Technologický postup výroby vína
Každý vinár Čipera,
používa postup Lipera
Index
výroba bieleho vína
ošetrenie hrozna a rmutu
siha - pyrosulfid draselný
solfosteril 15%
opti white
sihazym uni
sihazym extro
lallzyme cuvee blanc
tannin s
odkalenie a krášlenie muštu
lallzyme c - max
sihazym claro
siha - gelatine tekutá
siha - optigel
siha - optisil
siha - gesil
zeposil
zekasil
siha - bevasil 30
siha - most bentonit g
divergan
siha - aktivkohle ge
siha actiliq ge
odkalenie muštu flotáciou
sihazym flot
siha - flotationsgelatine
ošetrenie odkaleného muštu
opti white
optiless
oakvin chips powder
oakvin chips rice
oakvin chips
becocel
rehydratácia kvasiniek
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 5
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
siha - speedferm
go-ferm
str. 6
str. 6
výživa kvasiniek
siha - gärsalz
siha - gärsalz plus
výživa plus
siha - proferm h + 2
siha - proferm plus
fermaid o
fermaid e blanc
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
kvasinky
siha, lalvin, uvaferm
siha, lalvin, uvaferm
siha, lalvin, uvaferm
siha, lalvin, uvaferm
ošetrenie dokvášajúceho vína
opti white
optiless
reduless
siha - panzym arome
sihazym a
lallzyme beta
biologické odbúrávanie kyselín
bactiferm
viniflora ch 11
viniflora ch 35
viniflora cine
lallzym lyso
batonáž vína
sihazym fine
lalvin ic 254
2
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4
ošetřenie mladého vína
sihazym fine str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 11
str. 12
bentonity
siha - ca-bentonit g
siha - aktivbentonit g
siha - puranit
siha - puranit uf
želatina, kremičitá soľ
siha - gelatine tekutá
siha - gelatine jemnozrnná
siha - gelatine rozpustná za studena siha - bevasil 30
špeciálne prípravky
siha - optigel
siha - optisil optisil plus
siha - gesil
zeposil
zekasil
divergan
huhnereiweiss vaječný bielok
siha - hausenblase prášková vyzina
hausenblase tekutá vyzina
siha - aktivkohle ge
noblesse
reduless
siha - aktivkohle ge
siha - kupfersulfát
optiless
úprava kyselín
siha - kalium-bi-carbonat
sihadex
siha - weinkalk special
siha - milchsaure 80%
siha - weinsaure l+
taniny a chipsy
tannin s
tannin gs
oakvin chips
viniblock
mini zig zag
ministave
ošetrenie vína pred fľašovaním
siha - pyrosulfit draselný solfosteril 15%
siha - gummi arabicum tekutá
siha - gummi arabicum prášková
siha - metaweinsäure
siha - ascorbinsäure siha - cellustab
cmc plus
siha - kaliumsorbat
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
výroba červeného vína
ošetrenie hrozna a rmutu
siha - pyrosulfid draselný
solfosteril 15%
nobrett inside
opti red
sihazym extro
sihazym uni
siha - tannin fc
tannin dr
siha - tannin mox
oakvin chips powder
oakvin chips rice
oakvin chips
rehydratácia kvasinek
siha - speedferm
siha go-ferm
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 15
str. 16
str. 16
výživa kvasiniek
siha - gärsalz
siha - gärsalz plus
výživa plus
siha - proferm h + 2
siha - proferm plus
fermaid o
kvasinky
siha, lalvin, uvaferm
siha, lalvin, uvaferm
biologické odbúravanie kyselín
bactiferm
viniflora oenos
viniflora ch 11
viniflora cine
viniflora ch 16
viniflora ch 35
lallzym lyso
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
str. 17
ošetrenie mladého vína
bentonity
siha - puranit
siha - puranit uf
želatina, kremičitá soľ
siha - gelatine tekutá
siha - gelatine jemnozrnná
siha - gelatine rozpustná za studena siha - bevasil 30
špeciálne prípravky
siha - optigel
siha - optisil
siha - optisil plus
siha - gesil
zeposil
zekasil
siha - divergan
huhnereiweiss vaječný bielok
siha - hausenblase prášková vyzina
hausenblase tekutá vyzina
siha - aktivkohle ge
siha - aktivkohle fa
siha - actiliq ge
siha - aktivkohle fa
siha - kupfersulfát
úprava kyselín
siha - kalium-bi-carbonat
sihadex
siha - weinkalk special
siha - milchsaure 80%
siha - weinsaure l+
taniny a chipsy
tannin s
tannin gs
tannin t
tannin ft
tannin qe
oakvin chips
viniblock
zig zag
mini zig zag
ministave
noblese
ošetrenie vína pred fľašovaním
siha - pyrosulfid draselný
solfosteril 15%
siha - gummi arabicum tekutá
siha - gummi arabicum prášková
siha - metaweinsäure
siha - kaliumsorbat
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 18
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 19
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
výroba sektu
príprava zákvasu
a ošetrenie základného vína
siha - gärsalz
siha - gärsalz plus
siha - tannin tekutý
siha - brillant tekutý
rehydratácia kvasiniek
siha - pyrosulfid draselný
kvasinky
siha, lalvin, uvaferm
filtrácia
becocel - buničina
becolite - perlit
becogur - kremelina
europor - filtračné dosky
becopad - filtračné dosky
beco - filtračné sviečky
3
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
str. 20
str. 21
str. 21
str. 21
str. 21
str. 22
str. 22
výroba bieleho vína
OŠETRENIE HROZNA A RMUTU
SIHA - PYROSULFID DRASELNÝ
Pyrosulfid draselný sa používa na sírenie rmutu, muštu a mladých vín.
Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 kg
SOLFOSTERIL 15%
Tekutý pyrosiričitan draselný sa používa prevažne na sírenie muštu a
mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy. Jedná sa o čistý SO2 bez N väzieb.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
OPTI WHITE
Biologický prípravok obsahujúci glutatión s vysokým antioxidačným
potenciálom. Podporuje plnosť chuti, sviežosť, eleganciu a zachováva stabilnú farbu. Podporuje ochranný účinok antioxidantov a
výrazne prispieva k aromatickej kvalite vína. Je vhodný pre ošetrenie
rmutu, muštu a mladého vína.
Dávkovanie: 30 - 40 g / 100 kg
SIHAZYM UNI
Univerzálny granulovaný enzým, zvyšuje výťažnosť muštu a zlepšuje
extrakciu aromatických látok. Doporučená teplota aplikácie od 15 °
C s dobou pôsobenia 2 až 4 hod
Dávkovanie: 2 - 4 g / 100 kg
SIHAZYM EXTRO
Granulovaný enzým vhodný k extrakcii hodnotných aromatických
látok a žiadúcich tanínov. Používa sa k macerácii rmutu za studena.
Doporučená teplota aplikácie od 8 ° C s dobou pôsobenia 2 až 6
hod
Dávkovanie: 2 - 4 g / 100 kg nad 12°C
Dávkovanie: 4 - 6 g / 100 kg nad 8°C
LALLZYME CUVEE BLANC
Granulovaný enzým vhodný k extrakcii hodnotných aromatických
látok a žiadúcich tanínov. Enzým má vedľajšiu beta-glukozidázovú
aktivitu pre väčšie uvoľnenie aromatických látok už pri lisovaní.
Doporučená teplota aplikácie od 12 ° C s dobou pôsobenia 1 až 4
hod
Dávkovanie: 2 - 3 g / 100 kg
TANNIN S
Tanín zo šupiek hrozna prispieva k biologickej stabilizácii.
Potláča oxidáciu a zvyšuje komplexnosť a ovocnosť vín.
Dávkovanie: 0,5 - 2 g / 100 kg
4
LALLZYME C - MAX
Granulovaný enzým pre šetrné odkalenie muštu do číreho stavu. Vysoká pektolytická aktivita, cielene odbúra pektínové látky. Doporučená
minimálna teplota aplikácie od 8 ° C s dobou pôsobenia 2 až 6 hod
Následná aplikácia bentonitu je možná min. po 2 hodinách.
Dávkovanie: 1 - 3 g / 100 L
SIHAZYM CLARO
Granulovaný enzým pre šetrné odkalenie muštu do číreho stavu.
Vysoká pektolytická aktivita, cielené odbúranie pektínových látok.
Doporučená minimálna teplota aplikácie od 8 ° C s dobou pôsobenia 2
až 6 hod Následná aplikácia bentonitu je možná min. po 2 hodinách.
Dávkovanie: 1 - 3 g / 100 L
SIHA - GELATINE tekutá
Tekutá želatína slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých
vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení nežiaducich
polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
SIHA - OPTIGEL
Tekutá želatína s kazeínom slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu
a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení
nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
SIHA - OPTISIL
Produkt na báze aktívnych kremičitanov a vyzieho mechúra k odstráneniu horkých tónov a nežiaducich trieslovín. Je vhodný predovšetkým
k odkaleniu muštu získaného lisovaním celého hrozna.
Dávkovanie: 10 - 30 g / 100 L
SIHA - GESIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP k šetrnému
odkalenie muštu do číreho stavu, znižuje hodnotu nežiaducich polyfenolov a trieslovín. Zachováva hodnotu aminokyselín, ktoré sa pozitívne
podieľajú na budúcej aróme vína.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEPOSIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP k šetrnému
odkalenie muštu do číreho stavu, znižuje hodnotu nežiaducich polyfenolov a trieslovín. Zachováva hodnotu aminokyselín, ktoré sa pozitívne
podieľajú na budúcej aróme vína.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEKASIL
Práškový prípravok na báze kazeínu, želatíny, silikátov a PVPP k šetrnému odkaleniu muštu do číreho stavu, znižuje hodnotu nežiaducich
polyfenolov a trieslovín. Zachováva hodnotu aminokyselín, ktoré sa
pozitívne podieľajú na budúcej aróme vína.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
SIHA - BEVASIL 30
Roztok kyseliny kremičitej o osobitnej čistote a aktivite, ktorý sa používa v kombinácii so želatínou alebo inými pozitívne nabitými krášliacimi
prípravkami ako zosilňovač sedimentácie.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 l
SIHA - MOST BENTONIT G
Bentonit určený na ošetrenie muštu. Má obzvlášť vysokú absorpčnú
schopnosť voči bielkovinám v mušte.
