www
NAŠE FRÝDECKO-MÍSTECKO.cz
titul je součástí sítě
• náklad ověřen
9/2014
Primář Martin
Adamec:
Zlepšeme
vzduch
a prodlužme
si život
z
sc darm
hr a
án d
ek o
2
vý 8
tis .0
ků 0
0
rozhovor na stranách 6–7
1
SC-340494/2
Inzerce
inzerce
JENTOZKUS!
Abynašedětimohlydýchat!
Již20letsestarámonemocnédětiazajišťujiproně
vtuzemskuivzahraničíozdravnépobyty.
Denněsesetkávámslidskýmiosudyaberunasebe
zodpovědnostzatisícedětskýchpacientů,kdysnámi
společně cestují na léčebně-ozdravné pobyty. Je to
prácemimořádněnáročnáaodpovědnáavykonávám
jistímnejvětšímnasazenímaláskou.
Vletošnímrocerovněžpronašedospěléklientypřinášíme širokou nabídku zájezdů do všech destinací
smožnostívycestovatsnámidoceléhosvěta.Jsem
rád,ženašecestovníkancelářobdrželajižčtyřikrátza
sebouoceněníNejlepšícestovníkancelářvČeskérepublice.Totohodnocenínásvelmizavazujeatěšíme
se,žeVámivletošnísezóněbudememocipředvést
kvalitunašichslužeb.
Přeji Vám krásnou dovolenou a těším se na setkání
sVámi.
JiříHájek
Majitelajednatelcestovníkanceláře
KovotourPluss.r.o.
VAŠEPOBOČKA
www.kovotour.cz
2
SC-341087/2
FRÝDEK-MÍSTEK
KOVOTOURPLUS,s.r.o.-Radniční10
tel.:591160326,
e-mail:[email protected]
PO-PÁ:09:00-17:00
Denní zpravodajství na www.nasefrydecko-mistecko.cz stalo se/stane se
ÚVODNÍK
Presumpce viny
už neplatí
Český dům nadále chátrá
600
René Stejskal
Pamatuji dobu,
kdy dnešní prezident Zeman ještě
coby šéf sociálních demokratů hlásal u politiků princip presumpce viny. Od té
doby se myšlení sociálních
demokratů změnilo. Drží
se svých koryt zuby nehty.
Trestní oznámení, soud
nebo rozsudek nehrají žádnou roli. Řeč je o současném vedení města a hlavně
o městské kandidátce
ČSSD. Jeden odsouzený
a dva trestně stíhaní dělali
těžkou hlavu i okresnímu
předsedovi ČSSD Jaroslavu
Markovi, který kandidátku
jako volební zmocněnec
odmítl podepsat. Aniž by
cokoliv tušil, podepsal ji
za něj krajský předseda
a zároveň hejtman Miroslav
Novák, který mimochodem
figuruje v kauze ostravského lobbisty Dědice.
Mít odsouzeného člověka
na kandidátce patří k republikovým pikantnostem.
Jaroslav Chýlek vyfasoval
půlroční podmínku a roční
zákaz působit ve funkcích
nebo orgánech, které nakládají s veřejnými prostředky. Odvolal se. Dotyčný je nadále radním i číslem
5 na kandidátce. A zřejmě si
mne ruce, že Miloš Zeman
již delší dobu nemá nic společného s jeho stranou.
ČÍSLO MĚSÍCE
prvňáčků nastoupilo 1. září
do 12 škol ve Frýdku-Místku. První třídy ve městě
mají v průměru 23 žáků.
Nejpočetnější je první třída
v Lískovci s 26 žáky. (st)
Milion pro nemocnici
UZAVŘENO. Secesní budova Českého domu v Místku vedle bývalého autobusového
nádraží chátrá. Vlastní ji firma z Bílovce, která v budově nic neprovozuje a uzavřela ji.
Vedení radnice chtělo situaci řešit a předložilo zastupitelům návrh na odkup budovy za
10 milionů korun. Zastupitelé to odmítli, protože cena přes realitní kancelář byla údajně
nižší. Navíc město nemá ujasněno, co bude s budovou dál – zda v ní obnoví restauraci
a bowling, anebo zda z ní zřídí zázemí pro šachisty. Proto předkladatel návrhu náměstek primátora Dalibor Hrabec věc stáhl, a o Českém domu tak bude muset rozhodnout
až nové zastupitelstvo. (res) Foto: René Stejskal
Nové hřiště bude otevřené celý rok
Olešná – Nové celoročně otevřené hřiště u přehrady Olešná
poblíž aquaparku slouží dětem
od 5. září. „Menším dětem
jsou určeny průlezky, houpačky, žebříky, lanové sítě,
hrazdy a pískoviště,“ popsala
mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Odrostlejší se mohou
vyřádit v adrenalinové části
s klouzačkami, houpacími
lany a lezeckou stěnou. (res)
kde si můžete vzít náš časopis
Beskydské informační centrum ve všech
pobočkách – ve Frýdku, Místku a ve
Frýdlantu • Národní dům • Nová scéna
Vlast • Knihkupectví Lev Bílek • GE Money
Bank – pobočka Frýdek • GE Money Bank –
pobočka Místek • Librex v Místku
• Dům Pod Svícnem • restaurace U Kurtů
• Městská knihovna Frýdek-Místek, ul. Hlavní
• NEREST Frýdek • NEREST Místek
• Vinotéka U Pavla, Místek
Frýdek – Každým rokem
převede město jeden milion
korun na účet Nemocnice
Frýdek-Místek. Zapojí se tak
do projektu Pomáháme Vám se
uzdravit, který má zkvalitnit
léčbu a rehabilitace pacientů.
Za peníze od města nemocnice
pořídí zdravotní techniku. (st)
kontakty
šéfredaktor:
René Stejskal
mobil: 723 735 065
[email protected]
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
[email protected]
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
[email protected]
manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
[email protected]
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání
naleznete na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Inzerce
Rozvážeme Vám jazyk
V čem se Miramare liší od ostatních jazykových škol?
Jako jedna z mála jazykových škol nabízíme výuku s rodilými mluvčími již
od úplných začátečníků. Zkušení rodilí
mluvčí kombinují výuku s aprobovanými
českými lektory. Studenti se daleko rychleji naučí výslovnost, gramatiku, získají
slovní zásobu a více konverzují.
Jaké výhody má pomaturitní studium?
Letošnímu maturantovi zůstane zachován
status studenta a veškeré sociální výhody
s ním spojené. Studenti si také nemusí
platit zdravotní a sociální pojištění. Právě
nyní přijímáme přihlášky k pomaturitnímu studiu jazyků ve školním roce 20142015. Výuka probíhá čtyři vyučovací
hodiny denně, vždy od 8:00 do 11:15.
Školné činí 16 990 korun na celý školní
rok a zahrnuje přípravu k mezinárodním
zkouškám, výuku s rodilými mluvčími,
semináře se zahraničními hosty a další
oblíbené akce. Díky příznivé ceně jsme
již několik let jazykovou školou s největším počtem studentů pomaturitního studia
ve Frýdku-Místku. Školné je možné platit
i na splátky. Obavy z přihlášení nemusí
mít ani ti studenti, kterým se na jaře nepodařilo úspěšně složit maturitu a budou
ji opakovat v září. Také tito studenti se
k nám mohou přihlásit a ke studiu nastoupit. Maturitní vysvědčení nám dodají až
po vykonání opravné maturity. Je to podle mě ta nejlepší investice do vzdělání.
Tito mladí lidé už pravděpodobně nikdy
nebudou mít čas studovat jazyk celý jeden
rok takto intenzivně. Výstupem z kurzu
je mezinárodní jazyková zkouška, která
studentovi v budoucnu velmi pomůže na
trhu práce a výrazně mu vylepší životopis.
Po roce studia u nás se samozřejmě může
znovu hlásit na vysokou školu.
Pořádáte i kurzy pro veřejnost?
Máme širokou nabídku výuky jazyků
včetně čínštiny, japonštiny či arabštiny.
Největší zájem je ale tradičně o angličtinu.
V kurzech kombinujeme různé metody výuky jazyka tak, aby se jej studenti naučili
rychle a dobře a hlavně aby k nám chodili
rádi a viděli na sobě výsledky. Skupiny
o pěti až sedmi lidech umožňují vysoce
individuální přístup. Tento styl výuky se
osvědčil nám i studentům, takže vídáme
výraznou část našich stávajících studentů
u nového zápisu na příští školní rok. Naše
další výrazná výhoda je i široká nabídka
termínů a úrovní kurzů, která uspokojí i toho nejnáročnějšího studenta. Cena
těchto kurzů je 4499 Kč na celý školní rok,
přičemž naši stálí studenti mohou využít
slev až ve výši 10 %.
Vyučujete jazyky také ve firmách? Zabýváte se překladatelstvím?
Samozřejmě. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a další jazyky.
Zahraniční pracovníky zase naučíme česky. Naši lektoři obvykle dojíždějí do firem,
vše záleží na požadavcích daného klienta.
Poskytujeme tlumočnické a překladatelské služby včetně soudních překladů, expresní překlady do dvou hodin, tlumočení
na konferencích i simultánní tlumočení.
Pokud přemýšlíte o tom, že se naučíte
nebo zdokonalíte v cizím jazyce, nebojte
se a přijďte do naší jazykové školy. Rádi
Vám poradíme. Naše dlouholeté zkušenosti a stovky spokojených studentů
nejlépe vypovídají o naší kvalitě.
T. G. Masaryka 650
738 01 Frýdek-Místek, tel.: 774 885 039
e-mail: [email protected]
www.miramare-frydek.cz
SC-340951/2
V Miramare Language School si vyberete z široké nabídky jazykových kurzů pro začátečníky, pokročilé i pro maturanty, kteří se zatím
nedostali na vysokou školu. V kurzech se vyučují desítky jazyků od
angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny až po exotické jazyky, jakými jsou čínština nebo japonština. Tuto jazykovou
školu přiblížila v rozhovoru její ředitelka Bc. Dana Šipkovská.
3
stalo se/stane se
MĚSÍC OBJEKTIVEM
FRÝDECKÉ SLAVNOSTI nabídly
divákům 31. srpna rytířské souboje,
projížďky na koních, středověká taneční
vystoupení a jarmark.
OBCHODNÍ CENTRUM Frýda na snímku z 1. září. Dostavba finišuje.
Denní zpravodajství na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Houbařům začíná hlavní sezóna
Houbaře čekají žně. „Září je
hlavní sezóna. V tomto období roste nejvíce hub,“ upozornil mykolog Jiří Lederer
z Muzea Beskyd. „V Beskydech nyní najdete hřiby hnědé, smrkové a sametové. Do
poloviny září roste i letní hřib
dubák. Objevují se čirůvky,“
vypočítával mykolog. Lidé
hodně sbírají i václavku smrkovou. „Jedná se ale o jedovatý hřib. Jedu se zbavíte tím,
že jej povaříte alespoň 20 minut,“ poradil Jiří Lederer.
Na houby narazíte i přímo
ve městě. „Tady ve Frýdku-Místku roste hřib koloděj,
v parcích holuběnky a hřib
karmínový. V okolí zahrad
najdete i hřiby smrkové
a hnědé,“ uvedl Lederer.
Houbaři si občas spletou
suchohřib s hřibem kříštěm
a hřibem žlučníkem. „Nejsou
sice jedovaté, ale jejich chuť je
opravdu odporná. Jeden malý
hříbek vám zničí celé jídlo,“
potvrdil mykolog. V tragédii
může vyústit záměna žampi-
MYKOLOG. Jiří Lederer každé pondělí určí houbařům jejich nálezy. Návštěva jeho
poradny vyloučí záměnu jedlých hub za jedovaté. Foto: René Stejskal
ónu za muchomůrku zelenou.
„Houbař by měl sbírat hřiby,
u nichž nemá sebemenší pochybnost. V opačném případě
může přijít do naší mykologické poradny, kde se na
nalezené hřiby zdarma podíváme,“ dodal Jiří Lederer.
info
Mykologická poradna
Hluboká 66 (Langův dům, 1. patro)
Frýdek
každé pondělí 9:00-12:00,
13:00-16:00
Jaké houby rostou přímo ve městě?
DĚTI se na akci Českého červeného
kříže v sobotu 6. září v areálu Sokolík
učily základy první pomoci. (res)
Foto: René Stejskal
Zajímavosti o houbách se
dozvíte na přednáškách mykologa Jiřího Lederera.
Ve středu 24. září bude hovořit o dřevokazných hou-
bách, ochraně stromů i symbióze mezi stromy a houbami.
Na další přednášce ve středu
8. října představí houby,
které se vyskytují na území
města Frýdku-Místku. Přednášky se konají od 16 hodin
v Zámeckém klubu na frýdeckém zámku. Vstupné činí
25 korun. (res)
Památkáři se s městem neshodli na velikosti památkové zóny
Frýdek - Rozpory nad velikostí nové památkové zóny ve městě přetrvávají. Zástupci města a majitelů budov chtějí menší
zónu, která by chránila jen čtyři historické
textilní budovy. „Jde o sklady u haly Českých drah, ve Staroměstské ulici, o přední
část budovy v Těšínské ulici a Neumannovu
přádelnu (na snímku),“ vypočetl Jiří Karásek ze společnosti Textil Invest Group.
Jenže Národní památkový ústav chce do
zóny zahrnout dvojnásobně větší území, na
kterém stojí další historické budovy, které
patřily textilce. Jde například o Hotel Richtr
nebo bývalý úřad práce.
„Pokud se s památkáři nedohodneme,
pošleme na ministerstvo kultury dopis
s popisem obou variant a ministerstvo se
bude muset k této situaci nějak vyjádřit,“
nastínil další postup primátor Michal Pobucký. (res)
Inzerce
OPTIKA TRIUMPH
Akce trvá od 1.8. do 30.9. 2014
LETNÍ AKCE až -50 %
SLEVY NELZE SČÍTAT.
PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586 / Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451
Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 / Karviná-Ráj (naproti restauraci BRNO) Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063 / www.triumphoptical.cz
4
SC-340891/2
NA: BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ, BAREVNÁ,
MULTIFOKÁLNÍ, SAMOZABARVOVACÍ,
BRÝLOVÉ OBRUBY A SLUNEČNÍ BRÝLE
5
SC-341259/1
Inzerce
stalo se/stane se
Z RADNICE
Dluží za odpad
Frýdek-Místek – Dluhy za
poplatek za komunální odpad, který činí 492 koruny
ročně, přesáhly 37 milionů
korun. Na dluhu se podílí
přes devět tisíc neplatičů.
Nejvyšší dlužná částka
i s penále činí 10 tisíc korun. (res)
Škola vyslala
studenty do Anglie
Střední škola gastronomie,
oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku již několik let
spolupracuje s anglickou
firmou ADC College, která se
zabývá vzděláváním zahraničních studentů v angličtině
a odborných předmětech.
„Jedná se o projekt Leonardo Mobility LdV, do nějž
se v lednu a červnu 2014
zapojilo 18 studentů školy, kteří patří mezi nejlepší
v oborech Cestovní ruch,
Gastronomické služby, Kosmetické služby, Informační
technologie, Oděvnictví
a Ekonomika a podnikání,“
uvedla učitelka Eva Vrůblová.
Protože projekt upevňuje již
získané vědomosti a zároveň
přispívá k nabytí nových,
a to jak v anglickém jazyce,
tak v praxi, byli studenti
zařazeni do anglických firem,
kde pracovali. Ubytování jim
během pobytu poskytly anglické rodiny. (st)
Denní zpravodajství na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Vězni potěšili nemocné děti
Frýdek – V ostravské věznici
Heřmanice šijí vězni ve volném
čase látkové panenky a látkové
hračky. Dobročinná organizace Kiwanis je poté předává
hospitalizovaným dětem
v nemocnicích. Jen frýdecká
nemocnice dostává měsíčně
180 panenek. „Kromě panenek
a hraček vězni z vlastní inciativy ušili dětem polohovací vak
vyplněný speciálními kuličkami, které se zformují podle
polohy těla dítěte,“ ukazovala
prezidentka Kiwanisu Eva
Pastušková. Vak spolu s hračkami převzala 1. září primářka
dětského oddělení Nemocnice Frýdek-Místek Ivana
Röschlová. „Spolupracujeme
s Kiwanisem už více než 10
let. Kromě panenek a hraček
nám Kiwanis zajistil i vybavení
na naše oddělení, například
polohovací postel na jednotku
intenzivní péče,“ byla potěšena primářka.
DÁRKY. Zpěvačka Markéta Konvičková a Eva Pastušková předávají primářce Ivaně
Röschlové polohovací vak a plátěné hračky ušité vězni. Foto: René Stejskal
Za všemi nemocnými dětmi
pak zašla na pokoje zpěvačka
Markéta Konvičková, která jim
darovala svá cédéčka a slad-
kosti. „Návštěvy známých
osobností dětem zpestří hospitalizaci,“ připomenula primářka Röschlová. (res)
Přehled volebních lídrů a jejich kandidatur
Frýdek-Místek – Politici se
či kandidují. Některá sdružepřed komunálními volbami
ní však v minulosti zanikla.
začali osočovat v tisku i na
internetu. Nejčastějším motilídři v komunálních volbách
vem je přeběhlictví a kandidoLibor Koval (KDU-ČSL): KDU-ČSL
vání za jiné strany v průběhu
Tatiana Lipinová (Nezávislí): Nezávislí
minulých let. Zpracovali jsme
Pavel Mlýnek (ODS): ODS
proto abecedně přehled všech
Vítězslav Oram (Koruna česká): Koruna
11 lídrů, kteří usilují o místa
česká
v zastupitelstvu Frýdku-MístMartin Pecina (Občané spolu): ODS, ČSSD,
ku. V tabulce uvádíme jejich
SPOZ, Občané spolu
členství ve stranách a za které
Eva Richtrová (ČSSD): KSČ, ČSSD
strany nebo hnutí kandidovali
V závorce je uveden subjekt,
za který kandidují letos. (res)
Zdeněk Stolař (Frýdečané a Místečané):
ODA, US-DU, Nezávislí, Frýdečané
a Místečané
Marek Šimoňák (Naše Město): Naše Město
Martin Špetla (TOP 09): ODA, Nezávislí,
Sdružení nezávislých, SNK-ED, TOP 09
Ivan Vrba (KSČM): KSČM
Radim Vrbata (ANO): ČSSD, ANO
SC-341019/2
Inzerce
Inzerce
Fa Jan CARBOL
ODÌVY-DOPLÒKY
UBYTOVÁNÍ
ÈESKÁ PÁNSKÁ A DÁMSKÉ MÓDA
Odìvy Koutný Prostìjov
Morávka 43, 739 04 Pražmo
provozovna: Sokolská 1347 (u Mostárny F-M)
SC-341047/3
· PLYN
· VODA
· TOPENÍ
6
· OPRAVY, MONTÁŽE A REVIZE PLYN. ZAŘÍZENÍ
· MONTUJEME KOTELNY I NAD 50 kW
· ZÁSOBNÍKY NA ZKAPALNĚNÝ PLYN PROPAN
· VODOINSTALATÉRSTVÍ
· TOPENÁŘSTVÍ Tel.: 558 627 527
602 741 231
V APARTMÁNU MORÁVKA
Fa Jan CARBOL
Fa Jan CARBOL
mobil: 723 759 498, 725 394 366
Stará cesta 10, 738 02 Frýdek-Místek
(naproti Albertu u Místeckého nám. bývalá prod. OP)
mob.: 602 741 231
www.carbolj.cz
www.carbolj.cz
SC-332443/8
U vybraných zařízení, lze využít
programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
F-M, Zámecké nám. 1255
www.schaferschool.cz
tel.: 777 211 451
Denní zpravodajství na www.nasefrydecko-mistecko.cz stalo se/stane se
Petr Prudký vydal nové pohlednice města
Frýdek-Místek – Fotograf
Petr Prudký vydal během léta
a v září sérii nových pohlednic. „Nasnímal jsem město
a přehradu Olešnou z malé
vzducholodi, na které mám
upevněný fotoaparát. Snímky jsou pořízeny z výšky 100
až 200 metrů,“ vysvětloval
Petr Prudký. Záběry pro dvě
pohlednice pořídil jeho bratr
Jaromír. „Proletěl se nad městem horkovzdušným balónem.
Měl s sebou můj fotoaparát
a fotil město i Olešnou z výšky kolem 400 metrů,“ dodal
POZVÁNKY
Příboru, Nového Jičína, Vsetína, Rožnova, Frenštátu, Valašského Meziříčí a Frýdlantu nad
Ostravicí. Koncem roku chce
vydat i Ostravu. Krajské město
nafotil ze vzducholodi v průběhu srpna a září.
Pohledy jsou k dostání
v knihkupectvích, papírnictvích nebo informačních centrech. „Už se na mne obrátili
i sběratelé pohlednic. Několik
zdejších, avšak o pohledy si
napsali i lidé z Trutnova, Sušice nebo Českých Budějovic,“
usmíval se fotograf. (res)
FOTOGRAF. „Letecké“ záběry ukazuje
na nových pohlednicích Petr Prudký. Foto:
René Stejskal
Petr Prudký. Kromě pohlednic
Frýdku-Místku vydal pohledy
Na náměstí zahrají Petr Šiška a kapela Legendy se vrací
ve středu 1. října od 16 hodin
na náměstí Svobody v Místku. Na koncert zve všechny
příznivce rockové hudby
kandidátka do Senátu za ODS
Eva Pastušková. (st)
je v 16 hodin. Herečka Ivana
Jirešová poté vybarví bílou
látkovou panenku. Tyto látkové panenky díky organizaci
Kiwanis a její prezidentce Evě
Minibazar v říjnu
Korea ve Vlasti
Místek – Česko-korejské
dny se konají 19. a 20. září
v Nové scéně Vlast. V pátek začíná program v 17:00
přednáškou o zvláštnostech
korejské společnosti. Vstup
je zdarma. (st)
Malujte panenku s Ivanou Jirešovou a pobavte se s klauny
Kouzelnická zábava propukne ve středu 8. října na
náměstí Svobody v Místku.
Klauni z Balónkova pobaví
děti i jejich rodiče. Začátek
Místek - Legendární frýdecko-místecká kapela
Akuma opět zahraje k tanci
a poslechu hity 60. let.
Taneční večer se koná v pátek 26. září od 19 hodin ve
velkém sále Katolického
lidového domu v Místku.
Vstupné je 100 korun. (res)
Místek – Dětský Avízo minibazar s prodejem hraček,
dětského oblečení a kočárků se bude konat v sále
Katolického lidového domu
v Místku v sobotu 11. října.
Vstupné činí 20 korun. (st)
PŘEDVOLEBNÍ AKCE
Místek – Koncert kytaristy
a textaře Petra Šišky a kapely
Legendy se vrací se uskuteční
Kapela Akuma
hraje živě
Pastuškové, která kandiduje
do Senátu, dostávají děti při
nástupu do nemocnice. Panenky šijí vězni z ostravské
věznice. (st)
Inzerce
KR ÁLOVSKÝ KOŠT
2014
předplatné
BEZRUČI
Degustace 300 nejlepších vín soutěže
Král vín České republi
repub liky
ky
ZTRÁTY A NÁLEZY 2014/15
felicia zeller / klub outsiderů
prokrastinační groteska
samuel beckett / čekání
klauniáda pod stromem
Z Á Š TITA
PR IM ÁTOR OS TR AV Y I NG . PE TR K A J N A R
na godota
martin mcdonagh / osiřelý
bratrovražedná komedie
2/10/2014, 18:00–23:00
západ
C L A R I O N
C O N G R E S S
H O T E L
O S T R AVA
ödön von horváth / kazimír a karolína
rychlá a zběsilá jízda na horské dráze
ÿESK É R EPUBLIKY
2014
alexander dumas / tři mušketýři
ostré kordy i jazyky cuchají nervy a trhají bránice
Předprodej vstupenek:
SC-341268/3
www.bezruci.cz
SC-340089/18
www.kralvin.cz
www.ticketstream.cz
7
DPB_2014-predplatne_inzerce_92x130.indd 1
12.5.2014 12:28:17
rozhovor
Další rozhovory na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Primář Martin Adamec: Zlepšeme
Plicní lékař MUDr.
Martin Adamec působil
čtyři roky v zastupitelstvu Frýdku-Místku.
Nyní kandiduje za hnutí
Naše Město FM do Senátu a také znovu do
městského zastupitelstva.

René Stejskal
Proč kandidujete do Senátu?
Chci prosadit několik bodů
a některé z nich souvisí s mým
zaměstnáním a mají vliv na
zdraví člověka. Ovzduší v kraji
je velice špatné. Chtěl bych,
aby se dodržovaly zákony,
které ho chrání. Ty se bohužel,
zatím ani nedodržují…
Tím říkáte, že znečišťovatelé
vypouštějí více zplodin, než jim
povolují limity?
Ano, je to tak. Avšak ovzduší
znečišťují i lidé, které ekonomická situace donutila topit
horšími druhy paliv anebo
v kotlích spalují odpad.
Tito lidé ale topí špatnými palivy, aby ušetřili peníze v domácnosti. To je chcete postihovat,
nebo pokutovat?
V žádném případě. Podle mě
se musí snížit cena ekologických paliv, především plynu
a elektrické energie. To se
povede díky konkurenčnímu
prostředí. A také jako legislativec mohu působit na snížení
spotřební daně, která je neúměrně vysoká a cena těchto
energií je nadsazená. Pro lidi
by mělo být poté výhodnější
topit kvalitními a ekologickými palivy. Když si pořizovali
kvalitní kotle s dotací, bylo jim
slibováno, že cena se nezmění.
A podívejte se, jak se za posledních 10 let zvedla.
ádež do pěti
kterého bude i krádež
ým činem.
tisíc korun trestným
snit trestáDále se musí zpřísnit
přísnění se
ní recidivistů. A zpřísnění
nu trestu.
musí týkat i výkonu
Přece nemůžeme propustit
desetinásobného recidivistu na
ynutí polopodmínku po uplynutí
ví lidé si musí
viny trestu. Takoví
né výši. Naodpykat trest v plné
víc po propuštění musí být pod
dohledem, což se zatím neděje.
udete bojovat
Avizoval jste, že budete
rod
o eji proti „šmejdům“.. Tedy pr
prodejvaných záj
jezcům, kteří na takzvaných
zájezdech nutí seniory k nakupování
né ceny. Je to
o
zboží za přemrštěné
vůbec reálné?
Tady jde dokonce o rot.
dinnou zkušenost.
e,
Mám starší rodiče,
a ti několikrát naletěli, přestože
o praktikách
těchto pochybných prodejců
dobře vědí.
Jenže ti umí
neuvěřitelným
způsobem
zmanipulovat
především
starší lidi. Jsou
to nekalé praktiky. Jednou
jsem byl na
takové prodejní akci, abych
viděl, jak to
tam chodí. Je
to neskutečné. PRIMÁŘ. MUDr. Martin Adamec. Foto: Ivan Korč
zajistíme jednoduchý právní
Lhaní, sprostá manipulace,
servis, který lidem pomůže
nadávky, osočování… Na záorientovat se v základních
pad od našich hranic se nic
věcech ve spleti zákonů, anepodobného neděje. Takový
bo je nasměrují na správné
způsob podnikání by tam niinstituce. Vždyť kolik našich
komu neprošel. Chci prosadit
zákon, který by tyto tak zvané spoluobčanů se dnes orientuje
Recidivisty nesmí propouštět na
podmínku!
šmejdy trestal, od prodejců po
majitele firem. Navíc pomůžeVím, že se zabýváte i zpřísněním me lidem ve Frýdku-Místku
tím, že zde zřídíme bezplatnou
legislativy u přestupků a trestprávní poradnu.
ných činů. Můžete to přiblížit?
