Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Nedeľa 08.01.2015 – 09:00 – 10:30
Nové trendy v kardiostimulácií
Predsedajúci: Střítecký J, Kniežová E
Nové trendy v kardiostimulaci
Holdová K, Mudroch M
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
Modelování elektrického pole kardiostimulace v myokardu po ischemických změnách.
Bárta P, Korpas D
Boston Scientific Česká republika s.r.o., Praha, ČR
Adaptivní programace převodních parametrů CRT techniky v zátěžových podmínkách.
Pospíšil D, Sepši M
Interní kardiologická klinika FN Brno, ČR
Kvadripolárna elektróda – moderný štandard pri ľavokomorovej stimulácii.
Kučerová D, Farkaš J, Javornický F, Komanová E, Sedlák J, Stančák B, Mišíková S
Klinika kardiológie, VÚSCH,a.s., Košice, SR
Epikardiální řiditelný sheath, ablační, stimulační a defibrilační katétr – preklinický
výzkum na animálním modelu.
Wolf J, Stárek Z, Leinveber P, Lukášová M, Kára T
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Nedeľa 08.01.2015 – 11:00 – 12:30
EKG kurz trochu inak
Panel: Bystriansky A, Hlivák P, Peichl P
Tachykardie se štíhlým QRS komplexem
Peichl P
IKEM, Praha, ČR
Tachykardie so širokým QRS komplexom
Hlivák P
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava
KS / ICD / CRT v EKG obrazoch
Bystriansky A
SUSCCH a.s., Banská Bystrica, SR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Nedeľa 08.01.2015 – 14:00 – 15:30
Nové trendy v ablačnej liečbe komplexných arytmií
Predsedajúci: Bulková V, Andrášová M
Systém ultrazvuké ablace o nízké intenzitě – VYTRONUS
Královec Š, Baroch J, Mráček M, Holdová K, Holý F, Hodačová L, Mudroch M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
Alternativní způsob stanovení bloku vedení přes kavotrikulspidální istmus u
nemocných léčených katetrizační ablací pro flutter síní I. Typu.
Bouček T (1), Bulková V (1), Havránek Š (1), Fingrová Z (1), Fikar M (1), Wichterle D (1,2),
Linhart A (1)
(1) II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze
(2) Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Radiofrekvenční ablace s podporou technologie Electric Coupling Index (ECI) – pilotní
studie při léčbě paroxysmální fibrilace síní.
Kulík T, Stárek Z, Žbánková A, Lehar F, Jež J, Wolf J
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, ČR
Alkoholová ablace Marshallovy žíly
Vojvodičová O, Tanzerová M, Jansová H
AAO sál, IKEM, Praha, ČR
Fokální tachykardie z pravé síně jsou častější než tachykardie z levé síně.
Rybka L (1), Fiala M (2), Toman O (1), Křivan L (1), Novotný T (1), Lábrová R (1), Vít P (3),
Špinar J (1)
(1) Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno, ČR
(2) Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, ČR
(3) Oddělení kardiologie, FN Brno - Dětská nemocnice, Brno, ČR
Použití chlazené bipolární radiofrekvenční ablace (RFA) k terminaci tachykardií s
intramurálním ložiskem vzniku
David J, Svoboda J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, ČR
Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec, ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Nedeľa 08.01.2015 – 16:00 – 18:00
Každodenná prax v liečbe komplexných arytmií
Predsedajúci: Vojvodičová O, Kulík T
3D mapovací systémy – dobrý sluha, zlý pán
Pro NavX – Wolf J
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, ČR
Pro Carto – Pindor J
Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR
EnSite Velocity systém – prínosy a obmedzenia.
Gedeonová A, Breznayová M, Čačková K, Tóthová B, Kupecová A, Stančák B, Mišiková S
Klinika kardiológie, Jednotka intervenčnej arytmológie, VÚSCH,a.s., Košice, SR
Tvar levé síně ovlivňuje vztah mezi objemy levé síně stanovenými dvěma metodami u
nemocných podstupujících katetrizační ablaci pro fibrilaci síní
Fingrová Z, Havránek Š, Šimek J, Wichterle D, Bulková V, Bouček T, Fikar M, Alfredova H,
Linhart A
II.interní klinika kardiologie a angiologie, 1.LF UK a VFN, Praha, ČR
První zkušenosti s hodnocením vzájemného kontaktu jícnu a levé síně v podpoře
radiofrekvenční ablace komplexních srdečních arytmií.
Žbánková A, Kulík T, Stárek Z, Jež J, Lehar F, Wolf J
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR
Léčba paroxysmální FISI pomocí kryoablační izolace plicních žil.
Cetlová I, Bednářová J, Gondkovský P, Pospíšil D, Křivan L
Interní kardiologická klinika FN Brno, ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Pondelok 09.01.2015 – 09:00 – 10:30
Inovatívne riešenia v arytmológií
Predsedajúci: Galovičová D, Vojvodičová O
Vernakalant - nové antiarytmikum pre medikamentóznu verziu
paroxyzmálnou fibriláciou predsiení. Prínos či záťaž pre sestry?
