Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
Medžugorie a Mária Bistrica
Termín: 19.5. - 24.5.2013
Cena: 225 €
Cena zahŕňa: dopravu, sprievodca , 3x ubytovanie, 3 x raňajky, 3 x večera DPH,
Povinný príplatok:
Poistenie insolventnosti CK: 2,10 €
Komplexné poistenie: 10,20 €
Povinný príplatok za nástupné miesto:
Prešov: ( len pri minimálnom počte 10 osôb) 15 €
Poprad Ružomberok: 13 €
Žilina, Zvolen, Banská Bystrica : 12 €
Trenčín, Nitra : 7 €
Trnava, Piešťany Motorest Zeleneč na diaľnici : 5 €
Bratislava : Bez príplatku
V prípade záujmu ostatné doplatky:
Jednoposteľová izba:
40 €
Dvojposteľová izba na jednu osobu : 10 €
Ubytovanie:
Rodinný penzión: 3,4- posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, od mariánskeho
obvodu vzdialený cca 15 min. pešo. V penzióne je klientom k dispozícii plne vybavená
kuchynka . (Autobus bude klientom 2 - 3 x cez deň k dispozícii)
Program:
1.deň
Odchod zo Slovenska cca o 20.00 hod., nočná jazda cez Maďarsko do Chorvátska a Bosny
Hercegoviny
2.deň
Na obed príchod do Medžugoria , prehliadka mariánskeho obvodu, nocľah.
3 .- 4. deň
Náboženský program v Medžugorí, vychádzka na Podbrdo - miesto zjavenia sa Panny Márie,
krížová cesta pri výstupe na Križevac, večer účasť na spoločných náboženských obradoch .
5.deň
Celodenný pobyt v Medžugorí ,večera, odchod v neskorých večerných hodinách, nočný prejazd
v autobuse
6.deň Ráno príchod do Maria Bistrice - prehliadka najvýznamnejšej mariánskej svätyne v
Chorvátku, návrat na Slovensko v neskorých nočných hodinách.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
MEDJUGORJE
Pútnický
Bosna a Hercegovina
17.5.-21.5.2013
13.9.-17.9.2013
25.-29.10.2013
TYP ZÁJAZDU:
KRAJINA:
TERMÍN:
Cena: 167 EUR
Cena obsahuje:
•
doprava klimatizovaným autobusom
•
2x ubytovanie s raňajkami
•
sprievodca CK
•
poistenie CK proti insolventnosti
Nepovinné príplatky:
•
komplexné cestovné poistenie /1 deň / 1,70 €
Program:
1.deň: Odchod z Prešova v dopoludňajších hodinách z Prešova, noc v autobuse.
2.deň: Príchod do Mostaru, prehliadka mesta. Presun do Medjugorja, miesta zjavenia Panny
Márie, Kráľovnej pokoja. Večerný duchovný program, bohoslužba. Nocľah.
3.deň: Po raňajkách výstup na miesto zjavenia Podbrdo, návšteva komunity Cenacolo,
pokračovanie do Oázy pokoja, tichá adorácia. Večer voľný program, nocľah.
4.deň: Raňajky. Výstup na vrch Križevac, duchovné rozjímania, bohoslužba. Vo večerných
hodinách odchod na Slovensko, noc v autobuse.
5.deň: Návrat na Slovensko.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
MEDŽUGORIE
Termíny: 11.8. - 17.8.2013, 25.8. - 31.8.2013
Cena: 175,- EUR
Pútnický zájazd spojený s kúpaním na Makarskej riviere.
V cene je zahrnuté:
- 4 x ubytovanie dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením blízko mariánskeho obvodu
- doprava lux bus
- sprievodca, kňaz
V cene nie je zahrnuté:
- komplexné cestovné poistenie 11,90 EUR
- polpenzia 4 x 8,- EUR
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska cca o 17.00 hod. cez Maďarsko a Chorvátsko s krátkymi
občerstvovacími prestávkami.
