Technická informácia
13 B 2.2.23 -ISc
08/2004
Čisté kvasenie
SIHA-CRYAROME®
(kvasinky na kvasenie za studena i na arómu, Saccharomyces cerevisiae)
SIHA-CRYAROME® sú špeciálne kvasinky s vynikajúcimi
vlastnosťami pri kvasení za studena a vysokej výťažnosti arómy. Tolerujú teplotu najmenej do 15 °C a spoľahlivo prekvasia
i pri nižších teplotách. Tieto kvasinky sú rovnako vhodné na
výrobu bielych i červených vín. Vďaka nim vznikajú výrazne
korenisté, svieže vína. U vín sa zvýšeným zvyškovým cukrom
elegancia a komplexnosť obzvlášť stupňujú. SIHACRYAROME® kvasí skôr pomaly, ale spoľahlivo i pri problémovom mušte. Preto sa hodí rovnako dobre ako ku kvaseniu
muštu a rmutu, tak i k novému rozkvaseniu a dokvaseniu vína
so zastaveným kvasením.
zaistiť dostatočné chladenie. Odporúčame SIHA-CRYAROME®
zamiešať do 10-násobného množstva zmesi muštu a vody o teplote
20 - 35 °C a pridať do muštu asi po 10 minútach, po opätovnom
premiešaní. Miešanie pri pridávaní nie je nutné, ak je mušt prečerpaný na pripravený roztok kvasiniek.
Špecifické výhody SIHA-CRYAROME®:
Pridanie 600 mg/1000 litrov = 2 tablety SIHA-Vitamin B1 vytvára
ešte lepšie podmienky pre rozmnožovanie, kvasenia a látkovú výmenu. Pri dokvasení vína so zastaveným kvasením odporúčame
pridať 20 g/hl SIHA Gärsalz.

veľmi rýchly rozkvas, spoľahlivé prekvasenie v širokom rozsahu teploty; vynikajúce studené kvasenie i pod 15 °C

uvoľňuje vysoký podiel aromatických
a korenitej aróme z kvasenia

rýchlo vytlačuje divoké kvasinky a baktérie, zabráni vzniku nežiaducich vedľajších produktov kvasenia