Dávkovanie: 50 - 100 g / 100 L
DIVERGAN
100% čistý PVPP. Jeho použitie je vhodné predovšetkým u muštov s
vysokým obsahom polyfenolov a oxidatívnych tónov. Dokáže zachrániť
aj úplne zoxidovaný mušt.
Dávkovanie: 5 - 50 g / 100 L
SIHA - AKTIVKOHLE Ge
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na tlmenie
pachových a chuťových vád v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L nahnitého hrozna
SIHA - ACTILIQ Ge
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na tlmenie
pachových a chuťových vád v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L nahnitého hrozna
ODKALENIE MUŠTU FLOTÁCIOU
SIHAZYM FLOT
Tekutý enzymatický preparát, ktorý rozkladá pektínové reťazce a
redukuje viskozitu hroznového muštu v priebehu čírenia alebo filtrácie.
Prípravok dokáže v priebehu 1 až 2 hodín depektinizovať mušt, čím
získame kompaktnejší podiel kalu.
Dávkovanie: 2 - 3 ml / 100 L
5
SIHA - FLOTATIONSGELATINE
Vysoko čistá potravinárska želatína k flotácii hroznového muštu a
ovocných štiav. Vysoká absorpčná schopnosť voči negatívne nabitým
trieslovinám a zbytkom pektínov.
Dávkovanie: 5 - 15 g / 100 L
výroba bieleho vína
ODKALENIE A KRÁŠLENIE MUŠTU
výroba bieleho vína
OŠETŘENIE ODKALENÉHO MUŠTU a KALOV
OPTI WHITE
Biologický prípravok obsahujúci glutatión s vysokým antioxidačným
potenciálom. Podporuje plnosť chuti, sviežosť, eleganciu a zachováva stabilnú farbu. Podporuje ochranný účinok antioxidantov a
výrazne prispieva k aromatickej kvalite vína. Je vhodný pre ošetrenie
rmutu, muštu a mladého vína.
Dávkovanie: 30 - 40 g / 100 L
OPTILESS
Deaktivované kvasinky s pozitívnym autolytickým správaním a
vysokou schopnosťou uvoľňovať polysacharidy. Napomáha zreniu
mladého vína, uvoľnené polysacharidy podporujú plnosť vína a
sladkastú dochuť.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 L
OAKVIN CHIPS POWDER
Barrique dubový prášok. Jedná sa o veľmi účinnú ochranu proti
oxidácii a to vďaka vysokému obsahu pozitívnych trieslovín a elagických tanínov z francúzskeho dubu. Elagické taníny vyväzujú kyslík
a preto mušt neoxiduje. Potláča vegetatívnu drsnú arómu. Poskytuje
stabilnú ovocnosť pre mušt a víno.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
OAKVIN CHIPS RICE
Barrique dubová ryža. Jedná sa o veľmi účinnú ochranu proti oxidácii a to vďaka vysokému obsahu pozitívnych trieslovín a elagických
tanínov z francúzskeho dubu. Elagické taníny vyväzujú kyslík a preto
mušt neoxiduje. Dáva plnosť a odrodový charakter vína.
Môže byť použitý pri fermentácii na samom začiatku kvasenia.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 100 - 250 g / 100 kg
OAKVIN CHIPS
Barrique dubové čipsy sú základným riešením z produktov konvekčného vypaľovania dubu. Chipsy sú odporúčané pre dozrievanie vín.
Ľahké dávkovanie a rýchlosť účinku je zrejmé za niekoľko týždňov.
Elagické triesloviny produktu prispievajú k zloženiu vín, zlepšuje ich
štruktúru a komplexnosť, zatiaľ čo uvoľnenie polysacharidov vytvára
príjemný pocit sladkosti.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
BECOCEL 2000
Celulóza technologicky upravená pre filtráciu kalov.
Dávkovanie: 3 kg / 100 L kalov
REHYDRATÁCIA KVASINIEK
SIHA - SPEEDFERM
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 L
GO-FERM
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 L
VÝŽIVA KVASINIEK
SIHA - GÄRSALZ
Základná výživná soľ pre rozmnožovanie kvasiniek a dokonalé
prekvasenie.
Dávkovanie: 3 × 20 g / 100 L
SIHA - GÄRSALZ PLUS
Obohatená výživná soľ (vitamín B1, celulóza) pre rozmnožovanie
kvasiniek a dokonalé prekvasenie.
Dávkovanie: 3 × 20 g / 100 L
VÝŽIVA PLUS
Kombinovaná výživná soľ obsahujúca dusíkaté látky, vitamíny,
minerálne látky a steny kvasinkových buniek.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
SIHA - PROFERM H + 2
Kombinovaná výživná soľ obsahujúca dusíkaté látky, vitamíny,
minerálne látky a steny kvasinkových buniek.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
6
SIHA - PROFERM PLUS
Optimalizovaná výživná soľ, ktorá obsahuje dve formy dusíkatých
látok, steny kvasinkových buniek, potrebné vitamíny, minerálne
látky, steroly a mastné kyseliny.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
FERMAID O
Výživa kvasiniek pre alkoholové kvasenie pri výrobe vína. Neobsahuje žiadne anorganické zdroje dusíka. Je to 100% prírodný prípravok
zo stien kvasinkových buniek. Obsahuje pre kvasinky prístupné
aminokyseliny, peptidy a vitamíny. Silnejšia tvorba arómy.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
FERMCONTROL BIO
Biologická výživa u kvasiniek podporuje produkciu glutationu.
Dávkovanie: 2 × 15 - 20 g / 100 L
FERMAID E BLANC
Vyvážená kombinácia organických a anorganických zdrojov dusíka,
obsahuje arginín, aminokyseliny, peptidy a vitamíny. Okrem iného je
vhodná pre kvasenie za studena.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
Názov
Dávkovanie
Aróma
Kvasenie
SIHA
AKTIVHEFE 3
Sach. cerevisiae
Veltlínské zelené,
Rizling vlašský,
Silvánske zelené,
Müller Thurgau,
Veltlínské č. skoré,
rosé vína
15 – 20 g/hl,
40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Ovocná až neutrálna aróma,
zachová odrodový charakter
Prednostne mušty s
vyváženým obsahom živín,
kvasenie:
15 - 22 ° C
SIHA
AKTIVHEFE 7
Sach. cerevisiae
Rizling rýnský,
Rizling vlašský,
Tramín červený,
Pálava, Sauvignon,
Neuburg, muškátové
odrody.
15 – 20 g/hl,
30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Kvasinky štiepia terpény,
podporujú odrodovu arómu
ako napr tropické ovocie,
ananás a citrus
Rýchly rozkvas, malá
tvorba peny, pri kvasení
vzniká minimálne množstvo
acetaldehydu, H2S, SO2
kvasenie: 15-20 °C
SIHA
CRYAROME®
Sach. cerevisiae
Rizling rýnský, Müller
Thurgau, Sauvignon,
aromatické a rosé
vína
15 – 20 g/hl, pri teplotách
pod 15 °C zvyšte dávku
najmenej o 5 g/hl
Vytvára výrazne korenisté,
svieže a aromatické vína
Chladnomilné kvasinky,
velmi rýchly rozkvas,
spoľahlivé kvasenie
za studena a tolerancia
alkoholu 16 % obj. kvasenie:
12-20°C
SIHA
VARIOFERM®
Sach. cerevisiae
Chardonnay,
Rulandské biele,
Rulandské šedé
15 – 20 g/hl,
30 g/hl za za nepriaznivých
podmienok
Vďaka kombinácii troch
kvasinkových kmeňov
zaisťujú širšiu variáciu a
prirodzenú rozmanitosť
arómy
Rýchly rozkvas, malá tvorba
peny, pomalší priebeh
kvasenia. Vhodné pre
výrobu vín so zvyškovým
cukrom kvasenie: 16-22 °C
SIHAFERM
ELEMENT
Rizling, Rulandské
šedé, Rulandské
biele, Chardonnay
15 – 20 g/hl,
30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Malá tvorba ovocných
esterov, silná tvorba
monoterpénov
Stredná potreba živín
pre kvasinky, spoľahlivé
prekvasenie pri teplote
18-20 °C
Aróma z kvasenia
zastudena, intenzívne
ovocné estery („ľadový
bonbón“)
Rýchly a výrazný rozkvas
pri teplote kvasenie okolo
12 ° C, stredná až vysoká
spotreba živín, tolerancia
voči alkoholu do 15%
obj, spoľahlivé konečné
prekvasenie
SIHAFERM FRIO
7
Vhodné najmä pre
Chardonnay,
Silvánské zelené,
Rizling
20 – 25 g/hl, 30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
LALVIN EC 1118
Sach. bayanus
Chardonnay,
Rulandské biele,
Rulandské šedé
20 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
U tichých vín sa zvýrazňuje
citrusová aróma, u sektu
skôr aróma zelených jabĺk
až po vegetativné vône
Kmeň so silným kvasením,
ktorý je aktívny aj za
tých najnepriaznivejších
podmienok, kvasí aj pri
nízkych teplotách, kvasenie:
13-18 ° C je vhodná pre
zastavené kvasenie
LALVIN S6U
Sach. uvarum
Špeciálne použitie
u vín chudobných
na extrakt, vína
z chladnejšieho
podnebia, ktoré je
potrebné vylepšiť a
pri ktorých možno
očakávať nízky
bezcukrový extrakt,
vhodná pre všetky
odrody!
20 – 25 g/hl, 45 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Tvorba jemného odrodovo
typického buketu. Vytvára o
1-2 g / l viac glycerínu ako
ostatné kvasinky
Rýchly rozkvas, ale s
miernejším prekvasením
šetriacim arómu.
kvasenie: 16-18 °C
výroba bieleho vína
KVASINKY
výroba bieleho vína
8
Názov
Vhodné najmä pre
Dávkovanie
Aróma
Kvasenie
CROSS
EVOLUTION
Sach. cerevisiae
Rulandské šedé,
Rulandské biele,
Sauvignon, Tramín
červený a rosé vína
20 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Intenzívna ovocná a
vegetatívna aróma s
príjemným mouthfeel
(plnosť chuti)
Isté kvasenie s vysokou
toleranciou voči alkoholu
15% obj
SIHA
WHITEAROME
Sach. cerevisiae
Vytvára intenzívnu
arómu tropického
ovocia
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Podporuje tvorbu ovocnej
arómy žltý melón, banán
podporiť strednou dávkou
živných solí. kvasenia:
18-20 ° C
SIHA PURE
NATURE
SIHA PURE
Sach. cerevisiae
SIHA NATURE
Všetky odrody
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Výrazne podporuje
„TERROIR“ a odrodový
charakter, výrazná aróma
s dlhodobým zrecím
potenciálom.