2.deň: v neskorších ranných hodinách príchod na Makarskú riviéru, kúpanie v mori. Príchod do
Medžugoria podvečer. Ubytovanie, náboženský program, svätá omša, ubytovanie.
3. deň: prehliadka mariánskeho obvodu, voľný program, svätá omša, ubytovanie.
4.deň: celodenný náboženský program v Medžugori (výstup na Podbrdo – miesto zjavenia),
svätá omša, ubytovanie.
5.deň: celodenný náboženský program – výstup na Križevac, svätá omša, ubytovanie.
6.deň: odchod v ranných hodinách na Makarskú riviéru, kúpanie v mori, nočná jazda na
Slovensko.
7.deň: príchod v doobedňajších hodinách.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
PO STOPÁCH NAŠICH VIEROZVESTCOV
Maďarsko-Bosna a Hercegovina-Srbsko-Macedónsko-Albánsko Zalavár-Medjugorje-TiranaFier-Berát-Voskopole-Sv. Naum-Ohrid – Plaošnik- Skopje – Belehrad
Termín: 5.4. - 10.4.2013
Cena: 299,- EUR
Jubilejný rok príchodu sv. Cyrila Konštantína a Metoda na naše
územie
V cene je zahrnuté:
• hotelové ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením
• alebo pútnický dom
• 5 x ubytovanie s raňajkami
• 2 x večera
• lux bus
• sprievodca
• duchovný doprovod
V cene nie je zahrnuté:
• vstupy, večere v Tirane a Belehrade
(10,- EUR/1 večera)
• komplexné cestovné poistenie 10,20 EUR
PROGRAM:
1.deň: odchod v skorých ranných hodinách z Bratislavy do Zalaváru. Spomienka na misijnú
činnosť solúnskych bratov v Blatnohrade, kde založil Pribina a Koceľ dolnozemské kresťanstvo.
Zrúcanina kláštora z čias Koceľa a chrám Bohorodičky. Svätá omša v kostole Kráľovnej svätej
Cirkvi. Pokračovanie v ceste do Medjugorja, ubytovanie.
2.deň: sv. omša, raňajky, odchod do hlavného mesta Albánska Tirany – Skanderbegobo
námestie, hodinová veža, historické budovy ministerstiev. Koncom októbra 2008 posvätil
tiranský arcibiskup metropolita Mons. Rrok Mirdita nový saleziánsky chrám Márie Pomocnice,
ktorý vyrástol aj vďaka finančnej pomoci slovenských veriacich. Ubytovanie.
3.deň: po raňajkách odchod do mesta Berat (UNESCO) – „mesto tisícich okien", kde je takmer
dokonale zachované pôvodné osmanské mesto, nad ktorým sa týči hrad Kala. Tu zomrel sv.
Gorazd, žiak solúnskych bratov. Nádherná katedrála, kde sa nachádza Onufriho galéria s
najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária). Voskopole – centrum cirkevnej hierarchie.
Ubytovanie.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
4.deň: po raňajkách prehliadka Ochridu v Macedónsku, starobylé mesto leží na hraniciach s
Albánskom a Gréckom. Jeho história je úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv.
Klimentom a sv. Naumom – nasledovníkmi solúnskych bratov. Prehliadka mesta, Chrám sv.
Sofie, návšteva hrobu sv. Klimenta, kostol sv. Teológa. Plaošnik
– archeologické nálezy z ranokresťanskej baziliky zo 4. storočia, kostoly sv. Klimenta a sv.
Pantalejmona, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod do hlavného mesta Macedónska Skopje. Mesto vyrástlo na
križovatke stredovekých obchodných ciest z Belehradu, Dubrovníku, Konštantínopolu a Solúnu.