Když někdo ukradne věci
Jak bude fungovat?
v hodnotě do pěti tisíc korun,
Zřídíme bezplatnou právní
jde jen o přestupek. Když pokancelář akutní právní policisté takového zloděje chytí,
moci na obou náměstích pro
sepíší s ním protokol, udělí
seniory, nemajetné občany
pokutu, kterou dotyčný steja lidi v životní nouzi. Činně nikdy nezaplatí, a musí jej
nost bude hrazena z rozpočtu
propustit. To je špatně. Zasaměsta. V každé kanceláři
dím se o přijetí zákona, podle
8
čím dál více lidí. Ale nejvíce
ohroženo skupinou se stáohroženou
vají práv
právě osamělí senioři,
kteří js
jsou nejvíc podváděni a okrádáni.
v novém občanském zákoníku? Jednoduše nám jde o to,
aby lidé neuzavřeli nevýhodné
smlouvy, které je mohou úplně ožebračit. Spousta lidí se
dnes v právu přestává orientovat a stávají se snadnou kořistí
tak zvaných šmejdů. Velmi
nám vadí, kolik lidí v posledních pěti letech přibylo na
ulici, a ne všichni svou vinou.
Lichva, hazard, šmejdi, ubytovny a další vládami neřešené
problémy dostávají na ulici
Kandi
Kandidujete
do Senátu
za
i do zastupitelstva
Frýdku-M
ku-Místku.
K tomu jste
prim
primářem
ve frýdecké
nemo
nemocnici.
Budete vše
stíha
stíhat?
Pokud se stanu senátopo
rem, ponechal
bych místo
zastup
v zastupitelstvu
dalšímu
v pořadí na kandidátce.
Uznávám pořekadlo, že se
sedě na více židlích.
nemá sedět
Soustředím se na práci v Senátu. Nicmé
Nicméně na město nezaSená
nevřu. Senátoři
a poslanci mají
m
ze zákona možnost
přednostně
vystupovat na městských
zastupitel
zastupitelstvech
ve svém
volebním obvodu. Toho bych
p
využíval, poukazoval
bych na
prob
místní problémy,
řešil bych
problémy občanů, kteří by se
o
na mne obrátili,
a také bych
vysvět
vysvětloval
dopady legislativy na město.
Po
Poslední
čtyři roky
js byl zastupitelem
jste
Frýdku-Místku. Co
se vám podařilo?
Za největší
úspěch považuji
podstatné omezení hazardu ve
městě a dořešení
přípravy obchvatu
města po majetkové stránce,
včetně problematického území
bývalé skládky nebezpečného
odpadu v lokalitě Skatulův
Hliník. Jako předseda sociální
a zdravotní komise jsem se podílel na přidělení dotace z fondu města na obnovení části
lůžek na oddělení následné
péče ve Frýdku-Místku, na
dotacích na zajištění chodu
sociálních služeb ve městě
a dotacích seniorům na jejich
aktivity.
Je něco, co se vám nelíbilo?
Hlavní věcí, kterou kritizuji,
je bourání budov ve městě.
Odsuzuji ničení historických
budov. Vždy se pro ně dá najít
využití. Velkou ostudou města
je také zbourání víceúčelové
sportovní haly a výstavba Obchodního centra Frýda. Tuto
věc bohužel rozhodla bývalá
koalice ČSSD s KSČM, kdy byla
primátorkou Eva Richtrová.
Dohodli s developerem takové
smlouvy, že to už nešlo zvrátit.
rozhovor
Další rozhovory na www.nasefrydecko-mistecko.cz
vzduch a prodlužme si život
Pojďme k vašemu povolání. Zajímalo by mě, proč jste se dal na
studium medicíny. To je přece
náročná záležitost.
Z rodičů není nikdo lékařem,
takže rodinnou tradici nemám. Doktorem jsem se chtěl
stát v době, kdy jsem jako dorostenec hrával fotbal za Slezan Frýdek-Místek. Působili
jsme v nejvyšší dorostenecké
lize. Spoluhráči bývali často
zranění, tak mne napadlo,
že bych jim mohl jako lékař
pomáhat. Chtěl jsem se stát
ortopedem.
Tím ale nejste. Proč?
Když jsem skončil vysokou
školu, jediná volná umístěnka
byla na internu ve Frýdku-Místku. Až později jsem
začal působit na plicním oddělení.
Odpovíte upřímně na dotaz,
jestli vás práce baví?
Baví. Opravdu. Samozřejmě
některé věci ji znepříjemňují,
jako rozsáhlá administrativa,
ale práce jako taková mě naplňuje.
Můžete říct jako primář plicního oddělení, že vzduch je v našem regionu opravdu špatný?
Mohu říct, že vzduch je opravdu špatný, i když to člověk
mnohdy ani nevnímá. Má to
souvislost s plicními onemocněními, a to hlavně u dětí, kde
je to statisticky potvrzeno.
Vyšší koncentrace prachových
částic a dalších nečistot mají
za následek snížení plicních
funkcí. Zvyšuje se nemocnost
a objevují se chronické záněty
průdušek. To zkracuje délku
života, protože v důsledku
toho se hlavně u starších lidí
objevují ve větší míře choroby
srdce a cév. Každým rokem
jsou v českých nemocnicích
hospitalizovány tisíce lidí,
kteří onemocní v důsledku
dýchání exhalací. Miniaturní
částečky prachu o velikosti
2,5 mikrometru na sebe navazují v plicích další škodliviny
včetně rakovinotvorných
látek.
Státní zdravotní ústav vypočetl, že jen loni kvůli nadměrnému dýchání polétavého
prachu zemřelo v naší republice 5200 lidí. To je strašné
číslo.
Pomáhají dětem ozdravné pobyty?
Určitě jsou prospěšné. Ale
nemusíme přece vozit děti
na drahé ozdravné pobyty do
zahraničí. Stačí se podívat za
naše humna. V Metylovicích
máme odborný léčebný ústav
se špičkovým vybavením.
Na vašich billboardech máte
uvedeno, že jste odborník a ne
obchodník. Můžete to blíže
vysvětlit?
Pokud budeme mít čistý
vzduch, nemusíme nikam
posílat naše děti. Je třeba řešit příčinu, a ne až následek.
Chybou je také, v jaké výši se
za tyto ozdravné pobyty platí.
Jak se díváte na Nemocnici
Frýdek-Místek, kde působíte
jako primář plicního oddělení.
Patří k těm lepším zdravotním
zařízením?
Těžce se hodnotí objektivně
nemocnice, ve které pracujete. Určitě ale nepatříme mezi
špatné nemocnice. Myslím si,
že vybavení a přístup personálu je velmi dobrý.
Lékaři si často stěžují, že
jsou přetíženi. Jak jste na tom
s přesčasy vy?
Mám osmihodinovou pracovní
dobu a k tomu služby. Když
byla zrušena lékařská první
pomoc, povinnost ošetřovat
pacienty přešla na krajské
nemocnice, tedy i na naši
nemocnici. Takto odsloužím
ročně navíc 416 hodin, což je
měsíčně 32 až 34 hodin.
Jdou vaše děti ve vašich šlépějích?
Syn dělá zubaře a dcera farmaceutickou laborantku. Nikdy jsem je do ničeho nenutil.
Rozhodli se sami.
Kdysi jste hrával fotbal. Sportujete i dnes?
Fotbalu se už nevěnuji, ale
baví mě lyžování. Když mám
volný víkend, zajedu si na Bílou, i na večerní lyžování. Rád
lyžuji na Slovensku, na Fatře
nebo Chopku. V létě se věnuji
turistice. Mám rád trasu ze
Starých Hamer po Hřebenu na
Bílou nebo nenáročný výstup
na Lysou horu z Malenovic.
A co kultura?
Občas se konají v kostele
sv. Pavla a Petra v Místku nebo
v Mariánském kostele ve Frýdku varhanní koncerty. Ty si
nikdy nenechám ujít. Varhanní
hudbu má moc rád, uklidňuje mne, člověk zapomene na
všechny starosti. Je to pro mě
balzám na duši.
profil
Martin Adamec
se narodil 10. října 1959 ve FrýdkuMístku. Absolvoval 3. základní školu,
Gymnázium Petra Bezruče ve FrýdkuMístku a Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci. V letech 1986
až 1988 pracoval jako lékař na interním
oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,
v letech 1988 až 1989 jako praktický
lékař na Dole Paskov. V roce 1989
nastoupil na plicní oddělení Nemocnice
ve Frýdku-Místku, kde působil od roku
1993 jako zástupce primáře a souběžně
pět let pracoval jako náměstek léčebně
preventivní péče. Od roku 2007 je
primářem plicního oddělení.
V roce 2010 byl zvolen zastupitelem
Frýdku-Místku a stal se předsedou
sociální a zdravotní komise. Je členem
hnutí Naše Město Frýdek-Místek.
SC-340494/1
Inzerce
9
sport
DEJTE DĚTI NA...
AIKIDO
Oddíl bojových sportů Aikido SKP Frýdek-Místek
pořádá během září nábor
nových členů. Oddíl přijímá
chlapce a dívky od 15 let
věku. Zájemci o cvičení se
mohou přijít informovat
vždy v pondělí a ve středu.
Cvičení probíhá od 19:30
do 21 hodin, sraz je na vrátnici policejních kasáren ve
Frýdlantské ulici v Místku
v 19:15. Nováčkům se budou
věnovat nositelé mistrovských stupňů. První hodina
je informativní. Na další
hodině si každý již zacvičí,
aby zjistil, zda aikido je pro
něj vhodný sport. Proto je
třeba si vzít sportovní oblečení. Bližší informace na
www.aikido-fm.cz nebo
prostřednictvím e-mailu
[email protected] (st)
Více sportu na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Basketbalistky budou hrát celostátní ligu
Mladší žákyně U14 z Basketbalového klubu Frýdek-Místek již získaly zápasové
ostruhy a patří k nejlepším
týmům v kraji. „V uplynulé
sezóně ještě jako třináctileté
reprezentovaly svůj klub v oblastním přeboru a po úspěchu
ve dvoustupňové kvalifikaci
se v květnu probojovaly až
na mistrovství České republiky v Týnu nad Vltavou, kde
obsadily osmé místo, když
výraznějším rozdílem prohrály
pouze s pozdějšími mistryněmi z Pardubic,“ uvedl Jindřich
Kotas z Basketbalového klubu
Frýdek-Místek.
V začínající sezóně budou
děvčata hrát celostátní žákovskou ligu a trenér Josef Bonk
se bude moci opřít především
o zkušené hráčky Nelu Ručkovou a Kristýnu Vojkovskou,
střelecky se prosazující Janu
Zátopkovou a Nikolu Mahdoňovou a další členky družstva.
LIGA. Hráčky, které letos čeká celostátní basketbalová liga. Vepředu zleva: trenér Josef
Bonk, Tereza Jeništová, Jana Zátopková, Alena Bačová, Leona Riedelová, Michaela Maříková, Annika Krmaschková. Horní řada zleva: předseda klubu Ivo Částek, Gabriela Zuzaňáková, Nikola Mahdoňová, Tereza Kuběnová, Markéta Ptáčníková, Kristýna Vojkovská a Nela
Ručková.
Klub si také cení podpory
rodičů hráček, kteří jsou aktivní nejen při mistrovských
utkáních, ale i při mimozápasových aktivitách dívčího
družstva. (jk)
Atleti vybojovali pět medailí
Šachistka Kaňáková je šampionkou
Atletický oddíl TJ Slezan
Frýdek-Místek uspořádal na
svém stadionu v neděli 7. září
mistrovství Moravy a Slezska
mladšího žactva. Mezi 250
mladými atlety se prosadili
i domácí.
Adéla Lojkásková vybojovala
zlato ve skoku do výšky. Výkonem 158 cm vylepšila oddílový rekord a zařadila se do
čela letošních českých tabulek
starších žákyň. Přidala ještě
stříbro v běhu na 300 metrů
Čtyři šachisté z Beskydské šachové
školy ve Frýdku-Místku se účastnili
jednoho z největších
šachových turnajů
v Evropě – mistrovství Evropské unie. Šampionát
se konal ve dnech 26. srpna až
4. září v Koutech nad Desnou.
Skvělého úspěchu dosáhla v kategorii dívek do 16 let
Natálie Kaňáková. Ziskem šesti
bodů z devíti možných slavila
a bronz v běhu na 150 metrů. Eliška Kopcová získala
bronzovou medaili v běhu na
800 metrů. Slezanu patří ještě
jedna zlatá medaile, a to za
štafetu 4 x 60 metrů. O úspěch
se zasloužily Daniela Jurečková, Anna Dokoupilová, Eliška
Kopcová a Adéla Lojkásková.
Těsně za stupni vítězů zůstal
Patrik Lučan, kterému patří
čtvrté místo za hod míčkem.
Čtvrtá skončila také Eliška
Kopcová ve výšce. (res)
celkové vítězství.
Richard Stalmach
mohl bojovat v kategorii osmiletých,
ale nastoupil mezi
desetileté, aby
získal co nejvíce
zkušeností se silnými soupeři.
Nakonec obsadil velmi slušné
13. místo, Lucian Vantuch byl
ve stejné kategorii 20. Kateřina
Fárková se v turnaji osmiletých neztratila a mezi dívkami
skončila devátá. (res)
Přihlásíte se také na 29. ročník běhu městem - Hornickou desítku?
Běžecký závod Hornická desítka se koná v sobotu 1. listopadu. Jedná se o 29. ročník
tohoto závodu. Zájemci o účast
se již hlásí. Pořádající oddíl
TJ Slezan Frýdek-Místek má
již přes 400 přihlášek do všech
věkových kategorií. Zájemci
o účast se zaevidují e-mailem
na adrese [email protected]
cz. Podmínky účasti a způsob
úhrady startovného na hlavní
závod i v ostatních kategoriích
najdete na webových stránkách pořadatelského oddílu
www.atletikafm.cz. (res)
Inzerce
www.auta-lpg.cz
Na čerpací stanici přijímáme
platby platebními kartami
IVAN ŠKAPA
LPG
PŘESTAVBY
I NA VÝHODNÉ
SPLÁTKY!
Kunčičky u Bašky 66, tel.: 777 132 998
10
SC-340976/75
OPRAVY, SERVIS,
REVIZE LPG
ČERPACÍ STANICE LPG
TOPLYN
AU
SC-332454/8
PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY
AUTOMOBILŮ VŠECH ZNAČEK
NA LPG
inzerce
Martin Špetla: Chceme vrátit město občanům
aby se dostali do zastupitelstva.