Riadené spontánne
kvasenie, dobrý stupeň
prekvasenia
18 – 20 °C
UVAFERM SVG
Sach. cerevisiae
Sauvignon,
Rulandské šedé,
Veltlínské zelené,
Rizling rýnský, Müller
Thurgau
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Tvorba ovocného buketu s
citrusovými a korenistými
tónmi. Egreše, broskyne,
čierne ríbezle
Dobre kvasí, rýchle
prekvasenie až do
16 obj% alkoholu, kvasenie:
15 - 24 ° C
UVAFERM GHM
Sach. cerevisiae
Rizling rýnsky, Rizling
vlašský, Rulandské
biele
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vhodné na školenie
„SUR LIE“
Nízka spotreba živín,
dobrý stupeň prekvasenia,
kvasenie: 17-21 ° C
LALVIN V1116
Sach. cerevisiae
Irsay Oliver, Müller
Thurgau, Veltlínské
zelené, rosé vína
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Pre skoré odrody, tvoria
dlhotrvajúcu sviežu arómu
Nízka spotreba živín, rýchly
rozkvas a prekvasenie,
kvasenie: 14 - 25 ° C
LALVIN ICV D21
Rizling rýnsky, Müller
Thurgau, muškátové
odrody i rosé vína
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Podporujú vždy odrodový
charakter, pričom nezmenia
typickú vôňu odrody.
Vynikajúce vlastnosti
pre studené kvasenie,
miernejší priebeh kvasenia
a malá tvorba nežiaducich
vedľajších produktov.
Kvasenie : 15-25 °C
LALVIN
RHONE 4600
Sach. cerevisiae
Špeciálne kvasinky
na rosé vína
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Zvýrazňuje chuť a arómu u
rosé vín
Pomalý rozkvas, stredne
pomalé kvasenie, kvasenie:
15 - 25 ° C
LALVIN C
Sach. bayanus
Všetky odrody
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Kvasenie základných vín na
sekt, výborná sedimentácia
po dokvasení
Rýchle prekvasenie, vysoká
tolerancia na alkohol,
kvasenie:
15 - 30 ° C
UVAFERM BC
Sach. cerevisiae
Všetky odrody
15 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Ovocný typ arómy
zachováva odrodový
charakter.
Plynulé kvasenie s dobrým
rozkvasom, kvasenie: 15-22
°C
LALVIN R 2
Sach. bayanus
Tramín červený,
Pálava, Sauvignon,
Müller Thurgau,
muškátové odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vhodné pre aromatické
odrody. Podporují arómu
broskyne, ruže a manga.
Chladnomilné kvasinky
plynulé kvasenia, vhodné
pre mušty o vysokej
cukornatosti. Toleruje nízke
teploty, kvasenie: 12-22 ° C
LALVIN D 47
Sach. cerevisiae
Rulandské biele,
Rulandské šedé,
Chardonnay, rosé
vína
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Produkuje vína
stredomorského typu a
jemnú ovocnú arómu.
Rýchly rozkvas a priebeh
kvasenia,
kvasenie: 17-20 ° C
9
Vhodné najmä pre
LALVIN RHST
Sach. cerevisiae
Rizling rýnský, Müller
Thurgau
LALVIN QA 23
Sach. cerevisiae
LALVIN OPALE
Dávkovanie
Aróma
Kvašenie
15 – 20 g/hl
40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Zachováva vynikajúce
rizlingové štruktúry,
korenistý odrodový buket.
Kvetnaté, lipové arómy.
Rýchly rozkvas, šetrné
kvasenia s malou tvorbou
peny, kvasenie: 15-22 ° C
Müller Thurgau,
Sauvignon, Aurelius,
muškátové odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vhodná pre svieže biele vína
s dôrazom na ovocnosť.
Aróma jabĺk a citrusov.
Veľmi dobré vlastnosti
pri kvasení za studena
s dobrým rozkvasom,
kvasenie: 14-18 ° C
Sauvignon,
Chardonnay, školenie
ružových vín
25 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Intenzívna a komplexná
ovocná aróma, malá tvorba
zelených aróm
Veľmi dobrý rozkvas,
stredná potreba živín, malá
tvorba SO2, odbúranie
kyseliny jablčnej o 0,1-0,4 g
/ l, kvasenie: 18-20 ° C
LALVIN V 1116
Irsay Oliver, Müller,
Thurgau, Veltlínské
zelené, rosé vína, pre
skoré odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Tvorí dlhotrvajúcu sviežu
arómu
Dobré vlastnosti kvasenia
zastudena, nízka spotreba
živín, rýchlo vytláča divoké
kvasinky a baktérie,
dobrý výkon kvasenia i pri
vysokej koncentrácii cukru,
kvasenie: 15 - 25 ° C
UVAFERM CM
Sach. cerevisiae
Všetky odrody
a rmuty
20 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vyložene univerzálne
kvasinky, vytvára ovocné a
elegantné vína
Krátka, silná fáza rozkvasu,
rýchle a úplné prekvasenie
do ca. 13% obj, kvasenie:
18-24 ° C
UVAFERM CEG
Sach. cerevisiae
Rizling rýnský,
Veltlínské zelené,
Müller Thurgau
20 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Aróma vzniknutá kvasením
potlača typickú petrolejovú
vôňu Rizlingu, vyvážená
ovocná aróma, ananás,
broskyňa
Pomalé kvasenie, najmä u
muštu bohatého na cukor,
kvasenia: 17-22 ° C
UVAFERM CS2
Sach. cerevisiae
Tramín červený,
Pálava, Sauvignon,
muškátové odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vyvíja vyložene svieže
typy vína s výraznými
citrusovými vôňami
Stredná doba rozkvasu a
stredná rýchlosť kvasenia,
pri nižšej teplote má sklon
k tvorbe prchavých kyselín,
kvasenie: 13-17 ° C
UVAFERM 228
Sach. cerevisiae
Tramín červený,
Neuburg, Kerner,
muškátové odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vytvára vína s výrazným
odrodovým charakterom
Rýchly rozkvas, pomalé
konečné prekvasenie,
šetrné kvasenie s malou
tvorbou peny, kvasenie:
16-22 ° C
výroba bieleho vína
Názov
výroba bieleho vína
10
Názov
UVAFERM SLO
Sach. bayanus
ENOFERM T306
Sach. cerevisiae
DUO RYZLINK
Vhodné najmä pre
Dávkovanie
Aróma
Kvasenie
Rulandské biele,
Rulandské šedé, Rizling
rýnský, Neuburg, Kerner,
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Biele vína s arómou po
broskyniach a marakuji
Isté a plynulé konečné
prekvasenie, kvasenie:
16-24 ° C
Tramín červený, Muškát
moravský, Sauvignon
20 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Moderný typ bieleho vína
s výrazným odrodovým
charakterom
Plynulé kvasenie
sprevádza silné
uvoľnenie terpénových
látok, kvasenie: 18-20
°C
Biele vína s ovocnou
chuťou a dobre
vyváženou kyselinkou
Inovatívny koncept
k skorému zahájeniu
BOK, žiadne negatívne
účinky na kvasenie,
bez tvorby prchavých
kyselín
Rizlingové kvasinky a
BOK štartovacia kultúra
fermentačná sada
na 25 hl
OPTI WHITE
Biologický prípravok obsahujúci glutatión s vysokým antioxidačným
potenciálom. Podporuje plnosť chuti, sviežosť, eleganciu a zachováva
stabilnú farbu. Podporuje ochranný účinok antioxidantov a výrazne
prispieva k aromatickej kvalite vína. Je vhodný pre ošetrenie rmutu,
muštu a mladého vína.
Dávkovanie: 30 - 40 g / 100 L
OPTILESS
Deaktivované kvasinky s pozitívnym autolytickým správaním a
vysokou schopnosťou uvoľňovať polysacharidy. Napomáha zreniu
mladého vína, uvoľnené polysacharidy podporujú plnosť vína a
sladkastú dochuť.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 L
SIHA - PANZYM AROME
Enzým pre štiepenie terpénov, podporuje odrodovo typickú arómu.
Doporučená teplota aplikácie od 15 ° C s dobou pôsobenia
10 až 30 dní. Aktivitu enzýmu je nutné zastaviť bentonitom
(20 g/100 l).
Dávkovanie: 5 g / 100 L
SIHAZYM A
Enzým pre štiepenie terpénov, podporuje odrodovo typickú arómu.
Doporučená teplota aplikácie od 15 ° C s dobou pôsobenia
10 až 30 dní. Aktivitu enzýmu je nutné zastaviť bentonitom
(20 g/100 l).
Dávkovanie: 5 g / 100 L
LALLZYME BETA
REDULESS
Biologický prípravok na báze kvasinkových stien, ktorý
zvýrazňuje odrodový charakter arómy vína. Redukuje sulfátové
väzby a sírkové tóny.
Dávkovanie: 15 - 30 g / 100 L
Enzým pre štiepenie terpénov, podporuje odrodovo typickú arómu.
Doporučená teplota aplikácie od 15 ° C s dobou pôsobenia
10 až 30 dní. Aktivitu enzýmu je nutné zastaviť bentonitom
(20 g/100 l).
Dávkovanie: 5 g / 100 L
BIOLOGICKÉ ODBÚRAVANIE KYSELÍN
BACTIFERM
Obsahuje esenciálne živiny zlepšujúce aktivitu baktérií.