Územie patrilo Byzantskej ríši a práve tu sa v albánskej rodine v roku 1910 narodila Matka
Tereza. Dominantou mesta je najvyšší monumentálny kríž na svete – Kríž tisícročia. Má výšku
66 m a je viditeľný zo vzdialenosti 30 km. Zachoval sa Kamenný most cez rieku Vardar z 15.
stor., starobylá zástavba z čias tureckej nadvlády zo 14. storočia, mešita Mustafa Pašu, staré
tržište, uličky s obchodmi remeselníkov, malý pravoslávny kostol sv. Spasiteľa, akvadukt. Na
kopci nad mestom sa týči pevnosť Kale. Ponúka jeden z najkrajších pohľadov na mesto. Presun
na ubytovanie v Belehrade.
6.deň: po raňajkách Belehrad, hlavné a najväčšie mesto Srbska, bývalé hlavné mesto veľkej
Juhoslávie. Chrám sv. Sávu, metropola srbskej cirkvi, jeden z najväčších pravoslávnych chrámov
na svete, pomenovaný po prvom srbskom arcibiskupovi. Skvostom architektúry sú paláce a
súkromné vily, ktoré si tu stavali zámožní občania koncom 19. storočia. Pokračovanie v jazde na
Slovensko. Príchod v neskorých večerných hodinách.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
PO STOPÁCH NAŠICH VIEROZVESTCOV
Maďarsko-Srbsko-Macedónsko-Albánsko-GréckoTurecko
Lux bus - Lietadlo
Termín: 18.4. - 27.4.2013
Cena: 495,- EUR
Jubilejný rok príchodu sv. Cyrila Konštantína a Metoda na
naše územie
•
V cene je zahrnuté:
letenka Istanbul - Viedeň
• hotelové ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením, alebo pútnický
dom
• 9 x ubytovanie s raňajkami, 2 x večera
• lux bus
• sprievodca
• duchovný doprovod
• transfer na letisko
V cene nie je zahrnuté:
• vstupy
• plavba okolo hory Athos cca 10,- EUR
• bakšišné 30,- EUR
• letiskové poplatky 125,- EUR
• večere v Belehrade, Fier, Solúni a Istanbule (10,- EUR/1 večera)
• komplexné cestovné poistenie 17,- EUR
Sprievodca púte: Mons. JánMajerník
PROGRAM:
1.deň: odchod v ranných hodinách z Bratislavy do Zalaváru. Spomienka na misijnú činnosť
solúnskych bratov v Blatnohrade, kde založil Pribina a Koceľ dolnozemské kresťanstvo.
Zrúcanina kláštora z čias Koceľa a chrám Bohorodičky. Svätá omša v kostole Kráľovnej svätej
Cirkvi.
Pokračovanie v ceste, ubytovanie v Belehrade.
2.deň: po raňajkách sv. omša. Chrám sv. Sávu, metropola srbskej cirkvi, unikátne dielo. Cesta do
Ochridu v Macedónsku, starobylé mesto leží na hraniciach s Albánskom a Gréckom. Jeho
história je úzko spätá so zakladateľmi slovanskej kultúry sv. Klimentom a sv. Naumom –
nasledovníkmi solúnskych bratov, ubytovanie.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
3.deň: po raňajkách sv. omša. Prehliadka mesta, Chrám sv. Sofie, návšteva hrobu sv. Klimenta,
kostol sv. Teológa. Plaošnik – archeologické nálezy z ranokresťanskej baziliky zo 4. storočia,
kostoly sv. Klimenta a sv. Pantalejmona, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách sv. omša, odchod do hlavného mesta Albánska Tirany – Skanderbegobo
námestie, hodinová veža, historické budovy ministerstiev. Koncom októbra 2008 posvätil
tiranský arcibiskup metropolita Mons. Rrok Mirdita nový saleziánsky chrám Márie Pomocnice,
ktorý vyrástol aj vďaka finančnej pomoci slovenských veriacich. Odchod do Fier, kde sú
slovenski misionári – minoriti, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách sv. omša, odchod do mesta Berat (UNESCO) – „mesto tisícich okien", kde je
takmer dokonale zachované pôvodné osmanské mesto nad ktorým sa týči hrad Kala. Tu zomrel
sv. Gorazd, žiak solúnskych bratov. Nádherná katedrála, kde sa nachádza Onufriho galéria s
najunikátnejšími ikonami (napr. Panna Mária). Voskopole – centrum cirkevnej hierarchie. Sv.