S čím jdete nyní do voleb?
Veškeré smlouvy města je třeba zveřejnit na internetu, a to
nejen smlouvy nad 500 tisíc,
jak ukládá zákon, ale úplně
všechny. Některá města i krajské
úřady to už tak zavedly. K tomu
bude patřit i část, ve které bude
uvedeno, zda už byla smlouva
naplněna a kolik bylo zaplaceno.
Jak vnímáte politickou situaci ve Tím si každý zkontroluje, jestli
Frýdku-Místku dnes, měsíc před město někomu neplatí více nad
volbami?
rámec smlouvy. Stejný registr
Cítím, že na městě, kde vládne
smluv chceme zavést i ve všech
dlouhodobě ČSSD s koaličními
městských firmách.
partnery, není vše v pořádku. Na
radnici se zapouzdřily ne zcela
Nemělo by se něco podobného
dobré zvyky a stále si myslím, že týkat i velkých zakázek, jako je
by se radnice měla obměnit. Per- výstavba obchodních center?
sonálně a především myšlenkově. Samozřejmě, to je jeden z dalI proto máme volební heslo „Vrá- ších bodů. I tyto smlouvy musí
tíme město občanům“. Frýdekbýt příště veřejné, a ne svázá-Místek by neměla řídit pouze
ny nejrůznějšími doložkami
úzká skupinka politiků, navíc
o mlčenlivosti, které zakazují
napojená na nejrůznější zájmové o projektu cokoli sdělovat. O taskupiny. Naopak, běžný občan
kových věcech nemá rozhodovat
musí mít přehled a kontrolu nad
vedení radnice za zády lidí.
tím, co dělá radnice a zastupitelé. Zbourání víceúčelové sportovní
Negativními případy jsou zbouhaly a výstavba nového obchodraná víceúčelová sportovní hala, ního centra je typickým příklapřádelna Slezanu nebo výstavba
dem. Tyto zásadní informace
nového obchodního centra. Je
musí být zveřejněny například
také neuvěřitelné, jak se rozdáva- ve zpravodaji a lidé musí být
jí dotace z rozpočtu města a hos- vyzváni, aby se k tomu vyjádřili
podaří se v některých městských ve veřejné diskuzi. K takovým
společnostech.
projektům se také musí vyjádřit
odborníci. Pak by se nemohlo
Co si myslíte o politické konku- stát, že město za zády lidí zbourá
renci, se kterou se utkáte o hlasy halu a postaví hypermarket. A to
voličů?
nemluvím o tom, že město mohKdyž se podívám na kandidátky
lo na halu čerpat z EU finance.
konkurenčních volebních stran
a hnutí, vidím tam spoustu zajíMyslíte tím novou, nebo starou
mavých osobností, které se anga- halu?
žují v komunální politice poprvé. Tu už zbouranou. V době rozhoI z toho se dá vyčíst, že situace
dování o jejím osudu existoval
ve městě je již neúnosná a musí
dotační program, díky němuž
se konečně změnit. Řadu z těchto město mohlo na rekonstrukci
lidí znám osobně. Jejich názory
haly čerpat dotaci ve výši 92,5
na komunální politiku jsou poprocenta. Jenže pak by nebylo
dobné mým, a proto bych si přál, místo pro obchodní centrum.
Vrátíme město
občanům
a chceme koeficient vrátit na
původní hodnotu. Proč by měli
občané a podnikatelé platit nad
rámec zákona za majetek, který
si již jednou pořídili za své zdaněné peníze.
A tady jen připomenu, že se na
obchodní centrum nevypisovala
žádná architektonická soutěž,
původní vzhled byl jiný a tichou
cestou se zvětšila plocha Frýdy
o nějakých pět tisíc metrů.
Nepomohl by v takových záležitostech útvar hlavního architekta?
Určitě, sami chceme zřídit na
městě funkci hlavního architekta
města, který již ve městě před
lety fungoval. Věřím, že by se
pak ve městě tolik nebouralo.
U velkých investic typu obchodního centra by architekt provedl
předem všechny analýzy na urbanismus města, životní prostředí, dopravu ve městě. Obchvat
sice odvede dopravu z města,
ale nové obchodní centrum ji
zase přivede zpět. Ve spolupráci s ostatními odbory by nově
koncipovaný útvar regionálního
rozvoje řešil i další dopady, jako
je například vliv nových investic
na zaměstnanost. Díky novému
obchodnímu centru již dnes
končí spousta místních firem,
které zaměstnávají spoustu lidí.
Stačí se podívat na desítky průčelí krásných historických domů
na obou náměstích nebo na třídě
TGM, na kterých visí nápisy
„k pronájmu“.
Vyjmenujete ještě další body,
které budete v zastupitelstvu
prosazovat.
U daně z nemovitosti měl Frýdek-Místek koeficient jedna.
Díky tomu vybral přibližně
30 milionů korun do rozpočtu.
Ale protože potřeboval peníze
např. na dopravu zdarma, zvedl
koeficient na hodnotu dva. Výběr
se zdvojnásobil a město tak získá
60 milionů. Navýšení ve výši
30 milionů nebylo kompenzováno žádnou službou v této oblasti
navíc. Proto se nám to nelíbí
Nebudou tyto peníze chybět
v rozpočtu?
Připomenu, že TOP 09 prosadila ve vládě rozpočtové určení
daní, díky kterému dostává
Frýdek-Místek ročně přibližně
o 20 milionů korun více. To je
jeden zdroj. Zrušil bych také
některé externí právní služby,
které město stojí ročně několik
milionů. A také bych zrušil jednoho náměstka primátora, což
by také přineslo slušnou úsporu
mzdových nákladů. Dnes jsou
náměstci čtyři, což je na takové
město, jako je Frýdek-Místek,
opravdu hodně. Ušetřit se dá i na
dotacích, které město rozděluje
různým organizacím bez možnosti efektivně kontrolovat jejich
použití. Tak to nemůže fungovat.
Musíme podporovat kulturní,
sportovní a sociální aktivity,
avšak musí v tom být systém
a dotace musí být průhledné.
profil
Ing. Martin Špetla
se narodil před 50 lety ve Frýdku-Místku. Po ukončení středoškolského
studia na místním gymnáziu vystudoval Vysokou školu ekonomickou
v Praze. Profesně se zabývá ekonomickým poradenstvím, volný čas
věnuje rodině, cestování, rekreačnímu
sportu a fotografování. Z cesty po
Tibetu si přivezl na tři tisíce snímků. Je
ženatý, má dceru a syna.
Zastupitelem Frýdku-Místku se stal
v roce 2010 jako lídr nově vzniklé politické strany TOP 09. Pro své návrhy
se snažil získávat podporu ostatních
zastupitelů bez ohledu na jejich
politickou příslušnost a hledal přijatelný konsensus ve prospěch obyvatel
města. Řada prosazených návrhů,
které předkládali zastupitelé za TOP
09 z opozičních lavic, svědčí o tom, že
komunální politiku bez politikaření lze
dělat i ve Frýdku-Místku.
kompletní rozhovor na
SC-341251/1
V letošních komunálních volbách jste ve Frýdku-Místku lídrem TOP 09. Kdy jste se vůbec
začal zajímat o politiku?
O politiku jsem se začínal zajímat po roce 1989. Byly to nové
poměry a snažil jsem se pomáhat
místním nezávislým politickým
sdružením. Přál jsem si, aby se
do zastupitelstva dostalo více
stran a dění ve městě neurčovaly
jen jedna nebo dvě strany. Později jsem vstoupil do SNK-ED. Líbila se mi vize tehdejšího předsedy Josefa Zielience. Později mne
ale velmi zklamalo, když naši
členové začali prosazovat vlastní
zájmy a ignorovali vůli většiny.
Až v roce 2009 mne oslovil směr,
kterým se tehdy vydala TOP 09.
Cítil jsem, že hlavně pravice
potřebuje změnu, proto jsem
začal zakládat organizace v okresech Frýdek-Místek a Karviná,
a napomáhal tak rozjedu TOP 09
v našem regionu.
www.nasefrydecko-mistecko.cz
11
volný čas
Více akcí na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Pobavte se na Lašské olympiádě Horolezci se vydají na lašskou K 1
Zábavný již 5. horolezecký
výplaz bez kyslíkových přístrojů na K 1 - Krmelínský
kopec pořádá obec Krmelín
za podpory lašského krále
Zdeni Viluša I. a jeho ministra sportu Vítězslava Máchy,
který v Krmelíně bydlí. Sraz
účastníků turistického výšla-
pu je v neděli 28. září v 13:59
v krmelínské restauraci Na
Benátkách. O minutu později
bude akce zahájena a výstup
začne o půl třetí. Po cestě
čeká účastníky posilnění ve
formě pečiva a piva. Úspěšný
výstup oslaví lašský král na
vrcholu písněmi. (st)
Průvodce láká na vycházku po Místku
Oblíbenou akci Dne s průvodcem připravilo Beskydské
informační centrum na sobotu 20. září. V 10:30 začne
procházka u sochy sv. Floriána na frýdeckém Zámeckém
náměstí. Trasa vede přes
nádvoří zámku ke kostelu sv.
Jana Křtitele a Hlubokou ulicí
k bazilice Minor.
Prohlídka Místku s výkladem průvodce začíná ve stejný den ve 13 hodin na náměstí
Svobody. Povede přes Malé
náměstí do Smetanových
sadů, dále kolem Sokolíku,
knihovny, přes Palackého
ulici a bude končit u kostela
Všech svatých. Účast na akci
je zdarma. (st)
KVÍZO CENY
POCHODEŇ. Lašské hasičky přebírají olympijskou pochodeň.
Laškou olympiádu pořádá
v sobotu 20. září od 14 hodin
Lašské království s Beskydskou likérkou a Čendaspolkem
na hřišti v Bašce-Hodoňovicích. „Olympiády se zúčastní
lašský ministr sportu a olympijský vítěz v zápase Vít Mácha, jeho náměstkyně a rovněž olympijská medailistka
v gymnastice Adolfína Táčová
a další slavní olympionici
z našeho regionu,“ prozradil
lašský král Zdeňa Viluš I. alias
Zdeněk Krulikovský.
Děti i dospělí si zahrají fotbalový miniturnaj, zúčastní se
běhu kolem Hodoňovic, zasoutěží v pojídání bramboráků, gymnastice, střelbě, hodu
dubovou palicí a dalších.
Soutěžní den zakončí vatra
a Bumbala band a trampská
skupina Albatros. (res)
Hukvaldský hrad ožije slavnostmi
Svatováclavské slavnosti propuknou na hradě Hukvaldy o víkendu 27. a 28. září. Program začíná vždy v 11 hodin. Diváky
potěší dobová hudba, rytířské souboje a grilování. Dospělí platí
70 korun, senioři a mládež do 18 let 50 Kč, děti 20 korun. (st)
Zahrádkáři se pochlubí na výstavě
Jedna z největších zahrádkářských a pěstitelských
výstav v regionu se koná ve
dnech 20. až 22. září od 9 do
18 hodin v Domě zahrádkářů
ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Pondělí je vyhrazeno přede-
vším návštěvám školních tříd.
Zahrádkáři představí své výpěstky i květiny, poradí svým
kolegům a součástí akce je
i prodej pěstitelských potřeb
a sazenic. Dospělí platí vstupné 30 korun. (st)
Vyhrajte vstupenky na podzimní
Floru Olomouc
Výstaviště ve Smetanových
sadech v Olomouci pořádá
podzimní zahradnickou
výstavu a veletrh Flora
Olomouc ve dnech 2. až 5.
října vždy od 9 do 18 hodin.
Letošní 19. ročník výstavy
ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků doplní
festival gastronomie a nápojů Olima a také Podzimní
zahradnické trhy. Motto
podzimní Flory zní tentokrát Zahrada je hra a v tomto
duchu se ponese hlavní expozice v největším pavilonu
A. Součástí bude i zahradní
bludiště. Vše doplní přehlídka chryzantén.
Vstupné činí 100 korun,
studenti a senioři 80 Kč
a děti od 6 do 15 let 30 korun.
Vstupenky můžete vyhrát
i v naší soutěži. Stačí správně
zodpovědět otázku:
Od kdy se smí prodávat burčák?
a) 1. července
b) 1. srpna
c) 1. září
Správnou odpověď zašlete nejpozději do 1. října na adresu redakce: Naše FrýdeckoMístecko, Stodolní 17, 702 00 Ostrava nebo e-mailem: [email protected]
cz. Vylosujeme pět výherců, kteří získají po vstupence na podzimní Floru Olomouc.
(res)
Smradlava páchne po síře
Výchozím bodem pro lehkou trasu údolím říčky Smradlavy,
která dostala své jméno podle zápachu svého sirného pramene, je obec Bílá. Cesta kolem říčky zavede turisty k dřevěnému
kostelu sv. Bedřicha a arcibiskupskému zámečku.
Náročnější 10kilometrová trasa začíná ve Starých Hamrech
a vede přes Gruň na Bílý Kříž. Během výšlapu doporučujeme
zastávky u kostela sv. Jindřicha a nedalekém pomníku Maryčky Magdonové. (st)
Nedělní výšlap na Bezručovu vyhlídku je pro rodiny s dětmi
Příznivce turistiky čeká v neděli 21. září vycházka na Bezručovu vyhlídku. „Naši akci
jsme nazvali Okolo Bezručovy
vyhlídky. Jedná se o první
ročník, který je součástí akce
Vystup na svůj vrchol,“ uvedla
12
organizátorka Marie Michnová
z Klubu českých turistů Frýdek-Místek.
Sraz rodin s dětmi je v 10
hodin u autobusové zastávky
Hájek v Lískovci. Trasa s dětskými atrakcemi povede Háj-
kem až k Bezručově vyhlídce.
Ostatní si mohou zvolit trasu
podle vlastního výběru a na
vrchol vyrazit pěšky nebo na
kole. V cíli obdrží účastníci
v době od 11 do 13 hodin diplom. „K dispozici máme i ra-
zítko do záznamníku Vystup
na svůj vrchol za 10 korun.