tolerantný voči alkoholu do 16 % obj.
zložiek
hrozna
Použitie
Zásadne by sa mušt a rmut mali naočkovať kvasinkami SIHACRYAROME® čo najskôr. Dlhšia doba státia by podporovala nekontrolované rozmnožovanie divokých kvasiniek a nežiaducich baktérií. Nasledujúce dávky spoľahlivo zabránia problémom
s kvasením:
Aplikované množstvo g/hl pri
Účel použitia
bežných
obtiažnych
podmienkach kvasenia
Hroznový mušt, červený
15 – 20
20 – 30
Hroznový mušt, biely
15 – 20
20 – 30
Jablčný mušt
15 – 20
20 – 30
Ovocné mušty
15 – 20
20 – 30
Rmut
20 – 25
20 – 30
–
30 - 60
Dokvasenie vína so zastaveným
kvasením
Pri teplote pod 15 °C zvýšte použité množstvo u 5 - 10 g/hl. Uvedené množstvá sú orientačné a mali by ste ich prispôsobiť individuálnym podmienkam (zdravotný stav zberaného hrozna, teplota, prítomnosť zvyškov fungicídov, veľkosť nádoby atď.)
Teplota kvasenia sa pohybuje medzi 15 °C a 20 °C. Čím vyšší je
obsah alkoholu, tým nižší musí byť teplota kvasenia. Optimálna
teplota kvasenia je 15 – 20 °C. Pri veľkých nádobách odporúčame
Možno pridať i kvasinky SIHA-CRYAROME® bez rozpúšťania priamo do
muštu. Doba rozkvasu sa tým predĺži len o niekoľko málo hodín. Aby ste
zaistili spoľahlivé kvasenie, mali by ste zvýšiť množstvo kvasiniek cca. o
20 %.V prípade rmutu pridajte kvasinky pred plnením priamo do nádoby,
aby sa pri načerpaní rovnomerne rozložili.
Na dokvasenie vína so zastaveným kvasením a na spoľahlivé kvasenie za tých najobtiažnejších podmienok je výhodné zvykať kvasinky na podmienky kvasení. Najjednoduchšie to prevediete tak, že
množstvo kvasiniek potrebné pre celé množstvo vína pridáte asi do
10% vína a necháte tam rozkvasiť, pokiaľ nebude spotrebovaná
zhruba polovica ešte prítomného cukru. Potom tento prípravok pridáte ku zostávajúcim 90% ešte nedokvaseného vína. Takto prispôsobené kvasinky spravidla rozkvasia rýchlejšie a sú menej náchylné k odumieraniu než dávka pridaná priamo k celkovému množstvu.
Vlastnosti výrobku
Kmeň kvasiniek selektovaný pre SIHA-CRYAROME® dáva obzvlášť korenité a ovocné víno. Vyznačuje sa čistou látkovou výmenou a nevznikajú temer žiadne nežiaduce vedľajšie produkty kvasenia, ako je SO2, H2S, acetaldehyd, pyruvát, kyselina αketoglutarová, prchavá kyselina nebo estery. Tým je vylúčené
ovplyvnenie chuti cudzími tónmi z kvasenia.
Ďalšie ciele selekcie boli vysoká aktivita kvasenia a vitalita. SIHACRYAROME® vykazuje priaznivý priebeh kvasenia s vysokým
stupňom konečného prekvasenia. Divoké kvasinky a nežiaduce
baktérie sú vytlačované.
Obsah SO2 do 80 mg/liter kvasinky ešte tolerujú. Obsah SO2 v
mušte sa pri kvasení spravidla znižuje. Víno kvasené pomocou
SIHA-CRYAROME® vykazuje po kvasení veľmi nízku potrebu
SO2.Tieto kvasinky dokážu vytvárať až 16 % obj. alkoholu. Praktická alkoholová výťažnosť je cca. 47 % z prekvaseného cukru. Na
každý kg premeneného cukru sa uvoľňuje asi 546 kJ (130 kcal)
tepla. Mikroorganizmy pre nápoj škodlivé nie sú prítomné.
Skladovanie
SIHA-CRYAROME® je balené pod ochranným plynom do vzduchotesnej viacvrstvovej hliníkovej fólie. Balenie je vákuované a preto
možno ľahko kontrolovať jeho neporušenosť.
Kvasinky SIHA-CRYAROME® možno v neporušenom balení skladovať pri 4 - 10 °C po dobu 3 rokov. Na krátku dobu ich možno
skladovať i pri teplote 20 °C. Otvorené balenie obratom spotrebujte.
Druhy balení
SIHA-CRYAROME® má číslo tovaru 93.150 a dodáva sa
v týchto druhoch balení:
500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack
20x 500 g viacvrstvová hliníková fólia blockpack v kartóne
Hlavný kľúč colného sadzobníku: 2102 10 90
Overovaná kvalita
U kvasiniek SIHA-CRYAROME® sa
behom procesu výroby pravidelne
kontroluje vysoká kvalita výrobku.
Tieto skúšky zahŕňajú ako technické
kritériá funkčnosti, tak i potravinársku
nezávadnosť. Prísne kontroly sa ďalej prevádzajú priamo pred a behom
konečného balenia.
Informujeme Vás a radíme Vám podľa najlepšieho vedomia. Majte však pochopenie pre to, že tieto pokyny pri
rozmanitosti aplikácií, pracovných postupov, prevádzkových pomerov atď. nemôžu byť v každom prípade záväzné. Použitie v rozporu s určením vylučuje akékoľvek ručenie.
Kópia, i čiastočná, je dovolená len pri uvedení prameňa.
Download

Technická informácia