Naum – kláštor a hrob sv. Nauma. Odchod do Solúnu, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách sv. omša. Solún – Thessaloniki, hlavné mesto egejskej oblasti, pôsobiska sv.
Pavla. Sv. Cyril a Metod pochádzali zo Solúnu. Ich otec, menom Lev, mal vysoké
postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda
okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno
Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo
roku 827. Prehliadka mesta a kostola sv. Cyrila a Metoda. Odchod na polostrov Chalkidiki,
ubytovanie.
7.deň: po raňajkách sv. omša. Možnosť fakultatívne absolvovať plavbu okolo hory Athos v
severnom Grécku, ktorá patrí medzi najposvätnejšie miesta na svete. Nedejú sa tam žiadne
zázraky, ale v odlúčenosti od sveta tam v desiatkach kláštorov žijú pravoslávni mnísi, modlia sa a
reštaurujú umelecké diela. Okrem bežných technických vymožeností však mnísi zo svojho sveta
vylúčili aj ženy, ktoré na horu Athos nemajú už po storočia prístup. Na ploche 335 kilometrov
štvorcových ležia dve desiatky veľkých kláštorov a doslova stovky menších kláštorných
spoločenstiev. Unikátna oblasť však tak celkom ku Grécku nepatrí, hora Athos je samostatná
republika. Od roku 1926 len patrí pod správu Grécka. Hoci všetci mnísi na ostrove majú grécke
občianstvo, ktoré bez akýchkoľvek formalít dostanú po vstupe do rehole, nie sú jednej
národnosti. Z dvadsiatich veľkých kláštorov sú tri obsadené inými národnosťami – jeden je
srbský, jeden bulharský a jeden ruský. Odráža to medzinárodný charakter miesta, ktorý v
minulosti poskytoval útočisko mníchom z celého Balkánu a Malej Ázie. Odchod do Turecka Istanbulu, ubytovanie.
8.deň: najznámejšie pamiatky mesta, ako je námestie Hippodrome s podzemnými cisternami,
ktoré slúžili ako zásobáreň vody, Modrá mešita sultána Ahmeda v starom meste, ďalej jeden z
najväčších skvostov celého Turecka – Topkapipalác s mnohými pokladmi Osmanskej ríše.
Chrám Božej Múdrosti – Aya Sofia, Veľký Bazár, kde si v centre tureckých obchodníkov
vychutnáte čaro obchodovania a zjednávania cien. Ubytovanie.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
9.deň: po raňajkách odchod do Uludagu, kláštor na hore Olymp. „Konštantín pokračoval v štúdiu
v cisárskej škole v Carihrade, v škole, kde v tom čase študoval tiež budúci cisár
Michal III. Jeho priatelia ho nazývali Konštantín - Filozof práve kvôli jeho vášni k „Múdrosti",
ktorá bola jeho poslaním a cestou. Konštantín však odmietal ostatné svetské radosti, nechcel sa
oženiť a v snahe nájsť zmysel života utiahol sa do kláštora na hore Olymp, kde sa zdržoval aj
jeho brat Metod,
ktorý sa zriekol vysokého postavenia a tiež hľadal duchovný život." Odchod do Istanbulu,
ubytovanie.
10.deň: po raňajkách Zlatý roh – jeden z najkrajších prístavov na svete, 7 km dlhá zátoka, ktorá
oddeľuje Európu od Ázie, Marmarské more od Čierneho mora. Odchod na
letisko a následne odlet do Viedne.
www.cabyzant.sk
Download

Medžugorie autobusom