Slovo láska sa v dnešnej dobe používa pri rôznych
príležitostiach a v rôznych súvislostiach. Častokrát je priam
zneužívané a dehonestované. Napriek tomu mnohí tušia, že je
za týmto slovom čosi krásne, čisté, dôstojné, čosi viac, ako nám
predstavujú filmy, časopisy... .
Každý človek túži byť šťastný a milovaný, lásku prijímať,
ale aj darovať. No ako to správne robiť, keď okolo seba vidíme
mnoho nešťastných, rozvrátených vzťahov a sklamaných ľudí.
Cestu, po ktorej treba kráčať, aby človek bol šťastný, pomohol
odhaliť našim deviatakom duchovný otec Pavol Hudák
z Vysokej nad Uhom. Prišiel k nim na jedno októbrové
dopoludnie na prednášku a besedu.
Mnohí zo žiakov dostali odpoveď aj na tie otázky, ktoré boli skryté hlboko v ich srdci a dostali
návod, ako sa vysporiadať s mnohými životnými ťažkosťami. Dúfajme, že semeno, ktoré zasial do ich
sŕdc, vyklíči a prinesie úrodu.
Mgr. Františka Sotáková, ZŠ v Kračúnovciach
NAŠA
ZDRAVÁ ŠKOLA
16.október, deň na prvý pohľad všedný, sa na našej Základnej škole v Kračúnovciach
niesol v duchu zdravého stravovania. Naša škola sa každoročne zapája do boja proti obezite
a podporuje zdravý životný štýl. Organizuje jednorazové aktivity a ponúka výdaj zdravej
stravy v školskej jedálni. Pani vedúca a kuchárky sa snažia spestriť našu stravu pridaním
mliečnej , zeleninovej alebo ovocnej prílohy k obedu, čo umožňuje program „Školské
mlieko, “ „Zdravá výživa“ a „Školský ovocný program. “
V tento deň si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu o tom, ako výživa rozhoduje o našej
imunite. Dozvedeli sa, že potrava ovplyvňuje nielen telesné, ale aj duševné zdravie človeka.
Zároveň mohli pouvažovať o nevhodnom príjme potravy ako sú presladené nápoje plné
„E-čiek, “polotovary s bohatým obsahom chémie a konzervanty, ktoré si naše telo zapamätá
a nebadane zabíja. Nielen slovom, ale aj názorným príkladom počas celého týždňa si žiaci
a rodičia mohli obhliadnuť rôzne druhy ovocia, zeleniny a dôležitých byliniek na výstavke
vytvorenej v priestoroch školy. To ale nebolo všetko ! V tento deň naše šikovné kuchárky
upiekli jablkový koláč, na ktorom si pochutnali počas desiatovej prestávky nielen deti , ale aj
učitelia a ostatní zamestnanci našej školy.
Deň mlieka , ktorý sa uskutočnil 27.septembra na našej škole, sa tiež niesol v zdravom
duchu. Všetci (žiaci, učitelia, upratovačky, kuchárky a školníci) sme mali desiatu obohatenú
jogurtom SABI. Nielenže sme si skvelo pochutnali, ale v rámci separácie a súťaže SABI, do
ktorej sa každý rok zapájame, sa zbierka našej školy jednorazovo zvýšila o pekných cca 300
viečok.
Na našej škole sa snažíme zaradiť čo najviac takýchto „zdravých dní.“ Nechceme
zostať len pri informáciách na papieri, veď život každého človeka je jedinečný,
neopakovateľný a nenahraditeľný!
Ing.Ivanová, Mgr.Filová
POZOR !!!
POZOR!!!
POZOR!!!
Redakčná rada vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú a veľkonočnú výzdobu
OSPRAVEDLNENKA
Pani učiteľka, pán učiteľ,
nechcem vám znepríjemňovať deň tým,
že nie som pripravená/ý na hodinu,
preto Vás prosím,
prijmite moje ospravedlnenie.
Túto ospravedlnenku môžeš použiť len raz (do vydania ďalšieho čísla časopisu) a iba na jednom
z predmetov bez udania dôvodu.
Meno žiaka............................
Trieda...................................
Všetky súťažné, tvorivé a anketové odpovede vhadzujte do schránky do 15. januára,
učiteľ..............................
následne budePrijal
urobené
vyhodnotenie. Hodina..............................
Dňa..........................................
Vydáva: ZŠ V Kračúnovciach
Redakčná rada:
Bandžak Matúš 7.B
Foltin Ján 7.B
Futej Valér 9.A
Grafická úprava: Mgr. Palaštová Otília
Koordinátorka : Mgr. Gondžurová Mária
Download

Gaštanko č. 1 - zskracunovce.sk