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl
VINIFLORA CH 11
Kmeň vhodný pre biele, červené a rosé vína o nízkej teplote a pH
tolerancia SO2: voľný SO2 do 20 mg / celkový SO2 do 30 mg / l
obsah alkoholu: do 12% obj • teplota:> 14 ° C • hodnota pH:> 2,9
Dávkovanie: 1 balenie / 25 hl
VINIFLORA CH 35
Kmeň vhodný pre biele, červené a rosé vína s vyšším obsahom SO2
vysoká malolaktické aktivita • vhodné pre simultánne očkovanie
tolerancia SO2: voľný SO2 do 35 mg / la celkový SO2 do 60 mg / l
obsah alkoholu: do 13,5% obj • teplota:> 15 ° C • hodnota pH:> 3,0
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl, 25 hl, 250 hl
VINIFLORA CINE
Kmeň neodburáva v hroznovom mušte a vo víne prirodzene sa
vyskytujúcu kyselinu citrónovú na diacetyl, kyselinu octovú alebo
2,3-bután-diol.
• Tolerancia SO2: voľný SO2 do 20 mg / la celkový SO2 do 40 mg / l
• obsah alkoholu: do 14,5% obj
• teplota:> 17 ° C • hodnota pH:> 3,2
Dávkovanie: 1 bal / 25 hl
LALLZYM LYSO
Stabilizuje mušt a mladé víno ​​voči bakteriálnej činnosti.
Dávkovanie: 15 - 50 g / 100 L
BATONÁŽ VÍNA
SIHAZYM FINE
Granulovaný enzým pre lepšiu extrakciu manoproteínov zo stien kvasinkových buniek, s vedľajšou aktivitou Beta-glukanáza. Zvýšený pocit
v ústach (mouthfeel) vín, väčšiu komplexnosť.
Dávkovanie: 3 - 5 g / 100 l
11
LALVIN IC 254
Kvasinka, ktorá sa aplikuje priamo bez rehydratácie. Pôsobením
enzýmu SYHAZYM FINE uvoľňuje do vína dôležité manoproteíny, ktoré
zvýrazňujú štruktúru a plnosť vína. Doba pôsobenia: 2 až 4 týždne pri
teplote 15 ° C. Víno miešame 3 × týždenne.
Dávkovanie: 50 - 70 g / 100 L
výroba bieleho vína
OŠETRENIE DOKVÁŠEJÚCEHO VÍNA
výroba bieleho vína
OŠETRENIE MLADÉHO VÍNA
SIHAZYM FINE
Produkt na báze aktívnych kremičitanov a vyzieho mechúra k odstráneniu horkých tónov a nežiaducich trieslovín.
Dávkovanie: 10 - 30 g / 100 L
BENTONITY
Nový prípravok k harmonizácii vína na báze aktívnych kremičitanov,
vyzieho mechúra a PVPP na odstránenie silne horkých tónov.
Dávkovanie: 5 - 15 g / 100 L
SIHA - CA-BENTONIT G
Granulovaný vápenatý bentonit. Vhodný pre biele a rosé vína.
Dávkovanie: 50 - 200 g / 100 L
SIHA - AKTIVBENTONIT G
Granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Vhodný pre biele a rosé vína.
Dávkovanie: 50 - 200 g / 100 L
SIHA - PURANIT
Granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Vhodný pre biele, rosé a
červené vína.
Dávkování: 50 - 200 g / 100 L
SIHA - PURANIT UF
Špeciálny práškový sodno-vápenatý bentonit. Vhodný pre biele,
rosé a červené vína. Bentonit s vysokou adsorpčnou schopnosťou.
Dávkovanie: 25 - 150 g / 100 L
ŽELATÍNA, KREMIČITÁ SOĽ
SIHA - GELATINE tekutá
Tekutá želatína, slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých
vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení nežiaducich
polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravého hrozna
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnitého hrozna
SIHA - GELATINE jemnozrnná
Jemnozrnná želatína, slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a
mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení
nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 5 – 30 g / 100 L
SIHA - GELATINE rozpustná za studena
Veľmi ľahko rozpustná želatina s vysokým bloomovým číslom.
Slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých vín. Zosilňuje
sedimentáciu kalov pri súčasnom znížení nežiadúcich polyfenolov a
trieslovín.
Dávkovanie: 5 - 30 g / 100 L
SIHA - BEVASIL 30
Roztok kyseliny kremičitej o zvláštnej čistote a aktivite, ktorý sa
používa v kombinácii so želatínou alebo inými kladne nabitými
krášliacimi prípravkami ako zosilňovač sedimentácie.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L
ŠPECIÁLNE PRÍPRAVKY
SIHA - OPTIGEL
12
SIHA - OPTISIL
Granulovaný enzým pre zlepšenie filtrácie vína vyrobeného z nahnitého hrozna. Cielene podporuje odbúravanie látok brzdiacich filtráciu
ako sú glukány a ďalšie polysacharidové komplexy.
Dávkovanie: 3 - 5 g / 100 L
Tekutá želatína s kazeínom slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu
a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení
nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
OPTISIL PLUS
SIHA - GESIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP. Znižuje hodnotu nežiaducich polyfenolov a trieslovín. Odstráni aj starinkové tóny u
starších vín a ochráni víno pred vysokou farbou.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEPOSIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP. Znižuje hodnotu nežiaducich polyfenolov a trieslovín. Odstráni aj starinkové tóny u
starších vín a ochráni víno pred vysokou farbou.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEKASIL
Práškový prípravok na báze kazeínu, želatíny, silikátov a PVPP k
šetrnému odkalenie muštu do číreho stavu, znižuje hodnotu nežiaducich polyfenolov a trieslovín. Zachováva hodnotu aminokyselín, ktoré
sa pozitívne podieľajú na budúcej aróme vína.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
DIVERGAN
100% čistý PVPP. Jeho použitie je vhodné predovšetkým u vín s vysokým obsahom polyfenolov a oxidatívnych tónov. Dokáže zachrániť
aj úplne zoxidované víno.
Dávkovanie: 5 - 80 g / 100 L
FERMCONTROL CLEAR UP
Výrazne zníži obsah prchavých fenolov napríklad brettanomyces
(odstraňuje konský pach).
Dávkovanie: 10 - 40 g / 100 L
HUHNEREIWEISS vaječný bielok
Práškový bielok z čerstvých slepačích vajec vyrobený za veľmi
šetrného sušenia. Vysoký účinok na senzoricky negatívne triesloviny
vo víne.
Je vhodný pre červené i biele vína.
Dávkovanie: 5 - 20 g / 100 L
SIHA - HAUSENBLASE prášková vyzina
Biela vysoko čistá granulovaná vyzina. Harmonizuje triesloviny a
slúži na čírenie mladého vína. Veľmi účinné čírenie vín pri použití
tých najnižších aplikačných dávok.
Dávkovanie: 0,5 - 2,5 g / 100 L
HAUSENBLASE tekutá vyzina
Špeciálne upravený vyzí mechúr. Harmonizuje triesloviny a slúži na
čírenie mladého vína. K rýchlejšiemu číreniu môžete pridať BEVASIL
30 v pomere 1:1. Krášlenie bentonitom je možné až po 6 hodinách.
Dávkovanie: 50 - 100 ml / 100 L
REDULESS
Biologický prípravok na báze kvasinkových stien, ktorý
zvýrazňuje odrodový charakter arómy vína. Redukuje sulfátové
väzby a sírkové tóny.
Dávkovanie: 15 - 30 g / 100 L
SIHA - AKTIVKOHLE GE
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na adsorpciu
pachových a chuťových vád v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L
SIHA - AKTIVKOHLE FA
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na korektúru
farebných chýb v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L
SIHA - KUPFERSULFÁT
Vysoko čistý síran meďnatý, vybraný špeciálne pre použitie vo
vinárstve. Používa sa na odstránenie nežiadúcej arómy po sirke a
podobnej arómy u mladých vín.
Dávkovanie: 0,1 - 1,5 g / 100 L
OPTILESS
Deaktivované kvasinky s pozitívnym autolytickým správaním a vysokou schopnosťou uvoľňovať polysacharidy. Napomáha zreniu mladého
vína, uvolnené polysacharidy podporujú plnosť vína a sladkastú
dochuť.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 L
ÚPRAVA KYSELÍN
SIHA - KALIUM-BI-CARBONAT
Uhličitan draselný k odkysleniu muštu a vína. Používa sa k jednoduchému odkyseleniu, tedy k odstráneniu, kyseliny vínnej. Výhodou je
možnosť pridať přípravok do už filtrovaného vína.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHADEX
Špeciálny prípravok k podvojnému odkysleniu muštu a mladého vína.
Doporučujeme používať u vín s vysokým obsahom kyseliny jablčnej.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHA - WEINKALK SPECIAL
Uhličitan vápenatý k odkysleniu muštu a vína. Používa sa k jednoduchému odkysleniu, teda k odstráneniu kyseliny vínnej.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHA - MILCHSAURE 80%
Biologicky získaná organická kyselina. Vyznačuje sa vysokou čistotou.
Obsah kyseliny mliečnej predstavuje 80%. Výhodou je možnosť pridať
prípravok do už filtrovaného vína.
Dávkovanie: podľa potreby
13
SIHA - WEINSAURE L+
Prírodná kyselina vínna, vyznačuje sa vysokou čistotou a je špeciálne
vybrané pre použitie pri výrobe vína.
Dávkovanie: podľa potreby
TANINY A CHIPSY
TANNIN S
Tanín zo šupiek hrozna, prispieva k biologickej stabilizácii.
Potláča oxidáciu a zvyšuje komplexnosť a ovocnosť vín.
Dávkovanie: 0,5 - 1 g / 100 L
TANNIN GS
Tanín zo šupiek hrozna, prispieva k biologickej stabilizácii.
Potláča oxidáciu a zvyšuje komplexnosť a ovocnosť vín.
Dávkovanie: 0,5 - 1 g / 100 L
OAKVIN CHIPS
Barrique dubové čipsy sú základným riešením z produktov konvekčného vypaľovania dubu. Chipsy sú odporúčané pre dozrievanie vín. Ľahké
dávkovanie a rýchlosť účinku je zrejmé za niekoľko týždňov.
Elagické triesloviny produktu prispievajú k zloženiu vín, zlepšuje ich
štruktúru a komplexnosť, zatiaľ čo uvoľnenie polysacharidov vytvára
príjemný pocit sladkosti.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
VINIBLOCK
Je ekonomický a praktický spôsob, ako zvýšiť kontakt vína s drevom
suda. Skladá sa z infúzneho pletiva s dubovými kockami, ktoré môžu
byť zavedené do každej nádoby bez ohľadu na jej veľkosť a kapacitu.