Vybraná částka je určena na
výstavbu Bezručovy chaty na
Lysé hoře,“ informovala Marie
Michnová. V cíli pořadatelé
zajistili občerstvení. (res)
zdraví
Více témat na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Klíšťata hrozí i na podzim Do Sageny přijel konzul z Číny
Klíšťata bývají aktivní i na
podzim. „Lidé si dávají na
klíšťata pozor hlavně v létě, na
podzim už situaci podceňují
a riziko onemocnění klíšťovou
encefalitidou roste,“ varoval
mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.
„V první polovině září a ke
konci října může být vzhledem k teplému počasí aktivita
klíšťat až na šestém stupni
z desetibodové škály,“ uvedla
meteoroložka Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.
Šestý stupeň aktivity klíšťat je
přitom už prakticky hraniční hodnotou pro velké riziko
napadení. Klíšťata se vyskytují
nejen v lesích, ale také v trávě v parku nebo na zahradě.
Dobrou ochranou proti klíšťatům jsou spreje a očkování,
které je možné proti klíšťové
encefalitidě. Proti borelióze,
kterou klíšťata také přenášejí,
zatím nejsou očkovací látky.
Nechat se naočkovat během
září má ještě smysl. Je třeba zvolit zrychlené očkovací
schéma. Druhá dávka se podá
již za 14 dní po dávce první.
Ochrana proti onemocnění
nastupuje nejpozději za dva
týdny po druhé dávce, takže
člověk získá obranné látky
během října. Aplikuje se ještě
třetí dávka, a to po pěti nebo
12 měsících od druhé dávky,
což je aktuální pro příští léto.
Zdravotní pojišťovny očkování
hradí částečně nebo zcela. (res)
Bylinkový čaj prospívá lidskému tělu
Pijete ráno ke snídani ovocný čaj? Zkuste jej zaměnit za bylinkový, je to jen otázka zvyku. Prospějete tím svému zdraví. Podívejme se, jak jednotlivé čaje pomáhají.
Heřmánkový čaj zklidňuje nervy a používá se i při trávicích
potížích. Meduňkový čaj také uklidňuje, zlepšuje trávení a snižuje horečku při chřipce. Lipový květ pomáhá při bolestech
hlavy, snižuje teplotu a dobře se po něm usíná. Rozmarýn uleví
od bolesti, zlepšuje trávení a říká se, že posiluje paměť. Květ
černého bezu se používá při nachlazení a chřipce a pije jej ten,
kdo se chce vypotit. Mateřídouška se pije při nachlazení. (st)
NÁVŠTĚVA. Aleš Kubíček (vlevo) s generálním konzulem Richardem Krpáčem. Foto: René
Stejskal
Český generální konzul v Šanghaji Richard Krpáč navštívil
27. srpna Frýdek-Místek. Jeho
cesta vedla přímo do Centra
zdraví Sagena, kde se setkal
s majitelem společnosti Alešem Kubíčkem. „Generální
konzul si prošel naše zařízení
a byl velmi mile překvapen,
jaké služby nabízíme. Ocenil
naše přístrojové vybavení,
personální obsazení lékařů
a sester, otevírací dobu, objednávkový systém, ale především nás pochválil za přístup k pacientovi,“ řekl Aleš
Kubíček. Tématem jednání
byla úroveň poskytování ambulantní péče v České republice a možnost poskytování
ambulantních vyšetření včetně zajištění operací čínským
občanům v rámci zdravotní
turistiky. „Rozvíjející se
obchodní spolupráce mezi
Čínou a Českou republikou
nám pomůže vztahy v oblasti
medicíny rozšířit. Už to, že
nás navštívil generální konzul
působící v Číně, je pro nás velkou výzvou. Sagena patří mezi
špičková zdravotnická zařízení
nejen v České republice, ale
i v evropském měřítku. (st)
Inzerce
Sagena rozšiřuje služby pro klienty
cích prostorách už nelze rozšiřovat
ordinační dobu ani přidávat nové
ambulance.
Z důvodu rozšíření a zkvalitnění
služeb jsme proto přistoupili k následujícímu řešení: některé ambulance se přestěhují do vedlejší budovy
o pouhých 50 metrů dále, do Komerčního centra Rosa, na stejné ulici
8. pěšího pluku. Tyto nové prostory
Přehled ambulancí Centra zdraví Sagena k září 2014:
Sagena
Sagena II
Alergologie a imunologie
Neurologie
Oční
Angiologie
Ortopedie
ORL
Dětská neurologie
Plicní funkční
vyšetřovna
Pracovní lékařství
Diabetologie
Psychiatrie (*)
Praktický lékař
Chirurgie, proktologie
Rehabilitační
lékař
Interna a lipidologie
Kardiologie
Revmatologie
Neurochirurgie
Urologie
(*) Ambulance psychiatrie se nachází v budově Polikliniky
se otvírají od srpna 2014 a budou Neurologická diagnostika se tak opět
nazvány „Sagena II“. Uvolní se tak zlepší. Společně s pracovištěm magmísto v budově Sageny pro rozšíření netické rezonance dokáže odhalit
některých jiných ambulancí.
například i počínající změny mozku
a míchy. Přitom je její předností neTyto kroky podnikáme pro vás, pro přítomnost škodlivého rentgenovénaše klienty. V nových prostorách ho záření – nemá tedy vedlejší účintak najdete:
ky. Je proto vhodná i pro vyšetření
dětí. Samozřejmostí na našem praco- Ordinaci praktického lékaře
višti je i nabídka širokého spektra ul- Oční ambulanci
trazvukových vyšetřovacích metod.
- ORL (ušní-nosní-krční) ambulanci
Rádi bychom opět poděkovali
- Ambulanci pracovního lékařství všem našim stávajícím i novým
Jen připomínáme, že do ambulance klientům za přízeň a ocenění naší
praktického lékaře je možno se ješ- zdravotní péče a rovněž všem spotě stále nechat zaregistrovat. Oční lupracujícím partnerům.
a ORL ambulance jsou vybaveny
Myslíme na vás!
špičkovou zdravotní technikou. Naše
služby pracovního lékařství byly
již tak vytíženy, že jsme museli nové
firmy odmítat – což se s přechodem
do nových prostor opět zlepší.
SAGENA Centrum zdraví
Co se týče ostatních odborností, roz- 8. pěšího pluku 2450
šířili jsme neurologickou ambulanci 738 01 Frýdek-Místek
o EEG (elektroencefalografii) pro bílá linka: 840 888 250
vyšetření mozku a zároveň jsme ote- recepce: 553 030 800
vřeli ambulanci dětské neurologie mobil:
739 911 111
– tedy odbornosti, která je v regio- www.sagena.cz, [email protected]
nu velmi žádaná, ale nedostatková.
kontakt
13
SC-341283/1
Sagena oslavila v červnu již 3. rok
od otevření nového Centra zdraví.
Za tři roky jsme ošetřili tisíce pacientů. Díky dlouhé pracovní době (od 6
do 21 hodin) a objednávkovému systému klienti nečekají v přeplněných
čekárnách, a tak ani okem laika není
poznat, že máme přeplněno. Některé
odborné ambulance mají už poměrně
dlouhé čekací lhůty, ale ve stávají-
zdraví
Více témat na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Víte, jak vám prospějí
lesní plody?
Přestavba stacionáře Čmeláček finišuje
Kdo se vydá
na sběr lesních plodů,
dvakrát
se přičiní
o své zdraví.
Přínosem
pro tělo je pohyb na zdravém
vzduchu. Druhým plusem jsou
látky, které lesní plody obsahují.
Borůvky snižují teplotu,
zlepšují zrak, stavějí průjmy
a působí jako antioxidant.
Proto jsou prevencí před nádorovými onemocněními.
Ostružiny obsahují vitamíny C
a B, kyselinu listovou, karoten,
hořčík, železo a vápník. Jsou
rovněž prevencí nádorových
onemocnění. Navíc přispívají
k lepšímu hojení ran na kůži.
Velký obsah vitamínu C mají
trnky. Mají se sbírat až po
prvních mrazících. Lidé z nich
připravují kompoty nebo dezertní víno, které svou chutí
připomíná portské víno.
Houby můžeme považovat za
dietní, z 90 procent je tvoří
voda. Obsahují draslík, který
snižuje krevní tlak a tím prospívá srdci. (st)
Postiženým dětem a jejich
rodičům pomůže denní stacionář Čmeláček v Paskově. Bude
sloužit hendikepovaným dětem z Frýdku-Místku, Ostravy
a dalších okolních měst a obcí.
„Na stacionář přestavujeme
rodinný dům a vše by mělo
být hotovo do začátku příštího
roku. Na přestavbu a na akce
nám přispívají sponzoři, ale
často je hradíme z vlastních
prostředků,“ uvedl předseda
občanského sdružení Čmeláček Jaroslav Hájek, který pra- ZÁBAVA. Hasiči nechali děti ze stacionáře, aby si vyzkoušely stříkačku. Foto: René Stejskal
cuje jako zástupce přednosty
Onkologické kliniky Fakultní
dodal Jaroslav Hájek. RodiJaroslav Hájek. Akcí Čmeláčku
nemocnice v Ostravě-Porubě. ny s postiženými dětmi letos
se však mohou účastnit i roNa zahradě stacionáře se
mohly díky Čmeláčku letět
diny, které nebudou stacionář
během roku koná několik
na dovolenou na Krétu. „Pro
využívat.
akcí pro rodiče a jejich děti.
většinu to bylo vůbec poprvé,
Sdružení se rovněž snaží
Pátek 5. září patřil grilování
kdy rodina mohla trávit dovo- začlenit postižené osoby do
k zahájení školního roku. Akci leno společně. Někteří se také
běžného života a najít jim pradětem zpestřili dobrovolní ha- poprvé ve svém životě podívali covní uplatnění. (res)
siči z Ostravy-Zábřehu, kteří
k moři,“ potvrdila Andrea Sýpředvedli zásah s uhašením
korová ze společnosti Promoinfo
ohně a nechali děti, aby si vy- tion & Sale, která je hlavním
zkoušely hasičskou stříkačku. donátorem Čmeláčku.
Čmeláček
„Na tyto akce včetně výletů do
Denní stacionář pojme
Klub rodičů a přátel postižených dětí
okolí chodí nejen rodiče dětí
12 dětí. „Buď nám je ráno přiMitrovická 260
s mentálním nebo tělesným
vezou rodiče a odpoledne si je
739 21 Paskov
postižením, ale také rodiče se
vyzvednou, anebo plánujeme
tel.: 725 366 140
zdravými dětmi. Snažíme se
z Frýdku-Místku a Ostravy
e-mail: [email protected]
tímto způsobem o integraci,“
svoz mikrobusem,“ prozradil
Inzerce
PRVNÍ LIPOSUKČNÍ KLINIKA
ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE
www.ortopedie-ostrava.cz
email: [email protected]
Specializujeme se na artroskopické operace
implantace umělých kloubů a další ortopedické operace
 PŘÍZNIVÉ CENY
 EXPRESNÍ TERMÍNY
Na Nábřeží 8b/1488
Konzultace ZDARMA!
Možnost bezúročných splátek. 736 01 Havířov-Město
tel./fax: 596 810 748
 Bez narkózy!
mobil: 608 825 044
 Bez hospitalizace!
www.foldyna.com
 Bezbolestně!
NAJDETE NÁS NA FACEBOOKU
Čekací doba k TEP 6-12 měsíců u většiny ZP
LÉČÍME KREVNÍ PLASMOU A KREVNÍMI DESTIČKAMI
Naše Frýdecko-Místecko
– jedna aplikace 1.500 Kč. Tel.: 606 771 082
APROMED – Opavská 6116, Ostrava Poruba
Ošetřujeme pouze objednané pacienty:
tel.: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348
e-mail: [email protected]
Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání
14
SC-340960/1
Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.
Dostali jste již nabídku oslovit VŠECHNY domácnosti
ve Frýdku-Místku? NAŠE FRÝDECKO-MÍSTECKO
je ve VŠECH poštovních schránkách!
SC-341290/1
SC-340276/6
Komplexní léčba křečových žil
Estetické operace: zmenšení, modelace prsou,
zvětšení prsou, operace uší, očních víček, FaceLifting, odstranění vrásek injekcemi, odstranění
převislé kůže břicha, tumescentní liposukce
všech lokalit, odstranění výrůstků a znamének
zdraví
Více témat na www.nasefrydecko-mistecko.cz
MUDr. Michaela Hustá: Ráda vidím v očích
svých pacientů radost
Co Vás přivedlo ke studiu
medicíny a následné volbě
specializace na oftalmologii?
Na střední škole jsem studovala matematiku a fyziku a na
ženu mám díky tomu technické myšlení. Toužila jsem dělat
něco smysluplného, co mě
bude bavit a naplňovat celý
život. Proto jsem zvolila medicínu. Po ukončení studia jsem
se chtěla věnovat malému
chirurgickému oboru, abych
měla možnost změnit život
člověka k lepšímu ze dne na
den. O mé specializaci rozhodla touha po operačním oboru
a vztah k technice. Moderní
oftalmologie je obor velmi
technický a dělá v posledních
letech obrovské pokroky právě
díky přístrojům. Rozhodně to
byla správná volba.
Co považujete za dosud největší pracovní úspěch?
Otevření druhého centra ve
Frýdlantu nad Ostravicí, kde
se kromě oční problematiky
věnujeme i plastickým operacím víček a estetice. Lifting
obličeje a krku novým typem
kanylových nití zatím provádí
jen několik pracovišť v České
republice. Výsledky jsou vynikající.
Když jste zmínila estetiku, jak
jste se k ní vlastně jako oční
specialista dostala?
Přes plastické operace víček,
které provádím již 20 let. I to
je v podstatě estetický zákrok.
Myslím, že ženy jsou v dnešní
době velice přetížené a jsou
v práci i doma vystaveny velkému stresu. Nemají čas ani
na sebe, ani na odpočinek.
do kolektivu dětí s mnohdy
kombinovaným multiorgánovým postižením. Budu usilovat
o očního lékaře – specialistu
Když se chce člověk zbavit
na léčbu tupozrakosti a šilhání,
brýlí, pro koho je vhodná
operace dioptrií laserem a pro který by celé centrum vedl.
Mám v plánu získat ortoptické
koho už ne?