Galovičová D, Palaštová J
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH,a.s. Bratislava, SR
pacientov
s
Katetrová ablace u dětských pacientů na pracovištích pro dospělé
Rybka L (1), Fiala M (2), Toman O (1), Křivan L (1), Novotný T (1), Lábrová R (1), Vít P (3),
Špinar J (1)
(1) Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno, ČR
(2) Nemocnice Podlesí, Třinec, ČR
(3) Oddělení kardiologie, FN Brno – Dětská nemocnice, Brno, ČR
Prvé skúsenosti implantácie ľavokomorovej elektródy trannseptálnym prístupom na
našom pracovisku z pohľadu sestry.
Kašičková R, Jakabovičová B, Margitfalvi P
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH,a.s. Bratislava, SR
Implantace SQ ICD.
Ondrejková J
I. Interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
Subkutánní kardioverter – defibrilátor (S-ICD) – naše první zkušenosti a jeho použití v
magnetické rezonance.
Mudroch M, Holdová K
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Pondelok 09.01.2015 – 11:00 – 12:30
Problémy dennej praxe v kardiostimulácií
Predsedajúci: Bouček T, Jantoláková T
Najčastejšie príčiny opakovaných infekcií v kardiostimulácií
Margitfalvi P.
NÚSCH a.s., Bratislava, SR
Dokážeme zabrániť narastajúcemu počtu infekcií kardiostimulačných systémov?
Čačková K, Gedeónová A, Kupecová A, Tóthová B, Javornícky F, Stančák B, Mišíková S
Klinika kardiológie, Jednotka intervenčnej arytmológie, VÚSCH,a.s., Košice, SR
Manažment u pacientov s infekčnými komplikáciami kardiostimulačného systému.
Sabolová Ž, Bernátová I, Podroužková A
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, SR
Extrakce stimulačních a defibrilačních elektrod - naše zkušenosti.
Grofková H
I. Interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
Dislokace stimulačních a defibrilačních elektrod - definice, příčiny, klasifikace a
opatření ke snížení výskytu.
Kvapilová V
I. Interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
Rozšírenie stimulačného systému – šľahačka na torte implantačných techník
Kupecová A, Gedeonová A, Čačková K, Tóthová B, Doboš P, Stančák B
Klinika kardiológie, Jednotka intervenčnej arytmológie, VÚSCH,a.s., Košice, SR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Pondelok 09.01.2015 – 14:00 – 15:30
Telemedicína v kardiológii
Predsedajúci: Královec Š, Gedeonová A
Klinické využítí telemedicíny.
Rohánek P
I. Interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
Praktické skúsenosti s Care Link monitorovaním pacientov z pohľadu sestry.
Kniežová E
Klinika kardiológie, Jednotka intervenčnej arytmológie, VÚSCH,a.s., Košice, SR
Možnosti dlouhodobé monitorace u pacientů v kadiologické ambulanci.
Sobotková Š, Ondrášková L, Kovaříková D, Palanová A, Součková L, Brada J, Královec Š,
Gandalovičová J, Bulková V
MDT-Medical Data Transfer s.r.o., telemedicínské centrum, Brno, ČR
Detekce fibrilace síní - jak na to.
Šimková D
I. Interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
Diagnostický potenciál EKG signálu na velmi vysokých frekvencích.
Leinveber P, Jurák P, Halámek J, Reichlová T, Stárek Z, Novák M
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií
Hotel Centrum – kongresová sála EINSTEIN
Pondelok 09.01.2015 – 16:00 – 18:00
Kvalita života a arytmie - ošetrovateľské postupy v arytmológii
Predsedajúci: Holdová K, Kašičková R
Arytmie a kvalita života.
Bulková V, Sobotková Š, Ondrášková L, Kovaříková D, Palanová A, Gandalovičová J
MDT-Medical Data Transfer, telemedicínské centrum, Brno, ČR
Nekončiaci príbeh ablačných intervencií u toho istého pacienta – kazuistika
Andrášová M, Mišíková S, Stančák B
VÚSCH, a.s., Košice, SR
Vplyv resynchronizačnej liečby na kvalitu života pacienta so srdcovým zlyhávaním.
Richterová K
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica, SR
Je ovládanie kurzov sebaobrany a ""kung fu"" pre sestry nutnosťou?
Hrutková J, Jánošíková D
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH,a.s. Bratislava, SR
Možnosti anesteziologických postupů využívaných na našem pracovišti
Kubelková M, Linhartová R
AAO sál, IKEM, Praha, ČR
Role zdravotní sestry při echokardiografickém vyšetření v arytmologii.
Dieudonné E, Švejdová J, Eisenberger M, Bulava A, Haniš J
Kardiocentrum ČB, České Budějovice, ČR
Download

Sekcia zdravotníckych pracovníkov v arytmológií