Prispieva k výraznému zlepšeniu štruktúry a komplexnosti, k zlepšeniu
farieb, vôni a chuti zvyčajne spojených so zrením v dreve.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: dle potreby
ZIG ZAG
Renovácia sudov pomocou ZIG ZAG paličiek vložených do suda. Tento
systém pre obnovu suda predlžuje životnosť s jedným alebo i dvoma
výrobnými cyklami. Alternatívny produkt, ktorý zvyšuje životnosť suda
sa odporúča pre vysoko kvalitné vína.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Dávkovanie:
32 palíc v 16-tich pároch renovuje 50% suda.
16 palíc v 8-mich pároch renovuje 25% suda.
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
MINI ZIG ZAG
Dávkovanie:
26 palíc v 13-tich pároch renovuje 25% suda.
18 palíc v 9-tich pároch renovuje 16,5% suda.
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
výroba bieleho vína
NOBLESSE
Biologický prípravok na báze kvasinkových stien.
Zintenzívňuje štruktúru, pocit plnosti v ústach a následné zaoblenie
chuti. Obaľuje drsné drevité tóny vo vínach, ktoré zreli v drevených
sudoch.
Dávkovanie: 30 - 50 g / 100 L
výroba bieleho vína
SHORTSTAVE - MINISTAVE
Dubové dosky majú podobný vplyv na víno ako predchádzajúca
alternatíva. Podporuje intenzívnu arómu, chuť a sviežu ovocnosť.
Vynikajúca flexibilita umožňuje miešanie rôznych dubov, úrovne
vypaľovania s vyššou kontaktnou plochou dreva. Odporúčajú sa
pre kvalitné vína, ktoré potrebujú elegantné a rýchle dozretie dreva
ukladaním do rôznych nádob s vínom.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, Európske ALEBO americký
Ekvivalencia vypálením Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálením AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Miera kontaktu drevo - víno​​: Vo výške 100% je počítané na štandardný 225 litrov sud s celkovou plochou kontaktu 2,06 m2 čiže 109,22
litra/m2
Jeden kus ministave: 950 x 80 x 5 mm = 0,11 m2
VINITANNIN W
Zo šupiek bieleho hrozna, ktorý zvyšuje odolnosť muštu pred oxidáciou, optimalizuje aromatickú stabilitu a komplexnosť muštu a vína.
Dávkovanie: 1 - 5 g / 100 L
OŠETRENIE VÍNA PRED FĽAŠOVANÍM
SIHA - PYROSULFID DRASELNÝ
Pyrosulfid draselný sa používa prevažne na sírenie rmutu, muštu a
mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
SIHA - METAWEINSÄURE
Vysoko čistá esterifikovana kyselina metavínna.
Slúži k stabilizácii proti vypadávaniu vínneho kameňa vo fľašiach.
Dávkovanie: 10 g / 100 L
SIHA - ASCORBINSÄURE
SOLFOSTERIL 15%
Tekutý pyrosiričitan draselný sa používa prevažne na sírenie muštu a
mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy. Jedná sa o čistý SO2 bez N väzieb.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
SIHA - GUMMI ARABICUM tekutá
30% tekutá arabská guma na zamedzenie vzniku kryštalických
a kovových zákalov.
Dávkovanie: 50 - 150 g / 100 L
SIHA - GUMMI ARABICUM prášková
Mikrofiltrovaná 100% prášková arabská guma pre stabilizáciu vín.
Zlepšuje pocit v ústach a harmonizuje víno s​​ vysokým obsahom
kyselín a alkoholu.
Dávkovanie: 10 - 30 g / 100 L
14
Vysoko čistý produkt - vitamín C, ktorý je určený pre ochranu vína
vo fľašiach proti oxidácii. Stabilizuje arómu a chuť.
Dávkovanie: 3 - 6 g / 100 L
SIHA - CELLUSTAB
5% roztok carboxymetylcelulózy (CMC) slúži k dlhodobej stabilizácii
vína proti vypadávaniu vínneho kameňa vo fľašiach.
Dávkovanie: 100 - 200 g / 100 L
CMC PLUS
21% roztok carboxymetylcelulózy slúži k dlhodobej stabilizácii vína
proti vypadávaniu vínneho kameňa vo fľašiach.
Dávkovanie: 25 - 50 g / 100 L
SIHA - KALIUMSORBAT
Sorban draselný brzdí rast kvasiniek a plesní.
Zabraňuje rozkvaseniu vína vo fľašiach.
Dávkovanie: podľa platnej legislatívy
SIHA - PYROSULFID DRASELNÝ
Pyrosulfid draselný sa používa prevažne na sírenie rmutu, muštu
a mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča
nežiaduce mikroorganizmy.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 kg
SOLFOSTERIL 15%
Tekutý pyrosiričitan draselný sa používa prevažne na sírenie muštu a
mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy. Jedná sa o čistý SO2 bez N väzieb.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
NOBRETT INSIDE
Efektívny prostriedok v boji proti Brettanomyces
Dávkovanie: 4 - 10 g / 100 kg
OPTI RED
Biologický prípravok obsahujúci polysacharidy podporujúci stabilizáciu
farbiva, mohutnosť chuti a eleganciu. Podporuje účinok tanínov.
Dávkovanie: 30 - 40 g / 100 kg
SIHAZYM EXTRO
Granulovaný enzým vhodný na extrakciu farbív, hodnotných chuťových
látok a žiadúcich tanínov. Doporučená teplota aplikácie od 8 ° C.
Dávkovanie: 3 - 4 g / 100 kg
SIHAZYM UNI
Univerzálny granulovaný enzým. Zvyšuje výťažnosť farbív a zlepšuje
extrakciu žiaducich tanínov. Doporučená teplota aplikácie od 15 ° C.
Dávkovanie: 2 - 4 g / 100 kg alebo 4 - 6 ml / 100 kg
SIHA - TANNIN FC
Tanín do rmutu, stabilizuje farbivá a podieľa sa na senzorickej harmónii. Vína sú stabilnejšie a komplexnejšie.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 kg
TANNIN DR
Tanín do rmutu, stabilizuje farbivá a podieľa sa na senzorickej harmónii. Vína sú stabilnejšie a komplexnejšie.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 kg
SIHA - TANNIN MOX
Tanín do rmutu podporujúci mikrooxidáciu. Má rovnakú štruktúru ako
taníny obsiahnuté v hrozne, ale bez ich negatívnych organoleptických
vlastností (horkosť). Výrazne stabilizuje farbivá a vína sú plnšie a
zaoblenejšie.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 kg
15
OAKVIN CHIPS POWDER
Barrique dubový prášok. Jedná sa o veľmi účinnú ochranu proti oxidácii a to vďaka vysokému obsahu pozitívnych trieslovín a elagických
tanínov z francúzskeho duba. Elagické taníny vyväzujú kyslík a preto
mušt neoxiduje. Potláča vegetatívnu drsnú arómu. Poskytuje stabilnú
ovocnosť pre mušt a víno.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
OAKVIN CHIPS RICE
Barrique dubová ryža. Jedná sa o veľmi účinnú ochranu proti oxidácii
a to vďaka vysokému obsahu pozitívnych trieslovín a elegických tanínov z francúzskeho duba. Elagické taníny vyväzujú kyslík a preto mušt
neoxiduje. Dáva plnosť a odrodový charakter vína.
Môže byť použitý pri fermentácii na samom začiatku kvasenia.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 100 - 250 g / 100 kg
OAKVIN CHIPS
Barrique dubové čipsy sú základným riešením z produktov konvekčného vypaľovanie duba. Chipsy sú odporúčané pre dozrievanie vín. Ľahké
dávkovanie a rýchlosť účinku je zrejmé za niekoľko týždňov.
Elagické triesloviny produktu prispievajú k telu vín, zlepšuje ich
štruktúru a komplexnosť, zatiaľ čo uvoľnenie polysacharidov vytvára
príjemný pocit sladkosti.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
výroba červeného vína
OŠETRENIE HROZNA A RMUTU
výroba červeného vína
REHYDRATÁCIA KVASINIEK
SIHA - SPEEDFERM
SIHA - GO-FERM
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o
vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 l
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o
vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 l
VÝŽIVA KVASINIEK
SIHA - GÄRSALZ
SIHA - PROFERM H + 2
Základná výživná soľ pre rozmnožovanie kvasiniek a dokonalé prekvasenie.
Dávkovánie: 3 × 20 g / 100 l
SIHA - GÄRSALZ PLUS
Kombinovaná výživná soľ obsahujúca dusíkaté látky, vitamíny, minerálne látky a steny kvasinkových buniek.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 l
SIHA - PROFERM PLUS
Obohatená výživná soľ (vitamín B1, celulóza) pre rozmnožovanie
kvasiniek a dokonalé prekvasenie.
Dávkovanie: 3 × 20 g / 100 l
VÝŽIVA PLUS
Kombinovaná výživná soľ obsahujúca dusíkaté látky, vitamíny, minerálne látky a steny kvasinkových buniek.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 L
Optimalizovaná výživná soľ, ktorá obsahuje dve formy dusíkatých
látok, steny kvasinkových buniek, potrebné vitamíny, minerálne látky,
steroly a mastné kyseliny.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 l
FERMAID O
Nová výživa kvasiniek pre alkoholové kvasenie pri výrobe vína. Je to
100% prírodný prípravok zo stien kvasinkových buniek. Neobsahuje
žiadne anorganické zdroje dusíka. Obsahuje pre kvasinky prístupné
aminokyseliny, peptidy a vitamíny. Silnejšia tvorba arómy.