Laserové operace jsou vhodné sestry a otevřít denní stacionář,
pro lidi zhruba do 40 let a pro kde budou sestřičky s dětmi
vady do osmi dioptrií. U star- denně cvičit na kvalitních přístrojích a stimulovat zrakové
ších pacientů doporučujeme
funkce.
výměnu čočky, která umožní
kvalitní vidění bez brýlí do
profil
dálky, na blízko i na počítač
a navíc operovaný člověk už
nebude mít nikdy šedý zákal.
MUDr. Michaela Hustá
bulantně, což znamená, že je
pacient za dvě hodiny doma.
Vaše společnost OČNÍ EU
s.r.o. od svého založení v roce
Ráda jim dělám radost a vracím jiskru do jejich očí. Každá 2000 urazila velký kus cesty.
Co považujete při provozování
normální žena se přece chce
a vedení dnes již dvou očních
líbit.
ambulancí a estetického centra za nejdůležitější?
Jezdíte aplikovat dermální
nitě také do Zlína. Čemu při- Kvalitní tým lékařů a sester,
kdy všichni táhneme za jeden
suzujete svůj úspěch i v této
provaz a je nám spolu dobře
vaší druhé specializaci?
v práci i mimo ni. Tuto poChirurgické zručnosti a zkuhodu na pracovišti pak cítí
šenosti. Pokud operujete
i pacient.
pod mikroskopem rohovky
a pohybujete se s přesností
mikrometrů, jsou pak aplikace Byla jste zvolena Osobností
roku v celostátní anketě Česliftingových nití do podkoží
ký
Goodwill 2013. Co pro vás
odpočinkovým zákrokem, je
toto
ocenění znamená?
tam spousta místa. 
Velký závazek a výzvu. A taky
radost ze zjištění, že svou
Pracujete s přístrojovým vybavením, které není v běžných práci snad děláme dobře, když
nám poslalo hlasy tolik lidí, za
očních ambulancích stancož ještě jednou děkuji. Je to
dardem. O jaké přístroje se
velmi motivující.
jedná?
Mám ráda technický pokrok
Jaké jsou vaše další pracovní
a ráda pracuji s nejmodernějšími přístroji. Ve frýdlantském plány?
centru máme špičkové OCT - Z těch krátkodobých otevření
oční tomograf, umožňující 3D dvou nových operačních sálů
v Beskydském centru lékařské
zobrazení předního i zadního
estetiky ve Frýdlantu nad Ossegmentu. Díky přesnosti tohoto přístroje dokážeme dale- travicí, což by se mělo uskutečnit do konce září. Z dlouhoko dříve diagnostikovat onedobých pak otevření dětského
mocnění sítnice a zrakového
nervu a následně pak sledovat centra pro léčbu tupozrakosti
a šilhání, protože tuto oblast
úspěšnost léčby.
považuji za velmi problémovou. Dětské oční školky byly
Pokud jde člověk na oční
zrušeny, respektive sdruženy
nebo estetický zákrok, musí
do školek pro děti se zdrastrávit nějakou dobu na lůžvotním postižením. Ne každý
ku?
rodič chce dát šilhající a jinak
Všechny operace jsou bezzcela zdravé a inteligentní dítě
bolestné a provádíme je am-
vystudovala Lékařskou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci.
Po ukončení studia nastoupila
na Oční oddělení Nemocnice
Frýdek-Místek. V letech 2002 až
2006 působila jako primářka Oční
kliniky Lexum Ostrava, kde se
věnovala refrakční chirurgii a jako
první na severní Moravě prováděla
laserové operace krátkozrakosti
„na míru“. V současné době se
věnuje vlastní soukromé praxi,
je majitelkou, manažerkou
a vedoucí lékařkou společností
OČNÍ EU s.r.o., provozující dvě oční
ambulance (Vratimov a Frýdlant
nad Ostravicí) a Beskydské
centrum lékařské estetiky, které je
zaměřeno především na plastické
operace víček, lifting obličeje
a krku dermálními nitěmi a korekci
vrásek.
Absolvovala část postgraduálního
studia v Anglii pod vedením prof.
HarminderaDuy, který je jedním
z předních evropských specialistů
na onemocnění rohovky
a laserové refrakční operace. Žije
ve Frýdlantu nad Ostravicí, má
tři děti, ráda lyžuje a hraje golf.
V loňském roce se stala vítězkou
celostátní soutěže Český Goodwill
oceňující podnikatele za morální
kvality a etické chování, a byla
vyhlášena Osobností roku Český
Goodwill 2013.
kontakt
Více informací naleznete na
webových stránkách www.ocni.eu
a www.lekarskaestetika.cz.
SC-340995/1
V očních ambulancích
využívá MUDr. Michaela
Hustá nejmodernější
techniku, která pomáhá
odhalit problém v počátku a předcházet tak
komplikacím.
15
kultura
Více kultury na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Švandovo divadlo přiveze autorskou hru
Příznivci divadla by si neměli nechat ujít koncem září
dvě hry na Nové scéně Vlast
v Místku.
Tou první je inscenace
Švandova divadla Cry baby
cry. Bude uvedena ve čtvrtek
25. září v 19 hodin. „Jedná se
o autorskou hru hereckého
kolektivu Švandova divadla.
Lidé chodí v dnešní době pro
rady k odborníkům, od nichž
chtějí vědět, jak žít, aby byli
šťastní. Radami se řídí, ale
výsledek se liší od jejich přání.
O tom pojednává lekce life
coachingu v této hře,“ popsala
Kamila Přibylová z městské organizace KulturaFM.
V hlavních rolích se představí
Michal Dlouhý, Petra Hřebíčková, Kristýna Frejová a Klára
Cibulková.
Divadelní spolek Frída přiveze do Místku v úterý 30. září
hru Mezi nebem a ženou. „Výstupy popisují z různých úhlů
nejrůznější reálné i bizarní
KOMEDIE. Záběr z inscenace Švandova divadla Cry baby cry.
konflikty mezi mužem a ženou
a jednotlivé měsíce v roce tvoří
paralelu k vývoji lásky mezi
nimi, k jejímu vzniku, vývoji
i zániku. Někdy jde o šťastnou
lásku, jindy naopak o rozchod,
jednou o mladý pár, jindy
o starší,“ přiblížila hru Kamila
Přibylová. Hrají Diana Mórová, Martin Trnavský a Radim
Novák.
Vstupenky na představení
v ceně 400 korun si můžete
zakoupit v předprodeji. (res)
Projděte se po stopách zaniklých restaurací
Jaromír Polášek z Muzea
Beskyd připravil na čtvrtek
18. září od 16:30 hodin vycházku za již neexistujícími
hospodami a restauracemi ve
Frýdku a Místku. Vycházku
nazval Zmizelý duch frýdeckých a místeckých restaurací
a hospod. Sraz je za hospodou
U Křivého psa. Účastníci od-
tamtud půjdou kolem bývalé
formanské hospody, městské
střelnice, Sokolské restaurace,
Německého domu, Avionu
a dalších. Účast je zdarma. (st)
KNIHA MĚSÍCE
Jan Jícha:
Prevít na studiích
Jak přežít
vysokou
a neztratit
přitom
čest flákače? Jak
absolvovat
výuku,
a nepřijít
přitom
o rozum?
Poradí vám prevít, matador univerzitních kolbišť,
který se vrací již ve druhém
souborném vydání svých
úspěšných pamětí Prevít na
vysoké a Prevít v tajných
službách.
Otřesné autentické svědectví člověka, který byl u
toho. Staňte se i vy svědky
studia na Karlově univerzitě
a na univerzitě v Řeznu.
Osobitý autorský styl plný
jazykového humoru vás
nepustí od první do poslední stránky.
Knihu vydalo nakladatelství Galén. Zakoupíte ji
v knihkupectvích za 250 Kč
anebo v e-shopu www.
galen.cz za zvýhodněnou
cenu 225 Kč. (st)
Karkulka pobaví děti v sadech
Pobavte se s Těšínským divadlem
Frýdecko-místecké Divadélko Jednadvě potěší 28. září od 15 hodin děti od tří let pohádkou O Karkulce trochu jinak. Představení je interaktivní. Hraje se na jevišti v sadech Svobody. (st)
Bláznivou komedii Penzion pro svobodné rány přiváží na Novou
scénu Vlast 24. září od 19 hodin Těšínské divadlo. Jde o žhavou
novinku, premiéra hry Seana O Casey´ho a slavného českého
režiséra Jiřího Krejčíka se odehraje v Českém Těšíně pouhé čtyři dny předtím – 20. září.
Je až neuvěřitelné, jaké trampoty zažije mladý muž, který zatouží po dámské společnosti. I když mu nahrává nepřítomnost
spolubydlícího, i když se mu podaří obelstít ostříží zrak hlídající
majitelky penzionu, nemůže zabránit přívalu zapeklitých situací, které přivodí jeho rozmarná partnerka. V hlavních rolích
se představí držitelka Thálie Lucie Bergerová, Ondřej Frydrych,
Petr Sutory, Miroslav Liška a Miloslav Čížek. (res)
Herci budou číst ukázky z Hakla
Herci Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram zvou na scénické čtení knihy Emila Hakla Intimní schránka Sabriny Black na
jevišti v sadech Svobody ve Frýdku v neděli 28. září v 18 hodin.
Čtení je součástí projektu LiStOVáNí, který každý měsíc představí aktuální knihu. Vstup je zdarma. (res)
Inzerce
SC-341086/2
• Stabilní práci místo sociálních dávek
• Zdravotní a sociální služby dostupné všem
potřebným občanům
• Podporu malého živnostenského, obecního
a družstevního podnikání
16
kultura
Více kultury na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Malíř Roman Bret vzpomíná
na zaniklá zákoutí
POZVÁNKY
Válka v muzeu
Výstavu o lidech na Frýdecku a Místecku, kteří zažili
1. světovou válku, připravilo
Muzeum Beskyd. Návštěvníci
uvidí autentické deníky nebo
dopisy z války, uniformy,
zbraně i dobové fotografie.
Vernisáž se koná 18. září
v 17 hodin. (st)
Sova vystavuje
snímky Prudkého
MINULOST. Roman Bret s kresbami starého Frýdku a Místku. Foto: Robert Mročka
Akademický malíř Roman
Bret (nar. 1964) uspořádá
v místecké Kavárně Dvorek
výstavu kreseb starého Frýdku
a Místku.
„Vznikají na základě skic
z dětství, kdy jsem docházel
do Lidové školy umění k Elišce
Servátkové. Chodili jsme městem a malovali do skicáku zajímavé dřevěné domky, staré
budovy, různá zákoutí. Většina
z toho dnes již neexistuje,“ zavzpomínal Roman Bret. Díky
skicáku ožívá bývalý hostinec
Charbulák, dřevěnka na Antoníčkově náměstí nebo již
zbourané domy u Mariánského
kostela. Kromě těchto kreseb
vystaví Roman Bret obrazy
současné beskydské květeny.
Vernisáž se koná v neděli
5. října v 17:00 a výstava potrvá do 2. listopadu. (res)
Galerii Pod Sovou v 1. základní škole ve Frýdku zaplnily fotografie Petra Prudkého. Výstavu nazval Jedinečná
krajina Beskyd. Jedná se
o záběry, které pořídil během
výšlapů do Beskyd. Zájemci
si mohou snímky prohlédnout do 29. září. (res)
Ptáčka okouzlily
auta a letadla
Malíř a grafik Petr Ptáček je
velkým milovníkem rychlých aut a letadel již od dět-
ství. Inspirovaly jej knižní
ilustrace Kamila Lhotáka
i závodní vozy, které se proháněly na rally poblíž jeho
bydliště. Závodní speciály
v plné jízdě, americké sedany, dvojplošníky nebo
vzducholodě na Ptáčkových
grafických listech si můžete prohlédnout na výstavě
v místecké Kavárně Dvorek
do 4. října. (st)
Kvarteto zahraje na
frýdeckém zámku
Sedláčkovo kvarteto založené
v roce 2006 zahraje 23. září
od 19 hodin v Rytířském sále
frýdeckého zámku v cyklu
Zámecké koncerty. Kvarteto
ve složení Michal Sedláček
(housle), Jan Maceček (housle), Vít Kubík (viola) a Karel
Chudý (violoncello) hraje
skladby Mozarta, Beethovena, Haydna, Brahmse,
Janáčka, Martinů, Suka nebo
Čajkovského. Vstupné je
150 korun, studenti a senioři
platí 80 korun. (res)
Inzerce
Zámek uvítal výtvarný Salon
Členové V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka vystavují na
12. ročníku FM salonu v prostorách frýdeckého zámku. Výstava
trvá do 26. října. Vstupné na Salon činí 20 korun.
Součástí Salonu je přednáška Petra Bednáře o uměleckém
smaltu. Koná se 25. září od 16:30 hodin. (res)
W W W. K O S I L E - O N L I N E . C Z
Oblek zn. ACCORD
s vlnou
od 3690 Kč
David Jedlička vystavuje
u Langů „cestovní“ malby
Košile zn. BRIGHTON
dlouhý rukáv
– nežehlivá úprava
990 Kč
Kravata zn. FR
od 290 Kč
NÁDRAŽÍ. Jeden z obrazů Davida Jedličky
vystavených v Langově domě.
„Jedná se o náhodné konstelace,“ připomenul olomoucký
malíř. Všechny obrazy Davida
Jedličky vznikly během letošního roku. Výstava potrvá do
10. října. (st)
Opasek zn. Gama
od 500 Kč
7 prodejen
d j
a e-shop:
WWW.KOSILE-ONLINE.CZ
NAJDETE NÁS:
Tř. T.G. Masaryka (obch. dům MATTES)
FRÝDEK-MÍSTEK
Tel. 552 343 297
Po - Pá:
So:
SC-341261/1
Obrazy svým obsahem zaměřené na každodenní cestování
vlakem vystavuje v Galerii
Langův dům olomoucký malíř David Jedlička. „Zpáteční
jízdenka z malé zapadlé železniční zastávky Olomouc
– Nové Sady do Prostějova.