Dávkovanie: 3 × 15 g / 100 l
KVASINKY
Názov
SIHA
Aktivhefe 3
Sach. cerevisiae
16
Vhodné najmä pre
Modrý Portugal,
všetky odrody
Dávkovánie
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Aróma
Kvasenie
Ovocná až neutrálna aróma
vzniknutá kvasením,
zachová odrodový charakter
Prednostne mušty s
vyváženým obsahom živín,
kvasenie: 22-28 ° C
SIHA
Aktivhefe 8
Sach. cerevisiae
Frankovka,
Rulandské modré,
Modrý Portugal,
Dornfelder
15 – 20 g/hl, 30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Aróma tmavého ovocia,
ako napr černice, ríbezle,
čerešne, klasický „typ
Pinot“
Rovnomerné, nie príliš
rýchle kvasenie, toleruje
mušty chudobné na živiny,
tolerancie voči alkoholu
do 16% obj, vhodné pre
barikové vína kvasenie:
25-28 ° C
SIHA
Aktivhefe 10
Sach. cerevisiae
Svätovavrinecké,
Cabernet Sauvignon
Cabernet Moravia,
André, Alibernet
15 – 20 g/hl, 30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Výrazná tvorba korenistej
arómy, zdôrazňuje
prirodzenú štruktúru
tanínov, jemná horká
čokoláda
Rýchle prekvasenie,
toleruje teplotu do 32 ° C,
na mohutné červené vína
kvasenie: 28-30 ° C
SIHAFERM
RUBINO CRU
Cabernet Sauvignon,
výroba ružového vína
15 – 20 g/hl, 30 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Aróma kávy, moka a jemne
horká aróma
Rehydratácia bez tvorby
peny, nízka potreba živín,
kvasinka je založená na
selekčných kritériách
ovocnosť, farebná stabilita a
spoľahlivé kvasenie: 15-25
°C
LALVIN RC 212
Sach. cerevisiae
Rulandské modré,
Svätovavrinecké,
Modrý Portugal
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Zosilňuje odrodovo typickú
arómu, tmavé černice a
arómu po čerešniach
Plynulé kvasenie, vysoká
tolerancia voči teplote,
kvasenie: 26-28 ° C
LALVIN L 2323
Sach. cerevisiae
Frankovka,
Rulandské modré,
Cabernet Moravia,
Cabernet Sauvignon
20 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Pre mohutné červené
víno​​, zaoblené, silné a
aromatické, pripomína
sušené figy a datle
Silné kvasenia, tolerancia
voči alkoholu 15% obj,
vhodné na školenia barrique,
kvasenie: 28-30 ° C
Vhodné najmä pre
Dávkovanie
Aróma
Kvasenie
LALVIN D 254+
Sach. cerevisiae
Rulandské modré,
Frankovka, Modrý
Portugal.
20 – 30 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Pre červené vína s miernou,
zaoblenou, ale s výraznou
ovocnou arómou
Vhodné na školenie
barrique, kvasenie: 26-28
°C
LALVIN 71 B
Sach. cerevisiae
Modrý Portugal,
Frankovka, Cabernet
Sauvignon,
Zweigeltrebe, rosé
vína
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vyvíja výraznú arómu
(ovocné estery), vínu
z neutrálnych odrôd
prepožičiavajú ovocné,
trvalé arómy
V závislosti na teplote kvasenia
odbúra až
15% kyseliny jablčnej
nachádzajúce sa v mušte,
kvasenie: 22-28 ° C
LALVIN L-2056
Sach. cerevisiae
Frankovka,
Rulandské modré,
Cabernet Sauvignon,
Zweigeltrebe.
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Červené vína získajú hlboký
charakter, aróma sušeného
ovocia až ľahká aróma
praženia
Silné kvasenie, toleruje vysoké
teploty rmutu max do 34 ° C,
kvasenia: 28-30 ° C
Všetky odrody
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Korenistá, komplexná
aróma, vytvára mohutné
ovocné červené víno ​​
s bohatou tanínovou
štruktúrou.
Mierny priebeh rozkvasu,
vďaka tomu je možné predĺžiť
maceráciu, kvasenie:
18-30 ° C až 16% obj alk.
UVAFERM CM
Sach. cerevisiae
Všetky odrody
20 – 25 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Vyložene univerzálne
kvasinky, vytvárajú ovocné
a elegantné červené vína
Krátka, silná fáza rozkvasu,
rýchle a úplné prekvasenie
do 13% obj, kvasenia: 18-24
°C
UVAFERM 299
Sach. cerevisiae
Rulandské modré,
Svätovavrinecké,
Modrý Portugal
15 – 20 g/hl, 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Podporuje jemný
tanínový profil červených
burgundských odrôd
Rýchly rozkvas, stredná
rýchlosť kvasenia, kvasenie:
26-28 ° C
UVAFERM BDX
Sach. cerevisiae
Merlot, Dornfelder,
Cabernet Sauvignon,
Alibernet
15 – 20 g/hl, max. 40 g/hl
za nepriaznivých
podmienok
Červené vína získajú
vyváženú štruktúru tanínov,
tvorba arómy pri kvasení
podporuje typ bordeaux
Teplota kvasenia do 32
° C, malá tvorba peny,
kvasenie: 26-28 °C
LALVIN BM 4x4
Sach. cerevisiae
BIOLOGICKÉ ODBÚRAVANIE KYSELÍN
BACTIFERM
Obsahuje esenciálne živiny zlepšujúce aktivitu baktérií.
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl
VINIFLORA OENOS
Kmeň vhodný pre červené vína • dobrá malolaktická aktivita • malá
aktivita beta-glukozidázy (šetrné pre farbu) • kladný vplyv na mouthfeel vín • tolerancia SO2: voľný SO2 do 20 mg/l a celkový SO2 do 45
mg/l • obsah alkoholu: do 14% obj. • teplota: >17°C • hodnota pH:
>3,1
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl, 25 hl, 250 hl
VINIFLORA CH 11
Kmeň vhodný pre biele, červené a rosé vína o nízkej teplote a pH.
• tolerancia SO2: voľný SO2 do 20 mg/l a celkový SO2 do 30 mg/l •
obsah alkoholu: do 12% obj. • teplota: >14°C • hodnota pH: >2,9 •
Dávkovanie: 1 balenie / 25 hl
VINIFLORA CINE
Kmeň neodburáva v hroznovom mušte a vo víne prirodzene sa vyskytujúcu kyselinu citrónovú na diacetyl, kyselinu octovú alebo 2,3-bután-diol. • Tolerancia SO2: voľný SO2 do 20 mg /l a celkový SO2 do 40
mg / l • obsah alkoholu: do 14,5% obj • teplota:> 17 ° C • hodnota
pH:> 3,2
Dávkovanie: 1 balenie / 25 hl
17
VINIFLORA CH 16
Kmeň vhodný pre červené vína s veľmi vysokou toleranciou alkoholu
• excelentné výsledky v ťažkých červených vínach • tolerancia SO2:
voľný SO2 do 20 mg/l a celkový SO2 do 45 mg/l • obsah alkoholu:
do 16% obj. • teplota: >18°C • hodnota pH: >3,3 •
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl, 25 hl
VINIFLORA CH 35
Kmeň vhodný pre biele, červené a rosé vína s vyšším obsahom SO2 •
vysoká malolaktická aktivita • vhodné pre simultánne očkovánie • tolerance SO2: voľný SO2 do 35 mg/l a celkový SO2 do 60 mg/l • obsah
alkoholu: do 13,5% obj. • teplota: >15°C • hodnota pH: >3,0 •
Dávkovanie: 1 balenie / 2,5 hl, 25 hl, 250 hl
LALLZYM LYSO
Stabilizuje mušt a mladé víno ​​voči bakteriálnej činnosti.
Dávkovanie: 15 - 50 g / 100 l
výroba červeného vína
Názov
výroba červeného vína
OŠETRENIE MLADÉHO VÍNA
BENTONITY
SIHA - PURANIT
Granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Vhodný pre biele,
rosé a červené vína.
Dávkovanie: 50 - 200 g / 100 L
SIHA - PURANIT UF
Práškový sodno-vápenatý bentonit. Vhodný pre biele,
rosé a červené vína. S vysokou adsorpčnou schopnosťou.
Dávkovanie: 25 - 150 g / 100 L
ŽELATÍNA, KREMIČITÁ SOĽ
SIHA - GELATINE tekutá
Tekutá želatína slúžia k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých
vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení nežiaducich
polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
SIHA - GELATINE jemnozrnná
Jemnozrnná želatína slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 5 - 30 g / 100 L
SIHA - GELATINE rozpustná za studena
Veľmi ľahko rozpustná želatina s vysokým bloomovým číslom. Slúži k
priamemu ošetreniu rmutu, muštu a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 5 - 30 g / 100 L
SIHA - BEVASIL 30
Roztok kyseliny kremičitej o osobitnej čistote a aktivite, ktorý sa používa v kombinácii so želatínou alebo inými pozitívne nabitými krášliacimi
prípravkami ako zosilňovač sedimentácie.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L
ŠPECIÁLNE PÍPRAVKY
SIHA - OPTIGEL
Tekutá želatína s kazeínom slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu
a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení
nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
SIHA - GESIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP. Odstráni aj
starinkové tóny u starších vín a ochráni víno ​​pred vysokou farbou.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEPOSIL
Práškový prípravok na báze želatíny, silikátov a PVPP. Odstráni aj
starinkové tóny u starších vín a ochráni víno ​​pred vysokou farbou.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
ZEKASIL
Práškový prípravok na báze kazeínu, želatíny, silikátov a PVPP k šetrnému odkalenie muštu do číreho stavu, znižuje hodnotu nežiaducich
polyfenolov a trieslovín. Zachováva hodnotu aminokyselín, ktoré sa
pozitívne podieľajú na budúcej aróme vína.
Dávkovanie: 20 - 50 g / 100 L
SIHA - DIVERGAN
100% čistý PVPP. Jeho použitie je vhodné predevšetkým u vín s vysokým obsahom polyfenolov a oxidativnych tónov. Dokáže zachrániť
i úplne zoxidované víno.
Dávkovanie: 5 - 80 g / 100 L
HUHNEREIWEISS vaječný bielok
Práškový bielok z čerstvých slepačích vajec vyrobený za veľmi šetrného sušenia. Vysoký účinok na senzoricky negatívne triesloviny vo víne.
Je vhodný pre červené i biele vína.
Dávkovanie: 5 - 20 g / 100 L
SIHA - HAUSENBLASE prášková vyzina
Biela vysoko čistá granulovaná vyzina. Harmonizuje triesloviny a
slúži na čírenie mladého vína. Veľmi účinné čírenie vín pri použití tých
najnižších aplikačných dávok.