V posledních dvou letech moje
každodenní cesta. Není dlouhá a obvykle se na této trase
nic zajímavého neděje, jsou
to přesně ta místa i čas, které z paměti vypadávají nebo
splývají jedno v druhé,“ nastiňuje Jedlička tematické zaměření obrazů na výstavě. Zachytil městkou periferii, zchátralé
domy, nádraží, vlaky nebo
tváře a postavy cestujících.
9.00 - 17.30 hod.
9.00 - 12.00 hod.
17
kulturní přehled
Více akcí na www.nasefrydecko-mistecko.cz
PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ
Vzdám to až zítra (GB, projekce ke Dni
Kina
zdraví a sociálních služeb)
CINESTAR
Příšerný vlasy (Venez.)
Obchodní centrum Futurum
Novinářská 6c, www.cinestar.cz
Bílý Bůh (Maď.)
23. 9. 19:00 Anděl s trubkou z Norska (skladby
F. Poulence, J. N. Hummela, J. Haydna,
29. 9. 19:00 A. Schönberga, dirigent: Ch.-M. Mueller,
na trubku zahraje Tine thing Helseth)
1. 10. 19:00
2. 10. 19:00
Pro seniory
Multikino
Kouzlo měsíčního svitu (USA)
17. 9. 10:00
Pro děti
uvádí
Jak vycvičit draka 2 (USA)
21. 9. 17:00
Bijásek: Krtek a hodiny (ČR)
26. 9. 9:30
Pošťák Pat (GB)
26. 9. 28. 9. 17:00
Lego příběh (USA)
(vystoupí houslista P. Šporcl)
18.-19. 9. 19:00
27. 9. 15:00
Montiho Čardáš zahraje Camerata
(skladby L. Weinera, M. Chiriaca. J.
Rokyty. B. Bartóka, G. Dinicua, F. Liszta,
hraje Camerata Janáček, flétna: Liselotte
Rokyta, cimbál a zobcová flétna: Jan
Rokyta)
13. 10. 19:00
Výstavy
www.cinestar.cz
Filmové premiéry: 18. 9.: Labyrint: Útěk,
Zůstaň se mnou, Dřív než půjdu spát,
Místa, 25. 9. Equalizer.
Dále se hraje: Dárce, Lepší teď než
nikdy, Pošťák Pat, Nejhledanější muž,
Láska na kari, Pod zemí, Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, Step Up: All
In, Let’s Be Cops, Tři bratři, Želvy Ninja,
Fakjů pane učiteli, Strážci Galaxie.
Farní nám. 50, Místek
Miloslav Kočnár (fotografie)
do 22. 10.
NOVÁ SCÉNA VLAST
obrazy a grafiky českých umělců
Komici s.r.o. (Miloš Knor, Josef Polášek,
Ruda z Ostravy)
18. 9. 19:00
GALERIE U ČERNÉHO KOCOURA
Cry baby cry (hrají K. Cibulková, K. Frejová, P. Hřebíčková, B. Popková, M. Dlouhý)
25. 9. 19:00
Mezi nebem a zemí (Div. spolek Frída, hrají
D. Mórová, M. Trnavský, R. Novák)
30. 9. 19:00
Stálé expozice: Beskydy – příroda a lidé,
Zámecký okruh, Frýdek a Místek, Frýdek – Mariánské poutní místo, Památník
Óndry Lysohorského.
Literární díla mladých spisovatelů
do 26. 9.
do 26. 10.
Vzpomínky na 1. světovou válku
18. 9.-6. 12.
17. 9. 19:00 Sedláčkovo kvarteto, Rytířský sál zámku
23. 9. 19:00
Punch, The Quiet Family (oba filmy
Korea)
19. 9. 19:00 Lenka Dusilová & Baromantika, Stoun
3. 10. 20:00
The Host (Korea)
20. 9. 20:00
Mozaika – tvorba žáků ZUŠ Frýdek-Místek
2. 10. – 23. 11.
Transformers: Zánik (USA) 21. 9. 19:00
Knihkupectví Kapitola, Hlavní 107,
Místek
JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA
Riegrova 758, Místek
Lukáš Horký: Po nás Frnda (výstava fotografií z bourání Víceúčelové sportovní
haly a výstavby obchodního centra)
od 2. 10.
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 111, Místek
Korea: Země jitřní svěžesti
GALERIE KAPITOLA
Zuzana a její žáci (fotografie) 17. 9. -14. 10.
28. 9. 19:00 28. října 124, Moravská Ostrava
Filmový klub
Z popelnice do lednice (ČR, projekce ke
Dni zdraví a sociálních služeb)
22. 9. 19:00
Hudba biografu (mult. aula Gong, dirigent
Jan Kučera, průvodce filmovými melodiemi Ondřej Brousek)
11. 9. 19:00
Inaugurační koncert nového šéfdirigenta
Janáčkovy filharmonie H. M. Förstera
Inzerce
ÈEZ ARÉNA, 19:00
19.10. OSTRAVA
KAVÁRNA DVOREK
Farní nám. 2184, Místek
NÁRODNÍ DŮM
Petr Ptáček – grafiky s motoristickou
a leteckou tematikou
Roman Bret – Starý Frýdek a Místek
5. 10. – 2. 11.
Palackého 134, Frýdek
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
Bezručova 2145, Místek
Legionáři z Frýdecko-Místecka
GALERIE POD SOVOU
1. ZŠ, TGM 454, Frýdek
Petr Prudký: Jedinečná krajina Beskyd
(fotografie)
do 29. 9.
ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
HOSPŮDKA U ARNOŠTA
Jan Tolasz: Mexiko a Guatemala (fotografie)
do 31. 10.
Glanc
SC-340976/75
Karel Fryš: Honduras & Nikaragua
– Od Karibiku k Pacifiku (fotografie)
DŮM VČELAŘŮ
Chlebovice 1
Včelařské muzeum
Včelařský skanzen
Naučný včelín
Muzeum Chlebovic a Bezručova kraje
GALERIE ANTONÍNA KROČI
Rychaltice 1, Hukvaldy
Těšínská ul. (areál Slezanu), Frýdek
www.luciebila2014.cz
18
GALERIE U JAKUBA
Hlavní 111, Místek
Koncerty
Nejhledanější muž (USA)
Jana Chroustová - naivní malba
GALERIE POD ZÁMKEM
FM Salon 2014
26.-27. 9. 19:00
Nám. Svobody 29, Místek
Hlavní 111, Místek
Chraň nás od zlého (USA)
Místa (ČR)
KNIHÁRIUM
Zámecká 56, Frýdek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 111, Místek
Obrazy regionálních výtvarníků
KNIHOVNA MÍSTEK
MUZEUM BESKYD
Divadla
Premiéra 25. 9.
Knihkupectví Lev Bílek, Tržní 20, Místek
obrazy a grafiky českých a zahraničních
umělců
Zámecké nám. 1, Frýdek
Premiéra 4. 9.
GALERIE V PODLOUBÍ
Obrazy Antonína Kroči, Milady Poliánové, Jany Kročové-Valčíkové,
Heleny Sládkové a plastiky Antonína
Kroči mladšího
(SO, NE, svátky 10:00–18:00)
servis
Více tipů na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Prodáváte přes internet? Hlídejte si daně!
Stále více lidí prodává nejrůznější věci prostřednictvím
internetu. K nejoblíbenějším
patří aukční server Aukro,
který poskytuje finančnímu
úřadu informace o prodejcích
s většími finančními objemy.
Ti by pak měli tyto příjmy
zdanit. „Není podstatné, jak se
prodej uskutečnil. Zda se realizoval v kamenném obchodě,
v rámci stánkového prodeje,
formou tak zvaného blešího
trhu nebo prostřednictvím
internetu. Důležité je, zda příjmy plynou podnikateli nebo
nepodnikající osobě,“ uvedla
tisková mluvčí Finančního
úřadu pro Moravskoslezský
kraj Petra Homolová. Příjem
nedaní například sběratel
pohlednic nebo numismatik,
pokud v tomto oboru nepodniká. Majitel galerie však musí
Zbavte se odpadu
v mobilní sběrně
Do velkoobjemových kontejnerů mobilní sběrny přistavených Frýdeckou skládkou můžete zdarma vyhodit mazací
a motorové oleje, filtry, zbytky
barev a ředidel včetně jejich
obalů, prošlé a nepotřebné
léky, autobaterie, skříně, koberce, nerozebrané lednice,
mrazáky, sporáky, pračky,
televizory, počítače a ostatní
domácí spotřebiče. (res)
DANĚ. Výtěžek z prodeje sbírky pohlednic nemusí sběratel danit. Foto: René Stejskal
příjem z obrazů prodaných na
internetu nebo bleším trhu danit. Stejné je to v případě knih.
Jestliže někdo prodá knihy
z domácí knihovny, nedaní.
Ale pokud prodává antikvář,
musí tento příjem uvést v daňovém přiznání.
V zásadě jsou od daní osvo-
bozeny příjmy z movitých věcí
při prodeji po pěti letech od
jejich nabytí. U aut je hranicí
jeden rok. Jestliže nepodnikající občan koupí auto a prodá
jej do roka od nákupu, musí
příjem zdanit. Když auto prodá
po roce nebo delší době, příjem nedaní. (res)
mobilní sběrna
u Mountfieldu, Místek
7.-9. 10.
u krytého bazénu, Místek
16.-18. 9., 14.-16. 10.
parkoviště u Kauflandu
pod estakádou
23-25. 9.
30.-9. – 2. 10.
vždy 10:00-18:00
Střídavá péče o dítě se musí upravit
Herečka Ivana Jirešová a kandidátka do Senátu Eva Pastušková
tvrdí, že střídavá péče o dítě je
vhodná jen v některých případech. Zákon je podle nich špatně
nastaven a je potřeba jej upravit.

Eva: Nový občanský zákoník
upravuje střídavou péči tak,
že z dítěte dělá za každou cenu
turistu s baťůžkem na zádech.
Chci upravit zákon do té míry,
aby upřednostňoval zájem
dítěte před zájmy jednotlivých
rodičů, kteří nejsou ve shodě.
Ivana: Když byly mé dceři
necelé tři roky, odvolací soud
rozhodl o střídavé péči. Byl to
pro mne a celou mou rodinu
opravdu velký šok. Nikdo mě
nevaroval, nikdo nechápal,
proč se to stalo. Byla jsem
dobrou mámou a nerozuměla jsem, proč mám tak malé
dítě, mnohdy plačící, předávat na 14 dní otci, který se
do té doby o něj nestaral. Už
tenkrát jsem cítila, že to na ni
nebude mít dobrý vliv. A proto
jsem se soudila. Po pěti letech
marných soudních tahanic,
exekucí a drsných manipulací jsem se soudit přestala,
protože mi nebylo vyhověno
ani v jedné mé žádosti, a nikdo se nezajímal o názor ani
přání dítěte. Moje dcera si
prošla (a musím říct, že doteď prochází) velmi krutými
životními zkouškami, a to jen
proto, že soud vyhovoval pouze jedné straně. Takže moje
zkušenost se střídavou péčí je
a odolnost do života. Jednou
ze základních charakterových
vlastností dětí ze střídavé péče
je pocit méněcennosti a dar
diplomacie, díky které přežívají v odlišných podmínkách.
To, že soudci čím dál tím častěji nařizují dětem stěhovat se
s batůžkem (každý týden nebo
14 dní) do jiných domácností, jim v každém případě jen
podtrhává kolena. Jednají tak
vždy v zájmu buď jednoho,
nebo druhého rodiče a bohužel, školní prospěch a kvalitní
vývoj dítěte nikoho nezajímají.
NÁVŠTĚVA NEMOCNICE. Eva Pastušková (uprostřed) s Ivanou Jirešovou a Václavem
Nodiem Bártou během jedné z návštěv u nemocných dětí, kdy vymalovávali látkové
panenky.
velmi špatná. Vidím, co s mojí
dcerou dělá. Soud šalamounsky rozhodl, že bude chodit
do školy na půli cesty mezi
oběma rodiči. Kromě toho, že
ji vozím někdy až 45 minut do
školy, to pro ni však znamená,
že se mezi dětmi neustále cítí
jako cizinec. Ostatní spolužáci
totiž tráví společně čas i mimo
školu. Má spoustu nahodilých
kamarádů i v obou svých domovech, ale pravé přátelství
si nemá čas vytvořit. Negativních důsledků je víc než dost
- zcela rozdílné životní podmínky, odlišné názory rodičů
na výchovu apod.
Eva: Nikdo neupírá právo
druhému rodiči na kontakt
s dítětem a právo vlivu na jeho
vývoj, ale pokud rodiče nejsou
ve shodě a jejich bydliště jsou
navíc od sebe vzdálena, pro
dítě to znamená stres ze dvou
školních tříd, dvou pokojíčků, dvou skupin přátel, dvou
různých přístupů k životním
hodnotám. A to na jeho vývoj nemá prokazatelně dobrý
vliv. Já si jako dospělý člověk
neumím představit, že bych
jezdila každý týden sem a tam,
nikde bych nebyla doma
a musela splňovat nesourodé
nároky na mou osobu. Dítě
by se mělo s druhým rodičem
stýkat, co nejvíc to jde, ale
domov by mělo mít jen jeden.
Ivana: Je všeobecně známo,
jak moc je pro každého z nás
dětství důležité. Formuje náš
charakter a v pevném rodinném zázemí získáváme sílu
Ivana: Já politice nerozumím,
vím jen, že do ní velmi často
vstupují lidé kvůli moci či penězům. U Evy Pastuškové jsem
si stoprocentně jistá, že u ní ani
jeden ze zmiňovaných důvodů
neplatí. Znám ji dlouho. Mezi
moje první charitativní činnosti na severní Moravě patřily
právě projekty s Evou - v nemocnicích, na dětských odděleních. Párkrát jsem byla ve
vašem kraji na dětských akcích
i se svou dcerou, a vím moc
dobře, jak vřelý a opravdový
vztah má Eva Pastušková právě
k dětem. Vzhledem ke své práci, které se věnuje již deset let,
je kompetentní osobou hájit
práva dětí a bojovat za ně. (PR)
info
Více o Evě Pastuškové, kandidátce
do Senátu 2014 s číslem 7, na
www.pastuskova.cz a na Facebooku.
19
BYDLENÍ
kulturní
přehled
servis& REALITY
Nový zákoník
a výpovědi z nájmu
Nový občanský zákoník řeší
mimo jiné i ukončení nájmů. „Obecně je zachována
možnost smlouvu okamžitě
ukončit, to znamená výpověď nájmu bez výpovědní
doby v případě, že některá ze
stran porušuje smlouvu zvlášť
závažným způsobem. Tím
může být nezaplacení nájemného,“ uvedl advokát Jiří
Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři. Nově v případě
skončení nájmu bytu nebude
třeba přivolení soudu. Pronajímatel také není povinen
poskytovat bytové náhrady.
Výpovědní doba z bytu je tříměsíční. V případě poškozování bytu nebo již zmíněného
neplacení nájemného může
být výpověď okamžitá. (pet)
Více realit na www.nasefrydecko-mistecko.cz
Práce doma nesmí obtěžovat nájemníky
Může podnikatel pracovat
v bytě, ve kterém bydlí? Co
na to jeho sousedé? Musí
souhlasit nebo se musí s takovou aktiviou smířit? „Podle
občanského zákoníku může
nájemce v bytě pracovat nebo
podnikat, pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro dům
nebo byt,“ uvedl místopředseda Sdružení nájemníků Jan
Vozárik. „Rozdíl je v samotné
činnosti. Například stolařská
dílna určitě představuje zvýšené zatížení pro dům i byt,
zejména z hlediska hlučnosti
nebo prašnosti,“ uvedl Jan
Vozárik příklad. Stolařskou
dílnu by nájemník proto v činžovním nebo panelovém domě HLUK. Stolařská dílna v panelovém domě bude rušit ostatní nájemníky.
provozovat nemohl.
Jiné by to bylo s účetní. „Ale enti. Pak by pronajímatel mohl úklid společných prostor, za
i tam by záleželo, zda k ní do- požadovat zvýšenou úhradu
vodu nebo elektřinu.“ vysvětchází ve větším počtu její kliza služby, především za výtah, lil Jan Vozárik. (res)
SC-340915/2
Inzerce
SC-340668/5
odborné poradenství,
zaměření a doprava ZDARMA
Odborný závod PORTAS – Limberg s. r. o., ul. Železniční 504,
Frýdek-Místek, tel.: 608 918 056, www.limberg.portas-renovace.cz
SC-340407/3
UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
NAŠEHO FRÝDECKO-MÍSTECKA JE
26. září 2014
HK ŠROT, s.r.o.
Staré město, Na Zbytkách 451
(u železničního nádraží Baška)
tel.: 558 431 810, mobil: 602 752 370
20
www.hksrot.cz
SC-340293/5
Nákup, prodej, zpracování Fe šrotu
a barevných kovů, ekologická likvidace
autovraků s následným odhlášením TP
21
SC-331107/12
92/(%1Ë352*5$0
6HOVNĘUR]XPGRb6HQÀWX
-VHPMLåGUXKpYROHEQtREGREt]DVWXSLWHOHPYPpURGQpREFL
3DONRYLFHNGHSUDFXMLDåLMLMLåOHW6QDåtPVHEêWSURVSČãQêP
NRPXQiOQtPSROLWLNHPDWDNpVHDNWLYQČ]DSRMXMLGRUĤ]QêFKVSROHþHQVNRNXOWXUQtFKDVSRUWRYQtFKDNWLYLWYUiPFLIUêGHFNRPtVWHFNpKR
UHJLRQX3UDFXMLMDNRDJURQRPYPtVWQtPDJURSRGQLNXSĤVREtFtP
WDNpYSĜLOHKOêFKREFtFKDQDRNUDMLRNUHVQtKRPČVWD)UêGNX0tVWNX
DWDNpSURWRPiPNQDãHPXUHJLRQXDNMHKROLGHPYHOPLEOt]NR
6YRXNDQGLGDWXUXRStUiPRWpPDWDNWHUiVHQiVYãHFKGRWêNDMt
DMVRXPLQDYtFSURIHVQČYHOPLEOt]Ni-VHPSRYROiQtPVHGOiNMGHPL
SĜHGHYãtPRåLYRWDVFKRSQêDVLOQêUHJLRQYHNWHUpPFKFHPH]GUDYČ
åtWSUDFRYDWSRGQLNDWDWDNpRGSRþtYDW-GHPLRUHJLRQNWHUêEXGH
S\ãQêQDVYpPtVWQtNXOWXUQtVSROHþHQVNpDOHLVSRUWRYQtWUDGLFH
QDNYDOLWQtåLYRWQtSURVWĜHGtEH]SHþQRVWDSRKRVWLQQRVWVYêFKRE\YDWHO-GHPLREXGRYiQtVNXWHþQpGĤYČU\PH]LSROLWLNHPDMHKRYROLþL
3RNXGEXGX]YROHQFKFLSURWRSRGKHVOHPņ6HOVNĘ
UR]XPGRb6HQÀWXŃSURVD]RYDWDbSRGSRURYDWKODYQÔ
WDWRWÒPDWD
Ŷ SRGSRUD]GUDYpKRåLYRWQtKRVW\OX]GUDYpKRVWUDYRYiQtSRK\EX
DVSRUWX
Ŷ SURGXNFHDSURGHMH]GUDYêFKDNYDOLWQtFKSRWUDYLQPtVWQtKR
þLUHJLRQiOQtKRSĤYRGX
Ŷ SRGSRUDQiYUDWXNVREČVWDþQRVWLYSURGXNFL]iNODGQtFK]HPČGČOVNêFKSURGXNWĤ
Ŷ ]DFKRYiQtDRFKUDQD]HPČGČOVNpKRSĤGQtKRIRQGXDY]WDKXNSĤGČ
Ŷ RFKUDQDD]DFKRYiQtNYDOLW\åLYRWQtKRSURVWĜHGtYHNWHUpPEXGRX
åtWWDNpGDOãtJHQHUDFH
Ŷ SRGSRUDUR]YRMHYHQNRYDMDNRPtVWDSURNYDOLWQtE\GOHQtKRVSRGDĜHQtSRGQLNiQtLUHNUHDFL
3ĜLMćWHDĜtMQD
NYROEiPGRVHQiWX
SELSKÝ
ROZUM
'2b6(1d78
6ODYRPtU%DþD
Ŷ SRGSRUDPtVWQtFKNXOWXUQtFKDVSROHþHQVNêFKWUDGLF
Ŷ SRGSRUDQDãHKRþOHQVWYtY(8MDNRQiVWURMHSURUR]YRMQDãt]HPČQLNROLYMDNRQiVWURMHSURE\URNUDWLFNpRPH]RYiQtDQHVP\VOQpUHJXODFH
)UêGHFNR0tVWHFNRMHUHJLRQHPSĜHGHYãtPSRGKRUVNêPDKRUVNêP
+LVWRULFN\]GHPČOLQDãLGČGRYpDSUDGČGRYpWČåNêåLYRWäLOLYHOPL
VNURPQČåLYLOLVHQDSROtFKYOHVtFKDGRMtåGČOLGRUR]YtMHMtFtFKVH
KXWtDãDFKHW9tPåHDQLGQHVQHQtåLYRWYQDãHPUHJLRQXOHKNê
DNXVNXWHþQČQtVYêFKVQĤDFtOĤPXVtPHOHFNG\RWRþLWNRUXQX
YtFHNUiWQHåWĜHEDMLQGHYUHSXEOLFH3UiYČGtN\QDãLPSĜHGNĤP
YãDNXPtPHWYUGČSUDFRYDWDGREĜHKRVSRGDĜLW1DãHEXGRXFQRVW
MHYPODGêFKOLGHFKNWHĜtQDMGRXYQDãHPUHJLRQXLNUDMLSĜtOHåLWRVW
XSODWQLWVYpY]GČOiQtDGRYHGQRVWLDEXGRXKRYQtPDWMDNRGREUp
PtVWRSURåLYRW3ĜLVSČWNWRPXWRFtOLEXGHYSĜtSDGČPpKR]YROHQt
PêPKODYQtP~NROHPDSRYLQQRVWt
%XÎPHVSROHËQÔGREUĘPLKRVSRGÀāL
6ODYRPtU%DþDNDQGLGiWGR6HQiWXYHYROHEQtPREYRGČþ
www.slavomirbaca.cz
22
SC-341060/1
ZZZVODYRPLUEDFDF]
Více zábavy na www.nasefrydecko-mistecko.cz
„TATÍNKU,“ PTÁ SE DÍTKO SKOTA, „V NOCI SE MI ZDÁLO, ŽE JSI
MI KOUPIL ČOKOLÁDKU.“ TÁTA
ODPOVÍ: „KDYŽ BUDEŠ HODNÁ,
TAK SE TI ZÍTRA BUDE ZDÁT, ŽE
JSEM TI KOUPIL … (TAJENKA).“
AUTOR:
-KAWI-
NEMOCNÝ
ČLOVĚK
DOMÁCÍ
ZVÍŘE
LEDOVCOVÁ
USAZENINA
VZNÁŠETI SE
VE VZDUCHU
SPZ OLOMOUCE
PĚT JEDNOTLIVIN
ČÁST PRAHY
POTŘÍSNIT
KAPKAMI
A TO
ZRUŠENÍ
DOZORU
OPÁLENÍ
ČTYŘKA
(STUDENT.)
BOTY
KOPNUTÍ
křížovka o ceny
ZNAČKA
HLINÍKU
DRAVÝ PTÁK
VSTUPNÍ
ČÁST
CESTA
LETADLEM
APELOVÁNÍ
JMÉNO
LUHOVÉHO
KOZLÍK
LÉKAŘSKÝ
SPÁT
BULHARSKÝ
PROZAIK
NAPOLOVIC
(NÁŘEČNĚ)
ZNAČKA
NOTEBOOKŮ
PŘÍBUZNÁ
PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ
ROSTLINA
ZBĚHOVEC
DOMÁCKY
BARBORA
DOMÁCKY
JITKA
ČINITI (BÁSNICKY)
POPRAVČÍ
PLASTIK.
STAVEBNICE
MODELU
EGYPTSKÁ
BOHYNĚ
OPADÁNÍ
ČINNOST
PILOTA
KOLOTÁNÍ
TAJENKA
SPZ OLOMOUCE
NAŠE OBEC
BULHARSKÝ
BÁSNÍK
SLONÍ ZUB
DESET NA
DRUHOU
PYTEL
MĚSÍC
(BÁSNICKY)
FILMOVÁ
HVĚZDA
SPZ KARVINÉ
TAHLE
ZKR. AKADEMIE VĚD
ZNAČKA
TELLURU
ŘEDIDLO
MLÁĎATA
KRAV
NĚMECKY
„SKUTEK“
JIHNOUT
JMÉNO
JAHELKY
UMÍNĚNÝ
ZÁPOR
POMŮCKY:
BALDRÁN, INDŽOV,
JITAR, MITEV
křížovka o ceny
Tajenku křížovky zašlete nejpozději do 1. října na adresu redakce: Naše Frýdecko-Místecko, Stodolní 17, 702 00 Ostrava nebo e-mailem:
[email protected] Ze správných odpovědí z tohoto čísla vylosujeme tři luštitele, kteří získají knihu věnovanou Knihkupectvím
Kapitola v Místku, a jednoho, který vyhraje dvě vstupenky do ostravského multikina CineStar.
Z úspěšných luštitelů křížovky z minulého čísla jsme vylosovali tyto výherce: Jaroslav Bajtek, Pavla Vrbová (oba Frýdek-Místek), Vilém Vlk
(Palkovice). Výherci si knihu si vyzvednou s občanským průkazem v Knihkupectví Kapitola, Hlavní 107, Místek (bývalý Librex).
Dvě vstupenky do ostravského multikina CineStar vyhrála Zdeňka Štěpánková z Frýdku-Místku. Vstupenky výherkyni doručíme.
Inzerce
BUFET PLACKÁRNA
H A N D I C A P - C H R Á N Ě N Á D Í L N A s . r. o .
Denní nabídka:
Denní menu již od 49 Kč (výběr z 5 druhů)
Krajová specialita:
vření
e
t
o
s
á
V
pro
e
EK
m
e
D
j
Ů
u
v
H
a
r
A
p
L
i
ř
P
ělení
d
d
o
a
KRÁRNY
Pravé bramborové placky na sucho z plotny
(se škvarkama, játrou …)
a další
da š bohatý
bo atý výběr
ýbě českých
če
jídel
CU
SC-341021/1
Zakoupením našich výrobků pomáháte handicapovaným které zaměstnáváme!
OTEVŘENO: PO - PÁ 10 – 18 hod., OD JEŠTĚR, FRÝDLANTSKÁ 150, MÍSTEK
• Naše Frýdecko-místecko.cz • Vydává Strategic Consulting, s.r.o. • Šéfredaktor: Ing. René Stejskal, mobil: 723 735 065, e-mail: [email protected]
• Adresa redakce: Strategic Consulting, s.r.o., Stodolní 17, 702 00 Ostrava • Nevyžádané příspěvky nevracíme • Tisk: Europrint a. s., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
• Grafika: Lucie Petrová • Registrační číslo MK ČR E 18863 • Tento časopis distribuuje Česká pošta. V případě, že vám nedošel do schránky, volejte na naši
horkou linku 224 816 821 • Neoznačené fotografie pochází z archivu redakce. Foto na straně 1: Robert Mročka. Datum vydání: 17. 9. 2014
VYDAVATEL
ČASOPISU
JE DRŽITELEM
23
SBĚRNÉ DVORY
s.r.o.
Zbavíme Vás STARÉ
oceli, mědi a jiných kovů
STARÉHO
železa i papíru
VAŠE DOKUMENTY SKARTUJEME
A JEŠTĚ VÁM ZAPLATÍME!
tel.: 558 655 075, 602 510 018
fax.: 558 655 607
J.Matěje 515, Brušperk
tel.: 558 666 441, 606 476 330
Okružní ulice, Frýdlant n. O.
tel.: 603 740 642, 724 314 646
e-mail: [email protected]
www.sbernedvory.cz
SC-341165/1
Ostravská 103, Sviadnov
SC-341073/1
SC-340896/2
Svazarmovská 88, FM, Bahno tel.: 558 434 321, 723 188 472
Download

FM 9/2014 - Naše Frýdecko Místecko