Dávkovanie: 0,5 - 2,5 g / 100 L
HAUSENBLASE tekutá vyzina
Špeciálne upravený vyzí mechúr. Harmonizuje triesloviny a slúži na
čírenie mladého vína. K rýchlejšiemu číreniu môžete pridať BEVASIL
30 v pomere 1:1. Krášlenie bentonitom je možné až po 6 hodinách.
Dávkovanie: 50 - 100 ml / 100 L
SIHA - AKTIVKOHLE GE
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na absorpciu
pachových a chuťových vád v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L
SIHA - ACTILIQ Ge
SIHA - OPTISIL
Tekutá želatína s kazeínom slúži k priamemu ošetreniu rmutu, muštu
a mladých vín. Zosilňuje sedimentáciu kalu pri súčasnom znížení
nežiaducich polyfenolov a trieslovín.
Dávkovanie: 30 - 100 ml / 100 L zdravé hrozno
Dávkovanie: 100 - 200 ml / 100 L nahnité hrozno
SIHA - OPTISIL PLUS
Nový prípravok k harmonizácii vína na báze aktívnych kremičitanov,
vyzieho mechúra a PVPP na odstránenie silne horkých tónov.
Dávkovanie: 5 - 15 g / 100 L
18
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na tlmivosť
pachových a chuťových vád v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L nahnilý hrozen
SIHA - AKTIVKOHLE FA
Vysoko čisté aktívne uhlie rastlinného pôvodu, ktoré slúži na korektúru
farebných chýb v mušte a víne.
Dávkovanie: 10 - 50 g / 100 L
SIHA - KUPFERSULFÁT
Vysoko čistý síran meďnatý vybraný špeciálne pre použitie vo
vinárstve. Používa sa na odstránenie nežiaducej arómy po sirke a
podobnej arómy u mladých vín.
Dávkovanie: 0,1 - 1,5 g / 100 L
SIHA - KALIUM-BI-CARBONAT
Uhličitan draselný k odkysleniu muštu a vína. Používa sa k jednoduchému odkyslenie, teda k odstráneniu kyseliny vínnej. Výhodou je
možnosť pridať prípravok do už filtrovaného vína.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHADEX
Prípravok k podvojnému odkysleniu muštu a mladého vína. Odporúčame používať u vín s vysokým obsahom kyseliny jablčnej.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHA - WEINKALK SPECIAL
Uhličitan vápenatý k odkysleniu muštu a vína. Používa sa k jednoduchému odkysleniu, teda k odstráneniu kyseliny vínnej.
Dávkovanie: 66,7 g / 100 L (zníži kyseliny o 1 g na liter)
SIHA - MILCHSAURE 80%
Biologicky získaná organická kyselina. Vyznačuje sa vysokou čistotou.
Obsah kyseliny mliečnej predstavuje 80%. Výhodou je možnosť pridať
prípravok do už filtrovaného vína.
Dávkovanie: podľa potreby
SIHA - WEINSAURE L+
Prírodná kyselina vínna, vyznačuje sa vysokou čistotou a je špeciálne
vybrané pre použitie pri výrobe vína.
Dávkování: podľa potreby
TANINY A CHIPSY
TANNIN S
Tanín zo šupiek hrozna. Prispieva k biologickej stabilizácii, potláča
oxidáciu a zvyšuje komplexnosť a ovocnosť vín.
Dávkovanie: 1 - 15 g / 100 L
TANNIN GS
Tanín zo šupiek hrozna. Prispieva k biologickej stabilizácii, potláča
oxidáciu a zvyšuje komplexnosť a ovocnosť vín.
Dávkovanie: 1 - 15 g / 100 L
TANNIN T
Tanín z odležaného duba s arómou po vanilke. Dodáva vínu ľahký
drevitý tón, reaguje s prírodnými trieslovinami obsiahnutými vo víne.
Prispieva k biologickej stabilite vína. Potláča oxidáciu.
Dávkovanie: 1 - 10 g / 100 L
TANNIN FT
Tanín z opáleného duba s arómou po čokoláde a káve. Zvyšuje
komplexnosť vína a reaguje s prírodnými trieslovinami obsiahnutými
vo víne. Prispieva k biologickej stabilite vína. Podporuje polymerizácii
anthokýanov v štádiu mladého vína. Vyrába sa hydrolýzou, preto
je jemnejšia než iné taníny. Potláča oxidáciu. Je vhodný k citlivému
zaobleniu vín.
Dávkovanie: 0,5 - 10 g / 100 L
TANNIN QE
Tanín z francúzskeho duba, podporuje čírenie, stabilizáciu a senzorický
rozvoj mladých červených vín.
Dávkovanie: 5 - 15 g / 100 L
19
OAKVIN CHIPS
Barrique dubové čipsy sú základným riešením z produktov konvekčného vypaľovanie duba. Chipsy sú odporúčané pre dozrievanie vín. Ľahké
dávkovanie a rýchlosť účinku je zrejmé za niekoľko týždňov.
Elagické trieslovíny produktu prispieva k telu vín, zlepšuje ich štruktúru
a komplexnosť, zatiaľ čo uvoľnenie polysacharidov vytvára príjemný
pocit sladkosti.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 kg
VINIBLOCK
Je ekonomický a praktický spôsob, ako zvýšiť kontakt vína s drevom
suda. Skladá sa z infúzneho pletiva s dubovými kockami, ktoré môžu
byť zavedené do každej nádoby bez ohľadu na jej veľkosť a kapacitu.
Prispieva k výraznému zlepšeniu štruktúry a komplexnosti, k zlepšeniu
farieb, vôni a chuti zvyčajne spojených so zrením v dreve.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Dávkovanie: dle potřeby
ZIG ZAG
Renovácia sudov pomocou ZIG ZAG paličiek vložených do suda. Tento
systém pre obnovu suda predlžuje životnosť s jedným alebo i dvoma
výrobnými cyklami. Alternatívny produkt, ktorý zvyšuje životnosť suda
sa odporúča pre vysoko kvalitné vína.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Dávkovanie:
32 palíc v 16-tich pároch renovuje 50% suda.
16 palíc v 8-mich pároch renovuje 25% suda.
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
MINI ZIG ZAG
Dávkovanie:
26 palíc v 13-tich pároch renovuje 25% suda.
18 palíc v 9-tich pároch renovuje 16,5% suda.
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
SHORTSTAVE - MINISTAVE
Dubové dosky majú podobný vplyv na víno ​​ako predchádzajúce alternatívy. Podporujú intenzívnu arómu, chuť a sviežu ovocnosť. Vynikajúca flexibilita umožňuje miešanie rôznych dubov, úrovne vypaľovanie
s vyššou kontaktnou plochou dreva. Odporúčajú sa pre kvalitné
vína, ktoré potrebujú elegantné a rýchle dozretie dreva ukladaním do
rôznych nádob s vínom.
Voľba pôvodu duba: francúzsky, európsky alebo americký
Ekvivalencia vypálenia Odys: LT, MT-, MT, MT +, HT
Ekvivalencia vypálenia AMBROSIA: Sweet, Complex, Intense
Miera kontaktu drevo - víno: Vo výške 100% je počítané na štandardný
225 litrov sud s celkovou plochou kontaktu 2,06 m2 čiže 109,22
litrov/m2
Jeden kus ministave: 950 x 80 x 5 mm = 0,11 m2
NOBLESSE
Biologický prípravok na báze kvasinkových stien. Zintenzívňuje štruktúru, pocit plnosti v ústach a následné zaoblenie chuti. Obaľuje drsné
drevité tóny vo vínach, ktoré zreli v drevených sudoch.
Dávkovanie: 30 - 50 g / 100 L
výroba červeného vína
ÚPRAVA KYSELÍN
výroba červeného vína
VINITANNIN SR
VINITANNIN MULTI EXTRA
Vysoko čistá zmes tanínov extrahovaná zo šupiek červeného hrozna,
optimalizuje intenzitu stabilizácie farebných pigmentov (reťazcov
anthokyanov) v štádiu šťavy alebo vína, zlepšuje textúru a potenciál
zrenia vína, bez toho aby mal horký alebo adstringujúci (sťahujúci)
účinok.
Dávkovanie: 5 - 15 g / 100 L do vína alebo na 100 kg do rmutu
OŠETRENIE VÍNA PRED FĽAŠOVANÍM
SIHA - PYROSULFID DRASELNÝ
Pyrosulfid draselný sa používa prevažne na sírenie rmutu, muštu a
mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
SOLFOSTERIL 15%
Tekutý aj pyrosiričitan draselný sa používa prevažne na sírenie muštu
a mladých vín. Slúži ako antioxidant a potláča nežiaduce mikroorganizmy. Jedná sa o čistý SO2 bez N väzieb.
Dávkovanie: 5 - 10 g / 100 L
SIHA - GUMMI ARABICUM tekutá
30% tekutá arabská guma k zamedzeniu vzniku kryštalických
a kovových zákalov.
Dávkovanie: 50 - 150 g / 100 L
výroba sektu
výroba sektu
SIHA - GUMMI ARABICUM prášková
Mikrofiltrovaná 100% prášková arabská guma pre stabilizáciu vín.
Zlepšuje pocit v ústach a harmonizuje víno ​​s vysokým obsahom
kyselín a alkoholu.
Dávkovanie: 10 - 30 g / 100 L
SIHA - METAWEINSÄURE
Vysoko čistá esterifikovaná kyselina metavínna. Slúži na stabilizáciu
proti vypadávaniu vínneho kameňa vo fľašiach.
Dávkovanie: 10 g / 100 L
SIHA - KALIUMSORBAT
Sorban draselný brzdí rast kvasiniek a plesní. Zabraňuje rozkvasenie
vína vo fľašiach.
Dávkovanie: podľa platnej legislatívy
DOPORUČENÉ PARAMETRE ZÁKLADNÉHO VÍNA PRE VÝROBU SEKTU:
• alkohol 11 - 12 obj. %
• celkove kyseliny 6,5-8 g / l
• zvyškový cukor do 4 g / l
• voľný SO2 20 mg / l, celkový SO2 60 mg / l
• víno bez biologického odbúravanie kyselín
• víno stabilné na vypadávanie vínneho kameňa
PRÍPRAVA ZÁKVASU A OŠETRENIE ZÁKLADNÉHO VÍNA
SIHA - GÄRSALZ
SIHA - TANNIN tekutý
Základná výživná soľ pre rozmnožovanie kvasiniek a dokonalé
prekvasenie.
Dávkovanie: 60 g / 100 l
SIHA - GÄRSALZ PLUS
Obohatená výživná soľ (vitamín B1, celulóza) pre rozmnožovanie
kvasiniek a dokonalé prekvasienie.
Dávkovanie: 60 g / 100 l
REHYDRÁTACIA KVASINIEK
SIHA - SPEEDFERM
KVASINKY
SIHA - AKTIVHEFE 4,
Homogénny roztok tanínu ku krášlenie vína, extrahovaný z tanínu a
jedlých gaštanov. Jeho použitie kladne ovplyvňuje zrelosť a odrodovú
chuť vína a sektu. Spoločne so siha - BRILLANT tekutý vytvorí kompaktný usadený kal pri kvasení sektu vo fľaši.
Dávkovanie: 60 g / 100 l
SIHA - BRILLANT tekutý
Homogénna koloidná suspenzia na zlepšenie kvasenia a striasanie pri
kvasení sektu vo fľašiach. Zabráni priľnutiu kvasiniek na stene fľaše.
Dávkovanie: 60 g / 100 l
GO-FERM
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o
vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 l
20
Tannin vyrobený zo šupiek červeného hrozna, stabilizuje farebné pigmenty a bráni predčasnému starnutiu vína, prekrýva tóny prchavých
kyselín vo víne
Dávkovanie: 10 - 30 g / 100 L do vína alebo na 100 kg do rmutu
SIHA - AKTIVHEFE 5
Ďalšie kvasinky pre výrobu sektu:
LALVIN EC 1118, LALVIN C, LALVIN R2, UVAFERM SLO
(viac informácií o týchto kvasinkách nájdete na str 5 - 7)
Inovatívny produkt z inaktívnych kvasiniek cielene obohatených o
vitamíny (pantothenan, biotín), minerálne látky (horčík, zinok, mangán)
a aminokyseliny, ktoré je kvasinka schopná prijať iba pri rehydratácii.
Dávkovanie: 20 - 40 g / 100 l
Buničina
Sypká hmotnosť (g/L)
> Vlákninová štruktúra vytvára voľný, ale dobre vystužený filtračný
koláč s veľkou kapacitou pohltenie kalov.
BECOCEL 2000
12
BECOCEL 400
55
> BECOCEL možno naplaviť ako jedinú filtračnú pomocnú látku
alebo ho možno pridať k iným filtračným pomocným látkam.
BECOCEL 250
120
BECOCEL 150
175
> Filtračný koláč ostáva stabilný aj pri výkyvoch vákua, nevytvárajú
sa
žiadne trhlinky vo filtračnom koláči.
BECOCEL 100
200
Perlit
Jemnosť
> Celulózová vláknina rôznej dĺžky, ktorá je jemne rozvláknená.
BECOLITE - perlit
> Vysoko čistý expandovaný filtračný perlit pre náplavovú filtráciu.
> Tvorba homogénneho filtračného koláča bez trhlín znamená istú
filtráciu.
BECOLITE 5000
hrubá
BECOLITE 4000
stredná
> Veľký filtračný výkon vďaka veľkému objemu v mokrom stave
BECOLITE 3000
jemná
Křemelina
Jemnosť
> Na základe rozsiahleho výskumu a skúseností z praxe sú tvar
a veľkosť častíc optimálne prispôsobené jednotlivým úlohám filtrácie.
BECOGUR 4500
velmi hrubá
BECOGUR 3500
hrubá
> Rýchla tvorba pevne priľnavého, spoľahlivého filtračného koláča,
vynikajúce filtračné vlastnosti
BECOGUR 1200
stredná
BECOGUR 200
jemná
> Hospodárna vďaka výberu najvhodnejšej kremeliny pre dané
použitie.
BECOGUR 100
velmi jemná
> Presné zladenie štruktúry a veľkosti častíc s príslušnou úlohou
filtrácie.
BECOGUR - kremelina
> Kvalitná, filtračná aktívna kremelina pre náplavovú filtráciu.
EUROPOR - filtračné dosky (formát 200 × 200 mm, 400 × 400 mm, 600 × 615 mm)
Hrubá filtrácia
EUROPOR® K1
EUROPOR® K2
EUROPOR® K3
Čiriaca filtrácia
EUROPOR® K5
EUROPOR® K7
EUROPOR® K10
Jemná filtrácia
EUROPOR® K12
EUROPOR® K15
EUROPOR® K30
Sterilná filtrácia
21
EUROPOR® K30
EUROPOR® K40
EUROPOR® K60
EUROPOR® K70
filtrácia
BECOCEL - buničina
filtrácia
BECOPAD - filtračné dosky (formát 200 × 200 mm, 400 × 400 mm, 600 × 615 mm)
Hrubá filtrácia
BECOPAD® 550
BECOPAD® 450
Čiriaca filtrácia
BECOPAD® 450
BECOPAD® 350
Jemná filtrácia
BECOPAD® 350
BECOPAD® 270
Sterilná filtrácia
BECOPAD® 220
BECOPAD® 170
BECOPAD® 120
BECOPAD® 115 +
BECO - filtračné sviečky
Predfiltračné sviečky
BECO - PROTECT ’PG
dĺžka pórovitosti
BECO - PROTECT ’TS
dĺžka pórovitosti
10“, 20“, 30“, 40“
0,2 µm; 0,3 µm; 0,5 µm; 0,6 µm; 0,8 µm; 1,0 µm; 2,0 µm; 3,0 µm; 5,0 µm; 10,0 µm
10“, 20“, 30“, 40“
0,2 µm; 0,3 µm; 0,5 µm; 0,6 µm; 0,8 µm; 1,0 µm; 2,0 µm; 3,0 µm; 5,0 µm; 10,0 µm
Membránové sviečky
BECO - MEMBRAN ’PS plus
dĺžka pórovitosti
22
10“, 20“, 30“, 40“
0,2 µm; 0,45 µm; 0,65 µm; 0,8 µm
23
Informujeme Vás podľa najlepšieho vedomia.
Všetky údaje vychádzajú z dnešného stavu vedomostí a nerobia si nárok na úplnosť. Nemožno z nich odvodiť nič záväzného.
Použitia našich výrobkov mimo skúšobné kritériá uvedené v Technickej informácii si vyžiada zvláštne preverenie zákazníkom. Ručenie za prípadnú škodu akéhokoľvek
druhu nemožno v tomto prípade preberať. Ďalšie podrobné informácie pre jednotlivé výrobky nájdete v príslušnej Technickej informácii, prevádzkovom návode a pokynoch
pre užívateľa. Použitie v rozpore s určeným má za následok stratu nároku na akékoľvek ručenie, aj s ohľadom na prípadné ochranné práva tretej osoby.
Vyhradzujeme si zmeny v rámci technického zdokonaľovania.
Kompletné technické informácie nájdete na www stránkach v kategórii Prípravky.
EUROPOR filtrační desky
Max. rychlost
proudění
20x20 cm 40x40 cm 60x60 cm
25 l / h
120 l / h 285 l / h
- Spolehlivé zachycení jemného
kalu
- Po čeřicím krášlení
Zpravidla 1 den až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 3 bar
25 l / h
120 l / h 285 l / h
- Spolehlivé zachycení jemného
kalu
- K velmi jemné filtraci před
zbavením zárodků
Zpravidla 1 den až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 3 bar
25 l / h
120 l / h 285 l / h
- Spolehlivé zachycení jemného
kalu
- K velmi jemné filtraci před
zbavením zárodků
- Snížení podílu mikroorganismů
- Snížení indexu blokace
Zpravidla 1 den až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 1,5 bar
15 l / h
75 l / h
175 l / h
- Snížení podílu mikroorganismů
- Snížení indexu blokace
- Ideální předfiltr pro membránové
svíčky 0,65 µm
Zpravidla 2 dny až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 1,5 bar
15 l / h
75 l / h
175 l / h
- Odlučování kvasnic a snížení
počtu baktérií
- Snížení indexu blokace
- Ideální předfiltr pro membránové
svíčky 0,65 µm nebo 0,45 µm
Zpravidla 2 dny až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 1,5 bar
15 l / h
75 l / h 175 l / h
- Odlučování kvasnic a značné
snížení počtu baktérií
snížení indexu blokace
- Ideální předfiltr pro membránové
- Svíčky 0,45 µm
Zpravidla 1 den až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 1,5 bar
15 l / h
75 l / h
Výhradný dovoz a distribúcia:
o.
1
24
175 l / h
Ing. Libor Zlomek
M: +420 724 936 030
[email protected]
LIPERA s.r.o.
LIPERA SK s.r.o.
Podivínská
1470
18 Libor Zlomek
Ing.
Výhradní dovoz a distribuce:Bernolákova
Petr Fiala
691 02 Velké Bílovice
902 01 Pezinok
Mobil: + 420 724 936
M:030
+420 736 643 741
LIPERA
s.r.o.
[email protected]
Česká
republika
Slovenská republika
[email protected]
68763 Boršice u Blatnice 300
T: +420 572 599 537
T: +421 336Petr
402Fiala
214
Ing. Radek Zlomek
Mobil: + 420 736 643
Czech Republic
M:741
+420 603 843 500
F: +420 572 599 539
F:+421 336 402 214
[email protected] [email protected]
Fon:
+
420
572
599
537
M:+420 602 747 484
M:+421 911 347 925
Ing. Radek ZlomekLuděk Varmuža
Fax: + 420 572 599 539
www.lipera.cz
www.lipera.sk
Mobil: + 420 603 843 500
www.lipera.cz
M: +420 775 004 044
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ing. Dávid Ciferský
Ing.
Mobil: + 421 911 247
925Dávid Ciferský
M:
+421 911 247 925
[email protected]
[email protected]
12/07
- Spolehlivé zachycení hrubého
kalu
- Odlučování vinného kamene
- Po prvním stáčení
- Zejména pro mladé víno s nízkým
stupněm samočeření
Doba využití
Zpravidla 1 den až do
dosažení max. diferenčního
tlaku 3 bar
13 A 2.4.0
Vlastnosti
Download

Technologický postup výroby vína